Innhold. Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten. Forord Introduksjon... 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten. Forord... 17 Introduksjon... 19"

Transkript

1 Innhold Forord Introduksjon Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten 1 Internasjonale føringer for jordmorvirksomhet Verdens helseorganisasjon International Confederation of Midwives Internasjonale etiske retningslinjer for jordmødre The European Midwives Association Utfordringer for norsk jordmorvirksomhet Lover og forskrifter Sentral felles lovgivning for helsepersonell jordmors plass Organisering av helsetjenesten Sentrale begreper i helsepersonelloven og pasientrettighetsloven Pasient Pårørende og nærmeste pårørende Helsepersonell Forsvarlighetskravet Plikt til å være faglig oppdatert Forholdet til annet helsepersonell Rundskriv og retningslinjer Retten til helsehjelp Pasientens rett til medvirkning og informasjon 34 En forutsetning for pasientmedvirkning Informasjon om risiko Unngå personlige oppfatninger Informasjon til mindreårige Pasientens samtykke Samtykkekompetanse Øyeblikkelig hjelp Unntak fra plikten til å yte øyeblikkelig hjelp 37 Jordmors taushetsplikt, opplysningsplikt/-rett og meldeplikt Hva taushetsplikten omfatter Forbud mot journalsnoking Særlige regler om opplysningsplikt Meldeplikt Pasientjournal Organisering av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen Institusjonalisering og sentralisering av fødselsomsorgen Framvekst av en organisert svangerskapsomsorg Utredning om perinatal omsorg i Norge Faglige krav til fødeinstitusjoner Legkvinnekonferanse om fødselsog barselomsorg Stort og sikkert? Smått og godt? Hvor skal kvinner i Norge føde? Transport ved lang reisevei Den akuttmedisinske beredskapen Barselomsorgen Dagens organisering av svangerskaps-, fødselsog barselomsorgen... 45

2 6 innhold En sammenhengende svangerskaps-, fødselsog barselomsorg En helhetlig svangerskapsomsorg Et trygt fødetilbud Kvalitetssikring og brukerperspektiv Veien videre Jordmorvirksomheten Mål med jordmorvirksomheten Jordmors ansvar og funksjon Kunnskapsgrunnlag Intersektorielt samvirke Forskning, utvikling og kvalitetssikring Ulike syn på svangerskap og fødsel Hva er normalt? Ulike syn på fødselen Medikalisering en utfordring Referanser i del Del 2 Forskning 6 Et kvinnefag i utvikling Innledning Et «kvinneledet» føderom vokser fram perioden årene Et spesialisert moderne føderom finner sin form 1970-årene Fødselen som noe mer enn en medisinsk hendelse fra 1990-årene og fram til i dag Kunnskapsbasert praksis Forskjellige typer kunnskap Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap Kontekst Kunnskapsbasert jordmorpraksis Fem trinn i kunnskapsbasert jordmorpraksis 71 Faglige retningslinjer Å føde i vann et eksempel på hvordan jordmor kan arbeide kunnskapsbasert Trinn 1: Å stille spørsmål Trinn 2: Å lete etter svar Trinn 3: Å vurdere forskningen kritisk Trinn 4: Å sette kunnskapen ut i praksis Trinn 5: Å evaluere Noen utfordringer med kunnskapsbasert praksis Jordmødre og forskning Forskningsprosessen Etiske regler for forskning Perinatal epidemiologi Hva er epidemiologi, og hva kan vi bruke epidemiologi til? Noen begreper brukt innen perinatal epidemiologi Medisinsk fødselsregister To eksempler på klinisk epidemiologi i jordmorhverdagen Vurdering av risiko Screening Referanser i del Del 3 Seksuell og reproduktiv helse 10 Kvinnehelse Hvorfor kjønne medisinen? Hvordan påvirker kjønn selve helsebegrepet? 94 Kjønn og legemidler Diskriminerer helsevesenet kvinner? Reproduktiv helse Reproduktiv helse i et globalt perspektiv Abort Familiebegrepet og familiedannelse Hvem får barn og hvem skal kunne få?.. 98 Moderskap og ambivalens Moderskapet og jordmødrene Pubertet, menstruasjonssyklus, klimakterium Fosterliv og barndom Puberteten Unormal pubertet

3 innhold 7 Menstruasjonssyklusen Hormoner gjennom syklusen Endringer i uterus gjennom syklusen Symptomer gjennom syklusen Unormale blødninger Hysterektomi Klimakteriet Årene før menopausen Menopausen Postmenopausen Behandling Sexologi En kort historisk oversikt Kampen mot onanien To nordiske pionerer for seksuell opplysning 112 Mot en seksuell revolusjon i den vestlige verden Seksualiteten i kunsten Seksualitet og kulturforskjeller Hva er seksualitet? Seksuell helse Sexologi som fag Hva er kjønn? Kjønnsidentitet Kjønnsroller Seksuell orientering Hvordan møter vi kvinnens og mannens seksualitet profesjonelt? Bearbeiding av egne holdninger PLISSIT-modellen Kvinnelig og mannlig seksualitet Sansing som kilde til seksuell aktivering Seksuell responssyklus Lubrikasjon Orgasmen Kvinnelig og mannlig ejakulasjon Seksualitet i ulike livsfaser Barn og seksualitet Ungdom og seksualitet Fertil alder og seksualitet Infertilitet og seksualitet Alderdom og seksualitet Seksuell helse i svangerskap og etter fødsel Svangerskap og seksualitet Seksuallivet etter fødsel Seksuelle dysfunksjoner Kvinnelige dysfunksjoner Mannlige dysfunksjoner Parproblemer Prevensjonsveiledning Et historisk tilbakeblikk Katti Anker Møller og mødrehygienekontorene Karl Evang og arbeidet for seksuell opplysning 142 Kort om tidligere tiders prevensjonsmetoder 143 Hvordan bør det veiledes om prevensjon? Kunnskapsgrunnlag Systemteoretisk grunnlagstenkning Kommunikasjonsprosessen Løsningsfokusert tilnærming LØFT Helse og livsstil Empatisk kommunikasjon Ulike kulturer Veiledningssituasjoner med kommentarer og forslag til løsninger Eksempel 1: Postpartumsamtale Eksempel 2: Konsultasjon ved helsestasjon for ungdom Jordmors rett til å rekvirere hormonpreparater 153 Om ulike prevensjonsmidler og -metoder Hormonelle preparater Kombinasjonspreparater Gestagenpreparater Spiral Barrieremetoder Kondom og femidom Pessar Usikker prevensjon Sikre perioder Avbrutt samleie Nødprevensjon Sterilisering Amming og prevensjon Framtidens prevensjonsmidler

4 8 innhold 14 Biletdiagnostikk i svangerskapsomsorg den store endringa i vår tid Informasjon nesten frå konsepsjon til fødsel 166 Fosterundersøkinga i tida rundt veke Invasiv fostermedisin Fostersjukdom og hemodynamikk Framtida Genetikk Genetiske årsaker til utviklingsavvik Hvor hyppig forekommer medfødte utviklingsavvik? Genomet vårt Genetiske sykdomsmekanismer Mendelske sykdommer Autosomalt recessiv sykdom Autosomalt dominant sykdom X-bundet sykdom Én sykdom flere gener / ett gen flere sykdommer Kromosomsykdommer Numeriske kromosomfeil Strukturelle kromosomfeil Prenatal diagnostikk ved genetisk sykdom Ikke-invasive metoder for fosterdiagnostikk 181 Invasive metoder for fosterdiagnostikk Preimplantasjonsdiagnostikk Henvisning til fosterdiagnostikk Genetisk utredning og veiledning Genetisk testing Referanser i del Del 4 Svangerskapet 16 Befruktning og endokrinologi etter befruktning Dannelsen av kjønnsceller Meiosen Egg og sædceller har ulik historie Befruktning Zygoten og de første celledelingene (mitosene) Spesialisering Er egget rundt? Utfordringer for det befruktede egget Sørge for vedlikehold av decidua Sørge for at decidua slipper pre-embryoet inn i vevet Sørge for at mors immunapparat ikke angriper det implanterende pre-embryoet Sørge for blodforsyning til den voksende placenta Det underlige mennesket Assistert befruktning Ulike metoder Inseminasjon Befruktning utenfor kroppen Bivirkninger ved assistert befruktning Preimplantasjonsdiagnostikk Nye familier Svangerskapets anatomi og fysiologi 207 Anatomi Genitalregionen Vagina Uterus Ovariene Vev, muskulatur og nerver Knokler Fødselskanalen Svangerskapets fysiologi Placentahormoner Væskeretensjon og vektøkning Hjerte- og karsystemet Koagulasjonssystemet Uterus Huden Gastrointestinalsystemet Urogenitalsystemet Placenta, navlesnor og fostervann Placenta morkaken Implantasjon Trofoblaster Immunologi Blodstrøm Anatomisk oppbygning

5 innhold 9 Placentas oppgaver Placentas lokalisasjon Undersøkelse av placentafunksjon Navlesnoren Undersøkelse av placenta og navlesnor etter fødselen Fostervannet Embryologi fosterets vekst og utvikling Embryologi Befruktningen Definisjon av embryoets og fosterets alder Embryonal utvikling Placenta og fosterhinner Fosterets vekst og utvikling Vår informasjon om fosterets størrelse og vekst Utvikling av direkte fostermål basert på ultralydteknologi føtometri Estimering av vekt og vekst fra millimetermål til praktisk informasjon Svangerskapsomsorg WHOs anbefalinger Organisering av svangerskapsomsorgen Kvinnens autonomi Jordmors ansvar og funksjon overfor gravide 249 Syn på svangerskap og fødsel Forebyggende helsearbeid Yrkesaktive gravide Anamnese Sosial anamnese Gynekologisk og obstetrisk anamnese Vekt og ernæring Fysisk aktivitet Jerntilskudd Vitaminer Rusmidler Legemidler Foreldreforberedelse Undersøkelser og funn Helsekort for gravide Forventet fødselstidspunkt Fosteret Svangerskapskontrollenes innhold Svangerskapsimmunologi Bakgrunn og definisjoner Antistoff og immunisering Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt Rh(D)-hemolytisk sykdom Annen hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt 268 AB0-hemolytisk sykdom hos nyfødte Behandling av hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt Immunhematologisk svangerskapskontroll Blodplateimmunisering Alminnelige plager i svangerskapet Gastrointestinale forandringer Kvalme og brekninger Obstipasjon Kardiovaskulære forandringer Varicer Blodet Respiratoriske forandringer Urogenitale forandringer Utflod Hudforandringer Muskulære forandringer Bekkenleddssyndromet Leggkramper Karpaltunnelsyndrom Psykiske, sosiale og sosioøkonomiske endringer i svangerskapet Svangerskapet en overgangsfase Svangerskapet som modningsprosess hos kvinnen Svangerskapet inndelt i psykiske faser Modning til morsrollen ulike tilnærminger 278 Økt sårbarhet Svangerskapet som modningsprosess hos mannen Couvadesyndromet Parforhold og foreldreskap Endringer i samlivet Jordmors arbeid med de psykososiale utfordringene i svangerskapet

6 10 innhold Samtalen et viktig redskap Å fremme foreldrenes psykososiale helse Menn og svangerskapsomsorgen Senere graviditeter Migrasjon Bør lesbiske gravide ha et eget tilbud? Sosioøkonomiske tiltak og rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel Farskap og foreldreansvar Stønads- og permisjonsregler Stønad ved alvorlig sykdom eller død Metoder for fosterovervåking Ultralyd i svangerskapsomsorgen Lover og retningslinjer Etikk Jordmødre og ultralyd Hva er ultralyd? Ultralydundersøkelse i første trimester Ultralydundersøkelse i andre trimester Ultralydundersøkelse i tredje trimester Blodstrømsmålinger Doppler-ultralyd Fostermedisin Palpasjon av uterus Symfyse-fundusmål Leopolds håndgrep Auskultasjon Jordmorstetoskop Auskultasjon med Doppler-ultralyd Fosteraktivitet Bevegelsesmønster Forandring i fosterbevegelsene Overvåking av fosteraktivitet Fosterovervåking med kardiotokografi Kardiotokografi (CTG) Tolkning av CTG Fosterblodprøver i tillegg til CTG ST-analyse av foster-elektrokardiografi i tillegg til CTG Indikasjoner for CTG-overvåking Komplikasjoner i svangerskapet Blæremola (mola hydatidosa) Spontan abort Emesis og hyperemesis Infeksjonssykdommer Urinveisinfeksjoner Candida-infeksjon Gruppe A-streptokokker Gruppe B-streptokokker Røde hunder (rubella) Vannkopper (varicella) Herpes genitalis Cytomegalovirus Hepatitt B Hepatitt C Parvovirus den femte barnesykdommen Toksoplasmose Malaria Seksuelt overførte sykdommer Genital klamydia Syfilis Gonoré Hiv-infeksjon Blødninger i svangerskapet Placenta praevia forliggende morkake Vasa praevia forliggende blodkar Abruptio placentae placentaløsning Bekkenløsning bekkenleddssyndromet Flerlingsvangerskap, transfusjonssyndrom Svangerskapsindusert hypertensjon, preeklampsi, eklampsi Årsak og forekomst Symptomer og funn Behandling HELLP-syndrom Eklampsi Prognose, gjentakelsesrisiko, profylakse IUGR intrauterin veksthemning Oligohydramnion og polyhydramnion Hudsykdommer, kløe Pruritiske urtikarielle papler og plakk i svangerskapet Intrahepatisk kolestase i svangerskapet Svangerskap og kroniske sykdommer 339 Diabetes mellitus Type 1- og type 2-diabetes Tilrettelagt svangerskapsomsorg Svangerskapsdiabetes

7 innhold 11 Behandling ved svangerskapsdiabetes Epilepsi Stoffskiftesykdommer Hypotyreose Hypertyreose Postpartumtyreoiditt Astma og lungesykdommer Nyresykdommer Hypertensjon Hjertesykdommer Mage-tarm-sykdommer Koagulasjonsforstyrrelser von Willebrand-syndrom Hemofili A og B Trombofili Anemi Revmatiske sykdommer Systemisk lupus erythematosus Revmatoid artritt Antifosfolipidsyndrom Psykiske lidelser Tilstander hos kvinnen som kan påvirke svangerskap, fødsel og barseltid Nedsatt fysisk funksjonsevne Svangerskap og fødsel Barseltiden Kvinnelig omskjæring kjønnslemlestelse Svangerskapet Fødselen Barseltiden Anomalier i fødselsveiene Brystoperasjoner Fødselsangst Svangerskapet Fødselen Barseltiden Spiseforstyrrelser Svangerskapet Forebygging av fødselsdepresjon Rusmisbruk Svangerskapet Fødselen Barseltiden Vold og seksuelle overgrep Svangerskapet Fødselen Barseltiden Referanser i del Del 5 Fødselen 29 Fødselens dynamikk Livmor og rier Fødselsriene Fødselskanalen Fosteret og kardinalbevegelsene Forhold som fremmer og hemmer fødselens framgang Åpningsfasen Fasene i fødselen Fødselens start Åpningsfasens latensfase Møtet med kvinnen ved innleggelsen Observasjoner og undersøkelser ved innleggelsen Åpningsfasens aktive fase Kvinnens behov Jordmors rolle Vurdere fosterets tilstand Vurdere kvinnens tilstand Vurdere framgangen i fødselen Mobilitet og stillinger Overgangsfasen Utdrivningsfasen Latens og aktiv fase Trykketrang Riene i utdrivningsfasen Fosterovervåking Fosterets innstilling og rotasjon Når hodet fødes Når hodet er født Instruert eller spontan trykking Forskjeller mellom spontan og instruert trykking

8 12 innhold Fødestillinger Oppreiste stillinger På knær og albuer Sideleie Ryggleie Beskyttelse av kvinnens perineum Ulike håndgrep Etterbyrdsfasen En kritisk periode Løsning av placenta Tidlig eller forsinket avnavling av barnet Forløsning av placenta Tilknytningsfasen Fysiologiske og anatomiske endringer Psykososiale endringer Foreldrenes fødselsopplevelse Dokumentasjon i forbindelse med fødselen Fødselssmerte og smertelindring Innledning Fødselssmerte og lindring av fødselssmerte i et historisk perspektiv Smerte og smertefysiologi Inhibitoriske smertelindringssystemer og sekundære smertetilstander Fødselssmerte Den fysiologiske fødselssmerten Fysiologisk innvirkning av fødselssmerten på moren og fosteret Kartlegging av smerte Faktorer som kan påvirke fødselssmerten og behovet for smertelindring Forberedelse til fødsel og valg av smertelindring Psykologiske faktorer Kulturelle faktorer Ledsagerens rolle under fødselen Jordmors syn på fødselssmerten Smertelindring ved fødsel Alternative og fysiologiske metoder for smertelindring Farmakologisk smertelindring Blokader Rifter, episiotomi og suturering Bekkenbunnens funksjon og kvinnens helse 456 Rifter Risikofaktorer Episiotomi Suturering Suturteknikk Fødsler som krever ekstra oppfølging 468 For tidlig fødsel Truende for tidlig fødsel Diagnostikk Behandling Fødselshjelp For tidlig vannavgang Diagnostikk Prognose og behandling Vannavgang ved termin Diagnostikk Behandling Overtidig svangerskap Prognose Behandling Indusert fødsel Diagnostikk og behandling Langvarig fødsel Behandling Avvikende hodefødsler Occiput posterior Høy likestand Dyp tverrstand Panneinnstilling Ansiktsinnstilling Asynklitisme Postpartumblødning Diagnostikk Behandling Tvillingfødsel Fødsel av monochoriote tvillinger Fødselshjelp ved spesielle tilstander Diabetes mellitus Epilepsi Hypertensjon og preeklampsi Intrauterin veksthemning Dødfødsel og abort

9 innhold 13 Omsorg ved dødfødsler og senabort Sjokkfasen Forberedelse til fødselen Å skape minner Tid til å ta avskjed Tverrfaglig samarbeid Prøvetaking, obduksjon og gravlegging Sorgsamtaler og etterkontroll Jordmødres opplevelser Operative forløsninger Sectio caesarea Forekomst Indikasjoner Utførelse Komplikasjoner Jordmors rolle ved keisersnitt Operative vaginale forløsninger Forekomst Utførelse av vakuumekstraksjon Utførelse av tangforløsning Komplikasjoner Vaginal seteforløsning Forekomst av seteleie Diagnose Utførelse Vaginal setefødsel eller keisersnitt? Fødsler i fødestuer, hjemme og under transport Frittstående jordmorstyrte fødestuer Jordmorstyrte fødeenheter i sykehus Planlagt hjemmefødsel Transportfødsler og uplanlagte hjemmefødsler 500 Kvinners valg Livreddende førstehjelp ved akutte tilstander Innledning Etterbyrdsblødning Akuttiltak i sykehus Akuttiltak i fødestue eller hjemme Legemidler ved atoniblødning Håndgrep for å forløse placenta Håndgrep for å stoppe atoniblødning Tamponade av uterus ved atoniblødning Eklampsi Akuttiltak ved eklampsi Legemidler ved eklampsi Uterusinversjon Manuell reposisjon av uterus Akuttiltak ved uterusinversjon Gjenoppliving av kvinnen Akuttiltak ved gjenoppliving av kvinnen Basal hjerte-lunge-redning Skulderdystoci Akuttiltak ved skulderdystoci Håndgrep ved skulderdystoci Observasjon av mor og barn etter skulderdystoci Framfall av navlesnor Akuttiltak ved framfall av navlesnor Asfyksi ved fødselen Akuttiltak ved asfyksi Gjenoppliving av nyfødte Trening og teamarbeid Referanser i del Del 6 Barseltiden og kvinnen 40 Barselomsorg Barselomsorg før og nå Oppfølging fra jordmor etter fødselen Støtte de første dagene Fysiologiske og anatomiske forandringer Endokrinologiske forandringer Menstruasjon og ovulasjon etter fødsel Involusjon Normal sårtilheling Sirkulasjons- og respirasjonssystemet Urinveiene og bekkenbunnsmuskulaturen Tarmsystemet Muskel- og skjelettsystemet Søvn Vektreduksjon Psykiske og sosiale forandringer Nye roller Tilknytning

10 14 innhold 41 Plager og komplikasjoner De første dagene Den senere barselperioden Uterus Endometritt Postpartumblødning Smerter i perineum Hematom Smertelindring Keisersnitt Sårinfeksjon Sårsmerter Urinveiene Urininkontinens Infeksjon i urinveiene Urinretensjon Mage- og tarmproblemer Obstipasjon Hemoroider Analfissur Analinkontinens Sfinkterskader Ryggsmerter Hodepine Migrene Spinalhodepine Hypertensjon, preeklampsi, eklampsi Trombose og emboli Psykiske og sosiale forandringer Tretthet, utmattelse Postpartumdepresjon Postpartumpsykose Postpartumsamtale og utreisesamtale Etterkontroll Kvinner med særskilte behov Referanser i del Del 7 Barseltiden og barnet 42 Det friske nyfødte barnet Fysiologiske tilpasninger i nyfødtperioden Vekt, lengde og hodeomkrets Lunger og respirasjon Hjerte og kretsløp Munnhulen og mage-tarm-kanalen Nyrer og genitalier Blodet og koagulasjonssystemet Metabolske og hormonelle endringer Blodglukose Kalsium og D-vitamin Kroppstemperatur Brystsvull og blødning Immunapparatet Morsmelk Det nyfødte barnets hud Rødme i huden Papler Forandringer i blodkar Pigmentflekker Navlen Undersøkelse og observasjon av barnet Apgar-skår Legeundersøkelse av det nyfødte barnet Screeningprogrammer for nyfødte barn Fenylketonuri og hypotyreose Hørsel Pulsoksymetri Det syke nyfødte barnet Symptomer på sykdom Barn med lav fødselsvekt Store barn Syndromer og medfødte misdannelser Kromosomfeil Andre misdannelser Medfødte hjertefeil Misdannelser i mage-tarm-kanalen Misdannelser i sentralnervesystemet Nyre- og urinveismisdannelser Medfødt diafragmahernie Gastroschise omfalocele Skjelettanomalier Premature barn Forekomst organisering Intensivbehandling Komplikasjoner Overlevelse

11 innhold 15 Individualisert omsorg familiefokusert nyfødtmedisin Etikk prognose Asfyksi Den asfyktiske prosessen Hjerneskade Behandling Prognose Juridiske aspekter Resuscitering Initial resuscitering oksygen Mekonium Ventilering Avnavling Tilbakeholdelse og avslutning av resuscitering Hyperbilirubinemi Fysiologiske mekanismer for neonatal ikterus 602 Patologiske årsaker til ikterus Bilirubinencefalopati kjerneikterus Forebyggende strategier risikogrupper Behandling Ukonjugert og konjugert hyperbilirubinemi 605 Hypoglykemi Normalfysiologi Risikosituasjoner Symptomer behandling Neonatale kramper Klinikk utredning Behandling Prognose Infeksjoner Bakterielle infeksjoner Virusinfeksjoner Rusmiddelmisbruk Abstinenssymptomer føtale alkoholskader 609 Omsorgssvikt Tidlig hjemreise Transport av nyfødte Tilstander som krever spesielle tiltak Når barn blir overflyttet til nyfødtavdeling separasjon mellom mor og barn Referanser i del Del 8 Barseltiden og amming 44 Mor-barn-vennlige sykehus Historikk WHO/UNICEFs ti trinn for vellykket amming Mor-barn-vennlige sykehus i Norge Evalueringsprosessen Dagens situasjon Brystets anatomi og fysiologi Brystets anatomi Forandringer i brystet i svangerskapet og etter fødselen Ammingens fysiologi Melkeproduksjonen de første dagene etter fødselen Opprettholdelse av melkeproduksjonen Morsmelkens sammensetning Råmelk Moden melk Morsmelk som ernæring Proteiner Fett Karbohydrater Vitaminer og mineraler Morsmelkens helsefremmende effekt Helsefordeler for barnet Helsefordeler for moren Ammeveiledning Ammeveiledning i svangerskapet Ammeveiledning etter fødselen Første amming etter fødselen Sugetak og tidlige tegn på sult Ammestillinger Selvregulering og samsoving Ammeobservasjon Ammehjelp etter hjemreise Vanlige ammeproblemer Såre brystknopper Brystspreng og melkespreng Tilstoppede melkeganger Mastitt (brystbetennelse)

12 innhold 16 For lite melk Flate og innadvendte brystknopper Når moren er brystoperert Brystskjold Andre ammeproblemer Amming av barn med spesielle behov Amming av premature barn Amming av barn med hjertefeil Amming av barn med leppe-kjeveganespalte Amming av barn med Down-syndrom Amming av fullbårne barn som har infeksjon eller er innlagt til observasjon Amming av flerlinger Håndmelking og pumping Håndmelking Pumping Å gi barnet utpumpet melk Oppbevaring av morsmelk Mat og drikke Legemidler Tobakk Alkohol Forurensning Når mor ikke kan eller ikke ønsker å amme 661 Sykdommer hos moren Sykdommer hos barnet Når mor ikke ønsker å amme Referanser i del Presentasjon av forfatterne Stikkord Illustrasjoner

Innhold. Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten. Del 2 Forskning

Innhold. Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten. Del 2 Forskning Innhold Forord til 2. utgave... 17 Forord til 1. utgave... 19 Introduksjon... 21 Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten 1 Internasjonale føringer for jordmorvirksomhet... 25 Anne Margrethe Fylkesnes Verdens

Detaljer

STUDIESPØRSMÅL TIL. AMNING- en håndbog for sundhedspersonale

STUDIESPØRSMÅL TIL. AMNING- en håndbog for sundhedspersonale STUDIESPØRSMÅL TIL AMNING- en håndbog for sundhedspersonale NY utgave per oktober 2008 Sundhetsstyrelsen, Danmark Studiespørsmål til AMNING en håndbog for sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen 2008. Enkelte

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012 1. Hensikt Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er felt ned i Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kravene er gjeldende

Detaljer

Retningslinje for barselomsorgen

Retningslinje for barselomsorgen Retningslinje for barselomsorgen Nytt liv og trygg barseltid for familien I S - 2 0 5 7 Kunnskapsgrunnlag Pasient-/brukerkunnskap Erfaringsbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap Den enkelte anbefaling

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Disposisjon Bakgrunn Prosess i Helse Nord Seleksjon praktisk gjennomføring Kriteriene Diskusjon Bakgrunn En helhetlig svangerskapsomsorg Et trygt fødetilbud

Detaljer

STUDIESPØRSMÅL TIL AMMING- en håndbok for helsepersonell

STUDIESPØRSMÅL TIL AMMING- en håndbok for helsepersonell STUDIESPØRSMÅL TIL AMMING- en håndbok for helsepersonell Fagbokforlaget, 2016 Studiespørsmål til AMNING oppdatert mai 2017 Studiespørsmål til AMMING en håndbok for helsepersonell Dette er studiespørsmål

Detaljer

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn Cathrine Ebbing Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Kasuistikk 2. gangs fødende Assistert befruktning, tvillingsvangerskap

Detaljer

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjon av årsrapport 216 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjonen vil inneholde: Mandat for SSHF perinatal arbeidsgruppe (PASS) Nøkkeltall for alle 3

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

STUDIESPØRSMÅL TIL HÅNDBOG I VELLYKKET AMNING

STUDIESPØRSMÅL TIL HÅNDBOG I VELLYKKET AMNING VEDLEGG III STUDIESPØRSMÅL TIL HÅNDBOG I VELLYKKET AMNING -en vejledning til sundhedspersonale. Sundhesstyrelsen 2003, Danmark Spørsmålene er utarbeidet av Tine Greve ved Nasjonalt ammesenter Kap. 1 Hvorfor

Detaljer

Veksthemning i svangerskapet

Veksthemning i svangerskapet Veksthemning i svangerskapet Anne Helbig Seksjon for fostermedisin og ultralyd Fødeavdeling OUS!"! Begreper, definisjoner! Årsaker, risiker! Utredning og håndtering! Tidlig vs. sen veksthemning! Fødsel!

Detaljer

Dagens tekst. Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi

Dagens tekst. Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi 1 Dagens tekst Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi 2 Årsaker til blødning i tidlig graviditet Spontan abort Ekstrauterin graviditet Traume 3 Spontan abort Vanligst før 12. svangerskapsuke Ofte

Detaljer

Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen

Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen Konferanse i Lillestrøm 27.05.08 Kvalitet, hvordan ivaretar vi den på Fødestua på Tynset ved Marian Eggen Hedmark Norges 3. største fylke 170 km til Trondheim

Detaljer

Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus

Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus Rådgiver/Jordmor, Kjersti Kellner Avd. Allmennhelsetjenester Helsedirektoratet Dagen i dag Forankring av tjenesten Lov om kommunale helse- og

Detaljer

Kommer i. Forord. Kapitteloversikt. januar 2010. Introduksjon

Kommer i. Forord. Kapitteloversikt. januar 2010. Introduksjon Kommer i januar 2010 Forord Introduksjon Kapitteloversikt Forord Jordmorboka Forord Høsten 2005 tok Norsk Sykepleierforbund initiativ til å vurdere muligheten for et norsk læreverk for jordmødre. Målsettingen

Detaljer

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør IS-23/2004 Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet Bruk av ultralyd i den alminnelige svangerskapsomsorgen og i forbindelse med fosterdiagnostikk 2 Forord Den 1. januar 2005 trer

Detaljer

Oversikt. Anbefalinger for trening av friske gravide. Guidelines ABSOLUTTE KONTRAINDIKASJONER RELATIVE KONTRAINDIKASJONER

Oversikt. Anbefalinger for trening av friske gravide. Guidelines ABSOLUTTE KONTRAINDIKASJONER RELATIVE KONTRAINDIKASJONER Fysisk aktivitet og svangerskapskomplikasjoner? Guri Gjerdalen Kvinneklinikken OUS Rikshospitalet Innledning Guidelines Kontraindikasjoner Preeklampsi Svangerskapsdiabetes Overvekt Barnets fødselsvekt

Detaljer

MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016

MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016 MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016 Statistikk fra ved avdelingsjordmor Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Snakke om Beliggenhet Drift Statistikken vår de siste 8 år Årsaker til overflytting

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Gratulerer med godkjenningen på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Gratulerer med godkjenning på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for føde-

Detaljer

Svangerskap og fertilitet ved CF. Fagkurs 2013

Svangerskap og fertilitet ved CF. Fagkurs 2013 Svangerskap og fertilitet ved CF Fagkurs 2013 1 Disposisjon I Svangerskap ved CF generelt Utfordringer for helse mor/ barn Informasjon/ planlegging Kontroll og oppfølging II Fertilitet hos menn 2 Statistikk

Detaljer

Individuell utdanningsplan. Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Individuell utdanningsplan. Fødselshjelp og kvinnesykdommer Individuell utdanningsplan. Fødselshjelp og kvinnesykdommer Avdeling: Navn: For kalenderåret 1. Bakgrunn/ tjeneste Eksamensår: Tjeneste pr 01.01.20XX Assistentlege Gyn Obst gr. 1 Måneder Assistentlege

Detaljer

DEL 1 FORBEREDELSE TIL AMMING, TING DU BØR MEN IKKE MÅ VITE... 19

DEL 1 FORBEREDELSE TIL AMMING, TING DU BØR MEN IKKE MÅ VITE... 19 Amming.book Page 7 Thursday, March 6, 2008 4:51 PM Innhold Et bitte lite ammeleksikon med ord og begreper som brukes i boken............................... 13 Nyord og enkelte litt uklare begreper...................

Detaljer

Reproduktive og seksuelle helse og rettigheter gir seg kroppslige uttrykk

Reproduktive og seksuelle helse og rettigheter gir seg kroppslige uttrykk Reproduktive og seksuelle helse og rettigheter gir seg kroppslige uttrykk Et utviklingsanliggende Et menneskerettighetsanliggende Et sensitivt og kontroversielt område Karl Evang-seminaret 18. oktober

Detaljer

Veiledning i forbindelse med planlegging av graviditet ved kjent diabetes:

Veiledning i forbindelse med planlegging av graviditet ved kjent diabetes: Dokumentansvarlig: Ingrid Petrikke Olsen Dokumentnummer: PR0983 Godkjent av: Ingrid Petrikke Olsen Gyldig for: Gyn/Fødeenhet, Hammerfest Hensikt: Det kreves spesiell oppfølging av kvinner som har diabetes

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Om morsmelk, amming og tidlig kontakt med spedbarnet

Om morsmelk, amming og tidlig kontakt med spedbarnet VEDLEGG III STUDIEOPPLEGG TIL VIDEOEN "BRYST ER BEST" Om morsmelk, amming og tidlig kontakt med spedbarnet Denne undervisningsvideoen fra Helsetilsynet(tidligere Statens helsetilsyn) er blitt svært positivt

Detaljer

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskap og glukosemetabolisme Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskapet er diabetogent! Alle har: Større svingninger i glukoseverdier Større svingninger i insulinnivåer 1,4 % av de fødende i Norge i 2002

Detaljer

Appendix I Appendix II IS-1002 23011. 07.06. Andvord Grafisk. D Om barnet C Om fødselen B Om svangerskap og mors helse A Sivile opplysninger Institusjonsnr: Mors sivilstatus Slektskap mellom barnets

Detaljer

Befruktning og fødsel

Befruktning og fødsel Samling 5 Befruktning og fødsel Målsetting: Samlingen skal gi økt innsikt i, og respekt for kvinnekroppens reproduktive funksjoner, herunder seksualitet, befruktning og fødsel. Viktig er også økt innsikt

Detaljer

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 1 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 3 2. Mål for tjenesten... 4 3. Organisering... 4 4. Standardprogram... 5 5. Utvidet tilbud...

Detaljer

Helseprofil. Kontaktinformasjon Personnummer: Adresse: Postnummer: Poststed:

Helseprofil. Kontaktinformasjon Personnummer: Adresse: Postnummer: Poststed: Røntgen, dato: Pasient nr.: Konsultasjon, dato: Helseprofil Kontaktinformasjon Navn: Personnummer: Adresse: Postnummer: Poststed: Telefon: E-post: Kjønn: mann kvinne), Sivilstatus: Barn: nei, antall: Yrke:

Detaljer

Post-partum kontroll. Seksjonsoverlege Erik Andreas Torkildsen, ph.d. Barsel og observasjonsposten for gravide Kvinneklinikken

Post-partum kontroll. Seksjonsoverlege Erik Andreas Torkildsen, ph.d. Barsel og observasjonsposten for gravide Kvinneklinikken Post-partum kontroll Seksjonsoverlege Erik Andreas Torkildsen, ph.d. Barsel og observasjonsposten for gravide Kvinneklinikken Hva g jø r en a llme nnpr aktik er? Kvinnehelsebilag, Dagens Medisin 03/04

Detaljer

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011 KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV Carina Svensson 2011 Mine erfaringer fra arbeid med gravide asylsøkende, flyktninger og innvandrerkvinner. Plan for svangerskapsomsorgen 2010-2014 Hovedmålet med svangerskapsomsorgen

Detaljer

Kasuistikk P1 IVF BMI 47

Kasuistikk P1 IVF BMI 47 Oppfølging i fødsel 10 oktober 2013 Kasuistikk P1 IVF BMI 47 Induksjon;veksthemming/oligohydramnion+ omfalocele Anestesi/barnelege informert, venflon Misoprostol x 6 uten at hun fikk rier Amniotomi utføres

Detaljer

Høringsinnspill - Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (17/27500)

Høringsinnspill - Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (17/27500) Høringsinnspill - Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (17/27500) Helsedirektoratet ønsker i hovedsak tilbakemelding på hver av de 24 anbefalingene: enkel å forstå, med klart

Detaljer

Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid

Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid Forfatter: Glen Thorsen Dato: 6. desember 2006 Det har lenge vært misnøye med muligheter og regler

Detaljer

Implementering av fødeveilederen

Implementering av fødeveilederen Implementering av fødeveilederen Styret 21.mai 2015 Fagdirektør Per Engstrand SSHF Innføring av fødeveilederen bedrer fødselsomsorgen God fødselsomsorg gir færre syke nyfødte Kravene til kvalitet, herunder

Detaljer

13 Kravet til forsvarlighet i tjenestelovgivningen pålegger virksomheten en plikt til organisering og etablering av rutiner og prosedyrer som sikrer forsvarlige helsetjenester. Plikten innebærer også at

Detaljer

Landsgjennomsnitt fra den elektroniske Mor-barn-vennlige reevalueringen utført i oktober og november 2016.

Landsgjennomsnitt fra den elektroniske Mor-barn-vennlige reevalueringen utført i oktober og november 2016. Landsgjennomsnitt fra den elektroniske Mor-barn-vennlige reevalueringen utført i oktober og november 2016. Folkehelsemeldingen (Stortingsmelding nr.16/2002-2003) har som mål at føde/barselavdelinger drives

Detaljer

STUDIESPØRSMÅL TIL VEILEDEREN: AMMING AV BARN MED SPESIELLE BEHOV

STUDIESPØRSMÅL TIL VEILEDEREN: AMMING AV BARN MED SPESIELLE BEHOV VEDLEGG III STUDIESPØRSMÅL TIL VEILEDEREN: AMMING AV BARN MED SPESIELLE BEHOV av Anna-Pia Häggkvist Kap.1 Hvilke oppgaver og hvilket ansvar har vi som helsepersonell i forhold til amming av syke nyfødte

Detaljer

Norwegian Resource Centre for Women's Health

Norwegian Resource Centre for Women's Health Induksjon av førstegangsfødende er vår praksis riktig? Ingvil Krarup Sørbye Fødeavdelingen, Kvinne Barn klinikken OUS Rikshospitalet 1 Norwegian Forbedringsprosjektet Resource Centre for Women's 2.juni

Detaljer

Utfordringer i møte med den komplekse pasienten i nyfødtperioden. Koordinator/sykepleier Torill Braa Nyfødt intensiv

Utfordringer i møte med den komplekse pasienten i nyfødtperioden. Koordinator/sykepleier Torill Braa Nyfødt intensiv Utfordringer i møte med den komplekse pasienten i nyfødtperioden. Koordinator/sykepleier Torill Braa Nyfødt intensiv Nyfødt intensiv: Akutt Intensiv Overvåkning NAST Ansvarlig for initial behandling og

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Seksualitet Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om pubertet seksualitet seksuelt overførbare sykdommer prevensjon abort 2 Pubertet Puberteten er den perioden

Detaljer

Intrauterin veksthemming. Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr.med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd

Intrauterin veksthemming. Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr.med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd Synnøve Lian Johnsen Seksjonsoverlege, dr.med. Seksjon for fostermedisin og ultralyd Risiko: 1. Økt perinatal morbiditet og mortalitet 2. Påvirker helsen senere i livet Kognitiv funksjon Diabetes mellitus

Detaljer

Oversikt. Fysiologisk forandringer i svangerskapet. Anbefalinger. Fysisk aktivitet i svangerskapet

Oversikt. Fysiologisk forandringer i svangerskapet. Anbefalinger. Fysisk aktivitet i svangerskapet Fysisk aktivitet i svangerskapet Oversikt Guri Gjerdalen Gynekolog Kvinneklinikken Drammen Sykehus / OUS Rikshospitalet Innledning Preeklampsi Svangerskapsdiabetes Overvekt Barnets fødselsvekt Fødsel Prematur

Detaljer

Hva skjer vanligvis med mors stemme når hun snakker til det nyfødte barnet sitt? s. 15

Hva skjer vanligvis med mors stemme når hun snakker til det nyfødte barnet sitt? s. 15 STUDIESPØRSMÅL TIL BOKEN MAMMA FOR FØRSTE GANG Av Gro Nylander Fra livmor til morsbryst nyfødt og målrettet Hvorfor er det ideelt at mor er den første som berører barnet uten hansker? s. 14 Kan et fullbåret,

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen.

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen. Revidert 10.12. RETNINGSLINJE MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OM TJENESTER INNEN SVANGERSKAPSOMSORG, FØDSELSHJELP OG BARSELSOMSORG. RETNINGSLINJEN OMFATTER SAMARBEIDET MELLOM PARTENE

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale4.3.9 Delavtale om jordmortjenester (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vinje kommune 1. Avtaleparter...3 2. Bakgrunn og lovgrunnlag...3

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, 5. desember 2011 Tidlig ultralyd Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

Har vi de samme målene?

Har vi de samme målene? Har vi de samme målene? Arendalsuken 18.aug 2015 Adm dir Jan Roger Olsen Fagdir Per Engstrand 18.Aug 2015 2 Målet er at hver pasient på hele Agder skal ha et kvalitetsmessig likt og godt tilbud. 3 SSHF

Detaljer

Helsegevinst ultralyd uke 12

Helsegevinst ultralyd uke 12 Helsegevinst ultralyd uke 12 Tvillinger Medfødte hjertefeil Alvorlige utviklingsavvik Preeklampsi Kromosomfeil Nasjonalt råds møte 11.04.11 Kjell Å. Salvesen Tvillinger Flerlinger i Norge - 2011 Antall

Detaljer

Kva er gode seleksjonskriterier for

Kva er gode seleksjonskriterier for Kva er gode seleksjonskriterier for fødestover / forsterka fødestover? Samarbeid med referansesjukehus. Torunn Eikeland,seksjonsoverlege fødeavd..haugesund sjukehus, systemansvarleg Odda fødestove Før

Detaljer

Svangerskapskonsultasjonene

Svangerskapskonsultasjonene Svangerskapskonsultasjonene Hvordan optimalisere til beste for mor og foster? Perinataldag, Oslo Kongressenter, Norges største forebyggende helseprogram 750 000 konsultasjoner årlig Nærmest 100 % oppslutning

Detaljer

Problemer før/under fødselen. Komplikasjoner i fødsel. Anbefalinger før fødselen. Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig

Problemer før/under fødselen. Komplikasjoner i fødsel. Anbefalinger før fødselen. Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig Forløsning av overvektige sectio eller vaginal Hvor skal overvektige føde? Oslo Universitetssykehus 03/03-2011 Problemer før/under fødselen Ultralyd og CTG overvåking ofte vanskelig Vurdere leie / feilinnstilling

Detaljer

Flerlinger. Omfatter ca. 20 % av alle tvillingsvangerskap, eneggede hvor deling skjer 4-8 dg etter befruktning

Flerlinger. Omfatter ca. 20 % av alle tvillingsvangerskap, eneggede hvor deling skjer 4-8 dg etter befruktning Kategori: retningslinjer Gyldig fra: 011213 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Kvinneklinikken Retningslinje Dok. eier: Susanne Albrechtsen Dok. ansvarlig: Synnøve Lian Johnsen Tvillinger

Detaljer

Fødsel utenfor sykehus

Fødsel utenfor sykehus Fødsel utenfor sykehus Berit Haug Jordmor St. Olavs Hospital /Sykehuset Levanger 12.09.08 Normal fødsel Ett barn i hodeleie, uke 37 42 Forløsning Tiltak ved sprekt barn / slapt barn Apgar score Avnavling?

Detaljer

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Anca Heyd, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 122-2012 Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Formål/sammendrag Helse Nord RHF har med bakgrunn

Detaljer

Retningslinje for hjemmefødsel

Retningslinje for hjemmefødsel IS-2012 Retningslinje for hjemmefødsel Svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender 1 Heftets tittel: Retningslinje for hjemmefødsel svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender. IS-2012 Utgitt:

Detaljer

Mini ALSO kurs. Perinatalkurs Tromsø 19.04.13 Bente Hjelseth

Mini ALSO kurs. Perinatalkurs Tromsø 19.04.13 Bente Hjelseth Mini ALSO kurs Perinatalkurs Tromsø 19.04.13 Bente Hjelseth MiniALSO kurs Et trygt fødetilbud (des-10) Ferdighetstrening i akutte prosedyrer minst to ganger årlig for pesonell på fødestue og fødeavdeling.

Detaljer

Før graviditet. Prekonsepsjonellsamtale høy BMI

Før graviditet. Prekonsepsjonellsamtale høy BMI Medisinsk oppfølging under svangerskap og fødsel Bergen 26.11.2015, Overlege Rikshospitalet Før graviditet Menstruasjonsforstyrrelser subfertilitet? Prekonsepsjonell veiledning til hvem?? De fleste blir

Detaljer

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint Advarer mot Powerpoint Kan fødselsangst kureres med sectio? Thorbjørn Brook Steen Overlege, fødeavdelingen Seksjonsansvar Føde Gyn Mottaket OUS Ullevål Tysk studie viser at Powerpoint-presentasjoner fungerer

Detaljer

Galaktosemi. Pasientundervisning Erle Kristensen Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer

Galaktosemi. Pasientundervisning Erle Kristensen Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer Galaktosemi Pasientundervisning 2017 Erle Kristensen Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer Vi skal snakke om Kasuistikk Galaktosemi i Norge Hva skjer ved galaktosemi litt biokjemi

Detaljer

Linda Björk Helgadóttir, januar Disposisjon. Definisjon Forekomst Årsaker Klassifisering Risikofaktorer Utredning Forebygging

Linda Björk Helgadóttir, januar Disposisjon. Definisjon Forekomst Årsaker Klassifisering Risikofaktorer Utredning Forebygging Linda Björk Helgadóttir, januar 2017 Disposisjon Klassifisering 1 Modifisert fra Lawn JE. Lancet 2001, med tillatelse WHO: 500g eller > 22 uker eller crown-heel > 25 International sammenligning: 1000g

Detaljer

Offset 148 x 210 mm C M Y K AP Indesign CC Windows Acrobat Distiller XI FASTLEGEN OG HIV

Offset 148 x 210 mm C M Y K AP Indesign CC Windows Acrobat Distiller XI FASTLEGEN OG HIV FASTLEGEN OG HIV Fastlegen og hiv Behandling av hivinfeksjon skjer i regi av spesialisthelsetjenesten, men alle mennesker som lever med hiv bør ha en fastlege som er informert om diagnosen og som spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Implementering av fødeveilederen

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Implementering av fødeveilederen Arkivsak Dato 21.04.2015 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 038-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Implementering av fødeveilederen Forslag

Detaljer

Til deg som venter barn

Til deg som venter barn Til deg som venter barn SØ-9002 Velkommen Velkommen til føde-barselenhetene i Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Å være gravid og føde barn er en stor opplevelse i livet. Kvinneklinikken vil være med og gjøre

Detaljer

Det er mulig å kontakte en privat fertilitetsklinikk uten å ha henvisning fra lege.

Det er mulig å kontakte en privat fertilitetsklinikk uten å ha henvisning fra lege. Hvis du og partneren din har prøvd å få barn i minst ett år uten å lykkes, kan dette skyldes infertilitet. Infertilitet betyr manglende evne til å få barn. Fruktbarhetsproblemer er vanlige, og det er viktig

Detaljer

Graviditet hos kvinner med cystisk fibrose (CF)

Graviditet hos kvinner med cystisk fibrose (CF) Norsk senter for cystisk fibrose Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger Graviditet hos kvinner med cystisk fibrose (CF) Av Pål Leyell Finstad, overlege,. Målgruppe Denne

Detaljer

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel Graviditet etter vektreduserende kirurgi Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel Setting up the scene. Dramatisk økning av fedme hos kvinner i fertil alder Graviditet økt risiko for både mor og

Detaljer

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål Tjenesteavtale mellom kommune og St. Olavs Hospital om tjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselsomsorg. Tjenesteavtalen omfatter samarbeidet mellom St. Olav Hospital og kommunen i hele

Detaljer

INTRAUTERIN VEKSTHEMNING HÅNDTERING PÅ FØDEPOLIKLINIKK 20.04.2012 BENTE HJELSETH

INTRAUTERIN VEKSTHEMNING HÅNDTERING PÅ FØDEPOLIKLINIKK 20.04.2012 BENTE HJELSETH INTRAUTERIN VEKSTHEMNING HÅNDTERING PÅ FØDEPOLIKLINIKK 20.04.2012 BENTE HJELSETH Definisjon IUGR (intra-uterin-growthrestriction) (=FGR) En tilstand der fosteret ikke utnytter sitt genetiske vekstpotensiale

Detaljer

Fylkesmannens time. Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Fylkesmannens time. Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Sør Trøndelag Fylkesmannens time Kommunesamling for ledere og helsepersonell i helsestasjoner og skolehelsetjenesten 10.juni 2014 Seniorrådgiver helsesøster Jorunn Lervik Tema Retningslinje

Detaljer

Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH

Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH Introduksjon Manifestasjon og håndtering av akutt abdomen hos gravide og barsel kvinner ligner ikke-gravide kvinner med følgende utfordringer: 1. Fysiologiske og anatomiske

Detaljer

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp

Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Refleksjoner rundt det å gi ammehjelp Som ammehjelper gjør du en viktig jobb! Vi har samlet noen retningslinjer her som kan gjøre arbeidet lettere. Vær bevisst din egen rolle Ammehjelpere har en utfordring,

Detaljer

Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT

Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT Årsaker til innleggelse i en nyfødtavdeling hos barn i alderen 4-28 dager - et 8-års materiale. Kristine Gundersen Medisinstudent UiT Regionalt Perinataltkurs Tromsø 28.april Innhold Bakgrunn Barsel

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 8 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Gratulerer med svangerskapet!

Gratulerer med svangerskapet! Gratulerer med svangerskapet! Informasjon til deg som skal føde på Ullevål Oslo universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken VELKOMMEN TIL FØDEAVDELINGEN PÅ ULLEVÅL INNLEDNING Ved Fødeavdelingen har

Detaljer

Høringssvar fra Den norske jordmorforening- forslag til

Høringssvar fra Den norske jordmorforening- forslag til Til Helse og omsorgsdepartementet Dato: 1509.2014 Høringssvar fra Den norske jordmorforening- forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal Den norske jordmorforening

Detaljer

Kompliserte tvillingesvangerskap. Perinatalmøte Bodil Hvingel

Kompliserte tvillingesvangerskap. Perinatalmøte Bodil Hvingel Kompliserte tvillingesvangerskap Perinatalmøte Bodil Hvingel Ultralyd, gjerne 1. trimester. Mistanke om uterus større enn tilsvarende siste menstruasjon Diagnose Forekomst Eneggede 3-4/1000 fødsler. Toeggede

Detaljer

Momentliste for utreisesamtale -gruppe

Momentliste for utreisesamtale -gruppe Amming Hyppighet av måltider Økedager Fullamming i 6 mndr Helsefordeler for mor/barn Brystspreng/ Håndmelking Tegn/forebygge brystbetennelse Barnet Avføring/urin Bading Navle Tilknytning Påkledning/innetemperatur/

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale 4.3.9 Delavtale om jordmortjenester - sammenhengende svangerskap-, fødsel- og barselomsorg (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Opprinnelig dokument gjelder fra: Vedtatt i styret for

Detaljer

Implementering av fødeveilederen

Implementering av fødeveilederen Arkivsak Dato 19.04.2015 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.05.2015 Sak nr 043-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Implementering av fødeveilederen Forslag

Detaljer

Tidlig ultralyd i svangerskapet - drøftingssak til Nasjonalt råd. Tidlig ultralyd i svangerskapet 1

Tidlig ultralyd i svangerskapet - drøftingssak til Nasjonalt råd. Tidlig ultralyd i svangerskapet 1 Tidlig ultralyd i svangerskapet - drøftingssak til Nasjonalt råd Tidlig ultralyd i svangerskapet 1 Ulike diskusjoner om tidlig ultralyd en diskusjon om medisinskfaglige aspekter - helsemessig betydning

Detaljer

Komplikasjoner svangerskapet. Oppfølging av overvektige i svangerskapet. Komplikasjoner fødsel. Komplikasjoner barnet

Komplikasjoner svangerskapet. Oppfølging av overvektige i svangerskapet. Komplikasjoner fødsel. Komplikasjoner barnet Komplikasjoner svangerskapet Oppfølging av overvektige i svangerskapet Liv Ellingsen, Kvinneklinikken OUS Sammenlignet med kvinner med normal pregravid vekt, har overvektige kvinner i svangerskapet økt

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sex i Norge norsk utgave

Sex i Norge norsk utgave Sex i Norge norsk utgave Synes du det er vanskelig å forstå noe som står i denne brosjyren?, snakk med de som jobber på stedet der du er eller ring Sex og samfunn senter for ung seksualitet. Sex og samfunn

Detaljer

Vi gratulerer med en flott baby. Føde-barsel-seksjonen

Vi gratulerer med en flott baby. Føde-barsel-seksjonen Vi gratulerer med en flott baby Føde-barsel-seksjonen Vi gratulerer med en flott baby! Født: Kl: Vekt: Lengde: Hodeomkrets: Barnepleier: Jordmor: Lege: En ny familie er dannet. Fra barnet er veldig lite

Detaljer

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler DRG-seminaret 2007 5.-6. mars 2007 Øystein Hebnes, KITH Retningslinjer for kreftkoding Publisert 12.juli 2006: Retningslinjer for ICD-10 10-koding av ondartede

Detaljer

Medisinske aspekter av kvinnelig kjønnslemlestelse

Medisinske aspekter av kvinnelig kjønnslemlestelse Medisinske aspekter av kvinnelig kjønnslemlestelse HISTORIKK : Omskjæring oppstod før kristendommen og Islam Kjerneområde i Nord-Sudan Fra keiserhoffene via handelsveiene Har fulgt etniske og kulturelle

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose

Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose Vær vennlig å gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist

Detaljer

Dialogkonferanse. Kjersti Kellner, seniorrådgiver Avd. Allmennhelsetjenester. Helsedirektoratet

Dialogkonferanse. Kjersti Kellner, seniorrådgiver Avd. Allmennhelsetjenester. Helsedirektoratet Kjersti Kellner, seniorrådgiver Avd. Allmennhelsetjenester Helsedirektoratet Dagen i dag Forankring av tjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Forskrift for det helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Innledning Smerte er en av de hyppigste årsakene til at pasienter kontakter helsetjenesten. Epidemiologiske studier

Detaljer

Svangerskapsdiabetes hvem skal henvises, og hva skal henvisningen inneholde?

Svangerskapsdiabetes hvem skal henvises, og hva skal henvisningen inneholde? Svangerskapsdiabetes hvem skal henvises, og hva skal henvisningen inneholde? Diabetesforum 2012 Siri Carlsen Svangerskapsdiabetes, definisjon Redusert glukosetoleranse oppstått i eller erkjent under svangerskapet

Detaljer

Reiser og graviditet. Babill Stray-Pedersen. Kvinneklinikken Rikshospitalet Oslo Universitetssykehus

Reiser og graviditet. Babill Stray-Pedersen. Kvinneklinikken Rikshospitalet Oslo Universitetssykehus Reiser og graviditet Babill Stray-Pedersen Kvinneklinikken Rikshospitalet Oslo Universitetssykehus Reiser og svangerskap Svangerskapet Reisen Sted Vaksinasjon Pre-konsepsjonell veiledning Anamnese Tidligere

Detaljer