ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER"

Transkript

1 ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER Integreringskonferansen i Nord 31. oktober - 1. november 2012 Linn Edvardsen, seniorrådgiver Husbanken

2 Husbankens rolle supplere der markedet svikter Alle skal bo godt og trygt Bidra til å øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Bidra til å øke forsyningen av rimelige boliger Bidra til å øke forsyningen av boliger med universell utforming og som er energieffektive Bidra til boligforsyning i områder med lav vekst 2

3 Husbankens hovedmål er fortsatt Et velfungerende boligmarked Øke bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet Flere miljøvennlige og universelt utformede boliger og bygg på attraktive steder Et helhetlig boligpolitisk fokus! 3

4 Prosjekt: Helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk i distriktene Alle skal bo godt og trygt Bakgrunn Møter i regionråd Møter med enkeltkommuner Mål Finne metoder og løsninger for mer helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk relatert til distriktenes utfordringer Viktig at andre kan dra nytte av resultatene nasjonal overføringsverdi 4

5 Prosjekt: Helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk i distriktene - hovedfunn Alle skal bo godt og trygt Tre hovedutfordringer Behov for å avlive myter Stort kommunalt mulighetsrom Finne samarbeidsløsninger Skape engasjement og bruke ildsjelene Helhetlig boligpolitisk arbeid KOMMUNEN SITTER MED NØKKELEN! 5

6 Hovedårsaker til utfordringen med boligetablering i distriktene Tomme og uegnede boliger Ikke tilgjengelig Feil beliggenhet forhindrer mobilitet Lite velfungerende utleiemarked forhindrer bosetting av flyktninger, arbeidsinnvandring og at ungdom blir. Utfordrende forventinger og holdninger knyttet til pris og risiko for verdifall begrenser utvikling i markedet 6

7 En 3årig satsing fra KRD boligetablering i distriktene Alle skal bo godt og trygt Satsingen skal bidra i utviklingen av attraktive lokalsamfunn ved Kunnskapsutvikling kompetanseheving Bedre forankring av boligpolitikken Økt engasjement blant flere aktører i kommunen Utprøving av en tilskuddordning 7

8 En 3årig satsing fra KRD 12 kommuner valgt ut Hasvik Finnmark Sørfold Nordland Gildeskål Nordland Herøy Nordland Grong Trøndelag Flatanger Trøndelag Hitra Trøndelag Balestrand Sogn og Fjordane Granvin Hordaland Ullensvang Hordaland Tolga Hedmark Seljord Telemark 8

9 Kunnskapsutvikling - kompetanseheving Alle skal bo godt og trygt Utføre analyser og kartlegging Øke kompetansen Helhetlig boligpolitisk planlegging Gjennomføre boligpolitiske tiltak Gjennomføre tiltak der tilskuddet inngår Skape engasjement og samarbeidsløsninger i egen kommune 9

10 Erfaringsutveksling - informasjonsdeling Kommunen dokumenterer Gjennomførte tiltak ved oppstart Tiltak i perioden Husbanken publiserer gjennomførte tiltak og suksesshistorier Årlig erfaringskonferanse for deling av erfaringer og kunnskap Sitat deltaker på erfaringskonferansen Satsingen følges og dokumenteres av evaluator 10

11 Hva er utfordringsbilde i distriktskommunene? (82 søkerkommuner) Liten variasjon i boligmassen Ensidig og lite dynamisk boligmarked Stort kommunalt boligtilbud, med lite gjennomtrekk Behov for leieboliger for flyktninger og tilflyttere Lave leiepriser og manglende vedlikehold av kommunale boliger Boligmangel oppleves som en bremsekloss for næringsutvikling og fremtidig befolkningsøkning 11

12 Befolkningsutvikling 8% 6% 4% 2% Befolkningsutvikling % 4% 3% 2% Befolkningsutvikling feb % -2% -4% Nordland Troms Finnmark Hele landet 1% 0% Hele landet Nordland Finnmark Troms Positiv befolkningsutvikling i Distrikts-Norge pga. arbeidsinnvandring og bosetting av flyktninger Kilde: SSB, tabell

13 Byggeaktivitet Igangsatte boliger Kommune Endring i 2007 ift 2011 Hele landet % Nordland % Troms % Finnmark % Kilde: SSB, tabell

14 Utvikling i boligpriser Utvikling i kvm fra Nordland Troms Finnmark Hele landet Kilde: SSB, tabell Endring i boligprisene fra 2007: Hele landet: 15 % Nordland: 12 % Troms: 4 % Finnmark: 14 % 14

15 Bosetting av flyktninger - Noen funn fra rapport Kommunene har store utfordringer når det gjelder tilgang på boliger Kunnskapen om Husbankens virkemidler er svært variabel Skape en boligkarriere for flyktninger - fra leie til eie - stabilitet, trygghet og integrering - en måte å behold ressursene i kommunen 15

16 Hva skal til for at flyktninger og innvandrere skal bli boende i distriktskommunene? - God informasjon om boligvirkemidlene og fremtidige muligheter på boligmarkedet Kilde: NIBR- rapport «Derfor blir vi her» 16

17 Hvilke utleieboliger tilbyr man flyktninger og innvandrere? Alle vil bo i Bakkebygrenda? Men hvem vil bli boende i Brakkeby-grenda? Foto: Nina Hansen/Dagbladet Midlertidige boligløsninger gir midlertidige innbyggere 17

18 Stort kommunalt mulighetsrom «Hva skal kommunens ansvar være? Hva bør, kan og skal kommunen gjøre på det boligpolitiske feltet? Og hvilke andre aktører er villige til å delta i arbeidet?» Rådmann Beiarn Rolle Hvilken rolle vil kommunen ta i bosettingsarbeidet? Analyse og helhetlig planlegging Alle skal bo godt og trygt «Det handler om å få lov til fortsatt å være en kommune, og om å utvikle kommunen som bo- og næringsaktør». Rådmann Gildeskål «Hamarøy kommune må ta et større ansvar for aktiviteten på boligfeltet enn det som er lovpålagt». Ordfører Hamarøy Samarbeid Hvem andre kan bidra til økt boligetablering av flyktninger? 5. nov Virkemidler Hvordan sikre økt boligetablering for flyktninger gjennom bedre virkemiddelbruk? 18

19 Kommunal involvering Alle skal bo godt og trygt Kommunens involvering i boligmarkedet Tilrettelegger Kommunen legger til rette Kommunen legger til rette, private eier og drifter boliger for flyktninger Velfungerende boligmarked Markedet løser behovene, mens kommunen legger til rette for at markedet skal fungere Utøver Kommunen eier og drifter Kommunale eier boliger til flyktninger og andre vanskeligstilte på boligmarkedet Kommunen leier, privat eier Kommunale oppgaver løses gjennom å inngå konkret samarbeid med private om etablering og leie av boliger for flyktninger Kommune Ansvar Private 5. nov

20 Boligpolitisk planlegging Kunnskapsgrunnlag og oversikt Målformulering Strategier og tiltak for å nå målsettingene Iverksette/oppfølging av prioriterte tiltak Forankring i øvrige planverket er viktig! 20

21 Beiarn kommune boligpolitisk plan Bakgrunnen for vedtaket om å etablere boligpolitisk plan: Manglet oversikt over behov og plan for å dekke dette Trengte bedre interne boligrutiner Ville ha en boligpolitisk plan for å bidra til en mer helhetlig boligpolitikk i fremtiden. 21

22 Husbankens virkemidler rettet mot flyktninger og innvandrere Økonomiske virkemidler Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd til utleieboliger Startlån Grunnlån Bostøtte Informasjon og verktøy «Å bo» Boliger til flytninger og innvandrere Bostøttekalkulator 22

23 Lite bruk av startlån til flyktninger 3% 2% 1% 1% Hvem fikk startlån i Nord-Norge? 14% 22% Økonomisk vanskeligstilte Førstegangs boligetablering Reetablering Funksjonshemmede Flyktninger Bostedsløse Andre 57% Kilde: Husbanken 23

24 Antall utleieboliger til flyktninger i Norge med tilskudd fra Husbanken Antall utleieboliger : 998 Kilde: Husbanken 24

25 Etablering av boliger for flyktninger i Gildeskål 6 sentrumsnære leiligheter Samarbeid med privat utbygger Flyktningetjenesten er leietaker Lav kostnadsramme 4,9 millioner gjorde at det ikke ble behov for tilskudd Lånefinansiert gjennom Husbanken Foto: Arvid Olsen/Husbanken 25

26 Fakta om Skolebakken Bygget eies av entreprenøren KB Bygg AS Kommunens Flyktningetjeneste er leietaker Fem ett-roms studioleiligheter, og en to-roms leilighet Leiekontrakten løper i 10 år med opsjon på 5+5 års forlengelse. Foto: Arvid Olsen/Husbanken Leiepris er kr pr mnd. totalt 26

27 Bilder fra Skolebakken Foto: Arvid Olsen/Husbanken 27

28 Bilder fra Skolebakken Foto: Arvid Olsen/Husbanken 28

29 Bosetting av mindreårige flyktninger i Hamarøy Satsing på bosetting av mindreårige flyktninger boligpolitisk strategi Gir folketilvekst og økonomiske insitamenter fra staten Etablert Hamarøy internasjonale senter med plass til 15 ungdommer 29

30 kommunen tar grep om boligmarkedet «Hamarøymodellen» Offentlig-privat samarbeid 2+2 modell: Utbygger forplikter seg å bygge like mange boliger til det ordinære markedet som til vanskeligstilte Kommunen har tildelingsrett på boligene for flyktninger og andre vanskeligstilte i minst 20 år Finansiert gjennom lån og tilskudd fra Husbanken 30

31 Hvordan lykkes i arbeidet Fem viktige suksessfaktorer: 1. Samordning og Samarbeid 2. Forankring i organisasjon og plan 3. Strategi for måloppnåelse 4. Kompetanse til å utføre oppgavene 5. Ressurser til gjennomføring Forbedre Evaluere Planlegge Utføre 5. nov

32 Husbankens nettinformasjon om arbeidet rettet mot distriktene og flyktninger og innvandrere osialt-arbeid /husbankens-arbeid-rettet-mot- flyktninger-og-innvandrere/ boligetablering-i-distriktene/ 32

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Prosjektrapport for boligpolitikk i Sortland

Prosjektrapport for boligpolitikk i Sortland Prosjektrapport for boligpolitikk i Sortland Husbankens kompetanseprosjekt: Fokuskommuner og prosjektet leie til eie Per Sture Helland Pedersen 01.07.2014 Innhold 1: Sammendrag...2 2: Innledning...3 3:

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 2 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer