Vestlandsk Raudkolle....i gammal og ny tid... Nr 16 Juli 2010 årgang 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestlandsk Raudkolle....i gammal og ny tid... Nr 16 Juli 2010 årgang 8"

Transkript

1 Vestlandsk Raudkolle...i gammal og ny tid... Nr 16 Juli 2010 årgang 8 1

2 STYRET Forsiden: 4 flotte kviger som skal kalve til hausten. Den med kvite avtegn er etter Lureprinsen, ein okse som har gitt ein del kvite avtegn. Dei 3 andre er etter 45011, 45009, og gardsoksen 367 som hadde Fripan som far. Kviger som eg har store forventningar til. Olav Svoen Leiar: Olav Svoen 6817 Naustdal Tlf INNHOLD: Leiaren har ordet Side 3 Barnas Dyrepark Lindesnes Side 4 Årsmøteinnkalling Side 6 Årsmelding Side 8 Nestleiar: Gunnar Skadberg 4370 Egersund Tlf Jærkokken Heine Grov Side 9 Småbrev fra medlemmene Side 11 Urfe Side 12 Dølafelagets studietur til Jæren Side 13 Flatbrød på gamlemåten + Råmelkskaker Side 16 Styremedlem: Sigmund Åbjørsbråten 2910 Aurdal Tlf Seminokser Side 18 Kvikk, gammel seminokse Side 19 Påmelding til årsmøte Side 20 Styremedlem: Kirsti Ueland 4360 Varhaug Tlf LIVDYRFORMIDLING: Ta kontakt med en av oss i styret enten du har dyr for salg, eller ønsker å kjøpe dyr. 1. vara: Agnes Varhaug Siqveland 4360 Varhaug Tlf Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8

3 LEIAREN HAR ORDET Ja, no lakkar og lir det igjen mot nytt årsmøte i laget for Vestlandsk Raudkolle. Årsmøtet er noko mange av medlemane ser fram til kvart år, det er eit høve til å kome saman og utveksle erfaringar og raudkolleprat, og ikkje minst er det sosiale samkome kring møtet både hyggeleg og inspirerande. Personleg ser eg med glede fram til desse dagane, som for oss vanlegvis er starten på ferien etter førsteslåtten er ferdig, og raudkollene er sendt på fjellbeite i stølsmarka. Viktigheita av det sosiale samværet på desse møta vart så treffande skildra av ein bygdemann: Det er svært viktig etter ein lang sesong, å få koma seg litt utfor eiga bygd på sumaren for litt lufting av vitet! Landbruksforhandlingane i år gav eit resultat til bonden om lag som forventa. Det var ikkje mangel på vakre ord frå våre styrande om viktigheita av norsk landbruk og levande bygder, men når resultatet var lagt på bordet viste det seg som det brukar å gjere kvart år - vi saktar akterut i forhold til andre grupper. Den utviklinga vi har sett dei seinare åra i form av attgroing, nedlagde gardsbruk og så vidare vil etter mitt syn dessverre halde fram også i åra framover. Ein kan spørje seg kva bygdene eigentleg skal leve av dersom landbruksnæringa tek slutt. Har dei som vel å busetje seg i bygdene ei framtid, og kan nisjeproduksjon, reiseliv og turisme snu den negative trenden? Skal ein tru på enkelte urbane personar med store visjonar, er det nett denne utviklinga som skal redde landbruket og bygdene. Mitt svar på spørsmåla ovanfor er NEI! Primærnæringa må til ei kvar tid ligga i botnen i tradisjonelle landbruksbygder der både dei små og store bruka er like viktige. Interessa for bondeyrket må stimulerast gjennom positive signal både frå kommune, fylke og stat. Her har vi også som bønder og foreldre eit stort ansvar for utviklinga framover. Etter mitt syn har vi som bønder ein privilegert arbeidsplass. Vårt konkuransefortrinn i framtida er natur og naturressursane den enkelt grunneigar råder over. Men, også her ser vi etter kvart døme på at det er ei tilspissing når det gjeld kven som skal forvalte ressursane våre og på kva måte det skal gjerast. Eit døme på dette er alle verneområda som etter kvart er blitt oppretta rundt omi landet. I mange tilfelle ser ein her dessverre at bruksrettane til den enkelte grunneigar vert sterkt redusert, og det utan at det ein gang blir gitt skikkeleg kompensasjon eller konsekvensanalyse over den psykologiske verknaden dette kan ha for den enkelte bonde og hans etterkommarar. Raudkollelaget har hatt eit godt arbeidsår. Besøket på Tveita gard sist haust var eineståande. Her fekk eit samla styre sjå flotte Vestlandskraudkoller, kultur og gardsdrift var samansveisa til ei eining, og vi fekk oppleve eit fantastisk vertskap som for meg står som ein inspirasjon og tru på det vi driv med. I tidligare leiarar har eg teke til orde for det gode samarbeidet blant tillitsvalde i laget. Dette arbeidsåret er heller ikkje noko skuffelse i så måte. Eg vil difor takke alle for ein flott arbeidsår, ei spesiell takk til Kjersti Ueland for det store arbeidet ho legg ned i samband med utgjeving av Raudkollebladet m.m.. Avslutningsvis vil eg ynskje alle velkomen til årsmøtet i Vestlandsk Raudkollelag den 24. juli på Varhaug. Eg håpar at mange av medlemane våre har høve til å kome saman til eit hyggeleg treff denne helga. Olav Svoen, leiar Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8 3

4 BARNAS DYREPARK LINDESNES Tekst og bilder: Kirsti Ueland En park på barnas premisser Er du lei av fornøyelsesparker, lange køer og unger som hyler? Da kan jeg anbefale deg en tur til Lindesnes i Vest Agder. Her i Barnas Dyrepark, Lindesnes får både barn og voksne oppleve mange forskjellige dyr og fugler på nært hold. Asbjørn Hansen overtok familiegården etter sin far for 6 år siden.det var melkeproduksjon på gården før. Med Barnas Dyrepark har han fått realisert barndomsdrømmen sin, og er nå i gang med det femte driftsåret. Parken er tilrettelagt slik at en kan ta på og kose med dyra. Små kattunger, og kyllinger kan du få holde hvis du er veldig forsiktig. På spørsmål om dette går godt, svarer Asbjørn at det hittil ikke har vært noen problemer med dette. Folk er så forsiktige og dyra er så tamme at det er en fryd. I parken kan du møte polar rev, geiter, griser, sauer, villsau, hester, hundevalper, katter, mus, kalver, kaniner, hare, marsvin, chinchilla, ekorn, eksotiske fugler, duer, rasehøns, ender, gjess, kalkun, fasan og påfugl. Du vil også finne ridebane, lekeplass, høy-hopping på låven, kiosk, suvenir, underholdning, overbygget spiseplass, grill for medbrakt mat og innvendig lokale for bespisning. Når du beveger deg rundt i parken vil du møte forskjellig ting, slik som Låvetrollet som snakker og ler fra en dør i fjøsveggen, lekestuer hvor du kan sitte og høre eventyr, et lekehus som er aldeles mørkt inni, hvor du må føle deg fram for å komme ut. Eget tegnerom for barna. Bukkene bruse har også fått plass.nytt av året er håndmelking av en ekte Vestlandsk Raudkolle, eller Lyngdalsfe som rasen opprinnelig het. Det var denne Raudkolla jeg ville ned å besøke. Den kom opprinnelig fra Lyngheisenteret, som ung kvige. Hun har vært hjemme hos oss i melkeproduksjon på Jæren i 6 år, før hun tok veien ned til Barnas Dyrepark. Her har hun funnet seg vel til rette. Hun har fått navnet Tine her, og fikk sin 6. kalv nå nettopp. Den har enda ikke fått noe navn. Tine fikk en liten knekk etter fødselen: Først fikk ho besøk av dyrlegen som måtte hjelpe til å få ut etterbyrden, så fikk hun jurbetennelse. Men nå er hun på bedringens vei etter en antibiotikakur. Både Tine og oksekalven har det som plommen i egget med god tumleplass, mykt underlag og fri tilgang på høy. Når Asbjørn bøyde seg ned og tok gryta som fungerer som matfat (kraftfor), så fikk Tine fart på seg. På et blunk var ho oppe og stod klar når Asbjørn kom tilbake med gryta full av godsaker. Ikke noe å si på appetitten her. Kalven har fri tilgang på godsaker fra mor hele tiden. Asbjørn har laget til en bås ute i parken, hvor Tine skal få kraftfor mens hun håndmelkes av barna. Melken kan så gis tilbake til kalven, med flaske. Det er allerede en liten kalv av rasen Telemarkfe, som daglig får melk fra flaske. Det er lagt opp til mest mulig normal aktivitet for dyra. De har kjempegod plass og kan trekke seg litt tilbake hvis de ønsker det. Polarreven har eget hi, med innsyn for besøkende, og underjordisk gang fra hi og ut i den store innhegningen. På foringsrundene får barna være med å ta del arbeidet. Selv om det er mye kos og gøy, så må jobben gjøres. Det er mye jobb, jeg er jo bonde sier Asbjørn med et smil. Han har godt lag med dyra, og et våkent øye med alt fra blomster og dyr som mangler vann, til påfylling av mat og strø. Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Det er 9 ansatte i tillegg til Asbjørn. Parken har åpent fra 1. mai til 31. august. Med 400 besøkende på en god dag, så er det nok å henge fingrene i. Ca besøkende var innom parken i Skoler og barnehager er ofte på besøk, det er juletilstelninger på loven fra 1. helga i advent. Servering av julegrøt og kanskje kommer nissen...! Og nå på sommeren kommer kanskje trollet også på besøk i parken. Det blir garantert ikke siste besøket mitt i Barnas Dyrepark, neste gang skal jeg ha med hele familien. Flott oksekalv etter 1430 Y-sæberg 4 Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8

5 Fra E39, ta av mot Lindesnes fyr. Barnas Dyrepark finner du på venstre side ved Svennevik. Ca.7 km før Spangereid Tine, Raudkolle etter 6494 Lurekongen Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8 5

6 ÅRSMØTEINNKALLING 2010 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i laget for Vestlandsk Raudkolle. Tid: Laurdag den 24. juli 2010 kl Stad: Holmavatn på Jæren. Årsmøtesaker: Val av møteleiar Val av referent Val av to til underskrift av møtebok Godkjenning av innkalling og sakliste Styret si årsmelding Rekneskap og revisjonsmelding Budsjett Arbeidsplan for 2011 Saker medlemane vil ta opp (må vere styret i hende innan ) Val Styret sitt forslag til budsjett for 2011 Inntekter Tilskot Genressurssenteret kr Medlemskontigent kr Sponsorinntekter kr Omsøkte prosjektmidlar kr Inntekter kr Utgifter Bladet kr Reiseutgifter kr Ktg. Norsk Bufe kr. 350 Tilskot oksekalvar til semin kr Andre driftsutgifter kr Utgifter kr Overskot kr Styret sitt forslag til arbeidsplan for 2011: Vere aktive å få rekruttert gode oksekalvar til semin Samarbeide med Genressurssenteret ved uttak av oksar til oksekatalogen Forsette arbeidet med medlemskontakt / oppsøkande virksomheit Utvikle heimesida til laget Bruke aktivt tenestene til Norsk Genressurssenter / Norsk Bufe Prioritere livdyromsetnaden 6 Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8

7 ÅRSMØTET juli Holmavatn er eigd og vert driven av Norsk Lutersk Misjonssamband. Staden ligg idyllisk og lunt på Jærens tak nær Varhaug i Hå kommune. Med Holmavatnet, og tur-terrenget på Høgjæren som næraste naboar er det mange muligheter for rekreasjon og oppleving. Ta en times tur og nyt utsikten frå Synesvarden, eller sjå Steinkjerringa, mor Noreg. Kort avstand til gode fiskevatn, Me sel fiskekort. Kano-utleige, ein kanotur på Holmavatnet er ei oppleving i seg sjølv. Det er anlagt fotballbane, minigolf og aktivitetsrom med bordtennis og biljard. Holmavatn er velegna til kurs og konferansar. Me har tre kurs-salar, den største kan utstyrt med bord, ta inntil 90 personar. I tillegg har me grupperom. Flott turterreng rett utanfor døra dersom ein vil ha eit avbrekk i kurset. Gode overnattingsmuligheter. - kjent for god servering ~ VELKOMMEN ~ Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8 7

8 ÅRSMØTET juli Program Fredag: For de som ankommer fredag, er det muligheter for kveldsmat og frokost i tillegg til overnatting. Flott turterreng, bademuligheter og andre aktiviteter mens dere venter på resten av deltakerene. Lørdag: Enkel servering ved ankomst; kaffe og rundstykker. Årsmøtet starter kl 16:00. Olav Sunde, leder i Norsk Bufe blir med oss. Middag ca. kl 20. Raudkolle kjøtt, tilberedt av Jærkokken Heine Grov + herlig dessert fra Holmavatn. Sosialt samvær ut i de små timer. Søndag: Frokost fra kl Gardsbesøk. Hjemreise. Veibeskrivelse Fra RV44 mellom Stavanger og Egersund: Ta av ved Varhaug og kjør 5 km oppover på 504/Bueveien. Ta inn til høyre ved skilt mot Holmavatn. Hold mot venstre i neste sving/kryss, og følg veien videre oppover til du kommer til Holmavatn. E39 Nordover: ca. 19 mil fra Kristiansand, ta inn til venstre på 504 ved Bue. E39 Sørover: ca. 40 km fra Stavanger. Ta til høyre inn på 504 ved Bue. Følg skilt mot Varhaug. Etter 18 km, sving til venstre ved skilt mot Holmavatn. Hold mot venstre i neste sving/kryss, og følg veien videre oppover til du kommer til Holmavatn. Tog: Tog mellom Stavanger og Oslo (Jærbanen). Varhaug Stasjon evt. Bryne eller Nærbø. Ca min. med bil til Holmavatn. Vi kan ordne med henting på stasjonen. Fly: Stavanger lufthavn, Sola. Ca. 3/4 time med bil til Holmavatn. Vi kan ordne med henting/bringing. 8 Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8

9 Vi har invitert Jærkokken Heine Grov til å komme og lage et fantastisk måltid av Raudkolle-kjøtt til årsmøtet på jæren. Han skal holde et foredrag for oss, og han vil også si noe om sine erfaringer med nettopp Raudkolle kjøttet som han har brukt og fått testet ut. I etterkant vil vi lage et intervju med han, som får plass i medlemsbladet vårt. Vi i styret mener at gammelrasekjøttet har sine fordeler, og bør markedsføres for dette. Men for å få litt mer kjøtt på beinet så må vi få testet ut produktet vårt. Og den beste til å teste ut dette, er vel nettopp en som er ekspert på mat en kokk med sans for kvalitet og lokale råvarer. Vi gleder oss til årsmøtemiddagen på Holmvatn. Hilsen Styret i Laget for Vestlandsk Raudkolle Om Jærkokken: Heine Grov vart kjøkkensjef allereie som 21-åring ved Noregs første fiskerestaurant, Enhjørningen. Sidan har han arbeidd som kjøkkensjef mellom anna på Thime Station Mad og Vinstove på Bryne, Hotel Admiral i Bergen, Solstrand Fjordhotell i Os, og har i tillegg vore med på oppstarten av restauranten Nummer Sytten på Bryne. Heine er likevel mest kjend som Jærkokken og drivkrafta bak Det jærske kjøkken. Han har tidlegare gitt ut matheftet NY:T i lag med Ruth-Hege Holst og boka Det Jærske Kjøkken (2005) i lag med Målfrid Snørteland. I 2006 fekk han Bryne Vels trivselspris og i 2009 vart han heidra av Rogaland Bondelag for arbeidet sitt med å løfta fram lokale råvareprodusentar og setja søkelys på kvalitet. Heine Grov arbeider nå som freelance kokk under namnet Jærkokken, og kan tilby kurs, foredrag og mat til alle anledningar. Foredraga mine handlar om korleis me kan lyfta fram lokale råvareprodusentar, marknadsføra Jæren som turistmål ved å bruka desse produsentane, og korleis eg bygde opp merkevara Det jærske kjøkken. Foredraga vil ha eit skrå-blikk på dei muligheitene som finnes. Eg vil med dette venda meg til alle som er opptekne av kva som skjer på matfronten i nærmiljøet vårt. Og det er sanneleg både nok og godt nok: Kryddene frå Horpestad og Vigrestad, osten frå Voll, aroniasafta frå Sele, tomatane frå Vik, kyllingen frå Hå, den jærske Jarlsbergosten og mange fleire jærprodukt av aller beste kvalitet. Her er det berre å forsyna seg! Bøker: JÆRKOKKEN. I Jærkokken lagar Heine Grov maten med enkle grep, faktisk så enkle at mange av rettane kan lagast ute. Men alltid med tanke på dei lokale produsentane. I tillegg til å gi eit vell av nye og utradisjonelle oppskrifter med utgangspunkt i lokale råvarer viser boka fram dei mange sidene ved Jæren: frå lune bygdetun til dundrande storhav i det breie og varierte jærlandskapet. DET JÆRSKE KJØKKEN. Flott bok kor du lærer nokre kokkeknep og får tips til korleis du skal gå fram når du skal velja ut gode råvarer. Oppskriftene er baserte på råvarer frå Jæren, Noregs største og mest moderne jordbruksregion, men rettane kan òg lagast med andre råvarer. Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8 9

10 Bilder til kukalenderen: Anne trenger alltid gode bilder til kukalenderen. Så har du noen gode blinkskudd liggende, så ikke nøl med å ta kontakt med Anne Saglien på eller Bilder til hjemmesiden vår: Det samme gjelder hjemmesiden vår, der er plass til mange gode bilder og historier, ikke vær redd for å ta kontakt med Kirsti på eller Innmelding av oksekalver til semin Vi vil oppfordre dere til å melde inn aktuelle oksekalver til semin. Mødrene må ha god avdrått og godt eksteriør. Ta kontakt med en av oss i styret. Vi vil vurdere mor og kalv, og evt. instille kalven til Landbruksmuseet for videre inntak til Geno. Viktig at vi klarer å fylle kvoten på tre oksekalver i året. 10 Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8

11 Oksekalver kjøpt hos Olav Svoen i Naustdal Kalvene kom til oss rundt kl.17:00 i går. De fulgte villig ut av dyrebilen til Kåre. Vi hadde halsbånd på de i starten og de sto bundet en liten stund (for å bli litt bedre kjent med oss). Halsbåndene skal av senere. Utrolig rolige dyr. Etter litt raslet vi me bøtte med litt godter i, det falt i smak. Vann fikk de, og tørste var de nok etter lang biltur. Etter at vi slapp de løs, var de nyskjerrige på omgivelsene. Gikk rundt og smakte på markens grøde. Prøvde å rasle med bøtten igjen for å se om de kom til den. Ja, det var vellykket. De kom i tur og orden. Tror nok dyrene kommer til å trives på Sæbø. Hilsen Terje og Sissel, Solheim, 5938 Sæbøvågen Hei! Sender deg noen bilder jeg har tatt nylig av Ulla og stut kalven Gosen etter Oliver. Hilsen Nina Bråthen Hesthagen i Tvedestrand Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8 11

12 URFE Urfe as driver foredling, markedsføring og salg av kjøtt fra gamle, opprinnelige, stedegne norske melkeferaser. Vi selger dette kjøttet til en høyere pris enn vanlig storfekjøtt på grunnlag av en bedre spisekvalitet og en verdifull historie. På denne måten pløyer vi merverdier tilbake til produsentene. For første gang siden oppstart i 2005 har vi et regnskap som går i balanse økonomisk og har i 2010 en budsjettert omsetning på ca. 3 mill. kr. Kundene er hoteller og restauranter i Trøndelag, Oslo/ omegn og begynnende salg i Gudbrandsdalen. Vårt hovedfokus er på rasen Sidet Trønderfe og Nordlandsfe, men vi tar også imot slakt fra de andre gamle kurasene. Urfe as er deleid av Innherredbønder og Coop-fondet (et lokalt næringsfond i Snåsa) samt Nortura BA (Gilde). Stykking og foredling skjer på Meråker Kjøtt as (deleid av Nortura ba) og Rendalen kjøtt as (heleid datterselskap av Nortura sa). Vi prioriterer de produkter og stykkingsdeler som gir best dekningsbidrag, og har en unik ordning ved at Nortura lar oss ta ut og videreselge de deler av slaktet som for oss er mest lønnsomt og lettest å videselge til våre kunder (dvs. stort sett biffkjøtt). Det betales pr i dag følgende pristillegg på Urfe slakt: 2,70,- kr pr kg (Urfe tillegget) for kalv, ung okse, okse, kastrat, 4,00,- kr pr kg (Urfe tillegget) for ku, ung ku og kvige i fettklasse 3 eller feitere, uansett alder, slaktevekt kg. Avtaletillegg 5 ukers / 7 ukers (Nortura) : 1,75,-/ 2,25 kr pr kg. Produktspekteret er hovedsaklig stykkingsdeler. I tillegg lages nå grovpølse av bratwurst type, resa kjøtt (saltet og langtidssteikt høyrygg eller ribbe), roastbeef, pastrami, burger og spekepølser. I tillegg til merprisen så er det godt å vite at Urfe markedsfører de gamle mjølkeferasene gjennom salg av kjøtt og at det blir satt stor pris på og virkelig lagt merke til der kjøttet serveres. For eksempel fikk mennesker fra regjering, storting og andre høyheter med vår norske statsminister og den russiske presidenten med følge forleden servert høyrygg av Urfe som hovedrett under gallamiddagen på Slottet. Vi er nå fast hoffleverandør. Den økonomiske nedturen i markedet i fjor er stort sett over og vi merker et marked som igjen er mer offensivt ifht. spesialiteter som Urfe. Urfe as har gjennom en fornyet avtale med Nortura sa fått store muligheter for videre utvikling. Det tilbudet vi nylig har fått fra konsernet innebærer følgende at vi får mulighet for tilførsler av slakt fra hele Norge,. Slakt fra Midt- og Nordnorge (unntatt Rørosregionen) stykkes på Meråker kjøtt, mens alt fra resten av Sørnorge (inkludert Røros regionen) går til Rendalen kjøtt. Mulighet for hoftehenging Ola Hammer Langleite og hengende og Litagod (STN-ku) Foto: Privat mørning, som betyr at Nortura gir oss tilgang på de aller beste prosessene. Det gir oss mulighet for et betydelig sprang i volum på sikt og en enda høyere og jevnere kvalitet på kjøttet. Hvor høyt volum vi skal ha i første omgang er et spørsmål om balanse mellom tilgang på råvarer og marked, inntjening og administrasjon/ organisering. Det er avgjort økonomiske fordeler ved å ta inn større mengder, men samtidig må vi passe oss så vi ikke vokser for fort. Aksjeemisjon Vi står foran en fortsatt kraftig økning i omsetning og tilgang på råvarer. Dette vil kreve mer tilgang på arbeidskapital og vi vil derfor øke aksjekapitalen gjennom en rettet emisjon. Vi vil rette emisjonen mot eksisterende aksjonærer samt produsenter og deres nettverk. En rettet emisjon mot produsenter er også naturlig for et slikt selskap da hele virksomheten er basert på en spesiell type råvarer. Vi ønsker også en tydeligere lokal forankring gjennom at produsenter i flere områder av landet er med og eier bedriften. Vi har tatt ut regnskap for første kvartal i år, og for første gang har vi et regnskap i balanse. Samtidig kan vi opplyse at selskapet ikke får en krone utbetalt i offentlig støtte eller tilskudd, samtidig som daglig leder tar ut lønn fra selskapet. Hvilket betyr at bedriften er økonomisk selvgående. Det er vi fornøyd med etter en meget krevende etableringsfase. Et aksjeinnskudd vil kunne gi visse fordeler. Foruten deling av framtidig overskudd så er det også naturlig at man i evt. perioder med overskudd på slakt, prioriterer å ta imot slakt fra de av produsentene som har aksjeinnskudd i bedriften. Ola Hammer Langleite er daglig leder i Urfe as og driver også gården Nordre Hammer Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8

13 Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8 13

14 14 Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8

15 Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8 15

16 Flatbrødbaking på gamlemåten i Naustdal Gamle tradisjonar lever vidare i inste Naustedalen. På bildet ser vi leiaren i bygdekvinnelaget Jofrid Fimland i full sving med flatbrødbaking. Det er flott at nokon framleis held gamle tradisjonar i hevd. Marie Svoen Foto: Sigmund Svoen 16 Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8

17 Rå-melks kaker av Raudkolle Oppskrift 0,5 liter råmelk 1 kilo sukker 5 teskjeer hjortetakksalt 1,250 gram mel 250 gram smør (smeltet). Deigen kjevles, stikk så ut runde kaker vha. en stor kopp eller liten skål. Stekes på 175 grader. Jorunn Skadberg Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8 17

18 Okser Fjellpan Foto: Geno Elgane (denne ville ikke ri, det finnes derfor ingen sæd etter ham) Foto: Geno 18 Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8

19 1420 Kvikk Oksen er 75% VR og 25% Finsk Ayrshire. Styret har fått frigitt 20 doser av denne oksen, som er tenkt brukt på reinrasa kyr. Dette for å få inn litt nytt blod i avlen. Kvikk er føreløpig brukt på 2 kyr hos Tormod Ueland, Varhaug og 2 kyr hos Gunnar P. Skadberg, Egersund Det blir spennende å se resultatet av disse til vinteren. Er vi ikkje flotte vel? Framtidige melkekyr på Svoa. 2 av kalvane er etter 6444 Heggar. Dei andre har 6497, og som far. Olav Svoen Vestlandsk Raudkolle nr Juli 2010 Årgang 8 19

20 RETUR: Laget for Vestlandsk Raudkolle v/ Kirsti Ueland Ualand 41, 4360 Varhaug Påmelding Årsmøtet 2010 Tid: Lørdag 24.juli 2010 kl Sted: Holmavatn, Varhaug på Jæren Årsmøtet 2010 blir arrangert på Holmavatn, en liten time med bil, fra Stavanger. Styret ønsker velkommen til en opplevelsesrik helg på Jæren, og vi håper at mange av våre medlemmer tar turen dit. Priser: Overnatting inkl. frokost Frokost Rundstykker og kaffi Middag, dessert, med kaffi og kaker senere kr. 450,- for enkelt rom kr. 700,- for dobbelt rom kr. 60,- pr. pers. kr. 100,- pr. pers. kr. 250,- pr. pers. Mer info på side 6-9 i bladet. Bindende påmelding til Kirsti Ueland eller Gunnar Skadberg eller INNEN 15. Juli

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Vestlandsk Raudkolle....i gammal og ny tid... Nr 17 Desember 2010 årgang 8

Vestlandsk Raudkolle....i gammal og ny tid... Nr 17 Desember 2010 årgang 8 Vestlandsk Raudkolle...i gammal og ny tid... Nr 17 Desember 2010 årgang 8 1 STYRET Forsiden: Kviga Piaf får frokost. Fjellfroskvatn, øverst i Målselvdalen i Indre Troms Foto: Alf Pedersen Leiar: Olav Svoen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008.

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Frammøtte: Utanom styret og varamedlemar møtte 15 medlemar. Sakliste: 1. Velkommen v/ leiar Helge Silden. 2. Valg av møteleiar og referent.

Detaljer

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem

Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Månaden som kjem Februar 2015 Januar, månaden som gjekk Denne månaden har me jobba med tema tog. Me har lagt opp til varierte erfaringar for læring. Dei store har lekt med det fine toget dei har laga av banan-øskjer. Det

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to til

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Sommartur til Sverige,

Sommartur til Sverige, Sommartur til Sverige, 7 dagarstur med avreise 30. juni 2015, Storby, «glasriket» i Småland og grensehandel På denne turen skal vi i tillegg til Stockholm og Gøteborg, mellom anna innom salmediktaren Lina

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2017?

Kva kompetanse treng bonden i 2017? Kva kompetanse treng bonden i 2017? Spesialrettleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Bygd på kukontrolldata, rekneskap og samtalar med 186 mjølkebønder dei siste 8 åra, frå Østfold til Nordland Intervju

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Tysdag 28 mai kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Andre til stades på møte: Sveinung

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Fagsamling Haugesund, 14.03.2012 Kolbjørn Taklo- distriktsleiar LHMS vi gir trygghet og overskudd- Dyrevern Arealvern Kulturvern

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Vestlandsk Raudkolle. Flotte kviger på beite på Svoen i Naustdal. ...i gammal og ny tid... Nr 13 Desember 2008 årgang 6.

Vestlandsk Raudkolle. Flotte kviger på beite på Svoen i Naustdal. ...i gammal og ny tid... Nr 13 Desember 2008 årgang 6. Vestlandsk Raudkolle...i gammal og ny tid... Nr 13 Desember 2008 årgang 6 Æresmedlem Side 9 Flotte kviger på beite på Svoen i Naustdal Foto: O. Svoen 1 STYRET INNHOLD: Leiaren har ordet Side 3 Leiar: Olav

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Geitekontrollen på internet- hva betyr det for meg?

Geitekontrollen på internet- hva betyr det for meg? Geitekontrollen på internet- hva betyr det for meg? Geitegedagene 2015 Harald Volden, TINE Rådgiving Mjølkeprodusentens utfordringer Økt krav til kompetanse og profesjonalisering TINE Rådgiving sin ambisjon

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12 Bogstad gård Desse møtte: Styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, og Finn Arne Askje Følgjande

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!!

Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!! Pressemelding: Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!! fører rekneskapen for i alt 1.500 gardsbruk i regionen, og i løpet av ein 30- årsperiode har ein fylgt utviklinga på

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2010 Søknaden kan ikke sendes før registreringsdato

Detaljer

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA.

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Foto: Vidar Bråten Produksjon av storfekjøtt viktig for mange i Sør-Trøndelag Rørossamlingen 16. oktober 2013 Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Om Nortura Omsetning: ca 19 milliarder

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG STYRET: Tove Aurdal Hjellnes, leiar Ståle Mek, nestleiar Heidi Thöni Sletten, kasserar Frode Pilskog, styremedlem Ann-Elin H. Bjørkedal, styremedlem Ottar Bjørneset,

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Geitekillingen som kunne telje til ti av Alf Prøysen

Geitekillingen som kunne telje til ti av Alf Prøysen Geitekillingen som kunne telje til ti av Alf Prøysen Det var ein gong ein liten geitekilling som hadde lært å telje til ti. Da han kom til ein vasspytt, stod han lenge og såg på spegelbiletet sitt i vatnet,

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

LEAN Sunt bondevett satt i system

LEAN Sunt bondevett satt i system LEAN Sunt bondevett satt i system Vi fokuserer på; LEAN i TINE, NORTURA og GENO i dag Litt av historia bak LEAN tankegangen Faktiske resultat i norske bedrifter LEAN fungerer i praksis 5 S system og orden

Detaljer

Denne helga får du sjansen til å reise rundt i Nordfjord og Sunnfjord og møte dyktige og engasjerte bønder, med framtidstru og satsingsvilje.

Denne helga får du sjansen til å reise rundt i Nordfjord og Sunnfjord og møte dyktige og engasjerte bønder, med framtidstru og satsingsvilje. INSPIRASJONSHELG FOR LANDBRUKSINTERESSERT UNGDOM I NORDFJORD! Landbruksinteressert ungdom i Stryn, inviterar alle likesinna til ei inspirasjonshelg 12.-13. september 2015! Denne helga får du sjansen til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Ny-Krohnborg kultursenter

Ny-Krohnborg kultursenter Rapport Ny-Krohnborg kultursenter Vinter/Vår 2014 I regi av Folkelig i samarbeid med Bergenhus og Årstad kulturkontor Vinter/Vår 2014 Om Formål og verdier Smaksverkstedet er eit konsept utvikla av Folkelig

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Matematisk samtale og undersøkingslandskap

Matematisk samtale og undersøkingslandskap Matematisk samtale og undersøkingslandskap En visuell representasjon av de ulike matematiske kompetansene 5-Mar-06 5-Mar-06 2 Tankegang og resonnementskompetanse Tankegang og resonnementskompetansen er

Detaljer

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya?

4. 11.september 2001 styrta to fly i World Trade Center. Men det var og to andre fly som vart kapra. Kvar styrta dei to andre flya? Velkomen til blåtur. Under køyreturen nå og litt utover kvelden skal de få ein Quiz å kose dykk med. De som er i denne bilen er ei gruppe. Gi gruppa eit namn og set igong. QUIZ GRUPPENAMN:. 1. Kva verdsdel

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Stadbasert entreprenørskap og læring

Stadbasert entreprenørskap og læring Stadbasert entreprenørskap og læring Studietur/fagtur 19. - 22. oktober 2011 Cotswold i England: Ruskin Mill Educational Trust Nailsworth Stroud Cotswold landskapet, jan. 2007 Påmelding til Ressurssenteret

Detaljer

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas 26 sept 07 oktober 2009 Machu Picchu Cusco Amazonas PROGRAM Laur. 26. sept. avreise med K L M Søn. 27. sept. Mån. 28. sept. Tirs. 29. sept. Ons. 30. sept.. Tors. 1. okt. Fred. 2. okt. Laur. 3. okt. Søn.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING - fagseminar for mat og reiseliv Øystese, Hardanger 7. - 9. februar 2008 SMAKSVERKSTAD Den vestlandske smaken FAGSEMINAR Småskala oppleving KURS Det gode vertskap FOREDRAG Handtering

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer