SHREDDER MAKULATOR MAKULATOR. DK Makulator 2 Brugsanvisning. NO Makuleringsmaskin 3 Bruksanvisning. SE Dokumentförstörare 4 Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SHREDDER MAKULATOR MAKULATOR. DK Makulator 2 Brugsanvisning. NO Makuleringsmaskin 3 Bruksanvisning. SE Dokumentförstörare 4 Bruksanvisning"

Transkript

1 MODEL SHREDDER SHREDDER Instruction manual Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. DK Makulator 2 Brugsanvisning NO Makuleringsmaskin 3 SE Dokumentförstörare 4 SF Paperinsilppuri 5 Käyttöohje

2 DANSK 2 Brugsanvisning Installation Monter makulatoren sikkert på kanten af affaldsspanden ved at bruge armene på makulatoren som vist på (figur 1) Tilslut stikket i stikkontakten, her bør De sikre Dem at det er en 230 volt stikkontakt. CB500SB er forsynet med en forlænget arm som vist på figur 1, så den passer over de fleste affaldsspande. Brug Ved brug af knappen placeret på toppen af makulatoren vælges en af de følgende funktioner. Denne funktion gør at makulatoren automatisk starter når der indsættes et stykke papir i åbningen I det tilfælde at papiret standser fordi det har sat sig fast benyttes denne funktion som kører papiret tilbage. Denne funktion slukker helt for makulatoren. Kapacitet AS505SB kan køre optil 5 ark ad gangen igennem helt op til en papirtykkelse af 70 g/m². Samtidig tager den papir helt op til A4 ark. HVIS 1 STYKKE PAPIR FOLDES TÆLLER DETTE SOM 2 STYKKER PAPIR. Hvis der makuleres kontinuerligt må der ikke makuleres i en længere periode en 2 minutter ad gangen. Herefter skal makulatoren have en pause på 4 minutter. I det tilfælde at der makuleres kontinuerligt i en periode længere end 2 minutter eller at derkommer papir stop, slår makulatoren selv fra. Herefter sættes knappen i position i 15 sekunder og maskinen kan anvendes igen. Hvis der forsøges at makulere mere end 5 stykker papir af gangen vil dette medføre papirstop. Advarsel På intet tidspunkt må Deres fingere komme tæt på papirindgangen mens makulatoren er tilsluttes strømkilden. Stikket skal altid fjernes fra stikkontakten inden at makulatoren der foretages rengøring af maskinen eller inden affaldsspanden flyttes. Sørg for at tømme papirkurven i god tid så der ikke kommer papir stop. Brug aldrig olie eller andre væsker i eller Der bør aldrig makuleres kuverter, labels eller andet som indeholder lim. Dette kan med stor sandsynlighed medføre papirstop. Prøv ikke på selv at udføre reperation på makulatoren da dette kan medføre ødelæggelse og garantien vil derfor bortfalde. Reparation bør altid udføres af en fagmand indenfor dette område. Hold børn og dyr på sikker afstand af makulatoren når den er tilsluttet. Husk efter 2 minutter kontinuerligt makulering skal maskinen holde 4 minutters pause.

3 NORSK 3 Installering Monter makuleringsmaskinen sikkert på kanten av papirkurven ved hjelp av armene på makuleringsmaskinen (se figur 1). Kontroller at det er en 230-volts stikkontakt før du setter inn støpselet. CB500SB er utstyrt med en forlenget arm (se figur 1), slik at den passer til de fleste papirkurver. Bruk Med knappen øverst på makuleringsmaskinen kan du velge en av følgende funksjoner: AUTO Denne funksjonen gjør at makuleringsmaskinen starter automatisk når du fører et ark inn i materen. Hvis arket stopper opp fordi det har satt seg fast, brukes denne funksjonen til å kjøre det tilbake. Med denne funksjonen slår du makuleringsfunksjonen helt av. Kapasitet AS505SB kan makulere inntil 5 ark med en tykkelse på maks. 70 g/m² om gangen. Maskinen håndterer ark opptil A4-størrelse. HVIS DU BRETTER ARKET, TELLER DET SOM TO ARK. Kontinuerlig makulering må ikke utføres i mer enn 2 minutter om gangen. Deretter må maskinen hvile i 4 minutter. Dersom det makuleres kontinuerlig i over 2 minutter eller arket stopper opp, slår makuleringsmaskinen seg automatisk av. Deretter må knappen settes i -stilling og bli der i 15 sekunder før maskinen kan brukes igjen. Hvis du prøver å makulere mer enn 5 ark om gangen, vil dette føre til papirstopp. Advarsel Hold alltid fingrene i god avstand fra papirmateren mens strømmen er tilkoblet. Trekk alltid støpselet ut før makuleringsmaskinen skal rengjøres eller papirkurven flyttes. Sørg for å tømme papirkurven i god tid for å unngå papirstopp. Bruk aldri olje eller andre væsker i eller Makuler aldri konvolutter, klistremerker eller annet som inneholder lim. Dette vil med stor sannsynlighet medføre papirstopp. Ikke forsøk å reparere makuleringsmaskinen selv, da dette kan medføre skader og opphør av garantien. Reparasjoner bør alltid utføres av en fagmann på dette området. Hold barn og dyr i sikker avstand fra makuleringsmaskinen når den er tilkoblet. Husk at maskinen må hvile i 4 minutter etter at den har jobbet kontinuerlig i 2 minutter.

4 SVENSKA 4 Installation Montera dokumentförstöraren säkert på kanten av papperskorgen med hjälp av dokumentförstörarens armar enligt (figur 1). Sätt i kontakten i eluttaget. Kontrollera att det är ett 230 V uttag. CB500SB är utrustad med en förlängningsarm enligt figur 1, så att den passar till nästan alla papperskorgar. Användning. Du använder knappen som sitter ovanpå dokumentförstöraren för att välja en av följande funktioner. Denna funktion gör att dokumentförstöraren startar automatiskt när du placerar ett pappersark i öppningen. Om papperet stoppar därför att det har fastnat använder du denna funktion för att köra papperet baklänges. Denna funktion stänger av dokumentförstöraren helt. Kapacitet. AS505SB kan köra upp till 5 ark åt gången ända upp till en papperstjocklek på 70 g/m². Samtidigt klarar den av papper ända upp till A4-ark. OM DU VIKER 1 PAPPERSARK RÄKNAS DET SOM 2 PAPPERSARK. Om du makulerar kontinuerligt får du inte makulera längre perioder än 2 minuter åt gången. Därefter ska dokumentförstöraren ha en paus på 4 minuter. Om du försöker makulera kontinuerligt i en period som är längre än 2 minuter eller vid pappersstopp, stänger dokumentförstöraren av sig själv. Därefter placeras knappen i -läge i 15 sekunder innan du kan använda maskinen igen. Om du försöker makulera fler än 5 pappersark åt gången resulterar det i pappersstopp. Varning Du får aldrig låta fingrarna komma i närheten av pappersöppningen medan dokumentförstöraren är ansluten till strömkällan. Du måste alltid dra ut dokumentförstörarens kontakt ur eluttaget innan du rengör maskinen eller flyttar papperskorgen. Var noga med att tömma papperskorgen i god tid så att det inte uppstår pappersstopp. Använd aldrig olja eller andra vätskor i eller Du bör aldrig makulera kuvert, etiketter eller annat som innehåller lim. Detta orsakar med stor sannolikhet pappersstopp. Ge dig inte på att reparera dokumentförstöraren själv eftersom det kan resultera i skador som upphäver garantin. Reparation bör alltid utföras av en behörig yrkesman. Håll barn och djur på säkert avstånd från dokumentförstöraren när den är påslagen. Glöm inte att låta maskinen få 4 minuters paus efter 2 minuters kontinuerligt makulering.

5 Käyttöohje Asennus Asenna paperinsilppuri tukevasti roskakorin reunoihin silppurissa olevilla kannattimilla kuvan mukaisesti (kuva 1). SUOMI 5 Työnnä pistotulppa 230 voltin pistorasiaan. CB500SB:ssä on kuvassa 1 näkyvän kaltainen pidennetty kannatin, jonka ansiosta se sopii useimpiin roskakoreihin. Käyttö Silppurin yläosassa olevalla painikkeella valitaan seuraavat toiminnot. Kun tämä toiminto valitaan, silppuri käynnistyy automaattisesti työnnettäessä aukkoon paperi. (Kuva 2) Kun paperi juuttuu ja pysähtyy, se voidaan ohjata takaisin tällä toiminnolla. (Kuva 2) Kun tämä toiminto valitaan, paperinsilppurista katkeaa virta. (Kuva 2) Kapasiteetti AS505SB tuhoaa 5 arkkia kerralla, kun paperin paksuus on enintään 70 g/m². Silppuriin mahtuu enintään A4-kokoinen arkki. TAITETTU ARKKI LASKETAAN KAHDEKSI ARKIKSI. Silppuria saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 2 minuuttia kerralla. Sen jälkeen on pidettävä 4 minuutin tauko. Jos silppuria käytetään yhtäjaksoisesti yli 2 minuuttia tai jos paperi pysähtyy, silppurin virta katkeaa automaattisesti. Tällöin painike on siirrettävä -asentoon 15 sekunniksi, minkä jälkeen laitetta voidaan taas käyttää. Jos silppurilla yritetään tuhota yli 5 arkkia kerralla, paperi pysähtyy. Varoitus Älä vie sormia lähelle paperinsyöttöaukkoa, kun paperinsilppuri on kytketty virtalähteeseen. Pistotulppa on aina irrotettava pistorasiasta ennen silppurin puhdistusta tai roskakorin vaihtoa. Muista tyhjentää roskakori ajoissa, jotta paperi ei pysähdy. Älä käytä öljyä tai muita nesteitä laitteen läheisyydessä. Älä silppua kirjekuoria, tarroja tai muita papereita, joissa on liimaa. Ne aiheuttavat erittäin todennäköisesti paperin pysähtymisen. Älä yritä korjata paperinsilppuria itse, sillä laite voi vaurioitua ja takuu raueta. Korjaustyöt on aina teetettävä asianmukaisen koulutuksen saaneella ammattilaisella. Pidä lapset ja eläimet turvallisen matkan päässä paperinsilppurista, kun se on kytketty virtalähteeseen. Muista pitää 4 minuutin tauko 2 minuuttia kestäneen yhtäjaksoisen käytön jälkeen.

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine Polermaskin med dubbla polerdiskar Polermaskin med doble polerskiver Kiillotuskone jossa kaksi kiillotuslaikkaa Polermaskine med dobbelte polerskiver 350 W SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ELMASKINER LÄS

Detaljer

826.664-B-Couv 6/05/03 18:57 Page 1. Aroma 4-10 1-3. Aroma 4-10 1-3. www.krups.com

826.664-B-Couv 6/05/03 18:57 Page 1. Aroma 4-10 1-3. Aroma 4-10 1-3. www.krups.com 2.-B-Couv /0/0 1: Page 1 I Aroma - I 0 1-0 Aroma - I 0 1-0 www.krups.com 2.-B-Couv /0/0 1: Page 2 I II I a b e i Aroma - 0 1-0 g c d c h f a e b i Aroma - c d 0 1-0 h 1 2 N (1X) /g 2.-B-Couv /0/0 1: Page

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

STEAKHOUSE BBQ CONTACT. BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117

STEAKHOUSE BBQ CONTACT. BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117 STEAKHOUSE BBQ CONTACT BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri 1 SE Optisk trådlös minimus Den trådlösa funktionen ger en friare användning av minimusen och därmed ökar också din effektivitet.

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a2 A B C D E F G H GVS1 GVS2 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a3 1 2 3 4 ❹ ❶ ❷ ❸ 5 6 7 8 9 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page 42 Norsk

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Bruksanvisningen innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11 FI SV DA NO EN Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11 FI ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Hoover pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer