Søknad om tilskudd fra Velferstinget i Oslo og Akershus. på vegne av. Studentsamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tilskudd fra Velferstinget i Oslo og Akershus. på vegne av. Studentsamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole"

Transkript

1

2

3 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus Søknad om tilskudd fra Velferstinget i Oslo og Akershus på vegne av Studentsamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

4 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 SØKNAD... 3 VEDLEGG 1: REDEGJØRELSE FOR SØKNADEN Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

5 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus Søknad om tilskudd fra Velferdstinget Vi har de foregående årene vært en del av OAS, og har dermed fått pengestøtte fra begge. Nå som OAS og SIO er slått sammen til en organisasjon, har også denne støtteordningen gått over til noe nytt. Dette er andre gang vi søker om tilskudd via Velferdstinget. I henhold til informasjonsbrev og søkerguide, ligger redegjørelse for søknaden, dokumentasjon, regnskap, budsjett etc. vedlagt til denne søknaden. På vegne av Studentsamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole, søker vi herved om tilskudd fra Velferdstinget i Oslos tilskuddssystem. På vegne av Studentsamfunnet NITH Joel Christensen Leder Kine Marie Sætereng Økonomiansvarlig Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

6 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedlegg 1: Redegjørelse for søknaden Om planene og utviklingen av økonomien og aktiviteten til studentorganet Studentsamfunnet ved NITH er ikke det største studentsamfunnet i Norge, med rundt 700 studenter. Selv om vi er en liten skole, så mener vi i studentrådsstyret at vi kan gjøre studiehverdagen til våre medstudenter bedre. For å klare dette trenger vi støtte for å gjennomføre og forbedre studentenes hverdag. I og med at vi er en IT-skole, skjer det mye på skolen som er IT relatert, men vi er opptatt av så mye mer enn dette! Vi vil at våre studenter skal få gjøre det de selv har lyst til. I studentsamfunnet et det mange forskjellige utvalg, som holder på med forskjellige ting: Idrettsutvalget: Her kan studentene holde seg i aktivitet. Vi mener det er veldig viktig med sunn og frisk ungdom, når dette er sagt så er vi ved NITH, IT-studenter og er dermed veldig viktig. I idrettsutvalget kan i utgangspunktet alle drive med hvilken som helst idrett, så lenge det er stemning for det. Per dags dato så har vi et fotballag som er med i bedriftsserien i Oslo. Fotballaget er veldig populært, spesielt blant de nye førsteklassingene som begynte nå i høst (2012). Ved siden av fotballaget har vi blant annet arrangert golfkurs og spillekvelder med fotballspill m/premier. I nærmeste framtid har det også vært snakk om å sette i gang med paintball, noe vi allerede gleder oss til. Dette syntes vi er meget interessant, og vi ser fram til å se engasjementet blant studentene på skolen. Sosialutvalget: Sosialutvalget har i hovedoppgave å arrangere de sosiale arrangementene på skolen. Dette innebærer blant annet å arrangere fester som Valentinesfest, Halloweenfest, Russefest osv. Arrangementer arrangert av sosialutvalget er veldig populære blant studentene. Det blir også holdt alkoholfrie arrangementer, for å inkludere alle studentene på NITH. Hovedarrangementet: Hvert år arrangeres det en studietur til utlandet i regi av studentsamfunnet. På denne turen blir det mye sosialt, men selvfølgelig også noe faglig relevant. I fjor var vi på tur til Paris, Frankrike. I år håper vi at enda flere av våre medstudenter benytter seg av denne muligheten, og blir med på en super opplevelse. Kvinner og IT: Det går mange flere gutter enn jenter på denne skolen og det er derfor opprettet et utvalg som har som mål å bringe jentene tettere sammen. Det arrangeres flere arrangementer som kun er for jentene, der bl.a diverse bedrifter kommer på besøk på skolen eller jentene blir invitert til en bedrift. Det ble arrangert en førfadderkveld for jentene før fadderuken begynte. På denne måten ble de kjent med hverandre, før de begynte. Vi mener at dette utvalget er meget viktig, da vi ønsker flere jenter på skolen. Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

7 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus PUS Prosjekt utvalget for Spill Hovedoppgaven til dette utvalget er å fremme interessen for å skape spill. Siden vi har Spilldesign og Spill programmering ved NITH, føler vi dette passer godt inn, og studenter får prøvd seg i hvordan det er å jobbe i team hvor man skal utvikle spill. Dette utvalget ble tatt godt imot av alle studentene ved NITH høsten Workshops blir satt opp, der studenter lærer seg å bruke forskjellige nyttige verktøy i denne sammenheng. Dette blir også en god markedsføring for NITH, da studenter kommer til å bli med på konkurranser. Fra NITH er det allerede noen som har kommet seg ut i spillverden, nemlig Draug. Vi er veldig stolte over dette og håper vi kan få til flere grupper som dette etter at PUS ble opprettet. MUS Musikk utvalget Vårt nyeste utvalg per dags dato. Dette utvalget kommer til å stå for musikken i #fubar, skolens kro, og har ansvarsområder som dekker workshop i opplæring av hvordan det er å være DJ til småkonserter i #fubar. MUS er også i gang med å lage et eget band for NITH studenter. Det er blitt holdt en workshop, hvordan være en DJ, noe som ble tatt veldig godt i mot, og vi ser at engasjementet rundt musikk øker i takt med antall medlemmer i MUS utvalget. UFF Utvalget for fantastiske fritidsinteresser Dette utvalget er ikke nytt, men nå i høst har interessen for dette utvalget ekspandert. Det er mer interesse generelt, første klassingene er veldig engasjerte og dette er veldig bra. I tillegg kommer det en E-sport seksjon under UFF, som kommer til å drive med turneringer i E-sport og fremme interessen for populære spill som Starcraft 2, DOTA2, League of Legends osv. Det snakk om å arrangere spillkvelder i #fubar der UFF tar for seg et E-sport spill, streamer, lærer, diskuterer m.m. Vi kommer som sagt til å prøve å komme oss ut i verden, og med dette mener vi delta i turneringer i spill på arrangement som for eksempel The Gathering. Dette vil være med på å sette NITH på kartet, noe vi føler er viktig. UFF arrangerer spill kvelder i #fubar hver tirsdag, hvor de prøver ut et nytt brett spill og anmelder det. Dette har det blitt vist god interesse for, og dette er noe som samler de på skolen som liker brettspill. Utenom dette så blir det arrangert flere LAN i halvåret, hvor det på forhånd blir spurt om hvilke spill studentene vil ha turneringer i. Dette er et arrangement som trekker masse mennesker, og er et veldig sosialt arrangement. Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

8 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus Kroutvalget - #fubar #fubar er blitt en bedre samlingsplass for studenter enn tidligere år. Dette på grunn av en del oppussing, flinke ledere, ny leverandør av øl og et fantastisk samarbeid mellom alle utvalg ved NITH. Alle utvalgene har blitt bedre til å bruke #fubar som fysisk møteplass for arrangement som holdes av hvert enkelt utvalg, ikke bare de største festene. NITHs Utviklingsutvalget Dette utvalget står for den videre utviklingen av NITHs som vil komme til å bli en viktig del av studentenes hverdag. Her vil det bli informasjonshåndtering, samling av studentene, og det vil bli en kommunikasjonskanal ut til studenter. NITHs er fortsatt under produksjon, men er kommet veldig godt i gang, og er nok ikke langt fra lanseringsdato. I tillegg til disse har vi også flere andre utvalg, som for eksempel: Microsoft Student Community Linux User Group Apple User Group Som man ser, har vi mye som skjer i vårt studentsamfunn. Dette er grunnen til at vi søker om støtte fra dere. For å kunne gjennomføre det vi ønsker, og det våre medstudenter ønsker, trenger vi likvider. Vi er en Non-profitt organisasjon, og tjener derfor ikke våre egne penger. Vi er derfor hvert år avhengig av støtte fra NITH, SIO/VT og bedrifter, for å få studentsamfunnet til å gå rundt. Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

9 Årsberetning 2010/2011 fra Studentrådsstyret(AU) Kjære studentsamfunn. Vi i Arbeidsutvalget vil takke for et spennende og lærerikt år. I løpet av året har vi fått oppleve hvor krevende det er å drifte et studentsamfunn, og det har vært utrolig spennende og gøy. Vi har fått god kontakt med mange engasjerte personer, både blant studentene, fagstaben og fra eksterne kilder, og alt dette vi vil takke dere for, at vi fikk lov til. Vi tok over AU etter at tidligere AU hadde ryddet ordentlig opp i strukturen, og gitt oss et godt grunnlag. Dette gjorde oppgavene våre utrolig mye lettere, samtidig som det ble litt som å hoppe etter Wirkola. Vi startet året klare og engasjerte til å kjempe studentsamfunnets saker, og satt vårt hovedfokus på å øke studentenes engasjement. Vi mente dette ville bedre både strykprosent og frafall, samtidig som det ville bidra til et bedre sosialt miljø. Dessverre ble oppgaven straks vanskeligere da vi fikk frafall i AU. Med en demotivert leder som planla å tre av ble det vanskelig for oss å engasjere oss ordentlig. Vi fikk tilslutt valgt inn en ny leder og nestleder, og vi var oppe på bena igjen. Det ble da jobbet aktivt med å få alle utvalg opp på bena igjen, og det føler vi at vi har oppnådd. MDF lever igjen, MSC har hatt masse happenings og for ikke å glemme UFF. UFF viser nok engang at de er det ledende utvalget ved skolen. Vi føler dog det er i LMU vi i år har hatt størst tilslagskraft. Gjennom LMU har vi fått mer plass til studentene og bedret internettkapasiteten og IT avdelingen til skolen betraktelig. Samtidig mener vi det enda ikke er godt nok og oppfordrer neste års AU til å fortsette å kjempe for dette. Vi har vedlikeholdt skolens posisjon i interesseorganisasjonen NITO, og også hatt en sterk posisjon i skolens høgskolestyre. Når det kommer til det faglige aspektet, har vi kontinuerlig arbeidet i samsvar med studenter for å kunne håndtere klager og kvalitetssikring rundt faginnhold og forelesere på best mulig måte. Som AU har vi, og spesielt jeg som fagansvarlig hatt mye å bryne oss på på den faglige fronten i år, vi har blant annet jobbet med: En omfattende eksamensklage i klagenemda i samarbeid med Brækhus Dege fra en avgangsstudent i faget PJ312. Oppfølging av Entrepenørskapsaken til 3.klasse E-Business og derfor også oppfølging av valgfagstilbud for neste års studenter. Samarbeid med linjeansvarlig iht. kvalitetssikringen bak kunde/veiledere i PJ312. Oppfølging og behandlet klagen på både foreleser og karaktersetting i Spillprogrammeringsfaget DS130. Oppfølging av uformelle klager på foreleser og forelesninger Programmeringsfaget PG660. Og saker som er under behandling og oppfølging er: De uformelle klagene på foreleser, karakterer og faglig gjennomføring av førsteklasses PG110 og PG210.

10 Oppfølging av 3.klasses fellesfag BU410. Det har gjennom hele året blitt diskutert og planlagt en studentrådstur, for å øke engasjementet rundt det å bidra i studentsamfunnet. Dette er noe vi nå har lagt opp til at neste års AU skal gjennomføre, da vi har satt opp budsjettposter, som forhåpentligvis går gjennom, som skal gå til dette. Vi har derimot noe vi mener er en svært god nyhet. Denne saken ble tatt helt til høyskolestyret og styret selv foreslo at dette er noe som ble gjort som et samarbeidsprosjekt, mellom alle skolene i ABNU. Vi AU ser på dette som svært positivt og håper at dette er noe ABNU kommer til å gjennomføre. Vi skulle derimot ønske vi hadde fått jobbet mer innenfor forskjellige punkter. Vi skulle gjerne sett NITH s oppe å gå igjen, fått synliggjort studentsamfunnet mer utad og det har også vært vanskelig å nå ut til studentene gjennom riktige kanaler. Vi ser oss meget fornøyd med vårt arbeid gjennom året, og vi mener selv vi har fått utrettet noe. Vi mener vi hoppet et godkjent hopp etter Wirkola, og vi ønsker nok en gang å takke alle som har vært med på å støtte oss og dere som har vært engasjerte en gang til. Takk for et utrolig år!

11 Budsjett 2011/2012 Inntekter Budsjett 2010/11 Budsjett 2011/12 Note 1.tilskudd fra NITH , ,00 2.Tilskudd fra SIO 71400, ,00 3. Skap 4 500, ,00 4. Flaskepant 3 000,00 5.Andre inntekter 3000,00 6.Karrieredag 60000,00 7.Fadder sponsor ,00 Sum inntekter , ,00 Utgifter 1.Drift SRS 30000, ,00 2.Fadderdager 20000, ,00 3.Medierutvalget 2000, ,00 4.Kroutvalget 5.Kvinner og IT 4000, ,00 6.Idrettsutvalget 23000, ,00 7.LUG(linux) 2000, ,00 8.MSC(microsoft) 2000, ,00 9.Ekstra støttefond 10000,00 10.UFF 3000, ,00 11.Kontorrekvisitta 2000, ,00 12.Sosialutvalget 25000, ,00 13.Bankgebyrer 2000, ,00 14.Studentrådsmøter 11000, ,00 15.Diverse 16.Bachelorfest 10000, ,00 17.Årsmøter 30000, ,00 18.Profilering 4000, ,00 19.Hovedarrangement 20000, ,00 20.Årbok 10000, ,00 21.Apple User Group 2000, ,00 22.Utvalgsfond 8000, ,00 23.Karrieredag 20000,00 23.Studentrådstur/kursing 20000,00 Sum utgifter , ,00 Resultat 39900,00 0,00

12 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH tttttttt :tnknkt: tt1ntktnt1n: 1111 :HH:: H1HH: HH2 ttttt ktktkttt kkkkk nnntn ntktt k7ntnknkt k7ntnknkt k7ntnknktn tnktttnttttttt tnktttknnttkttn rtt1tknnttkttn H1222 HH0HHHHHHHH H1222 HH0HHHHH10 HHHHH22H H1222 H0H0 rrr7rtt1tknnttkttn HHHH222H knknt7knnttkttn H1221 0HHHH0H0:HH:0 H1226 :10H1HHHH0HH0 HHHHHH2H HHHHH22H HHHHH20H HHHHHH2H HHHHH12H HHHHHHH HHHHH20H rrr7knknt7knnttkttn HHHHH12H HHHHH12H HHHHHH2H rrr7tnktttknnttkttn HHHH222H HHHH222H HHHH010H tnktttknttntktn knknt7knktttknttntktn H H0H00HH0100H:H0HH HHHHHHH HHHHHHH HHHHHHH H6062 HHHHHHH00HHH0HH0 HHHH022H HHHHHHH H HH0HH HHHH012H HHHHHHHHHH6002 H6022 :01HH HHHH022H HHHHHHH H :H:HHHHHHHHHHH0:HHHH1H0 HHHHHHH HHHHHHHH H HHH0H:0HHH HHHHH02H HHHHH02H H0226 HH0HHHHHH0H00HH HHHH026H HHHH022H HHHHH02H H0220 H:H1H0HH0H00HH HHHH020H HHHH020H HHHHH02H H0222 0HHHH0HH0H0 HHHH020H HHHHH00H H HHHHH01H HHHHH01H HHHHHHH H0002 0HH00H000H0 HHHHHHH HHHHHHHHHH2020 rrr7knknt7knktttknttntktn HHH0201H HHH0212H HHHH022H rrr7tnktttknttntktn HHH0201H HHH0212H HHHH022H rrr7tnktttnttttttt HHHH022H HHHHH22H HHHH002H rntnttttttt kktttnkn1tn rntnttttttt7ttttn7tktttnkn1tn ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HHHH1H0:0HH1H0H00:H:H1HHHHHHH0HHH1H0H1:HH H1HH HH2

13 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH tttttttt :tnknkt: tt2ntktnt2n: 2222 :HH:: H1HH: HH2 ttttt ktktkttt kkkkk nnntn ntktt k2ntnknkt k2ntnknkt k2ntnknktn tnktttnttttttt tnktttknnttkttn rtt2tknnttkttn H1222 HH0HHHHHHHH HHHH222H HHHH002H H1222 HH0HHHHH10 HHHHH22H HHHHH22H H1022 H0H0 rrr2rtt2tknnttkttn HHHH202H HHHH002H knknt2knnttkttn H1021 0HHHH0H0:HH:0 H1022 0H001H0HHH0H0HHHHHH0HH0 H1020 :10H1HHHH0HH0 HHHHH22H HHHHHH1H HHHHH12H HHHHH20H HHHHHH0H HHHHH01H HHHH012H HHHH020H HHHHHH2H rrr2knknt2knnttkttn HHHHH22H HHHHH82H HHHH002H rrr2tnktttknnttkttn HHHH222H HHHH222H HHH0222H tnktttknttntktn knknt2knktttknttntktn H0822 0:HH:00H001H1HH HHHHHH2H H :H10H01H0 HHHHH00H HHHHHH0H H H0H00HH0100H:H0HH HHHHH02H HHHHHH2H H0802 HHHHHHH00HHH0HH0 HHHH022H HHHHHH0H H HH0HH HHHHH22H H0802 :01HH HHHHH00H HHHH020H HHHHHH0H H0222 H:0HHH00HH0HHHHH HHHH020H HHHH020H HHHHHH8H H0222 0HH1H00H:HH10HH0H0:H: HHHHHH2H H :H:HHHHHHHHHHH0:HHHH1H0 HHHHHH2H H HHH0H:0HHH HHHHH01H HHHHHHHH H0220 HH0HHHHHH0H00HH HHHH022H HHHH020H HHHHHH2H H HH0H0HH0H00:H0 HHHHHH2H H0228 H:H1H0HH0H00HH HHHHH02H HHHH020H HHHHH22H H0222 0HHHH0HH0H0 HHHH002H HHHHH12H H HHHHH02H HHHHH00H HHHHHH1H H0222 0H001H0HHH0H00H01HH HHHHH22H H HH0HHHH0HHHH:HH HHHHH22H H0220 0H00H0:0H1HHH0 HHHH020H HHHHH00H H HH0HH0H00:H0 HHHHHH2H H0002 0HH00H000H0 HHHHH02H HHHHHHHH rrr2knknt2knktttknttntktn HHH0222H HHH0200H HHHH200H rrr2tnktttknttntktn HHH0222H HHH0200H HHHH200H rrr2tnktttnttttttt HHHHH02H HHHH021H HHHHH22H rntnttttttt kktttnkn2tn rntnttttttt2ttttn2tktttnkn2tn ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HHHH0H0:0HH1H0H00:H:H1HHHHHHH0HHH1H0H1:HH H1HH HH2

14 Inntekter Budsjett 2012/2013 Støtte NITH Støtte SiO Skapinntekter - Faddersponsor Karrieredag - Innteker Diverse inntekter SUM Innteker Kostnader Budsjett 2012/2013 Kontorrekvisita Profilering KK - Møtevirksomhet Studentrådsmøter Årsmøte Studentrådstur/kursing - Drift Hovedarrangement MDF Microsoft Student Community Kvinner og IT Idrettsutvalget Linux User Group Sosialutvalget UFF Apple User Group Fadderdager Årbok - Karrieredag - Utgift Ekstra støttefond Bachelorfest Utvalgsfond - Bankgebyrer SUM Kostnader Resultat 2012/2013 Inntekter Kostnader Resultat

Søknad om tilskudd fra Velferstinget i Oslo og Akershus. på vegne av

Søknad om tilskudd fra Velferstinget i Oslo og Akershus. på vegne av Søknad om tilskudd fra Velferstinget i Oslo og Akershus på vegne av Studentsamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 SØKNAD... 3 VEDLEGG 1: REDEGJØRELSE

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR SØKNAD STUDENTSAMFUNNET NITH

REDEGJØRELSE FOR SØKNAD STUDENTSAMFUNNET NITH REDEGJØRELSE FOR SØKNAD STUDENTSAMFUNNET NITH Til tross for at NITH ikke er det største, er det fylt med engasjerte og dyktige elever. Gjennom utvalg og aktiv deltagelse på arrangementer har vi opparbeidet

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget

Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget Vi ønsker å kunne forbedre studentsamfunnet og miljøet på skolen på tvers av studieretningene. Tidligere studentråd har hatt mye mindre aktivitet og arrangement

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Redegjørelse for søknad

Redegjørelse for søknad Redegjørelse for søknad For å kunne fortsette å ha et godt fungerende studentutvalg på skolen er vi avhengige av å ha en ledelse i studentutvalget som styrer og organiserer utvalget og tar seg av økonomien.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Søknad om prosjektstøtte fra Fordelingsutvalget til fadderuken 2016

Søknad om prosjektstøtte fra Fordelingsutvalget til fadderuken 2016 Til: fordelingsutvalget (FU) v/ Institutt for Informatikk Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo Dato: 27.04.16 Søker: Fadderstyret v/institutt for Informatikk 2014 Postboks: 1080 Blindern 0216 Oslo Kontonummer:

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

Redegjørelse for søknad

Redegjørelse for søknad Vedlegg 1 SUT-NMH 17. september 2012 Redegjørelse for søknad I søknaden om støtte fra Velferdstinget til Studentutvalget (SUT) ved Norges Musikkhøgskole (NMH) søker vi i år om til sammen kr 50 000,-. Nedenfor

Detaljer

Søknad om støtte fra Velferdstinget 2013 Studentutvalget ved Barratt Due musikkinstitutt

Søknad om støtte fra Velferdstinget 2013 Studentutvalget ved Barratt Due musikkinstitutt Søknad om støtte fra Velferdstinget 2013 Studentutvalget ved Barratt Due musikkinstitutt Studentutvalget (SUT) ved Barratt Due musikkinstitutt (BDM) er, som nevnt i fjorårets søknad, en nyetablert studentorganisasjon.

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Q1 Alder: Medlemsundersøkelse Oslostudentenes Idrettsklubb 1 / 23. Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26. 27-eldre

Q1 Alder: Medlemsundersøkelse Oslostudentenes Idrettsklubb 1 / 23. Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26. 27-eldre Q1 Alder: Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26 27-eldre 18-20 20-23 24-26 27-eldre 4,33% 26 34,67% 208 28,83% 173 32,17% 193 Totalt 600 1 / 23 Q2 Kjønn: Besvart: 600 Hoppet over: 0 Mann Kvinne

Detaljer

Søknad om pengestøtte til studentråd

Søknad om pengestøtte til studentråd Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern Kasserer: Ane Runningen studentraad@diakonova.no Oslo. 17 september 2012 Søknad om pengestøtte til studentråd Studentrådet på Diakonova søker om pengestøtte

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

GENERALFORSAMLING 10.10.2013 SAKSPAPIRER

GENERALFORSAMLING 10.10.2013 SAKSPAPIRER GENERALFORSAMLING SAKSPAPIRER Innhold 1 SAKSLISTE 2 2 Halvårsberetning for Hovedstyret 3 3 Halvårsberetning for Drift 4 4 Halvårsberetning for Orakel 5 5 Halvårsberetning for Sosialen 6 6 Halvårsberetning

Detaljer

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette.

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette. Campusleder Lena Fløtterud Barnehagelærer Jeg stiller til valg fordi jeg engasjerer meg i studentenes studiehverdag. Jeg ønsker å jobbe for å gjøre studiehverdagen bedre for studentene, både faglig og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, ØA, NA, FA, UA,SA, HRx2, SPA PT: Leder, KA,ØA, NA, FA, MA, NA,NLD Leder HRx2 Sak 59 15: Til behandling:

Detaljer

Referat fra studentrådsmøte 19.10.2011. Innkalt av: Ingrid Helene Røger og Jørgen Erlandsen Innkalt til: Studentrådsmedlemmene

Referat fra studentrådsmøte 19.10.2011. Innkalt av: Ingrid Helene Røger og Jørgen Erlandsen Innkalt til: Studentrådsmedlemmene Referat fra studentrådsmøte 19.10.2011 Innkalt av: Ingrid Helene Røger og Jørgen Erlandsen Innkalt til: Studentrådsmedlemmene Dagsorden for studentrådsmøtet onsdag 19.10.11 kl. 11.45 13.45 S 141 på P48

Detaljer

Søknad om støtte fra Velferdstinget 02.09.2013

Søknad om støtte fra Velferdstinget 02.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget 02.09.2013 Vi i studentrådet på Khio har jobbet med å synliggjøre oss her på skolen, dette har vi til en viss grad klart. Ved å bistå og støtte det sosiale som ligger

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Siste rapport fra Bremen, uke 3.

Siste rapport fra Bremen, uke 3. Siste rapport fra Bremen, uke 3. Vi har gått inn i vår siste uke her i Bremen, mange av oss synes det skal bli godt å komme hjem til kjente trakter, men alle kommer nok til å savne det å være utplassert

Detaljer

Introduksjon. Formål. Arrangement- siden forrige generalforsamling

Introduksjon. Formål. Arrangement- siden forrige generalforsamling Årsmelding 2014 Introduksjon En årsrapport skal informere om hvordan året har gått. Det er ikke mulig å få med alt i detalj hva som har skjedd i løpet av (organisasjons)året, for mer utfyllende beskrivelse

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) albertsen.erlend@gmail.com 8. september 2014

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referent og kontorvakt: Trym er referent og Hallén kontorvakt/kakebaker Ikke tilstede: Ek (syk, nestleder kunne ikke stille) Vinstraff: Fincken øl x4 for å komme for sent,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Frederick Bjerke Statsvitenskap Jobbe for større likhet mellom de forskjellige campus. Jobbe for studentenes beste. Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

STUDENTRÅDSMANUALEN. Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder)

STUDENTRÅDSMANUALEN. Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) FORORD Denne manualen er ment som en formalisering av studentpolitikken ved Kunsthøgskolen i Oslo. Den er ment som en guide

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

SUT STUDENUTVALGET NORGES MUSIKKHØGSKOLE

SUT STUDENUTVALGET NORGES MUSIKKHØGSKOLE SUT STUDENUTVALGET NORGES MUSIKKHØGSKOLE Til Velferdstinget i Oslo Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 7. sept 2010 Søknad om støtte for 2011 Studentutvalget ved Musikkhøgskolen i Oslo Studentutvalget ved Musikkhøgskolen

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015 Vedlegg til Budsjettkomités for 2015 Budsjettkomiteen (BK) til PSU mener generelt sett at kontinuitet i undergruppenes budsjetter er et viktig element. Vi har derfor prøvd ikke å fravike for mye fra tidligere

Detaljer

Redegjørelse for søknad

Redegjørelse for søknad Vedlegg 1 SUT-NMH 2. september 2013 Redegjørelse for søknad I søknaden om støtte fra Velferdstinget til Studentutvalget (SUT) ved Norges Musikkhøgskole (NMH) søker vi for 2014 om til sammen 30 000,-. Nedenfor

Detaljer

Dato: 04.03.15 - Møtetid: 09:15 11.00 Møtested: Møterommet på STi

Dato: 04.03.15 - Møtetid: 09:15 11.00 Møtested: Møterommet på STi MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 08/15 Dato: 04.03.15 - Møtetid: 09:15 11.00 Møtested: Møterommet på STi Til: Til stede: Fraværende: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Jone

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 23.04.2015

Referat Hovedstyremøte 23.04.2015 Referat Hovedstyremøte 23.04.2015 Referent, ukesmail og kontorvakt: Mats Ikke tilstede: Info fra leder Linjeledermøte Snakket om: Opptaket til linjeforeningene Tilbudet linjeforeningene gir til studentene

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Kulturstyremøte 3. desember

Kulturstyremøte 3. desember Kulturstyremøte 3. desember Til stede: Leder: Sigrid Mæhle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jeanette Viken (UiO)

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Marspost 2011 BLÅ avdeling

Marspost 2011 BLÅ avdeling Marspost 2011 BLÅ avdeling Refleksjoner rundt noe av det som har skjedd i forrige periode; UKE 3-10: Forskrift om rammeplan for barnehagen 2006: 2.3. Læring Barnehagen skal styrke barns læring i formelle

Detaljer

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Michelets vei 62 1368 Stabekk Stabekk, 02.10.12 Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo Søknad om tilskudd fra Velferdstinget

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 21-10-2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 21.10.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 21-10-2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 21.10.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 21.10.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 109-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 110-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 111-15

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Høsten 2013 var jeg på utveksling til Universidad Politecninca de Valencia. I løpet av de 6 månedene jeg var i Valencia møtte jeg nye venner fra alle

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015.

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Sak 1: Presentasjon av de ansatte Sak 2: Oppstart på 1. trinn Sissel fortalte litt om hvordan dagene har vært på 1. trinn-sfo nå i oppstarten. Dagene

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Eirik Norum Elektroingeniør Jeg og det sittende studentrådet har jobbet mye for å bygge opp studentrådet her i Kongsberg fra bunnen, og vi har fått til ganske mye bra. Jeg ønsker å fortsette

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 11-04-2014. Referat

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 11-04-2014. Referat Referat Styringsgruppemøte 11.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 17-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 18-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 19-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape,

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape, Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling v/ Signy Grape, landsstyremedlem i Norsk Studentorganisasjon og nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus Grov disposisjon: Generelt om likestilling

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Til skolen Rundskriv S 26-2015 Oslo, 16.12.2015 Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Vi viser til rundskriv 14/15 fra Folkehøgskolerådet. NKF har i samråd med FHF blitt enig om

Detaljer

Reisebrev fra Manchester 2010

Reisebrev fra Manchester 2010 Reisebrev fra Manchester 2010 Vi er tre jenter fra 3. året på bachelor utdanningen i Produktdesign, ved Høgskolen i Akershus. Som bestemte oss for å ta utveksling ved Manchester Metropolitan University

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT.

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. RETNINGSLINJER FOR VSAiT 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT sin offisielle logo: 3: FORMÅL VSAiT

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Informasjonsmøte om opptak

Informasjonsmøte om opptak Informasjonsmøte om opptak Hva og hvem er Abakus? Hvorfor burde du søke Abakus? Komitéene presenterer seg Arrkom Bedkom readme PR Fagkom LaBamba Webkom Kontorgruppa backup Hvordan søker man? Hvem er vi?

Detaljer

Program Fadderuken 2013

Program Fadderuken 2013 Program Fadderuken 2013 Vi i NSF student lokallag Oslo er en stor gjeng med engasjerte sykepleierstudenter som jobber for å spre kunnskap om utdanningen vår. Vi arrangerer quizkvelder, masterclass, fagdag

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer