BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse."

Transkript

1 PARKEN Vi ønsker å legge til rette for en naturlig forbindelse og bevegelse over jernbanen. Tradisjonelt leder en bro over et lavereliggende nivå, i en mer eller mindre naturlig bevegelse over barrieren. I Jessheims tilfelle er det motsatt; en stor del av utfordringen er stigningen opp til selve krysningen. For å skape en naturlig og generøs tverrforbindelse foreslår vi et hevet landskap i forlengelse av eksisterende og planlagt parkareal på begge sider av jernbanen. På toppen foreslår vi en lett og elegant broløsning som sammen med bakkene skaper en samlet stasjonspark. Bakkene fungerer som forbindelser men gir også et landskapelig element som skaper rom, nisjer og sitteplasser og er med på å aktivere de omkringliggende arealene. Grepet skaper en logisk bevegelse fra gatenivå og opp på broen, hvor overgangen mellom bygulvet, parkrommet og broen delvis er visket vekk. Intensjonen er å skape en naturlig forlengelse av byen over jernbanen og unngå en situasjon hvor broen bare blir en teknisk installasjon som skal føre deg fra a til b. Broen har en rekke valgmuligheter og forholder seg til flere retninger og diagonaler. Den gir en effektiv forbindelse fra perrong til perrong via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse. De forskjellige retningene har ulikt tempo og forholder seg til ulike trafikantgrupper. Mellom de to heisene er broen utformet som en 1:20 rampe som sikrer universell utforming på tvers av stasjonsområdet. Heisen er også nyttig for reisende med mye bagasje og fungerer samtidig som et strukturelt element som sikrer et enkelt og elegant uttrykk over jernbanen. I den østvestlige hovedaksen er det lagt til rette for barnevogner og sykler i forbindelse med den slakeste stigningen. Situasjonsplan 1:1000

2 KONSEPT PARK SOM LANDKAR Vi foreslår en utvidelse av Stasjonsparken og Dampsagaparken hvor vi gjennom en landskapelig bearbeiding bruker parken som landkar for selve brokrysningen. ENKEL HEIS OG TRAPP Mellom bakkene foreslår vi en slank broforbindelse som sammen med bakkene skaper en sammenhengende stasjonspark. Broens linjeføring er en videreføring av parkens gangsystem og gir broen en elegant og svungen form over jernbanen. Broens langstrakte bevegelse blir supplert med flere trapper og heissøyler som sikrer en effektiv forbindelse mellom perrongene og stasjonsområdet. Tverrsnitt 1:200 h=7,0m Lengdesnitt 1:200

3 Plan utsnitt 1:200

4 PARKSKÅLEN I utformingen av den senkede forbindelsen har vi forsøkt å skape en passasje under jernbanen som har en romlig sammenheng med resten av stasjonsområdet. Vårt forslag tar utgangspunkt i et skålformet byrom som gradvis synker ned mot undergangen og skaper en generøs og åpen forbindelse under jernbanen. Dette blir understreket av at når man beveger seg ned i skålen ser man alltid overflaten og lyset på andre siden av undergangen. Dette gir en god virkning hvor man ikke går mot et mørkt hull, men at man hele tiden går mot et lyst punkt. For å skape en god sammenheng og aktivere de grønne omgivelsene forlenges Dampsagsparken og Stasjonsparken ut i skålen og er med på å skape et sammenhengende landskap på tvers av jernbanen. De grønne lommene danner små oaser og sitteplasser i skålen og gir et tydelig grønt preg med varierte romligheter. Skålformen henvender seg til alle sider og gir adgang fra hele Stasjonsområdet. Selve bakken er utformet med helning 1:10 i øst-vest gående retning og gir en god tilgjengelighet for de fleste brukergrupper. Har man behov for en slakere helning er det også mulig å kjøre på tvers og finne sin stigningsgrad gjennom undergangen. Da kan man oppnå stigningsforhold 1:20. Det er i tillegg vist to heiser fra perrongene på hver side av sporet. De to heisene planlegges plassert i forbindelse med bygg på hver side av sporet. I pakkhuset foreslås heis og trapp som en del av bygget. På motsatt side foreslår vi at det etableres heis og trapp i forbindelse med en underjordisk sykkelparkering som skaper en åpen og aktiv fasade langs skålens nordside. Den lette helningen i skålen kombinert med heis, trapper, sykkelparkering og potensielt andre programmer som er med på å skape en aktiv og åpen urban passasje, der man unngår følelsen av noe trangt og mørkt. For å understøtte den aktive og urbane passasjen foreslår vi at begge sider av undergangen kles i en interaktiv lysvegg. Veggen kles med lette transparente partier hvor det bak er montert lysarmaturer og digitale skjermer med informasjon om avgangstider til kollektivtrafikken mm. Lyset kan programmeres til forskjellige scenarier og i farger og gir et sammenhengende utrykk med fasaden bestående av sykkelparkering, informasjon og lysinstallasjoner. Situasjonsplan 1:1000

5 KONSEPT SKÅLEN LYSVEGGEN HEIS PLASSERING Undergangen tenkes utført som en skål. Skålen gir adgang til alle sider og fungerer som et samlende byrom for alle brukergrupper. Skålens slake helning gir et generøst plassrom i romlig sammenheng med sine omgivelser. Veggene i selve undergangen er utført som generøse buede vegger og skaper en romlig sammenheng med resten av skålen. Veggen tenkes utført som en digital lysvegg med gradvis større intensitet jo nærmere man kommer selve undergangen. Langs veggen er det også tenkt inn mulighet for sykkelparkering, trapper og heis som til sammen gir et levende og urbant miljø. For å sikre universell utforming er skålen supplert med heis på hver side av undergangen. Arealet mellom heisene er utformet i 1:20. På østsiden er heis og trapp foreslått bygget inn i selve pakkhuset som er med på å aktivere bygget. Tverrsnitt 1:200 Lengdesnitt 1:200 h=2,6m

6 Plan utsnitt 1:200

RJUKAN RING BYENS SCENE

RJUKAN RING BYENS SCENE SLÅ PÅ RINGEN LYS VANN BEPLANTNING BETONG RJUKAN RING BYENS SCENE Rjukan har i alle dager høstet av naturens ressurser. Allerede da man begynte å utnytte Rjukanfossens dramatiske krefter ble byens særlige

Detaljer

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å:

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å: 1 2 3 PERSPEKTIV FRA DRONNINENS ATE BØDO CITY HALL Bodøs nye rådhuskvartal bør bli en arena for samhandling mellom kommunen, byens befolkning og regionen. Et bygg som formidler demokratiske prinsipper

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Universell utforming - Eksempler på gode løsninger...2 Hva er universell utforming?...2 0versikt over brukte symboler...3 Inngangsparti...4 Høydeforskjeller trapper og ramper...12 Høydeforskjeller

Detaljer

MELLOM LINJENE RJUKAN TORG 2013

MELLOM LINJENE RJUKAN TORG 2013 MELLOM LINJENE RJUKAN TORG 2013 STORGATA / SENTRUM SAM EYDES GATE TORGET GRØNTDRAG VIKTIGE FUNKSJONER / OMRÅDER MELLOM LINJENE RJUKAN TORG 2013 Rjukan er en by med svært langstrakt karakter. Prosjektet

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

NYE UTSIKTER FUGLEPERSPEKTIV FRA NORDØST NYE UTSIKTER BOLIGER OG BOKVALITET

NYE UTSIKTER FUGLEPERSPEKTIV FRA NORDØST NYE UTSIKTER BOLIGER OG BOKVALITET NYE UTSIKTER C.F. MØLLER NORGE DRONNINGA LANDSKAP VISTA ANALYSE TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT FUGLEPERSPEKTIV FRA NORDØST FOTGJENGERBYEN NYE UTSIKTER BOLIGER OG BOKVALITET ELVEAKSE RADIUS 500 METER STASJONEN

Detaljer

Dynamiske rom av Leif Hernes

Dynamiske rom av Leif Hernes Dynamiske rom av Leif Hernes Med et rom menes en avgrenset tredimensjonal geometrisk størrelse. Et rom har sin egen iboende dynamikk. Dynamikk (av gresk Dynamis; kraft) henspiller på læren om kreftene,

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse

1. Hensikt og omfang. Håndbok for stasjoner beskriver også avvik fra krav og planprosess. 2. Beskrivelse KRAVOVERSIKT FOR HÅNDBOK FOR STASJONER Styringssystem Dokumentansvarlig: Reinsberg, Atle Side: 1 av 8 Dokument-ID: STY-601251 Rev.: 003 Godkjent av: Jakobsen, Sefrid Line Gyldig fra: 12.06.2013 1. Hensikt

Detaljer

LØVENVOLDGATA - ST.OLAVS PLASS - NOTENESGATA ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I ÅLESUND

LØVENVOLDGATA - ST.OLAVS PLASS - NOTENESGATA ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I ÅLESUND ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I ÅLESUND DEL 1.KARTLEGGING - Fysisk miljø bilder og befaring - Dimensjoner, størrelser og innganger kartfiler arkiv - Grunnlagsdata overordnet nivå, lokalt nivå, temaveiledere

Detaljer

Høringsuttalelse til OUS- Idefase

Høringsuttalelse til OUS- Idefase Paul Hofseth Vestgrensa 11 Oslo0851 Høringsuttalelse til OUS- Idefase Ut fra oversikten i høringsbrevet kan det virke som om utkastet ikke er sendt til lokalmiljøet eller til organisajoner og etater som

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Kommunedelplan Spind Egnethet av byggeområder betraktet ut fra landskapshensyn 12.05.2014 Utgave A

Kommunedelplan Spind Egnethet av byggeområder betraktet ut fra landskapshensyn 12.05.2014 Utgave A Kommunedelplan Spind Egnethet av byggeområder betraktet ut fra landskapshensyn 12.05.2014 Utgave A 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Farsund kommune Egnethet av byggeområder betraktet ut

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Mellom bakkar og berg om tilgjengelighet til kulturminner i landskapet

Mellom bakkar og berg om tilgjengelighet til kulturminner i landskapet Risør, 4.5.2010 Universell utforming og kulturminner Riksantikvarens Utviklingsnett Inger Karlberg, kl. 15.40-16.15 Mellom bakkar og berg om tilgjengelighet til kulturminner i landskapet Bilde: Borrehaugene,

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

KONGENS GATE HAVNEGATA TORVGATA BANK NYBYG DRONNINGENS GATE. Offentlig passasje byens gatestruktur beholdes

KONGENS GATE HAVNEGATA TORVGATA BANK NYBYG DRONNINGENS GATE. Offentlig passasje byens gatestruktur beholdes PERSPEKTIV FRA KONGENS GATE NYE BODØ RÅDHUS Norsk Rådhus Selv om man i Norge har en sterk tradisjon for å bygge i tre, har materialet ikke spilt en vesentlig rolle i større norske byggeprosjekter de seneste

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Omslagsfoto: Tiedemannsjordet Forord Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse

Detaljer

BADEROMSGUIDE En enkel og oversiktlig vei til nytt bad

BADEROMSGUIDE En enkel og oversiktlig vei til nytt bad BADEROMSGUIDE En enkel og oversiktlig vei til nytt bad Bruk alle mulighetene du har til å lage et bad som passer akkurat til din bolig. Smak blir neppe vanskeligere eller så mye dyrere enn å lage noe tradisjonellt

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer