Havbruksnæringen i Trøndelag. Impello Management AS,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havbruksnæringen i Trøndelag. Impello Management AS, 20.06.2015"

Transkript

1 Havbruksnæringen i Trøndelag Impello Management AS,

2 Forsidefoto: Erik Røed, Tellus Works Dokumentversjon: Impello Management AS 215

3 Havbruksnæringen i Trøndelag Samarbeidspartnere: Denne rapporten gir en oversikt over havbruksnæringen i Nord- og Sør-Trøndelag. Arbeidet er utført av Impello Management i samarbeid med DNB, Innovasjon Norge og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Målsettingen er å presentere en komplett oversikt over alle virksomhetene i havbrukssektoren i trøndelagsfylkene, inklusive oppdrettsselskaper og leverandører av utstyr og tjenester. Virksomhetene som inngår i analysen omfatter aksjeselskaper og underavdelinger med forretningsadresse i Sør- og Nord-Trøndelag pr Alle data er basert på offisielle regnskapstall for perioden og sysselsettingsdata fra Aaregisteret hos NAV for perioden Innovasjon Norge Dette dokumentet og presentasjoner kan lastes ned fra Redaksjonen avsluttet sitt arbeid Kontaktpersoner: Jon Ragnar Viggen, Bjørnar André Ulstein, Ann Kristin Lund Aaker, Sigurd Bjørgo, Impello Management AS Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen M&A, strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 1 % eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser. Impello har bred erfaring fra industri og høyteknologisektorer som IKT, energi, maritim, havbruk og olje og gass. De ansatte har bakgrunn som siviløkonomer og sivilingeniører. Om DNB DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr vi blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder. Gjennom bankkontorer over hele Norge, post i butikk, bank i butikk, telefonbank, nettbank, apper, mobiltjenester og internasjonale kontorer er vi tilstede der kunden er. Internasjonalt har vi en lederposisjon innen shipping, energi, fiskeri og havbruk. Om Innovasjon Norge Innovasjon Norge hjelper deg som skal etablere eller allerede driver virksomhet. Innovasjon Norge tilbyr finansiering gjennom lån og tilskudd, rådgivning innen EUtjenester, design og IPR, samt tjenester som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester. Støtteordninger fra Innovasjon Norge omfatter blant annet OFU/IFU, miljøteknologiordningen, etablerertilskudd og bedriftsutviklingstilskudd. Impello Management AS 215 3

4 4 Impello Management AS 215

5 Sammendrag I 214 sysselsatte havbrukssektoren i Nord- og Sør-Trøndelag 43 personer. Sysselsettingsveksten fra 213 til 214 var 12 %. I 213 hadde havbruksselskapene i Trøndelag en samlet omsetning på 21,2 mrd. kr, noe som tilsvarer en vekst på 36 % fra 212. Driftsresultatet på 4,4 mrd. kr i 213 var en fordobling fra 212. Ved utgangen av 214 var det 258 virksomheter i drift. Sysselsetting og omsetning i Trøndelag Pr var det sysselsatt personer i havbruksnæringen. Siden 29 har gjennomsnittlig årlig vekst vært 4,9 % (CAGR). Sysselsetting i havbruksnæringen i Trøndelag (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV pr Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst % % % 6 % 4 % Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag (213 tall) 251 virksomheter: 177 aksjeselskaper 74 underavdelinger Ansatte: (11 % vekst fra 212) Omsetning: 21,2 mrd kr (36 % vekst) Aksjeselskaper: 19,6 mrd. kr Underavdelinger: 1,5 mrd. kr (est.) Driftsresultat: 4,4 mrd. kr i aksjeselskapene (123 % vekst fra 212) Verdiskaping: 7,8 mrd. kr (61 % vekst) Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag (214 tall) 258 virksomheter: 184 aksjeselskaper 74 underavdelinger Ansatte: (12 % vekst fra 213) Havbrukssektoren omsatte for 21,2 mrd. kr i 213 (vekst 36 % fra 212). Dette er en betydelig økning sammenliknet med perioden da omsetningen var i intervallet mrd. kr. Økningen i 213 skyldes i hoved ak økte laksepriser. Omsetning i havbruksnæringen i Trøndelag (29-213) Omsetningen i aksjeselskapene er hentet offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor regionen) er omsetningen estimert ut fra hovedkontorets omsetning og antall ansatte i underavdelingene. [mill. kr] Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst Eksportpriser for laks (29-215) Fersk oppdrettslaks Frossen oppdrettslaks % % 1 % 36 % Kilde: SSB (215) Impello Management AS 215 5

6 Selskapskategorier Hovedkategorien «Oppdrett» er størst med 42 % av selskapene, etterfulgt av «Produkt- og tjenesteleverandører» (34 %), «Utstyrsleverandører» (16 %) og selskaper innen «Bearbeiding og salg» (9 %). Det høye antallet oppdrettsselskaper kan forklares ved at de store aktørene Salmar, Marine Harvest og Lerøy har organisert hver oppdrettslokasjon som en egen juridisk enhet (underavdeling). Hovedkategorier havbruksnæringen i Trøndelag (213) I 213 var det 251 virksomheter i havbruksnæringen i Sør- og Nord-Trøndelag herunder 177 aksjeselskaper og 74 underavdelinger Oppdrett 15 Produkt- og tjenesteleverandører 85 Utstyr 39 Bearbeiding og salg 22 Havbruksnæringen uten oppdrett Dersom lakseoppdrett (kategori «Oppdrett» og underkategori «Matfisk laks») holdes utenfor datagrunnlaget ser vi hvordan næringen rundt oppdrettsselskapene har utviklet seg. Siden 29 har antall ansatte økt med nærmere 5 %, og omsetningen har økt fra 3 mrd. kr til 4,5 mrd. kr i 213. Dette viser at veksten i leverandør- og serviceindustrien har vært formidabel de siste årene. Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag ekskl. matfisk laks (213) 194 virksomheter: 154 aksjeselskaper 4 underavdelinger Ansatte: (12 % vekst) Omsetning: 4,5 mrd. kr (13 % vekst) Driftsresultat:,5 mrd. kr ( 21 %) Verdiskaping: 2, mrd. kr (+ 1 %) Sysselsetting havbruksnæringen Trøndelag ekskl. matfisk laks (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret. Lakseoppdrett er holdt utenfor datagrunnlaget. Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst % 13 % 5 1 % 9 % 2 % Havbruksrelatert omsetning i Trøndelag ekskl. matfisk laks (29-213) Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag ekskl. matfisk laks (214) 21 virksomheter: 161 aksjeselskaper 4 underavdelinger Ansatte: (13 % vekst) Omsetningstallene inkluderer regnskapstall fra aksjeselskapene og estimat for underavdelingene. Lakseoppdrett er holdt utenfor datagrunnlaget. [mill. kr] Omsetning vekst ,5 % ,8 % 4,7 % ,5 % Impello Management AS 215

7 Innholdsfortegnelse Sammendrag Havbruksnæringen i Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Havbruksnæringen uten oppdrett Vedlegg A: Metode Vedlegg B: Selskaper i havbruksnæringen i Trøndelag Impello Management AS 215 7

8 1. Havbruksnæringen i Trøndelag Definisjon av havbruk Impello har benyttet følgende definisjon av havbruksvirksomhet: «Alle virksomheter som driver med produksjon eller dyrking av fisk og andre akvatiske organismer i sjø, brakkvann eller ferskvann, eller leverer produkter og tjenester til slike virksomheter.» Havbruk innebærer en ytre kulturell påvirkning gjennom å dyrke frem levende organismer og arter. Fiskeri skiller seg fra havbruk ved at fiskeri er høsting av ville arter. I 213 omsatte havbruksnæringen i Trøndelag for 21,5 mrd. kr og sysselsatte personer. Omsetningen økte 35 % fra 212 til 213 og sysselsettingen med 11 %. I 214 økte antall ansatte til ansatte (12 % vekst). Ved utgangen av 213 var det 251 virksomheter i drift, hvorav 177 aksjeselskaper og 74 underavdelinger. 1.1 Antall virksomheter I 213 var det 251 registrerte virksomheter i drift. Dette tallet økte til 258 i 214, fordelt på 169 selskaper i Sør-Trøndelag og 89 i Nord-Trøndelag. Figur 1: Kart med antall aksjeselskaper og underavdelinger (214) Havbruksnæringen i Trøndelag: 184 aksjeselskaper 74 underavdelinger Selskaper som inngår i analysen Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger (AVD) med organisasjonsnummer som har forretningsadresse Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag pr Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 69 AS 2 avd. Selskaper som ikke inngår Avdelingskontorer (regions- og lokalkontor) som ikke er en juridisk enhet (uten organisasjonsnummer) inngår ikke i datagrunnlaget. Enkeltpersonforetak (ENK) og norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) inngår ikke siden regnskapsdata ikke er offentlig informasjon. 115 AS 54 avd. Figur 2: Fylkesvis fordeling av virksomheter innen havbruk i Trøndelag (214) 2 Totalt antall virksomheter Aksjeselskaper Underavdelinger Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 8 Impello Management AS 215

9 Et betydelig antall av virksomhetene som inngår i analysen leverer produkter og tjenester til flere bransjer ikke bare til havbruksnæringen. For å gi et mer nyansert bilde av havbruksnæringen har vi skilt mellom selskaper som utelukkende har leveranser til havbruksnæringen, og virksomheter som også leverer til flere bransjer. Tabell 1: Selskapsfordeling basert på leveranse i Trøndelag (214) Tabellen viser antallet selskaper som utelukkende leverer varer og tjenester til havbruksnæringen, og selskaper som leverer til flere bransjer. I kategorien flere bransjer er det tatt som forutsetning at 5 % av omsetningen er relatert til havbruk. Leveranser Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sum Utelukkende havbruk Til flere bransjer Totalt Gjennomsnittlig andel omsetning fra havbruk For selskaper som leverer produkter og tjenester inn mot flere bransjer benyttes et estimat på andel omsetning relatert til havbruk. Denne andelen er estimert til 5 %, og er basert på erfaringstall fra andre bransjeanalyser som Impello har gjennomført. 1.2 Sysselsetting Ved utgangen av 213 var det sysselsatt personer i havbruksnæringen i Trøndelag. Sysselsettingsveksten var 11 % fra 212 til 213. Veksten fortsatte i 214, og ved utgangen av året sysselsatte havbruksnæringen personer. Dette tilsvarer en vekst på 12 % fra 213 til 214. Figur 3: Sysselsetting i havbruksnæringen i Trøndelag (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst % % 5 % 6 % 4 % Salmar AS (datterselskap til Salmar ASA) er den største enkeltarbeidsgiveren i havbruksnæringen i Trøndelag. I 214 sysselsatte selskapet 541 personer. I tillegg er Salmar Farming AS og Salmar Settefisk AS store arbeidsgivere i regionen. Marine Harvest Norway AS (datterselskap til Marine Harvest Holding AS) sine underavdelinger i Midt-Norge sysselsatte 44 personer i 214, etterfulgt av Lerøy Midt AS med 363 personer. Andre store arbeidsgivere er Pharmaq, Sinkaberg-Hansen og Aqua Gen (se tabell neste side). Impello Management AS 215 9

10 Tabell 2: Største arbeidsgivere i havbruksnæringen i Trøndelag (214) Oversikten viser kun selskaper som er 1 % havbruksrelatert. Selskap Antall ansatte Salmar AS 541 Marine Harvest Norway Midt (sum for underavdelingene) 44 Lerøy Midt AS 369 Pharmaq AS 145 Sinkaberg-Hansen AS 133 Aqua Gen AS 93 Nils Williksen AS 89 Måsøval Fiskeoppdrett AS 66 Emilsen Fisk AS 56 Midt Norsk Havbruk AS 46 I tillegg til oversikten i Tabell 3 er det flere andre store arbeidsgivere som opererer «delvis» inn mot havbruk. Eksempler er MARINTEK, SINTEF Fiskeri og havbruk, Eidsvåg og Bewi. Impello har ikke beregnet hvor stor andel av de ansatte i disse «delvis»-selskapene som arbeider med havbruk. 1.3 Omsetning Økonomiske parametere hos underavdelingene Det er beregnet et estimat på økonomiske parametere for underavdelingene som har hovedkontor utenfor regionen. Det er benyttet et forholdstall mellom økonomisk parameter og antall ansatte hos mor som er multiplisert med antall ansatte i underavdelingen. Estimatene er kontrollsjekket for de største aktørene. I perioden økte omsetningen i havbruksnæringen i regionen fra 15, mrd. kr i 21 til 15,5 mill kr. i 212. I 213 økte omsetningen med 36 % til 21,2 mrd kr. I tallene inngår inntekter fra selskaper som har 1 % av sin virksomhet i havbruksnæringen, og selskaper som leverer til flere bransjer (5 % av omsetningen fra disse er inkludert). Figur 4: Omsetning i havbruksnæringen i Trøndelag (29-213) Omsetningen i aksjeselskapene i regionen er offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor regionen) er omsetningen estimert ut fra hovedkontorets omsetning og antall ansatte i underavdelingene. [mill. kr] Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst % % 1 % 36 % Tabell 3: Brutto omsetning for aksjeselskapene i Trøndelag (29-213) Tabellen viser brutto omsetning i aksjeselskapene i Trøndelag fordelt på direkte havbruksrelatert omsetning og omsetning fra andre bransjer. Brutto oms. aksjeselskaper [mrd. kr] Omsetning fra havbruk 11, 14,1 14,3 14,3 19,9 Omsetning fra andre bransjer,8,9 1,1 1,2 1,3 Sum 11,8 15, 15,4 15,5 21,2 1 Impello Management AS 215

11 Salmar-konsernet hadde 6,2 mrd. kr i omsetning i 213, etterfulgt av Norway Royal Salmon (2,7 mrd. kr) og Lerøy Midt AS (2,1 mrd. kr). Tabell 4: Selskaper med størst omsetning (213) Omfatter kun aksjeselskaper som er 1 % havbruksrelatert. Siden Marine Harvest kun har underavdelinger i Trøndelag (hovedkontor i Bergen), inngår selskapet ikke oversikten. Selskap Omsetning [mill. kr] Salmar ASA Norway Royal Salmon ASA Lerøy Midt AS 2 93 Nils Williksen AS 994 Sinkaberg-Hansen AS 976 Pharmaq AS 448 Midt Norsk Havbruk AS 434 Aqua Gen AS 388 Salmonor AS 351 Måsøval Fiskeoppdrett AS 338 Blant selskapene som opererer delvis inn mot havbruksnæringen så de største selskapene målt ut fra omsetning MARINTEK, Eidsvaag, Bewi og SINTEF Fiskeri og havbruk. Impello har estimert at Marine Harvest-avdelingene i Trøndelag representerte en omsetning på ca. 1,4 mrd. kr i Driftsresultat og verdiskaping Samlet driftsresultat for aksjeselskapene i regionen var 4,4 mrd. kr i 213. Dette tilsvarer en vekst på 123 % fra året før, og er det høyeste i perioden Salmar-konsernet hadde et et driftsresultat på 1,9 mrd. kr, noe som utgjorde nær halvparten av regionens samlede driftsresultat. Lerøy Midt, Norway Royal Salmon og Marine Harvest Norway Midt (estimat for underavdelingene) fulgte på de neste plassene. Figur 5: Driftsresultat for selskapene i Trøndelag (29-213) Driftsresultatet i aksjeselskapene er hentet fra offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor regionen) er driftsresultatet estimert ut fra hovedkontorets/konsernets resultat og antall ansatte i underavdelingene. Definisjon av verdiskaping Verdiskaping er definert som summen av driftsresultat, lønnskostnader og avskrivninger. [mill. kr] Driftsresultat AS/ASA Driftsresultat Avd vekst totalt % % % -46 % Blant selskapene som leverer til flere bransjer i tillegg til havbruk så hadde Eidsvaag, Bewi Produkter og Egil Ulvan Rederi de sterkeste driftsresultatene. Impello Management AS

12 Verdiskapningen blant aksjeselskapene i Trøndelag var 7,8 mrd. kr i 213, noe som tilsvarer en økning på 61 % fra 212 da verdiskapingen var 4,8 mrd. kr. Salmar hadde størst verdiskaping i 213, etterfulgt av Lerøy Midt, Marine Harvest Norway Midt (estimat for underavdelingene) og Norway Royal Salmon. Figur 6: Verdiskaping i selskapene i Trøndelag (29-213) Verdiskapingen omfatter aksjeselskapene i regionen og estimert verdiskaping i underavdelingene som har hovedkontor utenfor Trøndelag. [mill. kr] Verdiskaping AS/ASA Verdiskaping avd Vekst totalt Verdiskaping per ansatt i Trøndelag 29: kr 21: kr 211: kr 212: kr 213: kr % 42 % 13 % -21 % Selskapskategorier Definisjon av kategorier En nærmere beskrivelse av kategoriene finnes i Vedlegg A. Impello har delt inn havbruksbransjen i fire hovedkategorier og 22 underkategorier. Den største hovedkategorien er «Oppdrett» med 15 selskaper (42 %), etterfulgt av «Produkt- og tjenesteleverandører» (85; 34 %), «Utstyr» (39; 16 %) og «Bearbeiding og salg» (22; 9 %). En av årsakene til det høye antallet oppdrettsselskaper er at de store aktørene Salmar, Marine Harvest og Lerøy har organisert sin aktivitet i Midt-Norge i underavdelinger der hver lokasjon er en egen juridisk enhet. Figur 7: Hovedkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen Trøndelag (213) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten Oppdrett 15 Produkt- og tjenesteleverandører 85 Utstyr 39 Bearbeiding og salg 22 Den største underkategorien er «Matfisk laks» (57 virksomheter) som omfatter de store oppdrettsselskapene. Andre store underkategorier er «Settefisk» (29), «Service- og støttetjenester» (24) og «Logistikk» (24). Se Figur 8 for komplett oversikt. 12 Impello Management AS 215

13 Figur 8: Underkategorier for virksomhetenen i havbruksnæringen i Trøndelag (213) Aksjeselskaper og underavdelinger i Sør- og Nord-Trøndelag inngår i oversikten. OPPDRETT Stamfisk 3 Settefisk 29 Rensefisk 2 Matfisk laks 57 Annen matfisk 3 Skalldyr 7 Marine alger 2 BEARBEIDING OG SALG Slakteri 5 Primær foredling 2 Sekundær foredling 6 Biprodukter/restråstoff 7 Salg/trading 4 UTSTYR Anlegg 21 Båter 8 IKT 9 PRODUKT- OG TJENESTELEVERANDØRER Brønnbåt 5 Fôr 1 Fiskehelsetjenester 6 Tekniske tjenester 18 Service- og støttetjenester 24 Finansielle og rådgivende tjenester 8 Logistikk 24 Oppdrettsselskapene utgjør 42 % av antall havbruksselskaper i regionen. I 213 representerte disse selskapene 4 % av sysselsettingen og 82 % av regionens samlede omsetning innen havbruk. Tabell 5: Nøkkeltall for hovedkategoriene i Trøndelag (213) Omsetningstallene gjelder kun for aksjeselskapene. Virksomheter Ansatte Omsetning (AS) Kategorier Antall Andel Antall Andel Mrd. kr Andel Oppdrett % % 17,5 82 % Produkt- og tjenesteleverandører % % 2,3 11 % Utstyr % %,7 3 % Bearbeiding og salg 22 9 % %,7 4 % Sum % % 21,2 1 % Impello Management AS

14 Tabellen nedenfor viser hvordan antall virksomheter, antall ansatte og omsetning fordeler seg på de ulike underkategoriene. «Matfisk laks» er den klart største underkategorien med 24 % av sysselsettingen og 78 % av omsetningen. Tabell 6: Nøkkeltall for underkategoriene innen havbruk i Trøndelag (213) Omsetningstallene gjelder kun for aksjeselskapene. Virksomheter Ansatte Omsetning (AS) Kategorier Antall Andel Antall Andel Mrd. kr Andel Stamfisk 3 1 % 84 2 %,4 2 % Settefisk % %,3 2 % Rensefisk 2 1 % %, % Matfisk laks % % 16,7 78 % Annen matfisk 3 1 % 8 %, % Skalldyr 7 3 % 21 1 %, % Marine alger 2 1 % %, % Slakteri 5 2 % %, % Primær foredling 2 1 % %, % Sekundær foredling 6 2 % %,1 1 % Biprodukter/restråstoff 7 3 % 49 1 %,3 2 % Salg/trading 4 2 % 8 %,2 1 % Anlegg 21 8 % %,6 3 % Båter 8 3 % 26 1 %,1 % IKT 9 4 % 44 1 %,1 % Brønnbåt 5 2 % 42 1 %,3 1 % Fôr 1 % %, % Fiskehelsetjenester 6 2 % 38 1 %, % Tekniske tjenester 18 7 % %,8 4 % Service- og støttetjenester 24 1 % %,4 2 % Finansielle og rådgivende tjenester 8 3 % 7 %, % Logistikk 24 1 % %,8 4 % Sum % % 21,2 1 % 14 Impello Management AS 215

15 2. Sør-Trøndelag Havbruksnæringen i Sør-Trøndelag omsatte for 16 mrd. kr i 213 og sysselsatte 2 8 personer. I 214 økte antall ansatte med 13 % til 3 1. Selskapene leverte et driftsresultat på 3,7 mrd. kr i 213 og hadde 6,5 mrd. kr i samlet verdiskaping. 2.1 Sysselsetting Antall sysselsatte i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag var ved utgangen av 213. Dette tilsvarer en økning på 15 % fra året før. Veksten fortsatte i 214 med 13 % og antall ansatte ved utgangen av 213 var Figur 9: Sysselsetting i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV pr Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst % 13 % 5 % 3 % % Omsetning Omsetningen i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag var 16,3 mrd. kr i 213 en økning på 4 % fra 212. Aksjeselskapenes driftsinntekter utgjorde 14,8 mrd. kr mens underavdelingene hadde en estimert omsetning på 1,5 mrd. kr. Figur 1: Omsetning i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (29-213) Omsetningstallene omfatter aksjeselskapene i regionen. I tillegg er estimert omsetning fra underavdelinger med hovedkontor utenfor Trøndelag inkludert. [mill. kr] Omsetning i aksjeselskaper Omsetning i underavdelinger Vekst totalt % % % 3 % % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Impello Management AS

16 2.3 Driftsresultat og verdiskaping Eksportpriser for laks (29-215) Fersk oppdrettslaks Frossen oppdrettslaks Samlet driftsresultat for selskapene i Sør-Trøndelag har vært positivt hvert år siden 29. I 213 var driftsresultatet 3,7 mrd. kr. Det er en klar sammenheng mellom selskapenes driftresultat og lakseprisen. Etter lave laksepriser og dårligere resultater i 211 og 212, kom veksten i 213. Figur 11: Driftsresultat for selskapene i Sør-Trøndelag (29-213) Driftsresultatet i aksjeselskapene er hentet fra offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor Trøndelag) er driftsresultatet estimert ut fra hovedkontorets/konsernets resultat og antall ansatte i underavdelingene. [mill. kr] Driftsresultat AS/ASA Driftsresultat avd Kilde: SSB (215) I 213 var den samlede verdiskapingen på 6,5 mrd. kr, noe som tilsvarer en økning på 67 % fra året før. Verdiskapingen i Sør-Trøndelag utgjør 83 % av den totale verdiskapingen i Trøndelag. Figur 12: Verdiskaping i selskapene i Sør-Trøndelag (29-213) Verdiskapingen omfatter aksjeselskapene i fylket og estimert verdiskaping i underavdelingene som har hovedkontor utenfor Trøndelag. [mill. kr] Verdiskaping AS/ASA Verdiskaping avd Selskapskategorier Impello har delt inn havbruksbransjen i fire hovedkategorier og 22 underkategorier. I Sør-Trøndelag utgjør «Oppdrett» 71 selskaper (43 %), «Produkt- og tjenesteleverandører» (52 selskaper), «Utstyr» (27) og «Bearbeiding og salg» (14). 16 Impello Management AS 215

17 Figur 13: Hovedkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (213) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten Oppdrett 71 Produkt- og tjenesteleverandører 52 Utstyr 27 Bearbeiding og salg 14 «Matfisk laks» (24 %) er den største underkategorien av selskaper i Sør-Trøndelag, etterfulgt av «Settefisk» (11 %), «Anlegg» (1 %) og «Logistikk» (1 %). Figur 14: Underkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (213) OPPDRETT Stamfisk 3 Settefisk 18 Rensefisk 1 Matfisk laks 39 Annen matfisk 2 Skalldyr 4 Marine alger 2 BEARBEIDING OG SALG Slakteri 3 Primær foredling 2 Sekundær foredling 3 Biprodukter/restråstoff 5 Salg/trading UTSTYR Anlegg 17 Båter 2 IKT 8 PRODUKT- OG TJENESTELEVERANDØRER Brønnbåt 2 Fôr 1 Fiskehelsetjenester 3 Tekniske tjenester 13 Service- og støttetjenester 11 Finansielle og rådgivende tjenester 6 Logistikk 16 Impello Management AS

18 3. Nord-Trøndelag I 213 omsatte havbruksnæringen i Nord-Trøndelag for 4,8 mrd. kr og sysselsatte 1 ansatte. Antall ansatte økte med 11 % i 214 til nærmere 12 personer. Selskapene leverte et driftsresultat på,7 mrd. kr i 213 og hadde 1,4 mrd. kr i verdiskaping. 3.1 Sysselsetting Antall sysselsatte innen havbruksnæringen i Nord-Trøndelag var 172 ved utgangen av 213. Dette tilsvarer en økning på 1% fra året før. Veksten fortsatte i 214 med 11 % og antall ansatte ved utgangen av 214 var Figur 15: Sysselsetting i havbruksnæringen i Nord-Trøndelag (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst % % 13 % 9 % 1 % Omsetning Omsetningen havbruksnæringen i Nord-Trøndelag var 4,8 mrd. kr i 213, noe som er en økning på 24 % fra året før. Nord-Trøndelag har ingen underavdelinger med hovedkontor utenfor regionen, og alle økonomiske parametere gjelder derfor for aksjeselskapene. Figur 16: Havbruksrelatert omsetning i Nord-Trøndelag (29-213) Omsetningen i aksjeselskapene er offisielle regnskapdata. Nord-Trøndelag har ingen underavdelinger med hovedkontor utenfor Trøndelag. Estimert omsetning i underavdelinger som er lokalisert i Sør- og Nord-Trøndelag inngår derfor i aksjeselskapene som har forretningsadresse i Nord-Trøndelag. [mill. kr] Omsetning vekst % 6 % 2-6 % % Impello Management AS 215

19 3.3 Driftsresultat og verdiskaping Driftsresultatet for aksjeselskapene i Nord-Trøndelag økte 33 mill. kr i 212 til 659 mill. kr i 213. Oppdrettsselskapene sto for 75 % av omsetningen, og bidro med 61 % av det samlede driftsresultatet. Vi ser også her at driftsresultatet følger endringene i lakseprisene. Figur 17: Driftsresultat for selskapene i Nord-Trøndelag (29-213) Driftsresultatet i aksjeselskapene er hentet fra offisielle regnskapdata. Nord-Trøndelag har ingen underavdelinger med hovedkontor utenfor Trøndelag. Estimert driftsresultat i underavdelinger som er lokalisert i Sør- og Nord-Trøndelag inngår derfor i aksjeselskapene som har forretningsadresse Nord-Trøndelag. [mill. kr] I 213 var den samlede verdiskapingen på 1,4 mrd. kr, noe som var en økning på 39 % fra året før. Verdiskapingen i Nord-Trøndelag utgjorde 17 % av den samlede verdiskapingen i Trøndelag. Figur 18: Verdiskaping i selskapene i Nord-Trøndelag (29-213) Verdiskapingen omfatter aksjeselskapene i fylket og estimert verdiskaping i underavdelingene som har hovedkontor utenfor Trøndelag. [mill. kr] Selskapskategorier Impello har delt inn havbruksbransjen i fire hovedkategorier og 22 underkategorier. Nord-Trøndelag har 34 selskaper (39 %) i kategorien «Oppdrett» og 33 selskaper (38 %) «Produkt- og tjenesteleverandører». Samlet utgjør disse to kategoriene 77 % av virksomhetene i fylket. Figur 19: Hovedkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Nord-Trøndelag (213) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten Oppdrett 34 Produkt- og tjenesteleverandører 33 Utstyr 12 Bearbeiding og salg 8 Impello Management AS

20 «Matfisk laks» (21 %) er den største underkategorien Nord-Trøndelag, etterfulgt av «Service- og støttetjenester» (15 %), «Settefisk» (13 %) og «Logistikk» (1 %). Figur 2: Underkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Nord-Trøndelag (213) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten. OPPDRETT Stamfisk Settefisk 11 Rensefisk 1 Matfisk laks 18 Annen matfisk 1 Skalldyr 3 Marine alger BEARBEIDING OG SALG Slakteri 2 Primær foredling Sekundær foredling 3 Biprodukter/restråstoff 2 Salg/trading UTSTYR Anlegg 4 Båter 6 IKT 1 PRODUKT- OG TJENESTELEVERANDØRER Brønnbåt 3 Fôr Fiskehelsetjenester 3 Tekniske tjenester 5 Service- og støttetjenester 13 Finansielle og rådgivende tjenester 2 Logistikk 8 2 Impello Management AS 215

21 4. Havbruksnæringen uten oppdrett I 213 utgjorde lakseoppdrett (kategori «Matfisk laks») 23 % av selskapene i porteføljen og representerte 79 % av omsetningen. Dersom lakseoppdrett holdes utenfor datagrunnlaget viser analysen at sysselsettingsveksten i den øvrige delen av havbruksnæringen har vært høy siden 212, og at gjennomsnittlig omsetningsvekst (CAGR) har vært 1 % siden Sysselsetting Antall ansatte i Trøndelag eksklusive lakseoppdrett var 3297 personer i 214. Dette er en vekst på 13 % fra 213. Figur 21: Sysselsetting innen havbruk i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. I utvalget er ansatte innen lakseoppdrett holdt utenfor. 3 5 Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst % 9 % 2 % % 12 % Omsetning Omsetningen i havbruksnæringen (lakseoppdrett holdt utenfor) var 4,5 mrd. kr i 213, noe som er en økning på 13 % fra året før. Denne delen av næringen har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR) på 1 % de siste fire årene, noe som viser at veksten rundt oppdrettsselskapene har vært høy de siste årene. Figur 22: Havbruksrelatert omsetning i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» (29-213) Omsetningstallene inkluderer regnskapstall fra aksjeselskapene og estimat for underavdelingene i Trøndelag. Omsetning fra lakseoppdrettsselskaper er holdt utenfor. [mill. kr] Omsetning vekst ,5 % 5,8 % 4,7 % 12,5 % Impello Management AS

22 4.3 Driftsresultat og verdiskaping Når oppdrettselskapene holdes utenfor ser vi at driftsresultatet for de øvrige selskapene var 478 mill. kr i 213. Dette er nedgang på 21 % fra året før da driftsresultatet var på 63 mill. kr. Dette står i kontrast til oppdrettselskapene som hadde en betydelig vekst i samme periode. Figur 23: Driftsresultat for selskapene i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» (29-213) Omsetningstallene inkluderer regnskapstall fra aksjeselskaper og estimat for underavdelinger. Driftsresultat fra lakseoppdrettsselskaper er holdt utenfor. [mill. kr] Selskapene som ikke driver med oppdrett av laks bidro i 213 til en verdiskaping på 2, mrd. kr. Dette utgjør 26 % av havbruksnæringens samlede verdiskaping. Verdiskapingen i 213 var på samme nivå som i 214, etter å ha vært i vekst de tre foregående årene. Figur 24: Verdiskaping for selskapene i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» (29-213) Verdiskapingstallene gjelder aksjeselskaper og estimat for underavdelinger. Verdiskaping fra lakseoppdrettsselskapene er holdt utenfor. [mill. kr] Impello Management AS 215

23 Vedlegg A: Datagrunnlag og metode Impello har bygget opp en database pr bestående av 258 selskaper i Nord- og Sør-Trøndelag som driver innen og leverer produkter og tjenester til havbruksnæringen. Næringen omfatter i hovedsak oppdrettsselskaper, foredlingsindustri samt utstyrs-, produkt- og tjenesteleverandører. Alle analyser er gjort med basis i regnskapstall for 213. I tillegg er det hentet inn sysselsettingsinformasjon pr Vi har gjort estimater for økonomiske parametere til underavdelingene som ikke har morselskapet i Trøndelag, deriblant Marine Harvest sine underavdelinger, og inkludert disse tallene i analysen for å gi et mer helhetlig bilde av de økonomiske parameterne i fylkene. Informasjonskilder Foretaks- og regnskapsinformasjon: Forvalt (www.forvalt.no) Purehelp (www.purehelp.no) Brønnøysundregistrene (www.brreg.no) Antall ansatte: NAV Aa-registeret (www.nav.no) primærkilde Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no) Kvalitetssikring av datagrunnlaget Virksomhetene som inngår i databasen til Impello er identifisert med utgangspunkt i følgende kilder: Impello-analysen 214: Uttrekk av havbruksrelaterte teknologiselskaper i Trondheimsregionen (Impello Management 215). Maritim sektor i Trøndelag 214: Uttrekk av havbruksrelaterte selskaper fra bransjeanalysen for maritim sektor i Trøndelag (Impello Management 214) Sinkaberg-Hansen AS: Leverandør- og kunderegistere. SINTEF Fiskeri og havbruk AS: Leverandør- og kunderegistere. DNB: Liste over bransjeaktører. Kartlegging av relevante virksomheter gjennom besøk og møter med sentrale aktører i havbruksnæringen i Trøndelag, samt innspill fra medlemmene i styringskomiteen. Databasen er i tillegg kryssjekket med tidligere relevante analyser for Midt-Norge, med sentrale personer i regionen og med medlemslister og selskapsoversikter til foreninger, nettverkssamarbeid og offentlige register. Alle selskaper som inngår i Impellos database er individuelt vurdert med hensyn til bransje, virksomhet, produkter og tjenester. Vurderingene er basert på førstehånds kunnskap, bedriftenes web-sider, informasjon fra internett, media, vedtekter, m.v. Impello Management AS

24 Justering av økonomiske parametere Bedriftene som inngår i datagrunnlaget er delt inn i selskaper som har deler av omsetningen knyttet til havbruksnæringen og selskaper der all omsetning er innen havbruk. 55 av 258 selskaper er kategorisert som «delvis havbruk». For å estimere «delvis»-bedriftenes samlede omsetning mot havbruksnæringen har vi benyttet,5 som justeringsfaktor. Erfaringsmessig gir dette et «godt nok» omsetningsestimat. Sammenliknet med tidligere bransjeanalyser der justeringsfaktoren er satt på bakgrunn av primærundersøkelser, så vurderer Impello dette til å være en konservativ forutsetning for havbruksnæringen. For driftsresultat og verdiskaping er 1 % av regnskapstallene inkludert for selskapene som er kategorisert som «delvis havbruk». Dette skyldes at ovennevnte tilnærming ikke gir like pålitelige anslag for som for omsetning. Vi har estimert omsetning, driftsresultat og verdiskaping for underavdelingene som ikke har hovedkontor/morselskap i Trøndelag. Estimatet er basert på at parameterverdien pr. ansatt (f.eks. omsetning pr. ansatt) basert på morselskapets offentlige regnskapstall multipliseres med antall ansatte i underavdelingen. Selskapene dette gjelder er Marine Harvest, AGA, Akva Group, Steinsvik og Xylem Water Solutions Norway. Andre analytikere eller personer kjenner disse virksomhetene har kvalitetssikret estimatene og har verifisert at denne metoden gir fornuftige anslag. Selskaper som inngår i datagrunnlaget Selskaper som inngår i databasen er aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger (AVD) som har organisasjonsnummer og som hadde forretningsadresse i én av kommunene i Trøndelag pr Underavdelinger har ikke regnskapsplikt, men er pliktige til å rapportere antall ansatte. Selskaper som ikke inngår i datagrunnlaget Virksomheter som ikke inngår i analysen er regions- og lokalkontor uten eget organisasjonsnummer som ikke plikter å offentliggjøre regnskaper (stiftelser (STI), ansvarlige selskaper (ANS), selskaper med delt ansvar (DA), norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), enkeltpersonforetak (ENK), komandittselskaper (KS)), og offentlige virksomheter (særlovselskaper (SF), interkommunale selskaper (IK), m.v.). Avdelingskontor (regions- og lokalkontor) uten eget organisasjonsnummer inngår ikke i analysen. 24 Impello Management AS 215

25 Selskapskategorisering Alle virksomhetene er kategorisert i én hovedkategori (oppdrett, bearbeiding og salg, utstyr og produkt- og tjenesteleverandører) og i én av 22 underkategorier: Hovedkategori Oppdrett Bearbeiding og salg Utstyr Produkt- og tjenesteleverandører Underkategori Stamfisk Settefisk Rensefisk Matfisk laks Annen matfisk Skalldyr Marine alger Slakteri Primær foredling Sekundær foredling Biprodukter/restråstoff Salg/trading Anlegg Båter IKT Brønnbåt Fôr Fiskehelsetjenester Tekniske tjenester Service- og støttetjenester Finansielle og rådgivende tjenester Logistikk Oppdrett 1) Stamfisk: Avl og fremstilling av befruktet øyerogn. 2) Settefisk: Oppvekstanlegg for klekking og yngel/settefisk. 3) Rensefisk: Oppdrett av fiskearter som benyttes for å begrense lusespredning i lakseproduksjon. 4) Matfisk laks: Oppdrett av laks. Oppdrettselskapene Salmar, Norway Royal Salmon, Marine Harvest, Lerøy, Sinkaberg-Hansen, Nils Williksen og Salmonor er alle kategorisert som matfisk laks. Flere av disse driver integrert virksomhet som gjør det utfordrende å kanalisere de økonomiske parameterene til riktig virksomhetsområde. 5) Annen matfisk: Oppdrett av annen matfisk enn laks, eksempelvis torsk, ørret og innlandsfisk. 6) Skalldyr: Oppdrett av skalldyr som blåskjell, krabbe og hummer. 7) Marine alger: Kultivering av marine alger som tang, tare og plankton. Bearbeiding og salg 8) Slakteri: Slakteanlegg for fisk fra oppdrettsanlegg. 9) Primær foredling: Produksjon av fiskefileter og HOG (head on gutted) fisk. Det er utfordrende å skille mellom slakteri og primær foredling, da disse prosessene gjerne er samlokalisert og samkjørt. Impello Management AS

26 1) Sekundær foredling: Videreforedling av slaktet fisk ved røyking og øvrig prosessering. 11) Biprodukter/restråstoff: Foredling av restråstoff (slo, ryggbein, skinn, hode og blod) fra fiskeoppdrett til eksempelvis fiskeolje og protein- og kalsiumkonsentrater. 12) Salg/trading: Salg av fisk som et mellomledd mellom oppdrettere, grossister og/eller videreforedlere i inn- og utland. Utstyr 13) Anlegg: Produksjon av utstyr som brukes direkte inn mot oppdrett som merder, nøter, presenninger, flytebrygger, fôrslanger o.l. 14) Båter: Bygging av oppdrettsbåter og flåter. 15) IKT: Produksjon av IKT-systemer og hardware med formål å betjene havbrukssnæringen. Produkt- og tjenesteleverandører 16) Brønnbåt: Båter som benyttes til frakt av levende fisk. 17) Fôr: Produksjon av fiskefôr. 18) Fiskehelsetjenester: Tjenester for bedre fiskevelferd, eksempelvis avlusningssystemer og vaksinering. 19) Tekniske tjenester: Tjenester inn mot havbruksnæringen med teknisk preg som ingeniørtjenester, FoU, kjemiske- og tekniske analyser, automatisering og industridesign. 2) Service- og støttetjenester: Tjenester som vedlikehold og reparasjon av anlegg, oppdrettsbåter og annet utstyr, bemanning, tjenester fra mekaniske verksted, ankerhåndtering, avfallshåndtering og undervannstjenester ved dykking og/eller ROV. 21) Finansielle og rådgivende tjenester: Tjenester som omfatter finansiering, strategi, juridiske spørsmål og ikke-teknisk analyse. 22) Logistikk: Transporttjenester (eks. brønnbåter), emballasj, forpakning og andre tjenester knyttet til logistikk. Transport på vei er utelatt fra analysen da det er utfordrende å skille hvor stor andel av transporten som er relatert til havbruk. 26 Impello Management AS 215

27 Vedlegg B: Selskaper i havbruksnæringen i Trøndelag FORETAKSNAVN OMS. 213 DRIFTS- RESULTAT HOVEDKATEGORI UNDERKATEGORI KOMMUNE WEBSIDE Abelvær Slip AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy --- AGA AS Distriktskontor Trondheim Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Trondheim Aglen Settefisk AS Oppdrett Settefisk Namsos --- Akva Group ASA avd Hitra Utstyr Anlegg Hitra Akva Group ASA avd Trondheim Utstyr Anlegg Trondheim Akva Group Software AS Utstyr IKT Trondheim Akva Group Software AS avd Trondheim Utstyr IKT Trondheim Akvaservice Midt-Norge AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Frøya --- Anteo AS -12 Produkt- og tjenester Fiskehelsetjenester Rørvik AQS AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger AQS Holding AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger AQS Loke AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger AQS Odin AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger Aqua Gen AS Oppdrett Stamfisk Trondheim Aqua Gen AS avd Kyrksæterøra Oppdrett Stamfisk Hemne Aqua Gen AS avd Trondheim Oppdrett Stamfisk Trondheim Aqua Kompetanse AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger Aquaculture Engineering AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim Aquafarm Consult AS Produkt- og tjenester rleverandører Finans. og rådg.tj. Melhus --- Aqualine AS Utstyr Anlegg Frøya Aqualine AS avd Bjugn Utstyr Anlegg Bjugn Aqualine AS avd Frøya Utstyr Anlegg Frøya Aqualine AS avd Trondheim Utstyr Anlegg Trondheim Aqualog AS Utstyr IKT Trondheim Aquaoptima AS Utstyr Anlegg Trondheim Aquastructures AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim Arctic Feed Enzymes AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Namsos --- AS Aqua Oppdrett Matfisk laks Vikna --- AS Knutshaugfisk Oppdrett Matfisk laks Hitra --- AS Settefiskanlegget Lundamo Oppdrett Settefisk Melhus Atlantic Cod Farms AS avd Rissa Oppdrett Settefisk Rissa --- Bewi Drift Holding AS -514 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya Bewi Norplasta AS Produkt- og tjenester Logistikk Frøya Bewi Produkter AS Produkt- og tjenester Logistikk Frøya Bjørøya Fiskeoppdrett AS Oppdrett Matfisk laks Flatanger Botngaard AS Utstyr Anlegg Bjugn C-Feed AS Oppdrett Marine alger Trondheim Chiron AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim Clarity Wts AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim Containerservice Ottersøy AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy Dolmøy Seafood AS Bearbeiding og salg Sekundær foredling Hitra --- Ecotone AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim Ecunor Aqua AS Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. Rissa --- Edulis AS Oppdrett Skalldyr Rissa --- Egil Ulvan Rederi AS Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim --- Eidshaug Rederi AS Produkt- og tjenester Logistikk Nærøy Eidsvaag AS Produkt- og tjenester Logistikk Frøya Eidsvaag Shipping AS -18 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya Eimskip Shipping AS avd Åfjord Produkt- og tjenester Logistikk Åfjord Eiva Safex AS Utstyr Anlegg Trondheim Emilsen Fisk AS Oppdrett Matfisk laks Vikna Emilsen Fisk AS avd Produksjon Oppdrett Matfisk laks Vikna Impello Management AS

28 FORETAKSNAVN OMS. 213 DRIFTS- HOVEDKATEGORI UNDERKATEGORI KOMMUNE WEBSIDE RESULTAT Emilsen Fisk AS avd Slakteri Bearbeiding og salg Slakteri Vikna Ervik Eiendom AS Oppdrett Settefisk Frøya --- Ervik Settefisk AS Oppdrett Settefisk Frøya --- Erviks Laks Og Ørret AS Oppdrett Matfisk laks Frøya --- Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim Fisketransport AS Produkt- og tjenester Logistikk Frøya --- Flatanger Dykkerservice AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger --- Flatanger Settefisk AS Oppdrett Settefisk Flatanger --- Folla Maritime Service AS Produkt- og tjenester Logistikk Flatanger Folla Seafood AS -7 Bearbeiding og salg Sekundær foredling Vikna --- Folla Sjøtransport AS Produkt- og tjenester Logistikk Namsos Folla White Fish Marine AS -7 Oppdrett Annen matfisk Fosnes --- Fresh Atlantic AS Bearbeiding og salg Salg/trading Trondheim Frøy Akvaressurs AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Frøya --- Frøy Akvaservice AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Frøya Frøy Rederi AS -394 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya --- Frøy Sjøtransport AS Produkt- og tjenester Brønnbåt Frøya --- Frøya Havbruksservice AS Utstyr Anlegg Frøya Frøya Sjø- Og Dykkerservice AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Frøya --- Frøyas AS Bearbeiding og salg Primær foredling Frøya Fugro Oceanor AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim Gaia Seafood AS Bearbeiding og salg Salg/trading Trondheim Gjert'S Gourmet AS Bearbeiding og salg Sekundær foredling Vikna --- Grømi AS -131 Oppdrett Matfisk laks Ørland --- Gull Sailor AS Produkt- og tjenester Logistikk Nærøy Gunnar Espnes Fiskeoppdrett AS Oppdrett Matfisk laks Frøya --- Hallgeir Solberg AS Utstyr Anlegg Åfjord Halten AS Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim Halten AS avd Trondheim Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim Halten Bulk AS Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim Haukvik Kraft-Smolt AS Oppdrett Settefisk Hemne Hav Torsk AS Oppdrett Annen matfisk Frøya --- Havbruk Service AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy Havbruksconsult AS Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. Trondheim --- Havbrukstjenesten AS Produkt- og tjenester Fiskehelsetjenester Frøya Havbrukstjenesten AS avd Sistranda Produkt- og tjenester Fiskehelsetjenester Frøya Havtek AS Utstyr Anlegg Trondheim Hepsø Notservice AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Osen Hestnes Offshore Og Aquaservice AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Hitra Hitra Laks AS Bearbeiding og salg Sekundær foredling Hitra Hitramat Farming AS Oppdrett Matfisk laks Hitra --- Hofseth Biocare Rørvik AS -48 Bearbeiding og salg Biprod./restråstoff Vikna Inaq AS Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. Trondheim Infront-X AS Utstyr IKT Trondheim Inventas AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim Isfjord Norway AS Bearbeiding og salg Sekundær foredling Trondheim K. Skjengen AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger KB Dykk AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Vikna Kriod AS -3 Bearbeiding og salg Salg/trading Stjørdal Kråkøy Slakteri AS Bearbeiding og salg Slakteri Roan --- Kvernhusvik Skipsverft AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Hitra --- Kåre Holthe & Sønner AS Utstyr Båter Nærøy Labridae AS 3-7 Oppdrett Rensefisk Hitra --- Langstein Fisk AS Oppdrett Settefisk Frøya --- Lernes Fiskeindustri AS Oppdrett Matfisk laks Hemne Impello Management AS 215

29 FORETAKSNAVN OMS. 213 DRIFTS- RESULTAT HOVEDKATEGORI UNDERKATEGORI KOMMUNE WEBSIDE Lerow AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Hitra --- Lerøy Midt AS Oppdrett Matfisk laks Hitra Lerøy Midt AS avd Frøya Oppdrett Matfisk laks Frøya Lerøy Midt AS avd Hemne Oppdrett Matfisk laks Hemne Lerøy Midt AS avd Hitra Oppdrett Matfisk laks Hitra Lerøy Midt AS avd Lensvik Oppdrett Matfisk laks Agdenes Lerøy Midt AS avd Lensvik Matfisk Oppdrett Matfisk laks Agdenes Lerøy Midt AS avd Produksjon og Administrasjon Oppdrett Slakteri Hitra Lerøy Midt AS avd Saga Oppdrett Matfisk laks Rissa Lerøy Midt AS avd Salsnes Oppdrett Matfisk laks Fosnes Lerøy Midt AS avd Skorild Oppdrett Matfisk laks Snillfjord Lerøy Midt AS avd Snillfjord Oppdrett Matfisk laks Snillfjord Lerøy Midt AS avd Stokksund Oppdrett Settefisk Åfjord Lerøy Trondheim AS Oppdrett Matfisk laks Trondheim Marin Design AS Utstyr Tekniske tjenester Nærøy Marine Harvest Norway AS avd Bjugn Oppdrett Settefisk Bjugn Marine Harvest Norway AS avd Flatanger Marine Harvest Norway AS avd Fosnes Oppdrett Matfisk laks Flatanger Oppdrett Matfisk laks Fosnes Marine Harvest Norway AS avd Frøya Oppdrett Matfisk laks Frøya Marine Harvest Norway AS avd Matfisk Leka Marine Harvest Norway AS avd Matfisk Nærøy Oppdrett Matfisk laks Leka Oppdrett Matfisk laks Nærøy Marine Harvest Norway AS avd Osen Oppdrett Matfisk laks Osen Marine Harvest Norway AS avd Roan Oppdrett Settefisk Roan Marine Harvest Norway AS avd Settefisk Kongsmoen Marine Harvest Norway AS avd Settefisk Salsbruket Marine Harvest Norway AS avd Snillfjord Marine Harvest Norway AS avd Stadsbygd Marine Harvest Norway AS avd Trondheim Oppdrett Settefisk Høylandet Oppdrett Settefisk Nærøy Oppdrett Settefisk Snillfjord Oppdrett Settefisk Rissa Oppdrett Matfisk laks Trondheim Marine Harvest Norway AS avd Ulvan Oppdrett Slakteri Hitra Marine Harvest Norway AS avd Valsneset Produkt- og tjenester Fôr Bjugn Marisco AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Trondheim --- Mekon AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Vikna Midnor Shipping AS Produkt- og tjenester Brønnbåt Trondheim --- Midt Norsk Havbruk AS Oppdrett Matfisk laks Vikna Midt Norsk Kystservice A/S Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger --- Moen Marin AS Utstyr Båter Nærøy Moen Marin AS avd Nærøy Utstyr Båter Nærøy Moen Marin AS avd Trondheim Utstyr Båter Trondheim Moen Marin Group AS Utstyr Båter Nærøy Moen Marin Group AS avd Kolvereid Utstyr Båter Nærøy Moen Marin Group AS avd Trondheim Utstyr Båter Trondheim Moen Marin Service AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy Måsøval Fishfarm AS Oppdrett Matfisk laks Frøya masoval.no Måsøval Fiskeoppdrett AS Oppdrett Matfisk laks Frøya masoval.no Måsøval Settefisk AS Oppdrett Settefisk Frøya masoval.no Namdal Plast AS Utstyr Anlegg Namdalseid Namdal Rensefisk AS -16 Oppdrett Rensefisk Flatanger --- Namdal Settefisk AS Oppdrett Settefisk Namsos --- Impello Management AS

Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien

Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien om verdiskaping og ringvirkninger Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Foto: KASAVI for Profilgruppa 1 Påstander Påstand nr

Detaljer

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009

Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009 Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009 Trude Olafsen Prosjektleder Innhold Klynger i oppdrettsnæringen Kort om akvarena Erfaringer så langt Veien videre Teknologi AkvARENA et initiativ

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

Havneprosjekt Ytre Namdal

Havneprosjekt Ytre Namdal Havneprosjekt Ytre Namdal Felles formannskap Kystgruppen 11.06.2014 Senior Logistikk-Rådgiver Jon L. Gjemble TransLog Gjemble 1 Innhold 1. Bakgrunn for igangsetting av prosjektet 2. Varestrømsanalyse for

Detaljer

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Roy Robertsen, Otto Andreassen, Kine M. Karlsen, Ann-Magnhild Solås og Ingrid K. Pettersen (Capia AS) Figur Maritech AS

Detaljer

Mattilsynets prioriteringsliste for lakselustilsyn

Mattilsynets prioriteringsliste for lakselustilsyn Mattilsynets prioriteringsliste for lakselustilsyn Prioriteringslisten er basert på rapporterte lakselustall fra selskapene, og tallene er kvalitetssikret med selskapene. Utfra rapporterte tall har Mattilsynet

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle matproduksjon i sjø ET HAV AV MULIGHETER

Detaljer

Samarbeidspartner for blå verdiskaping. Vegard Helland, SpareBank 1 SMN

Samarbeidspartner for blå verdiskaping. Vegard Helland, SpareBank 1 SMN Samarbeidspartner for blå verdiskaping Vegard Helland, SpareBank 1 SMN Næringslivet i regionen er godt diversifisert og har i sum lavere risiko enn de fleste andre regioner i Norge (HELDIGVIS!) Eiendom,

Detaljer

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Foredrag på seminaret «Marin matproduksjon» Tromsø, 14. august 2015 Audun Iversen Roy Robertsen Otto Andreassen Ringvirkninger på ulike nivåer Nofima har gjennomført

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi Regnskapsanalyse 2012-2014 Bransjer og geografi Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag der vi har 2014-regnskap med minimum driftsinntekt på 0,5 mill. (Inneholder også

Detaljer

Rom for samarbeid: Hva egner seg og hvordan gjør vi det? Slam som eksempel. Daglig leder akvarena Trude Olafsen

Rom for samarbeid: Hva egner seg og hvordan gjør vi det? Slam som eksempel. Daglig leder akvarena Trude Olafsen Rom for samarbeid: Hva egner seg og hvordan gjør vi det? Slam som eksempel Daglig leder akvarena Trude Olafsen LEVERANDØRER AV VARER OG TJENESTER AKVA group AQS Aqua Gen AquaCultureEngineering Aqualine

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Strategisk rådgivning Forretningsanalyser Forretningsplaner Strategiprosesser Prosjekt/konseptutvikling Lederstøtte Partnerstrategi/søk Management

Detaljer

Et nytt haveventyr i Norge

Et nytt haveventyr i Norge Askvoll 5. november 2013 Et nytt haveventyr i Norge Mulighetene ligger i havet! Forskningssjef Ulf Winther SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Verdiskaping basert på produktive

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

Vekst i fiskeri- og havbruksnæringen muligheter og utfordringer for lokalsamfunnet

Vekst i fiskeri- og havbruksnæringen muligheter og utfordringer for lokalsamfunnet Vekst i fiskeri- og havbruksnæringen muligheter og utfordringer for lokalsamfunnet Fylkeskonferanse for LO i Nord-Trøndelag Stiklestad 21. oktober 2016 Fisken er fundamentet på Vikna! Allerede på 1000-tallet

Detaljer

Kristian Henriksen Vegard Saur

Kristian Henriksen Vegard Saur NCE Blue Industry Kristian Henriksen Daglig leder Vegard Saur Prosjektleder Utvikling 2007 2011 2016 27 medlemmer 55 medlemmer Representerte over 6 milliarder i omsetning 95 medlemmer+ Representerer over

Detaljer

Finn Victor Willumsen. TEKMAR 6.desember 2006

Finn Victor Willumsen. TEKMAR 6.desember 2006 Finn Victor Willumsen TEKMAR 6.desember 2006 Engineering er: Anvendelse av vitenskaplig og teknisk kunnskap i kombinasjon med praktisk erfaring for å løse menneskelige problemer. Resultatet er design,

Detaljer

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff FHF Fagdag Marint Restråstoff 28.11.2013 Tilgang og anvendelse av marint restråstoff Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Innhold

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag. Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling. 13.februar 2014. Opplevelsesøkonomi

Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag. Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling. 13.februar 2014. Opplevelsesøkonomi Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling 13.februar 2014 Opplevelsesøkonomi Opplevelsesnæring Opplevelsesindustri Kulturnæring.kjært barn har flere navn...med

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

ANSVAR OG MULIGHETER. Utsikter for global vekst i havbruksnæringen. Erlend Sødal, adm. dir. Skretting Norge

ANSVAR OG MULIGHETER. Utsikter for global vekst i havbruksnæringen. Erlend Sødal, adm. dir. Skretting Norge ANSVAR OG MULIGHETER Utsikter for global vekst i havbruksnæringen Erlend Sødal, adm. dir. Skretting Norge Skrettings Centre of Excellence er lagt til Norge og Stavanger. 2,900 ansatte NOK 20 mrd. i omsetning

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal?

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Foto: Jo Michael Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Jon Uthus, NHO Trøndelag Foto: Scandinavian StockPhoto Norske bedrifters konkurransekraft Krise i markedene Todeling av økonomien Sterk krone Høye

Detaljer

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger?

Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Havbruksnæringa Samfunnsfiende eller samfunnsbygger? Inge Berg, Nordlaks Bodø, 22. januar 2010 Nordlandskonferansen NORDLAKS Lokal familiebedrift Helintegrert marin næringsmiddelaktør. Eierskap gjennom

Detaljer

SalMar ASA. Regionansvarlig Asia Geir Wærø Frøya 17 april 2012

SalMar ASA. Regionansvarlig Asia Geir Wærø Frøya 17 april 2012 SalMar ASA. Regionansvarlig Asia Geir Wærø Frøya 17 april 2012 Innhold Dette er SalMar Syklisk næring Innovasjon og utvikling 2 SalMar ASA Nord-Norge: 23 konsesjoner 18 700 tgw (2011) SalMar Japan KK salg

Detaljer

Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter. Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland

Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter. Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland DN, 12. oktober 2015 Norges lange kyst gir store muligheter

Detaljer

Landbasert oppdrett. Et nytt industrieventyr for Norge? Norheimsund, 08.05.2015

Landbasert oppdrett. Et nytt industrieventyr for Norge? Norheimsund, 08.05.2015 Landbasert oppdrett Et nytt industrieventyr for Norge? Norheimsund, 08.05.2015 Hvem er Deloitte? Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester Deloitte har mer enn 210.000 ansatte fordelt

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring Kursdagene 2013 Ringvirkninger av norsk havbruksnæring - i 2010 Rådgiver Kristian Henriksen SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Bakgrunn Sentrale begreper Kort om metode

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

SkatteFUNN-ordningen og fiskeindustrien Vurdering av kriteriene for deltakelse

SkatteFUNN-ordningen og fiskeindustrien Vurdering av kriteriene for deltakelse RAPPORT 17/2002 Utgitt september 2002 SkatteFUNN-ordningen og fiskeindustrien Vurdering av kriteriene for deltakelse Bjørn Inge Bendiksen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling

Detaljer

Blue Planet AS FORRETINGS- UTVIKLING BÆREKRAFT KONSULENT KLYNGE. Forretningsområder

Blue Planet AS FORRETINGS- UTVIKLING BÆREKRAFT KONSULENT KLYNGE. Forretningsområder Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle sjømatindustrien Blue Planet AS Forretningsområder

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse Sjur S. Malm Lerøy Seafood Group 1 1 Historie Lerøy Seafood Group kan spore sin opprinnelse tilbake til 1899. Siden 1999 har

Detaljer

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen for Trondheimsregionen 21 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen 21 Trondheimsregionen Våren 211 har Impello Management for første gang

Detaljer

TRONDHEIM EN LAKSEHOVEDSTAD?

TRONDHEIM EN LAKSEHOVEDSTAD? TRONDHEIM EN LAKSEHOVEDSTAD? Utgangspunktet Lakseregionen Frøya og Hitra er Norges største oppdrettskommuner og står for 20% av all oppdrett i Norge og 45% av eksporten i Trøndelag Vi arbeider etter Marin

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Nasjonal betydning av sjømatnæringen

Nasjonal betydning av sjømatnæringen Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapingsanalyse med data for 2013 Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Dokumenter den økonomiske betydningen av sjømatnæringen

Detaljer

SINTEF Fiskeri og havbruk

SINTEF Fiskeri og havbruk SINTEF Fiskeri og havbruk Europas ledende teknologiske forskningsmiljø rettet mot fiskeri og havbrukssektoren SINTEF Fiskeri og havbruk AS 8 Vi står foran et hav av muligheter. Vår kunnskap og vår erfaring

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

HAVBASERT FISKEOPPDRETT

HAVBASERT FISKEOPPDRETT HAVBASERT FISKEOPPDRETT et eksempel på samspill mellom havbruks- og oljeindustrien Manifestasjon Trondheim 8.9.2015 Gunnar Myrebøe Havbasert Fiskeoppdrett - utgangspunkt FNs matvareorganisasjon FAO; -

Detaljer

Praksisnært samarbeid mellom Frøya Videregående Skole og HiST

Praksisnært samarbeid mellom Frøya Videregående Skole og HiST Praksisnært samarbeid mellom Frøya Videregående Skole og HiST Nils V. Juul, HiST Asgeir Johansen, Frøya Vgs Fra dåpsdagen av det unike undervisningsfartøyet til Frøya VGS Kong Harald og dronning Sonja

Detaljer

Verdiskapning og arealbehov i havbruksnæringa. Roar Paulsen 15. desember 2010

Verdiskapning og arealbehov i havbruksnæringa. Roar Paulsen 15. desember 2010 Verdiskapning og arealbehov i havbruksnæringa Roar Paulsen 15. desember 2010 Lerøy Hydrotech AS Lokalisering: Møre og Romsdal Hovedkontor på fiskeribasen i Kristiansund N Ansatte: ca 200 stk. Avl og rognproduksjon

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2008

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2008 Statistikk Foreløpig statistikk for akvakultur 2008 Fiskeridirektoratet juni 2009 Statistikk for akvakultur 2008 Foreløpig statistikk Forord Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring

Detaljer

Forretningsplan akvarena

Forretningsplan akvarena 1 Forretningsplan akvarena Pr 14.10.2011 Åpen 2 Innhold 1. 2. 3. SWOT-analyse 4. Visjon, og strategi 5. 6. 7. 8. 3 Denne forretningsplanen skal ligge til grunn for videre utvikling av nærings akvarena.

Detaljer

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen

Produksjonsop+malisering. Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Produksjonsop+malisering Europharma 05.06.2013 Tore Holand Fotograf: Steinar Johansen Midt- Norsk Havbruk Fra Osen i S- Tr.lag 0l Nordlandsgrensa Alle ledd i verdikjeden Fra rogn 0l marked Midt- Norsk

Detaljer

VERDI OVER TID Et leverandør- og kundeutviklingsprogram for havbruksnæringen

VERDI OVER TID Et leverandør- og kundeutviklingsprogram for havbruksnæringen VERDI OVER TID Et leverandør- og kundeutviklingsprogram for havbruksnæringen 08.05.2012 Prosjektleder akvarena Trude Olafsen Visjon: Verdensledende teknologi for oppdrett av fisk Annen industri Leverandører

Detaljer

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik

Næringskonsulentsamling. Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Næringskonsulentsamling Brekstad 17. og 18. mars 2010 Vigdis Harsvik Innovasjon Norge - ett fokus Utløse bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Foto: Siv Nærø

Detaljer

Ukerapport laks. Uke 37, 2011. Spotprisene svakt opp på styrket euro. Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.

Ukerapport laks. Uke 37, 2011. Spotprisene svakt opp på styrket euro. Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne. Uke 37, 2011 Ukerapport laks Spotprisene svakt opp på styrket euro Foto: Per Eide Studio, (c) Norwegian Seafood Export Council Anders M. Gjendemsjø Analytiker Mob. 95 70 60 20 anders.gjendemsjo@norne.no

Detaljer

Vekst i oppdrettsnæringa muligheter også for andre næringer? Haramkonferansen Alf Jostein Skjærvik

Vekst i oppdrettsnæringa muligheter også for andre næringer? Haramkonferansen Alf Jostein Skjærvik Vekst i oppdrettsnæringa muligheter også for andre næringer? 10.02.2016 Haramkonferansen Alf Jostein Skjærvik Agenda Dette er SalMar Muligheter også for andre næringer SalMar har blitt bygget stein for

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Lakselus. En evigvarende utfordring? Alf-Helge Aarskog Lerøy Seafood Group ASA

Lakselus. En evigvarende utfordring? Alf-Helge Aarskog Lerøy Seafood Group ASA Lakselus En evigvarende utfordring? Alf-Helge Aarskog Lerøy Seafood Group ASA Litt historie: Lakselusa har eksistert sammen med laksefisk lenge. Den er første gang omtalt på 1600-tallet. Zoologen Henrik

Detaljer

Havbruksnæringa og ringverknader

Havbruksnæringa og ringverknader Havbruksnæringa og ringverknader Mosterøy, 4. november 2015 Roy Robertsen, Audun Iversen og Otto Andreassen You will find us here - 359 Tromsø Head office 80 Sunndalsøra Seawater research station Ås Laboratories,

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Verdiskaping i sjømatnæringen

Verdiskaping i sjømatnæringen Verdiskaping i sjømatnæringen Lokal verdiskaping - global nytteverdi Verdens befolkning øker. Nettopp derfor er bedre tilførsel på sjømat en viktig del av løsningen på de globale utfordringene innen matmangel

Detaljer

HITRA KYSTHAVN OG NÆRINGSAREALER Jøsnøya - Kalvøya Averøy 26. august 2015. Hitra kommune

HITRA KYSTHAVN OG NÆRINGSAREALER Jøsnøya - Kalvøya Averøy 26. august 2015. Hitra kommune HITRA KYSTHAVN OG NÆRINGSAREALER Jøsnøya - Kalvøya Averøy 26. august 2015 Hitra kommune Jøsnøya 1400 daa - 2009 Hitra Coastal Port Jøsnøya/Kalvøya delområder: Kalvøya Commercial & Industrial Site Hitra

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kunnskapsutfordringer for kystsamfunnet

Kunnskapsutfordringer for kystsamfunnet 8. November 2012 Kunnskapsutfordringer for kystsamfunnet Trude Olafsen SINTEF Fiskeri og havbruk AS Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 Rapport i 1999 (2010, 2020, 2030) Hva har skjedd på ti år?

Detaljer

Lerøy Midnor AS. Mer smolt mer slaktefisk, teknologiske utfordringer framover? Av Alf-Helge Aarskog Lerøy Hydrotech - Lerøy Midnor

Lerøy Midnor AS. Mer smolt mer slaktefisk, teknologiske utfordringer framover? Av Alf-Helge Aarskog Lerøy Hydrotech - Lerøy Midnor Lerøy Midnor AS Mer smolt mer slaktefisk, teknologiske utfordringer framover? Av Alf-Helge Aarskog Lerøy Hydrotech - Lerøy Midnor Agenda! Fakta om Lerøy Midnor AS! Helhetstenkning matproduksjon - teknologi!

Detaljer

Regionale ringvirkninger og økonomiske muligheter innen reststråstoff fra oppdre?snæringen

Regionale ringvirkninger og økonomiske muligheter innen reststråstoff fra oppdre?snæringen Regionale ringvirkninger og økonomiske muligheter innen reststråstoff fra oppdre?snæringen Innlegg på konferansen Blå muligheter i Asta0ordene Torsdag 15.september 2014 av Roger Richardsen SINTEF Nord

Detaljer

LEPPEFISK Radisson Blu Royal Garden Hotel 15. og 16. november 2010 Jan Erik Strøm www.rafisklaget.no

LEPPEFISK Radisson Blu Royal Garden Hotel 15. og 16. november 2010 Jan Erik Strøm www.rafisklaget.no LEPPEFISK Radisson Blu Royal Garden Hotel 15. og 16. november 2010 Jan Erik Strøm www.rafisklaget.no Tema Litt om Råfisklaget Våre tjenester (omsetning, oppgjør, kontroll) Omsetning av leppefisk labridae

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på

Innovasjon Norges satsing på Innovasjon Norges satsing på marin ingrediensindustri Asbjørn Rasch Jr., dir. Innovasjon Norge Troms 17. november 2009, Gardermoen 1. Innovasjon Norge og status prosjekter 2. Aktivitet og tiltak i Troms

Detaljer

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 2016 2 Brent priser, jan. 2008 sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat

Detaljer

Norsk marin ingrediensindustri økonomi og utviklingstrekk

Norsk marin ingrediensindustri økonomi og utviklingstrekk Fagdag Maring- Oslo, 24.11.2011 Norsk marin ingrediensindustri økonomi og utviklingstrekk Prosjektfinansiering fra Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) I samarbeid med MARING Fiskeri og havbruksnæringens

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Utvikling av marin sektor i nord

Utvikling av marin sektor i nord Utvikling av marin sektor i nord Gunnar Kvernenes 12. November 2015 www.innovasjonnorge.no Foto: Innovasjon Norge Hva står vi overfor? Flere ben å stå på Større konkurransekraft Økt produktivitet Stikkord

Detaljer

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Kommunebesøk Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Agenda Kort innledning om fakta og rolle Muligheter og utfordringer fremover for hvert virksomhetsområde Grep for å sikre videre vekst

Detaljer

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1.

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. Lakselusrapport: Sommer 2016 Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. september 1 Bakgrunn og fakta om lakselus Fakta om lakselus og lakselusbekjempelse

Detaljer

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Kari Merete Andersen Sekretariatsleder

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Kari Merete Andersen Sekretariatsleder Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Kari Merete Andersen Sekretariatsleder 1 RFFMN ca 23 mill/år (statsbudsjettet) Fondsstyret pr. 01.01.14 Anne Marit Mevassvik, fylkesrådsleder N-T fk (Styreleder) Bergljot

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Lakseoppdrett på land - break even med lakseoppdrett i merd?

Lakseoppdrett på land - break even med lakseoppdrett i merd? Lakseoppdrett på land - break even med lakseoppdrett i merd? Kristian Henriksen TEKMAR 2015 1 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Utviklingstillatelser

Utviklingstillatelser Utviklingstillatelser Mari S. Aksnes og Karianne Thorbjørnsen Sola, 20.10.16 Akva Design AS, Marine Harvest AS, Atlantis Subsea Farming AS, Lerøy Seafood Group ASA, Eide Fjordbruk AS, Norway Royal Salmon

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 3. mars 2015

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 3. mars 2015 Næringslivsanalyse Drammen kommune 3. mars 2015 Referanseverdier Side 2 Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet

Detaljer

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre Den generelle utviklingen i Norge Siden 1970 har 85 prosent av befolkningsveksten skjedd i de 20 største byregionene.

Detaljer

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 7. januar 2015

Næringslivsanalyse. Drammen kommune. 7. januar 2015 Næringslivsanalyse Drammen kommune 7. januar 2015 Referanseverdier Side 2 Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Eksponert havbruk - hvilke FoU utfordringer står vi overfor (SFI Exposed)

Eksponert havbruk - hvilke FoU utfordringer står vi overfor (SFI Exposed) Partnerskapssamling NCE Aquaculture 12.mai 2016 Eksponert havbruk - hvilke FoU utfordringer står vi overfor (SFI Exposed) Arne Fredheim Forskningssjef Avdeling for havbruksteknologi, SINTEF Fiskeri og

Detaljer