HAMAR OG OMEGN LOKALLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAMAR OG OMEGN LOKALLAG"

Transkript

1 Årsmelding 2011 HAMAR OG OMEGN LOKALLAG

2 Årsmøte 2012 Astoria hotell, Torggata 23, Hamar 16. februar 2012 FOREDRAG Rudi Kessel: «Hva skal vi med religion?» DAGSORDEN 1 Årsmøtet åpnes 2 Presentasjon av deltakerne 3 Valg av møteleder og referent 4 Godkjenning av innkalling 5 Valg av to personer som underskriver protokollen 6 Årsberetning for 2011 (s. 3 12) BEVERTNING 7 Aktivitetsplan for 2012 (s. 13) 8 Regnskap for 2011 (s ) 9 Valg av styre, valgkomité, revisor, delegater (s. 17) 10 Innkomne saker FORSIDEN: Liv og røre i gågata i Hamar under konfirmantenes innsamlingsaksjon 30. april. Foto: Lyka Solhaug

3 Årsberetning TILLITSVALGTE 2011: Styremedlemmer, øverst fra venstre: Magne Kvalbein, Odd Helge Lindseth, David Tveide, Frøydis Moe Petersen, Kari Haave. Nederst: Inge Faleide, Siri Klausen, Helge Høie og Einar Magne Eriksen. Nederst til høyre: Gunn Wieberg Hanssen (org.sekr. Hedmark) STYRET OG ANDRE VERV Årsmøtet i 2011 ble holdt 17. februar på Astoria Hotell, Hamar. Følgende styre ble valgt (for ordens skyld er hele styret listet opp, merknader viser hvem som var på valg): Verv Navn Valgperiode Merknader Leder Magne Kvalbein 2 år gjenvalg Nestleder Odd Helge Lindseth 2 år gjenvalg Økonomiansvarlig David Tveide (1 år) ikke på valg Styremedlem Frøydis Moe Petersen 2 år gjenvalg Styremedlem Kari Haave (1 år) ikke på valg Styremedlem Inge Faleide 2 år ny/tidl. 1. vara Siri Wieberg Klausen 2 år ny 2. vara Helge Høie (1 år) ikke på valg 3. vara Einar Magne Eriksen 2 år ny Valgkomite Dagfinn Nyborg (1 år) ikke på valg Valgkomite Hildur Helstad 2 år ny Valgkomite Britt Helland-Pedersen 2 år ny Revisor Bjarne Magnus Lien 1 år gjenvalg 3

4 MEDLEMMER Medlemsutviklingen i 2011: innmeldinger 37, utmeldinger 23, døde 4, innflyttet 14; netto tilvekst 24 medlemmer (2,5 %). Landsgjennomsnitt: 1,8 %. Medlemsoversikt (pr ) Antalll KONTOR OG ADMINISTRASJON Lokallaget har hatt felles kontor med fylkeslaget i Grønnegt. 63, Hamar Åpningstider har vært: Mandag torsdag kl HUMAN-ETISK FORUM: Foredag, diskusjon, innsikt med god mat og prat! 4

5 MØTER, KURS, SEMINARER OG ANDRE AKTIVITETER Livssynskafé er blitt avholdt månedlig i perioden januar april på HEFs kontor i Grønnegata 63. Dette har vært et lavterskel tilbud for medlemmer som ønsker å bli nærmere kjent med hverandre og forbundets virksomhet med enkel bevertning og uformell samværsform kombinert med noe programvirksomhet, bl.a. miniforedrag ved Annar Holm, Frøydis Moe Petersen og visning og samtale om filmen God on trial / Jødene i Auschwitz. Frammøte: Åpne temamøter 17. februar: Foredrag m/boksalg og signering v/levi Fragell om Vi som elsket Jesus. Møtet ble avholdt i forkant av årsmøtet. Musikalske innslag ved koret Villvin. Sted: Astoria Hotell. Frammøte: oktober: Foredrag v/paul Knutsen: Hva vil det si å være humanist?. I tillegg introduksjon av kursserien Human-etisk forum v/odd Helge Lindseth. Musikalske innslag ved Geir Lund. Sted: Victoria Hotell. Frammøte: 22. Human-etisk forum Fra november i år ble livssynskaféen erstattet med studieserien Human-etisk forum, over 5 enkeltstående kurslørdager. Kurset har gitt en grunnleggende innføring i hva et humanetisk livssyn innebærer, samt behandlet en rekke tema knyttet til human-etikk og livssynsspørsmål. Kursleder har vært Odd Helge Lindseth (nestleder og førstelektor ved Høgskolen i Hedmark). Han har også vært foreleser ved de tre første forum-møtene. Følgende enkelttema har blitt belyst: 5. november: Human-etikk som livssyn. 3. desember: Human-etikk i praksis. 7. januar Dagens livssynssituasjon. 4. februar: Human-etikk og menneskerettigheter (gjesteforeleser Lars Gule). Kurset har blitt avholdt i HEFs lokaler. Frammøte: human-etisk forum human-etisk forum hva vil det si å være humanist? Victoria hotell, Hamar, torsdag 20. oktober kl Paul Knutsen Hamar og omegn human.no/hamar Temamøte med foredrag ved professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Lillehammer, forfatter av bl.a. «Livet før døden» Human-Etisk Forbunds historie Spørsmål og kommentarer en seminarrekke om human-etikk som vil gå over fem lørdager i Hamar november 2011 mars 2012 foredrag diskusjon innsikt 5. nov. Human-etikk som livssyn 3. des. Human-etikk i praksis 7. jan. Dagens livssynssituasjon 4. feb. Human-etikk og menneskerettigheter 3. mars Kritisk tenkning Grønnegata 63 (inng. Seminargt), Hamar. Fri inngang. kl m/bevertning. Alle velkommen! Human-Etisk Forbund Hamar og omegn human.no/hamar 5

6 %! % # &! #! # " ' " % "! " " "! $ # " " "! " " #! % # # # &!! «Verdikommisjonen», med Elisabeth Lundeby, Anette Solberg og Karin Andreassen medvirker i en festaften for hele familien! Lørdag 17. desember kl i Teatersalongen Gamle Hamar rådhus Kabaret Allsang Kåseri Bevertning Utlodning Velkommen til alle store og små som ønsker å markere jul og solsnu med underholdning, allsang, lek, mat og drikke og hyggelig samvær! Velkomstgløgg. Mat og drikke fås kjøpt. Utlodning på inngangsbilletten. Voksne kr 80,-. Barn 0 15 år gratis Human-Etisk Forbund Hamar og omegn lokallag Telefon Menneskerettighetsaksjonen 30. april: Den tradisjonelle innsamlingsaksjonen ble avholdt i byens sentrum (gågata) av Hamars humanistiske konfirmanter. Aksjonen innbrakte kr ,50. Administrasjonskostnader kr 4.211,98 (utgjør 35 % av innsamlingsbeløpet) ble dekket av laget. Det innsamlede beløpet tilfalt trivselstiltak ved avdelingen for langtidssyke barn ved Sykehuset Innlandet. Midlene ble overrakt sykehuset ved avdelingssjef Jon Grøtta under konfirmantenes generalprøve 20. mai på Scandic Arena. Livssynsnøytrale seremonilokaler Ved fjorårets årsmøte ble det vedtatt en uttalelse om å få fortgang i Hamar kommunes ansvar for livssynsnøytrale seremonilokaler for gravferd, og pekte spesielt på at byens krematorium burde pusses opp og gjøres i stand til betjene også humanistiske seremoniformer. Dette resuterte i at kommunen dannet en egen prosjektkomite som skal gi en redegjørelse for hvordan dette kan muliggjøres. Lokallaget har vært innkalt til møte med komiteen, 22. desember. IHEUs verdenskongress i Oslo august. IHEU er HEFs internasjonale paraplyorganisasjon for sekulære livssynsorganisasjoner i mer enn 40 land. Formålet med IHEU er en humanistisk verden hvor menneskerettighetene blir respektert og alle kan leve et verdig liv. Kongressen holdes hvert tredje år, denne gang med hovedtema fred. 3 personer fra laget møtte. Laget dekket opphold og kongressavgift, med særskilt støtte fra fylkeslaget. 6

7 Regionalt humanistseminar oktober på Gjøvik. Tema: Tanker etter 22. juli. 3 deltakere fra laget møtte. Arr.: fylkeslagene i Hedmark og Oppland. Solvervsfest 17. desember. Mange medlemmer har ønsket seg vintersolvervsmarkering i distriktet, og laget har i år vært i stand til å arrangere en slik samling for medlemmer og andre, den første på mange år. 40 per soner var til stede ved et program som innebar underholdning, kåseri, allsang og sangleker med be vert ning. Arrangementet ble holdt i Teatersalongen i byens gamle rådhus. Konfirmantlederkurs november, Elverum: Årlig kurs for alle fylkets HK-ledere (i regi av fylkeslaget). Her vektlegges utveksling av erfaringer, tips og ideer, i tillegg til oppdatering av HKs målsetning og innhold. Hamar lokallag hadde 3 deltakere på kurset. Landskonferanse november, Lillehammer, i regi av riksforbundet. 2 deltakere fra laget. Lokalt samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn Det ble avholdt et møte for å sondere interessen for å opprette et lokalt råd, hvorpå innkalling til stiftelsesmøte 1. mars er sendt alle livssynssamfunn i Hamar og omegn. Det er utpekt et interimstyre på tre medlemmer til å forberede dette, hvorav en fra HEF. Styremøter Det er avholdt 7 ordinære styremøter i perioden. Humanistisk Ungdom, Hamar og omegn lokallag, har observasjonsstatus ved styremøtene. MENNESKERETTIGHETSAKSJONEN: Representanter for konfirmanter overrekker innsamlingsresultatet til avd.sjef. Jon Grøtta, Sykehuset Innlandet 7

8 SEREMONIENE Navnefest Hamar, Elverum og Ringsaker samarbeider om navnefestene, som arrangeres på Hedmarksmuséet (aulaen) og Hamar Sagbladfabrikk, Hamar. Det ble i 2011 arrangert 3 navnefester: 9. april (aulaen), 4. juni (sagbladfabrikken), 22. oktober (aulaen) Det var totalt 57 (53 i fjor) deltakere, hvorav 44 (44) av deltakerne hadde tilknytning til Hamar. Talere: April, Knut Imerslund. Juni, Elisabeth Almlid. Oktober, Elisabeth Almlid og Siri Klausen Navnefestutvalget har bestått av: Trude Olsrud (Ringsaker), Frøydis Moe Petersen (Hamar) og Gunn Wieberg Hanssen (org.sekr.) L Oversikt over humanistiske navnefestseremonier innen Hamar lokallag Antall

9 LØTENKONFIRMANT: Konfirmantene vendte seg en etter en mot salen og hilste med å bukke eller neie mot publikum. Til slutt marsjerte de ut arm i arm. Seremonileder Robert Karlsen og kurslederne Marit Spilde og Kristoffer Johannessen sørget for en flott seremoni. Humanistisk konfirmasjon Avslutningsseremoniene 2011: STED: DATO: ANTALL DELTAKERE (2010): Hamar (Hamarhallen) lørdag 21. mai, 2 seremonier 127 (116) Løten (kinoen) lørdag 4. juni, 1 seremoni 17 ( 16) Stange (Tingvold) lørdag 11. juni, 3 seremonier 47 ( 42) TOTALT: 6 seremonier 191 (174) Hovedtalere ved seremoniene: Hamar: Einar Busterud, Hamar Stange: Trond Heldås, Heradsbygd Løten: Kristin Mile, Oslo Kursledere: Hamar: Stange: Løten: Siri Klausen, Marianne Sætaberget, Vegard Karlsen Assistenter: Line Solberg Hansen, Lyka Solhaug Siri Klausen. Assistent: Line Solberg Hansen Siri Klausen 9

10 Humanistisk konfirmasjonsutvalg har bestått av: Kursansvar: David Tveide, Siri Klausen og Gunn Wieberg Hanssen (org.sekr.). Seremoniansvar: Robert Karlsen, Magne Kvalbein og Gunn Wieberg Hanssen (org.sekr.). Oversikt over humanistiske konfirmanter i Hamar Prosent angir andel av det totale årskullet (alle 15-åringer/9. årstrinn, 335 elever i 2011). Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) Antall Prosent ,5 39,8 35, ,5 34,7 37, Oversikt over humanistiske konfirmanter i Stange Prosent angir andel av det totale årskullet (alle 15-åringer/9. årstrinn, 253 elever i 2011). Kilde: GSI Antall Prosent ,8 18,

11 Oversikt over humanistiske konfirmanter i Løten Prosent angir andel av det totale årskullet (alle 15-åringer/9. årstrinn, 96 elever i 2011). Kilde: GSI ,7 17,7 Antall Prosent Humanistisk gravferd Det var 6 humanistiske gravferder i Hamar i 2011 (9 i 2010). Gravferdstalere: Siri Gunn Simonsen (fra Oppland), Odd Magne Solheim (fra Oppland), Ole Peder Kjeldstadli (fra Østfold) Humanistisk vigsel Det var 9 vigsler i Hamar i 2011 (8 i 2010). Vigselstalere: May Britt Solbakken (fra Nord-Østerdal). Siri Klausen (Hamar), Jorunn Arnesen (Solør-Odal) 11

12 INFORMASJON Laget har informert jevnlig om sine aktiviteter via internett (www.human.no/hamar) og på nettstedet Facebook (https://www.facebook.com/groups/ /) Spesielle arrangementer er i tillegg blitt kunngjort gjennom i lokalavisene og ved oppslag. Reportasjer og debattinnlegg i lokale media av interesse for lokallaget: Hamar Dagblad, 24. februar: Likhet for døden (reportasje av journalist Jo Espen Brenden) samt lederartikkel samme dag: Et sted for alle (av Tore Svensrud, ansv. redaktør) Hamar Dagblad, 24. mars: Liker vi å bli lurt? Hvordan er kvalitetskontrollen (av Magne Kvalbein, vedrørende kampanjen Ingen liker å bli lurt ) Hamar Arbeiderblad, 28. mars: Kan være aktuelt å fjerne korset på veggen (reportasje av journalist Christian E. Bergheim) Hamar Dagblad, 31. mars: Kjære Magne Kvalbein, kjære Human-Etisk Forbund (tilsvar til MK, 24.3., av Sissel Danielsen) Hamar Arbeiderblad, 5. april: Respekt for rom og tro (av Ole Elias Holck) Hamar Arbeiderblad, 7. april: Vil gjenoppta kremasjonen i Hamar (reportasje av Hege Engdal Næss) Hamar Dagblad, 7. april: Gammel og ny vitenskap (av Magne Kvalbein, tilsvar til Sissel Danielsen, 31.3.) Hamar Arbeiderblad, 9. april: Korsets irrelevans (av Odd Helge Lindseth) Hamar Arbeiderblad, 11. april: Hamar Krematorium (av Morten Aspeli) Hamar Arbeiderblad, 12. april: Livssynsnøytralt seremonirom (av Helge Høye) Hamar Arbeiderblad, 16. april: Hamar krematorium, gravferd og livssyn (av Magne Kvalbein) Hamar Arbeiderblad, 20. april: Den siste reisen (av Cæcilie Stang) Hamar Arbeiderblad, 30. april: Krematoriet og livssyn (av Magne Kvalbein) Hamar Arbeiderblad, 3. mai: Human-etikernes lommebok (av David Tveide) Hamar Arbeiderblad, 4. mai: Krematoriet og livssyn (av Mikkel Hoel) Hamar Arbeiderblad, 5. mai: Den siste reisen (av Dagfinn Nyborg) Hamar Arbeiderblad, 12. mai: Siste reis på egne premisser (av Odd Helge Lindseth) Hamar Arbeiderblad, 10. januar 2012: Hamar krematorium. Foreslår nytt tilbygg (reportasje av Finn Arne Eriksrud) Hamar Arbeiderblad, 11. januar 2012: Hamar krematorium. Ordføreren vil ha kremasjon i Hamar (reportasje av Finn Arne Eriksrud) Hamar, 7. februar 2012 Magne Kvalbein Odd Helge Lindseth David Tveide (leder) (nestleder) (øk.ansv.) Frøydis Moe Petersen Kari Haave Inge Faleide (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) 12

13 Aktivitetsplan 2012 VÅR: Humanistisk seremoniseminar Årsmøte Hedmark fylkeslag Tillitsmannskurs Konfirmantenes innsamlingsaksjon Konfirmasjonsseremonier Hamar (Kulturhuset, 116 påmeldt) Løten (Kinosalen, 23 påmeldt) Stange (Tingvold, 31 påmeldt) Navnefester Hedmarkmuseets aula Hedmarkmuseets aula Human-etisk forum februar Lørdag 24. mars Søndag 25. mars Lørdag 21. april (Hamar) Lørdag 28. april (Stange) Lørdag 12. mai Lørdag 2. juni Lørdag 9. juni Lørdag 10. april Lørdag 2. juni Lørdag 3. mars HØST: Livssynskafé eller tilsvarende samlinger Månedlig fra november hver første lørdag i måneden + 2 ganger i 2012 Navnefest, Hedmarkmuseets aula Temamøte Regionalt seminar (Hedmark/Oppland) Konfirmantlederkurs (fylket) Landskonferanse Solvervsmarkering Oktober, dato ikke bestemt September/oktober Oktober/november November November/desember Desember 13

14 Regnskap RESULTAT PR Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2010 Kontonr. Navn kroner kroner kroner kroner kroner DRIFTSINNTEKTER 3000 Bidrag fra FU , , , , Bidrag fra HEF , , , , , Tilskudd kurslederhonorar , , , Salg bøker 3 650, Kommunal støtte KONFIRMASJON Kommunal støtte NAVNEFEST 3440 Offentlig tilskudd (mva-refusjon) , Hedmark Fylkeskommune Sum bidrag , , , , , Turinntekter konfirmasjon , , , Deltagergebyr KONFIRMASJON , , , , , Deltagergebyr NAVNEFEST , , , , , Sum deltagergebyr , , , , , Andre driftsinntekter 3900 MVA-kompensasjon , ,87 Gaver/statsstøtte KONFIRMASJON Renteinntekter lagsdrift 536,00 500,00 336,00 Sum driftsinntekter , , , , ,00 HONORARER/ARBEIDSKRAFT 5011 Honorar lagdrift , , /5010 Honoraer KONFIRMASJON , , , , , /5015 Honoraer NAVNEFEST , , , , , Lønn STUDIETILBUD Sum honorarer , , , , ,00 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 4000 Materialkjøp eget bruk 3 948, Innkjøp materialer KONFIRMASJON , , , , ,50 Sum materialer , , , , , Lokalleie lagsdrift 3 000, , ,00 260, Lokalleie KONFIRMASJON , , , , , Lokalleie NAVNEFEST , , , , ,00 62 Sum lokalleie , , , , , Kontorrekvisita 5 000, , , ,00 360, Porto 3 000, , , , , Inventar 6 000, , Telefon ,00 14

15 68 Sum kontorkostnader , , , , , Trykking KONFIRMASJON , , , , , Trykking NAVNEFEST , , , , , Studietilbud , , , Vintersolverfest , , , Temamøter 6 000, , , , , Studiekostnader/livssynskafe 5 000, , , Innsamlingsaksjon HK 5 000, , , , ,55 66 Sum , , , , , Revisjon/Regnskapshonorar , , , , , Andre fremmede tjenester 67 Sum fremmede tjenester , , , , , Reiseutgifter lagsdrift 4 000, , , Reiseutgifter KONFIRMASJON , , , , , Turutgifter Konfirmasjon , , , ,00 71 Sum reiseutgifter , , , , , Annonser lagsdrift 3 000, , , , Annonser KONFIRMASJON 3 000, , ,00 460, Annonser NAVNEFEST 3 000, ,00 863, , ,00 73 Sum annonser 9 000, , , , , Andre kostnader lagsdrift , , , , , Andre konstader KONFIRMASJON , , , , , Andre kostnader NAVNEFEST 8 000, , , , ,69 77 Sum andre kostnader , , , , , Aksjon konfirmanter , , Til aksjonsmotaker , ,00 81 Bankkostnader 692,00 684,00 SUM ANDRE DRIFTSKOSNTADER , , , , ,24 TOTALSUM DRIFTSKOSTNADER , , , , ,24 ÅRSRESULTAT (84 000,00) (36 500,00) ,57 (500,00) ,76 SUM OVERFØRINGER (84 000,00) (36 500,00) ,57 (500,00) ,76 15

16 BALANSE PR Eiendeler Kortsiktige fordringer 1460 Bøker (konfirmanter) 5 500, , Mottatt, ikke opptjent , Opptjent, ikke mottatt ,00 Sum kortsiktige fordringer 5 500, ,00 Bankinnskudd , , aksjonskto 629,50 591, ,00 5,00 Sum bankinnskudd , ,52 Sum eiendeler , ,52 Egenkapital og Gjeld 2000 Egenkapital ( ,52) (80 614,76) 2090 Overskudd 31/12 (55 233,57) (36 531,76) Sum Egenkapital ( ,09) ( ,52) Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld (5 193,00) (18 143,00) 2600 Forskuddstrekk (38 398,00) (29 862,00) 2930 Lønn (300,00) (300,00) 2960 Påløpt kostnad (18 000,00) (23 000,00) 2990 Annen kortsiktig gjeld (22 000,00) Sum annen kortsiktig gjeld (83 891,00) (71 305,00) Sum egenkapital og gjeld ( ,09) ( ,52) 16

17 Valg VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR 2012 Verv Navn Valgperiode Merknader Leder Magne Kvalbein, Ottestad ikke på valg Nestleder Odd Helge Lindseth, Hamar ikke på valg Styremedlem/økonomi Inge Faleide, Hamar ikke på valg Styremedlem Frøydis Moe Petersen, Ottestad ikke på valg Styremedlem Kari Haave, Løten gjenvalg Styremedlem Britt Helland-Pedersen, Hamar ny 1. vara Siri Wieberg Klausen, Hamar ikke på valg 2. vara Helge Høie, Hamar gjenvalg 3. vara Einar Magne Eriksen, Hamar ikke på valg Valgkomite Dagfinn Nyborg, Hamar gjenvalg Valgkomite Hildur Helstad, Hamar ikke på valg Valgkomite Espen Marius Lie, Hamar ny Revisor Bjarne Magnus Lien, Hamar gjenvalg 10. januar 2012 Dagfinn Nyborg Britt Helland-Pedersen Hildur Helstad DELEGATER TIL HEF HEDMARKS ÅRSMØTE Årsmøtet avholdes lørdag 24. mars kl på Rica Victoria Hotell, Lillehammer. Det velges 1 delegat pr påbegynte 100 medlemmer. Antall medlemmer 969 = 10 delegater. Forslag: Delegater sammensettes med inntil 10 delegater av lagets valgte tillitspersoner m/varamedlemmer. Styret får mandat til å komplettere delegatlisten ved eventuelle forfall. Forslagsstiller: Styret 17

18 Fellesvedtekter for lokallag FASTSATT AV HUMAN-ETISK FORBUNDS LANDSMØTE I MAI Lokallagets navn er: Human-Etisk Forbund, Hamar og omegn lokallag. Medlemmer av Human-Etisk Forbund, bosatt innen lokallagets område, er medlemmer av lokallaget. 2 Lokallaget skal arbeide i samsvar med Human-Etisk Forbunds vedtekter og særskilt ta seg av forbundets oppgaver innen sitt område. Lokallaget fastlegger selv sitt geografiske virkeområde. Oppstår det tvil om dette, avgjør fylkeslaget saken. Lokallaget kan samarbeide med andre lokallag om større arbeidsoppgaver. Saker som lokallaget ønsker å bringe inn for Hovedstyret, skal sendes via fylkeslaget. 3 Lokallaget baserer sin aktivitet på økonomiske bidrag fra forbundet, men søker også å finansiere sin virksomhet med egne inntektsgivende tiltak. Lokallaget skal følge forbundets økonomiske retningslinjer. 4 Lokallagets styre skal bestå av minst 5 medlemmer og minst 2 varamedlemmer. Leder, nestleder og kasserer velges ved særskilt valg. Medlemmer til styret bør velges for en periode på 2 år. Styret oppnevner selv de utvalg det har behov for. Fylkesstyret kan gi dispensasjon fra disse reglene. 5 Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned. Innkallingen skjer skriftlig eller ved annonse i lokalpressen, med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet behandles årsberetning, regnskap og andre saker nevnt i innkallingen. Det velges styre, valgkomité, delegater og revisor. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst 10 % av medlemmene krever det. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles. 6 Oppløsning av lokallaget kan bare skje med minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis på årsmøtet. I tilfelle oppløsning skal lagets netto formue disponeres av fylkeslaget. Vedtektene kan bare endres av landsmøtet. I Fellesvedtekter for lokallag er sentralstyret erstattet med Hovedstyret i tråd med endringer av vedtekter vedtatt på landsmøte 25. september

19 HUMAN-ETISK FORUM: I oktober startet laget opp et nytt studietilbud i human-etikk for voksne, med grunnleggende innføring i det human-etiske livssynet og aktuelle livssynspolitiske spørsmål i vår tid. Her et knippe av dem som har bidratt til å realisere tilbudet: musiker Geir Lund (øverst t.v.), videre Paul Knudsen (t.h.), Odd Helge Lindseth (under, t.v.) og Lars Gule (t.h.). HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Grønnegata 63 (inngang Seminargata), 2317 Hamar. Telefon E-post: Hold deg orientert på: Vi er også å treffe på Facebook

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmelding 2012 HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmøte 2013 Victoria hotell, Strandgata 21, Hamar 13. februar 2013 foredrag Andreas Heldal-Lund: «Omskjæring av gutter kultur eller overgrep?» dagsorden 1 Årsmøtet

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag Årsmelding 2011 I november 2011 arrangerte Oslo fylkeslag nettdebattkurs som ledd i en motoffensiv etter 22. juli. Initiativet kom fra et engasjert medlem. Oslo fylkeslag ÅRSMELDING 2011 for Oslo fylkeslag

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2013

INNKALLING til ÅRSMØTE 2013 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2013 Tid: Tirsdag 12. februar kl. 18:00-19:00 Sted: Rica Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag Årsmelding 2012 Musikk magi menneskeverd. HUM-koret i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo og anerkjente greske og norske solister inviterte til Theodorakis-konserter i Oslo konserthus i november. Foto:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Tirsdag 25. januar kl 18-20 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) Dagsorden for årsmøtet, kl 18-20 1. Velkommen

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14 ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG Sak 2/14 Innhold: 1. STYRETS ARBEID 3 STYRET I TRONDHEIM LOKALLAG 3 STYREMØTENE 3 UTVALGENES MØTERETT OG MØTEPLIKT I STYRET 3 2. MEDLEMSUTVIKLING

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet

Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet 1 17.04.15 Ref. kt/188.00 LANDSMØTE 17.-19.04.15 Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Bakgrunn I tråd med vedtektene ble foreløpig innkalling til Landsmøte

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Årsberetning 2014. Human-Etisk Forbund Bergen lokallag

Årsberetning 2014. Human-Etisk Forbund Bergen lokallag Årsberetning 2014 Human-Etisk Forbund Bergen lokallag 1 1. Bergen lokallag Bergen lokallag er det største lokallaget i Hordaland, og har 4600 medlemmer per 31.12.14. Lokallaget deler kontorlokaler med

Detaljer

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 Oslo Døveforening www.odf.no Nr 1 2010 47.årgang Tur til Berlin side 37 Årsberetning side 11 Påske-bridge side 9/10 Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 HUSK Å TA MED DETTE

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Hedmark legeforening (HELF) Årsmøte 2014 Hedmarksmuseets aula Hamar Fredag 29.08.2014 kl 18.00

Hedmark legeforening (HELF) Årsmøte 2014 Hedmarksmuseets aula Hamar Fredag 29.08.2014 kl 18.00 Hedmark legeforening (HELF) Årsmøte 2014 Hedmarksmuseets aula Hamar Fredag 29.08.2014 kl 18.00 Faglig program 18.00-1900: Jarle Gimmestad: Sikkerhet i praksis og på sykehus Jarle er tidligere flykaptein

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer