Innhold. Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten. Forord Introduksjon... 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten. Forord... 17 Introduksjon... 19"

Transkript

1 Innhold Forord Introduksjon Del 1 Rammer for jordmorvirksomheten 1 Internasjonale føringer for jordmorvirksomhet Verdens helseorganisasjon International Confederation of Midwives Internasjonale etiske retningslinjer for jordmødre The European Midwives Association Utfordringer for norsk jordmorvirksomhet Lover og forskrifter Sentral felles lovgivning for helsepersonell jordmors plass Organisering av helsetjenesten Sentrale begreper i helsepersonelloven og pasientrettighetsloven Pasient Pårørende og nærmeste pårørende Helsepersonell Forsvarlighetskravet Plikt til å være faglig oppdatert Forholdet til annet helsepersonell Rundskriv og retningslinjer Retten til helsehjelp Pasientens rett til medvirkning og informasjon 34 En forutsetning for pasientmedvirkning Informasjon om risiko Unngå personlige oppfatninger Informasjon til mindreårige Pasientens samtykke Samtykkekompetanse Øyeblikkelig hjelp Unntak fra plikten til å yte øyeblikkelig hjelp 37 Jordmors taushetsplikt, opplysningsplikt/-rett og meldeplikt Hva taushetsplikten omfatter Forbud mot journalsnoking Særlige regler om opplysningsplikt Meldeplikt Pasientjournal Organisering av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen Institusjonalisering og sentralisering av fødselsomsorgen Framvekst av en organisert svangerskapsomsorg Utredning om perinatal omsorg i Norge Faglige krav til fødeinstitusjoner Legkvinnekonferanse om fødselsog barselomsorg Stort og sikkert? Smått og godt? Hvor skal kvinner i Norge føde? Transport ved lang reisevei Den akuttmedisinske beredskapen Barselomsorgen Dagens organisering av svangerskaps-, fødselsog barselomsorgen... 45

2 6 innhold En sammenhengende svangerskaps-, fødselsog barselomsorg En helhetlig svangerskapsomsorg Et trygt fødetilbud Kvalitetssikring og brukerperspektiv Veien videre Jordmorvirksomheten Mål med jordmorvirksomheten Jordmors ansvar og funksjon Kunnskapsgrunnlag Intersektorielt samvirke Forskning, utvikling og kvalitetssikring Ulike syn på svangerskap og fødsel Hva er normalt? Ulike syn på fødselen Medikalisering en utfordring Referanser i del Del 2 Forskning 6 Et kvinnefag i utvikling Innledning Et «kvinneledet» føderom vokser fram perioden årene Et spesialisert moderne føderom finner sin form 1970-årene Fødselen som noe mer enn en medisinsk hendelse fra 1990-årene og fram til i dag Kunnskapsbasert praksis Forskjellige typer kunnskap Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap Kontekst Kunnskapsbasert jordmorpraksis Fem trinn i kunnskapsbasert jordmorpraksis 71 Faglige retningslinjer Å føde i vann et eksempel på hvordan jordmor kan arbeide kunnskapsbasert Trinn 1: Å stille spørsmål Trinn 2: Å lete etter svar Trinn 3: Å vurdere forskningen kritisk Trinn 4: Å sette kunnskapen ut i praksis Trinn 5: Å evaluere Noen utfordringer med kunnskapsbasert praksis Jordmødre og forskning Forskningsprosessen Etiske regler for forskning Perinatal epidemiologi Hva er epidemiologi, og hva kan vi bruke epidemiologi til? Noen begreper brukt innen perinatal epidemiologi Medisinsk fødselsregister To eksempler på klinisk epidemiologi i jordmorhverdagen Vurdering av risiko Screening Referanser i del Del 3 Seksuell og reproduktiv helse 10 Kvinnehelse Hvorfor kjønne medisinen? Hvordan påvirker kjønn selve helsebegrepet? 94 Kjønn og legemidler Diskriminerer helsevesenet kvinner? Reproduktiv helse Reproduktiv helse i et globalt perspektiv Abort Familiebegrepet og familiedannelse Hvem får barn og hvem skal kunne få?.. 98 Moderskap og ambivalens Moderskapet og jordmødrene Pubertet, menstruasjonssyklus, klimakterium Fosterliv og barndom Puberteten Unormal pubertet

3 innhold 7 Menstruasjonssyklusen Hormoner gjennom syklusen Endringer i uterus gjennom syklusen Symptomer gjennom syklusen Unormale blødninger Hysterektomi Klimakteriet Årene før menopausen Menopausen Postmenopausen Behandling Sexologi En kort historisk oversikt Kampen mot onanien To nordiske pionerer for seksuell opplysning 112 Mot en seksuell revolusjon i den vestlige verden Seksualiteten i kunsten Seksualitet og kulturforskjeller Hva er seksualitet? Seksuell helse Sexologi som fag Hva er kjønn? Kjønnsidentitet Kjønnsroller Seksuell orientering Hvordan møter vi kvinnens og mannens seksualitet profesjonelt? Bearbeiding av egne holdninger PLISSIT-modellen Kvinnelig og mannlig seksualitet Sansing som kilde til seksuell aktivering Seksuell responssyklus Lubrikasjon Orgasmen Kvinnelig og mannlig ejakulasjon Seksualitet i ulike livsfaser Barn og seksualitet Ungdom og seksualitet Fertil alder og seksualitet Infertilitet og seksualitet Alderdom og seksualitet Seksuell helse i svangerskap og etter fødsel Svangerskap og seksualitet Seksuallivet etter fødsel Seksuelle dysfunksjoner Kvinnelige dysfunksjoner Mannlige dysfunksjoner Parproblemer Prevensjonsveiledning Et historisk tilbakeblikk Katti Anker Møller og mødrehygienekontorene Karl Evang og arbeidet for seksuell opplysning 142 Kort om tidligere tiders prevensjonsmetoder 143 Hvordan bør det veiledes om prevensjon? Kunnskapsgrunnlag Systemteoretisk grunnlagstenkning Kommunikasjonsprosessen Løsningsfokusert tilnærming LØFT Helse og livsstil Empatisk kommunikasjon Ulike kulturer Veiledningssituasjoner med kommentarer og forslag til løsninger Eksempel 1: Postpartumsamtale Eksempel 2: Konsultasjon ved helsestasjon for ungdom Jordmors rett til å rekvirere hormonpreparater 153 Om ulike prevensjonsmidler og -metoder Hormonelle preparater Kombinasjonspreparater Gestagenpreparater Spiral Barrieremetoder Kondom og femidom Pessar Usikker prevensjon Sikre perioder Avbrutt samleie Nødprevensjon Sterilisering Amming og prevensjon Framtidens prevensjonsmidler

4 8 innhold 14 Biletdiagnostikk i svangerskapsomsorg den store endringa i vår tid Informasjon nesten frå konsepsjon til fødsel 166 Fosterundersøkinga i tida rundt veke Invasiv fostermedisin Fostersjukdom og hemodynamikk Framtida Genetikk Genetiske årsaker til utviklingsavvik Hvor hyppig forekommer medfødte utviklingsavvik? Genomet vårt Genetiske sykdomsmekanismer Mendelske sykdommer Autosomalt recessiv sykdom Autosomalt dominant sykdom X-bundet sykdom Én sykdom flere gener / ett gen flere sykdommer Kromosomsykdommer Numeriske kromosomfeil Strukturelle kromosomfeil Prenatal diagnostikk ved genetisk sykdom Ikke-invasive metoder for fosterdiagnostikk 181 Invasive metoder for fosterdiagnostikk Preimplantasjonsdiagnostikk Henvisning til fosterdiagnostikk Genetisk utredning og veiledning Genetisk testing Referanser i del Del 4 Svangerskapet 16 Befruktning og endokrinologi etter befruktning Dannelsen av kjønnsceller Meiosen Egg og sædceller har ulik historie Befruktning Zygoten og de første celledelingene (mitosene) Spesialisering Er egget rundt? Utfordringer for det befruktede egget Sørge for vedlikehold av decidua Sørge for at decidua slipper pre-embryoet inn i vevet Sørge for at mors immunapparat ikke angriper det implanterende pre-embryoet Sørge for blodforsyning til den voksende placenta Det underlige mennesket Assistert befruktning Ulike metoder Inseminasjon Befruktning utenfor kroppen Bivirkninger ved assistert befruktning Preimplantasjonsdiagnostikk Nye familier Svangerskapets anatomi og fysiologi 207 Anatomi Genitalregionen Vagina Uterus Ovariene Vev, muskulatur og nerver Knokler Fødselskanalen Svangerskapets fysiologi Placentahormoner Væskeretensjon og vektøkning Hjerte- og karsystemet Koagulasjonssystemet Uterus Huden Gastrointestinalsystemet Urogenitalsystemet Placenta, navlesnor og fostervann Placenta morkaken Implantasjon Trofoblaster Immunologi Blodstrøm Anatomisk oppbygning

5 innhold 9 Placentas oppgaver Placentas lokalisasjon Undersøkelse av placentafunksjon Navlesnoren Undersøkelse av placenta og navlesnor etter fødselen Fostervannet Embryologi fosterets vekst og utvikling Embryologi Befruktningen Definisjon av embryoets og fosterets alder Embryonal utvikling Placenta og fosterhinner Fosterets vekst og utvikling Vår informasjon om fosterets størrelse og vekst Utvikling av direkte fostermål basert på ultralydteknologi føtometri Estimering av vekt og vekst fra millimetermål til praktisk informasjon Svangerskapsomsorg WHOs anbefalinger Organisering av svangerskapsomsorgen Kvinnens autonomi Jordmors ansvar og funksjon overfor gravide 249 Syn på svangerskap og fødsel Forebyggende helsearbeid Yrkesaktive gravide Anamnese Sosial anamnese Gynekologisk og obstetrisk anamnese Vekt og ernæring Fysisk aktivitet Jerntilskudd Vitaminer Rusmidler Legemidler Foreldreforberedelse Undersøkelser og funn Helsekort for gravide Forventet fødselstidspunkt Fosteret Svangerskapskontrollenes innhold Svangerskapsimmunologi Bakgrunn og definisjoner Antistoff og immunisering Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt Rh(D)-hemolytisk sykdom Annen hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt 268 AB0-hemolytisk sykdom hos nyfødte Behandling av hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt Immunhematologisk svangerskapskontroll Blodplateimmunisering Alminnelige plager i svangerskapet Gastrointestinale forandringer Kvalme og brekninger Obstipasjon Kardiovaskulære forandringer Varicer Blodet Respiratoriske forandringer Urogenitale forandringer Utflod Hudforandringer Muskulære forandringer Bekkenleddssyndromet Leggkramper Karpaltunnelsyndrom Psykiske, sosiale og sosioøkonomiske endringer i svangerskapet Svangerskapet en overgangsfase Svangerskapet som modningsprosess hos kvinnen Svangerskapet inndelt i psykiske faser Modning til morsrollen ulike tilnærminger 278 Økt sårbarhet Svangerskapet som modningsprosess hos mannen Couvadesyndromet Parforhold og foreldreskap Endringer i samlivet Jordmors arbeid med de psykososiale utfordringene i svangerskapet

6 10 innhold Samtalen et viktig redskap Å fremme foreldrenes psykososiale helse Menn og svangerskapsomsorgen Senere graviditeter Migrasjon Bør lesbiske gravide ha et eget tilbud? Sosioøkonomiske tiltak og rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel Farskap og foreldreansvar Stønads- og permisjonsregler Stønad ved alvorlig sykdom eller død Metoder for fosterovervåking Ultralyd i svangerskapsomsorgen Lover og retningslinjer Etikk Jordmødre og ultralyd Hva er ultralyd? Ultralydundersøkelse i første trimester Ultralydundersøkelse i andre trimester Ultralydundersøkelse i tredje trimester Blodstrømsmålinger Doppler-ultralyd Fostermedisin Palpasjon av uterus Symfyse-fundusmål Leopolds håndgrep Auskultasjon Jordmorstetoskop Auskultasjon med Doppler-ultralyd Fosteraktivitet Bevegelsesmønster Forandring i fosterbevegelsene Overvåking av fosteraktivitet Fosterovervåking med kardiotokografi Kardiotokografi (CTG) Tolkning av CTG Fosterblodprøver i tillegg til CTG ST-analyse av foster-elektrokardiografi i tillegg til CTG Indikasjoner for CTG-overvåking Komplikasjoner i svangerskapet Blæremola (mola hydatidosa) Spontan abort Emesis og hyperemesis Infeksjonssykdommer Urinveisinfeksjoner Candida-infeksjon Gruppe A-streptokokker Gruppe B-streptokokker Røde hunder (rubella) Vannkopper (varicella) Herpes genitalis Cytomegalovirus Hepatitt B Hepatitt C Parvovirus den femte barnesykdommen Toksoplasmose Malaria Seksuelt overførte sykdommer Genital klamydia Syfilis Gonoré Hiv-infeksjon Blødninger i svangerskapet Placenta praevia forliggende morkake Vasa praevia forliggende blodkar Abruptio placentae placentaløsning Bekkenløsning bekkenleddssyndromet Flerlingsvangerskap, transfusjonssyndrom Svangerskapsindusert hypertensjon, preeklampsi, eklampsi Årsak og forekomst Symptomer og funn Behandling HELLP-syndrom Eklampsi Prognose, gjentakelsesrisiko, profylakse IUGR intrauterin veksthemning Oligohydramnion og polyhydramnion Hudsykdommer, kløe Pruritiske urtikarielle papler og plakk i svangerskapet Intrahepatisk kolestase i svangerskapet Svangerskap og kroniske sykdommer 339 Diabetes mellitus Type 1- og type 2-diabetes Tilrettelagt svangerskapsomsorg Svangerskapsdiabetes

7 innhold 11 Behandling ved svangerskapsdiabetes Epilepsi Stoffskiftesykdommer Hypotyreose Hypertyreose Postpartumtyreoiditt Astma og lungesykdommer Nyresykdommer Hypertensjon Hjertesykdommer Mage-tarm-sykdommer Koagulasjonsforstyrrelser von Willebrand-syndrom Hemofili A og B Trombofili Anemi Revmatiske sykdommer Systemisk lupus erythematosus Revmatoid artritt Antifosfolipidsyndrom Psykiske lidelser Tilstander hos kvinnen som kan påvirke svangerskap, fødsel og barseltid Nedsatt fysisk funksjonsevne Svangerskap og fødsel Barseltiden Kvinnelig omskjæring kjønnslemlestelse Svangerskapet Fødselen Barseltiden Anomalier i fødselsveiene Brystoperasjoner Fødselsangst Svangerskapet Fødselen Barseltiden Spiseforstyrrelser Svangerskapet Forebygging av fødselsdepresjon Rusmisbruk Svangerskapet Fødselen Barseltiden Vold og seksuelle overgrep Svangerskapet Fødselen Barseltiden Referanser i del Del 5 Fødselen 29 Fødselens dynamikk Livmor og rier Fødselsriene Fødselskanalen Fosteret og kardinalbevegelsene Forhold som fremmer og hemmer fødselens framgang Åpningsfasen Fasene i fødselen Fødselens start Åpningsfasens latensfase Møtet med kvinnen ved innleggelsen Observasjoner og undersøkelser ved innleggelsen Åpningsfasens aktive fase Kvinnens behov Jordmors rolle Vurdere fosterets tilstand Vurdere kvinnens tilstand Vurdere framgangen i fødselen Mobilitet og stillinger Overgangsfasen Utdrivningsfasen Latens og aktiv fase Trykketrang Riene i utdrivningsfasen Fosterovervåking Fosterets innstilling og rotasjon Når hodet fødes Når hodet er født Instruert eller spontan trykking Forskjeller mellom spontan og instruert trykking

8 12 innhold Fødestillinger Oppreiste stillinger På knær og albuer Sideleie Ryggleie Beskyttelse av kvinnens perineum Ulike håndgrep Etterbyrdsfasen En kritisk periode Løsning av placenta Tidlig eller forsinket avnavling av barnet Forløsning av placenta Tilknytningsfasen Fysiologiske og anatomiske endringer Psykososiale endringer Foreldrenes fødselsopplevelse Dokumentasjon i forbindelse med fødselen Fødselssmerte og smertelindring Innledning Fødselssmerte og lindring av fødselssmerte i et historisk perspektiv Smerte og smertefysiologi Inhibitoriske smertelindringssystemer og sekundære smertetilstander Fødselssmerte Den fysiologiske fødselssmerten Fysiologisk innvirkning av fødselssmerten på moren og fosteret Kartlegging av smerte Faktorer som kan påvirke fødselssmerten og behovet for smertelindring Forberedelse til fødsel og valg av smertelindring Psykologiske faktorer Kulturelle faktorer Ledsagerens rolle under fødselen Jordmors syn på fødselssmerten Smertelindring ved fødsel Alternative og fysiologiske metoder for smertelindring Farmakologisk smertelindring Blokader Rifter, episiotomi og suturering Bekkenbunnens funksjon og kvinnens helse 456 Rifter Risikofaktorer Episiotomi Suturering Suturteknikk Fødsler som krever ekstra oppfølging 468 For tidlig fødsel Truende for tidlig fødsel Diagnostikk Behandling Fødselshjelp For tidlig vannavgang Diagnostikk Prognose og behandling Vannavgang ved termin Diagnostikk Behandling Overtidig svangerskap Prognose Behandling Indusert fødsel Diagnostikk og behandling Langvarig fødsel Behandling Avvikende hodefødsler Occiput posterior Høy likestand Dyp tverrstand Panneinnstilling Ansiktsinnstilling Asynklitisme Postpartumblødning Diagnostikk Behandling Tvillingfødsel Fødsel av monochoriote tvillinger Fødselshjelp ved spesielle tilstander Diabetes mellitus Epilepsi Hypertensjon og preeklampsi Intrauterin veksthemning Dødfødsel og abort

9 innhold 13 Omsorg ved dødfødsler og senabort Sjokkfasen Forberedelse til fødselen Å skape minner Tid til å ta avskjed Tverrfaglig samarbeid Prøvetaking, obduksjon og gravlegging Sorgsamtaler og etterkontroll Jordmødres opplevelser Operative forløsninger Sectio caesarea Forekomst Indikasjoner Utførelse Komplikasjoner Jordmors rolle ved keisersnitt Operative vaginale forløsninger Forekomst Utførelse av vakuumekstraksjon Utførelse av tangforløsning Komplikasjoner Vaginal seteforløsning Forekomst av seteleie Diagnose Utførelse Vaginal setefødsel eller keisersnitt? Fødsler i fødestuer, hjemme og under transport Frittstående jordmorstyrte fødestuer Jordmorstyrte fødeenheter i sykehus Planlagt hjemmefødsel Transportfødsler og uplanlagte hjemmefødsler 500 Kvinners valg Livreddende førstehjelp ved akutte tilstander Innledning Etterbyrdsblødning Akuttiltak i sykehus Akuttiltak i fødestue eller hjemme Legemidler ved atoniblødning Håndgrep for å forløse placenta Håndgrep for å stoppe atoniblødning Tamponade av uterus ved atoniblødning Eklampsi Akuttiltak ved eklampsi Legemidler ved eklampsi Uterusinversjon Manuell reposisjon av uterus Akuttiltak ved uterusinversjon Gjenoppliving av kvinnen Akuttiltak ved gjenoppliving av kvinnen Basal hjerte-lunge-redning Skulderdystoci Akuttiltak ved skulderdystoci Håndgrep ved skulderdystoci Observasjon av mor og barn etter skulderdystoci Framfall av navlesnor Akuttiltak ved framfall av navlesnor Asfyksi ved fødselen Akuttiltak ved asfyksi Gjenoppliving av nyfødte Trening og teamarbeid Referanser i del Del 6 Barseltiden og kvinnen 40 Barselomsorg Barselomsorg før og nå Oppfølging fra jordmor etter fødselen Støtte de første dagene Fysiologiske og anatomiske forandringer Endokrinologiske forandringer Menstruasjon og ovulasjon etter fødsel Involusjon Normal sårtilheling Sirkulasjons- og respirasjonssystemet Urinveiene og bekkenbunnsmuskulaturen Tarmsystemet Muskel- og skjelettsystemet Søvn Vektreduksjon Psykiske og sosiale forandringer Nye roller Tilknytning

10 14 innhold 41 Plager og komplikasjoner De første dagene Den senere barselperioden Uterus Endometritt Postpartumblødning Smerter i perineum Hematom Smertelindring Keisersnitt Sårinfeksjon Sårsmerter Urinveiene Urininkontinens Infeksjon i urinveiene Urinretensjon Mage- og tarmproblemer Obstipasjon Hemoroider Analfissur Analinkontinens Sfinkterskader Ryggsmerter Hodepine Migrene Spinalhodepine Hypertensjon, preeklampsi, eklampsi Trombose og emboli Psykiske og sosiale forandringer Tretthet, utmattelse Postpartumdepresjon Postpartumpsykose Postpartumsamtale og utreisesamtale Etterkontroll Kvinner med særskilte behov Referanser i del Del 7 Barseltiden og barnet 42 Det friske nyfødte barnet Fysiologiske tilpasninger i nyfødtperioden Vekt, lengde og hodeomkrets Lunger og respirasjon Hjerte og kretsløp Munnhulen og mage-tarm-kanalen Nyrer og genitalier Blodet og koagulasjonssystemet Metabolske og hormonelle endringer Blodglukose Kalsium og D-vitamin Kroppstemperatur Brystsvull og blødning Immunapparatet Morsmelk Det nyfødte barnets hud Rødme i huden Papler Forandringer i blodkar Pigmentflekker Navlen Undersøkelse og observasjon av barnet Apgar-skår Legeundersøkelse av det nyfødte barnet Screeningprogrammer for nyfødte barn Fenylketonuri og hypotyreose Hørsel Pulsoksymetri Det syke nyfødte barnet Symptomer på sykdom Barn med lav fødselsvekt Store barn Syndromer og medfødte misdannelser Kromosomfeil Andre misdannelser Medfødte hjertefeil Misdannelser i mage-tarm-kanalen Misdannelser i sentralnervesystemet Nyre- og urinveismisdannelser Medfødt diafragmahernie Gastroschise omfalocele Skjelettanomalier Premature barn Forekomst organisering Intensivbehandling Komplikasjoner Overlevelse

11 innhold 15 Individualisert omsorg familiefokusert nyfødtmedisin Etikk prognose Asfyksi Den asfyktiske prosessen Hjerneskade Behandling Prognose Juridiske aspekter Resuscitering Initial resuscitering oksygen Mekonium Ventilering Avnavling Tilbakeholdelse og avslutning av resuscitering Hyperbilirubinemi Fysiologiske mekanismer for neonatal ikterus 602 Patologiske årsaker til ikterus Bilirubinencefalopati kjerneikterus Forebyggende strategier risikogrupper Behandling Ukonjugert og konjugert hyperbilirubinemi 605 Hypoglykemi Normalfysiologi Risikosituasjoner Symptomer behandling Neonatale kramper Klinikk utredning Behandling Prognose Infeksjoner Bakterielle infeksjoner Virusinfeksjoner Rusmiddelmisbruk Abstinenssymptomer føtale alkoholskader 609 Omsorgssvikt Tidlig hjemreise Transport av nyfødte Tilstander som krever spesielle tiltak Når barn blir overflyttet til nyfødtavdeling separasjon mellom mor og barn Referanser i del Del 8 Barseltiden og amming 44 Mor-barn-vennlige sykehus Historikk WHO/UNICEFs ti trinn for vellykket amming Mor-barn-vennlige sykehus i Norge Evalueringsprosessen Dagens situasjon Brystets anatomi og fysiologi Brystets anatomi Forandringer i brystet i svangerskapet og etter fødselen Ammingens fysiologi Melkeproduksjonen de første dagene etter fødselen Opprettholdelse av melkeproduksjonen Morsmelkens sammensetning Råmelk Moden melk Morsmelk som ernæring Proteiner Fett Karbohydrater Vitaminer og mineraler Morsmelkens helsefremmende effekt Helsefordeler for barnet Helsefordeler for moren Ammeveiledning Ammeveiledning i svangerskapet Ammeveiledning etter fødselen Første amming etter fødselen Sugetak og tidlige tegn på sult Ammestillinger Selvregulering og samsoving Ammeobservasjon Ammehjelp etter hjemreise Vanlige ammeproblemer Såre brystknopper Brystspreng og melkespreng Tilstoppede melkeganger Mastitt (brystbetennelse)

12 innhold 16 For lite melk Flate og innadvendte brystknopper Når moren er brystoperert Brystskjold Andre ammeproblemer Amming av barn med spesielle behov Amming av premature barn Amming av barn med hjertefeil Amming av barn med leppe-kjeveganespalte Amming av barn med Down-syndrom Amming av fullbårne barn som har infeksjon eller er innlagt til observasjon Amming av flerlinger Håndmelking og pumping Håndmelking Pumping Å gi barnet utpumpet melk Oppbevaring av morsmelk Mat og drikke Legemidler Tobakk Alkohol Forurensning Når mor ikke kan eller ikke ønsker å amme 661 Sykdommer hos moren Sykdommer hos barnet Når mor ikke ønsker å amme Referanser i del Presentasjon av forfatterne Stikkord Illustrasjoner

Retningslinje for hjemmefødsel

Retningslinje for hjemmefødsel IS-2012 Retningslinje for hjemmefødsel Svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender 1 Heftets tittel: Retningslinje for hjemmefødsel svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender. IS-2012 Utgitt:

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057 Nytt liv og trygg barseltid for familien Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Forord Heftets tittel: Utgitt: 2014 Bestillingsnummer: Nytt liv og trygg

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2005. Opptrykk Helsedirektoratet 2011. Brosjyren bestilles fra Trykksakekspedisjonen Helsedirektoratet Pb 7000.

Detaljer

Gravid for første gang

Gravid for første gang Ulla Rode Gravid for første gang 2013 Graviditet, fødsel og den nye familien Hva er det som skjer i løpet av svangerskapet? Hvordan får jeg en god start på ammingen? Er den første tiden som foreldre virkelig

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011 Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker SiV Grafi sk AT 2011 ÅRSRAPPORT 2010 2 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 3 Årsrapport

Detaljer

Graviditet, fødsel og den nye familien

Graviditet, fødsel og den nye familien Mette Thoresen m.fl. Graviditet, fødsel og den nye familien Din graviditet uke for uke se magen vokse! Fødselsforberedelse både for mor og far Den første tiden som foreldre få svar på spørsmålene dine

Detaljer

Befruktning og fødsel

Befruktning og fødsel Samling 5 Befruktning og fødsel Målsetting: Samlingen skal gi økt innsikt i, og respekt for kvinnekroppens reproduktive funksjoner, herunder seksualitet, befruktning og fødsel. Viktig er også økt innsikt

Detaljer

www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010

www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010 www.aidsmap.com HIV & kvinner Norsk Første utgave 2010 Denne utgaven er redigert av Positively UK (tidligere Positively Women) Første norske utgave 2010 Tilpasset fra fjerde engelske utgave 2010 Takk til

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Jordmora. Jordmødre er best på ultralyd. nr. 3-2013 årgang 11. tidsskrift for jordmorforbundet nsf

Jordmora. Jordmødre er best på ultralyd. nr. 3-2013 årgang 11. tidsskrift for jordmorforbundet nsf I DETTE NUMMERET: Nytt styre i Jordmorforbundet Nyutdannet på fødeavdeling Verv og vinn flotte premier Jordmora nr. 3-2013 årgang 11 tidsskrift for jordmorforbundet nsf Jordmødre er best på ultralyd Jordmora

Detaljer

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009)

Innst. S. nr. 240. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innst. S. nr. 240 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 12 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels-

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Intimitet og glede! vi gir deg bedre helse

Intimitet og glede! vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek! vi gir deg bedre helse Innhold Innledning om seksualitet 8 Seksualanatomi og fysiologi 10 Anatomi mannlig kjønnsorgan 11 Mannens seksualfysiologi 11 Anatomi kvinnelige

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris.

Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris. Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris. Rønnaug Solberg, Leonid Pankratov, og Ola Didrik Saugstad. Pediatrisk Forskningsinstitutt og Institutt

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014 Versjon: 1.0 Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...2 Del 1 Svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg...2

Detaljer

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre KAPITTEL 1 SVANGERSKAPSOMSORG Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre ICD-10 Z34.0 Kontroll av normalt førstegangssvangerskap Z34.8 Kontroll av senere normalt svangerskap Z31.9

Detaljer

en veileder for helsepersonell

en veileder for helsepersonell ANNA PIA HÄGGKVIST en veileder for helsepersonell Med bidrag fra: Anne Bærug, Asbjørn Langslet, Rolf Lindemann, Gro Nylander og Elisabeth Tufte IK-2597 MOR BARN VENNLIG INITATIV I NORGE Copyright Anna-Pia

Detaljer

Til deg som har fått barn

Til deg som har fått barn Til deg som har fått barn SØ-109003 3 4 6 8 13 16 Innhold Kjære barselkvinne Barseltiden Amming Ammeteknikk Bra å vite om barnet Generell informasjon Kjære barselkvinne Gratulerer med det nye barnet! Vi

Detaljer

Gratulerer med barnet!

Gratulerer med barnet! Gratulerer med barnet! Et menneske er født - et nytt lite individ som er helt unikt, med sine spesielle egenskaper og muligheter. Foreldre og barn skal nå bli kjent med hverandre, og vi ønsker å være til

Detaljer

Jordmora. Å være til stede. i hjertet av jordmors ideologi. tidsskrift for jordmorforbundet nsf. nr. 3-2014 årgang 12

Jordmora. Å være til stede. i hjertet av jordmors ideologi. tidsskrift for jordmorforbundet nsf. nr. 3-2014 årgang 12 I DETTE NUMMERET: Tidlig hjemreise etter fødsel Åredusere bruk av keisersnitt Psykologisk smertemestring Jordmora nr. 3-2014 årgang 12 tidsskrift for jordmorforbundet nsf Å være til stede i hjertet av

Detaljer

Til deg som har fått barn 1

Til deg som har fått barn 1 Til deg som har fått barn Til deg som har fått barn 1 Kjære barselkvinne Gratulerer med det nye barnet! Vi arbeider for at du og din familie vil trives hos oss og at oppholdet blir en positiv opplevelse.

Detaljer

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: Nr. 3 2005 Årgang 34 leder: Om retningslinjer og gravide Av Anders Svensson 1

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: Nr. 3 2005 Årgang 34 leder: Om retningslinjer og gravide Av Anders Svensson 1 UT utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin PO Innhold: ST leder: Om retningslinjer og gravide Av Anders Svensson 1 EN Nr. 3 2005 Årgang 34 utpostens dobbelttime: Intervju med Atle Klovning Av Petter

Detaljer

Se den enkelte kvinne

Se den enkelte kvinne 116. årgang Tidsskrift for Jordmødre nr 6 2010 Den 18. Nordiske Jordmorkongress Se den enkelte kvinne Ny p-pille Nytt behandlingsprinsipp Finnes det en p-pille som reduserer hormonsvingningene? I løpet

Detaljer

Er det sammenheng mellom rapportert styrketrening av magemusklene før og under svangerskapet og type fødsel og grad av perineal ruptur?

Er det sammenheng mellom rapportert styrketrening av magemusklene før og under svangerskapet og type fødsel og grad av perineal ruptur? k Eirin Nygaard Rise Er det sammenheng mellom rapportert styrketrening av magemusklene før og under svangerskapet og type fødsel og grad av perineal ruptur? En prospektiv kohortstudie av 38 185 førstegangsfødende

Detaljer