Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS"

Transkript

1 Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni

2 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2

3 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80 % av havområdene er dypere enn meter IMPELLO 3

4 Havromsteknologi definisjon Havromsteknologi er sejet av kunnskap, teknologier og løsninger som kreves for å gjøre bruk av havrommets ressurser og muligheter på en miljørobust måte. Havromsteknologi er integrert kunnskap fra marimm, olje/gass, havbruk, fornybar havenergi og en rekke teknologidisipliner Ocean Space Centre strategiske satsingsområder (NTNU/SINTEF/MARINTEK, 2013) 4

5 Ocean Farming (SalMar) nyc konsept for havbasert oppdrec Kombinasjon av kunnskap og erfaring fra Offshore olje/gass MariMm Havbruk

6 Stor vilje og sterk poligsk forankring for å utnyce havrommet Internasjonale strategier og føringer FN, FAO, IMO, IEA, OECD, GWEC, EWEA, EREC, IPCC, Nasjonale prioriteringer Regjeringens sektorstrategier (OG21, Energi21, MariMm21, Hav21, etc) StorMngsmeldinger: Stø kurs (marimm), Økt utvinning (olje/gass), Bærekracig vekst (havbruk), etc. Regionale prioriteringer Sør- Trøndelag fylkeskommune, kommunene Næringsforeningenes satsingsområder Gir direkte konsekvenser for: StatsbudsjeJet: Bygginvesteringer (f.eks Ocean Space Centre) Offentlige virkemidler Ml bedricene (IN, NFR, Enova, EU) Tildeling av SFI er (Senter for forskningsdrevet innovasjon) 3 stk i regionen! Investeringsmandat i f.eks InvesMnor, regionale såkornfond Utdanning nye studieretninger/programmer

7 Markeds- og kundebehov fremover MariGm næring: EnergieffekMve skipsoperasjoner Økt operasjonseffekmvitet Komfort og sikkerhet Sikre lønnsomhet i næringen Olje- og gassutvinning på store havdyp: Design av offshore konstruksjoner og systemer LeveMdsutvidelse og dric; intervensjon Marine og subsea operasjoner Autonome system Nordområdene: Designvurdering og verifisering Sikker, effekmv og miljøvennlig operasjon Anvendelse av smarte og autonome systemer Fullskala- og feltmålinger som grunnlag for design Fornybar energi offshore vind: Nye konsepter som gir konkurransedykmg energikostnad Pålitelig og sikker dric Økt sikkerhet og redusert risiko Fiskeri og havbrukssektoren: Økt behov for oppdrej av fisk og annen sjømat Bedre utnyjelse av ville ressurser Økosystembasert forvaltning Økt lønnsomhet Bioprospektering: UtnyJe naturlige råstoffer i havet Ml produksjon av medisiner, Mlsetningsstoffer, m.m Mineraler: Kartlegging, prospektering Utvinningsløsninger Kilde: MARINTEK/Ocean Space Centre (2013) 7

8 Hvor stor er havromsbransjen i regionen? Fakta hentet fra Impellos analyser: Havbruksbransjen i Trøndelag (2015) Olje/gass I Midt- Norge (2014) MariMm bransje i Trøndelag (2014) 8

9 Havromsbransjen i Trøndelag Selskaper: Havbruk ans selskap MariGm ans selskap SysselsaJe: Omsetning: 50 mrd. kr (?) Olje/gass ans selskap Overlapp mellom bransjene 9

10 Havbruksnæringen 10

11 MariGm sektor 11

12 Olje og gass TRØNDELAG - NØKKELTALL NT ST Sum Omsetning AS (2012) [mrd.kr] 3,6 11,9 15,5 Omsetning avd. (estimat 2012) [mrd.kr] 2,0 3,3 5,3 Sum omsetning (AS + avd.) [mrd.kr] 5,6 15,2 20,8 Sysselsetting (2013)

13 ARENA Havromsteknologi 13

14 ARENA Havromsteknologi 45 virksomheter i regionen har søkt om ARENA- prosjekt ( og svaret kommer 12. juni) Klyngens formål: Bryte ned barrierene mellom de etablerte bransjene i havrommet og øke kunnskapsnivået hos medlemmene Løse teknologiske uxordringer knyjet Ml utnyjelse av havrommets ressurser Skape forretningsmuligheter gjennom økt samhandling Legge grunnlaget for videre internasjonal vekst SMmulere Ml økt bruk av regionens FoU- ressurser 14

15 Mål: Styrking av leverandørindustrien Kunnskapsproduksjon UTDANNING NTNU, HiST Trondheim Fagskole NÆRINGSRETTET FOU Anvendt forskning SINTEF, MARINTEK Lab/infrastruktur Marinteknisk Senter SINTEF Sealab SMSC Ocean Space Centre Store FoU- program SFF, SFI, FME FOU I INDUSTRIEN Flere selskaper Leverandører Teknologi, produkter og tjenester Direkte samarbeid Klyngesamarbeid LEVERANDØRINDUSTRI 500+ virksomheter og ansaje i Midt- Norge ARENA HAVROMSTEKNOLOGI Samhandling og møteplasser Innovasjon Industrialisering Markedsutvikling Verdiskaping Industrielle løsninger «Problemeierne» INDUSTRI Regionalt Nasjonalt Internasjonalt fra flere bransjer Olje/gass MariMm Marin Havbruk Fornybar energi Bioprospektering Mineraler MariMmt forum akvarena GCE MariMme Windcluster Norway NCE Subsea Samarbeid med andre klynger og industrimiljø 15

16 Medlemmer i klyngen 16

17 Industrielle behov og akgviteter i havrommet 17

18 Havromsteknologier 18

19 UXordringer i havrommet HavromsakGviteter («det vi gjør»): Havromsteknologi («det vi leverer»): Kartlegging av havrommet Sikre operasjoner Datainnsamling og datadeling Produksjon og høsgng Instrumentering og kommunikasjon Havbunnskartlegging Met/ocean data Integrerte operasjoner Navigasjonssystemer Kommunikasjons- systemer Måling og produkmvitet Kvalitetssikring Avanserte marine operasjoner Operasjonsvindu Mineralprospektering Utstyr og fartøy Installasjon, intervensjon TakMske støjesystemer LogisMkk Sikkerhet og miljø Analyser og utredninger Autonome løsninger Miljøovervåking Datasikkerhet Rømningssikkerhet Dokumentasjon Simulering Vær og klima VærruMng Trening av personell Planlegging Big data, prosessering, analyse, visualisering Produksjonssimulering OpMmalisering Produksjon og dric OpMmale lokaliteter Fjerndric DricsMlstand Analyse Leveranser: Merder, understell, utstyr, etc

20 Oppsummering Stort behov for industrielle løsninger MariMm, havbruk, olje/gass, havenergi men krever utvikling av integrert kunnskap fra flere sektorer ( kryssfermlisering) Sterk poligsk forankring Internasjonalt Nasjonalt Regionalt Trøndelag har et unikt utgangspunkt: ansaje innen havromsbransjen 600+ bedricer 50 mrd. kr i omsetning Flere store internasjonale selskaper med Mlstedeværelse i regionen Europas største forskningsmiljø innen havromsteknologi Mer enn 500 mill. kr i årlig FoU- volum Vertskap/deltaker i 9 SFI/SFF/FME- sentere Ocean Space Centre som vikmg fremmdig driver for FoU og innovasjon God Glgang Gl prosjekxinansiering Innovasjon Norge Forskningsrådet EU / Horizon 2020 Økende oppmerksomhet i investeringsmiljøene 20

21 EU Horizon 2020: Blue Growth satsingsområder 21

22 Kort sagt: Et hav av muligheter. IMPELLO 22

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring...

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring... i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2 1.2.1 Politisk forankring... 2 1.2.2 Nasjonal forsknings- og industriforankring...

Detaljer

Presentasjon av SFI søknad om Eksponert oppdrett

Presentasjon av SFI søknad om Eksponert oppdrett akvarena 2014 Hva trenger den blå leverandørindustrien? Sett fra et forskningsmiljø sitt ståsted. Presentasjon av SFI søknad om Eksponert oppdrett Arne Fredheim SINTEF Fiskeri og havbruk 1 Innhold Blå

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

Nye tematiske satsingsområder

Nye tematiske satsingsområder Nye tematiske satsingsområder Fase II NTNU Havromsvitenskap og -teknologi Kunnskap for bærekraftig bruk av havrommet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tittel... 5 3. Bakgrunn... 5 3.1. Utfordringer i global

Detaljer

TEKNOLOGI EROBRER HAVROMMET

TEKNOLOGI EROBRER HAVROMMET 2013 TEKNOLOGI EROBRER HAVROMMET Forord Norges konkurranseevne og verdiskaping vil avhenge av vår evne til å ta del i den internasjonale kunnskaps - og teknologiutviklingen. På utvalgte områder må Norge

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Industrien i Bergensområdet er ledende innenfor drift av undervannsanlegg. Statoil og Hydro har store driftsenheter i området med spesielt tung satsing mot undervannsteknologi.

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

Norsk teknologi erobrer havrommet Hvordan spille hverandre gode?

Norsk teknologi erobrer havrommet Hvordan spille hverandre gode? Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Norsk teknologi erobrer havrommet Hvordan spille hverandre gode? Kommunikasjonssjef Jo Stein Moen SINTEF-seminar Fjell, 18.november 2011 Sannhetens ord "I den

Detaljer

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap.

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap. 1. Boring og brønn I næringen boring og brønn ligger aktiviteter og utstyr relatert til planlegging, boring og ferdigstilling av brønner. Brønnene kan være konstruert for leting etter eller produksjon

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Forretningsplan akvarena

Forretningsplan akvarena 1 Forretningsplan akvarena Pr 14.10.2011 Åpen 2 Innhold 1. 2. 3. SWOT-analyse 4. Visjon, og strategi 5. 6. 7. 8. 3 Denne forretningsplanen skal ligge til grunn for videre utvikling av nærings akvarena.

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING Foto: Bremnes Seashore 2013- Fiskeriforum Vest Side 1 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 3 OM FISKERIFORUM VEST... 3 STYRETS BERETNING... 4 MÅLOPPNÅELSE

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

Evaluering av Regjeringens maritime strategi "Stø kurs". Innspill fra MARUT Strategisk Råd

Evaluering av Regjeringens maritime strategi Stø kurs. Innspill fra MARUT Strategisk Råd Evaluering av Regjeringens maritime strategi "Stø kurs". Innspill fra MARUT Strategisk Råd Ref. Regjeringens maritime strategi "Stø kurs" fra år 2007 samt rapport i år 2009; "Stø kurs to er etter". Behov

Detaljer

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

Finn Victor Willumsen. TEKMAR 6.desember 2006

Finn Victor Willumsen. TEKMAR 6.desember 2006 Finn Victor Willumsen TEKMAR 6.desember 2006 Engineering er: Anvendelse av vitenskaplig og teknisk kunnskap i kombinasjon med praktisk erfaring for å løse menneskelige problemer. Resultatet er design,

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Skipsdesign, utstyr, produksjon og drift for krevende maritime operasjoner

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Skipsdesign, utstyr, produksjon og drift for krevende maritime operasjoner En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Skipsdesign, utstyr, produksjon og drift for krevende maritime operasjoner Dato: 2010-04-14 Forord Den maritime næringen skal innen

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

Verdiskaping basert på produktive hav i 2050

Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) Seniorrådgiver Trude

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL RAPPORT 1307 Helge Bremnes DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal som innovasjons- og kunnskapsregion Helge Bremnes Det regionale innovasjonssystemet i Møre og Romsdal Møre

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/ ii Forord Etter innspill fra MARINTEKs styre ble det i et møte i MARUT 1 Strategisk råd i september 2008, hvor også statssekretæren i Nærings- og handelsdepartementet (NHD) deltok, tatt initiativ til en

Detaljer

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse 1 Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse Johan Einar Hustad, prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner, NTNU I samarbeid med SINTEF/HiST Stjørdal 07.12.12

Detaljer