Havbruksnæringen i Trøndelag. Impello Management AS,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havbruksnæringen i Trøndelag. Impello Management AS, 20.06.2015"

Transkript

1 Havbruksnæringen i Trøndelag Impello Management AS,

2 Forsidefoto: Erik Røed, Tellus Works Dokumentversjon: Impello Management AS 215

3 Havbruksnæringen i Trøndelag Samarbeidspartnere: Denne rapporten gir en oversikt over havbruksnæringen i Nord- og Sør-Trøndelag. Arbeidet er utført av Impello Management i samarbeid med DNB, Innovasjon Norge og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Målsettingen er å presentere en komplett oversikt over alle virksomhetene i havbrukssektoren i trøndelagsfylkene, inklusive oppdrettsselskaper og leverandører av utstyr og tjenester. Virksomhetene som inngår i analysen omfatter aksjeselskaper og underavdelinger med forretningsadresse i Sør- og Nord-Trøndelag pr Alle data er basert på offisielle regnskapstall for perioden og sysselsettingsdata fra Aaregisteret hos NAV for perioden Innovasjon Norge Dette dokumentet og presentasjoner kan lastes ned fra Redaksjonen avsluttet sitt arbeid Kontaktpersoner: Jon Ragnar Viggen, Bjørnar André Ulstein, Ann Kristin Lund Aaker, Sigurd Bjørgo, Impello Management AS Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen M&A, strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 1 % eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser. Impello har bred erfaring fra industri og høyteknologisektorer som IKT, energi, maritim, havbruk og olje og gass. De ansatte har bakgrunn som siviløkonomer og sivilingeniører. Om DNB DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr vi blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder. Gjennom bankkontorer over hele Norge, post i butikk, bank i butikk, telefonbank, nettbank, apper, mobiltjenester og internasjonale kontorer er vi tilstede der kunden er. Internasjonalt har vi en lederposisjon innen shipping, energi, fiskeri og havbruk. Om Innovasjon Norge Innovasjon Norge hjelper deg som skal etablere eller allerede driver virksomhet. Innovasjon Norge tilbyr finansiering gjennom lån og tilskudd, rådgivning innen EUtjenester, design og IPR, samt tjenester som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester. Støtteordninger fra Innovasjon Norge omfatter blant annet OFU/IFU, miljøteknologiordningen, etablerertilskudd og bedriftsutviklingstilskudd. Impello Management AS 215 3

4 4 Impello Management AS 215

5 Sammendrag I 214 sysselsatte havbrukssektoren i Nord- og Sør-Trøndelag 43 personer. Sysselsettingsveksten fra 213 til 214 var 12 %. I 213 hadde havbruksselskapene i Trøndelag en samlet omsetning på 21,2 mrd. kr, noe som tilsvarer en vekst på 36 % fra 212. Driftsresultatet på 4,4 mrd. kr i 213 var en fordobling fra 212. Ved utgangen av 214 var det 258 virksomheter i drift. Sysselsetting og omsetning i Trøndelag Pr var det sysselsatt personer i havbruksnæringen. Siden 29 har gjennomsnittlig årlig vekst vært 4,9 % (CAGR). Sysselsetting i havbruksnæringen i Trøndelag (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV pr Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst % % % 6 % 4 % Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag (213 tall) 251 virksomheter: 177 aksjeselskaper 74 underavdelinger Ansatte: (11 % vekst fra 212) Omsetning: 21,2 mrd kr (36 % vekst) Aksjeselskaper: 19,6 mrd. kr Underavdelinger: 1,5 mrd. kr (est.) Driftsresultat: 4,4 mrd. kr i aksjeselskapene (123 % vekst fra 212) Verdiskaping: 7,8 mrd. kr (61 % vekst) Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag (214 tall) 258 virksomheter: 184 aksjeselskaper 74 underavdelinger Ansatte: (12 % vekst fra 213) Havbrukssektoren omsatte for 21,2 mrd. kr i 213 (vekst 36 % fra 212). Dette er en betydelig økning sammenliknet med perioden da omsetningen var i intervallet mrd. kr. Økningen i 213 skyldes i hoved ak økte laksepriser. Omsetning i havbruksnæringen i Trøndelag (29-213) Omsetningen i aksjeselskapene er hentet offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor regionen) er omsetningen estimert ut fra hovedkontorets omsetning og antall ansatte i underavdelingene. [mill. kr] Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst Eksportpriser for laks (29-215) Fersk oppdrettslaks Frossen oppdrettslaks % % 1 % 36 % Kilde: SSB (215) Impello Management AS 215 5

6 Selskapskategorier Hovedkategorien «Oppdrett» er størst med 42 % av selskapene, etterfulgt av «Produkt- og tjenesteleverandører» (34 %), «Utstyrsleverandører» (16 %) og selskaper innen «Bearbeiding og salg» (9 %). Det høye antallet oppdrettsselskaper kan forklares ved at de store aktørene Salmar, Marine Harvest og Lerøy har organisert hver oppdrettslokasjon som en egen juridisk enhet (underavdeling). Hovedkategorier havbruksnæringen i Trøndelag (213) I 213 var det 251 virksomheter i havbruksnæringen i Sør- og Nord-Trøndelag herunder 177 aksjeselskaper og 74 underavdelinger Oppdrett 15 Produkt- og tjenesteleverandører 85 Utstyr 39 Bearbeiding og salg 22 Havbruksnæringen uten oppdrett Dersom lakseoppdrett (kategori «Oppdrett» og underkategori «Matfisk laks») holdes utenfor datagrunnlaget ser vi hvordan næringen rundt oppdrettsselskapene har utviklet seg. Siden 29 har antall ansatte økt med nærmere 5 %, og omsetningen har økt fra 3 mrd. kr til 4,5 mrd. kr i 213. Dette viser at veksten i leverandør- og serviceindustrien har vært formidabel de siste årene. Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag ekskl. matfisk laks (213) 194 virksomheter: 154 aksjeselskaper 4 underavdelinger Ansatte: (12 % vekst) Omsetning: 4,5 mrd. kr (13 % vekst) Driftsresultat:,5 mrd. kr ( 21 %) Verdiskaping: 2, mrd. kr (+ 1 %) Sysselsetting havbruksnæringen Trøndelag ekskl. matfisk laks (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret. Lakseoppdrett er holdt utenfor datagrunnlaget. Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst % 13 % 5 1 % 9 % 2 % Havbruksrelatert omsetning i Trøndelag ekskl. matfisk laks (29-213) Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag ekskl. matfisk laks (214) 21 virksomheter: 161 aksjeselskaper 4 underavdelinger Ansatte: (13 % vekst) Omsetningstallene inkluderer regnskapstall fra aksjeselskapene og estimat for underavdelingene. Lakseoppdrett er holdt utenfor datagrunnlaget. [mill. kr] Omsetning vekst ,5 % ,8 % 4,7 % ,5 % Impello Management AS 215

7 Innholdsfortegnelse Sammendrag Havbruksnæringen i Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Havbruksnæringen uten oppdrett Vedlegg A: Metode Vedlegg B: Selskaper i havbruksnæringen i Trøndelag Impello Management AS 215 7

8 1. Havbruksnæringen i Trøndelag Definisjon av havbruk Impello har benyttet følgende definisjon av havbruksvirksomhet: «Alle virksomheter som driver med produksjon eller dyrking av fisk og andre akvatiske organismer i sjø, brakkvann eller ferskvann, eller leverer produkter og tjenester til slike virksomheter.» Havbruk innebærer en ytre kulturell påvirkning gjennom å dyrke frem levende organismer og arter. Fiskeri skiller seg fra havbruk ved at fiskeri er høsting av ville arter. I 213 omsatte havbruksnæringen i Trøndelag for 21,5 mrd. kr og sysselsatte personer. Omsetningen økte 35 % fra 212 til 213 og sysselsettingen med 11 %. I 214 økte antall ansatte til ansatte (12 % vekst). Ved utgangen av 213 var det 251 virksomheter i drift, hvorav 177 aksjeselskaper og 74 underavdelinger. 1.1 Antall virksomheter I 213 var det 251 registrerte virksomheter i drift. Dette tallet økte til 258 i 214, fordelt på 169 selskaper i Sør-Trøndelag og 89 i Nord-Trøndelag. Figur 1: Kart med antall aksjeselskaper og underavdelinger (214) Havbruksnæringen i Trøndelag: 184 aksjeselskaper 74 underavdelinger Selskaper som inngår i analysen Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger (AVD) med organisasjonsnummer som har forretningsadresse Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag pr Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 69 AS 2 avd. Selskaper som ikke inngår Avdelingskontorer (regions- og lokalkontor) som ikke er en juridisk enhet (uten organisasjonsnummer) inngår ikke i datagrunnlaget. Enkeltpersonforetak (ENK) og norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) inngår ikke siden regnskapsdata ikke er offentlig informasjon. 115 AS 54 avd. Figur 2: Fylkesvis fordeling av virksomheter innen havbruk i Trøndelag (214) 2 Totalt antall virksomheter Aksjeselskaper Underavdelinger Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 8 Impello Management AS 215

9 Et betydelig antall av virksomhetene som inngår i analysen leverer produkter og tjenester til flere bransjer ikke bare til havbruksnæringen. For å gi et mer nyansert bilde av havbruksnæringen har vi skilt mellom selskaper som utelukkende har leveranser til havbruksnæringen, og virksomheter som også leverer til flere bransjer. Tabell 1: Selskapsfordeling basert på leveranse i Trøndelag (214) Tabellen viser antallet selskaper som utelukkende leverer varer og tjenester til havbruksnæringen, og selskaper som leverer til flere bransjer. I kategorien flere bransjer er det tatt som forutsetning at 5 % av omsetningen er relatert til havbruk. Leveranser Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sum Utelukkende havbruk Til flere bransjer Totalt Gjennomsnittlig andel omsetning fra havbruk For selskaper som leverer produkter og tjenester inn mot flere bransjer benyttes et estimat på andel omsetning relatert til havbruk. Denne andelen er estimert til 5 %, og er basert på erfaringstall fra andre bransjeanalyser som Impello har gjennomført. 1.2 Sysselsetting Ved utgangen av 213 var det sysselsatt personer i havbruksnæringen i Trøndelag. Sysselsettingsveksten var 11 % fra 212 til 213. Veksten fortsatte i 214, og ved utgangen av året sysselsatte havbruksnæringen personer. Dette tilsvarer en vekst på 12 % fra 213 til 214. Figur 3: Sysselsetting i havbruksnæringen i Trøndelag (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst % % 5 % 6 % 4 % Salmar AS (datterselskap til Salmar ASA) er den største enkeltarbeidsgiveren i havbruksnæringen i Trøndelag. I 214 sysselsatte selskapet 541 personer. I tillegg er Salmar Farming AS og Salmar Settefisk AS store arbeidsgivere i regionen. Marine Harvest Norway AS (datterselskap til Marine Harvest Holding AS) sine underavdelinger i Midt-Norge sysselsatte 44 personer i 214, etterfulgt av Lerøy Midt AS med 363 personer. Andre store arbeidsgivere er Pharmaq, Sinkaberg-Hansen og Aqua Gen (se tabell neste side). Impello Management AS 215 9

10 Tabell 2: Største arbeidsgivere i havbruksnæringen i Trøndelag (214) Oversikten viser kun selskaper som er 1 % havbruksrelatert. Selskap Antall ansatte Salmar AS 541 Marine Harvest Norway Midt (sum for underavdelingene) 44 Lerøy Midt AS 369 Pharmaq AS 145 Sinkaberg-Hansen AS 133 Aqua Gen AS 93 Nils Williksen AS 89 Måsøval Fiskeoppdrett AS 66 Emilsen Fisk AS 56 Midt Norsk Havbruk AS 46 I tillegg til oversikten i Tabell 3 er det flere andre store arbeidsgivere som opererer «delvis» inn mot havbruk. Eksempler er MARINTEK, SINTEF Fiskeri og havbruk, Eidsvåg og Bewi. Impello har ikke beregnet hvor stor andel av de ansatte i disse «delvis»-selskapene som arbeider med havbruk. 1.3 Omsetning Økonomiske parametere hos underavdelingene Det er beregnet et estimat på økonomiske parametere for underavdelingene som har hovedkontor utenfor regionen. Det er benyttet et forholdstall mellom økonomisk parameter og antall ansatte hos mor som er multiplisert med antall ansatte i underavdelingen. Estimatene er kontrollsjekket for de største aktørene. I perioden økte omsetningen i havbruksnæringen i regionen fra 15, mrd. kr i 21 til 15,5 mill kr. i 212. I 213 økte omsetningen med 36 % til 21,2 mrd kr. I tallene inngår inntekter fra selskaper som har 1 % av sin virksomhet i havbruksnæringen, og selskaper som leverer til flere bransjer (5 % av omsetningen fra disse er inkludert). Figur 4: Omsetning i havbruksnæringen i Trøndelag (29-213) Omsetningen i aksjeselskapene i regionen er offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor regionen) er omsetningen estimert ut fra hovedkontorets omsetning og antall ansatte i underavdelingene. [mill. kr] Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst % % 1 % 36 % Tabell 3: Brutto omsetning for aksjeselskapene i Trøndelag (29-213) Tabellen viser brutto omsetning i aksjeselskapene i Trøndelag fordelt på direkte havbruksrelatert omsetning og omsetning fra andre bransjer. Brutto oms. aksjeselskaper [mrd. kr] Omsetning fra havbruk 11, 14,1 14,3 14,3 19,9 Omsetning fra andre bransjer,8,9 1,1 1,2 1,3 Sum 11,8 15, 15,4 15,5 21,2 1 Impello Management AS 215

11 Salmar-konsernet hadde 6,2 mrd. kr i omsetning i 213, etterfulgt av Norway Royal Salmon (2,7 mrd. kr) og Lerøy Midt AS (2,1 mrd. kr). Tabell 4: Selskaper med størst omsetning (213) Omfatter kun aksjeselskaper som er 1 % havbruksrelatert. Siden Marine Harvest kun har underavdelinger i Trøndelag (hovedkontor i Bergen), inngår selskapet ikke oversikten. Selskap Omsetning [mill. kr] Salmar ASA Norway Royal Salmon ASA Lerøy Midt AS 2 93 Nils Williksen AS 994 Sinkaberg-Hansen AS 976 Pharmaq AS 448 Midt Norsk Havbruk AS 434 Aqua Gen AS 388 Salmonor AS 351 Måsøval Fiskeoppdrett AS 338 Blant selskapene som opererer delvis inn mot havbruksnæringen så de største selskapene målt ut fra omsetning MARINTEK, Eidsvaag, Bewi og SINTEF Fiskeri og havbruk. Impello har estimert at Marine Harvest-avdelingene i Trøndelag representerte en omsetning på ca. 1,4 mrd. kr i Driftsresultat og verdiskaping Samlet driftsresultat for aksjeselskapene i regionen var 4,4 mrd. kr i 213. Dette tilsvarer en vekst på 123 % fra året før, og er det høyeste i perioden Salmar-konsernet hadde et et driftsresultat på 1,9 mrd. kr, noe som utgjorde nær halvparten av regionens samlede driftsresultat. Lerøy Midt, Norway Royal Salmon og Marine Harvest Norway Midt (estimat for underavdelingene) fulgte på de neste plassene. Figur 5: Driftsresultat for selskapene i Trøndelag (29-213) Driftsresultatet i aksjeselskapene er hentet fra offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor regionen) er driftsresultatet estimert ut fra hovedkontorets/konsernets resultat og antall ansatte i underavdelingene. Definisjon av verdiskaping Verdiskaping er definert som summen av driftsresultat, lønnskostnader og avskrivninger. [mill. kr] Driftsresultat AS/ASA Driftsresultat Avd vekst totalt % % % -46 % Blant selskapene som leverer til flere bransjer i tillegg til havbruk så hadde Eidsvaag, Bewi Produkter og Egil Ulvan Rederi de sterkeste driftsresultatene. Impello Management AS

12 Verdiskapningen blant aksjeselskapene i Trøndelag var 7,8 mrd. kr i 213, noe som tilsvarer en økning på 61 % fra 212 da verdiskapingen var 4,8 mrd. kr. Salmar hadde størst verdiskaping i 213, etterfulgt av Lerøy Midt, Marine Harvest Norway Midt (estimat for underavdelingene) og Norway Royal Salmon. Figur 6: Verdiskaping i selskapene i Trøndelag (29-213) Verdiskapingen omfatter aksjeselskapene i regionen og estimert verdiskaping i underavdelingene som har hovedkontor utenfor Trøndelag. [mill. kr] Verdiskaping AS/ASA Verdiskaping avd Vekst totalt Verdiskaping per ansatt i Trøndelag 29: kr 21: kr 211: kr 212: kr 213: kr % 42 % 13 % -21 % Selskapskategorier Definisjon av kategorier En nærmere beskrivelse av kategoriene finnes i Vedlegg A. Impello har delt inn havbruksbransjen i fire hovedkategorier og 22 underkategorier. Den største hovedkategorien er «Oppdrett» med 15 selskaper (42 %), etterfulgt av «Produkt- og tjenesteleverandører» (85; 34 %), «Utstyr» (39; 16 %) og «Bearbeiding og salg» (22; 9 %). En av årsakene til det høye antallet oppdrettsselskaper er at de store aktørene Salmar, Marine Harvest og Lerøy har organisert sin aktivitet i Midt-Norge i underavdelinger der hver lokasjon er en egen juridisk enhet. Figur 7: Hovedkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen Trøndelag (213) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten Oppdrett 15 Produkt- og tjenesteleverandører 85 Utstyr 39 Bearbeiding og salg 22 Den største underkategorien er «Matfisk laks» (57 virksomheter) som omfatter de store oppdrettsselskapene. Andre store underkategorier er «Settefisk» (29), «Service- og støttetjenester» (24) og «Logistikk» (24). Se Figur 8 for komplett oversikt. 12 Impello Management AS 215

13 Figur 8: Underkategorier for virksomhetenen i havbruksnæringen i Trøndelag (213) Aksjeselskaper og underavdelinger i Sør- og Nord-Trøndelag inngår i oversikten. OPPDRETT Stamfisk 3 Settefisk 29 Rensefisk 2 Matfisk laks 57 Annen matfisk 3 Skalldyr 7 Marine alger 2 BEARBEIDING OG SALG Slakteri 5 Primær foredling 2 Sekundær foredling 6 Biprodukter/restråstoff 7 Salg/trading 4 UTSTYR Anlegg 21 Båter 8 IKT 9 PRODUKT- OG TJENESTELEVERANDØRER Brønnbåt 5 Fôr 1 Fiskehelsetjenester 6 Tekniske tjenester 18 Service- og støttetjenester 24 Finansielle og rådgivende tjenester 8 Logistikk 24 Oppdrettsselskapene utgjør 42 % av antall havbruksselskaper i regionen. I 213 representerte disse selskapene 4 % av sysselsettingen og 82 % av regionens samlede omsetning innen havbruk. Tabell 5: Nøkkeltall for hovedkategoriene i Trøndelag (213) Omsetningstallene gjelder kun for aksjeselskapene. Virksomheter Ansatte Omsetning (AS) Kategorier Antall Andel Antall Andel Mrd. kr Andel Oppdrett % % 17,5 82 % Produkt- og tjenesteleverandører % % 2,3 11 % Utstyr % %,7 3 % Bearbeiding og salg 22 9 % %,7 4 % Sum % % 21,2 1 % Impello Management AS

14 Tabellen nedenfor viser hvordan antall virksomheter, antall ansatte og omsetning fordeler seg på de ulike underkategoriene. «Matfisk laks» er den klart største underkategorien med 24 % av sysselsettingen og 78 % av omsetningen. Tabell 6: Nøkkeltall for underkategoriene innen havbruk i Trøndelag (213) Omsetningstallene gjelder kun for aksjeselskapene. Virksomheter Ansatte Omsetning (AS) Kategorier Antall Andel Antall Andel Mrd. kr Andel Stamfisk 3 1 % 84 2 %,4 2 % Settefisk % %,3 2 % Rensefisk 2 1 % %, % Matfisk laks % % 16,7 78 % Annen matfisk 3 1 % 8 %, % Skalldyr 7 3 % 21 1 %, % Marine alger 2 1 % %, % Slakteri 5 2 % %, % Primær foredling 2 1 % %, % Sekundær foredling 6 2 % %,1 1 % Biprodukter/restråstoff 7 3 % 49 1 %,3 2 % Salg/trading 4 2 % 8 %,2 1 % Anlegg 21 8 % %,6 3 % Båter 8 3 % 26 1 %,1 % IKT 9 4 % 44 1 %,1 % Brønnbåt 5 2 % 42 1 %,3 1 % Fôr 1 % %, % Fiskehelsetjenester 6 2 % 38 1 %, % Tekniske tjenester 18 7 % %,8 4 % Service- og støttetjenester 24 1 % %,4 2 % Finansielle og rådgivende tjenester 8 3 % 7 %, % Logistikk 24 1 % %,8 4 % Sum % % 21,2 1 % 14 Impello Management AS 215

15 2. Sør-Trøndelag Havbruksnæringen i Sør-Trøndelag omsatte for 16 mrd. kr i 213 og sysselsatte 2 8 personer. I 214 økte antall ansatte med 13 % til 3 1. Selskapene leverte et driftsresultat på 3,7 mrd. kr i 213 og hadde 6,5 mrd. kr i samlet verdiskaping. 2.1 Sysselsetting Antall sysselsatte i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag var ved utgangen av 213. Dette tilsvarer en økning på 15 % fra året før. Veksten fortsatte i 214 med 13 % og antall ansatte ved utgangen av 213 var Figur 9: Sysselsetting i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV pr Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst % 13 % 5 % 3 % % Omsetning Omsetningen i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag var 16,3 mrd. kr i 213 en økning på 4 % fra 212. Aksjeselskapenes driftsinntekter utgjorde 14,8 mrd. kr mens underavdelingene hadde en estimert omsetning på 1,5 mrd. kr. Figur 1: Omsetning i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (29-213) Omsetningstallene omfatter aksjeselskapene i regionen. I tillegg er estimert omsetning fra underavdelinger med hovedkontor utenfor Trøndelag inkludert. [mill. kr] Omsetning i aksjeselskaper Omsetning i underavdelinger Vekst totalt % % % 3 % % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Impello Management AS

16 2.3 Driftsresultat og verdiskaping Eksportpriser for laks (29-215) Fersk oppdrettslaks Frossen oppdrettslaks Samlet driftsresultat for selskapene i Sør-Trøndelag har vært positivt hvert år siden 29. I 213 var driftsresultatet 3,7 mrd. kr. Det er en klar sammenheng mellom selskapenes driftresultat og lakseprisen. Etter lave laksepriser og dårligere resultater i 211 og 212, kom veksten i 213. Figur 11: Driftsresultat for selskapene i Sør-Trøndelag (29-213) Driftsresultatet i aksjeselskapene er hentet fra offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor Trøndelag) er driftsresultatet estimert ut fra hovedkontorets/konsernets resultat og antall ansatte i underavdelingene. [mill. kr] Driftsresultat AS/ASA Driftsresultat avd Kilde: SSB (215) I 213 var den samlede verdiskapingen på 6,5 mrd. kr, noe som tilsvarer en økning på 67 % fra året før. Verdiskapingen i Sør-Trøndelag utgjør 83 % av den totale verdiskapingen i Trøndelag. Figur 12: Verdiskaping i selskapene i Sør-Trøndelag (29-213) Verdiskapingen omfatter aksjeselskapene i fylket og estimert verdiskaping i underavdelingene som har hovedkontor utenfor Trøndelag. [mill. kr] Verdiskaping AS/ASA Verdiskaping avd Selskapskategorier Impello har delt inn havbruksbransjen i fire hovedkategorier og 22 underkategorier. I Sør-Trøndelag utgjør «Oppdrett» 71 selskaper (43 %), «Produkt- og tjenesteleverandører» (52 selskaper), «Utstyr» (27) og «Bearbeiding og salg» (14). 16 Impello Management AS 215

17 Figur 13: Hovedkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (213) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten Oppdrett 71 Produkt- og tjenesteleverandører 52 Utstyr 27 Bearbeiding og salg 14 «Matfisk laks» (24 %) er den største underkategorien av selskaper i Sør-Trøndelag, etterfulgt av «Settefisk» (11 %), «Anlegg» (1 %) og «Logistikk» (1 %). Figur 14: Underkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (213) OPPDRETT Stamfisk 3 Settefisk 18 Rensefisk 1 Matfisk laks 39 Annen matfisk 2 Skalldyr 4 Marine alger 2 BEARBEIDING OG SALG Slakteri 3 Primær foredling 2 Sekundær foredling 3 Biprodukter/restråstoff 5 Salg/trading UTSTYR Anlegg 17 Båter 2 IKT 8 PRODUKT- OG TJENESTELEVERANDØRER Brønnbåt 2 Fôr 1 Fiskehelsetjenester 3 Tekniske tjenester 13 Service- og støttetjenester 11 Finansielle og rådgivende tjenester 6 Logistikk 16 Impello Management AS

18 3. Nord-Trøndelag I 213 omsatte havbruksnæringen i Nord-Trøndelag for 4,8 mrd. kr og sysselsatte 1 ansatte. Antall ansatte økte med 11 % i 214 til nærmere 12 personer. Selskapene leverte et driftsresultat på,7 mrd. kr i 213 og hadde 1,4 mrd. kr i verdiskaping. 3.1 Sysselsetting Antall sysselsatte innen havbruksnæringen i Nord-Trøndelag var 172 ved utgangen av 213. Dette tilsvarer en økning på 1% fra året før. Veksten fortsatte i 214 med 11 % og antall ansatte ved utgangen av 214 var Figur 15: Sysselsetting i havbruksnæringen i Nord-Trøndelag (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst % % 13 % 9 % 1 % Omsetning Omsetningen havbruksnæringen i Nord-Trøndelag var 4,8 mrd. kr i 213, noe som er en økning på 24 % fra året før. Nord-Trøndelag har ingen underavdelinger med hovedkontor utenfor regionen, og alle økonomiske parametere gjelder derfor for aksjeselskapene. Figur 16: Havbruksrelatert omsetning i Nord-Trøndelag (29-213) Omsetningen i aksjeselskapene er offisielle regnskapdata. Nord-Trøndelag har ingen underavdelinger med hovedkontor utenfor Trøndelag. Estimert omsetning i underavdelinger som er lokalisert i Sør- og Nord-Trøndelag inngår derfor i aksjeselskapene som har forretningsadresse i Nord-Trøndelag. [mill. kr] Omsetning vekst % 6 % 2-6 % % Impello Management AS 215

19 3.3 Driftsresultat og verdiskaping Driftsresultatet for aksjeselskapene i Nord-Trøndelag økte 33 mill. kr i 212 til 659 mill. kr i 213. Oppdrettsselskapene sto for 75 % av omsetningen, og bidro med 61 % av det samlede driftsresultatet. Vi ser også her at driftsresultatet følger endringene i lakseprisene. Figur 17: Driftsresultat for selskapene i Nord-Trøndelag (29-213) Driftsresultatet i aksjeselskapene er hentet fra offisielle regnskapdata. Nord-Trøndelag har ingen underavdelinger med hovedkontor utenfor Trøndelag. Estimert driftsresultat i underavdelinger som er lokalisert i Sør- og Nord-Trøndelag inngår derfor i aksjeselskapene som har forretningsadresse Nord-Trøndelag. [mill. kr] I 213 var den samlede verdiskapingen på 1,4 mrd. kr, noe som var en økning på 39 % fra året før. Verdiskapingen i Nord-Trøndelag utgjorde 17 % av den samlede verdiskapingen i Trøndelag. Figur 18: Verdiskaping i selskapene i Nord-Trøndelag (29-213) Verdiskapingen omfatter aksjeselskapene i fylket og estimert verdiskaping i underavdelingene som har hovedkontor utenfor Trøndelag. [mill. kr] Selskapskategorier Impello har delt inn havbruksbransjen i fire hovedkategorier og 22 underkategorier. Nord-Trøndelag har 34 selskaper (39 %) i kategorien «Oppdrett» og 33 selskaper (38 %) «Produkt- og tjenesteleverandører». Samlet utgjør disse to kategoriene 77 % av virksomhetene i fylket. Figur 19: Hovedkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Nord-Trøndelag (213) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten Oppdrett 34 Produkt- og tjenesteleverandører 33 Utstyr 12 Bearbeiding og salg 8 Impello Management AS

20 «Matfisk laks» (21 %) er den største underkategorien Nord-Trøndelag, etterfulgt av «Service- og støttetjenester» (15 %), «Settefisk» (13 %) og «Logistikk» (1 %). Figur 2: Underkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Nord-Trøndelag (213) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten. OPPDRETT Stamfisk Settefisk 11 Rensefisk 1 Matfisk laks 18 Annen matfisk 1 Skalldyr 3 Marine alger BEARBEIDING OG SALG Slakteri 2 Primær foredling Sekundær foredling 3 Biprodukter/restråstoff 2 Salg/trading UTSTYR Anlegg 4 Båter 6 IKT 1 PRODUKT- OG TJENESTELEVERANDØRER Brønnbåt 3 Fôr Fiskehelsetjenester 3 Tekniske tjenester 5 Service- og støttetjenester 13 Finansielle og rådgivende tjenester 2 Logistikk 8 2 Impello Management AS 215

21 4. Havbruksnæringen uten oppdrett I 213 utgjorde lakseoppdrett (kategori «Matfisk laks») 23 % av selskapene i porteføljen og representerte 79 % av omsetningen. Dersom lakseoppdrett holdes utenfor datagrunnlaget viser analysen at sysselsettingsveksten i den øvrige delen av havbruksnæringen har vært høy siden 212, og at gjennomsnittlig omsetningsvekst (CAGR) har vært 1 % siden Sysselsetting Antall ansatte i Trøndelag eksklusive lakseoppdrett var 3297 personer i 214. Dette er en vekst på 13 % fra 213. Figur 21: Sysselsetting innen havbruk i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. I utvalget er ansatte innen lakseoppdrett holdt utenfor. 3 5 Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst % 9 % 2 % % 12 % Omsetning Omsetningen i havbruksnæringen (lakseoppdrett holdt utenfor) var 4,5 mrd. kr i 213, noe som er en økning på 13 % fra året før. Denne delen av næringen har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR) på 1 % de siste fire årene, noe som viser at veksten rundt oppdrettsselskapene har vært høy de siste årene. Figur 22: Havbruksrelatert omsetning i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» (29-213) Omsetningstallene inkluderer regnskapstall fra aksjeselskapene og estimat for underavdelingene i Trøndelag. Omsetning fra lakseoppdrettsselskaper er holdt utenfor. [mill. kr] Omsetning vekst ,5 % 5,8 % 4,7 % 12,5 % Impello Management AS

22 4.3 Driftsresultat og verdiskaping Når oppdrettselskapene holdes utenfor ser vi at driftsresultatet for de øvrige selskapene var 478 mill. kr i 213. Dette er nedgang på 21 % fra året før da driftsresultatet var på 63 mill. kr. Dette står i kontrast til oppdrettselskapene som hadde en betydelig vekst i samme periode. Figur 23: Driftsresultat for selskapene i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» (29-213) Omsetningstallene inkluderer regnskapstall fra aksjeselskaper og estimat for underavdelinger. Driftsresultat fra lakseoppdrettsselskaper er holdt utenfor. [mill. kr] Selskapene som ikke driver med oppdrett av laks bidro i 213 til en verdiskaping på 2, mrd. kr. Dette utgjør 26 % av havbruksnæringens samlede verdiskaping. Verdiskapingen i 213 var på samme nivå som i 214, etter å ha vært i vekst de tre foregående årene. Figur 24: Verdiskaping for selskapene i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» (29-213) Verdiskapingstallene gjelder aksjeselskaper og estimat for underavdelinger. Verdiskaping fra lakseoppdrettsselskapene er holdt utenfor. [mill. kr] Impello Management AS 215

23 Vedlegg A: Datagrunnlag og metode Impello har bygget opp en database pr bestående av 258 selskaper i Nord- og Sør-Trøndelag som driver innen og leverer produkter og tjenester til havbruksnæringen. Næringen omfatter i hovedsak oppdrettsselskaper, foredlingsindustri samt utstyrs-, produkt- og tjenesteleverandører. Alle analyser er gjort med basis i regnskapstall for 213. I tillegg er det hentet inn sysselsettingsinformasjon pr Vi har gjort estimater for økonomiske parametere til underavdelingene som ikke har morselskapet i Trøndelag, deriblant Marine Harvest sine underavdelinger, og inkludert disse tallene i analysen for å gi et mer helhetlig bilde av de økonomiske parameterne i fylkene. Informasjonskilder Foretaks- og regnskapsinformasjon: Forvalt (www.forvalt.no) Purehelp (www.purehelp.no) Brønnøysundregistrene (www.brreg.no) Antall ansatte: NAV Aa-registeret (www.nav.no) primærkilde Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no) Kvalitetssikring av datagrunnlaget Virksomhetene som inngår i databasen til Impello er identifisert med utgangspunkt i følgende kilder: Impello-analysen 214: Uttrekk av havbruksrelaterte teknologiselskaper i Trondheimsregionen (Impello Management 215). Maritim sektor i Trøndelag 214: Uttrekk av havbruksrelaterte selskaper fra bransjeanalysen for maritim sektor i Trøndelag (Impello Management 214) Sinkaberg-Hansen AS: Leverandør- og kunderegistere. SINTEF Fiskeri og havbruk AS: Leverandør- og kunderegistere. DNB: Liste over bransjeaktører. Kartlegging av relevante virksomheter gjennom besøk og møter med sentrale aktører i havbruksnæringen i Trøndelag, samt innspill fra medlemmene i styringskomiteen. Databasen er i tillegg kryssjekket med tidligere relevante analyser for Midt-Norge, med sentrale personer i regionen og med medlemslister og selskapsoversikter til foreninger, nettverkssamarbeid og offentlige register. Alle selskaper som inngår i Impellos database er individuelt vurdert med hensyn til bransje, virksomhet, produkter og tjenester. Vurderingene er basert på førstehånds kunnskap, bedriftenes web-sider, informasjon fra internett, media, vedtekter, m.v. Impello Management AS

24 Justering av økonomiske parametere Bedriftene som inngår i datagrunnlaget er delt inn i selskaper som har deler av omsetningen knyttet til havbruksnæringen og selskaper der all omsetning er innen havbruk. 55 av 258 selskaper er kategorisert som «delvis havbruk». For å estimere «delvis»-bedriftenes samlede omsetning mot havbruksnæringen har vi benyttet,5 som justeringsfaktor. Erfaringsmessig gir dette et «godt nok» omsetningsestimat. Sammenliknet med tidligere bransjeanalyser der justeringsfaktoren er satt på bakgrunn av primærundersøkelser, så vurderer Impello dette til å være en konservativ forutsetning for havbruksnæringen. For driftsresultat og verdiskaping er 1 % av regnskapstallene inkludert for selskapene som er kategorisert som «delvis havbruk». Dette skyldes at ovennevnte tilnærming ikke gir like pålitelige anslag for som for omsetning. Vi har estimert omsetning, driftsresultat og verdiskaping for underavdelingene som ikke har hovedkontor/morselskap i Trøndelag. Estimatet er basert på at parameterverdien pr. ansatt (f.eks. omsetning pr. ansatt) basert på morselskapets offentlige regnskapstall multipliseres med antall ansatte i underavdelingen. Selskapene dette gjelder er Marine Harvest, AGA, Akva Group, Steinsvik og Xylem Water Solutions Norway. Andre analytikere eller personer kjenner disse virksomhetene har kvalitetssikret estimatene og har verifisert at denne metoden gir fornuftige anslag. Selskaper som inngår i datagrunnlaget Selskaper som inngår i databasen er aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger (AVD) som har organisasjonsnummer og som hadde forretningsadresse i én av kommunene i Trøndelag pr Underavdelinger har ikke regnskapsplikt, men er pliktige til å rapportere antall ansatte. Selskaper som ikke inngår i datagrunnlaget Virksomheter som ikke inngår i analysen er regions- og lokalkontor uten eget organisasjonsnummer som ikke plikter å offentliggjøre regnskaper (stiftelser (STI), ansvarlige selskaper (ANS), selskaper med delt ansvar (DA), norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), enkeltpersonforetak (ENK), komandittselskaper (KS)), og offentlige virksomheter (særlovselskaper (SF), interkommunale selskaper (IK), m.v.). Avdelingskontor (regions- og lokalkontor) uten eget organisasjonsnummer inngår ikke i analysen. 24 Impello Management AS 215

25 Selskapskategorisering Alle virksomhetene er kategorisert i én hovedkategori (oppdrett, bearbeiding og salg, utstyr og produkt- og tjenesteleverandører) og i én av 22 underkategorier: Hovedkategori Oppdrett Bearbeiding og salg Utstyr Produkt- og tjenesteleverandører Underkategori Stamfisk Settefisk Rensefisk Matfisk laks Annen matfisk Skalldyr Marine alger Slakteri Primær foredling Sekundær foredling Biprodukter/restråstoff Salg/trading Anlegg Båter IKT Brønnbåt Fôr Fiskehelsetjenester Tekniske tjenester Service- og støttetjenester Finansielle og rådgivende tjenester Logistikk Oppdrett 1) Stamfisk: Avl og fremstilling av befruktet øyerogn. 2) Settefisk: Oppvekstanlegg for klekking og yngel/settefisk. 3) Rensefisk: Oppdrett av fiskearter som benyttes for å begrense lusespredning i lakseproduksjon. 4) Matfisk laks: Oppdrett av laks. Oppdrettselskapene Salmar, Norway Royal Salmon, Marine Harvest, Lerøy, Sinkaberg-Hansen, Nils Williksen og Salmonor er alle kategorisert som matfisk laks. Flere av disse driver integrert virksomhet som gjør det utfordrende å kanalisere de økonomiske parameterene til riktig virksomhetsområde. 5) Annen matfisk: Oppdrett av annen matfisk enn laks, eksempelvis torsk, ørret og innlandsfisk. 6) Skalldyr: Oppdrett av skalldyr som blåskjell, krabbe og hummer. 7) Marine alger: Kultivering av marine alger som tang, tare og plankton. Bearbeiding og salg 8) Slakteri: Slakteanlegg for fisk fra oppdrettsanlegg. 9) Primær foredling: Produksjon av fiskefileter og HOG (head on gutted) fisk. Det er utfordrende å skille mellom slakteri og primær foredling, da disse prosessene gjerne er samlokalisert og samkjørt. Impello Management AS

26 1) Sekundær foredling: Videreforedling av slaktet fisk ved røyking og øvrig prosessering. 11) Biprodukter/restråstoff: Foredling av restråstoff (slo, ryggbein, skinn, hode og blod) fra fiskeoppdrett til eksempelvis fiskeolje og protein- og kalsiumkonsentrater. 12) Salg/trading: Salg av fisk som et mellomledd mellom oppdrettere, grossister og/eller videreforedlere i inn- og utland. Utstyr 13) Anlegg: Produksjon av utstyr som brukes direkte inn mot oppdrett som merder, nøter, presenninger, flytebrygger, fôrslanger o.l. 14) Båter: Bygging av oppdrettsbåter og flåter. 15) IKT: Produksjon av IKT-systemer og hardware med formål å betjene havbrukssnæringen. Produkt- og tjenesteleverandører 16) Brønnbåt: Båter som benyttes til frakt av levende fisk. 17) Fôr: Produksjon av fiskefôr. 18) Fiskehelsetjenester: Tjenester for bedre fiskevelferd, eksempelvis avlusningssystemer og vaksinering. 19) Tekniske tjenester: Tjenester inn mot havbruksnæringen med teknisk preg som ingeniørtjenester, FoU, kjemiske- og tekniske analyser, automatisering og industridesign. 2) Service- og støttetjenester: Tjenester som vedlikehold og reparasjon av anlegg, oppdrettsbåter og annet utstyr, bemanning, tjenester fra mekaniske verksted, ankerhåndtering, avfallshåndtering og undervannstjenester ved dykking og/eller ROV. 21) Finansielle og rådgivende tjenester: Tjenester som omfatter finansiering, strategi, juridiske spørsmål og ikke-teknisk analyse. 22) Logistikk: Transporttjenester (eks. brønnbåter), emballasj, forpakning og andre tjenester knyttet til logistikk. Transport på vei er utelatt fra analysen da det er utfordrende å skille hvor stor andel av transporten som er relatert til havbruk. 26 Impello Management AS 215

27 Vedlegg B: Selskaper i havbruksnæringen i Trøndelag FORETAKSNAVN OMS. 213 DRIFTS- RESULTAT HOVEDKATEGORI UNDERKATEGORI KOMMUNE WEBSIDE Abelvær Slip AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy --- AGA AS Distriktskontor Trondheim Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Trondheim Aglen Settefisk AS Oppdrett Settefisk Namsos --- Akva Group ASA avd Hitra Utstyr Anlegg Hitra Akva Group ASA avd Trondheim Utstyr Anlegg Trondheim Akva Group Software AS Utstyr IKT Trondheim Akva Group Software AS avd Trondheim Utstyr IKT Trondheim Akvaservice Midt-Norge AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Frøya --- Anteo AS -12 Produkt- og tjenester Fiskehelsetjenester Rørvik AQS AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger AQS Holding AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger AQS Loke AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger AQS Odin AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger Aqua Gen AS Oppdrett Stamfisk Trondheim Aqua Gen AS avd Kyrksæterøra Oppdrett Stamfisk Hemne Aqua Gen AS avd Trondheim Oppdrett Stamfisk Trondheim Aqua Kompetanse AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger Aquaculture Engineering AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim Aquafarm Consult AS Produkt- og tjenester rleverandører Finans. og rådg.tj. Melhus --- Aqualine AS Utstyr Anlegg Frøya Aqualine AS avd Bjugn Utstyr Anlegg Bjugn Aqualine AS avd Frøya Utstyr Anlegg Frøya Aqualine AS avd Trondheim Utstyr Anlegg Trondheim Aqualog AS Utstyr IKT Trondheim Aquaoptima AS Utstyr Anlegg Trondheim Aquastructures AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim Arctic Feed Enzymes AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Namsos --- AS Aqua Oppdrett Matfisk laks Vikna --- AS Knutshaugfisk Oppdrett Matfisk laks Hitra --- AS Settefiskanlegget Lundamo Oppdrett Settefisk Melhus Atlantic Cod Farms AS avd Rissa Oppdrett Settefisk Rissa --- Bewi Drift Holding AS -514 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya Bewi Norplasta AS Produkt- og tjenester Logistikk Frøya Bewi Produkter AS Produkt- og tjenester Logistikk Frøya Bjørøya Fiskeoppdrett AS Oppdrett Matfisk laks Flatanger Botngaard AS Utstyr Anlegg Bjugn C-Feed AS Oppdrett Marine alger Trondheim Chiron AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim Clarity Wts AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim Containerservice Ottersøy AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy Dolmøy Seafood AS Bearbeiding og salg Sekundær foredling Hitra --- Ecotone AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim Ecunor Aqua AS Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. Rissa --- Edulis AS Oppdrett Skalldyr Rissa --- Egil Ulvan Rederi AS Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim --- Eidshaug Rederi AS Produkt- og tjenester Logistikk Nærøy Eidsvaag AS Produkt- og tjenester Logistikk Frøya Eidsvaag Shipping AS -18 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya Eimskip Shipping AS avd Åfjord Produkt- og tjenester Logistikk Åfjord Eiva Safex AS Utstyr Anlegg Trondheim Emilsen Fisk AS Oppdrett Matfisk laks Vikna Emilsen Fisk AS avd Produksjon Oppdrett Matfisk laks Vikna Impello Management AS

28 FORETAKSNAVN OMS. 213 DRIFTS- HOVEDKATEGORI UNDERKATEGORI KOMMUNE WEBSIDE RESULTAT Emilsen Fisk AS avd Slakteri Bearbeiding og salg Slakteri Vikna Ervik Eiendom AS Oppdrett Settefisk Frøya --- Ervik Settefisk AS Oppdrett Settefisk Frøya --- Erviks Laks Og Ørret AS Oppdrett Matfisk laks Frøya --- Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim Fisketransport AS Produkt- og tjenester Logistikk Frøya --- Flatanger Dykkerservice AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger --- Flatanger Settefisk AS Oppdrett Settefisk Flatanger --- Folla Maritime Service AS Produkt- og tjenester Logistikk Flatanger Folla Seafood AS -7 Bearbeiding og salg Sekundær foredling Vikna --- Folla Sjøtransport AS Produkt- og tjenester Logistikk Namsos Folla White Fish Marine AS -7 Oppdrett Annen matfisk Fosnes --- Fresh Atlantic AS Bearbeiding og salg Salg/trading Trondheim Frøy Akvaressurs AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Frøya --- Frøy Akvaservice AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Frøya Frøy Rederi AS -394 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya --- Frøy Sjøtransport AS Produkt- og tjenester Brønnbåt Frøya --- Frøya Havbruksservice AS Utstyr Anlegg Frøya Frøya Sjø- Og Dykkerservice AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Frøya --- Frøyas AS Bearbeiding og salg Primær foredling Frøya Fugro Oceanor AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim Gaia Seafood AS Bearbeiding og salg Salg/trading Trondheim Gjert'S Gourmet AS Bearbeiding og salg Sekundær foredling Vikna --- Grømi AS -131 Oppdrett Matfisk laks Ørland --- Gull Sailor AS Produkt- og tjenester Logistikk Nærøy Gunnar Espnes Fiskeoppdrett AS Oppdrett Matfisk laks Frøya --- Hallgeir Solberg AS Utstyr Anlegg Åfjord Halten AS Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim Halten AS avd Trondheim Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim Halten Bulk AS Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim Haukvik Kraft-Smolt AS Oppdrett Settefisk Hemne Hav Torsk AS Oppdrett Annen matfisk Frøya --- Havbruk Service AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy Havbruksconsult AS Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. Trondheim --- Havbrukstjenesten AS Produkt- og tjenester Fiskehelsetjenester Frøya Havbrukstjenesten AS avd Sistranda Produkt- og tjenester Fiskehelsetjenester Frøya Havtek AS Utstyr Anlegg Trondheim Hepsø Notservice AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Osen Hestnes Offshore Og Aquaservice AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Hitra Hitra Laks AS Bearbeiding og salg Sekundær foredling Hitra Hitramat Farming AS Oppdrett Matfisk laks Hitra --- Hofseth Biocare Rørvik AS -48 Bearbeiding og salg Biprod./restråstoff Vikna Inaq AS Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. Trondheim Infront-X AS Utstyr IKT Trondheim Inventas AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim Isfjord Norway AS Bearbeiding og salg Sekundær foredling Trondheim K. Skjengen AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger KB Dykk AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Vikna Kriod AS -3 Bearbeiding og salg Salg/trading Stjørdal Kråkøy Slakteri AS Bearbeiding og salg Slakteri Roan --- Kvernhusvik Skipsverft AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Hitra --- Kåre Holthe & Sønner AS Utstyr Båter Nærøy Labridae AS 3-7 Oppdrett Rensefisk Hitra --- Langstein Fisk AS Oppdrett Settefisk Frøya --- Lernes Fiskeindustri AS Oppdrett Matfisk laks Hemne Impello Management AS 215

29 FORETAKSNAVN OMS. 213 DRIFTS- RESULTAT HOVEDKATEGORI UNDERKATEGORI KOMMUNE WEBSIDE Lerow AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Hitra --- Lerøy Midt AS Oppdrett Matfisk laks Hitra Lerøy Midt AS avd Frøya Oppdrett Matfisk laks Frøya Lerøy Midt AS avd Hemne Oppdrett Matfisk laks Hemne Lerøy Midt AS avd Hitra Oppdrett Matfisk laks Hitra Lerøy Midt AS avd Lensvik Oppdrett Matfisk laks Agdenes Lerøy Midt AS avd Lensvik Matfisk Oppdrett Matfisk laks Agdenes Lerøy Midt AS avd Produksjon og Administrasjon Oppdrett Slakteri Hitra Lerøy Midt AS avd Saga Oppdrett Matfisk laks Rissa Lerøy Midt AS avd Salsnes Oppdrett Matfisk laks Fosnes Lerøy Midt AS avd Skorild Oppdrett Matfisk laks Snillfjord Lerøy Midt AS avd Snillfjord Oppdrett Matfisk laks Snillfjord Lerøy Midt AS avd Stokksund Oppdrett Settefisk Åfjord Lerøy Trondheim AS Oppdrett Matfisk laks Trondheim Marin Design AS Utstyr Tekniske tjenester Nærøy Marine Harvest Norway AS avd Bjugn Oppdrett Settefisk Bjugn Marine Harvest Norway AS avd Flatanger Marine Harvest Norway AS avd Fosnes Oppdrett Matfisk laks Flatanger Oppdrett Matfisk laks Fosnes Marine Harvest Norway AS avd Frøya Oppdrett Matfisk laks Frøya Marine Harvest Norway AS avd Matfisk Leka Marine Harvest Norway AS avd Matfisk Nærøy Oppdrett Matfisk laks Leka Oppdrett Matfisk laks Nærøy Marine Harvest Norway AS avd Osen Oppdrett Matfisk laks Osen Marine Harvest Norway AS avd Roan Oppdrett Settefisk Roan Marine Harvest Norway AS avd Settefisk Kongsmoen Marine Harvest Norway AS avd Settefisk Salsbruket Marine Harvest Norway AS avd Snillfjord Marine Harvest Norway AS avd Stadsbygd Marine Harvest Norway AS avd Trondheim Oppdrett Settefisk Høylandet Oppdrett Settefisk Nærøy Oppdrett Settefisk Snillfjord Oppdrett Settefisk Rissa Oppdrett Matfisk laks Trondheim Marine Harvest Norway AS avd Ulvan Oppdrett Slakteri Hitra Marine Harvest Norway AS avd Valsneset Produkt- og tjenester Fôr Bjugn Marisco AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Trondheim --- Mekon AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Vikna Midnor Shipping AS Produkt- og tjenester Brønnbåt Trondheim --- Midt Norsk Havbruk AS Oppdrett Matfisk laks Vikna Midt Norsk Kystservice A/S Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger --- Moen Marin AS Utstyr Båter Nærøy Moen Marin AS avd Nærøy Utstyr Båter Nærøy Moen Marin AS avd Trondheim Utstyr Båter Trondheim Moen Marin Group AS Utstyr Båter Nærøy Moen Marin Group AS avd Kolvereid Utstyr Båter Nærøy Moen Marin Group AS avd Trondheim Utstyr Båter Trondheim Moen Marin Service AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy Måsøval Fishfarm AS Oppdrett Matfisk laks Frøya masoval.no Måsøval Fiskeoppdrett AS Oppdrett Matfisk laks Frøya masoval.no Måsøval Settefisk AS Oppdrett Settefisk Frøya masoval.no Namdal Plast AS Utstyr Anlegg Namdalseid Namdal Rensefisk AS -16 Oppdrett Rensefisk Flatanger --- Namdal Settefisk AS Oppdrett Settefisk Namsos --- Impello Management AS

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 213 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2 Impello Management AS 214 Teknologibransjen 213 Impello-analysen 213 Impello-analysen gir

Detaljer

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2012 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Om Impello-analysen Samarbeidspartnere: Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling

Detaljer

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen for Trondheimsregionen 21 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen 21 Trondheimsregionen Våren 211 har Impello Management for første gang

Detaljer

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen Foto: Forsidefoto (fra DIGS) og introduksjonsbilder til hvert kapittel: FotoKnoff v/sven-erik

Detaljer

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen 211 Impello Analysen 211 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen Høsten 211 har Impello Management for sjette år på rad gjennomført en analyse av den økonomiske

Detaljer

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv - Åpen Rapport Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - med et utvidet leverandørperspektiv Forfatter(e) Merete Gisvold Sandberg Kristian Henriksen, Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi

Detaljer

Norsk verdiskaping på havet

Norsk verdiskaping på havet Rapport Norsk verdiskaping på havet The Seatankers Group og John Fredriksens bidrag til verdiskaping i norsk økonomi Menon publikasjon nr. 17/2012 Av Rasmus Bøgh Holmen, Christian Melbye og Leo Grünfeld

Detaljer

Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms

Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms Rapport 28/2012 Utgitt desember 2012 Havbruksnæringens ringvirkninger i Troms Roy Robertsen, Otto Andreassen og Audun Iversen Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling

Detaljer

Dette er salmar. Scottish Sea Farms LTD 50%

Dette er salmar. Scottish Sea Farms LTD 50% årsrapport 2007 Dette er salmar SalMar er en ledende norsk produsent av oppdrettslaks. Selskapet har oppdretts-konsesjoner og settefiskanlegg i Midt-Norge og Troms. SalMar eier også 50 % av Scottish Sea

Detaljer

Forretningsplan akvarena

Forretningsplan akvarena 1 Forretningsplan akvarena Pr 14.10.2011 Åpen 2 Innhold 1. 2. 3. SWOT-analyse 4. Visjon, og strategi 5. 6. 7. 8. 3 Denne forretningsplanen skal ligge til grunn for videre utvikling av nærings akvarena.

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag

Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag En analyse av sysselsetting og verdiskaping som følge av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no 42 IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007 Høsten 2008 har Impello Management for tredje gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheim. Analysen

Detaljer

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Strategisk rådgivning Forretningsanalyser Forretningsplaner Strategiprosesser Prosjekt/konseptutvikling Lederstøtte Partnerstrategi/søk Management

Detaljer

Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti

Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti RAPPORT Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti MENON-PUBLIKASJON NR. 23/2013 av Sveinung Fjose, Torger Reve, Erik Jakobsen, Christian Svane Mellbye og Lisbeth Iversen

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim

Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Høsten 2010 har Impello Management for femte gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene

Detaljer

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014

Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik. Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Bedrifter, næringsstruktur og verdiskaping i Larvik Analyse utarbeidet for Link Larvik AS 3. februar 2014 Innledning og sammendrag Med verdiskaping menes de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons-

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013 FFI-rapport 2014/02199 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013 Kari Tvetbråten Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment FFI-rapport 2014/02199 Forsvarsindustrien

Detaljer

ÅR 2006. Økonomiske analyser fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. nr 1/2007. Livet i havet - vårt felles ansvar

ÅR 2006. Økonomiske analyser fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. nr 1/2007. Livet i havet - vårt felles ansvar Økonomiske analyser fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen Telefon: 03495, faks: 55 23 80 90 Besøksadresse: Strandgaten 229 Bergen

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

SND INNHOLD I MØRE OG ROMSDAL

SND INNHOLD I MØRE OG ROMSDAL SND I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune 2001 INNHOLD Regnskapstall for for næringslivet i Møre og Romsdal Regnskapstall for for næringslivet i Møre og Romsdal fordelt på regioner Fiskeri Fiskeoppdrett

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordane. HiSF Rapport 1/14. Rolf Dahl og Johannes Idsø Avdeling for samfunnsfag

Ringvirkningsanalyse av oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordane. HiSF Rapport 1/14. Rolf Dahl og Johannes Idsø Avdeling for samfunnsfag Ringvirkningsanalyse av oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordane HiSF Rapport 1/14 Rolf Dahl og Johannes Idsø Avdeling for samfunnsfag Forord Oppdrettsnæringen skaper store verdier i Sogn og Fjordane og via

Detaljer

Årsrapport 2014. norwayroyalsalmon.com

Årsrapport 2014. norwayroyalsalmon.com Årsrapport 2014 norwayroyalsalmon.com Layout og trykk: Skipnes Kommunikasjon AS Fotos: Jacob Buchard, Ingar Næss, Jørn Adde, Øyvind Sætre Kart side 18: Prokart/Kartverket INNHOLD NORWAY ROYAL SALMON

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

ÅR 2005. Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. Livet i havet - vårt felles ansvar

ÅR 2005. Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret. Livet i havet - vårt felles ansvar Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon, laks og ørret ISSN 1502-4458 Livet i havet - vårt felles ansvar Eksportutvalget for fisk Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen

Detaljer