Søknad om tilskudd fra Velferstinget i Oslo og Akershus. på vegne av. Studentsamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tilskudd fra Velferstinget i Oslo og Akershus. på vegne av. Studentsamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole"

Transkript

1

2

3 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus Søknad om tilskudd fra Velferstinget i Oslo og Akershus på vegne av Studentsamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

4 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 SØKNAD... 3 VEDLEGG 1: REDEGJØRELSE FOR SØKNADEN Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

5 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus Søknad om tilskudd fra Velferdstinget Vi har de foregående årene vært en del av OAS, og har dermed fått pengestøtte fra begge. Nå som OAS og SIO er slått sammen til en organisasjon, har også denne støtteordningen gått over til noe nytt. Dette er andre gang vi søker om tilskudd via Velferdstinget. I henhold til informasjonsbrev og søkerguide, ligger redegjørelse for søknaden, dokumentasjon, regnskap, budsjett etc. vedlagt til denne søknaden. På vegne av Studentsamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole, søker vi herved om tilskudd fra Velferdstinget i Oslos tilskuddssystem. På vegne av Studentsamfunnet NITH Joel Christensen Leder Kine Marie Sætereng Økonomiansvarlig Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

6 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedlegg 1: Redegjørelse for søknaden Om planene og utviklingen av økonomien og aktiviteten til studentorganet Studentsamfunnet ved NITH er ikke det største studentsamfunnet i Norge, med rundt 700 studenter. Selv om vi er en liten skole, så mener vi i studentrådsstyret at vi kan gjøre studiehverdagen til våre medstudenter bedre. For å klare dette trenger vi støtte for å gjennomføre og forbedre studentenes hverdag. I og med at vi er en IT-skole, skjer det mye på skolen som er IT relatert, men vi er opptatt av så mye mer enn dette! Vi vil at våre studenter skal få gjøre det de selv har lyst til. I studentsamfunnet et det mange forskjellige utvalg, som holder på med forskjellige ting: Idrettsutvalget: Her kan studentene holde seg i aktivitet. Vi mener det er veldig viktig med sunn og frisk ungdom, når dette er sagt så er vi ved NITH, IT-studenter og er dermed veldig viktig. I idrettsutvalget kan i utgangspunktet alle drive med hvilken som helst idrett, så lenge det er stemning for det. Per dags dato så har vi et fotballag som er med i bedriftsserien i Oslo. Fotballaget er veldig populært, spesielt blant de nye førsteklassingene som begynte nå i høst (2012). Ved siden av fotballaget har vi blant annet arrangert golfkurs og spillekvelder med fotballspill m/premier. I nærmeste framtid har det også vært snakk om å sette i gang med paintball, noe vi allerede gleder oss til. Dette syntes vi er meget interessant, og vi ser fram til å se engasjementet blant studentene på skolen. Sosialutvalget: Sosialutvalget har i hovedoppgave å arrangere de sosiale arrangementene på skolen. Dette innebærer blant annet å arrangere fester som Valentinesfest, Halloweenfest, Russefest osv. Arrangementer arrangert av sosialutvalget er veldig populære blant studentene. Det blir også holdt alkoholfrie arrangementer, for å inkludere alle studentene på NITH. Hovedarrangementet: Hvert år arrangeres det en studietur til utlandet i regi av studentsamfunnet. På denne turen blir det mye sosialt, men selvfølgelig også noe faglig relevant. I fjor var vi på tur til Paris, Frankrike. I år håper vi at enda flere av våre medstudenter benytter seg av denne muligheten, og blir med på en super opplevelse. Kvinner og IT: Det går mange flere gutter enn jenter på denne skolen og det er derfor opprettet et utvalg som har som mål å bringe jentene tettere sammen. Det arrangeres flere arrangementer som kun er for jentene, der bl.a diverse bedrifter kommer på besøk på skolen eller jentene blir invitert til en bedrift. Det ble arrangert en førfadderkveld for jentene før fadderuken begynte. På denne måten ble de kjent med hverandre, før de begynte. Vi mener at dette utvalget er meget viktig, da vi ønsker flere jenter på skolen. Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

7 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus PUS Prosjekt utvalget for Spill Hovedoppgaven til dette utvalget er å fremme interessen for å skape spill. Siden vi har Spilldesign og Spill programmering ved NITH, føler vi dette passer godt inn, og studenter får prøvd seg i hvordan det er å jobbe i team hvor man skal utvikle spill. Dette utvalget ble tatt godt imot av alle studentene ved NITH høsten Workshops blir satt opp, der studenter lærer seg å bruke forskjellige nyttige verktøy i denne sammenheng. Dette blir også en god markedsføring for NITH, da studenter kommer til å bli med på konkurranser. Fra NITH er det allerede noen som har kommet seg ut i spillverden, nemlig Draug. Vi er veldig stolte over dette og håper vi kan få til flere grupper som dette etter at PUS ble opprettet. MUS Musikk utvalget Vårt nyeste utvalg per dags dato. Dette utvalget kommer til å stå for musikken i #fubar, skolens kro, og har ansvarsområder som dekker workshop i opplæring av hvordan det er å være DJ til småkonserter i #fubar. MUS er også i gang med å lage et eget band for NITH studenter. Det er blitt holdt en workshop, hvordan være en DJ, noe som ble tatt veldig godt i mot, og vi ser at engasjementet rundt musikk øker i takt med antall medlemmer i MUS utvalget. UFF Utvalget for fantastiske fritidsinteresser Dette utvalget er ikke nytt, men nå i høst har interessen for dette utvalget ekspandert. Det er mer interesse generelt, første klassingene er veldig engasjerte og dette er veldig bra. I tillegg kommer det en E-sport seksjon under UFF, som kommer til å drive med turneringer i E-sport og fremme interessen for populære spill som Starcraft 2, DOTA2, League of Legends osv. Det snakk om å arrangere spillkvelder i #fubar der UFF tar for seg et E-sport spill, streamer, lærer, diskuterer m.m. Vi kommer som sagt til å prøve å komme oss ut i verden, og med dette mener vi delta i turneringer i spill på arrangement som for eksempel The Gathering. Dette vil være med på å sette NITH på kartet, noe vi føler er viktig. UFF arrangerer spill kvelder i #fubar hver tirsdag, hvor de prøver ut et nytt brett spill og anmelder det. Dette har det blitt vist god interesse for, og dette er noe som samler de på skolen som liker brettspill. Utenom dette så blir det arrangert flere LAN i halvåret, hvor det på forhånd blir spurt om hvilke spill studentene vil ha turneringer i. Dette er et arrangement som trekker masse mennesker, og er et veldig sosialt arrangement. Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

8 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus Kroutvalget - #fubar #fubar er blitt en bedre samlingsplass for studenter enn tidligere år. Dette på grunn av en del oppussing, flinke ledere, ny leverandør av øl og et fantastisk samarbeid mellom alle utvalg ved NITH. Alle utvalgene har blitt bedre til å bruke #fubar som fysisk møteplass for arrangement som holdes av hvert enkelt utvalg, ikke bare de største festene. NITHs Utviklingsutvalget Dette utvalget står for den videre utviklingen av NITHs som vil komme til å bli en viktig del av studentenes hverdag. Her vil det bli informasjonshåndtering, samling av studentene, og det vil bli en kommunikasjonskanal ut til studenter. NITHs er fortsatt under produksjon, men er kommet veldig godt i gang, og er nok ikke langt fra lanseringsdato. I tillegg til disse har vi også flere andre utvalg, som for eksempel: Microsoft Student Community Linux User Group Apple User Group Som man ser, har vi mye som skjer i vårt studentsamfunn. Dette er grunnen til at vi søker om støtte fra dere. For å kunne gjennomføre det vi ønsker, og det våre medstudenter ønsker, trenger vi likvider. Vi er en Non-profitt organisasjon, og tjener derfor ikke våre egne penger. Vi er derfor hvert år avhengig av støtte fra NITH, SIO/VT og bedrifter, for å få studentsamfunnet til å gå rundt. Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

9 Årsberetning 2010/2011 fra Studentrådsstyret(AU) Kjære studentsamfunn. Vi i Arbeidsutvalget vil takke for et spennende og lærerikt år. I løpet av året har vi fått oppleve hvor krevende det er å drifte et studentsamfunn, og det har vært utrolig spennende og gøy. Vi har fått god kontakt med mange engasjerte personer, både blant studentene, fagstaben og fra eksterne kilder, og alt dette vi vil takke dere for, at vi fikk lov til. Vi tok over AU etter at tidligere AU hadde ryddet ordentlig opp i strukturen, og gitt oss et godt grunnlag. Dette gjorde oppgavene våre utrolig mye lettere, samtidig som det ble litt som å hoppe etter Wirkola. Vi startet året klare og engasjerte til å kjempe studentsamfunnets saker, og satt vårt hovedfokus på å øke studentenes engasjement. Vi mente dette ville bedre både strykprosent og frafall, samtidig som det ville bidra til et bedre sosialt miljø. Dessverre ble oppgaven straks vanskeligere da vi fikk frafall i AU. Med en demotivert leder som planla å tre av ble det vanskelig for oss å engasjere oss ordentlig. Vi fikk tilslutt valgt inn en ny leder og nestleder, og vi var oppe på bena igjen. Det ble da jobbet aktivt med å få alle utvalg opp på bena igjen, og det føler vi at vi har oppnådd. MDF lever igjen, MSC har hatt masse happenings og for ikke å glemme UFF. UFF viser nok engang at de er det ledende utvalget ved skolen. Vi føler dog det er i LMU vi i år har hatt størst tilslagskraft. Gjennom LMU har vi fått mer plass til studentene og bedret internettkapasiteten og IT avdelingen til skolen betraktelig. Samtidig mener vi det enda ikke er godt nok og oppfordrer neste års AU til å fortsette å kjempe for dette. Vi har vedlikeholdt skolens posisjon i interesseorganisasjonen NITO, og også hatt en sterk posisjon i skolens høgskolestyre. Når det kommer til det faglige aspektet, har vi kontinuerlig arbeidet i samsvar med studenter for å kunne håndtere klager og kvalitetssikring rundt faginnhold og forelesere på best mulig måte. Som AU har vi, og spesielt jeg som fagansvarlig hatt mye å bryne oss på på den faglige fronten i år, vi har blant annet jobbet med: En omfattende eksamensklage i klagenemda i samarbeid med Brækhus Dege fra en avgangsstudent i faget PJ312. Oppfølging av Entrepenørskapsaken til 3.klasse E-Business og derfor også oppfølging av valgfagstilbud for neste års studenter. Samarbeid med linjeansvarlig iht. kvalitetssikringen bak kunde/veiledere i PJ312. Oppfølging og behandlet klagen på både foreleser og karaktersetting i Spillprogrammeringsfaget DS130. Oppfølging av uformelle klager på foreleser og forelesninger Programmeringsfaget PG660. Og saker som er under behandling og oppfølging er: De uformelle klagene på foreleser, karakterer og faglig gjennomføring av førsteklasses PG110 og PG210.

10 Oppfølging av 3.klasses fellesfag BU410. Det har gjennom hele året blitt diskutert og planlagt en studentrådstur, for å øke engasjementet rundt det å bidra i studentsamfunnet. Dette er noe vi nå har lagt opp til at neste års AU skal gjennomføre, da vi har satt opp budsjettposter, som forhåpentligvis går gjennom, som skal gå til dette. Vi har derimot noe vi mener er en svært god nyhet. Denne saken ble tatt helt til høyskolestyret og styret selv foreslo at dette er noe som ble gjort som et samarbeidsprosjekt, mellom alle skolene i ABNU. Vi AU ser på dette som svært positivt og håper at dette er noe ABNU kommer til å gjennomføre. Vi skulle derimot ønske vi hadde fått jobbet mer innenfor forskjellige punkter. Vi skulle gjerne sett NITH s oppe å gå igjen, fått synliggjort studentsamfunnet mer utad og det har også vært vanskelig å nå ut til studentene gjennom riktige kanaler. Vi ser oss meget fornøyd med vårt arbeid gjennom året, og vi mener selv vi har fått utrettet noe. Vi mener vi hoppet et godkjent hopp etter Wirkola, og vi ønsker nok en gang å takke alle som har vært med på å støtte oss og dere som har vært engasjerte en gang til. Takk for et utrolig år!

11 Budsjett 2011/2012 Inntekter Budsjett 2010/11 Budsjett 2011/12 Note 1.tilskudd fra NITH , ,00 2.Tilskudd fra SIO 71400, ,00 3. Skap 4 500, ,00 4. Flaskepant 3 000,00 5.Andre inntekter 3000,00 6.Karrieredag 60000,00 7.Fadder sponsor ,00 Sum inntekter , ,00 Utgifter 1.Drift SRS 30000, ,00 2.Fadderdager 20000, ,00 3.Medierutvalget 2000, ,00 4.Kroutvalget 5.Kvinner og IT 4000, ,00 6.Idrettsutvalget 23000, ,00 7.LUG(linux) 2000, ,00 8.MSC(microsoft) 2000, ,00 9.Ekstra støttefond 10000,00 10.UFF 3000, ,00 11.Kontorrekvisitta 2000, ,00 12.Sosialutvalget 25000, ,00 13.Bankgebyrer 2000, ,00 14.Studentrådsmøter 11000, ,00 15.Diverse 16.Bachelorfest 10000, ,00 17.Årsmøter 30000, ,00 18.Profilering 4000, ,00 19.Hovedarrangement 20000, ,00 20.Årbok 10000, ,00 21.Apple User Group 2000, ,00 22.Utvalgsfond 8000, ,00 23.Karrieredag 20000,00 23.Studentrådstur/kursing 20000,00 Sum utgifter , ,00 Resultat 39900,00 0,00

12 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH tttttttt :tnknkt: tt1ntktnt1n: 1111 :HH:: H1HH: HH2 ttttt ktktkttt kkkkk nnntn ntktt k7ntnknkt k7ntnknkt k7ntnknktn tnktttnttttttt tnktttknnttkttn rtt1tknnttkttn H1222 HH0HHHHHHHH H1222 HH0HHHHH10 HHHHH22H H1222 H0H0 rrr7rtt1tknnttkttn HHHH222H knknt7knnttkttn H1221 0HHHH0H0:HH:0 H1226 :10H1HHHH0HH0 HHHHHH2H HHHHH22H HHHHH20H HHHHHH2H HHHHH12H HHHHHHH HHHHH20H rrr7knknt7knnttkttn HHHHH12H HHHHH12H HHHHHH2H rrr7tnktttknnttkttn HHHH222H HHHH222H HHHH010H tnktttknttntktn knknt7knktttknttntktn H H0H00HH0100H:H0HH HHHHHHH HHHHHHH HHHHHHH H6062 HHHHHHH00HHH0HH0 HHHH022H HHHHHHH H HH0HH HHHH012H HHHHHHHHHH6002 H6022 :01HH HHHH022H HHHHHHH H :H:HHHHHHHHHHH0:HHHH1H0 HHHHHHH HHHHHHHH H HHH0H:0HHH HHHHH02H HHHHH02H H0226 HH0HHHHHH0H00HH HHHH026H HHHH022H HHHHH02H H0220 H:H1H0HH0H00HH HHHH020H HHHH020H HHHHH02H H0222 0HHHH0HH0H0 HHHH020H HHHHH00H H HHHHH01H HHHHH01H HHHHHHH H0002 0HH00H000H0 HHHHHHH HHHHHHHHHH2020 rrr7knknt7knktttknttntktn HHH0201H HHH0212H HHHH022H rrr7tnktttknttntktn HHH0201H HHH0212H HHHH022H rrr7tnktttnttttttt HHHH022H HHHHH22H HHHH002H rntnttttttt kktttnkn1tn rntnttttttt7ttttn7tktttnkn1tn ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HHHH1H0:0HH1H0H00:H:H1HHHHHHH0HHH1H0H1:HH H1HH HH2

13 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH tttttttt :tnknkt: tt2ntktnt2n: 2222 :HH:: H1HH: HH2 ttttt ktktkttt kkkkk nnntn ntktt k2ntnknkt k2ntnknkt k2ntnknktn tnktttnttttttt tnktttknnttkttn rtt2tknnttkttn H1222 HH0HHHHHHHH HHHH222H HHHH002H H1222 HH0HHHHH10 HHHHH22H HHHHH22H H1022 H0H0 rrr2rtt2tknnttkttn HHHH202H HHHH002H knknt2knnttkttn H1021 0HHHH0H0:HH:0 H1022 0H001H0HHH0H0HHHHHH0HH0 H1020 :10H1HHHH0HH0 HHHHH22H HHHHHH1H HHHHH12H HHHHH20H HHHHHH0H HHHHH01H HHHH012H HHHH020H HHHHHH2H rrr2knknt2knnttkttn HHHHH22H HHHHH82H HHHH002H rrr2tnktttknnttkttn HHHH222H HHHH222H HHH0222H tnktttknttntktn knknt2knktttknttntktn H0822 0:HH:00H001H1HH HHHHHH2H H :H10H01H0 HHHHH00H HHHHHH0H H H0H00HH0100H:H0HH HHHHH02H HHHHHH2H H0802 HHHHHHH00HHH0HH0 HHHH022H HHHHHH0H H HH0HH HHHHH22H H0802 :01HH HHHHH00H HHHH020H HHHHHH0H H0222 H:0HHH00HH0HHHHH HHHH020H HHHH020H HHHHHH8H H0222 0HH1H00H:HH10HH0H0:H: HHHHHH2H H :H:HHHHHHHHHHH0:HHHH1H0 HHHHHH2H H HHH0H:0HHH HHHHH01H HHHHHHHH H0220 HH0HHHHHH0H00HH HHHH022H HHHH020H HHHHHH2H H HH0H0HH0H00:H0 HHHHHH2H H0228 H:H1H0HH0H00HH HHHHH02H HHHH020H HHHHH22H H0222 0HHHH0HH0H0 HHHH002H HHHHH12H H HHHHH02H HHHHH00H HHHHHH1H H0222 0H001H0HHH0H00H01HH HHHHH22H H HH0HHHH0HHHH:HH HHHHH22H H0220 0H00H0:0H1HHH0 HHHH020H HHHHH00H H HH0HH0H00:H0 HHHHHH2H H0002 0HH00H000H0 HHHHH02H HHHHHHHH rrr2knknt2knktttknttntktn HHH0222H HHH0200H HHHH200H rrr2tnktttknttntktn HHH0222H HHH0200H HHHH200H rrr2tnktttnttttttt HHHHH02H HHHH021H HHHHH22H rntnttttttt kktttnkn2tn rntnttttttt2ttttn2tktttnkn2tn ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HHHH0H0:0HH1H0H00:H:H1HHHHHHH0HHH1H0H1:HH H1HH HH2

14 Inntekter Budsjett 2012/2013 Støtte NITH Støtte SiO Skapinntekter - Faddersponsor Karrieredag - Innteker Diverse inntekter SUM Innteker Kostnader Budsjett 2012/2013 Kontorrekvisita Profilering KK - Møtevirksomhet Studentrådsmøter Årsmøte Studentrådstur/kursing - Drift Hovedarrangement MDF Microsoft Student Community Kvinner og IT Idrettsutvalget Linux User Group Sosialutvalget UFF Apple User Group Fadderdager Årbok - Karrieredag - Utgift Ekstra støttefond Bachelorfest Utvalgsfond - Bankgebyrer SUM Kostnader Resultat 2012/2013 Inntekter Kostnader Resultat

Søknad om tilskudd fra Velferstinget i Oslo og Akershus. på vegne av

Søknad om tilskudd fra Velferstinget i Oslo og Akershus. på vegne av Søknad om tilskudd fra Velferstinget i Oslo og Akershus på vegne av Studentsamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 SØKNAD... 3 VEDLEGG 1: REDEGJØRELSE

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR SØKNAD STUDENTSAMFUNNET NITH

REDEGJØRELSE FOR SØKNAD STUDENTSAMFUNNET NITH REDEGJØRELSE FOR SØKNAD STUDENTSAMFUNNET NITH Til tross for at NITH ikke er det største, er det fylt med engasjerte og dyktige elever. Gjennom utvalg og aktiv deltagelse på arrangementer har vi opparbeidet

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Søknad til Velferdstinget 2014

Søknad til Velferdstinget 2014 Søknad til Velferdstinget 2014 Norges idrettshøgskole er en liten høgskole som nylig rundet 1500 studenter. Her har vi et studentstyre som er opptatt av kvaliteten på studentenes studiehverdag. Vi er opptatt

Detaljer

Er du engasjert? Søk nå!

Er du engasjert? Søk nå! Er du engasjert? Søk nå! Vil du ha drømmejobben etter endt studie? Med det rette vervet øker du sjansen for å få jobben du ønsker deg. Akkurat nå har vi i Studentunionen flere ledige stillinger og oppfordrer

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget

Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget Vi ønsker å kunne forbedre studentsamfunnet og miljøet på skolen på tvers av studieretningene. Tidligere studentråd har hatt mye mindre aktivitet og arrangement

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN).

Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN). Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN). Innholdsfortegnelse Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN).... 1 Malin Helen Kleppe... 1 Erlend Blom...

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Redegjørelse for søknad

Redegjørelse for søknad Redegjørelse for søknad For å kunne fortsette å ha et godt fungerende studentutvalg på skolen er vi avhengige av å ha en ledelse i studentutvalget som styrer og organiserer utvalget og tar seg av økonomien.

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

Hva gjør deg til den rette personen til representant i dette rådet/utvalget?

Hva gjør deg til den rette personen til representant i dette rådet/utvalget? Klagenemnda Runa Aas-Eng Jus Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg vil sørge for at studentene får rettighetene sine bevart. Det kan hende at studentenes side av en sak ikke blir belyst på en slik måte

Detaljer

Q1 Alder: Medlemsundersøkelse Oslostudentenes Idrettsklubb 1 / 23. Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26. 27-eldre

Q1 Alder: Medlemsundersøkelse Oslostudentenes Idrettsklubb 1 / 23. Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26. 27-eldre Q1 Alder: Besvart: 600 Hoppet over: 0 18-20 20-23 24-26 27-eldre 18-20 20-23 24-26 27-eldre 4,33% 26 34,67% 208 28,83% 173 32,17% 193 Totalt 600 1 / 23 Q2 Kjønn: Besvart: 600 Hoppet over: 0 Mann Kvinne

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Introduksjon. Formål. Arrangement- siden forrige generalforsamling

Introduksjon. Formål. Arrangement- siden forrige generalforsamling Årsmelding 2014 Introduksjon En årsrapport skal informere om hvordan året har gått. Det er ikke mulig å få med alt i detalj hva som har skjedd i løpet av (organisasjons)året, for mer utfyllende beskrivelse

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden &

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden & Referat fra Generalforsamling Mandag 04.09.2017, kl. 14:15-15:30, Rom D112, NTNU Dragvoll Oppmøtte: 22 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 28 stemmeberettigede totalt. Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

GENERALFORSAMLING 10.10.2013 SAKSPAPIRER

GENERALFORSAMLING 10.10.2013 SAKSPAPIRER GENERALFORSAMLING SAKSPAPIRER Innhold 1 SAKSLISTE 2 2 Halvårsberetning for Hovedstyret 3 3 Halvårsberetning for Drift 4 4 Halvårsberetning for Orakel 5 5 Halvårsberetning for Sosialen 6 6 Halvårsberetning

Detaljer

Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU).

Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU). Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU). Innholdsfortegnelse Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU).... 1 Laiba Akhtar... 1 Jenera Kumar... 2 Josef

Detaljer

Søknad om prosjektstøtte fra Fordelingsutvalget til fadderuken 2016

Søknad om prosjektstøtte fra Fordelingsutvalget til fadderuken 2016 Til: fordelingsutvalget (FU) v/ Institutt for Informatikk Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo Dato: 27.04.16 Søker: Fadderstyret v/institutt for Informatikk 2014 Postboks: 1080 Blindern 0216 Oslo Kontonummer:

Detaljer

Søknad om støtte fra Velferdstinget 2013 Studentutvalget ved Barratt Due musikkinstitutt

Søknad om støtte fra Velferdstinget 2013 Studentutvalget ved Barratt Due musikkinstitutt Søknad om støtte fra Velferdstinget 2013 Studentutvalget ved Barratt Due musikkinstitutt Studentutvalget (SUT) ved Barratt Due musikkinstitutt (BDM) er, som nevnt i fjorårets søknad, en nyetablert studentorganisasjon.

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

Referat fra studentrådsmøte 19.10.2011. Innkalt av: Ingrid Helene Røger og Jørgen Erlandsen Innkalt til: Studentrådsmedlemmene

Referat fra studentrådsmøte 19.10.2011. Innkalt av: Ingrid Helene Røger og Jørgen Erlandsen Innkalt til: Studentrådsmedlemmene Referat fra studentrådsmøte 19.10.2011 Innkalt av: Ingrid Helene Røger og Jørgen Erlandsen Innkalt til: Studentrådsmedlemmene Dagsorden for studentrådsmøtet onsdag 19.10.11 kl. 11.45 13.45 S 141 på P48

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Søknad om pengestøtte til studentråd

Søknad om pengestøtte til studentråd Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern Kasserer: Ane Runningen studentraad@diakonova.no Oslo. 17 september 2012 Søknad om pengestøtte til studentråd Studentrådet på Diakonova søker om pengestøtte

Detaljer

Årsmelding for

Årsmelding for Årsmelding for 2010-11 Årsmeldingen er utarbeidet av BU- leder Sigrun Vasby. Dette året har vært ett kjempebra år for barne- og ungdomsrådet, så jeg er utrolig stolt over å ha vært leder for BU denne perioden.

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Studentorganisasjonen i Hedmark Stillingsinstrukser For Studentrådsstyret. Stillingsinstrukser Studentrådsstyret

Studentorganisasjonen i Hedmark Stillingsinstrukser For Studentrådsstyret. Stillingsinstrukser Studentrådsstyret Stillingsinstrukser Studentrådsstyret 1 Innholdsfortegnelse Studentrådsleder s. 04 Nestleder s. 06 Økonomiansvarlig s. 07 Informasjonsansvarlig s. 09 Internasjonalt Ansvarlig s. 10 2 Forord Hvert år opplever

Detaljer

Redegjørelse for søknad

Redegjørelse for søknad Vedlegg 1 SUT-NMH 17. september 2012 Redegjørelse for søknad I søknaden om støtte fra Velferdstinget til Studentutvalget (SUT) ved Norges Musikkhøgskole (NMH) søker vi i år om til sammen kr 50 000,-. Nedenfor

Detaljer

Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold

Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold Organisatorisk ansvarlig: Navn: Rikke Lindstrøm Studie, kull: Lektor norsk, 3.året Jeg ønsker å stille til valg i Studentdemokratiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, ØA, NA, FA, UA,SA, HRx2, SPA PT: Leder, KA,ØA, NA, FA, MA, NA,NLD Leder HRx2 Sak 59 15: Til behandling:

Detaljer

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette.

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette. Campusleder Lena Fløtterud Barnehagelærer Jeg stiller til valg fordi jeg engasjerer meg i studentenes studiehverdag. Jeg ønsker å jobbe for å gjøre studiehverdagen bedre for studentene, både faglig og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet/målsetting

Bakgrunn for prosjektet/målsetting Sammendrag Prosjektets målsetting var å kunne tilby et godt friidrettstilbud til barn i alderen 7-15 år med nedsatt syn og funksjonsevne. Dette for å øke den enkeltes livskvalitet ved å kunne få være fysisk

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Eirik Norum Elektroingeniør Jeg og det sittende studentrådet har jobbet mye for å bygge opp studentrådet her i Kongsberg fra bunnen, og vi har fått til ganske mye bra. Jeg ønsker å fortsette

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 109-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 110-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 111-15

Detaljer

Siste rapport fra Bremen, uke 3.

Siste rapport fra Bremen, uke 3. Siste rapport fra Bremen, uke 3. Vi har gått inn i vår siste uke her i Bremen, mange av oss synes det skal bli godt å komme hjem til kjente trakter, men alle kommer nok til å savne det å være utplassert

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE Møtested: Hytta til Mari

Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE Møtested: Hytta til Mari Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27.09.2017 Møtested: Hytta til Mari TIDSRAMME Lørdag 0900-Søndag 1500 Arbeidsutvalget (AU) 2017 Leder Helene Harby 949 83 760 Send mail Nestleder Mari

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854970) albertsen.erlend@gmail.com 8. september 2014

Detaljer

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Høsten 2013 var jeg på utveksling til Universidad Politecninca de Valencia. I løpet av de 6 månedene jeg var i Valencia møtte jeg nye venner fra alle

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Nesttunvassdraget. Håper dere syntes vi gjorde en flått innsats og syntes teksten er interessant!

Nesttunvassdraget. Håper dere syntes vi gjorde en flått innsats og syntes teksten er interessant! Nesttunvassdraget 8.trinn på Hop ungdomsskole har i løpet av mandag 24. september og tirsdag 25. september vært på ekspedisjon ved Nesttunvassdraget. Der har vi forsket på livet ved og i vannet. B- teamet

Detaljer

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BI Stavanger

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BI Stavanger REFERAT Ledelsesmøte 17.01.2017 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-17 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat. Sak 02-17 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Handlingsplan med budsjett

Handlingsplan med budsjett Handlingsplan 2013 - med budsjett HANDLINGSPLAN 2012 2 Innhold 1. Formål 2. Plan Tennisregion Østland Vest 2.1 Topptennis 2.2 Turneringsspillere/klubbspillere 2.3 Turneringer og turneringsformer 2.4 Utdanning

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Årsmøtedokumenter 2017

Årsmøtedokumenter 2017 Årsmøtedokumenter 2017 Her følger saksdokumentene til FO-Studentene HiB sitt årsmøtet 31. januar 2017. I tillegg til de følgende dokumentene anbefaler vi å lese vår årsberetning fra 2016, som er publisert

Detaljer

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået)

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University Of Haifa BY: Haifa LAND: Israel UTVEKSLINGSPERIODE: Våren 2015 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Påsken DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Bachelor

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 21-10-2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 21.10.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 21-10-2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 21.10.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 21.10.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 109-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 110-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 111-15

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 23.04.2015

Referat Hovedstyremøte 23.04.2015 Referat Hovedstyremøte 23.04.2015 Referent, ukesmail og kontorvakt: Mats Ikke tilstede: Info fra leder Linjeledermøte Snakket om: Opptaket til linjeforeningene Tilbudet linjeforeningene gir til studentene

Detaljer

Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016.

Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016. Årsrapport fra NTNU Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016. PS-HiST + PS-NTNU Vi har måttet ta adjø med HiST, og vi har vært med på en stor omstilling,

Detaljer

Marspost 2011 BLÅ avdeling

Marspost 2011 BLÅ avdeling Marspost 2011 BLÅ avdeling Refleksjoner rundt noe av det som har skjedd i forrige periode; UKE 3-10: Forskrift om rammeplan for barnehagen 2006: 2.3. Læring Barnehagen skal styrke barns læring i formelle

Detaljer

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Michelets vei 62 1368 Stabekk Stabekk, 02.10.12 Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo Søknad om tilskudd fra Velferdstinget

Detaljer

Redegjørelse for søknad

Redegjørelse for søknad Vedlegg 1 SUT-NMH 2. september 2013 Redegjørelse for søknad I søknaden om støtte fra Velferdstinget til Studentutvalget (SUT) ved Norges Musikkhøgskole (NMH) søker vi for 2014 om til sammen 30 000,-. Nedenfor

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 02.07/ 2015 Tid 12:00-14.30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer