Protokoll fra Årsmøte 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra Årsmøte 2010"

Transkript

1 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1. Åpning av leder Ved Avd.leder Torgeir Solheim. SAK 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Odd Magne Lundby oppnevnes til møteleder. Janne Sogn oppnevnes til referent. Ingvild Myklebust og Jeroen de Bock oppnevnes til tellekorps. Bengt Fjeldbraaten og Jeroen de Bock oppnevnes til protokollunderskrivere. SAK 3. Godkjenning av innkalling og saksliste Enstemmig godkjent. SAK 4. Regnskap Kasserer Ingeborg Thorsen la frem regnskapet for 2009, og gikk gjennom de enkelte poster med kommentarer. Pga. mangelfull og feilaktig budsjettføring fra 2008 for 2009, foreligger det en mer detaljert rapport sammen med regnskapet

2 SAK 5. Årsberetning Årsberetning for 2009 ble lagt ut på Avdelingens hjemmeside 3 uker før Årsmøte, og gjennomgått under Årsmøte. Det var et par anmerkninger i forhold til årstall på 2 poster, som rettes opp på hjemmesiden. SAK 6. Mål og tiltak for 2010 Avd.leder Torgeir Solheim informerer om manglende tydelige mål for 2009, noe styret har savnet. Derfor legges det nå frem mål og tiltak, slik at styret lettere kan jobbe målbevisst og mer målbart i forhold til sine medlemmer. Mål og tiltak for 2010: Generelt: Styrke tillitsvalgtapparat gjennom samlinger og kursing. Nye styremedlemmer på opplæringskurs i regi av NFF sentralt Styrke hjemmesiden og bruke denne i informasjon- og påvirkningsarbeid, ved å legge ut aktuelle saker og oppdatere regelmessig. Stimulere til faglig aktivitet blant medlemmene gjennom medlemsmøter med faglig innhold, samt ved å oppfordre og støtte medlemmer til prosjekter og deltakelse på kurs, ved å tilrettelegge for stipendordning, samt legge ut info om aktuelle kurs på hjemmesiden. Stimulere medlemmene til å fremme fysioterapifaget og utføre politisk påvirkingsarbeid gjennom positiv mediaomtale, ved å belønne med en bonusordning. Området KS og Privat Praksis Få kontaktpersoner i alle kommuner hvor det er medlemmer. Tilstrebe at KP får kursrekke for privat praksis. Samling for tillitsvalgte innen KS og kontaktpersoner til høsten. Området Spekter og HSH Tilstrebe godt samarbeid mellom styret og de tillitsvalgte. Påse at de tillitsvalgte får oppdateringskurs av NFF. Fortsette å støtte opp om samarbeidsmøter for tillitsvalgte i HSH, gjennom å dekke reiseutgifter for den enkelte. 2

3 SAK 7. Forslag til vedtak fra styret a. Økonomisk dekning av møtevirksomhet for KP: Avdelingen ønsker å støtte KP økonomisk for deres møtevirksomhet som et ledd i KP-ordningen, slik Tillitsvalgte får fra sin arbeidsgiver eller NFF lokalt/sentralt. Det må være forsøkt med forhandling med Kommunen med avslag som følge, før avdelingen kan gi støtte. Kasserer avtaler med regnskapsfører om hvilke regulativer støtten beregnes ut i fra. Årsmøte slutter seg til styrets forslag med flertall. For forslaget; 21 stemmer. Mot forslaget; 0 stemmer. Blanke; 3 stemmer. b. Bonus for mediaomtale: NFF sentralt krever at avdelingene skal delta mer i politisk påvirkningsarbeid, hvor blant annet media er et sterkt virkemiddel. Styret ønsker derfor en ordning hvor det avsettes kr.1000 for den beste mediaomtalen gjennom året 2010, som fremmer fysioterapifaget på en positiv måte. Hvert mediainnslag vil honoreres med kr Årsmøtet slutter seg enstemmig til styrets forslag. c. Honorar til nettansvarlig: Slik utviklingen har vært i forbundet den siste perioden, forventes det at mer og mer blir lagt over til hjemmesiden. Det kan nevnes eksempelvis påvirkningsarbeid og lobbyvirksomhet, samt informasjon til medlemmene av aktivitet lokalt. Prosjektet som er startet fra sentralt hold som heter Lokal Organisasjonsutvikling (PLO), vil være en pådriver i dette arbeidet. Styret skal skoleres i bruk av hjemmesiden til NFF gjennom dette prosjektet. I den forbindelse vil arbeidsmengden og ansvaret til nettansvarlig øke. Styret mener at dette vervet i styret bør honoreres med kr for år Dette som en kompensasjon for allerede brukt tid og for det viktige arbeidet videre med å få hjemmesiden til å fungere optimalt. Årsmøte slutter seg enstemmig til styrets forslag. d. Honorar til styremedlemmer: De siste årene har styrehonoraret vært kr Større aktiviteter og forventninger til styrets arbeid med økt trykk fra sentralt hold, medfører mer arbeid for styremedlemmene. Honoraret i dag står ikke i forhold til medlemmenes aktivitet. Honoraret har heller ikke vært justert i forhold til annen lønnsvekst eller indeksregulert. Styret foreslår at summen økes til kr 4000 i året ved dokumentert minst 60 prosent fremmøte. Årsmøte slutter seg med flertall til styrets forslag. Blanke: 6 stemmer (styremedlemmer). For: 18 stemmer. 3

4 e. Godkjenning av mønstervedtekter for Avd. Oppland: Enstemmig vedkjent. SAK 8. Budsjett for 2010 Kasserer Ingeborg Thorsen la frem budsjettforslag. Kr for nettansvarlig er et 1års-prosjekt og som tas fra oppsparte midler. SAK 9. Saker fra medlemmer Ingen saker var innkommet Årsmøte. SAK 10. Valg av medlemmer/vara til styret og Landsmøte/komitéer Leder for valgkomitéen Marit Helene Olsen la frem følgende valgforslag; a. Avd.leder: Torgeir Solheim ønsket å stille sin stilling åpen for det siste året av hans valgperiode, da han har visse begrensninger i forhold til sitt synshandicap, hvor nettprogrammet NFF bruker ikke er tilrettelagt hjelpemidler syntetisk tale og leselist for svaksynte. Samtidig forventes det et politisk engasjement fra sentralt hold han føler han ikke kan innfri. Årsmøte vedtok at Torgeir Solheim fortsetter sitt gode arbeidet som Avd.leder, da noe av hans arbeidsoppgaver kan fordeles over på nettansvarlig og andre i styret. b. Styremedlemmer: Gjenvalg av Janne Sogn og Mildri Urke Andreassen ( ). Gina Kristine Ringsrud ( ). c. Varamedlemmer: Genvalg av Marit Helen Olsen ( ). 4

5 d. Delegater til Landsmøte 2010: Torgeir Solheim, Odd Magne Lundby og Janne Oppheim. Vara i følgende rekkefølge; Ingeborg Thorsen, Mildri Urke Andreassen og Janne Sogn. e. Valgkomité: Gunhild Lindstad Røken ( ). f. Kurskomité: Marte Marie Haug Lundby ( ). Janne Oppheim ( ). Styret er satt og er som følger: Avdelingsleder Torgeir Solheim Styremedlem Silja Skjaavik Styremedlem Ingeborg Thorsen Styremedlem Frøydis Kvisten Styremedlem Janne Sogn Styremedlem Mildri Urke Andreassen Styremedlem Gina Kristine Ringsrud Varamedlem Jeroen de Bock Varamedlem Marit Helene Olsen

6 Komitéer er satt og er som følger: Valgkomité Marit Helene Olsen Elisabeth Sels Gunhild Lindstad Røken Kurskomité Oddveig Almås Marte Marie Haug Lundby Janne Oppheim Referent Janne Sogn, Lillehammer, Jeroen de Bock Bengt Fjeldbraaten Kopi til: Styret Varamedlemmer NFF sentralt 6

7 7

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD.

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD. MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Kl. 18.30 Faglig innlegg ved Anders Tuko Bakken, spesialfysioterapeut ved tverrfaglig poliklinikk,

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014

Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014 Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014 Tid: torsdag 20.3.2014, kl. 18.00 Sted: Globus kafe, Storgata Tilstede: Sauli Guttorm, Lene Antonsen, Piera Heaika Muotka, Ellen Marie

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer