Betydningen av Vår-reingjøring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betydningen av Vår-reingjøring"

Transkript

1 Nasjonal tjeneste for inkontinens og Bekkenbunnsykdom KIB NYTT Juni 2014 Utveksling av kunnskap på tvers av landegrensene. Her opererer lege Mona Birgitte Rydningen fra Nasjonal tjeneste KIB, UNN sammen med Lilly Lund, Århus Universitetssykehus, Danmark. Begge med solid erfaring i sakral nerve modulering (SNM) noe som kommer tydelig frem i utveksling av tips og råd over bordet. Betydningen av Vår-reingjøring Dørstokkmila er lengere enn lengst når skuffer og skap skal ryddes. Det var en selvsagt oppgave før i tiden å utføre vår-reingjøringen før sommer kom. Det er ikke en selvsagt oppgave pr i dag, tiden er knapp og har det egentlig noe hensikt? Tiden er knapp, no kidding! Til tider går dager, netter, timer, uker inn i hverandre som en godt kokt grøt. Jeg snakker ikke bare for meg selv, jeg vet at mange har det slik i vår hektiske arbeidsdag i en stor organisasjon som skal utføre mange, mange viktige oppgaver. Oppgaver som har stor betydning for andre menneskers liv og helse. Det er helt naturlig tenker jeg, men opplevelsen av tidsnød vs. oppgaver kan til tider gi en følelse av kaos og rot, utilstrekkelighet og mangel på mestring. En slik følelse er ikke god. Og kanskje derfor er det viktig å ta seg tid til en real vårrengjøring. En oppsummering, en status rapport. Sortere og få oversikt over hva dagene, timene og ukene gikk til. Hvor skulle vi denne våren, hvor er vi og hvor er veien medarbeidere som hver dag, under ledelse, jobber med å legge brikke for brikke i det store puslespillet som danner det hele bildet. Følgende gir dette nyhetsbrevet en kortfattet oversikt over hva KIB sitt inventar er etter 1. halvår Jeg håper at alle ser hvor viktig hver og en sin innsats er for den pakken vi tilbyr pr tid. Jeg håper også at våre samarbeidende faggrupper internt og eksternt tar seg tid til å lese, slik at vi til høsten har en større felles plattform for å heve og implementerer I denne utgaven: vider. Ikke minst er dette viktig for alle Side 2 Tverrfaglig realitet /Når godt nok er best Side 3 Enkel tilnærming gjør stor forskjell/undervisning/pågående forskning Side 4 Norsk register for behandling av analinkontinens har fått nasjonal status/nytt i vår E-Helse portal Side 5 Diverse/Høst 2014 kunnskap innen fagfeltet. God Sommer!

2 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom TVERRFAGLIG REALITET Kjernen i vår drift er vår tverrgående tilnærming til utredning og behandling av inkontinens og bekkenbunnsykdom. Etter 7 år og drøfting av 291 pasienter har vi noe unikt. Vi har blitt dyktigere i å selektere til tverrfaglig drøfting, slik at kasusene er genuint vanskelige og vi har blitt dyktigere i å tenke flerfaglig i utgangspunktet slik at vi unngår å lage kompliserte kaser grunnet feil monodisiplinær beslutning. Målet har hele tiden vært at vi skal gi et reelt tverrfaglig tilbud. Jeg tror vi er svært nære. Kari Johannesen har ansvaret for den tverrfaglige driften. I tradisjonelt et monodisiplinert system, som gjenspeiles i alle system: DIPS, poliklinisk organisering og avdelingsstruktur, krever det systematisk tilnærming og tid om pasient skal få tverrfaglig ekspertise i en utredning, behandling og oppfølgingsfase. Rapport 1.halvår viser: 19 pasienter er drøftet i 2014; 16 forskjellige diagnoser Planlagt utredning: Psykomotorisk fysioterapi 7 pas.; Uroterapeut /urodynamikk: 4 pas. Sphinkter EMG 4 pas. Gastrokirurg; INKU liste: 7 pas.; Gynekolog: 7 pas; MR1 pas; Colon transitt tid: 1 pas.; UL nyrer: 2 pas. Planlagt behandling: Psykomotorisk fysioterapi 7pas; PUST gruppe: 2 pas; Botox: 1 pas.; Konservativ behandling AI:3 pas. Irrigasjon: 1 pas.; Medikamenter urin:3 pas ; Selvkateterisering:1 pas.; Suprapubiskateter:1 pas.injeksjon i blære:1 pas. Gjennomført utrednings og behandlingsplan: Kun 2 er helt ferdig fra 2013 og 1 fra Det tar for lang tid å få pasienten igjennom utrednings/ behandlings planer. Tverrfaglig softwear opp mot DIPS. Denne helhetlige tilnærmingen blir viktigere og viktigere innen flere pasientgrupper. Ting henger sammen. For å bevare å utvikle vårt system er vi nå i kontakt med et softwear firma for å se på muligheter å lage et program som gjør det enklere å samordne pasienter. Når godt nok er Best lege først er unødvendig for de flest med inkontinens Det er praksis ved St. Marks sykehus i England og Århus, Danmark. Sykepleiere ser pasientene henvist med anal inkontinens (AI) før lege. De tar amnese og undersøker for tegn som kan indikerer patologi. Resultatene er oppsiktsvekkende bra. 60% av pasientene trenger ikke å se lege. De blir tilstrekkelig bra med konservativ behandling. Her spares dyrebare legeressurser, samt at pasienten også blir spart for unødige undersøkelser og tid i ventelistekøer. Ved KIB har vi undersøkt våre resultat fra den konservative behandlingen gitt til pasienter med AI. Ved UNN sin praksis er pasienten til lege først og så henvist videre til vår sykepleie/fysioterapeutdrevet poliklinikk. Det ble ved oppstart i 209 opprettet et lokalt kvalitetsregister for evaluering av resultat. I fjor evaluerte vi data for alle ferdigbehandlede pasienter og fant at over 50% hadde så bra resultat at de avsluttes. Med andre ord svært likt resultat som ved Århus. Dette ble publisert i en fagartikkel i sykepleien i mai i år (ta kontakt for kopi av artikkel). Nå er tiden inne for å snu vår pasientalgoritme. Alle forutsetninger ligger til rette for at pasienter med AI ser vårt sykepleier /fysioterapeut team før lege. Et samarbeid om ressurser mellom poliklinikk og KIB vil medføre en utvidet konservativ drift, noe som vil dempe trykket på den anorektale poliklinikken betraktelig. Den poliklinkken har pr i dag lang venteliste og har over lengere tid skapt

3 3 hodebry. Den samme utfordringen gjelder pasienter med urin inkontinens. Her blir det i for stor grad utført større undersøkelser som urodynamikk, eventuelt henvist rett til slyngeoperasjon. KIB har oppfordret til at mindre urodynamiske undersøkelser skal utføres og at og differensiere pasienter og gi riktig tilbud til riktig tid. Vi håper å komme i gang med sykepleier /fysioterapeut først i løpet av september. Det blir svært spennende å se utviklingen i form av tenkt ressurssparing men ikke minst i fortsettelsen av å kartlegge pasientens helsegevinst, både korttid og UNDERVISNING, KURS og FOREDRAG uroterapeuter skal i større grad utfører langtidseffekten. konservativ behandling, følge opp sine Og en siste gode er motiverte pasienter og føre strukturerte data medarbeidere! Tilbakemeldingene er over behandlingsresultat, slik at det at resultat, innsyn og bidrag til gode kan evalueres som AI. Igjen handler løsninger gir motivasjon. dette om i mye større grad selektere ENKEL TILNÆRMING GJØR STOR FORSKJELL SAMHANDLINGSPROSJEKT OM INKONTINENS OMSORG Om pasientene hadde fått tilstrekkelig lavterskeltilbud i kommunen hadde vi fått henvist langt færre til spesialisthelsetjenesten. Dette er grunnlaget for initiativet for prosjektet. Basert på kunnskap og erfaring fra både England og Nederland har KIB laget et utkast til en prosjektplan og samlet en nasjonal ressursgruppe innen inkontinensforskning i primærhelsetjenesten bestående av forskere og klinikere. Tall viser at det er store gruppen som er under primærhelsetjenestens ansvar, men som pga av mangel på kunnskap ikke får tilstrekkelig hjelp. En kontinens koordinator skal tilføre kunnskap, bidra til å implementerer, og selv utføre pasientrettetvirksomhet. Denne koordinatoren skal jobbe opp mot sykehjem, stimulerer til at enkle tiltak som er bevist å virke bli implementert, han skal ha oversikt over alle som kommer med stråle/kirugiskader i bekken etter kreft for oppfølging, han skal ringe og følge opp kvinner med sfinkterskader etter fødsel og han skal være et bindeleddet mellom spesialist og primærhelsetjenesten. Den kompliserte bekkenbunnen: 2 dagers landsdekkende tellende kurs ble gjennomført i april. Godt oppmøte og svært gode tilbakemeldinger! Undervisning til sykepleierstudenter: En hel dag om tverrfaglig tilnærming til sykepleierstudenter. Godt mottatt og tilbudet utvides til alle 2 årsstudenter til høsten. Foredrag ved: Fagmøte NFF faggruppe for kvinnehelse Gynekologisk Vårmøte i Tromsø Helse og kvalitetsregister konferansen 2014 Helsekompetanse2014 Takk for at vi fikk komme! FORSKNING -Pågående prosjekt: SNM vs. Injeksjoner. Behandling av analinkontinens os kvinner med OASIS- en RCT. PhD prosjekt, stipendiat Mona Rydningen Fistelbehandling med fettinjeksjoner. Multisenterstudie. Prosjektleder Stig Norderval Behandling av kroniske bekkensmerter hos kvinner. RCT PhD prosjekt. Protokoll under utarbeidelse. Stipendiat Ane Sigrid

4 Nasjonal Kompetansetjeneste for Inkontinens og bekkenbunnsykdom Juni 2014 Norsk register for behandling av anal inkontinens (NRA) har fått nasjonal status I mars fikk vi den gledelige beskjed om at helse og omsorgsdepartementet vedtok at NRA skulle få nasjonal status. Vårt første styringsgruppemøte for etablering av registeret var i 2008 så det har vært et tidkrevende arbeid. Registeret skal registrere kirurgisk behandling av analinkontinens; sakral nerve modulering (øverste bilde) og sekundær sfinkterplastikk (nederste bilde). Registeret er web-basert og vi har registerkoordinatorer ved alle foretak som skal registeret bortsett fra Haukeland. Vår hovedoppgave nå er 1) å stimulerer til data registering ved sykehusene slik at dekningsgraden blir så optimal som mulig 2) å og rapporter tilbake slik til sykehusene, klinikerne og ikke minst pasienten. Vi har i vår fått ny registeransvarlig hos oss, Elisabeth Breivik. Hun skal blant annet jobbe sammen med Mai Lisbet som er sekretær og registerets daglig leder Mona Stedenfeldt for å få registeret optimalt. En intens innsats fra IKT gjorde at den første oversikts rapporten var klar 10juni og til styringsgruppemøte. En ting er data inn, en annen er data ut, er det å si om den saken... Takk Jan Olov Carsslson og Thomas Samuelsen Er du interessert i rapport over nasjonale tall så gi et vink så får du tilsendt. Nytt i vår E-Helse portal: Hvor kan jeg få hjelp? E-helse er kommet for å bli, og diverse tilbud kommer fortløpende. Vi har hengt oss på og jobber intenst med å få utviklet portalen, i samarbeid med andre miljø i landet samt få sidene markedsført, slik at de blir brukt. Hver måned kommer en rapport over klikk og bruk av sidene. Til nå har rundt 2000 hvert inne på sidene. Denne våren har vi fått på plass nettsiden Hvor finnes det behandlingstilbud. Vi har sendt ut spørreskjema til alle relevante avdelinger og poliklinikker ved alle sykehus i hele landet og fått laget en brukervennlig portal hvor både pasienter og helsepersonell kan orientere seg. Denne siden vil vi kontinuerlig holde ved like slik at informasjonen er mest mulig korrekt og oppdatert. I tillegg har vi kommet i gang med å filme og redigere vår årlige kurs primærbehandling av obstetriske sfinkterskader. Planen er at hele kurset er ferdig til høsten og at vi fra neste år av har e-kurs og da tilbyr kun en praktisk del med suturering på grisepreparat. Deltagere får ta eksamen på nett, for så komme for å få en sertifisering. Målet er at dette blir et obligatorisk kurs for alle som spesialiserer seg i gynekologi og obstetrikk. Husk at du også kan lett skrive ut pasientinformasjon via kompetansportalen som du gir til pasienten ved konsultasjon. Og til slutt, vi trenger hjelp til å markedsføre e-helse siden. Bidra med å sende til relevant helsepersonell/ publikum

5 Nasjonal Kompetansetjeneste for Inkontinens og bekkenbunnsykdom Juni 2014 DIVERSE Århus Universitetssykehus Deler av styringsgruppen dro til Århus for å utveksle erfaringer og ideer. Det jobbes med å etablere et Nordisk Society, og første brede samarbeidsprosjekt er APFM 2015 Her er Rolv Ole Lindsetmo, Mona Rydningen, Peter Christiansen, Steen Buntzen, Stig Norderval og Anne Ringheim Hospitering fra Danmark Masterstudent og fysioterapeut Gunn Amstel fra Danmark er å hospiterer. Her sammen med Mona Rydning og Torunn Pedersen Foredrag på Helse og Kvalitetsregisterkonferansen Har du lest denne Takk til Anders Norgård ved Harstad for xxx antall gode relevante artikler som han finner og sender ut til alle oss. Slike små grep i hverdagen, tegn på entusiasme og engasjement utgjør en stor forskjell! Fagartikkelen: Et klipp er ikke bare et klipp, handler om epsiotomi og sfinkterskader publisert i vår kan fås ved henvendelse. HØST 2014 Sentermøter: annenhver tirsdag i partallsuker kl OG VI HAR FÅTT NYE KONTORER! Du finner de fleste av oss i de nye kontorlokalene ved ambulansetjenesten. Her Elisabet, Kari, Torunn og Tine. Tverrfaglige møter: annenhver torsdag i partallsuker kl Bekkensymposium AHUS 7.10 Kurs primærbehandling obstetriske sfinkterrupturer Styringsgruppemøte NRA ICS Rio Fagseminar Malgangen Strategisamling Tverrfaglig - clinical audit GOD SOMMER!

Demenskoordinators arbeid med pårørende

Demenskoordinators arbeid med pårørende TEMA: PårørendePERSPEKTIVET Demenskoordinators arbeid med pårørende Av Hilde Fryberg Eilertsen, demenskoordinator og spesialsykepleier. Fru Hansen er en dame på 70 år, ektefellen er et par år eldre. Han

Detaljer

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols Prosjektrapport En bedre hverdag Opplæring av pårørende til personer med kols Hilde Tretterud Næss, Prosjektleder Glittreklinikken, Februar 2010 Innholdsfortegnelse Forord...i Sammendrag...ii Kap.1. Bakgrunn

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning på Nordlandssjukhuset i Bodø

Norsk Rheumabulletin. NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning på Nordlandssjukhuset i Bodø Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 2 2014 NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser?

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser? Oktober 2014 Nummer 3 1. årgang Internavis for Finnmarkssykehuset Solsida.papir Sekretærene løfter Finnmarkssykehuset til topps Finnmarkssykehuset har gått fra siste- til førsteplass i Helse Nord når det

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006 Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 1 2006 Vinter i Trondheim: Tyholttårnet. Fotograf: Arve Hansen Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Hilsen fra redaksjonen

Detaljer

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo d mag Et magasin fra DIPS ASA 2-2013 Ingen tid å miste Vaktlistene til leger og sykepleiere kan nå integreres med timeboka i DIPS, slik at det blir enklere å planlegge effektivt. Helse Vest har regnet

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport

Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport Prosjektet Medfødt feil, like heil ble avsluttet med en samling for GUCH-ere

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

d:mag på Vei til suksess Tester tryggere kirurgi i vest Bestiller time på internett Som å gå fra

d:mag på Vei til suksess Tester tryggere kirurgi i vest Bestiller time på internett Som å gå fra d:mag et magasin fra DIPS ASA på Vei til suksess I 112 timer driftet Helse Bergen HF og fem private, ideelle institusjoner tilknyttet foretaket på reservesystemer, mens millioner av dokumenter ble matet

Detaljer

TEMA: Lungesykepleie. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e

TEMA: Lungesykepleie. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2008 TEMA: Lungesykepleie AV INNHOLDET: Leder: Kjære NSF FLU medlemmer... 2 Gratulerer....................... 4 Til lykke......................... 5.....................

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Fylkesleder har ordet

Fylkesleder har ordet ROGALAND NSF LOKALEN norsk sykepleierforbund - Årgang 31 - nr 1, april 2014 6. hver helg Drammen er det mye som skjer om dagen! ikke lenger bare en drøm i Krø m alle vet ønsker vi oss et nytt sykehus,

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING En evaluering av prosjekt FORORD Rapporten oppsummerer prosjektet «Audiograf i interkommunal rehabilitering» som ble gjennomført i perioden fra september 2011 til

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer