QUIZ OG FASIT - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "QUIZ OG FASIT - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5?"

Transkript

1 QUIZ OG FASIT - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? Riktig svar: b) a) Nei, det er ingen aldersgrense. b) Ja, det er 18 års aldersgrense. 2. Kan skjenkestedet du jobber på reklamere med følgende: «3 x 0.33 for hundrelappen mellom kl og kl på fredager»? Riktig svar: a) a) Nei, her refereres det tydeligvis til at det er rabatt på flaskeøl. Det er ikke tillatt å reklamere for rabatt på alkohol. b) Ja, her omtales ikke produktet direkte og da anses det ikke å være alkoholreklame. c) Nei, det er ikke tillatt å selge alkohol med rabatt. 3. Du driver et skjenkested som har 10-års jubileum førstkommende lørdag. I den forbindelse ønsker stedet å spandere en gratis drink på hver gjest som kjøper noe å drikke. Er det lov? Riktig svar: a) a) Ja, det er tillatt, men det er ikke lov å annonsere eller reklamere for det. b) Nei, dette anses som rabatt og det er ikke tillatt å skjenke alkohol mot rabatt. c) Nei, dette er ulovlig utdeling av alkohol til forbruker i markedsføringsøyemed. 4. Et skjenkested får ofte tilsendt ulikt utstyr merket med alkoholprodusentens logo. Er dette tillatt å bruke inne på skjenkestedet? Riktig svar: b) a) Nei, det vil være alkoholreklame og er ikke tillatt. b) Det er tillatt med slike produsentlogoer på vanlig serveringsutstyr, f.eks. halvlitersglass og tappekraner. c) Ja, det er ingen regler for alkoholreklame inne på skjenkesteder 5. Hvem bestemmer om skjenkestedet skal ha dørvakter? Riktig svar: a) a) Det er kun politiet som kan pålegge serveringssteder å ha dørvakt. b) Eieren av skjenkestedet avgjør dette selv. c) Kommunen kan kreve at stedet har dørvakt.

2 6. Kan en skjenkekontrollør kreve at stedet blir stengt umiddelbart dersom han avdekker lovbrudd? Riktig svar: a) a) Nei, men han kan kontakte politiet, som har hjemmel til å stenge et sted umiddelbart. b) Ja, dersom overtredelsen er grov. c) Nei, kommunen må sende ut varsel før de kan stenge stedet. 7. Du har skjenket en person som er umyndig. Hvilke konsekvenser kan det få for deg personlig? Riktig svar: a) a) Jeg kan straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. b) Ingenting, da det er skjenkestedet som er ansvarlig. c) Det er ordensvaktens ansvar å ikke slippe inn mindreårige, så det er ordensvakten som får en eventuell straff. 8. Kan ordensvakter ta beslag i ID kort? Riktig svar: b) a) Nei, kun politiet kan ta beslag i identifikasjonskort. b) Ja, ordensvakter kan ta identifikasjonskortet for å undersøke nærmere hvis de er i tvil om det er riktig person på legitimasjonen. Men for å kunne beholde legitimasjonen i lengre tid må ordensvakten kontakte politiet. c) Ja, men kun om ordensvakten er 100 % sikker på at det er falsk id og deretter kontakter politiet. 9. Er det forbudt å låne eller låne bort en annens ID? Riktig svar: c) a) Det er forbudt å låne en annens legitimasjon, men å låne bort er ikke straffbart. b) Det er forbudt å låne bort legitimasjon, men å låne en annens legitimasjon er ikke straffbart. c) Det er straffbart å låne en annens legitimasjon, låne bort sin egen legitimasjon og/eller endre/forfalske et ekte identifikasjonskort. d) Det er kun straffbart dersom man har forfalsket legitimasjonen ved å endre for eksempel på fødselsnummer. Å låne eller låne bort ekte identifikasjonskort er ikke straffbart. 10. Kan ordensvakter destruere narkotika på stedet? Riktig svar: Nei.

3 11. Kan ordensvakter anholde en som bruker narkotika? Riktig svar: c) a) Nei, bare politiet kan anholde personer. b) Ja, men bare om personen utgjør en fare for de andre på utestedet. c) Ja, enhver kan pågripe dersom det er fare ved opphold og den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller friske spor, jfr. Strpl Kan ordensvakter ransake? Riktig svar: b) men riktig å krysse av på alle. a) Nei, ordensvakter har ingen alminnelig adgang til å visitere eller ransake publikum. I utgangspunktet er det bare politiet som kan foreta ransaking. b) Ja, jfr. strpl. 176 og 178. Ordensvakter kan frata gjenstander som den pågrepne har brukt til vold eller som kan brukes til unnvikelse. Forutsetter at det forut for ransakingen er foretatt en lovlig pågripelse(fersk gjerning eller ferske spor). c) Ja, dersom det gjelder frivillig visitasjon som for eksempel visitasjon av alle gjester, er nedfelt i husreglene og det framkommer tydelig på plakat ved inngangsdøren. Da er det frivillig om man ønsker å bli visitert eller bli nektet inngang. Det er ikke lovlig å plukke ut enkeltpersoner, men må da gjelde alle. 13. Hvor kan gjestene røyke og drikke alkohol samtidig? Riktig svar: b) a) Kun på toalettet. b) På utvendig inngjerdet skjenkeareal. c) Hvor som helst utenfor skjenkestedet. 14. Hva kjennetegner en åpenbart påvirket person? Minst 5 punkter. Riktig svar: Uoppmerksom, vanskeligheter med å feste blikket, snakker utydelig, problemer med å gå rett, slepphendt, ofte høyrøstet, kan virke forstyrrende på andre gjester. 15. Er det lov å friskjenke alkohol(uten målebeger)? Fasit: Ja, kravet er ikke etter målebeger, men etter mengde. 16. Når man har legitimasjonskontroll ved inngangen, behøver bartenderen å sjekke legitimasjon? Riktig svar: c) a) Ja, alltid. b) Nei, det trengs ikke.

4 c) Ja, om man er i tvil om alderen til vedkommende. En bartender skal alltid ta en selvstendig vurdering av alder og beruselsegrad på de som skjenkes. 17. Ved en UTELIV kontroll(politiets arbeidsmetode inne på et utested) skal skjenkestedets ansvarshavende ta kontakt med politiet eller skal man vente til politiet tar kontakt? Riktig svar: c) a) Man skal vente til politiet tar kontakt. Det er ikke lov å ta kontakt med politiet før de sier det er greit. b) Skjenkestedets ansvarshavende skal ta kontakt før politiet forlater stedet. c) Politiet skal ta kontakt med kveldens ansvarshavende etter endt observasjon og gi tilbakemeldinger av utfallet av kontrollen. Men hvem som tar kontakt med hvem og først er ikke avgjørende. Det viktigste er at politiet og ansvarshavende den kvelden deler informasjon vedr. UTELIV kontrollen og at det veiledes med gode tilbakemeldinger. 18. Hva innebærer hjelpeplikten ovenfor påvirkede personer som er hjelpeløse og ute av stand til å ta vare på seg selv? Gi eksempler på hvilke tiltak hjelpeplikten kan inneholde. Svar: Skjenkestedet er pålagt å hjelpe påvirkede personer som er hjelpeløse og ute av stand til å ta vare på seg selv. Hjelpeplikten kan innebære at skjenkestedet må tilkalle politi, drosje eller iverksette andre tiltak for å sikre at gjesten får nødvendig hjelp. For eksempel passe på han til annen hjelp kommer, gi kaffe, varme klær osv. Skjenkestedet kan bli stilt ansvarlig og evt. straffes dersom en gjest som er ute av stand til å ta vare på seg selv, ikke får nødvendig hjelp. 19. Har du lov til å låne bort eller selge en vinflaske til en kunde som skal ha med dette hjem? Riktig svar: c) a) Ja, om du er sikker på at flasken ikke åpnes inne på skjenkestedet. b) Ja, så lenge ingen andre kunder ser det og det er rett før stengetid. c) Nei, det er ikke lov. 20. Beskriv minst 6 av husreglene for bransjen i din kommune? Her må bransjen i begge kommunene komme med fasitsvar. 21. Hva er målet/hensikten med samarbeidsprosjektet Trivelig Uteliv Romerike? Riktig svar: Alle a), b) og c) a) Et trygt og trivelig uteliv i Skedsmo og Ullensaker kommune.

5 b) Redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, samt vold og ordensforstyrrelser. c) Skape felles forståelse og lik tilnærming ift. alkoholloven og satt grense åpenbart påvirket. 22. Hva er formålet med alkoholloven? Riktig svar: Å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. 23. Foruten alkoholpåvirkning, hva annet kan øke sannsynligheten eller være påvirkningsfaktorer til at vold eller ordensforstyrrelser oppstår? Mulige svar: - synlig politi - gjestetetthet(kø, garderobe, dansegulv, gatene) - skjenketider/økt tilgjengelighet av alkohol - værforhold - useriøse aktører eller ansvarlig alkoholhåndtering - økonomi til gjestene - transportmuligheter inn/ut av sentrum - natteravners tilstedeværelse - alder/kjønn på gjestene - voldsgjengangere - osv. 24. Hva kan julebordsarrangører bidra med for å lette jobben til politiet og utestedene som overtar julebordsgjestene? Mulige svar: Stopp utviklingen tidlig, sett standarden ift. alkoholloven og satte grense for åpenbart påvirket, kurse/undervise sine ansatte/spesielt servitører slik at de er trygge ved bordene og i skjenkesituasjoner, sørge for gode arbeidsforhold(lys, oversiktlig) for de som skal vurdere alkoholinntak og virkning. Nekte servering, følge med på bordene, være sterk og klar, si at det har blitt strengere, skjenkekontroll og politikontroll kan forekomme, bortvise fra stedet, åpenbart påvirkede skal ikke være i lokalet, husk hjelpeplikten. Julebord er ingen unnskyldning, like regler som resten av året. 25. Hva er utfordrende ved å vurdere om en person er åpenbart påvirket og evt. hvilke faktorer gjør det vanskelig? Mulige svar: Grensen i alkoholloven sammenlignet med det som praktiseres. Utfordrende arbeidsforhold(dårlig lys, høy lyd, mange gjester), kan alle ansatte nok om regelverket, høy utskifting av ansatte, unge/usikre ansatte, små steder der alle kjenner alle, julebord(mange gjester, sittende gjester over lengre tid, tetthet, felles servering ved bord og ikke samme observasjonsmuligheter). 26. Hvilke positive og negative sider mener dere at en skjenkekontroll har?

6 27. Hvilke fordeler og ulemper ser dere ved politiets tilstedeværelse INNE på et skjenke - og serveringssted? 28. Hva innebærer overgang fra sommertid til vintertid og motsatt for skjenketidene? Svar: Ved overgang fra vintertid til sommertid må skjenkingen opphøre når klokken stilles fra til 03.00, dvs. en time kortere skjenketid. Ved overgang fra sommertid til vintertid stilles klokken fra kl til Man skulle kanskje tro at man fikk igjen denne timen ved overgang fra sommer til vintertid, men da må skjenkingen opphøre når kl. ble første gang i Ullensaker! 29. Riktig eller galt? Man kan fremdeles servere alkoholholdig drikke til andre ved bordet før den åpenbart påvirkede er fjernet, så lenge man påser at den åpenbart påvirkede ikke inntar mer alkohol. Fasit: Nei, den åpenbart påvirkede skal fjernes før andre ved bordet får alkoholservering. 30. Hvor mange enheter med alkohol kan en person kjøpe om gangen? Er det noe fasit her? Ikke skjenkes alkohol på en slik måt at personen kan antas å bli åpenbart påvirket. 31. Du jobber i en bar. En av gjestene som du har hatt under oppsyn pga høyt alkoholinntak og høylytt opptreden, bestiller en coctail. Hva plikter du å gjøre? Riktig svar: b) a) Serverer gjesten coctail. b) Forklare at du ikke kan ta imot bestillingen, ettersom vedkommende trolig vil bli åpenbart påvirket ved inntak av coctailen. c) Serverer gjesten coctailen, men ber ham forlate stedet når han har drukket opp. 32. Må alle virksomheter med skjenkebevilling ha et internkontrollsystem? Riktig svar: b) a) Nei, hver enkelt kommune bestemmer om det er krav til internkontrollsystem eller ikke. b) Ja, alle virksomheter med skjenkebevilling må ha et internkontrollsystem, med mindre bevillingsmyndigheten har gjort unntak. c) Nei, bare de virksomheter der bevillingsmyndigheten setter krav om det, må ha et internkontrollsystem. 33. Du jobber i baren på et skjenkested, og naboens 19 år gamle sønn kommer inn døren. Kan du selge han en vodka og juice? Riktig svar: b) a) Ja, hvis den ferdige drinken har et alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent. b) Nei.

7 c) Ja, hvis han er sammen med noen som er over 20 år. 34. Må bevillingsmyndighetens skjenkekontrollører presentere seg? Riktig svar: a) a) Ja, men først etter utført kontroll. b) Ja, hvis de ikke presenterer seg ved inngangen, er kontrollen ulovlig. c) Ja, men ikke hvis dørvakten vet hvem de er. 35. Det er forbudt å skjenke alkoholholdig drikk med over.? Riktig svar: a) a). 60 volumprosent alkohol. b). 70 volumprosent alkohol. c)..50 volumprosent alkohol.

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5?

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? a) Nei, det er ingen aldersgrense. b) Ja, det er 18 års aldersgrense. 2. Kan skjenkestedet

Detaljer

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING

INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING Forord Alle bevillingshavere skal ha skriftlige internkontrollrutiner for å sikre at utøvelsen av bevillingen skjer i lovlige

Detaljer

Grader av alkoholpåvirkning

Grader av alkoholpåvirkning EDRU LETT PÅVIRKET Oppstemt Færre hemninger Mer pratsom Hever stemmen ÅPENBART PÅVIRKET Uoppmerksom Vanskeligheter med å feste blikket Snakker utydelig Problemer med å gå rett Slepphendt Ofte høyrøstet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KORVETTEN, KONGSGÅRDBAKKEN 4 - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KORVETTEN, KONGSGÅRDBAKKEN 4 - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/5804-6 95092/14 30.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 11.11.2014 Stavanger

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

Fri flyt Bartenderes møte med berusede gjester

Fri flyt Bartenderes møte med berusede gjester Kristin Buvik & Bergljot Baklien Fri flyt Bartenderes møte med berusede gjester SIRUS-Rapport nr. 1/2012 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2012 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen

Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen Overskjenking i Bergen - en oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen Hege Cesilie Lauritzen og Bergljot Baklien SIRUS rapport nr. 5/2007 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2007 1

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000272-103 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Actis-notat 1:2014 Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Innhold Sammendrag... 1 Dagens situasjon... 3 Brudd avdekkes, men får ikke konsekvenser...4 Grove brudd på alkoholloven avdekkes

Detaljer

Plannavn: Tittel: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt K-sak 12/58 24.05.12

Plannavn: Tittel: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt K-sak 12/58 24.05.12 Plannavn: Tittel: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt K-sak 12/58 24.05.12 Vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016.DOC Innholdsfortegnelse Side 0 INNLEDNING 1 0.1 KOMMUNENS

Detaljer

Fagnotat - Håkonsgaten 27, Brukbar - Inndragning av skjenkebevillingen i 2 uker (14 dager)

Fagnotat - Håkonsgaten 27, Brukbar - Inndragning av skjenkebevillingen i 2 uker (14 dager) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201213720-38 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk

Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk KOMMUNEVALG: 2015 SIDE 2 Introduksjon...3 Alkohollovens bestemmelser...4 Økt tilgjengelighet = økt forbruk...4 Sterk økning i skjenkebevillinger...5 Skjenketak...6 Flere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HÅNDBOK

ALKOHOLPOLITISK HÅNDBOK Blomst Symbol på livskraft, livsglede og seieren over døden. Denne er formet som et menneske med åpne armer. Blomstenes farger har også egne betydninger: Rødt: livskraft. Gult: sol og varme og kan assosieres

Detaljer

Planen er delt i tre deler med planforutsetninger, mål og strategier, - og tiltak.

Planen er delt i tre deler med planforutsetninger, mål og strategier, - og tiltak. INNLEDNING Plan for rusmiddeltjenesten har som målsetting å begrense skader og belastninger som bruk av alkohol og andre rusmidler fører til, samt opprettholde og styrke de negative holdninger befolkningen

Detaljer

T E M A : U T E L I V. 03b-2012. Foto: XXXXXXX

T E M A : U T E L I V. 03b-2012. Foto: XXXXXXX T E M A : U T E L I V 03b-2012 Foto: XXXXXXX innhold 24 LANGT FRA KORTREIST En tur på by n begynner eller avsluttes gjerne med en matbit. Men ofte er det like greit at man ikke vet hvor maten kommer fra.

Detaljer

Oslo gjør utelivet tryggere evaluering av SALUTT

Oslo gjør utelivet tryggere evaluering av SALUTT SIRUS SIRUS RAPPORT 3/2014 Bergljot Baklien og Kristin Buvik Oslo gjør utelivet tryggere evaluering av SALUTT Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2014 Bergljot Baklien og Kristin Buvik Oslo

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

Beskyldninger om rasisme rettet mot politiet

Beskyldninger om rasisme rettet mot politiet 12.11.2007 11:55:44 Beskyldninger om rasisme rettet mot politiet Publisert fra 05.11.2007 til 08.11.2007 903 svar (903 unike) 1. Har du blitt beskyldt for å være rasist, eller for å utøve rasisme i din

Detaljer

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015)

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015) Innst. 381 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:88 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Fagnotat - Fløyen Folkerestaurant - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager

Fagnotat - Fløyen Folkerestaurant - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200003834-115 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 10.

Detaljer

Skjenkepraksiser i Trondheim og Kristiansand Kristin Buvik, SIRUS

Skjenkepraksiser i Trondheim og Kristiansand Kristin Buvik, SIRUS Skjenkepraksiser i Trondheim og Kristiansand Kristin Buvik, SIRUS Skjenkesteders betydning for voldsomfang har vært i fokus i medier, blant politikere og i offentlig forvaltning. Forskning viser at vold

Detaljer

midtpunkt4/14 Tema: Skjenkepolitikk Vintervoll: Setter nye rekorder Scandic Lerkendal: Skaper liv i døsig bydel

midtpunkt4/14 Tema: Skjenkepolitikk Vintervoll: Setter nye rekorder Scandic Lerkendal: Skaper liv i døsig bydel midtpunkt4/14 Tema: Skjenkepolitikk Vintervoll: Setter nye rekorder Scandic Lerkendal: Skaper liv i døsig bydel Layout: JJ Design Innhold Toppidrettssenteret Lyser mot deg i marka, som en moden moltemyr

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 16.02.2015 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 16.02.2015 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 16.02.2015 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer