BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI"

Transkript

1

2 BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne brugsanvisning Læses nøje før brug af MIDI barnestolen. - Barnestolen MIDI er godkendt efter ECE-forskrift nr. 44/04 for børn mellem 0 og 18 kg. ( ca. op til 4 år. ) - Barnestolen MIDI kan anvendes i alle biler, bagudvendt på forsæde eller bagsæde, med fast 3-punkts sele eller rullesele af 3-punkts typen, som er godkendt efter ECEforskrift nr.16, eller en tilsvarende godkendelse. - Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på barnestolen. En sådan ændring kan medføre at den beskyttende effekt ophører eller reduceres. Kontakt deres forhandler hvis de har problemer med barnestolen. - Barnestolen skal altid være fastspændt i bilen, også selvom den ikke er i brug. En løs barnestol kan skade fører eller passagerer. - Efter en ulykke skal barnestolen kasseres, kontakt deres forsikringsselskab for erstatning. - Hold altid deres barn under opsyn, når barnet er fastspændt i barnestolen.

3 DK ADVARSEL: Hvis bilen er udstyret med air-bag i passagersiden må barnestolen IKKE monteres på forsædet. MONTERINGSVEJLEDNING FOR BØRN FRA 0 TIL 9 MÅNEDER ( MAX. 10 KG. ) - For denne vægtklasse SKAL barnestolen indstilles således at barnet ligger vandret, barnestolen må under ingen omstændigheder indstilles lodret. For at indstille hældningen er det nødvendigt at løfte i det røde håndtag, og lade sædet glide i forhold til underdelen, indtil den rigtige position er fundet, hvorefter det røde håndtag igen slippes. - Barnestolen anbringes bagudvendt på forsædet eller bagsædet. - Hoftedelen af bilens sikkerhedssele føres gennem barnestolens underdel ved de blå mærker, og videre til selelåsen. - Den diagonale del af sikkerhedsselen føres bag barnestolens ryg, og gennem den øverste gennemførselsindretning. - Kontroller at bilens sikkerhedssele er strammet, og at den ikke er snoet. - Tryk endnu engang stolen fast mod bilens ryglæn og stram barnestolens eget selesystem. Sæt bilens seler fast med den røde seleklemme ovenfor bilens selelås. MONTERINGSVEJLEDNING FOR BØRN FRA 9 MÅNEDER TIL 4 ÅR ( MAX. 18 KG. ) - Barnestolen indstilles til lodret position. - Barnestolen anbringes fremadvendt på forsædet eller bagsædet. - Hoftedelen af bilens sikkerhedssele føres gennem barnestolens underdel ved de røde mærker, og videre til selelåsen. - Den diagonale del af sikkerhedsselen føres bag barnestolens ryg, og gennem den øverste gennemførselsanordning. - Monter det røde LOCK OFF spænde, på den diagonale del af sikkerhedsselen, så tæt på bilens selelås som muligt. (dette skal sørge for at barnestolen ikke glider på sædet). - Kontroller at bilens sikkerhedssele er strammet, og at den ikke er snoet. - Tryk endnu engang stolen fast mod bilens ryglæn og stram barnestolens eget selesystem. Sæt bilens seler fast med den røde seleklemme ovenfor bilens selelås. RENGØRING AF BARNESTOLEN Betræk: Afmonteres og vaskes i temperaturer op til 30 o C med mild sæbe, centrifuger, Vrid eller stryg ikke betrækket. Plasticskal: Tørres af med fugtig klud.

4 BRUKSANVISNING: BARNSTOL MIDI S Grupp: Vikt: 0 18 kg. Ålder: Nyfödda upp till ca. 4 år Viktigt: Spara denna bruksanvisning ALLMÄN INFORMATION - För att uppnå största möjliga säkerhet för ert barn, ber vi att ni läser igenom denna bruksanvisning noga före användning av MIDI bilbarnstol. - Bilbarnstolen MIDI är godkänd enligt ECE-norm nr. 44/04 för barn mellan 0 och 18 kg. ( ca. upp till 4 år. ) - Bilbarnstolen MIDI kan användas i alla bilar, bakåtvänt i framsäte eller baksäte, med fast 3-punkts bälte eller rullbälte av 3-punkts typ, som är godkänt enligt ECE-norm nr.16, eller ett motsvarande godkännande. - Det är inte tillåtet att göra konstruktionsändringar på bilbarnstolen. En sådan ändring kan medföra att den skyddande effekt upphör eller reduceras. Kontakta er återförsäljare om det uppstår problem med bilbarnstolen. - Bilbarnstolen skall alltid vara fastspänd i bilen, oavsett om den används eller inte. En lös bilbarnstol kan skada förare eller passagerare. - Efter en olycka skall alltid bilbarnstolen förstöras, kontakta ert försäkringsbolag för ersättning. - Håll alltid ert barn under uppsyn, när barnet är fastspänt i bilbarnstolen.

5 S VARNING: Om bilen är utrustad med air-bag på passagerarsidan skall bilbarnstolen INTE monteras i framsätet. MONTERINGSANVISNING FÖR BARN FRÅN 0 TILL 9 MÅNADER ( MAX. 10 KG. ) - För denna viktklass SKALL bilbarnstolen ställas in så att barnet ligger vågrätt, bilbarnstolen får under inga omständigheter ställas in lodrätt. För att ställa in lutningen är det nödvändigt att lyfta i det röda handtaget, och låta sätet glida i förhållande till underdelen, intill man har hittatden riktig positionen, därefter släpper man det röda handtaget. - Bilbarnstolen monteras bakåtvänt i framsätet eller baksätet. - Höftdelen av bilens bilbälte dras genom bilbarnstolens underdel vid de blå markeringarna, och vidare till bälteslåset. - Den diagonala delen av bilbältet dras bakom bilbarnstolens rygg, och genom den översta genomföringsspåret. - Lås den diagonala delen av bilbältet med LOCK OFF spännet. - Kontrollera att bilens bilbälte är spänt och att det inte är snurrat eller tvinnat. MONTERINGSANVISNING FÖR BARN FRÅN 9 MÅNADER TILL 4 ÅR ( MAX. 18 KG. ) - Bilbarnstolen ställs in i lodrätt position. - Bilbarnstolen placeras framåtvänd i framsätet eller baksätet. - Höftdelen av bilens bilbälte dras genom bilbarnstolens underdel vid de röde markeringarna, och vidare till bälteslåset. - Den diagonala delen av bilbältet dras bakom bilbarnstolens rygg, och genom det översta genomföringsspåret. - Kontrollera att bilens bilbälte är spänt och att det inte är snurrat eller tvinnat RENGÖRING AV BILBARNSTOLEN Klädsel: Plastskal: Tas av och tvättas i temperaturer upp till 30 o C med fi ntvättmedel, centrifugera, Vrid eller stryk inte klädsel. Torkas av med fuktig trasa.

6 BRUKSANVISNING: BARNESTOL MIDI Gruppe: Vekt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt opp til ca. 4 år N Viktig: Gjem denne bruksanvisningen GENERELL INFORMASJON - For å oppnå størst sikkerhet for ditt barn, skal denne bruksanvisningen leses nøye før bruk av MIDI - barnestolen. - Barnestolen MIDI er godkjent etter ECE-forskrift nr. 44/04 for barn mellom 0 og 18kg. (Ca. opp til 4 år.) - Barnestolen MIDI kan anvendes i alle biler, vendt bakover på forsete eller baksete, med fast 3-punkts sele eller rullesele av 3-punkts typen, som er godkjent etter ECE-forskrift nr.16, eller en tilsvarende godkjennelse. - Det er ikke tillatt å gjøre konstruksjonsendringer på barnestolen. En slik endring kan medføre at den beskyttende effekt opphører eller reduseres. Kontakt din forhandler hvis du har problemer med barnestolen. - Barnestolen skal alltid være fastspent i bilen, også når den ikke er i bruk. En løs barnestol kan skade fører eller passasjerer. - Etter en ulykke skal barnestolen kasseres, kontakt ditt forsikringsselskap for erstatning. - Hold alltid ditt barn under oppsyn når barnet er fastspent i barnestolen.

7 N ADVARSEL: Hvis bilen har airbag på passasjersiden må barnestolen IKKE monteres på forsetet. MONTERINGSVEILEDNING FOR BARN FRA 0 TIL 9 MÅNEDER (MAX 10 KG.) - For denne vektklassen SKAL barnestolen settes slik at barnet ligger vannrett. Barnestolen må under ingen omstendigheter settes loddrett. For å stille inn hellingen er det nødvendig å løfte i det røde håndtaket, og la setet gli i forhold til underdelen inntil den riktige posisjonen er funnet. Deretter slippes det røde håndtaket igjen. - Barnestolen settes inn vendt bakover på forsetet eller baksetet. - Hoftedelen av bilens sikkerhetssele føres gjennom barnestolens underdel ved de blå merkene, og videre til selelåsen. - Den diagonale delen av sikkerhetsselen føres bak barnestolens rygg, og gjennom den øverste gjennomføringsinnretning. - Kontroller at bilens sikkerhetssele er strammet, og at den ikke er vridd. - Trykk enda en gang stolen fast mot bilens stolrygg og stram barnestolens eget selesystem. Sett bilens seler fast med den røde seleklemmen ovenfor bilens selelås. MONTERINGSVEILEDNING FOR BARN FRA 9 MÅNEDER TIL 4 ÅR (MAX 18 KG.) - Barnestolen settes til loddrett posisjon. - Barnestolen settes inn vendt framover på forsetet eller baksetet. - Hoftedelen på bilens sikkerhetssele føres gjennom barnestolens underdel ved de røde merkene, og videre til selelåsen. - Den diagonale delen av sikkerhetsselen føres bak barnestolens rygg, og gjennom den øverste gjennomføringsanordningen. - Monter den røde LOCK OFF spennen på den diagonale delen av sikkerhetsselen, så tett inntil bilens selelås som mulig. (Dette skal sørge for at barnestolen ikke glir på setet). - Kontroller at bilens sikkerhetssele er strammet, og at den ikke er vridd. - Trykk enda en gang stolen fast mot bilens stolrygg og stram barnestolens eget selesystem. Sett bilens seler fast med den røde seleklemmen ovenfor bilens selelås. RENGJØRING AV BARNESTOLEN Trekk: Plastikkskall: Avmonteres og vaskes i temperaturer opp til 30 C med mild såpe. Trekket skal ikke sentrifugeres, vris eller strykes. Tørkes av med fuktig klut.

8

Forovervendt/fremadvendt. Brugsanvisning. Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y

Forovervendt/fremadvendt. Brugsanvisning. Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y Forovervendt/fremadvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y 1 ! Takk for at du valgte BeSafe izi Comfort. BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for

Detaljer

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR (310 x 460 x h290cm) ART. 4408 003_03005_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR Kun til hjemmebrug. Må kun

Detaljer

Sikring av barn i bil

Sikring av barn i bil Sikring av barn i bil SIKRING AV BARN I BIL Lover og regler Innhold Et usikret barn kan bli alvorlig skadet, selv i lave hastigheter. Sørg derfor alltid for å sikre barnet ditt, også på korte turer. Montér

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

spesialtoalett clos-o-mat

spesialtoalett clos-o-mat BrukerManual spesialtoalett clos-o-mat Palma Lima & Lima Vita Brukermanual CLOS-O-MAT Vi gratulerer deg med valget av dusj og føn toalett. Du har bestemt deg for originalen Clos-O-Mat som vi tror du kommer

Detaljer

CarSeat.se. Multi-Tech. User Guide 9-25kgs (Group 1 & 2) Brugervejledning 9-25 kg (gruppe 1 & 2) Käyttöohje 9 25 kg (ryhmä 1 & 2)

CarSeat.se. Multi-Tech. User Guide 9-25kgs (Group 1 & 2) Brugervejledning 9-25 kg (gruppe 1 & 2) Käyttöohje 9 25 kg (ryhmä 1 & 2) GB DK FIN N S User Guide 9-5kgs (Group & ) Brugervejledning 9-5 kg (gruppe & ) Käyttöohje 9 5 kg (ryhmä & ) Brukerhåndbok 9 5 kg (gruppe & ) Användarhandbok 9 5 kg (grupp & ) Multi-Tech GB Important! 9-5kgs

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

Indego snabbinstallationsguide

Indego snabbinstallationsguide Indego snabbinstallationsguide Indego hurtiginstallasjonsveiledning Indego Kortfattet installationsvejledning 1 SE: Tack för att du köpt en Indego robotklippare. Kontrollera att allt nedan är med i kartongen.

Detaljer

Velkommen til ThermaCELL teknologi

Velkommen til ThermaCELL teknologi T R Å D L Ø S E & O P P L A D B A R E Velkommen til ThermaCELL teknologi Kjære kjøper av varmesåler fra ThermaCELL : Vi er glade for din beslutning om å gå til anskaffelse av varmesåler fra ThermaCELL,

Detaljer

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 DV 20/30 DA SE NO Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Detaljer

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141 VANNPUMPE med tank hydroforpump med tank Manual Art LP-36A no 510141 Vannpumpe med tank Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger

Detaljer

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle 14-795 manual.indd 2013-01-21, 08.29.28 Art. 14-795 Gunga Avsedd för hemmabruk i privat trädgård Huske Beregnet for hjemmebruk i privat hage Keinu Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle Gynge Beregnet

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer