HAMAR OG OMEGN LOKALLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAMAR OG OMEGN LOKALLAG"

Transkript

1 Årsmelding 2011 HAMAR OG OMEGN LOKALLAG

2 Årsmøte 2012 Astoria hotell, Torggata 23, Hamar 16. februar 2012 FOREDRAG Rudi Kessel: «Hva skal vi med religion?» DAGSORDEN 1 Årsmøtet åpnes 2 Presentasjon av deltakerne 3 Valg av møteleder og referent 4 Godkjenning av innkalling 5 Valg av to personer som underskriver protokollen 6 Årsberetning for 2011 (s. 3 12) BEVERTNING 7 Aktivitetsplan for 2012 (s. 13) 8 Regnskap for 2011 (s ) 9 Valg av styre, valgkomité, revisor, delegater (s. 17) 10 Innkomne saker FORSIDEN: Liv og røre i gågata i Hamar under konfirmantenes innsamlingsaksjon 30. april. Foto: Lyka Solhaug

3 Årsberetning TILLITSVALGTE 2011: Styremedlemmer, øverst fra venstre: Magne Kvalbein, Odd Helge Lindseth, David Tveide, Frøydis Moe Petersen, Kari Haave. Nederst: Inge Faleide, Siri Klausen, Helge Høie og Einar Magne Eriksen. Nederst til høyre: Gunn Wieberg Hanssen (org.sekr. Hedmark) STYRET OG ANDRE VERV Årsmøtet i 2011 ble holdt 17. februar på Astoria Hotell, Hamar. Følgende styre ble valgt (for ordens skyld er hele styret listet opp, merknader viser hvem som var på valg): Verv Navn Valgperiode Merknader Leder Magne Kvalbein 2 år gjenvalg Nestleder Odd Helge Lindseth 2 år gjenvalg Økonomiansvarlig David Tveide (1 år) ikke på valg Styremedlem Frøydis Moe Petersen 2 år gjenvalg Styremedlem Kari Haave (1 år) ikke på valg Styremedlem Inge Faleide 2 år ny/tidl. 1. vara Siri Wieberg Klausen 2 år ny 2. vara Helge Høie (1 år) ikke på valg 3. vara Einar Magne Eriksen 2 år ny Valgkomite Dagfinn Nyborg (1 år) ikke på valg Valgkomite Hildur Helstad 2 år ny Valgkomite Britt Helland-Pedersen 2 år ny Revisor Bjarne Magnus Lien 1 år gjenvalg 3

4 MEDLEMMER Medlemsutviklingen i 2011: innmeldinger 37, utmeldinger 23, døde 4, innflyttet 14; netto tilvekst 24 medlemmer (2,5 %). Landsgjennomsnitt: 1,8 %. Medlemsoversikt (pr ) Antalll KONTOR OG ADMINISTRASJON Lokallaget har hatt felles kontor med fylkeslaget i Grønnegt. 63, Hamar Åpningstider har vært: Mandag torsdag kl HUMAN-ETISK FORUM: Foredag, diskusjon, innsikt med god mat og prat! 4

5 MØTER, KURS, SEMINARER OG ANDRE AKTIVITETER Livssynskafé er blitt avholdt månedlig i perioden januar april på HEFs kontor i Grønnegata 63. Dette har vært et lavterskel tilbud for medlemmer som ønsker å bli nærmere kjent med hverandre og forbundets virksomhet med enkel bevertning og uformell samværsform kombinert med noe programvirksomhet, bl.a. miniforedrag ved Annar Holm, Frøydis Moe Petersen og visning og samtale om filmen God on trial / Jødene i Auschwitz. Frammøte: Åpne temamøter 17. februar: Foredrag m/boksalg og signering v/levi Fragell om Vi som elsket Jesus. Møtet ble avholdt i forkant av årsmøtet. Musikalske innslag ved koret Villvin. Sted: Astoria Hotell. Frammøte: oktober: Foredrag v/paul Knutsen: Hva vil det si å være humanist?. I tillegg introduksjon av kursserien Human-etisk forum v/odd Helge Lindseth. Musikalske innslag ved Geir Lund. Sted: Victoria Hotell. Frammøte: 22. Human-etisk forum Fra november i år ble livssynskaféen erstattet med studieserien Human-etisk forum, over 5 enkeltstående kurslørdager. Kurset har gitt en grunnleggende innføring i hva et humanetisk livssyn innebærer, samt behandlet en rekke tema knyttet til human-etikk og livssynsspørsmål. Kursleder har vært Odd Helge Lindseth (nestleder og førstelektor ved Høgskolen i Hedmark). Han har også vært foreleser ved de tre første forum-møtene. Følgende enkelttema har blitt belyst: 5. november: Human-etikk som livssyn. 3. desember: Human-etikk i praksis. 7. januar Dagens livssynssituasjon. 4. februar: Human-etikk og menneskerettigheter (gjesteforeleser Lars Gule). Kurset har blitt avholdt i HEFs lokaler. Frammøte: human-etisk forum human-etisk forum hva vil det si å være humanist? Victoria hotell, Hamar, torsdag 20. oktober kl Paul Knutsen Hamar og omegn human.no/hamar Temamøte med foredrag ved professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Lillehammer, forfatter av bl.a. «Livet før døden» Human-Etisk Forbunds historie Spørsmål og kommentarer en seminarrekke om human-etikk som vil gå over fem lørdager i Hamar november 2011 mars 2012 foredrag diskusjon innsikt 5. nov. Human-etikk som livssyn 3. des. Human-etikk i praksis 7. jan. Dagens livssynssituasjon 4. feb. Human-etikk og menneskerettigheter 3. mars Kritisk tenkning Grønnegata 63 (inng. Seminargt), Hamar. Fri inngang. kl m/bevertning. Alle velkommen! Human-Etisk Forbund Hamar og omegn human.no/hamar 5

6 %! % # &! #! # " ' " % "! " " "! $ # " " "! " " #! % # # # &!! «Verdikommisjonen», med Elisabeth Lundeby, Anette Solberg og Karin Andreassen medvirker i en festaften for hele familien! Lørdag 17. desember kl i Teatersalongen Gamle Hamar rådhus Kabaret Allsang Kåseri Bevertning Utlodning Velkommen til alle store og små som ønsker å markere jul og solsnu med underholdning, allsang, lek, mat og drikke og hyggelig samvær! Velkomstgløgg. Mat og drikke fås kjøpt. Utlodning på inngangsbilletten. Voksne kr 80,-. Barn 0 15 år gratis Human-Etisk Forbund Hamar og omegn lokallag Telefon Menneskerettighetsaksjonen 30. april: Den tradisjonelle innsamlingsaksjonen ble avholdt i byens sentrum (gågata) av Hamars humanistiske konfirmanter. Aksjonen innbrakte kr ,50. Administrasjonskostnader kr 4.211,98 (utgjør 35 % av innsamlingsbeløpet) ble dekket av laget. Det innsamlede beløpet tilfalt trivselstiltak ved avdelingen for langtidssyke barn ved Sykehuset Innlandet. Midlene ble overrakt sykehuset ved avdelingssjef Jon Grøtta under konfirmantenes generalprøve 20. mai på Scandic Arena. Livssynsnøytrale seremonilokaler Ved fjorårets årsmøte ble det vedtatt en uttalelse om å få fortgang i Hamar kommunes ansvar for livssynsnøytrale seremonilokaler for gravferd, og pekte spesielt på at byens krematorium burde pusses opp og gjøres i stand til betjene også humanistiske seremoniformer. Dette resuterte i at kommunen dannet en egen prosjektkomite som skal gi en redegjørelse for hvordan dette kan muliggjøres. Lokallaget har vært innkalt til møte med komiteen, 22. desember. IHEUs verdenskongress i Oslo august. IHEU er HEFs internasjonale paraplyorganisasjon for sekulære livssynsorganisasjoner i mer enn 40 land. Formålet med IHEU er en humanistisk verden hvor menneskerettighetene blir respektert og alle kan leve et verdig liv. Kongressen holdes hvert tredje år, denne gang med hovedtema fred. 3 personer fra laget møtte. Laget dekket opphold og kongressavgift, med særskilt støtte fra fylkeslaget. 6

7 Regionalt humanistseminar oktober på Gjøvik. Tema: Tanker etter 22. juli. 3 deltakere fra laget møtte. Arr.: fylkeslagene i Hedmark og Oppland. Solvervsfest 17. desember. Mange medlemmer har ønsket seg vintersolvervsmarkering i distriktet, og laget har i år vært i stand til å arrangere en slik samling for medlemmer og andre, den første på mange år. 40 per soner var til stede ved et program som innebar underholdning, kåseri, allsang og sangleker med be vert ning. Arrangementet ble holdt i Teatersalongen i byens gamle rådhus. Konfirmantlederkurs november, Elverum: Årlig kurs for alle fylkets HK-ledere (i regi av fylkeslaget). Her vektlegges utveksling av erfaringer, tips og ideer, i tillegg til oppdatering av HKs målsetning og innhold. Hamar lokallag hadde 3 deltakere på kurset. Landskonferanse november, Lillehammer, i regi av riksforbundet. 2 deltakere fra laget. Lokalt samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn Det ble avholdt et møte for å sondere interessen for å opprette et lokalt råd, hvorpå innkalling til stiftelsesmøte 1. mars er sendt alle livssynssamfunn i Hamar og omegn. Det er utpekt et interimstyre på tre medlemmer til å forberede dette, hvorav en fra HEF. Styremøter Det er avholdt 7 ordinære styremøter i perioden. Humanistisk Ungdom, Hamar og omegn lokallag, har observasjonsstatus ved styremøtene. MENNESKERETTIGHETSAKSJONEN: Representanter for konfirmanter overrekker innsamlingsresultatet til avd.sjef. Jon Grøtta, Sykehuset Innlandet 7

8 SEREMONIENE Navnefest Hamar, Elverum og Ringsaker samarbeider om navnefestene, som arrangeres på Hedmarksmuséet (aulaen) og Hamar Sagbladfabrikk, Hamar. Det ble i 2011 arrangert 3 navnefester: 9. april (aulaen), 4. juni (sagbladfabrikken), 22. oktober (aulaen) Det var totalt 57 (53 i fjor) deltakere, hvorav 44 (44) av deltakerne hadde tilknytning til Hamar. Talere: April, Knut Imerslund. Juni, Elisabeth Almlid. Oktober, Elisabeth Almlid og Siri Klausen Navnefestutvalget har bestått av: Trude Olsrud (Ringsaker), Frøydis Moe Petersen (Hamar) og Gunn Wieberg Hanssen (org.sekr.) L Oversikt over humanistiske navnefestseremonier innen Hamar lokallag Antall

9 LØTENKONFIRMANT: Konfirmantene vendte seg en etter en mot salen og hilste med å bukke eller neie mot publikum. Til slutt marsjerte de ut arm i arm. Seremonileder Robert Karlsen og kurslederne Marit Spilde og Kristoffer Johannessen sørget for en flott seremoni. Humanistisk konfirmasjon Avslutningsseremoniene 2011: STED: DATO: ANTALL DELTAKERE (2010): Hamar (Hamarhallen) lørdag 21. mai, 2 seremonier 127 (116) Løten (kinoen) lørdag 4. juni, 1 seremoni 17 ( 16) Stange (Tingvold) lørdag 11. juni, 3 seremonier 47 ( 42) TOTALT: 6 seremonier 191 (174) Hovedtalere ved seremoniene: Hamar: Einar Busterud, Hamar Stange: Trond Heldås, Heradsbygd Løten: Kristin Mile, Oslo Kursledere: Hamar: Stange: Løten: Siri Klausen, Marianne Sætaberget, Vegard Karlsen Assistenter: Line Solberg Hansen, Lyka Solhaug Siri Klausen. Assistent: Line Solberg Hansen Siri Klausen 9

10 Humanistisk konfirmasjonsutvalg har bestått av: Kursansvar: David Tveide, Siri Klausen og Gunn Wieberg Hanssen (org.sekr.). Seremoniansvar: Robert Karlsen, Magne Kvalbein og Gunn Wieberg Hanssen (org.sekr.). Oversikt over humanistiske konfirmanter i Hamar Prosent angir andel av det totale årskullet (alle 15-åringer/9. årstrinn, 335 elever i 2011). Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) Antall Prosent ,5 39,8 35, ,5 34,7 37, Oversikt over humanistiske konfirmanter i Stange Prosent angir andel av det totale årskullet (alle 15-åringer/9. årstrinn, 253 elever i 2011). Kilde: GSI Antall Prosent ,8 18,

11 Oversikt over humanistiske konfirmanter i Løten Prosent angir andel av det totale årskullet (alle 15-åringer/9. årstrinn, 96 elever i 2011). Kilde: GSI ,7 17,7 Antall Prosent Humanistisk gravferd Det var 6 humanistiske gravferder i Hamar i 2011 (9 i 2010). Gravferdstalere: Siri Gunn Simonsen (fra Oppland), Odd Magne Solheim (fra Oppland), Ole Peder Kjeldstadli (fra Østfold) Humanistisk vigsel Det var 9 vigsler i Hamar i 2011 (8 i 2010). Vigselstalere: May Britt Solbakken (fra Nord-Østerdal). Siri Klausen (Hamar), Jorunn Arnesen (Solør-Odal) 11

12 INFORMASJON Laget har informert jevnlig om sine aktiviteter via internett (www.human.no/hamar) og på nettstedet Facebook (https://www.facebook.com/groups/ /) Spesielle arrangementer er i tillegg blitt kunngjort gjennom i lokalavisene og ved oppslag. Reportasjer og debattinnlegg i lokale media av interesse for lokallaget: Hamar Dagblad, 24. februar: Likhet for døden (reportasje av journalist Jo Espen Brenden) samt lederartikkel samme dag: Et sted for alle (av Tore Svensrud, ansv. redaktør) Hamar Dagblad, 24. mars: Liker vi å bli lurt? Hvordan er kvalitetskontrollen (av Magne Kvalbein, vedrørende kampanjen Ingen liker å bli lurt ) Hamar Arbeiderblad, 28. mars: Kan være aktuelt å fjerne korset på veggen (reportasje av journalist Christian E. Bergheim) Hamar Dagblad, 31. mars: Kjære Magne Kvalbein, kjære Human-Etisk Forbund (tilsvar til MK, 24.3., av Sissel Danielsen) Hamar Arbeiderblad, 5. april: Respekt for rom og tro (av Ole Elias Holck) Hamar Arbeiderblad, 7. april: Vil gjenoppta kremasjonen i Hamar (reportasje av Hege Engdal Næss) Hamar Dagblad, 7. april: Gammel og ny vitenskap (av Magne Kvalbein, tilsvar til Sissel Danielsen, 31.3.) Hamar Arbeiderblad, 9. april: Korsets irrelevans (av Odd Helge Lindseth) Hamar Arbeiderblad, 11. april: Hamar Krematorium (av Morten Aspeli) Hamar Arbeiderblad, 12. april: Livssynsnøytralt seremonirom (av Helge Høye) Hamar Arbeiderblad, 16. april: Hamar krematorium, gravferd og livssyn (av Magne Kvalbein) Hamar Arbeiderblad, 20. april: Den siste reisen (av Cæcilie Stang) Hamar Arbeiderblad, 30. april: Krematoriet og livssyn (av Magne Kvalbein) Hamar Arbeiderblad, 3. mai: Human-etikernes lommebok (av David Tveide) Hamar Arbeiderblad, 4. mai: Krematoriet og livssyn (av Mikkel Hoel) Hamar Arbeiderblad, 5. mai: Den siste reisen (av Dagfinn Nyborg) Hamar Arbeiderblad, 12. mai: Siste reis på egne premisser (av Odd Helge Lindseth) Hamar Arbeiderblad, 10. januar 2012: Hamar krematorium. Foreslår nytt tilbygg (reportasje av Finn Arne Eriksrud) Hamar Arbeiderblad, 11. januar 2012: Hamar krematorium. Ordføreren vil ha kremasjon i Hamar (reportasje av Finn Arne Eriksrud) Hamar, 7. februar 2012 Magne Kvalbein Odd Helge Lindseth David Tveide (leder) (nestleder) (øk.ansv.) Frøydis Moe Petersen Kari Haave Inge Faleide (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) 12

13 Aktivitetsplan 2012 VÅR: Humanistisk seremoniseminar Årsmøte Hedmark fylkeslag Tillitsmannskurs Konfirmantenes innsamlingsaksjon Konfirmasjonsseremonier Hamar (Kulturhuset, 116 påmeldt) Løten (Kinosalen, 23 påmeldt) Stange (Tingvold, 31 påmeldt) Navnefester Hedmarkmuseets aula Hedmarkmuseets aula Human-etisk forum februar Lørdag 24. mars Søndag 25. mars Lørdag 21. april (Hamar) Lørdag 28. april (Stange) Lørdag 12. mai Lørdag 2. juni Lørdag 9. juni Lørdag 10. april Lørdag 2. juni Lørdag 3. mars HØST: Livssynskafé eller tilsvarende samlinger Månedlig fra november hver første lørdag i måneden + 2 ganger i 2012 Navnefest, Hedmarkmuseets aula Temamøte Regionalt seminar (Hedmark/Oppland) Konfirmantlederkurs (fylket) Landskonferanse Solvervsmarkering Oktober, dato ikke bestemt September/oktober Oktober/november November November/desember Desember 13

14 Regnskap RESULTAT PR Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2010 Kontonr. Navn kroner kroner kroner kroner kroner DRIFTSINNTEKTER 3000 Bidrag fra FU , , , , Bidrag fra HEF , , , , , Tilskudd kurslederhonorar , , , Salg bøker 3 650, Kommunal støtte KONFIRMASJON Kommunal støtte NAVNEFEST 3440 Offentlig tilskudd (mva-refusjon) , Hedmark Fylkeskommune Sum bidrag , , , , , Turinntekter konfirmasjon , , , Deltagergebyr KONFIRMASJON , , , , , Deltagergebyr NAVNEFEST , , , , , Sum deltagergebyr , , , , , Andre driftsinntekter 3900 MVA-kompensasjon , ,87 Gaver/statsstøtte KONFIRMASJON Renteinntekter lagsdrift 536,00 500,00 336,00 Sum driftsinntekter , , , , ,00 HONORARER/ARBEIDSKRAFT 5011 Honorar lagdrift , , /5010 Honoraer KONFIRMASJON , , , , , /5015 Honoraer NAVNEFEST , , , , , Lønn STUDIETILBUD Sum honorarer , , , , ,00 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 4000 Materialkjøp eget bruk 3 948, Innkjøp materialer KONFIRMASJON , , , , ,50 Sum materialer , , , , , Lokalleie lagsdrift 3 000, , ,00 260, Lokalleie KONFIRMASJON , , , , , Lokalleie NAVNEFEST , , , , ,00 62 Sum lokalleie , , , , , Kontorrekvisita 5 000, , , ,00 360, Porto 3 000, , , , , Inventar 6 000, , Telefon ,00 14

15 68 Sum kontorkostnader , , , , , Trykking KONFIRMASJON , , , , , Trykking NAVNEFEST , , , , , Studietilbud , , , Vintersolverfest , , , Temamøter 6 000, , , , , Studiekostnader/livssynskafe 5 000, , , Innsamlingsaksjon HK 5 000, , , , ,55 66 Sum , , , , , Revisjon/Regnskapshonorar , , , , , Andre fremmede tjenester 67 Sum fremmede tjenester , , , , , Reiseutgifter lagsdrift 4 000, , , Reiseutgifter KONFIRMASJON , , , , , Turutgifter Konfirmasjon , , , ,00 71 Sum reiseutgifter , , , , , Annonser lagsdrift 3 000, , , , Annonser KONFIRMASJON 3 000, , ,00 460, Annonser NAVNEFEST 3 000, ,00 863, , ,00 73 Sum annonser 9 000, , , , , Andre kostnader lagsdrift , , , , , Andre konstader KONFIRMASJON , , , , , Andre kostnader NAVNEFEST 8 000, , , , ,69 77 Sum andre kostnader , , , , , Aksjon konfirmanter , , Til aksjonsmotaker , ,00 81 Bankkostnader 692,00 684,00 SUM ANDRE DRIFTSKOSNTADER , , , , ,24 TOTALSUM DRIFTSKOSTNADER , , , , ,24 ÅRSRESULTAT (84 000,00) (36 500,00) ,57 (500,00) ,76 SUM OVERFØRINGER (84 000,00) (36 500,00) ,57 (500,00) ,76 15

16 BALANSE PR Eiendeler Kortsiktige fordringer 1460 Bøker (konfirmanter) 5 500, , Mottatt, ikke opptjent , Opptjent, ikke mottatt ,00 Sum kortsiktige fordringer 5 500, ,00 Bankinnskudd , , aksjonskto 629,50 591, ,00 5,00 Sum bankinnskudd , ,52 Sum eiendeler , ,52 Egenkapital og Gjeld 2000 Egenkapital ( ,52) (80 614,76) 2090 Overskudd 31/12 (55 233,57) (36 531,76) Sum Egenkapital ( ,09) ( ,52) Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld (5 193,00) (18 143,00) 2600 Forskuddstrekk (38 398,00) (29 862,00) 2930 Lønn (300,00) (300,00) 2960 Påløpt kostnad (18 000,00) (23 000,00) 2990 Annen kortsiktig gjeld (22 000,00) Sum annen kortsiktig gjeld (83 891,00) (71 305,00) Sum egenkapital og gjeld ( ,09) ( ,52) 16

17 Valg VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR 2012 Verv Navn Valgperiode Merknader Leder Magne Kvalbein, Ottestad ikke på valg Nestleder Odd Helge Lindseth, Hamar ikke på valg Styremedlem/økonomi Inge Faleide, Hamar ikke på valg Styremedlem Frøydis Moe Petersen, Ottestad ikke på valg Styremedlem Kari Haave, Løten gjenvalg Styremedlem Britt Helland-Pedersen, Hamar ny 1. vara Siri Wieberg Klausen, Hamar ikke på valg 2. vara Helge Høie, Hamar gjenvalg 3. vara Einar Magne Eriksen, Hamar ikke på valg Valgkomite Dagfinn Nyborg, Hamar gjenvalg Valgkomite Hildur Helstad, Hamar ikke på valg Valgkomite Espen Marius Lie, Hamar ny Revisor Bjarne Magnus Lien, Hamar gjenvalg 10. januar 2012 Dagfinn Nyborg Britt Helland-Pedersen Hildur Helstad DELEGATER TIL HEF HEDMARKS ÅRSMØTE Årsmøtet avholdes lørdag 24. mars kl på Rica Victoria Hotell, Lillehammer. Det velges 1 delegat pr påbegynte 100 medlemmer. Antall medlemmer 969 = 10 delegater. Forslag: Delegater sammensettes med inntil 10 delegater av lagets valgte tillitspersoner m/varamedlemmer. Styret får mandat til å komplettere delegatlisten ved eventuelle forfall. Forslagsstiller: Styret 17

18 Fellesvedtekter for lokallag FASTSATT AV HUMAN-ETISK FORBUNDS LANDSMØTE I MAI Lokallagets navn er: Human-Etisk Forbund, Hamar og omegn lokallag. Medlemmer av Human-Etisk Forbund, bosatt innen lokallagets område, er medlemmer av lokallaget. 2 Lokallaget skal arbeide i samsvar med Human-Etisk Forbunds vedtekter og særskilt ta seg av forbundets oppgaver innen sitt område. Lokallaget fastlegger selv sitt geografiske virkeområde. Oppstår det tvil om dette, avgjør fylkeslaget saken. Lokallaget kan samarbeide med andre lokallag om større arbeidsoppgaver. Saker som lokallaget ønsker å bringe inn for Hovedstyret, skal sendes via fylkeslaget. 3 Lokallaget baserer sin aktivitet på økonomiske bidrag fra forbundet, men søker også å finansiere sin virksomhet med egne inntektsgivende tiltak. Lokallaget skal følge forbundets økonomiske retningslinjer. 4 Lokallagets styre skal bestå av minst 5 medlemmer og minst 2 varamedlemmer. Leder, nestleder og kasserer velges ved særskilt valg. Medlemmer til styret bør velges for en periode på 2 år. Styret oppnevner selv de utvalg det har behov for. Fylkesstyret kan gi dispensasjon fra disse reglene. 5 Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned. Innkallingen skjer skriftlig eller ved annonse i lokalpressen, med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet behandles årsberetning, regnskap og andre saker nevnt i innkallingen. Det velges styre, valgkomité, delegater og revisor. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst 10 % av medlemmene krever det. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles. 6 Oppløsning av lokallaget kan bare skje med minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis på årsmøtet. I tilfelle oppløsning skal lagets netto formue disponeres av fylkeslaget. Vedtektene kan bare endres av landsmøtet. I Fellesvedtekter for lokallag er sentralstyret erstattet med Hovedstyret i tråd med endringer av vedtekter vedtatt på landsmøte 25. september

19 HUMAN-ETISK FORUM: I oktober startet laget opp et nytt studietilbud i human-etikk for voksne, med grunnleggende innføring i det human-etiske livssynet og aktuelle livssynspolitiske spørsmål i vår tid. Her et knippe av dem som har bidratt til å realisere tilbudet: musiker Geir Lund (øverst t.v.), videre Paul Knudsen (t.h.), Odd Helge Lindseth (under, t.v.) og Lars Gule (t.h.). HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Grønnegata 63 (inngang Seminargata), 2317 Hamar. Telefon E-post: Hold deg orientert på: Vi er også å treffe på Facebook

Hamar og omegn lokallag. Årsmelding 2014

Hamar og omegn lokallag. Årsmelding 2014 Hamar og omegn lokallag Årsmelding 2014 Fellesvedtekter for lokallag Fastsatt av Human-Etisk Forbunds landsmøte i mai 1993 1 Lokallagets navn er: Human-Etisk Forbund, Hamar og omegn lokallag. Medlemmer

Detaljer

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmelding 2012 HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmøte 2013 Victoria hotell, Strandgata 21, Hamar 13. februar 2013 foredrag Andreas Heldal-Lund: «Omskjæring av gutter kultur eller overgrep?» dagsorden 1 Årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Vedtekter Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Fellesvedtekter for Human-Etisk Forbund Fellesvedtekter for fylkeslag Fellesvedtekter for lokallag Revidert juni 2015 INNHOLD VEDTEKTER FOR HUMAN-ETISK

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011 Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag Årsberetning 211 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Sist endret 16.04.2016 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vedtekter

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012 Kristiansund og omegn lokallag Årsmelding 2012 Tillitsvalgte Årsmøte 2012 ble avholdt på Grand Hotell 14/2-2012. Følgende styre ble valgt av årsmøtet: Sverre Støren (leder, på valg i 2013) Øyvind Taknæs

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner.

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund, Tønsberg lokallag er en lokalavdeling av Human-Etisk Forbund. Lokallaget

Detaljer

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen 1. Konstituering av årsmøtet. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Sist endret 06.05.2017 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vedtekter

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017

ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017 ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017 Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen for Innlandet! 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden Årsmøte F2F Hordaland 2017 Tidspunkt: tirsdag 31. januar 2017, klokken 19.00-21.00 Sted: Batteriet Vest Adresse: Kong Oscars gt. 7 Innkalling og dagsorden Foreningen 2 Foreldre, Hordaland ønsker med dette

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

2013 Årsberetning 2013

2013  Årsberetning 2013 2013 Årsberetning 2013 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 30 medlemmer 7 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Vadsø havn (foto: Anna Rostrup) INNHOLD: 1. ORGANISERING... 3 a. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2012... 3 b. Lokallagene... 3 c. Arbeidsutvalget... 3 d. Godkjente gravferdstalere...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering... 3 2. Møteaktivitet... 4 3. Seremonier... 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi... 7 5. Andre

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00.

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Sakliste: 1. Valg av ordstyrer. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Normalvedtekter for regionlag

Normalvedtekter for regionlag SAK 7b Normalvedtekter for regionlag 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 7 Vedtektene Forbundsstyrets

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 21. februar 2017 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med vararevisor. Valg av valgkomitè etter forslag fra

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte 2010

Protokoll fra Årsmøte 2010 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars 2010. Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1.

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden Årsmøte F2F Hordaland 2017 Tidspunkt: tirsdag 31. januar 2017, klokken 19.00-21.00 Sted: Batteriet Vest Adresse: Kong Oscars gt. 7 Innkalling og dagsorden Foreningen 2 Foreldre, Hordaland ønsker med dette

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/ Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Alfred Solgaard SAKSMAPPE: 2016/418 ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/16 01.11.2016 Bystyret 144/16 10.11.2016 HUMAN-ETISK FORBUNDS

Detaljer

Norsk Almenningsforbund

Norsk Almenningsforbund VEDTEKTER for Norsk Almenningsforbund 2006 (Sist revidert 30.03.2017) 1 Navn og medlemmer Norsk Almenningsforbund (forkortet N.Alm.F.) er en landsomfattende sammenslutning av almenninger. Almenningene

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER. Humanistforbundet

VEDTEKTER. Humanistforbundet VEDTEKTER Humanistforbundet HUFO Vedtatt styremøte 27.2.17 HUFO Møllergata 24, 0179 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Medlemskap... 2 2.1 Vanlig medlemskap... 2 2.2 Støttemedlemskap...

Detaljer

ÅRSMØTE 12. FEBRUAR Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen for Innlandet

ÅRSMØTE 12. FEBRUAR Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen for Innlandet ÅRSMØTE 12. FEBRUAR 2014 Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen for Innlandet 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

Detaljer