Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste"

Transkript

1 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen måste innehålla hylla som medger att nödvändig styrskena, som krävs för snedkapad dörr, kan monteras i framkant (ang styrskenor, se också information på denna monteringsanvisnings sista sida). Var noga med att montera denna hylla 100% i våg, med hjälp av ett vattenpass. Start med montering av innredningen Innredningen må inneholde en hylle som gjør at styreskinnen kan festes i hylleplaten. Vær ekstra nøye med å montere hylleplaten 100% horisontalt ved hjelp av en vater. Start med at montere indretningen Det er vigtigt at der er en hylde i indretningen som styreskinnen, bag på den skrå skydedør, kan monteres på. Brug et vaterpas for at være sikker på at hylden er 100% i vater. Börja med att montera inredningen FI Inredningen måste innehålla hylla som medger att nödvändig styrskena, som krävs för snedkapad dörr, kan monteras i framkant (ang styrskenor, se också information på denna monteringsanvisnings sista sida). Var noga med att montera denna hylla 100% i våg, med hjälp av ett vattenpass. 2 Montera styrskenan längs hyllans framkant/monter styreskinnen langs forkanten av hylleplaten/ Montér styreskinnen på forkanten af hylden/ Montera styrskenan längs hyllans framkant FI Hylla / Hylle / Hylde Styrskena/ Styringsbrakett / Styrebeslag Styrskena / Styringsbrakett / Styrebeslag Dubbelhäftande tejp / Dobbeltklæbende tape Hylla / Hylle / Hylde Hyllfäste / Hyllefeste / Konsol Styrskena / Styringsbrakett / Styrebeslag Page 1 of 8

2 3 Takskena / Toppskinne / Topskinne Golvskena / Bunnskinne / Bundskinne Montera tak- och golvskena Genom att följa de måttanvisningar som anges i Monteringsanvisning Artic monteras tak-och golvskenor. Monter topp og bunn skinnen Følg monteringsanvisningen for Artic. Montering af top- og bundskinne Ved at følge instruktionerne i Monteringsvejledning for Artic monteres top- og bundskinner. Montera tak- och golvskena FI Genom att följa de måttanvisningar som anges i Monteringsanvisning Artic monteras tak-och golvskenor. 4 Montera LED-belysning på snedkapad dörr Efter att takskenan är fäst, rullar du ut ljusbandet. Ta bort tejpen på baksidan av bandet och fäst sedan ljusbandet i takskenan. Sätt i kontakten direkt i vägguttaget. Montere Led lys på skrå dør Etter den øverste skinnen er montert, rull ut lysbåndet. Fjern tape på baksiden av båndet og legg lysbåndet i skinnen i det øverste sporet. Sett kontakten direkte inn i støpselet. Montering af Led lys ved skrå skydedør Når topskinnen er på plads, rul lysbåndet ud. Fjern tapen bag på og sæt lysbåndet op i sporet på topskinnen. Sæt stikket direkte i stikkontakten. Montera LED-belysning på snedkapad dörr FI Efter att takskenan är fäst, rullar du ut ljusbandet. Ta bort tejpen på baksidan av bandet och fäst sedan ljusbandet i takskenan. Sätt i kontakten direkt i vägguttaget. 5 Mät höjden H till överkant styrskenan / Mål høyden H på den øvre kanten på styringsskinnen / Mål højden H til overkanten af styreskinnen Justera in den snedkapade dörren Placera den snedkapade dörren i bakre spåret i tak- och golvskenan. För över dörren helt mot väggen. Håll dörren på plats och justera golvhjulen enligt beskrivningarna i Monteringsanvisning Artic. Lyft ur dörren igen. Juster skrå døren Plasser skrå døren i bakerste spor. Skyv døren helt mot veggen. Hold døren på plass og juster de nederste hjulene i henhold til instruksjonen i monteringsanvisningen for Artic. Løft ut døren igjen. Justering af den skrå dør Sæt den skrå dør i det bagerste spor på top- og bundskinnen. Skyd døren ind mod væggen. Hold døren på plads og justér det nederste hjul ved at følge instruktionerne i Monteringsvejledning for Artic. Tag døren af igen. Justera in den snedkapade dörren FI Placera den snedkapade dörren i bakre spåret i tak- och golvskenan. För över dörren helt mot väggen. Håll dörren på plats och justera golvhjulen enligt beskrivningarna i Monteringsanvisning Artic. Lyft ur dörren igen. Page 2 of 8

3 6 Märk upp styrbeslagets placering i höjdled Mät höjden H till överkant styrskenan. Ställ dörren på golvet med framsidan in mot en vägg. Mät från golvet och upp längs respektive sidoprofil till ett mått som motsvarar H - 25 mm. Sammanbind punkterna med en linje tvärs över dörrens baksida (se fig. till vänster). OBS! På grund av justering av golvhjulen, som genomfördes under punkt E, så kan dörren komma att stå lite snett när den placeras på golvet (som på figuren till vänster). Detta är i så fall helt korrekt och linjen skall ändå mätas från golvet och upp. Därmed kommer inte justeringen av golvhjulen att påverka styrbeslagets funktion, när dörren åter placeras in på golvskenan. Marker høyden på styreskinnen Linje / Linje / Ligne Mål høyden H, til øvre kant av styreskinnen. (se fig.ovenfor). H - 25 mm Golv / Gulv H - 25 mm Sett døren på gulvet med fronten vendt inn i en vegg. Mål fra gulv og opp langs med respektive side profil til et tiltak som matcher H - 25 mm eller H + 14 mm, avhengig av interiøret (se fig 2a og 2b). koble punktene med en linje på tvers av baksiden av døren (se fig. til venstre). På grunn av justeringen av bunnhjulet som ble gjort før, kan døren være litt skrå når den er plassert på gulvet (se fig. til venstre). I så fall er det riktig og linjen vil bli målt fra gulvet og opp, uansett. Derfor vil ikke justeringen av hjulene påvirke funksjonen av styreskinnen, når døren igjen vil bli plassert på bunnskinnen. Markér styrebeslagets placering i højden Mål højden H til overkanten af styreskinnen (se fig. ovenover). Stil døren på gulvet med fronten mod væggen. Mål fra gulvet og op langs sideprofilen H 25 mm eller H + 14 mm, alt efter indretning (se fig. 2a og 2b). Forbind punkterne med en linie tværs over bagsiden af døren (se fig. til venstre). På grund af justeringen af bundhjulet som du gjorde før, kan døren være lidt skæv når den er placeret på gulvet (se fig. til venstre). i så fald er det korrekt og den linie vil også blive målt fra gulvet og op. Derfor vil justeringen af hjulene ikke have nogen betydning for styrebeslagets funktion, når døren sættes på plads i bundskinnen. Märk upp styrbeslagets placering i höjdled FI Mät höjden H till överkant styrskenan. Ställ dörren på golvet med framsidan in mot en vägg. Mät från golvet och upp längs respektive sidoprofil till ett mått som motsvarar H - 25 mm. Sammanbind punkterna med en linje tvärs över dörrens baksida (se fig. till vänster). OBS! På grund av justering av golvhjulen, som genomfördes under punkt E, så kan dörren komma att stå lite snett när den placeras på golvet (som på figuren till vänster). Detta är i så fall helt korrekt och linjen skall ändå mätas från golvet och upp. Därmed kommer inte justeringen av golvhjulen att påverka styrbeslagets funktion, när dörren åter placeras in på golvskenan. Page 3 of 8

4 7 Märk ut styrbeslagets placering i sidled / Marker posisjonen for styreskinnen / Afmærk styrebeslagets placering Sett ovanifrån / Sett ovenfra / Set fra oven Ca. mitt på respektive dörr - styrarmen vrides mot väggen / Omtrent i center på hver dør er styrepinnen montert / Hvert styrebeslag drejes mod midten af døren Styrskena / Styreskinne min. 230mm 8 Montera styrbeslaget Sett från sidan / Sett fra siden / Set fra siden Linje / Ligne Tag bort skyddspappret på baksidan av styrbeslaget. Montera fast styrbeslaget vid markeringarna. Var noga med att fästa beslaget rakt! Monter styringsbraketten Fjern beskyttelsen på baksiden av styringsbraketten. Monter styringsbraketten etter anvisningsmerkene. Pass på å plassere dette rett! Montering af styrebeslaget Fjern beskyttelsespapiret fra bagsiden af styrebeslaget. Sæt styrebeslaget fast ved markeringerne. Vær sikker på at beslaget er monteret lige! Montera styrbeslaget FI Tag bort skyddspappret på baksidan av styrbeslaget. Montera fast styrbeslaget vid markeringarna. Var noga med att fästa beslaget rakt! 9 Styrskena / Styreskinne Hylla / Hylle / Hylde Justera den snedkapade dörrens gång i takskenan Genom att vrida styrbeslagets styrarm kan man justera dörrens placering i djupled (se fig till vänster). Större avstånd Lossa på de båda skruvarna med hjälp av en sexkantsnyckel. Placera åter dörren i skensatsen och vrid styrbeslagets styrarm till ett läge där dörren löper fritt i takskenan. Drag åt båda skruvarna. Baksida skjutdörr / Skyvedørens bakside / Bagsiden af skydedøren Slutligen: Montera övriga raka skjutdörrar. Styrskena / Styreskinne Hylla / Hylle / Hylde Baksida skjutdörr / Skyvedørens bakside / Bagsiden af skydedøren Mindre avstånd Genom att följa anvisningarna i Monteringsanvisning Artic monteras så de övriga dörrarna in i skensatsen. Page 4 of 8

5 Juster skrå dørene i toppskinnen Ved å vri styrepinnen, kan du justere dørens plassering i dybden (se fig. til venstre). De to skruene kan løsnes med en sekskantnøkkel. Plasser døren i skinnen og vri styrearmen til en posisjon hvor døren går fritt i toppen. Stram begge skruene. Til slutt: Monter de andre dørene Ved å følge monteringsanvisningen for Artic. Monter de andre dørene i skinnene. Justér den skråskårede dør til topskinnen Ved at vride styrebeslagets styrearm kan man justere dørens placering i dybden (se figuren til højre). Brug en unbrakonøgle til at løsne begge skruer. Placér døren i skinnen og vrid styrebeslagets styrearm til den position hvor døren går frit i topskinnen. Spænd skruerne fast igen. Til sidst: Montér de andre døre Følg monteringsvejledningen for Artic for at montere de øvrige døre i skinnesættet. Justera den snedkapade dörrens gång i takskenanfi Genom att vrida styrbeslagets styrarm kan man justera dörrens placering i djupled (se fig till vänster). Lossa på de båda skruvarna med hjälp av en sexkantsnyckel. Placera åter dörren i skensatsen och vrid styrbeslagets styrarm till ett läge där dörren löper fritt i takskenan. Drag åt båda skruvarna. Slutligen: Montera övriga raka skjutdörrar. Genom att följa anvisningarna i Monteringsanvisning Artic monteras så de övriga dörrarna in i skensatsen. Page 5 of 8

6 Olika varianter av snedkapade dörrar / Ulike typer skrå dører / Forskellige varianter af skråskårede døre/ Olika varianter av snedkapade dörrar FI Delvis snedkapad dörr med 2 toppstyrningar / Delvis skrå dør med to toppstyringer / Delvis skråskåret døre med to tophjul / Delvis snedkapad dörr med 2 toppstyrningar FI Den snedkapade dörren styrs i takskenan och behöver inget extra styrbeslag / Skrådøren har to toppstyringer og trenger ingen styreskinne / Den skråskårede dør har to tophjul og skal ikke bruge en styreskinne / Den snedkapade dörren styrs i takskenan och behöver inget extra styrbeslag FI Delvis snedkapad dörr med endast en toppstyrning / Delvis skrå dør med en toppstyring / Delvis skråskåret dør med kun ét tophjul / Delvis snedkapad dörr med endast en toppstyrning FI Den snedkapade dörren styrs i takskenan i ena kanten och behöver ett styrbeslag i andra / Skrådøren har en top styring og trenger en styreskinne / Den skråskårede dør har ét tophjul i den ene side og skal bruge et styrebeslag i den anden / Den snedkapade dörren styrs i takskenan i ena kanten och behöver ett styrbeslag i andra FI Page 6 of 8

7 Delvis snedkapad dörr (mod. B) med endast en toppstyrning. Dörrarna är monterade på en 3 spårig skena / Delvis skrå dør med en toppstyring. Dørene er montert på en skinne med tre spor / Den delvis skråskårede dør har kun et tophjul. Dørene er samlet i en 3 sporet skinne / Delvis snedkapad dörr (mod. B) med endast en toppstyrning. Dörrarna är monterade på en 3 spårig skena FI Den snedkapade dörren styrs i takskenan i ena kanten och behöver ett styrbeslag i andra / Skrådøren har en top styring og trenger en styreskinne / Den skråskårede dør har ét topstyr og skal bruge en styreskinne / Den snedkapade dörren styrs i takskenan i ena kanten och behöver ett styrbeslag i andra FI Page 7 of 8

8 Page 8 of 8 Juni 2013

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Monteringsanvisning Vikdörrar Monteringsvejledning Foldedører Monteringsanvisning Foldedører

Monteringsanvisning Vikdörrar Monteringsvejledning Foldedører Monteringsanvisning Foldedører Monteringsanvisning Vikdörrar Monteringsvejledning Foldedører Monteringsanvisning Foldedører 1 Montera takskenan med en skruv mitt i karmen. Skenan skall vara 5 mm kortare än vad karmens öppningsmått är.

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D 3/2008 MONTERINGSNVISNING PORSGRUND SEVEN D Innholdsfortegnelse Porsgrund Seven D Mål for monteringsskinne Generell monteringsanvisning for skap i Seven D-serien - feste av monteringsskinner på vegg -

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO

Mix Skyvedører. Art.nr 05-0623 Rev.nr 150427 - NO Mix Skyvedører Art.nr 05-06 Rev.nr 5047 - NO Baufil & Sag Bormaskin/Skrutrekker Tommestokk Skrutrekker Unbrakonøkkel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftenøkkel Saks Innholdsfortegnelse > meter > meter > 4 meter >

Detaljer

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24 Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform Typegodkjenn. nr. 398/99 391101 N S TA-4-10-24 27.11.12 R5 ETTERSYN: Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig,

Detaljer

Montasjeveiledning Saxi 120

Montasjeveiledning Saxi 120 Montasjeveiledning Saxi 120 August 2013 1 DOWN FULL 1 Sjekk at høyde og bredde stemmer med målspesifikasjonen. 2 Sjekk at omkringliggende konstruksjon er rett, i vinkel, skruefast og utført tilstrekkelig

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE MONTERINGSANVISING MALTE Parkeringsbroms Parkeringsbrems // Sete Säte og och kurv korg 3.7 Parkeringsbroms Parkeringsbrems För For att å unngå undgå at att Malte triller rullar av iväg gårde kan kan de

Detaljer

Side 1 av 7 MONTERINGSVEILEDNING SKYVEDØRER

Side 1 av 7 MONTERINGSVEILEDNING SKYVEDØRER Side 1 av 7 Vi anbefaler deg å lese grundig igjennom hele monteringsveiledningen, før du starter monteringen. Veiledningen er av generell art, og det kan være alternative framgangsmåter, som ikke er beskrevet

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4 INSTALLASJONSANVISNING Garasjeport DID-WP4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom påfølgende avsnitt før du begynner installasjonen, dette for din egen sikkerhet og for å begrense unødig materiell

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Monteringsanvisning for stålreoler

Monteringsanvisning for stålreoler Monteringsanvisning for stålreoler 0. Verktøy Man trenger kun verktøy for å montere våre stålreoler. () Gummihammer eller rekylfri hammer med gummibelegg () Vater () mm kombinøkkel (stillbein). Føtter

Detaljer

TIGER EVOLUTION 1 SKYVEDØR

TIGER EVOLUTION 1 SKYVEDØR Monteringsanvisning TGER EVOLUTON 1 SKYVEØR etaljliste B C E F1 G H : Veggskinne (1 stk.) B: Mellomlegg (2 stk.) 8 og 12 mm C: Skinne (1 stk.) : ørstopper (2 stk.) E: Hjulbeslag (2 stk.) F: Sikkerhetslås

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER KLARINGSHØYDE FOR ÅPNING (H) MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER Utformingen av styreskinnene består av tre deler og er den samme for både frontmonterte og mellommonterte bruksområder. (Se detaljtegning

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA Slagdørsautomatikk DORMA Monteringsanvisning Mekanisk PMM 30.10.2006 DORMA Norge A/S Alfaset veien 1 0614 Oslo Tlf. 23 17 68 00 Faks 23 17 68 01 www.dorma.no E-mail dormanorge@dorma.no Org. nr. NO 929

Detaljer

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang Monteringsanvisninger Tips for å komme i gang et er best å være to personer ved montering av en løsning på over to meter. Vær oppmerksom på at alle løsninger som skal stå ut fra veggen, skal ha føtter

Detaljer

MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT

MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT Denne monteringsavisningen er veiledende. Monteringsdetaljene bør følges nøye. Ved monteringsdetaljer utover denne veiledning henvises det til gjeldende byggestandstandarder.

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

2 APPARATETS MÅL. Apparatets mål (i mm) A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855

2 APPARATETS MÅL. Apparatets mål (i mm) A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855 APPARATETS MÅL Tegningen er bare til illustrasjon D C B A Apparatets mål (i mm) CoolDrawer RB90S A Apparatets fulle høyde (inkl. monteringsskinner) 640 B Apparatets fulle bredde 855 C Apparatets fulle

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GRDEROBEINNREDNINGER 14655-2 - 4000 NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo Rund. Dusjkabinett 90x90

Monteringsanvising for Primeo Rund. Dusjkabinett 90x90 Vers: 01.03 Monteringsanvising for Primeo Rund Dusjkabinett 90x90 www.dahl.no Medfølger ikke Dusjstang kan avvike fra levert modell Kommentarer til monteringsanvisning for Primeo Rund Montering gjøres

Detaljer

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1).

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1). Bruk og vedlikehold: Innstilling av temperaturen Når bryteren vris i klokke retningen senkes temperaturen og det blir kaldere i kjølehjørnet. Temperaturen stilles etter et termometer som plasseres i et

Detaljer

Monteringsanvisning. Produktnavn: Imperial Rør i Rør system. Innholdsfortegnelse. Sanitærvann- og varmeinstallasjoner

Monteringsanvisning. Produktnavn: Imperial Rør i Rør system. Innholdsfortegnelse. Sanitærvann- og varmeinstallasjoner Monteringsanvisning Produktnavn: Imperial Rør i Rør system Innholdsfortegnelse Monteringsanvisning... 1 FORDELERSKAP... 2 VEGGBOKS - KOMPRESSJON... 4 Tetthetsmembran... 5 Tilbehør veggboks... 5 Demonteringsverktøy...

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

INNTREKKBAR MARKISE FOR BOLIGER INSTALLASJONSINSTRUKSJON ADVARSEL

INNTREKKBAR MARKISE FOR BOLIGER INSTALLASJONSINSTRUKSJON ADVARSEL INNTREKKBAR MARKISE FOR BOLIGER INSTALLASJONSINSTRUKSJON ADVARSEL FORSIKRE DEG OM AT DEN AKTUELLE VEGGEN KORRESPONDERER MED TYPEN ANKERFESTER SOM MEDFØLGER (HUL MURSTEIN). HVIS DU HAR EN ANNEN TYPE VEGG,

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Monteringsanvisning Grinda Innredning

Monteringsanvisning Grinda Innredning Monteringsanvisning Grinda Innredning Art nr: 05-0605 Rev.nr 170329-NO Bor-/skrutrekker 3 og 5 mm bor Skrujern Tommestokk Vater Snekkersag Baufil Innholdsfortegnelse: 63-183 cm 183-273 cm 246-366 cm A1

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

SOLO+ 10 ÅR MONTASJE ANVISNING. SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet GARANTI. kvalitet - helt enkelt GARANTI

SOLO+ 10 ÅR MONTASJE ANVISNING. SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet GARANTI. kvalitet - helt enkelt GARANTI SOLO+ kvalitet - helt enkelt MONTASJE ANVISNING SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet Solo+ - plassen.no 1 SOLO+ MONTASJEANVISNING PARTIFORKLARING HVF eller B-parti Skyvevindusparti

Detaljer

Avalon. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett BL-189 OVERSIKTSBILDE 2010-03

Avalon. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett BL-189 OVERSIKTSBILDE 2010-03 MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett BL-189 2010-03 OVERSIKTSBILDE INNHOLD Produktet består av 4 kolli: Kolli 1: Dørramme / frontparti; 1 x toppbøyle,1 x bunnbøyle, 2 x glassfelt, 2 x sidefelt profiler, 2 x

Detaljer

Monteringsanvisning Rival FLEXI

Monteringsanvisning Rival FLEXI MDE IN NORWY Monteringsanvisning Rival FLEXI M1 Innholdsfortegnelse Mont. av låsehyller og skrog...s 2 Mont. av skrog...s 2-3 Montering av låsehyller og låsebeslag 1 Mont. av trådhyller og skohyller...s

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90)

Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) monteringsanvisning Hyttedusj 90 x 70 (70 x 90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE 11.2011 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. Side 2-9 For helstøpt gulv med smøremembran på topp. Side 10-15 For helstøpt

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov HC-ESL100 for/för ESL100E EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Anvendelse 1. Anvendelse Eksternt betjeningspanel til

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass 7993NO 07-8 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen Toleranse bredde: +10-10 mm (per parti) Toleranse høyde: +7-7 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall

Detaljer

Hurtigstartveiledning for Arlo Baby-bord-/veggstativ

Hurtigstartveiledning for Arlo Baby-bord-/veggstativ Hurtigstartveiledning for Arlo Baby-bord-/veggstativ 1 Velkommen Takk for at du valgte Arlo Baby-bord-/veggstativet. Det er enkelt å komme i gang. Lang stolpe Kort stolpe Kamerabase og -brakett (festes

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Monteringsanvisning Tine

Monteringsanvisning Tine Monteringsanvisning Tine Sist oppdatert 12.11.2007 Innsats NI-22 Stålpipe Kan monteres med stålpipe ved hjelp av 100 mm senterforskyver. Skorsteinstrekk Anbefalt pipelengde er minst 3-4 m med et tverrsnittsareal

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

Har du råd til ikke å eie en Kreg lommehullsjig.

Har du råd til ikke å eie en Kreg lommehullsjig. Har du råd til ikke å eie en Kreg lommehullsjig. Se forandringen vi gjorde på dette kjøkkenet med enkle verktøy som alle kan bruke... Innledning Med overskriften Har du råd til ikke å eie en Kreg lommehullsjig

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

Monteringsanvisninger

Monteringsanvisninger Monteringsanvisninger Innholdsfortegnelse Index 191210 Kode Beskrivelse Description Underskap m/ 1 hylle Basecabinet w/1 shelf U2 Underskap hvit 20 Basecabinet white 20 U3 Underskap hvit 30 Basecabinet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

Instruksjonsmanual HRZ 3500 Villaport selvbyggersett

Instruksjonsmanual HRZ 3500 Villaport selvbyggersett Instruksjonsmanual HRZ 3500 Villaport selvbyggersett Utenifra Utside Innside/Motorside Innenifra/Motorside 412 33 140 125 1. Montering stolpe. Deleliste 4 PORTSTOLPE Del Nr. Beskrivelse Antal/Portstolpe

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2) CAMPINGSTUGA 5,0 + 7,5 m² (Svenska 202-2-0) LEVERANSBESKRIVNING 2007-08-7 TAK Underlagspapp, finsågad takpanel, takåsar 58 x 45 och 43 x 45, dubbla vindskivor. Taklutning ca 2 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Detaljer

ANETTE DUSJKABINETT. ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

ANETTE DUSJKABINETT. ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING ANETTE DUSJKABINETT nor-bad ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 1 Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 MONTERING DUSJKABINETT...6

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Kassettløsning for gruepeis til innsats NI-22/NI-25

Kassettløsning for gruepeis til innsats NI-22/NI-25 Kassettløsning for gruepeis til innsats /NI-25 NO Monteringsanvisning 2 SE Monteringsanvisning 4 Product no: IN-00N22-xxx/ IN-0NI26-000 Last updated: 10.09.10 Innhold 1.Generell informasjon før montering

Detaljer

Konsentrer all omsorg for hagens planter og vekster på ett sted. For den som ikke pusler så mye med blomster kan benken brukes som utekjøkken.

Konsentrer all omsorg for hagens planter og vekster på ett sted. For den som ikke pusler så mye med blomster kan benken brukes som utekjøkken. BYGGEPROSJEKT Bygg ett plantebord /utekjøkken Konsentrer all omsorg for hagens planter og vekster på ett sted. For den som ikke pusler så mye med blomster kan benken brukes som utekjøkken. Bygg et stort

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

OM: Nyttige tips og gode råd

OM: Nyttige tips og gode råd OM: Nyttige tips og gode råd Mars 2013 Toppsving Eksempelbilder Åpningsramme er skjev i karmen, enten ved at hengselet er feilplassert fra fabrikk eller at vinduet sitter feil i vegg. Den ene hengselen

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med)

MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med) Side 1 MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med) Se for oppdatert informasjon og tips vedrørende montering Side 2 Innholdsfortegnelse Forberedelse

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Nova Interiør AS telefon mail:

Nova Interiør AS telefon mail: Nova Interiør AS telefon 77639000 mail: post@nova-group.no www.nova-group.no Innholdsfortegnelse 1. Tips og råd 2. Komme i gang 3. Montering av benkeskap 4. Montering av høyskap og overskap 5. Montering

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1) TORSBO 8,6 m² (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2011-09-22 TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 22 x 120, nockbräda 22x145. Taklutning ca 6,6 o. YTTERVÄGG

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

Monteringsanvisning Gapahuk Jotunheimen

Monteringsanvisning Gapahuk Jotunheimen Monteringsanvisning Gapahuk Jotunheimen 1. Fundamenter. Legg opp fundament/bærepunkt etter mål som vist på figur (1). Fundamentene merket B skal monteres i samme høyde, mens fundamentene merket A skal

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

monteringsanvisning Polar Hyttedusj 70 x 70 med blandebatteri 80 x 80 med blandebatteri

monteringsanvisning Polar Hyttedusj 70 x 70 med blandebatteri 80 x 80 med blandebatteri monteringsanvisning Polar Hyttedusj 70 x 70 med blandebatteri 80 x 80 med blandebatteri Denne monteringsanvisningen gjelder for både 70 x70 og 80 x 80 modellen. Monteringen er helt identisk for begge modeller.

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU Forberedelser: Vinduet må bringes til det aktuelle rommet.. 1. Vindusåpningen i veggen må være klargjort. GROM VINDU anbefaler at vindusmålene er 2 cm mindre

Detaljer