ÅRSBERETNING 2014 Moss Rideklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 Moss Rideklubb"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 Moss Rideklubb Styret i Moss rideklubb har i 2014 bestått av: Leder : Nestleder : Styremedlemmer : Varamedlemmer : Øyvind Olstad Merethe Jacobsen Nina Olsen (sekretær) Agnethe Brynildsen Siw Bødtker Næss Henrik Løkling (fratrådte i august) Monika Gudøy Eggesvik (kasserer da Brynildsen måtte redusere sitt engasjement). Øyvind Andresen (gikk inn som styremedlem da Løkling fratrådte). Det har vært avholdt 24 styremøter. Ungdomsgruppen har vært representert på flere av disse med Linnea Sibbern og Mina Olstad. Det har i 2014 vært avholdt 3 medlemsmøter hadde Moss rideklubb 368 medlemmer har vært et utfordrende år for Moss rideklubb. Ved inngangen til 2014 var klubb i realiteten teknisk konkurs på grunn av høy leverandørgjeld ved som hadde bygget seg opp over tid ved Mossemarka Hestesenter. Denne gjelden er nå nedbetalt takket være en meget streng kostnadskontroll og refinansiering. Dette har naturlig nok tatt mye av oppmerksomheten både for styret og daglig leder ved senteret.

2 Rideklubben har i 2014 vært gjennom en rettssak hvor klubben har ment at en entreprenør har overfakturet rideklubben i forbindelse med oppsettingen av Dinas hall. Moss rideklubb fikk ikke medhold i lagmannsretten og ble dømt til å betale fakturaer og saksomkostninger på ca. 1,1 mill. kroner. Vi ble dømt på grunn av at det ikke var inngått en formell avtale med entreprenøren samt at vi ikke kunne dokumentere hvor mye steinmasser entreprenøren hadde tilfør området eller hvor mange timer han hadde jobbet. Vi var overrasket og skuffet over dommen som vi mener mangelfull i sin argumentasjon, men så det ikke som hensiktsmessig å anke videre da det er svært tvilsomt om Høyesterett i det hele tatt vil behandle denne type saker. Grunnen til at vi mener dommen er mangelfull er at den ikke stiller de samme krav til dokumentasjon fra entreprenøren som de stilte til oss. Entreprenøren la kun frem en egenprodusert timer som ikke var signert av noen ansvarlige fra rideklubben eller ridesenteret. På samme måte hadde ingen i klubben eller ridesenteret signert på de fremlagte veiesedlene fra Skolt pukkverk. I den forbindelse påberopte entreprenøren å ha utført arbeid som beviselig er utført av andre entreprenører eller rideklubben selv. Hverken dette eller de 7 vitneforklaringene fra rideklubben er drøftet i dommen. Med bakgrunn i beløpet vi ble dømt il å betale var klubben nødt til å gå til kommunen for å diskutere den økonomiske situasjonen vi hadde kommet i. Dette endte med at kommunen vedtok å utvide lånegarantien til 8 mill. kroner. Det ble da opprettet et tilleggslån på 1,3 mill. kroner i Nordea slik at klubbens totale lån nå er på 8 mill. kroner. I forbindelse med arbeidet med lånet ble det laget en nedbetalingsplan m/noter som går frem til Det er også avtalt med Nordea at det skal gjennomføres et årlig møte for å justere avdragene da lånet i utgangspunktet er et serielån. Dette låneopptaket blir egen sak ifm budsjettet for I og med at det har vært mye jobb med rettssak og økonomi har det vært tilnærmet stillstand med klubbhuset. Denne jobben er nå i gang igjen og vi har fått frist av Østfold fylkeskommune til om ferdigstillelse og innlevering av godkjent sluttregnskap. Den sportslige delen av klubben har også merket at klubben har hatt de tidligere omtalte utfordringene. Det avtroppende styret ønsker en økt satsning med økt fokus på våre utøvere. Et av grepen som gjøres er å avvikle sportskomiteen. Lederne av grengruppene skal i stedet møte i klubbens styre. Vi tror det vil sørge for at styret får et økt fokus på den sportslige delen av klubbens arbeid samt at vi får kortere kommunikasjonslinjer mellom styret og grengruppene. Det er også et ønske at vi skal kunne bidra mere økonomisk i 2015 enn vi gjorde i 2014, spesielt ifm samlinger.

3 Styret.

4

5

6

7

8 Rapport 2014 fra Kiosk-gruppa i MRK I løpet av året 2014 har Moss Rideklubb hatt 9 stevner innenfor grenene sprang, dressur og Knøttecup/Feltritt. Kiosk-gjengen har som tidligere sørget for mat og drikke til rytterne, tilskuere og teknisk personell. I forbindelse med rideskolekurs og enkelte treningssamlinger har Kiosken stått for enkel servering. Pølse og vaffel er alltid kjærkommen mat. Nesten hver onsdag har Ella-Kristine Hansen og Bente Pedersen holdt kiosken opp under Rideskolen og Sprangtreningene. Ella-Kristine har også hatt kiosken opp flere mandager og tirsdager gjennom sesongen. Vår "nye" Ute-Kiosk-brakke fikk i løpet av sommeren en ansiktsløftning. Stine Hansen tok med seg sin søster og mor, og sammen så malte de hele brakka utvendig! Innvendig ble det ene rommet ryddet og malt av Sofia Sibbern og Ella-Kristine Hansen. Stoler og bord satt inn i den "lille-stall-kafe". Og Knud, pappa'n til Ella, lagde fin-fin trapp inn til den "lille-stall-kafe". Tusen takk for innsatsen alle sammen! Men det trengs fortsatt en kjøkken innredning og nye vinduer for servering i vår Ute-Kiosk og dette håper vi å få på plass i Under Årets Juleshow sørget Ella og Nina Brevik for skikkelig julebevertning; Grøt, gløgg og pepperkaker m.m. Kiosken har gjennom året omsatt for ca? Et 30-talls personer har vært involvert i salg fra Kiosken gjennom sesongen. Ella, Sofia og Bente har administrert innkjøp, forberedelser og kakebakere. Vi har flere kiosk-hjelpere som går igjen fra stevne til stevne! En TUSEN TUSEN TAKK for all god hjelp til klubben vår!

9 INNKOMNE FORSLAG Fra Merethe Jacobsen:

10 Styret ønsker at Moss rideklubb kun skal benytte en logo. Logoen er klubbens varemerke og skal fungere som et samlende symbol. Dersom dagens logo med hest som hopper ikke fremstår slik at alle kan stille seg bak denne, anbefaler styret at det utarbeides forslag med en logo som fremstår som «grennøytral». Det kan f.eks. være at det inne i sirkelen kan være en profil av et hestehode eller en hel profil av en hest uten rytter. Styret foreslår i så fall at det utarbeides forslag som kan legges frem på neste årsmøte. Dette fordi det er viktig med en god prosess rundt en endring av klubbens varemerke. Forslag til vedtak fra styret: Primært: Beholde dagens logo som klubbens eneste logo. Sekundært: Det utarbeides forslag med et grennøytralt motiv inne i sirkelen. Disse legges frem for årsmøtet 2016.

11

12 Styrets forslag til ny ordlyd i vedtektenes 4. 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Klubben har følgende typer medlemskap: Familiemedlemsskap (inkl. 1 abonnement på HESTESPORT) Seniormedlemsskap (inkl. 1 abonnement på HESTESPORT) Juniormedlemskap (inkl. 1 abonnement på HESTESPORT) Støttemedlemskap (ikke inkl. abonnement på HESTESPORT) Rekruttmedlemskap (ikke inkl. abonnement på HESTESPORT) o Ikke stemmeberettiget ved årsmøtet. De som ønsker å løse rytterlisens gjennom Moss rideklubb må være juniormedlem, seniormedlem eller familiemedlem. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

13 Kontingent: Styret foreslår følgende endringer i kontingenten: Familiemedlemskap : uendret Seniormedlemskap : uendret Juniormedlemskap : uendret Støttemedlemskap : kr. 200,-. Rekruttmedlemskap : kr. 200,-.

14 Til budsjettet vedrørende låneopptak. I forbindelse med klubbens låneopptak er følgende låneprognose og tilhørende vedlegg lagt til grunn. LÅNEPROGNOSE Lån År Innbetaling Rentesats Renter Avdrag Restbeløp , ,

15 Vedlegg til låneprognose. Tallene i prognosen er basert på følgende: 1. Rentene i 2015 og 2016 er basert på et gjennomsnitt av fastrenten på dagens lån kombinert med NIBOR-renten på det nye lånet inkl. bankens margin på 1,5 %. 2. Renten fra 2017 er satt ut fra hva slags rentenivå vi må kunne tåle. 3. Økningen i årlig innbetaling er basert på en økning i stalleie på ca. 1 % pr. år hvor litt over halvparten av dette settes av til nedbetaling av lån. 4. Det er ikke tatt hensyn til økning av treningsavgiften i rideskolen eller økte inntektsmuligheter når klubbhuset kommer i drift. Dette er midler tiltenkt å dekke inn økte driftsutgifter ved ridesenteret basert på en generell prisstigning. 5. Det er heller ikke tatt hensyn til muligheten for en årlig tilleggsinnbetaling da denne vil variere mye og derfor vanskelig å legge inn i et regnestykke. Dersom en slik årlig tilleggsinnbetaling lar seg gjennomføre vil den virke positivt inn når det gjelder å redusere nedbetalingstiden.

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING ONSDAG 29.02. 2012 SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2012 5. Fastsettelse av kontingent og årsleie 6. Innkomne forslag/styrets

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2013 Inkludert regnskap Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll

Detaljer

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Innkalling til årsmøte for 2013 i klubbhuset på Fagerstrand onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta på Årsmøtet, som er Fagerstrand Båtforenings øverste beslutningsmyndighet.

Detaljer

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG GJERDRUM IDRETTSLAG Deltakere: Jo Inge Aambakk Leder Møtt Nils Fisketjønn 1. nestleder Forfall Bjørn-Inge Haugan 2. nestleder Møtt Robert Øksnes Kasserer Møtt Tove Heni Daglig leder Møtt Hanne Kjærstad

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 26. september 2010 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Årsberetning 2010. for. Stokke IL Fotball

Årsberetning 2010. for. Stokke IL Fotball Årsberetning 2010 for Stokke IL Fotball Innhold Saksliste årsmøtet... 3 Styresammensetning... 4 Sportslig utvikling... 5 Økonomisk utvikling... 8 Anlegg... 9 Mål og utfordringer fremover... 10 Vedlegg

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25.

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25. Dato: Torsdag 16. april 2009 kl 19.00. ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT 1. Åpning Formann Ole Jan Olsen ønsket velkommen. Opplyst om at forslagene blir godkjent ved mer enn 50 prosent overvekt, og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011

REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011 REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011 Tilstede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Steinar Lagesen, Hanne Foshaug, Pål Anders Wang, Lona Keskitalo, Heidi Krokmyrdal Sak 34/11: Oppussing For 2011 var det

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte mandag 27.0.08 Saksnummer Sak Ansvarlig 27008-0 Rutiner og mal for styresaksarbeid Sverre 27008-02 Fordeling av kommunale tilskudd Hanne 27008-03 Midler til kunstisutredning Sverre

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer