Havneprosjekt Ytre Namdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havneprosjekt Ytre Namdal"

Transkript

1 Havneprosjekt Ytre Namdal Felles formannskap Kystgruppen Senior Logistikk-Rådgiver Jon L. Gjemble TransLog Gjemble 1

2 Innhold 1. Bakgrunn for igangsetting av prosjektet 2. Varestrømsanalyse for Ytre Namdal 4. Hva oppnår samarbeidende kommuner med felles havneselskap 5. Oppgaver utført: -Havneanlegg, terminaler og eiendommer per i dag i kommunene Leka, Nærøy og Vikna + evntl andre. -Føringer med lover, regler og planer som beslutningsstøtte -Verdisetting av eksisterende havne- og kaianlegg -Selskapsavtale for Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS -Etablering av samarbeid med andre kysthavner

3 Samhandling Konkurranse i markedet på produktet. Konkurranse om arbeidskraft, energi, og på miljø Fyllingsgrad på transportmidlene Avstand og tid har stor betydning for kostnadene Samhandling på frekvente transporter Redusert utslipp Lavere innkjøpspriser Salgspriser som er konkurransedyktig Kostnadsreduserende tiltak i Logistikkløsninger Effektivisering i verdikjeden og logistikk som representerer kostnader som utgjør nesten 20 % av salgsverdien, blir presset på kostnadsreduksjon - hardt!

4 Næringslivets medvirkning Bedrifter som er intervjuet: Vital Rørvik AS v/joar Pettersen Refa AS v/eirik Ulsund Moen Marin AS v/are Brekk Egersund Net AS v/sveinulf Sedeniussen Containerservice Ottersøy AS v/tom Richard Hamland I forbindelse med utarbeidelsen av varestrømsanalysen i 2013, ble følgende bedrifter intervjuet: Sinkaberg-Hansen AS Nils Williksen AS Høylandet Auto AS Rørvik Fisk AS v/finn Sinkaberg v/nils M. Williksen v/arne Johan Sørvik v/ragnvald Pettersen 4

5 Varestrøm fordelt på verdikjedene i Ytre Namdal Fiskeri og havbruk med servicebedrifter Jordbruk Skogbruk Mek Verksted eller annen produksjon Service og handel Totalt tonn tonn tonn tonn tonn tonn

6 Verdikjeden for havbruksnæringen Avfall til gjenbruk som biogass og for Smolt Yngel Settefisk Oppdrett til matfisk Slakting Slakteri Pakking Videreforedling Pakking Salg- Eksport Importør Marked Konsum *Fiskeforleverandører *Utstyrsleverandører *Veterinærtjenester *Emballasje *Salt *Is Transport

7 Deltakerene i arbeidsgruppa Jon L. Gjemble, Are Brekk, Einar Eidshaug Svein-Gustav Sinkaberg Ole Petter Fjær Asle Gunnar Andersen Paul-Ingvar Dekkerhus Ragnar Sætereng TransLog, prosjektleder Moen Marin AS Eidshaug Rederi AS Sinkaberg-Hansen AS Nærøy Havnedrift Rørvik Havneterminal AS Vikna Havnevesen NYN (sekretær ved behov) 7

8 Deltagere i styringsgruppa Steinar Aspli, leder Reinert Eidshaug Per Helge Johansen Ole Petter Fjær Oddvar Bakke Marit Dille Nærøy kommune Vikna kommune Leka kommune Nærøy Havnedrift Vikna Havnevesen NYN 8

9 Møteaktiviteter 5 Arbeidsgruppemøter 3 Styringsgruppemøter 1 Kystseminar i Namsos Møter og kontakt med kommunene Bindal, Høylandet, Namsos, Namdalseid, Flatanger, Fosnes Presentasjon i Maritimt Forum Midt-Norge, Trondheim Møte og workshop med Hitra Kysthavn og Kristiansund og Nordmøre Havn 9

10 Hva oppnår kommunene med et felles havneselskap? Større mulighet for offentlig støtte til vei- og havneinfrastruktur God transport-infrastruktur er ofte avgjørende for næringslivet, og etableringer Felles lover, regler og avgifter i området Større og bedre kompetanse i forvaltning av sjøområder og havner Enklere overholdelse av ISPS-regelverket (Sikkerhet) Gi næringslivet mulighet til å bruke intermodale transportløsninger (bil,bane,båt) spesielt for fiskeprodukter. Etablering av containerhavn Påvirkning til etablering av frekvent containerlinje Det er først og fremst næringslivet i kommunene som vil få stor nytte av et nytt større havneselskap! 10

11 Status i fremdriften per i dag 1. Dagens havneanlegg, terminaler og eiendommer i kommunene Leka, Nærøy og Vikna er registrert av Takstforum Midt-Norge AS, Namsos. Maktbalansen Verdier % Vikna ,00 86, Leka ,00 9, Nærøy ,00 3, ,00 100,00 11

12 Hvordan skal det nye havneselskapet organiseres? Vi har innhentet råd fra KS Bedrift om hvordan det nye selskapet Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS skal organiseres. Vi har valgt en IKS modell, nr. 6, som er en modell som er så nært et aksjeselskap som det er mulig å komme.

13 Fremtidig ledelse i det nye IKS-selskapet Representantskapet er selskapets øverste organ. Det settes sammen av X representanter fra deltagerkommunene. Havnestyret skal forvalte selskapet i samsvar med formål, strategi og økonomi. Styret settes sammen fra brukerne, og velges ut fra kompetanse. 13

14 Selskapsavtale Vi har 2. utkast til selskapsavtale for Nord- Trøndelag Havn Rørvik IKS klar til videre ferdigbehandling og underskrifter. Selskapsavtale Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS

15 Innledet samarbeid om nytt logistikkprosjekt «Laksefergen» Det er etablert samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Havn, og Hitra Kysthavn for å iverksette et logistikkprosjekt for å overføre mye av transporten fra fiskeri- og havbruksnæringen, fra vei til sjø. 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Prosjekt «Laksefergen» Hovedaktiviteter: 1. Prosjektorganisering 2. Revitalisere varestrømsanalyse 3. Lastbærere, transporttid, godsovervåkning, backupløsninger 4. Invitation to tender 5. Etablere vareeierallianse, ferdigforhandle og iverksette Tidsperspektiv: Start i juni 2014 Ferdig høst 2015 Etablert løsning i drift

21 Prosjektkostnader «Laksefergen» 21

22 Takk for oppmerksomheten! 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL Prosjektplan Jostein Brå Vardehaug 04.07.2013 Innhold 1 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Prosjektets hovedmålsetting... 4

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

Forretningsplan akvarena

Forretningsplan akvarena 1 Forretningsplan akvarena Pr 14.10.2011 Åpen 2 Innhold 1. 2. 3. SWOT-analyse 4. Visjon, og strategi 5. 6. 7. 8. 3 Denne forretningsplanen skal ligge til grunn for videre utvikling av nærings akvarena.

Detaljer

ARSMELDING FOR 11~~ FRA FIKERIRETTLEDEREN l VIKNA, NÆRØY OG LEKA. Torsk. Annet. Pigghå

ARSMELDING FOR 11~~ FRA FIKERIRETTLEDEREN l VIKNA, NÆRØY OG LEKA. Torsk. Annet. Pigghå o ARSMELDING FOR 11~~ FRA FIKERIRETTLEDEREN l VIKNA, NÆRØY OG LEKA. Pigghå Torsk Annet FORORD Årsmeldingen er i basert på opplysninger fra næringen selv. Noen data er innhentet fra ferdig utarbeidet materiale

Detaljer

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Utført for RIPYN Utarbeidet av Jostein Brå Vardehaug, RIPYN i samarbeid med Per Arne Sørli, Namdalshagen

Detaljer

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 VEDTATT AV STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVA OF STAVA OF ER R NG NGE POR T 02.09.2010 POR T www.stavanger.havn.no IPAX AS. Foto: Anders Bang Andersen Tom Haga

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag

Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag En analyse av sysselsetting og verdiskaping som følge av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Hovedkontor i Namsos Avdelinger Nærøy Grong

Hovedkontor i Namsos Avdelinger Nærøy Grong ÅRSMELDING & REGNSKAP 2013 Namdalshagen AS jobber med, og for, virksomheter i hele Namdalen. Det vil si at vi dekker over 38.000 innbyggere fordelt på 14 kommuner. Flatanger Fosnes Grong Høylandet Leka

Detaljer

Et framtidsrettet knutepunkt

Et framtidsrettet knutepunkt Et framtidsrettet knutepunkt - midt i skipsleia mellom Trondheim og Kristiansund!... Some facts about Hitra kommune Hitra Kysthavn med Hitra Industripark er meget gunstig lokalisert i hovedskipsleia mellom

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Strategiplan 2014 2017. Vi skaper vekst for fremtidens sjøtransport

Strategiplan 2014 2017. Vi skaper vekst for fremtidens sjøtransport Strategiplan 2014 2017 Vi skaper vekst for fremtidens sjøtransport Strategiplan 2014 2017 Trondheim Havn IKS Strategiplan 2014 2017 Dokumentopplysninger Prosjekteier: Wollert Krohn-Hansen Prosjektleder:

Detaljer

Logistikk i fiskeri- og havbruksnæringen: kunnskapsstatus og forskningsbehov

Logistikk i fiskeri- og havbruksnæringen: kunnskapsstatus og forskningsbehov TØI-rapport 838/2006 Forfattere: Thorkel C. Askildsen Gunnar Senneset Oslo 2006, 37 sider Sammendrag: Logistikk i fiskeri- og havbruksnæringen: Innstilling fra arbeidsgruppen Arbeidsgruppens konklusjoner

Detaljer

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS

Selskapsavtale. Trondheim Havn IKS Selskapsavtale Trondheim Havn IKS SELSKAPSAVTALE FOR TRONDHEIM HAVN IKS Vedtatt i representantskapet 18. juni 2012 l ETABLERING, RETTIGHETER OG PLIKTER 1-1 Selskapets organisasjonsform og deltakere Trondheim

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

«Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal» - beslutning om prioriteringer

«Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal» - beslutning om prioriteringer Saksbehandler: Susanne Bratli SAKSFREMLEGG «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region Namdal» - beslutning om prioriteringer Behandles i: Styringsgruppa 08.12.14 Region Namdal

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Faktaboks Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer

Faktaboks Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer Innledning - I 2013 tok vi i bruk nye lokaler. Dette er først og fremst et fysisk uttrykk for hvordan vi ønsker å framstå i forhold til våre kunder, sier direktør Ulrik Hammervold. - Innovasjon Norge skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I

Trondheim Havn. effi 1111 ' I I Trondheim Havn effi 1111 ' I I Prosjektrapport MIJ sarnmensn av ITH 0 IH Mulig sammenslåing av ITH og TIH Dokumentopplysninger Prosjektleder: Ekstern konsulent: Rolf Aarland Proneo AS Dato: 31.05.2011

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

Referat fra NMCavslutningskonferanse. Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet

Referat fra NMCavslutningskonferanse. Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet Further breakdown of transport flow information for the Northern Maritime Corridor final Regional Rapport Referat fra NMCavslutningskonferanse for Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet

Detaljer

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II REGIONAL PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG 2013-16 - høringsutkast Innledning Regionalt plansystem Nasjonale forventninger DEL I Felles regional planstrategi for Trøndelag 1. Innledning 1.1 Noen fakta om

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009. Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009. Alta stamnetthavn i nord

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009. Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009. Alta stamnetthavn i nord Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009 Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009 Alta stamnetthavn i nord INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2 Administrasjon

Detaljer

FoU Rapport 1-2009 Program for utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv

FoU Rapport 1-2009 Program for utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv FoU Rapport 1-2009 Program for utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv IKS i Kommunal Eiendomsforvaltning En mulighet i et mylder av kommunale og interkommunale organisasjonsløsninger?

Detaljer