HAMAR OG OMEGN LOKALLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAMAR OG OMEGN LOKALLAG"

Transkript

1 Årsmelding 2012 HAMAR OG OMEGN LOKALLAG

2 Årsmøte 2013 Victoria hotell, Strandgata 21, Hamar 13. februar 2013 foredrag Andreas Heldal-Lund: «Omskjæring av gutter kultur eller overgrep?» dagsorden 1 Årsmøtet åpnes 2 Presentasjon av deltakerne 3 Valg av møteleder og referent 4 Godkjenning av innkalling 5 Valg av to personer som underskriver protokollen 6 Årsberetning for 2012 (s. 3 12) BEVERtNiNG 7 Aktivitetsplan for 2012 (s. 13) 8 Regnskap for 2012 (s ) 9 Valg av styre, valgkomité, revisor, delegater (s ) 10 innkomne saker (s. 18) FORSIDEN: Høy innsamlingsentusiasme i Løten under konfirmantenes innsamlingsaksjon 21. april. Foto: Erlend Riise

3 Årsberetning TILLITSVALGTE 2012: Styremedlemmer, øverst fra venstre: Magne Kvalbein, Odd Helge Lindseth, Inge Faleide, Frøydis Moe Petersen, Kari Haave. Nederst: Britt Helland-Pedersen, Siri Klausen, Helge Høie og Einar Magne Eriksen. Nederst til høyre: Gunn Wieberg Hanssen (org.sekr. Hedmark) StYREt OG ANdRE VERV Årsmøtet i 2012 ble holdt 16. februar på Astoria Hotell, Hamar. Følgende styre ble valgt (for ordens skyld er hele styret listet opp, merknader viser hvem som var på valg): Verv Navn Valgperiode Merknader Leder Magne Kvalbein, Ottestad ikke på valg Nestleder Odd Helge Lindseth, Hamar ikke på valg Styremedlem/økonomi Inge Faleide, Hamar ikke på valg Styremedlem Frøydis Moe Petersen, Ottestad ikke på valg Styremedlem Kari Haave, Løten gjenvalg Styremedlem Britt Helland-Pedersen, Hamar ny 1. vara Siri Wieberg Klausen, Hamar ikke på valg 2. vara Helge Høie, Hamar gjenvalg 3. vara Einar Magne Eriksen, Hamar ikke på valg Valgkomite Dagfinn Nyborg, Hamar gjenvalg Valgkomite Hildur Helstad, Hamar ikke på valg Valgkomite Espen Marius Lie, Hamar ny Revisor Bjarne Magnus Lien, Hamar gjenvalg 3

4 MEdLEMMER L Medlemsutviklingen i 2012: innmeldinger 32, utmeldinger 28, døde 7, utflyttet 11; netto tilvekst 14 ( 1,4%). Landsgjennomsnitt: +1.7%. Medlemsoversikt (pr ) Antall KONtOR OG AdMiNiStRASJON Lokallaget har hatt felles kontor med fylkeslaget i Grønnegt. 63, Hamar Åpningstider har vært: Mandag torsdag kl HUMAN-ETISK FORUM: Foredag, diskusjon, innsikt med god mat og prat! 4

5 Rudi Kessel: Hva skal vi med religion? Bokmøte Debatt Signering Torsdag 16. februar kl på Hotell Astoria, Torggata 23, Hamar Rudi Kessel (f. 1939), opprinnelig fra Belgia, har vært katolsk prest i Norge i 25 år. Så gikk hans troskonstruksjon i oppløsning. Nå har han skrevet bok om sin tro og tvil, og om religionens plass i vårt moderne samfunn. I boka skildrer han sin oppvekst, sin karriere som prest og bruddet med pavekirken. Har religionen noen fremtid lenger, spør han i dette foredraget. Sangkoret «Villvin» deltar. Alle velkommen. Gratis inngang. Boksalg m/signering (ord. kr 249,-, spesialtilbud i kveld 200,-. Kun kontant) Hamar: Møt Jens Brun-Pedersen Tro og vantro om Human-Etisk Forbund Hva andre tror om HEF, og hva som er fakta Er Human-Etisk Forbund i mot kristendommen og kirken? Er HEF ukritiske til islam? Er HEF i mot at barn skal gå til gudstjenester? Er HEF bare negative og kommer aldri med noe positivt? Jens Brun-Pedersen, pressesjef HEF Onsdag 3. oktober kl Pizzanini, Torggata 24, Hamar Foredrag spørsmål og debatt bevertning m.m. Gratis inngang. Alle velkommen! Etter foredraget avholdes årsmøte for Human-Etisk Forbund, Hamar og omegn lokallag, kl Hamar og omegn lokallag MØtER, KURS, SEMiNARER OG ANdRE AKtiVitEtER Livssynskafé er blitt avholdt månedlig i perioden november januar på HEFs kontor i Grønnegata 63. Dette har vært et lavterskel tilbud for medlemmer som ønsker å bli nærmere kjent med hverandre og forbundets virksomhet med enkel bevertning og uformell samværsform kombinert med foredrag og diskusjoner. November: Astronomi ved Erik Mikkelsen; desember klima ved Thomas Cottis, januar holisme ved Stian Eriksen. Frammøte: Åpne temamøter 16. februar: Foredrag m/boksalg og signering v/rudi Kessel om Hva skal vi med religion? Møtet ble avholdt i forkant av årsmøtet. Musikalske innslag ved koret Villvin. Sted: Astoria Hotell. Frammøte: oktober: Foredrag v/jens Brun-Pedersen: Tro og vantro om Human-Etisk Forbund. Musikalske innslag ved trio fra Toneheim folkehøgskole. Sted: Pizzanini. Frammøte: 40. Human-etisk forum Fra november 2011 mars 2012 ble studieserien Human-etisk forum avholdt over fem enkeltstående kurslørdager. Kurset gav en grunnleggende innføring i hva det human-etiske livssynet innebærer, og behandlet en rekke aktuelle livssynsspørsmål. Kursleder var Odd Helge Lindseth (nestleder og førstelektor ved Høgskolen i Hedmark). Han foreleste også ved de tre første forum-møtene. Fjerde gangen (4.2.) var professor Lars Gule gjesteforelser (human-etikk og menneske rettig - heter, og femte og siste gang (3.3.) snakket filosof Morten Forfang over emnet kritisk tenkning. Deltakere med minimum fire gangers oppmøte ble tildelt kursbevis for deltakelsen. Frammøte:

6 Konfirmantenes humanitære aksjon 2012 går til Barn med kreftsyke familiemedlemmer Kreft setter livet på prøve. Mest av alt for de som blir syke, men også for de nærmeste. Hvert år opplever barn og unge over hele verden at noen i nær familie rammes av kreft. Humanistiske konfirmanters humanitære aksjon 2012 samler inn penger til Kreftforeningens «Treffpunkt». Treffpunkt er en møteplass for barn og unge mellom 6 og 16 år som er pårørende. Her kan de treffe andre i samme situasjon, samt få snakke med fagpersoner. Hamar og omegn lokallag Telefon i samarbeid med Menneskerettighetsaksjonen Konfirmantenes årvisse innsamlingsaksjonen ble avholdt 21. april i Hamar og Løten sentrum og 28. april i Stange. Aksjonen innbrakte samlet kr ,- og formålet denne gang var å gi støtte til barn og unge med kreftsyke familiemedlemmer som drives av Kreftforeningen. Administrasjonskostnader kr 7.210,75 (28 % av innsamlingsbeløpet) ble dekket av laget. Det innsamlede beløpet ble overrakt Kreftforeningens representant, Espen Thorsrud, under hamarkonfirmantenes generalprøve 11. mai på Scandic Arena. Livssynsnøytrale seremonilokaler I forbindelse med Hamar kommunes utredningsarbeid om livssynsnøytrale seremonilokaler, avgav laget 29. mars sin høringsuttalelse. Her har vi vist til hvordan Hamar krematorium er det mest formålstjenlige anlegget, og som lettest kan tilpasses ulik seremoniestetisk praksis, dvs. hvor man kan tildekke eksisterende religiøse symboler, ha ambulerende symboler for andre livssyn, hvor pynting av den avdøde kan foretas etter familiens ønske og hvor man ellers kan ivareta kulturelle skikker så langt som råd. Laget har deltatt på et felles drøftingsmøte om gravplasser og gravferd for Hamar, Stange og Løten kommuner. Dette er årlige møter som kommunene plikter å avholde sammen med alle tros- og livsynsorganisasjoner (hjemlet i den nye gravferdsloven av januar 2012). Møtet fant sted i Hamar rådhus 31. mai. Hamar kommune har sett på ulike lokaler i området som kan være egnet, og lanserte «Bruks- 6

7 huset for Gud og hvermann» (Hamar vest) som alternativ. Laget har besiktiget huset og ikke funnet det særlig egnet. I ettertid har ledelsen for «Brukshuset» selv kunngjort de ikke ønsker å stå til rådighet for livssynsnøytrale seremonier. Laget har etterlyst kommunens framdrift om saken etter høringsrunden, men har foreløpig ikke mottatt svar på dette. Stange kommune arbeider for tiden med utvidelse av gravplassen ved Ottestad kirke. Laget har bllitt invitert med i en referansegruppe som har gitt råd overfor kommunens saksforvaltere. Vi har lagt vekt på at denne nyetableringen får et nøytralt navn (Ottestad gravlund) og at all innramming av plassen er nøytral og uten spsesifikke livssynssymboler. Muslimer ønsker særskilt tilrettelagte grav - felter innen plassen, men hovedbudskapet vårt er at man ellers ikke skal skille de enkelte graver etter ulike livssyn. Møter avholdt i Ottestad kapell 6.7. og fra laget møtt. LIVSSYNSNØYTRALT. Eksempel på hvordan krematoriets frontvegg kan til dekkes med nedsenket lerret og hvor de eksi ste rende religiøse symbolene er beholdt bakenfor (lille bildet) når lerretet heves. Landskonferansen oktober på Gardermoen. Tema: «Ekstremisme og toleransens grenser». 1 deltaker fra laget møtte. Regionalt humanistseminar oktober på Scandic, Hamar. Tema: Vår fantastiske verden. 8 deltakere fra laget. Arr.: fylkeslagene i Hedmark og Oppland. Solvervsfest 16. desember. For andre gang i nyere tid arrangerte vi solsnufest. Underholdning ved koret Villvin og visesangeren Tor Karseth. Allsang, kåseri, appell, boksalg og utlodning. I alt 42 deltakere (koret utgjorde 17 18) på en kveld med forrykende uvær og glatte kjøre - forhold. Flere måtte melde avbud pga været. Lokalisering tilrås i mer sentrale områder neste gang! 7

8 Konfirmantlederkurs november, Elverum: Årlig kurs for alle fylkets HK-ledere (i regi av fylkeslaget). Her vektlegges utveksling av erfaringer, tips og ideer, i tillegg til oppdatering av HKs målsetning og innhold. Hamar lokallag hadde 3 deltakere på kurset. Seremoniseminar februar, Hamar: Årlig seminar i regi av fylkeslaget. 3 fra laget møtte. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Hamar og omegn På Hamar ble det holdt et formelt etableringsmøte 1. mars. Tidl. domprost Ole Elias Holck har vært en pådriver for denne etableringen, som bl.a. ble oppmuntret av Fylkesmannen i Hed - mark. Kriseberedskap og praktiske gravferdsspørsmål er hovedsaker pluss dialogmøter for å bli bedre kjent med hverandre. Styret består av 3 medlemmer (hvorav 1 fra laget vårt). Styremøter Det er avholdt 7 ordinære styremøter i perioden. Humanistisk Ungdom, Hamar og omegn lokallag, har hatt observasjonsstatus ved styremøtene. SOMMERAVSLUTNING 30. MAI. Som en hyggelig avslutning på perioden inviterte styret alle personer med tillitsverv i laget, samt fylkesleder, til middag på Pepperkværna restaurant. 8

9 SEREMONiENE Navnefest Lokallaget har samarbeidet med Elverum og omegn og Ringsaker og omegn om navnefestene, som arrangeres på Hedmarksmuséet (aulaen), Hamar. Fra høsten har Elverum arrangert egne navnefester. Det ble i 2012 arrangert 3 navnefester: 10. mars, 2. juni og 20. oktober. Det var totalt 64 (57 i fjor) deltakere, hvorav 41 (44) av deltakerne hadde tilknytning til Hamar. Talere: Siri Klausen (mars). Elisabeth Almlid (juni og oktober). Navnefestutvalget har bestått av: Trude Olsrud (Ringsaker), Frøydis Moe Petersen (Hamar) og Gunn Wieberg Hanssen (org.sekr.) L Oversikt over humanistiske navnefestseremonier innen Hamar lokallag Antall

10 Humanistisk konfirmasjon Avslutningsseremoniene 2012: STED: DATO: ANTALL DELTAKERE (2011): Hamar (Scandic Arena) lørdag 12. mai, 2 seremonier 115 (127) Løten (kinoen) lørdag 2. juni, 1 seremoni 24 ( 17) Stange (Tingvold) lørdag 9. juni, 3 seremonier 32 ( 47) TOTALT: 6 seremonier 171 (191) Hovedtalere ved seremoniene: Hamar: Sylo Taraku, Oslo Stange: Werner Christie, Stange Løten: Lillian Hjorth, Oslo Kursledere: Hamar: Stange: Løten: Heidi Wittrup Djup, Erlend Wittrup Djup, Mette Westjordet, Kristoffer Johannessen, David Tveide Siri Klausen, Siw Kilskar Siri Klausen Oversikt over humanistiske konfirmanter i Hamar Prosent angir andel av det totale årskullet (alle 15-åringer/9. årstrinn, 327 elever i 2012). Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI) Antall Prosent ,5 39,8 35, ,5 34,7 37,9 35,

11 Oversikt over humanistiske konfirmanter i Stange Prosent angir andel av det totale årskullet (alle 15-åringer/9. årstrinn, 255 elever i 2012). Kilde: GSI Antall Prosent ,8 18,6 12, Oversikt over humanistiske konfirmanter i Løten Prosent angir andel av det totale årskullet (alle 15-åringer/9. årstrinn, 88 elever i 2012). Kilde: GSI ,7 17,7 27,3 Antall Prosent Humanistisk konfirmasjonsutvalg har bestått av: Kursansvar: Siri Klausen og Gunn Wieberg Hanssen (org.sekr.). Seremoniansvar: Robert Karlsen, Magne Kvalbein og Gunn Wieberg Hanssen (org.sekr.). 11

12 Humanistisk gravferd Det var 8 humanistiske gravferder i Hamar i 2012 (6 i 2011). Gravferdstalere: Ole Peder Kjeldstadli (Østfold), Siri Gunn Simonsen (Oppland), Odd Magne Solheim (Oppland), Jan Olav Olavsen (Akershus), Hans Østeng (Akershus) Humanistisk vigsel Det var 14 vigsler i Hamar i 2011 (9 i 2011). Vigselstalere: May Britt Solbakken (Nord-Østerdal). Siri Klausen (Hamar), Jorunn Arnesen (Solør-Odal) Seremoniansvarlig for gravferd og vigsel er fylkelaget. informasjon Laget har informert jevnlig om sine aktiviteter via internett (www.human.no/hamar) og på nettstedet Facebook (https://www.facebook.com/groups/ /) Spesielle arrangementer er i tillegg blitt kunngjort gjennom i lokalavisene og ved oppslag. Reportasjer og debattinnlegg i lokale media av interesse for lokallaget: Hamar Arbeiderblad, 2. februar: Human-etisk forum. Presentasjon av møteserie. Hamar Arbeiderblad, 4. juli: Manipulering (reportasje om Jehovas Vitners barnevideo; intervju med Solveig Fiske og Magne Kvalbein) Hamar Arbeiderblad, 5. mai: Abba-saken. Omtale av at lokallaget oppfordrer mynidghetene til å snu i saken om Abdallah Taleb. Hamar Arbeiderblad, 11. mai: Om ny rammeplan for barnehagerlærerutdanninga. Laget ba om at det nye faget inkludererte begrepet «livssyn». Det ble til slutt hetende «Samfunn, religion, livssyn og etikk». Omtale. Hamar Arbeiderblad, 22. juni: Klokkespillet på Hamar. Forslag om nye melodier: «Til ungdommen» og «Din tanke er fri». Omtale. Hamar Arbeiderblad, 14. januar 2013: Abbas klasse rører Hamar. Reportasje om støtte - aksjonen for asylbarna. Appell fra Human-Etisk Forbund m.fl. Hamar, 30. januar 2013 Magne Kvalbein Odd Helge Lindseth Inge Faleide (leder) (nestleder) (øk.ansv.) Frøydis Moe Petersen Kari Haave Britt Helland-Pedersen (styremedlem) (styremedlem) (styremedlem) 12

13 Aktivitetsplan 2013 VÅR: Humanistisk seremoniseminar Årsmøte Hedmark fylkeslag Kurs for tillitsvalgte Konfirmantenes innsamlingsaksjon Konfirmasjonsseremonier Stange (Tingvold) Hamar (Scandic Arena) Løten (Kinosalent) Navnefester Hedmarkmuseets aula Hedmarkmuseets aula Livssynskafe februar Lørdag 16. mars Lør.-søndag mars Lørdag 20. april (Stange) Lørdag 27. april (Hamar m/løten) Lørdag 25. mai Lørdag 1. juni Lørdag 8. juni Lørdag 6. april Juni, dato ikke bestemt Lørdag 2. mars HØSt: Navnefest, Hedmarkmuseets aula Temamøter/livssynskafé/medlemsmøter el.l. Regionalt humanistseminar (Hedmark/Oppland) Konfirmantlederkurs (fylket) Solvervsmarkering Oktober, dato ikke bestemt Datoer ikke bestemt Oktober/november November Desember 13

14 Regnskap RESULtAt PR Driftsresultat per Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2011 Kontonr. Navn kroner kroner kroner kroner kroner DRIFTSINNTEKTER 3000 Bidrag fra FU 7 000, , , , Bidrag fra HEF , , , , , Tilskudd kurslederhonorar , , , , , Salg bøker 3 650, Kommunal støtte KONFIRMASJON Kommunal støtte NAVNEFEST 3440 Offentlig tilskudd (mva-refusjon) 3440 Hedmark Fylkeskommune 3610 Turinntekter konfirmasjon , Deltagergebyr KONFIRMASJON , , , , , Deltagergebyr NAVNEFEST , , , , , Sum deltagergebyr , , , , , Andre driftsinntekter MVA-kompensasjon , , , ,87 Gaver/statsstøtte KONFIRMASJON - Renteinntekter lagsdrift 500,00 517,00 536,00 Sum driftsinntekter , , , , ,87 HONORARER/ARBEIDSKRAFT 5011 Honorar lagdrift 7 000, , , /5010 Honorarer KONFIRMASJON , , , , , /5015 Honorarer NAVNEFEST , , , , , Lønn STUDIETILBUD - Sum honorarer , , , , ,00 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 4000 Materialkjøp eget bruk 5 422, , Innkjøp materialer KONFIRMASJON , , , , , Tap på lager av bøker 5 500,00 Sum materialer , , , , , Lokalleie lagsdrift 3 000, , Lokalleie KONFIRMASJON , , , , , Lokalleie NAVNEFEST , , , , ,50 62 Sum lokkalleie , , , , , Kontorrekvisita 5 000, , , Porto 3 000, , , , , Inventar , , , Telefon ,00 68 Sum kontorkostnader , , , , ,81 14

15 6820 Trykking KONFIRMASJON , , , , , Trykking NAVNEFEST , , , , , Studietilbud , , , , Vintersolverfest , , , , , Temamøter/livssynskafé , , , , , Studiekostnader 5 000, , , Innsamlingsaksjon HK 5 000, , , , ,98 66 Sum trykking , , , , , Revisjon/Regnskapshonorar , , , , , Andre fremmede tjenester 67 Sum fremmede tjenester , , , , , Reiseutgifter lagsdrift , ,00 148, , Reiseutgifter KONFIRMASJON , , , , , Turutgifter Konfirmasjon , ,54 71 Sum reiseutgifter , , , , , Annonser lagsdrift 4 000, , , , , Annonser KONFIRMASJON 4 000, , , , Annonser NAVNEFEST 3 000, ,00 632, ,00 863,00 73 Sum annonser , , , , , Andre kostnader lagsdrift , , , , , Andre konstader KONFIRMASJON , , , , , Andre kostnader NAVNEFEST 8 000, , , , ,30 77 Sum andre kostnader , , , , , Aksjon konfirmanter , , Til aksjonsmotaker , ,00 81 Bankkostnader 653, ,00 692,00 SUM ANDRE DRIFTSKOSNTADER , , , , ,30 TOTALSUM DRIFTSKOSTNADER , , , , ,30 ÅRSRESULTAT underskudd (27 153,00) (84 000,00) (51 890,91) (36 500,00) ,57 SUM OVERFØRINGER (27 153,00) (84 000,00) (51 890,91) (36 500,00) ,57 15

16 BALANSE PR Eiendeler Kortsiktige fordringer 1460 Bøker (konfirmanter) 1 000, ,00 beholdning bøker 1570 Mottatt, ikke opptjent Opptjent, ikke mottatt - Sum kortsiktige fordringer 1 000, ,00 Bankinnskudd , , aksjonskto 630,50 629, ,00 5,00 Sum bankinnskudd , ,09 Sum eiendeler , ,09 Egenkapital og Gjeld 2000 Egenkapital ( ,09) ( ,52) 2090 Overskudd 31/ ,91 (55 233,57) Sum Egenkapital ( ,18) ( ,09) Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld (32 003,34) (5 193,00) 2600 Forskuddstrekk (38 822,00) (38 398,00) 2930 Lønn (300,00) (300,00) 2960 Påløpt kostnad (18 000,00) (18 000,00) avsetning bøker 2990 Annen kortsiktig gjeld (22 000,00) (22 000,00) Sum annen kortsiktig gjeld ( ,34) (83 891,00) Sum egenkapital og gjeld ( ,52) ( ,09) 16

17 Valg VALGKOMitEENS innstilling for 2013 Verv Navn Valgperiode Styre Leder Siri Wieberg Klausen, Bekkesvevn. 45, 2314 Hamar ** tlf Nestleder Odd Helge Lindseth, Heidemannsgt 12b, 2317 Hamar * tlf / Styremedlem / Inge Faleide, Kristian Bakkensv. 10, 2316 Hamar * økonomi tlf / Styremedlem Elisabeth H. Hals, Erik Wærenskiolds veg 6, 2318 Hamar ** tlf Styremedlem Britt Helland-Pedersen, E.J. Bergs v. 14 E, 2316 Hamar tlf Styremedlem Kari Haave, Oppegård Skole, 2340 Løten tlf / varamedlem Helge Arne Høie, Kr. Lavrandsdattersv. 23, 2316 Hamar tlf varamedlem Randi Vingerhagen, Høgvollvegen 6, 2312 Ottestad ** tlf varamedlem Jan Erik Gammelmo, Bøgutua 22 H., 2335 Stange ** tlf varamedlem Hans Oustad, Vallsig Vestre, 2319 Hamar ** tlf Valgkomite Leder Dagfinn Nyborg, Øverlitunet 8, 2316 Hamar tlf Valgkomitemedl. Espen Marius Lie, Strandgt. 55, 2317 Hamar tlf Valgkomitemedl. Magne Kvalbein, Rundvegen 14 D, 2312 Ottestad ** tlf / Revisor Bjarne Magnus Lien, Øverlitunet 6, 2316 Hamar * tlf / januar 2013 Dagfinn Nyborg Espen Marius Lie Hildur Helstad * Gjenvalg ** Ny 17

18 delegater til HEf HEdMARKS ÅRSMØtE Årsmøtet avholdes lørdag 16. mars på Rica Olrud hotell, Hamar. Det velges 1 delegat pr påbegynte 100 medlemmer. Antall medlemmer 955 = 10 delegater. Forslag: Delegater sammensettes med inntil 10 delegater av lagets valgte tillitspersoner m/varamedlemmer. Styret får mandat til å komplettere delegatlisten ved eventuelle forfall. Forslagsstiller: Styret Innkomne saker forslag til UttALELSE OM LiVSSYNSNØYtRALE SEREMONiLOKALER for GRAVfERd «Til Hamar kommune Uttalelse fra årsmøtet i Human-Etisk Forbund, Hamar og omegn lokallag Årsmøtet i Human-Etisk Forbund, Hamar og omegn lokallag, vil igjen rette søkelyset mot mangelen på verdige livssynsnøytrale seremonilokaler i nærområdet. Spesielt er vi opptatt av muligheten for en slik tilrettelegging av krematoriet på Hamar. Vi minner i denne forbindelse på den kontakt vi har hatt med Hamar kommunes egen komité som fikk i oppdrag av kommunestyret i 2011 å utrede blant annet dette spørsmålet. Vi håper utredningen ikke er stilt i bero, men at den snarlig kommer fram til brukbare løsninger. Situasjonen er skjerpet etter at den nye gravferdsloven trådte i kraft på nyåret i fjor, hvor det bestemmes at det skal tas hensyn til avdødes livssyn ved begravelser. Det vil si at estetikk og utforming av seremonilokaler skal ha mulighet for fleksible symbolutrustninger. Hamar krematorium er det mest sentrale gravferdsbygget i distriktet, og det stedet som vi anser som mest egnet for å tilrettelegge på en verdig måte for et mangfold av livssyn. Vi har ved tidligere henvendelser skissert praktiske løsninger til hvordan slik tilrettelegging kan skje, og vi stiller oss gjerne til disposisjon igjen for å søke gode løsninger.» Forslagsstiller: Styret 18

19 Fellesvedtekter for lokallag fastsatt AV HUMAN-EtiSK forbunds LANdSMØtE i MAi Lokallagets navn er: Human-Etisk Forbund, Hamar og omegn lokallag. Medlemmer av Human-Etisk Forbund, bosatt innen lokallagets område, er medlemmer av lokallaget. 2 Lokallaget skal arbeide i samsvar med Human-Etisk Forbunds vedtekter og særskilt ta seg av forbundets oppgaver innen sitt område. Lokallaget fastlegger selv sitt geografiske virkeområde. Oppstår det tvil om dette, avgjør fylkeslaget saken. Lokallaget kan samarbeide med andre lokallag om større arbeidsoppgaver. Saker som lokallaget ønsker å bringe inn for Hovedstyret, skal sendes via fylkeslaget. 3 Lokallaget baserer sin aktivitet på økonomiske bidrag fra forbundet, men søker også å finansiere sin virksomhet med egne inntektsgivende tiltak. Lokallaget skal følge forbundets økonomiske retningslinjer. 4 Lokallagets styre skal bestå av minst 5 medlemmer og minst 2 varamedlemmer. Leder, nestleder og kasserer velges ved særskilt valg. Medlemmer til styret bør velges for en periode på 2 år. Styret oppnevner selv de utvalg det har behov for. Fylkesstyret kan gi dispensasjon fra disse reglene. 5 Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned. Innkallingen skjer skriftlig eller ved annonse i lokalpressen, med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet behandles årsberetning, regnskap og andre saker nevnt i innkallingen. Det velges styre, valgkomité, delegater og revisor. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst 10 % av medlemmene krever det. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles. 6 Oppløsning av lokallaget kan bare skje med minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis på årsmøtet. I tilfelle oppløsning skal lagets netto formue disponeres av fylkeslaget. Vedtektene kan bare endres av landsmøtet. I Fellesvedtekter for lokallag er sentralstyret erstattet med Hovedstyret i tråd med endringer av vedtekter vedtatt på landsmøte 25. september Siste endringer vedtatt på landsmøte 9. juni

20 INNSAMLINGSAKSJON: Konfirmantene i Hamar fikk inn hele kroner under sin aksjonsdag i byens sentrumsgate 21. april. Loppemarked, gitarspill, kaste ball på bokser, salg av hjemmelagde smykker, lykkehjul, svampekast, sykkelvask og selvfølgelig kaffe og kaker var blant aktivitetene de brukte for å få oppmerksomhet fra publikum. Løtenkonfirmantene samlet inn 4000 og Stange 5800 kroner på sine respektive steder. Hele beløpet ble overrekket 11. mai av et utvalg av konfirmantene til representanten for Kreftforeningen i Hedmark, Espen Thorsrud (t.h.). Med på overrekkelsen var også leder Magne Kvalbein (t.v.). HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Grønnegata 63 (inngang Seminargata), 2317 Hamar. telefon E-post: Hold deg orientert på: Vi er også å treffe på facebook

Hamar og omegn lokallag. Årsmelding 2014

Hamar og omegn lokallag. Årsmelding 2014 Hamar og omegn lokallag Årsmelding 2014 Fellesvedtekter for lokallag Fastsatt av Human-Etisk Forbunds landsmøte i mai 1993 1 Lokallagets navn er: Human-Etisk Forbund, Hamar og omegn lokallag. Medlemmer

Detaljer

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmelding 2011 HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmøte 2012 Astoria hotell, Torggata 23, Hamar 16. februar 2012 FOREDRAG Rudi Kessel: «Hva skal vi med religion?» DAGSORDEN 1 Årsmøtet åpnes 2 Presentasjon av deltakerne

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Vedtekter Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Fellesvedtekter for Human-Etisk Forbund Fellesvedtekter for fylkeslag Fellesvedtekter for lokallag Revidert juni 2015 INNHOLD VEDTEKTER FOR HUMAN-ETISK

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011 Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag Årsberetning 211 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017

ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017 ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017 Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen for Innlandet! 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

2013 Årsberetning 2013

2013  Årsberetning 2013 2013 Årsberetning 2013 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 30 medlemmer 7 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner.

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund, Tønsberg lokallag er en lokalavdeling av Human-Etisk Forbund. Lokallaget

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden Årsmøte F2F Hordaland 2017 Tidspunkt: tirsdag 31. januar 2017, klokken 19.00-21.00 Sted: Batteriet Vest Adresse: Kong Oscars gt. 7 Innkalling og dagsorden Foreningen 2 Foreldre, Hordaland ønsker med dette

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Sist endret 16.04.2016 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Sist endret 06.05.2017 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vedtekter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012 Kristiansund og omegn lokallag Årsmelding 2012 Tillitsvalgte Årsmøte 2012 ble avholdt på Grand Hotell 14/2-2012. Følgende styre ble valgt av årsmøtet: Sverre Støren (leder, på valg i 2013) Øyvind Taknæs

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00.

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Sakliste: 1. Valg av ordstyrer. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan.

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan. Sak 1: Godkjenning av innkalling Møteprotokoll Sak 2: Valg av ordstyrer og referent Sak 3: Budsjett og regnskap Sak 4: Aktivitetsplan Sak 5: Valg - 5.1 valg av leder - 5.2 valg av styremedlemmer - 5.3

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/ Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Alfred Solgaard SAKSMAPPE: 2016/418 ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/16 01.11.2016 Bystyret 144/16 10.11.2016 HUMAN-ETISK FORBUNDS

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden Årsmøte F2F Hordaland 2017 Tidspunkt: tirsdag 31. januar 2017, klokken 19.00-21.00 Sted: Batteriet Vest Adresse: Kong Oscars gt. 7 Innkalling og dagsorden Foreningen 2 Foreldre, Hordaland ønsker med dette

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/11-2016, kl. 18.00 i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent,

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 NFF-P årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap 2014 Sak 5 Godkjenning

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer