Søknad om tilskudd fra Velferstinget i Oslo og Akershus. på vegne av. Studentsamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tilskudd fra Velferstinget i Oslo og Akershus. på vegne av. Studentsamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole"

Transkript

1

2

3 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus Søknad om tilskudd fra Velferstinget i Oslo og Akershus på vegne av Studentsamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

4 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 SØKNAD... 3 VEDLEGG 1: REDEGJØRELSE FOR SØKNADEN Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

5 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus Søknad om tilskudd fra Velferdstinget Vi har de foregående årene vært en del av OAS, og har dermed fått pengestøtte fra begge. Nå som OAS og SIO er slått sammen til en organisasjon, har også denne støtteordningen gått over til noe nytt. Dette er andre gang vi søker om tilskudd via Velferdstinget. I henhold til informasjonsbrev og søkerguide, ligger redegjørelse for søknaden, dokumentasjon, regnskap, budsjett etc. vedlagt til denne søknaden. På vegne av Studentsamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole, søker vi herved om tilskudd fra Velferdstinget i Oslos tilskuddssystem. På vegne av Studentsamfunnet NITH Joel Christensen Leder Kine Marie Sætereng Økonomiansvarlig Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

6 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedlegg 1: Redegjørelse for søknaden Om planene og utviklingen av økonomien og aktiviteten til studentorganet Studentsamfunnet ved NITH er ikke det største studentsamfunnet i Norge, med rundt 700 studenter. Selv om vi er en liten skole, så mener vi i studentrådsstyret at vi kan gjøre studiehverdagen til våre medstudenter bedre. For å klare dette trenger vi støtte for å gjennomføre og forbedre studentenes hverdag. I og med at vi er en IT-skole, skjer det mye på skolen som er IT relatert, men vi er opptatt av så mye mer enn dette! Vi vil at våre studenter skal få gjøre det de selv har lyst til. I studentsamfunnet et det mange forskjellige utvalg, som holder på med forskjellige ting: Idrettsutvalget: Her kan studentene holde seg i aktivitet. Vi mener det er veldig viktig med sunn og frisk ungdom, når dette er sagt så er vi ved NITH, IT-studenter og er dermed veldig viktig. I idrettsutvalget kan i utgangspunktet alle drive med hvilken som helst idrett, så lenge det er stemning for det. Per dags dato så har vi et fotballag som er med i bedriftsserien i Oslo. Fotballaget er veldig populært, spesielt blant de nye førsteklassingene som begynte nå i høst (2012). Ved siden av fotballaget har vi blant annet arrangert golfkurs og spillekvelder med fotballspill m/premier. I nærmeste framtid har det også vært snakk om å sette i gang med paintball, noe vi allerede gleder oss til. Dette syntes vi er meget interessant, og vi ser fram til å se engasjementet blant studentene på skolen. Sosialutvalget: Sosialutvalget har i hovedoppgave å arrangere de sosiale arrangementene på skolen. Dette innebærer blant annet å arrangere fester som Valentinesfest, Halloweenfest, Russefest osv. Arrangementer arrangert av sosialutvalget er veldig populære blant studentene. Det blir også holdt alkoholfrie arrangementer, for å inkludere alle studentene på NITH. Hovedarrangementet: Hvert år arrangeres det en studietur til utlandet i regi av studentsamfunnet. På denne turen blir det mye sosialt, men selvfølgelig også noe faglig relevant. I fjor var vi på tur til Paris, Frankrike. I år håper vi at enda flere av våre medstudenter benytter seg av denne muligheten, og blir med på en super opplevelse. Kvinner og IT: Det går mange flere gutter enn jenter på denne skolen og det er derfor opprettet et utvalg som har som mål å bringe jentene tettere sammen. Det arrangeres flere arrangementer som kun er for jentene, der bl.a diverse bedrifter kommer på besøk på skolen eller jentene blir invitert til en bedrift. Det ble arrangert en førfadderkveld for jentene før fadderuken begynte. På denne måten ble de kjent med hverandre, før de begynte. Vi mener at dette utvalget er meget viktig, da vi ønsker flere jenter på skolen. Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

7 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus PUS Prosjekt utvalget for Spill Hovedoppgaven til dette utvalget er å fremme interessen for å skape spill. Siden vi har Spilldesign og Spill programmering ved NITH, føler vi dette passer godt inn, og studenter får prøvd seg i hvordan det er å jobbe i team hvor man skal utvikle spill. Dette utvalget ble tatt godt imot av alle studentene ved NITH høsten Workshops blir satt opp, der studenter lærer seg å bruke forskjellige nyttige verktøy i denne sammenheng. Dette blir også en god markedsføring for NITH, da studenter kommer til å bli med på konkurranser. Fra NITH er det allerede noen som har kommet seg ut i spillverden, nemlig Draug. Vi er veldig stolte over dette og håper vi kan få til flere grupper som dette etter at PUS ble opprettet. MUS Musikk utvalget Vårt nyeste utvalg per dags dato. Dette utvalget kommer til å stå for musikken i #fubar, skolens kro, og har ansvarsområder som dekker workshop i opplæring av hvordan det er å være DJ til småkonserter i #fubar. MUS er også i gang med å lage et eget band for NITH studenter. Det er blitt holdt en workshop, hvordan være en DJ, noe som ble tatt veldig godt i mot, og vi ser at engasjementet rundt musikk øker i takt med antall medlemmer i MUS utvalget. UFF Utvalget for fantastiske fritidsinteresser Dette utvalget er ikke nytt, men nå i høst har interessen for dette utvalget ekspandert. Det er mer interesse generelt, første klassingene er veldig engasjerte og dette er veldig bra. I tillegg kommer det en E-sport seksjon under UFF, som kommer til å drive med turneringer i E-sport og fremme interessen for populære spill som Starcraft 2, DOTA2, League of Legends osv. Det snakk om å arrangere spillkvelder i #fubar der UFF tar for seg et E-sport spill, streamer, lærer, diskuterer m.m. Vi kommer som sagt til å prøve å komme oss ut i verden, og med dette mener vi delta i turneringer i spill på arrangement som for eksempel The Gathering. Dette vil være med på å sette NITH på kartet, noe vi føler er viktig. UFF arrangerer spill kvelder i #fubar hver tirsdag, hvor de prøver ut et nytt brett spill og anmelder det. Dette har det blitt vist god interesse for, og dette er noe som samler de på skolen som liker brettspill. Utenom dette så blir det arrangert flere LAN i halvåret, hvor det på forhånd blir spurt om hvilke spill studentene vil ha turneringer i. Dette er et arrangement som trekker masse mennesker, og er et veldig sosialt arrangement. Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

8 Søknad til Velferdstinget i Oslo og Akershus Kroutvalget - #fubar #fubar er blitt en bedre samlingsplass for studenter enn tidligere år. Dette på grunn av en del oppussing, flinke ledere, ny leverandør av øl og et fantastisk samarbeid mellom alle utvalg ved NITH. Alle utvalgene har blitt bedre til å bruke #fubar som fysisk møteplass for arrangement som holdes av hvert enkelt utvalg, ikke bare de største festene. NITHs Utviklingsutvalget Dette utvalget står for den videre utviklingen av NITHs som vil komme til å bli en viktig del av studentenes hverdag. Her vil det bli informasjonshåndtering, samling av studentene, og det vil bli en kommunikasjonskanal ut til studenter. NITHs er fortsatt under produksjon, men er kommet veldig godt i gang, og er nok ikke langt fra lanseringsdato. I tillegg til disse har vi også flere andre utvalg, som for eksempel: Microsoft Student Community Linux User Group Apple User Group Som man ser, har vi mye som skjer i vårt studentsamfunn. Dette er grunnen til at vi søker om støtte fra dere. For å kunne gjennomføre det vi ønsker, og det våre medstudenter ønsker, trenger vi likvider. Vi er en Non-profitt organisasjon, og tjener derfor ikke våre egne penger. Vi er derfor hvert år avhengig av støtte fra NITH, SIO/VT og bedrifter, for å få studentsamfunnet til å gå rundt. Studentsamfunnet NITH v/ økonomiansvarlig Kine Marie Sætereng E-post: Tlf: Schweigaards gate 14, 0185 OSLO Organisasjonsnummer:

9 Årsberetning 2010/2011 fra Studentrådsstyret(AU) Kjære studentsamfunn. Vi i Arbeidsutvalget vil takke for et spennende og lærerikt år. I løpet av året har vi fått oppleve hvor krevende det er å drifte et studentsamfunn, og det har vært utrolig spennende og gøy. Vi har fått god kontakt med mange engasjerte personer, både blant studentene, fagstaben og fra eksterne kilder, og alt dette vi vil takke dere for, at vi fikk lov til. Vi tok over AU etter at tidligere AU hadde ryddet ordentlig opp i strukturen, og gitt oss et godt grunnlag. Dette gjorde oppgavene våre utrolig mye lettere, samtidig som det ble litt som å hoppe etter Wirkola. Vi startet året klare og engasjerte til å kjempe studentsamfunnets saker, og satt vårt hovedfokus på å øke studentenes engasjement. Vi mente dette ville bedre både strykprosent og frafall, samtidig som det ville bidra til et bedre sosialt miljø. Dessverre ble oppgaven straks vanskeligere da vi fikk frafall i AU. Med en demotivert leder som planla å tre av ble det vanskelig for oss å engasjere oss ordentlig. Vi fikk tilslutt valgt inn en ny leder og nestleder, og vi var oppe på bena igjen. Det ble da jobbet aktivt med å få alle utvalg opp på bena igjen, og det føler vi at vi har oppnådd. MDF lever igjen, MSC har hatt masse happenings og for ikke å glemme UFF. UFF viser nok engang at de er det ledende utvalget ved skolen. Vi føler dog det er i LMU vi i år har hatt størst tilslagskraft. Gjennom LMU har vi fått mer plass til studentene og bedret internettkapasiteten og IT avdelingen til skolen betraktelig. Samtidig mener vi det enda ikke er godt nok og oppfordrer neste års AU til å fortsette å kjempe for dette. Vi har vedlikeholdt skolens posisjon i interesseorganisasjonen NITO, og også hatt en sterk posisjon i skolens høgskolestyre. Når det kommer til det faglige aspektet, har vi kontinuerlig arbeidet i samsvar med studenter for å kunne håndtere klager og kvalitetssikring rundt faginnhold og forelesere på best mulig måte. Som AU har vi, og spesielt jeg som fagansvarlig hatt mye å bryne oss på på den faglige fronten i år, vi har blant annet jobbet med: En omfattende eksamensklage i klagenemda i samarbeid med Brækhus Dege fra en avgangsstudent i faget PJ312. Oppfølging av Entrepenørskapsaken til 3.klasse E-Business og derfor også oppfølging av valgfagstilbud for neste års studenter. Samarbeid med linjeansvarlig iht. kvalitetssikringen bak kunde/veiledere i PJ312. Oppfølging og behandlet klagen på både foreleser og karaktersetting i Spillprogrammeringsfaget DS130. Oppfølging av uformelle klager på foreleser og forelesninger Programmeringsfaget PG660. Og saker som er under behandling og oppfølging er: De uformelle klagene på foreleser, karakterer og faglig gjennomføring av førsteklasses PG110 og PG210.

10 Oppfølging av 3.klasses fellesfag BU410. Det har gjennom hele året blitt diskutert og planlagt en studentrådstur, for å øke engasjementet rundt det å bidra i studentsamfunnet. Dette er noe vi nå har lagt opp til at neste års AU skal gjennomføre, da vi har satt opp budsjettposter, som forhåpentligvis går gjennom, som skal gå til dette. Vi har derimot noe vi mener er en svært god nyhet. Denne saken ble tatt helt til høyskolestyret og styret selv foreslo at dette er noe som ble gjort som et samarbeidsprosjekt, mellom alle skolene i ABNU. Vi AU ser på dette som svært positivt og håper at dette er noe ABNU kommer til å gjennomføre. Vi skulle derimot ønske vi hadde fått jobbet mer innenfor forskjellige punkter. Vi skulle gjerne sett NITH s oppe å gå igjen, fått synliggjort studentsamfunnet mer utad og det har også vært vanskelig å nå ut til studentene gjennom riktige kanaler. Vi ser oss meget fornøyd med vårt arbeid gjennom året, og vi mener selv vi har fått utrettet noe. Vi mener vi hoppet et godkjent hopp etter Wirkola, og vi ønsker nok en gang å takke alle som har vært med på å støtte oss og dere som har vært engasjerte en gang til. Takk for et utrolig år!

11 Budsjett 2011/2012 Inntekter Budsjett 2010/11 Budsjett 2011/12 Note 1.tilskudd fra NITH , ,00 2.Tilskudd fra SIO 71400, ,00 3. Skap 4 500, ,00 4. Flaskepant 3 000,00 5.Andre inntekter 3000,00 6.Karrieredag 60000,00 7.Fadder sponsor ,00 Sum inntekter , ,00 Utgifter 1.Drift SRS 30000, ,00 2.Fadderdager 20000, ,00 3.Medierutvalget 2000, ,00 4.Kroutvalget 5.Kvinner og IT 4000, ,00 6.Idrettsutvalget 23000, ,00 7.LUG(linux) 2000, ,00 8.MSC(microsoft) 2000, ,00 9.Ekstra støttefond 10000,00 10.UFF 3000, ,00 11.Kontorrekvisitta 2000, ,00 12.Sosialutvalget 25000, ,00 13.Bankgebyrer 2000, ,00 14.Studentrådsmøter 11000, ,00 15.Diverse 16.Bachelorfest 10000, ,00 17.Årsmøter 30000, ,00 18.Profilering 4000, ,00 19.Hovedarrangement 20000, ,00 20.Årbok 10000, ,00 21.Apple User Group 2000, ,00 22.Utvalgsfond 8000, ,00 23.Karrieredag 20000,00 23.Studentrådstur/kursing 20000,00 Sum utgifter , ,00 Resultat 39900,00 0,00

12 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH tttttttt :tnknkt: tt1ntktnt1n: 1111 :HH:: H1HH: HH2 ttttt ktktkttt kkkkk nnntn ntktt k7ntnknkt k7ntnknkt k7ntnknktn tnktttnttttttt tnktttknnttkttn rtt1tknnttkttn H1222 HH0HHHHHHHH H1222 HH0HHHHH10 HHHHH22H H1222 H0H0 rrr7rtt1tknnttkttn HHHH222H knknt7knnttkttn H1221 0HHHH0H0:HH:0 H1226 :10H1HHHH0HH0 HHHHHH2H HHHHH22H HHHHH20H HHHHHH2H HHHHH12H HHHHHHH HHHHH20H rrr7knknt7knnttkttn HHHHH12H HHHHH12H HHHHHH2H rrr7tnktttknnttkttn HHHH222H HHHH222H HHHH010H tnktttknttntktn knknt7knktttknttntktn H H0H00HH0100H:H0HH HHHHHHH HHHHHHH HHHHHHH H6062 HHHHHHH00HHH0HH0 HHHH022H HHHHHHH H HH0HH HHHH012H HHHHHHHHHH6002 H6022 :01HH HHHH022H HHHHHHH H :H:HHHHHHHHHHH0:HHHH1H0 HHHHHHH HHHHHHHH H HHH0H:0HHH HHHHH02H HHHHH02H H0226 HH0HHHHHH0H00HH HHHH026H HHHH022H HHHHH02H H0220 H:H1H0HH0H00HH HHHH020H HHHH020H HHHHH02H H0222 0HHHH0HH0H0 HHHH020H HHHHH00H H HHHHH01H HHHHH01H HHHHHHH H0002 0HH00H000H0 HHHHHHH HHHHHHHHHH2020 rrr7knknt7knktttknttntktn HHH0201H HHH0212H HHHH022H rrr7tnktttknttntktn HHH0201H HHH0212H HHHH022H rrr7tnktttnttttttt HHHH022H HHHHH22H HHHH002H rntnttttttt kktttnkn1tn rntnttttttt7ttttn7tktttnkn1tn ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HHHH1H0:0HH1H0H00:H:H1HHHHHHH0HHH1H0H1:HH H1HH HH2

13 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH tttttttt :tnknkt: tt2ntktnt2n: 2222 :HH:: H1HH: HH2 ttttt ktktkttt kkkkk nnntn ntktt k2ntnknkt k2ntnknkt k2ntnknktn tnktttnttttttt tnktttknnttkttn rtt2tknnttkttn H1222 HH0HHHHHHHH HHHH222H HHHH002H H1222 HH0HHHHH10 HHHHH22H HHHHH22H H1022 H0H0 rrr2rtt2tknnttkttn HHHH202H HHHH002H knknt2knnttkttn H1021 0HHHH0H0:HH:0 H1022 0H001H0HHH0H0HHHHHH0HH0 H1020 :10H1HHHH0HH0 HHHHH22H HHHHHH1H HHHHH12H HHHHH20H HHHHHH0H HHHHH01H HHHH012H HHHH020H HHHHHH2H rrr2knknt2knnttkttn HHHHH22H HHHHH82H HHHH002H rrr2tnktttknnttkttn HHHH222H HHHH222H HHH0222H tnktttknttntktn knknt2knktttknttntktn H0822 0:HH:00H001H1HH HHHHHH2H H :H10H01H0 HHHHH00H HHHHHH0H H H0H00HH0100H:H0HH HHHHH02H HHHHHH2H H0802 HHHHHHH00HHH0HH0 HHHH022H HHHHHH0H H HH0HH HHHHH22H H0802 :01HH HHHHH00H HHHH020H HHHHHH0H H0222 H:0HHH00HH0HHHHH HHHH020H HHHH020H HHHHHH8H H0222 0HH1H00H:HH10HH0H0:H: HHHHHH2H H :H:HHHHHHHHHHH0:HHHH1H0 HHHHHH2H H HHH0H:0HHH HHHHH01H HHHHHHHH H0220 HH0HHHHHH0H00HH HHHH022H HHHH020H HHHHHH2H H HH0H0HH0H00:H0 HHHHHH2H H0228 H:H1H0HH0H00HH HHHHH02H HHHH020H HHHHH22H H0222 0HHHH0HH0H0 HHHH002H HHHHH12H H HHHHH02H HHHHH00H HHHHHH1H H0222 0H001H0HHH0H00H01HH HHHHH22H H HH0HHHH0HHHH:HH HHHHH22H H0220 0H00H0:0H1HHH0 HHHH020H HHHHH00H H HH0HH0H00:H0 HHHHHH2H H0002 0HH00H000H0 HHHHH02H HHHHHHHH rrr2knknt2knktttknttntktn HHH0222H HHH0200H HHHH200H rrr2tnktttknttntktn HHH0222H HHH0200H HHHH200H rrr2tnktttnttttttt HHHHH02H HHHH021H HHHHH22H rntnttttttt kktttnkn2tn rntnttttttt2ttttn2tktttnkn2tn ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HHHH0H0:0HH1H0H00:H:H1HHHHHHH0HHH1H0H1:HH H1HH HH2

14 Inntekter Budsjett 2012/2013 Støtte NITH Støtte SiO Skapinntekter - Faddersponsor Karrieredag - Innteker Diverse inntekter SUM Innteker Kostnader Budsjett 2012/2013 Kontorrekvisita Profilering KK - Møtevirksomhet Studentrådsmøter Årsmøte Studentrådstur/kursing - Drift Hovedarrangement MDF Microsoft Student Community Kvinner og IT Idrettsutvalget Linux User Group Sosialutvalget UFF Apple User Group Fadderdager Årbok - Karrieredag - Utgift Ekstra støttefond Bachelorfest Utvalgsfond - Bankgebyrer SUM Kostnader Resultat 2012/2013 Inntekter Kostnader Resultat

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Michelets vei 62 1368 Stabekk Stabekk, 02.10.12 Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo Søknad om tilskudd fra Velferdstinget

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Om evalueringen 3 2.1 Spørreskjemaet 3 2.2 Hvem svarte?...3 3 Presentasjon av studentenes

Detaljer