Differensiert henvisning/mottak, tverrfaglig oppfølgning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Differensiert henvisning/mottak, tverrfaglig oppfølgning"

Transkript

1 Differensiert henvisning/mottak, tverrfaglig oppfølgning

2 Kontroller: Det er sendt ventelistebrev (ryddebrev) til alle på kontrollventelisten Pasienter som skulle vært til kontroll: 8/2010, 11/2011, 16/2012 Bakgrunn for ny BHL Anorektal laboratoriet i dag: 1 overlege, 1 sykepleier, 20% fysioterapeut; 1 dag (8 pas) pr uke. Alle pasienter har én eller flere konsultasjoner, etterfulgt av fysioterapibehandling. Ca. 1 års ventetid til første konsultasjon 68 nyhenviste pasienter på ventelisten 49 har overskredet oppmøtetid til første konsultasjon Rettighetspasieter kommer i hovedsak inn innen fristen

3 Endring ved ny BHL Ny pasientflyt : Mer presise henvisninger fra primær /fastlege Vurderende lege prioriterer henvisningene etter gitte kriterier. Medfører: Ukompliserte tilstander direkte til fysioterapi. Opptil 50% pasienter blir bedre og krever ikke videre oppfølging av lege

4 Målet med ny behandlingslinje Redusere ventetid for pasienter til første konsultasjon Raskere oppstart av behandling med fysioterapi Overlegeressursen brukes til pasienter med størst behov Flere pasienter får sin behandling avsluttet etter fysioterapi Redusere antall pasienter til kontroll Forslag til løsning: Starte en prøve periode på 6 mnd. med økte fysioterapiressurser Lege i sub spesialisering fast tilknyttet teamet

5 Flytskjema

6

7 Fastlegen bør avklare diaré først..da løse avføringer ofte gir inkontinens: Årsaker; kreft, IBD, pancressvikt, fjernet galleblære, hyperthyreose m fl Behandling: Salazopyrin, Pancreon, Questran m fl Etter at kreft og diaré er utredet/behandlet, kan man utrede/behandle analisuffisiens

8 Konservativ behandling Bekkenbunnsøvelser ev m/biofeedback apparat Kostregulering ev ved ernæringsfysiolog Avføringsmodulerende midler (Visiblin, Imodium) Analplugg (Stimulering av nervus tibialis ny)

9 Kliniske funn ved eksplorasjon ev rektoskopi: Sfinktertonus i hvile og knip, andre funn Sykehistorie: Den gode henvisning Fødsler, antall, vaginal forløsning, sfinkterskade Tidligere operasjoner i bekken, rygg, eller perineum Systemsykdom; demens, diabetes, nevrologisk sykdom Menopause Symptomer/anallekkasje (ihht St Marks score): Hyppighet og mengde av luft, løs og/eller fast avføring. Urge (hastverk ved defekasjon), kan/kan ikke utsette i 5/15 minutter. Avbrutt avføring? Obstipasjon? Fremfall av tarm?

10 Kriterier for vurdering av henvisninger Fysioterapeut: Nylig fødselsskade, perineal ruptur grad 3 4, og kvinner som er over menopausen. Gastrokirurgisk poliklinikk (ev samtidig til fysioterapeut): Avføringslekkasje m/blødning eller avbrutt avføring, fistler, diarésymptomer ikke ferdig utredet. Anorectal laboratoriet: Relevant skade/operasjonssekvele, høygradig lekkasje ol. Spesielt begrunnet henvisning fra fastlege/ekstern spesialist eller sykehusintern lege. Retur fra fysioterapeut.

11 Anorektal basisutredning (link) Klinisk undersøkelse (sideleie eller i benholdere) : Perineal inspeksjon, palpasjon og testing av sensibilitet og reflekser. Rectal eksplorasjon og testing av sfinktertonus i hvile og knip (ev angi 4 pkt ICS score) Test recto anal refleks Anorectoskopi mht inflammasjon eller tumor

12 Kartleggingsskjemaer (link) : Intervju skjema; (se papireksemplar, hand out) St. Marks inkontinensscore eller Inkontinens profil KESS obstipasjonsscore Pasientutfylte skjemaer; (St. Marks inkontinensscore) Urinlekkasje skjema (ICI Q SF) Livskvalitetsskjema (FIQL) Seksualfunksjon kvinner/menn

13 Spesial utredning v/anorektallab. Analmanometri (link) i sideleie eller i benholdere anal trykkmåling ved sykepleier ev fysioterapeut/lege Endoanal Ultralyd (link) (2D ev 3D) i sideleie eller i benholdere ved lege/sykepleier ev ved fysioterapeut. Do stol (link) pasienten sitter og trykker på stol over speil legen inspiserer direkte og via speil, palperer og eksplorerer. Rektal sensibilitet (balongtest) (link)

14 Spesialutredning kan rekvireres: Røntgen defekografi mht obstruert defekasjon (link) Rtg transitt us av tarm m/markører mht passasje hastighet ev avbrutt avføring MR bekken mht fistulering CT colografi eller colonoskopi mht utredning for diaré tilstander eller tumor

15 Tverrfaglige samarbeidsmøter Anorektalteam lege, sykepleier, fysioterapeut første tirsdag i mnd; pasienter, rutiner, behandlingsplan Anorektallege og gynekolog én tirs /fredag pr. mnd Felles pasienter evt. undersøkes sammen Gastrokirurger og radiologer én fredag pr. mnd Demo MR, Rtg.defekografi

16 Mestringskurs/analinsuffisiens (link) Mestringssenteret SØS vår og høst 8 12 pasienter Gruppesamtale/ undervisning Tema: Anatomi, funksjon, behandling Ernæring Sexolog Egentrening, mestring NAV rettigheter

17 Takk for presise henvisninger Vi kvitterer med kortere ventetid hf.no

18 Kirurgisk behandling Indikasjonen bør være: Avføringsinkontinens eller Flatusinkontinens kombinert med urgency (manglende evne til å utsette defekasjon ved trang) Tilgjengelige metoder har begrenset eller ingen effekt på gassinkontinens.

19 Kirurgiske behandlingsalternativ ved avføringsinkontinens: 1. Anale injeksjoner 2. Sacralnerve stimulering 3. Sfinkterplastikk 4. Antegrad colon irrigasjon 5. Gracilisplastikk* 6. Kunstig analsfinkter* 7. Colostomi

20 Injeksjon submucøst i analkanalen Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: Tidsskrift for Den norske lægeforening

21 Sacral nervestimulering (SNS) (link)

22 Sekundær anal sfinkterplastikk

23 Den gode epikrise Oppsummering av skjemastyrt pasientsamtale. Kliniske funn mest i perineum og anorectum: inspeksjon, palpasjon/sensibilitet og eksplorasjon. Sfinktertonus ved eksplorasjon ev manometri. Ev rectal sensibilitet ved ballongtest. Endoanal ultralydstatus av analsfinkter. Konklusjon med diagnose, plan for ev supplerende utredning samt behandlingsstrategi