Engerdal sentrum. Sentrumsutvikling. Stedsutvikling. LUK = Lokal samfunnsutvikling i kommunene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Engerdal sentrum. Sentrumsutvikling. Stedsutvikling. LUK = Lokal samfunnsutvikling i kommunene"

Transkript

1 Engerdal sentrum Sentrumsutvikling Bo Bo Arbeid Arbeid Fritid - Fritid Studier Stedsutvikling LUK = Lokal samfunnsutvikling i kommunene

2 Ide`fasen Forstudie Forprosjekt Identitet Mål - Strategi Hovedprosjekt Handlingsplaner Resultater Tidslinjen år varighet 1.Ide` 2. Analyse 3.Gjennomføring Organisering: Evaluering Prosjekteier Engerdal kommune Prosjektleder Styringsgruppe Ressursgruppe Arbeidsgrupper

3 Engerdal sentrum Suksessfaktor 1- Samspillmodellen BOLYST SAMSPILLMODELLEN Sentrumsutvikling Bo Arbeid Fritid Studier Kompetanse Off. aktører Fylkeskommune Engerdal kommune Næringslivet Grunneiere Ressurser Engerdal Fylkeskommunen kommune Helhetlig kommunal boligpolitikk Måloppnåelse Handlingsplan Individuelle Lokalsamfunnet Kunnskap Verktøy Lag/foreninger Kapasitet I samarbeid med Fylkeskommunen har Kommunens rolle som prosjekteier vært å være pådriver og koordinator i arbeidet med å få frem lokalsamfunnets ideer og ønsker og parallelt gjort de nødvendige vedtak herunder også de økonomiske rammene. Forankringen har vært prosjektets målsetting: Å fornye sentrum til et trivelig sted å være

4 Hytter 330 Arealplan 1330 Bolig Arbeid - Fritid Kultur Arrangement Barn - ungdom Boliger Trafikk - torg Baggroa - park Vann - stier Rydding - hogging

5 Reguleringsplan sentrum 2013 Helhet og sammenheng Ivaretatt delprosjektene: Trafikkløsninger/sikkerhet Boliger ca. 20 nye tomter Baggroa Park Barn ungdom Arrangement Engeråa Skogskjøtsel Kultur - historie

6 Delprosjekt 1 Bolig og Aktivitet i sentrum Kommunehuset Enger Kirken Engeråa Parkering B A Coop - Bank Det er en realitet at vi befinner oss i et marked hvor entreprenører og investorer ikke står i kø for å realiserer denne type prosjekter. Høy risiko - Vi må tenke annerledes

7 Nasjonal inspirasjon Lokal tilpasning Parkering Organisering Investeringer Avkastningskrav Driftsmodeller

8 Folketallet fremskriving Aldersgrupper År 2013 År Sum Det er en realitet at eldrebølgen også inntar Engerdal kommune

9 Hovedfunn fra spørreundersøkelse blant seniorer i Hedmark om boligønsker for framtida, 2013 Undersøkelsen ble utført av Sentio research Norge på oppdrag fra folkehelseseksjonen i Hedmark fylkeskommune i perioden januar Kommunene trenger kunnskap om ønsker og behov blant eldre for å tilrettelegge og utforme boligpolitikk på en best mulig måte. I denne undersøkelsen ønsket vi i folkehelseseksjonen å fokusere på den stadig større gruppen med friske, hjemmeboende eldre uten pleie- og omsorgsbehov. For mange eldre er det viktig at boligen gir mulighet for sosialisering og kort vei til møteplasser. Vi ønsket å finne ut hvilke kvaliteter som er viktig ved en framtidig bolig respondenter fordelt på: 300 fra Kongsvinger 300 fra Elverum 300 fra Hamar 300 fra Alvdal/Folldal/Os Aldersfordeling i undersøkelsen: 36 % år 43 % år 21 % år

10 Kunne du tenke deg å flytte til en sentrumsnær bolig i framtida og i tilfelle når? Boligtype Egenskaper ved ny bolig

11 Morgendagens omsorg Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag Kåre Hagen

12 Politisk tilrettelegging Utvikler nye tilbud i grenseflaten mellom omsorgstjenesten og næringslivet Styrker omsorgssektorens rolle som en kompetent og krevende bestiller Utvikler omsorgstjenesten som eksportartikkel Møter et raskt voksende seniormarked Eksempel organisering Morgendagens omsorg Morgendagens helse- og omsorgstjenester må utformes og utføres i et samspill mellom kommunale og ikke-kommunale aktører med fotfeste i det sivile samfunnet. Samvirkeforetakets særpreg åpner for lokale løsninger på lokale behov, og gir den enkelte innbygger rolle både som forbruker og produsent gjennom deltakelse, brukerstyring og med produksjon av tjenestene. Lokaldemokratiet i kommunene styrkes gjennom sterkere direkte brukerdemokrati.

13 Morgendagens omsorg PRIVATBOLIG Seniorer TRYGGHETSBOLIG OMSORGSBOLIG Ubemannet OMSORGSBOLIG Bemannet INSTITUSJON Velferdsteknologi

14 Engasjement - Trygghet Fellesskap Praktisk hjelp - Aktivitetstilbud Privatboliger Trygghetsboliger Møteplassen Gjesterommet A Areal kvm B A Utstillingsvindu Engerdal Torg

15 Morgendagens omsorg Trygghetsbolig Trygghetsboliger bør være innrettet og tilrettelagt slik at det tas høyde for flere nivåer av tjenesteytelse universell utforming av boligen og omgivelsene og opplegg for å ta i bruk ulike former for velferdsteknologi I tilknytning til trygdeboligen må det bygges fellesareal med mulighet for måltider, sosialt samvær og fritidsaktiviteter Møteplassen

16 Morgendagens omsorg Møteplassen Skal være et tilbud til beboerne, lokalsamfunnet, hytteeierne, tilreisende Frivilligsentralen Samlokalisering Trim-/aktivitetsrom, Kafé, Blomster, Frisør, Turistkontor, Serviceskranken, Næringshagen m.m

17 Morgendagens omsorg Gjesterommet Det etableres 2/3 overnattingsrom som kan være til disposisjon for den nærmeste familien på besøk. Kan også leies ut til besøkende til eks. besøkende kommune, næringsliv m.m.

18 Morgendagens omsorg Målgruppe seniorer Målgruppe Seniorer. Intern og ekstern tilflytting Seniorer som etablerer seg med bolig i sentrum vil bidra til et løft på mange områder og er i utgangspunktet ikke avhengig av jobbtilbud, men har ressurser og kompetanse som kan komme lokalsamfunnet til gode og vil bidra til oppfyllelse målsettingen for nærmiljøsenteret Sats på en senior - fra arbeidsevne til ressurs

19 Hva er viktig for oss? Menneskene Kommunale avgifter Bomiljø bostandard og omgivelsene Fritidstilbud Kultur Helse omsorg Miljø Natur friluft Butikk - servicetjenester

20 Korridor A Ide`skisse 1 etg. Møteplassen 2 etg. Trygghet og privatboliger Elektro Frisør Privatbolig Privatbolig Kontor Spise Toaletter Heis 80 kvm 80 kvm Korridor Heis Kasse Gjest Gjest Frivilligsentralen Turistinfo Boligservice Trygghetsbolig 55 kvm Trygghetsbolig 55 kvm Servering Blomster Trygghetsbolig 55 kvm Trygghetsbolig 55 kvm Kjøkken Trim - aktiviteter Privatbolig Privatbolig Lager Korridor 80 kvm 80 kvm Dame Herre

21 Et boligpolitisk kinderegg for distriktene Et privat og offentlig samarbeid OPS modellen Etablering av et privat eiendomsselskap forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling Ingen økning av den kommunale eiendomsmassen (eksisterende må ikke utkonkurrere nye gjelde prisnivå) Modell for hvordan private og kommunen kan samarbeide om best mulig utnyttelse av de statlige virkemidler private aktører sikres god finansiering og utleie av boligene alle er vinnere. Eks: Kommunen inngår langsiktige leieavtale på trygghetsboliger og dermed går god for at boligbehovet er tilstede. Dette er en forutsetning for å få finansiering på totalen boliger (tilskudd på Trygghetsboliger) Kommunen har tildelingsretten på Trygghetsboligene 10 år + opsjon på nye 10 år. Organiseres innenfor rammen av Lov om offentlig anskaffelser (kommunal utleie)

22 Morgendagens omsorg Modell eks OPS (offentlig privat samarbeid) Trygghetsboliger + aktivitetsareal Offentlig Privatboliger (variabel) Privat Investeringstilskudd (Husbanken) Øvrige off - private investeringstilskudd Ulike driftstilskudd lån (Husbanken)

23 Morgendagens omsorg Hva og når Definere konkret kommunens behov desember 13 Definere konkrete rammebetingelser med Husbanken desember 13 Detaljtegninger fra arkitekt samt illustrasjonsplan sentrum januar 13 Etablering av eiendomsselskap januar 13 Helhetlig illustrasjonsplan (delprosjektene) sentrum februar 13

24 Morgendagens omsorg

25 Morgendagens omsorg Innovasjon i omsorg

26 Engerdal sentrum Erfaringslinjen Engerdal kommune er prosjekteier løpende politisk forankring Kommunalt erverv av arealer Få plass en god prosjektorganisering kontinuitet. Sentrumsutvikling Bo Arbeid Fritid Studier Bruk kunnskap og kompetanse der den finnes Fylkeskommune, Vegkontoret Ta i bruk gjeldende planverk utfordre - prioriter - omsett i handling Samfunnsaktørperspektivet helhet, sammenheng og identitet Engasjement og delaktighet i lokalsamfunnet Nasjonal inspirasjon lokal tilpasning. Samordning og koordinering i kommunens administrasjon enhetsledere Søknadologi forutsetning forankret i planverket politiske vedtak. God koordinering mellom detaljprosjekteringen, gjennomføring og bevilgningstidspunkt unngå vacumperioder.

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Arbeidsdokument 19.06.15 Innholdsfortegnelse i 1.0 Innledning boligpolitiske plan 4 1.1 Bakgrunn 4 2.1 Aktuelt lovverk 5 2.2 Øvrige planer i Lenvik kommune

Detaljer

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg Meld. St. 29 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 11 1.1 Mulighetene... 11 1.1.1 Den nye eldregenerasjonen... 11 1.1.2 Hele livsløpet... 11 1.1.3 En moderne pårørendepolitikk...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument-

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument- «Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018 -Høringsdokument- 1 Innledning... 3 2 Hovedmål, delmål og tiltak... 4 2.1 Delmål 1: Styrke posisjonen som attraktiv bostedskommune... 4 2.2 Delmål 2: Det skal bygges

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE 1 Innhold Forord... Hva er en boligpolitisk plan?.... Hva er boligpolitisk arbeid? 1. Innledning... 1.1 Overordna mål... 1.2 Delmål.. 1.3 Rullering

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM

BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM LARVIK KOMMUNE BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM PLANFORSLAGET DEL 1: Beslutningsgrunnlaget DEL 2: Mål og Handlingsprogram Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Formålet med «Boligplan for

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Engerdal i sentrum. Prosjektstatus Engerdal - i sentrum

Engerdal i sentrum. Prosjektstatus Engerdal - i sentrum Engerdal i sentrum Prosjektstatus Engerdal - i sentrum Pr. 11.11.2010 Ide`fasen Forstudie Forprosjekt Identitet Mål - Strategi Hovedprosjekt Handlingsplaner Resultater INNLEDNING Nedenfor følger en prosjektstatus

Detaljer

UNGskaperlyst. ungdom kulturkompetanse entreprenørskap kjønnsperspektiv. Prosjektplan for småsamfunnssatsing i Namdalseid kommune 2007-2010

UNGskaperlyst. ungdom kulturkompetanse entreprenørskap kjønnsperspektiv. Prosjektplan for småsamfunnssatsing i Namdalseid kommune 2007-2010 Prosjektplan for småsamfunnssatsing i Namdalseid kommune 2007-2010 UNGskaperlyst ungdom kulturkompetanse entreprenørskap kjønnsperspektiv Oppdatert pr. 25.10.07 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1

Detaljer

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, 29.10.2013. i sak nr. 68/13. 1 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Balsfjord kommune. Boligpolitisk plan 2014-2017

Balsfjord kommune. Boligpolitisk plan 2014-2017 Balsfjord kommune Boligpolitisk plan 2014-2017 Arbeid, utdanning, helse og bolig regnes som de fire grunnpilarene i velferdspolitikken. Boligpolitikken er en integrert del av arbeid mot fattigdom, og det

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Hamarøymodellen Et boligpolitisk kinderegg for distriktene?

Hamarøymodellen Et boligpolitisk kinderegg for distriktene? Hamarøymodellen Et boligpolitisk kinderegg for distriktene? Nye boliger? Ingen investeringer? Ingen økte driftsutgifter? Det er tre ting på en gang og det er jo ikke mulig...? Eller? Foto: Husbanken/Wikimedia

Detaljer

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID.

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer