ffi Www I{BLI Studieaktivitet Svidde gummi på Team Karting! Samarbeid med Frelsesarmeen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ffi Www I{BLI Studieaktivitet Svidde gummi på Team Karting! Samarbeid med Frelsesarmeen"

Transkript

1 Www Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4[ Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Desse.fekk seg ny bunad på kurset til bondekvinnelaget våren 1998: Fråvenstre: Kjellaug Lerbrekk, Juliann Årdal. Siv Helen Ueland, Marianne Håland, Inger Karin Itlord-Varhaug, Marie Auestad, Eli Auestad og Mona Flåten. ffi I{BLI EL Varhaug B Svidde gummi på Team Karting! Varhaug Bondekvinnelag Samarbeid med Frelsesarmeen Studieaktivitet

2 Varhauq B deunqdomsla Svidde gummi på Team Karting! Nå dæ lokta svidde gummi å halvbrent bensirl da vakna BU-arane opp å kampinnstikæ tæge øvehånd. Akkorat dette sjidde på Team Karting sin bane på gamle Auto 2000 lørdag 13. Februar. Varhaug BU hadde innvitert te BU granprix i GGkart å halv fem møue 17 spente sjele oppmæ olja i håret og metanol som parafyme. klare te kamp om raskaste rundetid og PolePosisjon i finalen. Me starta mæ å \iøra 4 innledane omganga der dæ va om å giæra å få raskast mulig rondetid på ein mnde. Dcltagarane kj ørtehær 2 omganga kl'ær på 9 min. Dæ starta smått mæ gieruromsnitlige rundetider på 33 sekunder. Men nå me bara vart varme i kjelardressen så ludde sarntlige rundetie så va under sekund. Dei beste fem så verkele felt< hjulspinnpå kartenkom tett opp modbanerekorden på, Dette va meget inrponerarre. Nr- I Sveimrng Skretting 27,51 sek Nr. 2 Lillian Vold Nr. 3 Jarle Borsheim Nr. 4 Bård Borgen Nr. 5 lngve Skretting Det går fort i svingane når B{J er på GO-kart banen rek sek 28,07 sek 2tt,l tt sek Itte dette va då tiå for finala mæ meir qpenning å dramatikk" Fyst liørte me B- finalen med dei 8 lågaste rondetiene, Opprett BS{J hos oss nå, og vi kan gi deg 90% lån til 600/o pris til ditt første boliglfur SpureBanm2 Best når det gielder SR-Bank SIDE 2 VARHAUG BUEN NT

3 Varhauo B.Flær va dæ Vidff så hadde dæ beste udgangspunktet mæ PolePosisjon. Men itte litt tøff behandling i Sste svingen måtte han bara goda å Slja itte weinung H. sine bakhjul di resterenne rondane. Mæ ei sikker Mnn på rattet klarte Sveinung å halde på &nne plaseringå resten av løbe. Så va då tiå for den store A-finalen, der det sko visa sæg åbli adsjiiligt møje meirdrarnatikk. Hærva dæ onnateinede, Sveinung Skretting så sto mæ beste udgangsponlc i PolePosisjorl mæ Lillian og Jarle pustanne i nakken. Dæ sko visa sæg atta Ssæ sving vart ett kritisk ponkt i finalane. I A-finalen va dæ Jarle så va ufine mod den kvinnelige storkjfiaren ol&a, å sende Lillian te sies mæ adresse vante mæ et brag. Å Vips hadde Jarle en ny rival i sikte nemlig Sveinung. Mæ hare kamp å iue ca. I 1/5 ronde måtte Sveinungsjå slage som taptwerforlarle. og sl.ingaud i depoet mæ en GGkart så va bensinlens. En sjebne så Lillian og Bfud seinarc tod del i. Noge så va en l'olsomt sure måde å måtta sei hadæ te en plass på pallen på. Itte denne episoden va dæ enkel sag for Jade Borsheim å sikra sæg en deungdomslag WALDELAND ) & DUBLANDA.s, I, i;i'11,1."i,'i:1ffi;' a a "'#';,tff;0,r",, 7:.-7 r-=:. --: +: ::::, -9YYP--.1, Klar til startl velfortjende Ssteplass mæ Ingve Skretting på andre. fuckard Rasmussen ende pa en tredjeplass. Me i Varhaug BU vil takka adle så støtta opp om dette arrangementet å me satsa $ atta dæ vil være minst liga mangen interesærte ved en seinare annledning. Tcam Karting ønskc å bcklaga &n cpisodcn så sjikkc i A- finalen der dæ va 3 karta så giekk bensinlens onna løbe å som plaster på såret he di gitt et gavekort te desse så fekk løbe sitt dølagl av en så fatål feil frå deira sia. Sveinung Skretting EII tokat MESTER STAR BAK Jem b3n.gem - l{arbø nt. tl 'l:' 3284 D(bhldrabn - v{ha{ tlf.5l ra3 li 06 IISI.BYGG% 18ffi*- *:1,::; VARHAUGBUENNT Side 3

4 Volleyball-turnering Turneringa vart halden lawdag23. Januar. Det var deks lag som deltoh Varhaug Vigrestad, Nærbø, Gjesdal, Bjerkreimog eit lagfrå asylmottaket på Nærland. Laget frå Nærlandvar spesielt inviterte. Me tykte at denne turneringa var ei god anledning til å treffa folka der. Dei stilte med eitlagog mange supportere som var med p å skape ei \iempegod stemning i hallane. Det var $ekt for oss å treffa dei, dei var ein god gieng og me gler oss til å treffa dei ved seinare anle&ringer, for eksempel pa innebandytumeringa i mars. Laga som deltok var wært gode, og i semifinalane stod Nærland, Varhaug, Bjerkreim ognæftø att. Varhaug og Nærland møtte kvarandre i finalen. Det vart ein wært jevnspelt kamp, der Varhaug trakk det lengste strået. Dei vann ein fin pokal. Arrangementet var ein suksess. Det varingen sure miner, allevarnøgde med arrangementet. Me gientek turneringa til neste fu, og davil me gå meir akliv ut for å skaffa lag frå lokallaget vårt. Ingunn Helen Spælekveld Lørdag 16 Januar hadd BU spælekveld$inæmaæt. Dæva ik\ie så rnange så hadde toge turen ol4r, noge så kans$e infoen he skylda for. Me så va der oppe så spelde me både Risk og Poker og hadde meryje drøs. Me Mpar på bedre opmøde neste gong. Varhauo B Yngre junior I Jon Magne Slaetting 2 Egil Magnus Aanestad 3 Frode Vmhaug deunqdomsla FM ibjerkreim Det vart arrangert både ute og innetevling denne dagen. Hege Kvia stillte opp i FM i osteanretning, men dessverre er ik\ie resultatet skribenten i hende. I utetevling var Varhaug som vanleg i slag, selv med bare ein Senior var vi flest deltakara sarnan med Gjesdal. Stasjonsguttane Rune Varhaug og p p p lnnebandy Nå æ blodhockey i full gang med oppladning te kølleturneringa. Dette æ på barnaskulen kvær Tirsdag og Onsdag fra kl og ut øve. Her er det bare og stilla o'pp og fil alt i ett (her æ dæbære trænings mulighete enn Bjørn Dæhli he, me he ik{e harydehus men luft d selrj< fta Sirdalen så me he alt i ett) Qg sannelig æ dæ d tiå å henø pokalen heim igjen i guttra klass n au, å iklqie driva å gie an ve*t< te Bjerkreim SK Oddgeir Lerbrekk må ha ede noko spesielt te morons med seier for Rune i sau og Oddgeir pa 3 plass, men dei ga sæg ikkje mæ dæ dei delte liga godt I plassen i KU Varhaug vant og for lag med: Mariann Bratland Rune Varhaug Fer Erik Slretting Tevling ivarhaug BU Tysdag 26 januarvar det twling av ku,sau,gris og hest ivarhaugbu. Dette var og uttaking til ftlkesmeistenkapet i Bjerkreim. Det møtte 13 twlarar, og samanlagt-resultata blei slik: Junior: I Per Erik Slaetting 2 Rune Varhaug 3 Oddgeir Lffbrekk Senior I Eilen Njølstad 2 Svein Varhaug 3 Svein Borgen P.E.S p p p p p p Ope hus BU har kvar Tirsdag Ope Hus pa Internatet. Me he kiosk me brus og sjokolade. Me drøse litt om alt (minikafeen) på Mega'en), samt ftir me olrtce'ælymcbeain fitvz. Me he vore fra 4-12 personer til nå, men loftet er stort så ta en tur innom og sjå koss me he dæ. Dette æ ett gratis tilbud te ungdommen i bygda så rl(ie he nogen plass å vær på desse kalde vinter*veldane. Lobekk Bygg A/S vetnlobelrh= _--ftfl 5a4309_99_ - t[360 Varhaug Ttf Forskaling og støyping - Betong- og tearbeid Salg og montering av element - Armering - Tegning SIDE 4 VARHAUG BUEN AIr

5 b Varhaug Bondekvinnelag I Litt frå bondekvinnelaget. På januarmøæt hadde me fått med oss Randi Holen frå Jæren lillverkstad S Bryne. Ho hadde laga til ei fin utstilling av sjøbfarga garn og tova ull. Her var tøfler,votter, bilder, grl.tekluter, vester, kosedyq eit fat med mange frukter m.m. og alt var av tova ull. Ho varkoseleg å høyra S. Ho fortalde om ulike ullsorter, kva slags ull som var besttil tovingow. Korleis sjølve tovinga gf ekk til, viste ho og. Ho bruka karda ull og grønnsåpevatn Ho fortålde og om afteidet på ullverkstaden, der dei tok imot grupper. Barnehager og skuleklasser kunne og fii Varhaug Damefrisør Einervegen 3 Varhaug Tlf koma og helsa pa sauene, vera med på sauekllpping, eller vera sa heldige å få sjå når sauene lemde eller dei kans\ie berre ville sjå på tovinga. Illlverkstaden harkun i toving, Grup per pa 5-8 prsoner kan avtale tid for toving. Vanlegekurs gårover 3 timer, og er lagt opp til torsdag fredag eller lørdag. Verkstaden sel også ein del varer ffi Gjesdal Spinnert. Butikken eropen mandag-fredag oglørdag Eit besøk pa Holen Ullverkstad kan vera spennande forhåde store og små. H.U. Tema-kurs Temakurset til RBK var i år ø Åtgard Hotel. Od lmagne Sandstøl frå Landbrul$helsa snakka om "Barn og unge i lan&nrket - sikkerhetenog helsa'. "Barn og unge i dagens samfirnn" - korleis gje dei ufordringer slik at fantasi og kreativitet kan utviklast?" Anne Brekke frå Fløgskulen i Stavanger snakka interessant over dette temaet. Det er lov å feile, prøv igien! Vi fekk orientering fra Miljøuwalget i NBK; "Embalasjedagen". - "Poteten tilbake på bordet'. NBK er interessert i "gode matoppskriftet''. Desse vil dei samla og kans&ie eie ut eit hefte. Tur til Arboreåt Onsdag 26. mai skal bondekvinnelaget reisa på tur til fuboreet. Me skal reisa med buss, og me må vera 20 stk dersom det skal verta tur. Sjå etær oppslag og annons, eller meld dykk pa til Aud tlf l 63. Husk varme Hær! Tenk på kor lcaldt me hadde det i fior i den botaniske hagen! Nye folk på Statoil vi tilbp. Drivstoff. Kortløsninget firmaiprivat. Butikk med meieriprodukt. Dekk. Bilrekvisita. Børtteløs vaskemasin. olje, gass, fyringsolje og parafin. Servicehall Vår hovedleverandør på dekk Statoil Service Varhauq hnehave. KnuBen & Co. AS. Tlt Varndug t Åpningstider: Hvardåg r Ltrd.g ilelllgd.ger Vnnunue BUEN Nr. I t9g9

6 Litt frå aprilmøtet! På møtet til bondekvinnelaget 29. april var Klokkargarden innbedne. Som vanleg hadde me då bingospel og my\ie sang og musikk. Denne gongen var det søskenflokken Reime som underheldt, og dei hadde 2 avdelingar med mange fine sanger. Fleire av desse fekk oss til å tenka tilbake i tidå, da det ikkje var ein einaste ønskekonsert ulan at søstrene Bjørklund var med. Det høyrer og med når Klokkargarden er innbedne at Liv les om høna som kom heim frå Sferd. Elles kosa me oss med fløytekaker til kaffien. Syndat såfå av medlemanevar med denne gilde kvelden. ^=. \r{ - ^å v ^G=. -h -ẖ t;_?oldo, 1ta'roe efuæ ' Varhau Bondekvinnela Bondekvinnelaget på besøk sjå dei Orre 15. april var bondekvinnelaget innbedne til OflE bondekvinnelag sitt medlemsmøte. Der var borda fint prynta med stedmo$lomster, som seinare vart lodda ut. Etter at dei Varhaug var ønska spesielt velkommen, fekk me høyra eit dikt av Susanne Brøgger "Smil". før overlegen ved den nye kreffavdelinga ved sentralsjukehuset - Ingvill Mjåland - fekk ordet. Å snakka om kreft er både eit ømt og alvorleg teme, men Mjåland giorde dette pa ein glimrande måte. Ho fekk bl. a. sagl at det å få kreft idag ik;kje er det same som at du skal dery, for det har mange mange nye og gode behandlingsmåtar. Det var viktig å halda kroppen i form Størst og best i sport i tlå G-SPORT NÆRBø TLF , TORGSENTERET, 4350 NÆ.RBØ med ei eller anna fonn for trim, og at ein åt skikkeleg mat; nrykje fnrkt og grønnsaker, fisk og grol't brød. Ore har eit handskriveblad *Lerkekvitter", og her fekk med høyra koss det var å vera ungd,å!2. verdskrigen stårta.. Detvar tilhøva pa Balkan som hadde frtt slnivaren til å tenka tilbake. Kvelden vart avslutta medutlodning og pengane frå denne skulle gå til den nye kreftav&linga. Så kunne ein reisa heim kvar til sitt etter ein særs hyggeleg kveld. Det var vanleg før i tida at ein inviterte eller reiste til andre bondekvinnelag. Kans\ie skulle ein ta opp ått &mre tradisjonen? Basaren Torsdag 26. atgast skal bonftkvinnelaget ha den årlege basaren pa Eldresenteret- Merkdykk alt nadenne dagen, og ta vel imot loddseljarane når dei $em på døra. Jærstevne for skulekorps AUTORISERT RøFLEOOERFIRMA.3TO YARHAUO Varhaug slcrlemusikt<orps skal 5. juni arrangera Jæntevne for skulekorps. Dette er same dagen som Marken. Då \iem det 130 musikkanter somvil spela og marsjera rundt om i Varhaug, og heilt sikkert setja ein ekstra spiss på Marken. Både på fredagen og lørdagen under Marken, vil skulemusikkorpset på Varhaug ha stand i sentrum, og denne er det vel verdt å stiklca innom! S'DE 6 VARHAUG BUEN NT

7 F Varhaug Bondekvinnetag l Samarbeid Rogaland Bondekvinnelag!å Frelsesarmeen Stikking Lift frå eit brev frå RBK: *Året tsst var som de veit eit "stril<keår." Vi som er glade i å strikkaveit atvi harglede mens vi strikker - men ik\le minst når vi har eit ferdig produkt i hendene og kan gleda nokon med det. På siste sf'remøte i RBK kom det fram eit forslag tilk vidareføring av "strikkeåret". Strikka sokker til dei somfrys og lid nøud i Rnssland. Dette forslaget kom m.a. som ei følgie av eit fernsynsproglam frå ein barneheim i Moldavia der Frelsesarmeen var med ei hjelpesending. Vi har nå hatt hatt kontaftt med Frelsesarmeen i Stavangerangaende korleis vi i Rogaland reint praktisk løn senda våre produld via deira organisasjon. Dei var veldig glade for vår ide. Alle som vil kan vera med å strikka. Det er størst behov for barnesokker e.l. Vi vil med dette oppmoda kvarandre til å vera med å spreia litt varme i dottbel forstand til desse små som lwer i umenneskelege forhold- Vi samler inn sokker m.m. d møtene framover, og senderdette samlavidare, Viss det ikkje passer å koma pa møta, kan de ringa til meg tlf l 63, så skal eg henø i heile bygda. Helsing Aud Håland Grillkveld, 20. mai Så er det klart for den årlege grillkvelden til bonde- og bondekvinnelaget Denvert som tidlegare år Pa Holmavatn. Dagen er 20. mai. og æk til kl Arvid Mæland $em og fortel frå ein av dei mange utanlandsturane sine. Elles skal me kosa oss med god oggodtdrøs! Tameddeg gode humøret, og kom og vær med! 48 par sokkqr vart sende til Russland i første omgang. Bondeluinne laget tek framleis i mot sol*epar, somvil serta sendt seinare. Sokkane kan leverast til Aud Håland, tlf, 5l Varme klede til Russlartd JÆ,R,EN TANDBRUKSENTER, A.5 Me vil også vera med Rogaland bondekvinnelag å hjelpa Frelsesarmeen med å samla inn varme klede til barneheimsbarn i Russland. Detvar mest ønskjeleg med små heimestrikka ullsokkar. Småjakkar ogjumprar ynslce &i og. Er det nokon som har slike ting sa ta dei med på neste møte eller lever dei direkte til Aud Håland. Ho skal senda tinga til Frelsesarmeen i Oslo, slik at kleda \iem snanst mogeleg fram. Me seier på førehand mange takk til alle som har noko å gi! H.U. Jæren Landbruksenter as Kydlandsvn Varhaug Marken Under Marken 4. og 5. juni vil innelaget som vanleg kinna srnør baka fl atbrødi bondeteltet. VARHAUG BUEN NT sid 7

8 F Varhaug Bondelag I $tudieaktivitet i Bondelaget Dette årct satsa me på emna; fremføre jordbmksforhsndlingane, Internett og KSL (kvalitetssystem i landbruket). Me har kome i gang med jordbruksforhandlingane og Internett. KSL vil verta påbegrnt i mars for så å verta sluttført i haust. Me vil då kunna ta med oss erfaringane giennom vekstsesongen når me i sluttfasen av studieopplegget skal prøva å tileigna oss gode rutiner når det gleldkvalitetssikring. Styret i bondelaget ser svært gierne at fleire melder seg på dette studieopplegget. Interesserte kan melda seg på til I{ell Skretting. Først pe Jæren! nå få utført dine banktjenester også på internett Ønsker du mer informasjonn kontakt oss. http ://time-sparebank no Vrrhaug ll 24 Kvernahnd Undheim E4473 I Varhaug Bondelag vil me i ar spesielt ta for ossdei statlege tilskoø ogkjøp og sal av mjølkekvotar. Bruksstorleik og kvar ulike produksjonar skal føregå er no tema i alle fora som diskuterer den nye landbruksmeldinga. Varhaug Bondelag vil og sjølvsagt bidra med våre synspunlcer i denne debatten. Strukturen på dei statlege tilskota er heilt avgierande når det gield utviklinga åv bruksstrukturar i norsk landbruk. Slik deter i dagertilskota wært my\ie større for dei første einingane, enten det gield tal på dyr eller dekarjord Er det rett at nedtrappinga i dei statlege tilskota berynnar lenge før ein når den bruksstorleiken som me reknar for eit heiltidsbruk? Dette og andre liknande ting er det me diskuterer i studieringane. Resultatet av arbeidet i studieringane vert sendt til Norges Bondelag. Når det gield kjøp og sal av mjøllaekvotar har det i vår kommune vore stor misnøye med{orårets opplegg. I nokre kommunar fekk Produsentar kjøpa det dei ville av kvote, medan produsentar i andre kommunar berre fekk kjøpa nokre hundre liter. Det kan ikkje Grillkveld Den årlege grillkvelden På Holmavatn vert i år torsdag 20. mai. VARHAUG BUEN Nr

9 i Varhaug Bondelag å verå rett at inndraging av kvote skel s\ie i høve til samla kvote i ein kommune. Ut frå arteidet i studieringane I'il Varhaug Bon&lag koma med ein uttale når det gield \iøp og sal av qjølkekvote. lnterneft Ein studiering harvore i aktivitet rneddatamaskinane. Opkopling til internett, sending og mottak av elektronisk post harvore tema. Etterå ha studert landbruksstoffet som er på internett, har me kome fram til at mengdene av landbnrksfagstoff er enormt stort. Her gield det bare å sortere ut det som er mest aktuelt. Ein kan halda seg onentert om nyheiter både her i landet og i utlandet. Nye organisasjonar og forskingsinstitusjonar kjem stadig inn på nettet at Gtcrtnd Hobbcrstad Naturtcrapeut MNNH ArcmateraPi ZoneteraPi Kinesiologi ØreakuPunktur slik informasjonsmengda er aukande, og mogelegheita til å halda seg orientert om njvinningar og marknadssituasjonar i in- og utland vert stadig betre. ffi Dyslalandsv. 4i160 Varhaug TlL BYGGMESTER / AUT. ENTREPRENøR Miqdor Skretting Dublandsveien 13, 4360 Varhaug Telefon: 51 /lil 13 50' Fax: U7O Mobil Gilde Agro Fellesslakteri BA NÅn orr cår FORT I SVINGANE li'r.r l,r,r lrr r'^\,r, r.r'n' ill vn t.l ll rh cr l,j l)rr!,n ln,t,p{' l.r hlc h\! rnog' 'ont 'l<n brsl.., ir d$ r lhcrclt Sorg trr,lrl VARHAUG BUEN I\h Y Tiltr Xjrttprodurcntcncs. bcdrift : $ 'jttt*ttenisesjon K øttsamvtrket TtL KIøTTPRODUSENTENS EESTE Side I

10 i Varhaug Bondelag I Norges Borulelus somuktø når det gkld p!, isda nn ing i ma fua re rnø * rn de n. Norges Bondelag solll ågforeiningsorganisasjon hæ plikt til å setja søkclyset på prisfastsctjilga i natvarcmarknadsn, da detto har stor innvert<nad pa poduklpisane produsørt. Me må ha eit profesjonclt tilhøvc til matvarckjedene. Før sin cveirtuell kampanjei aksjon vcrt sctt i vcrk må Bondclagct og semvirkeorganisasjonane diskutera dennc, og organisasjomnc må rcspcktcra 61 4t6:j ikkje hår hcilt dcn same ftrnksjoncn i marknadca. Kjøp oe sol qv øiølkekvotar. Kommruar sorn cinilgæ cr ikkje nokon god måte å dela landot i næ dst gield kjøp og sal av mjølkekvotar. Dei norske kornrnmane er svært ulike i storlcik og talct pa mjølkeprodusentar varierer også mykje frå kommrme til kommrme. Mc mcinar landct må dclast opp i myljc større regionar. F. eks km Jæreir ellcr helst sør-rogaland værc cin passc stor eining for innbydes kjøp qg sal. Det må også vera slik at eventuell inndtagog av kvote må s$e i høve til seld kvote og ik\ie som i 1998 var i høve til totalkvote i regionen. (1998 må i kvotesamanheng gløymast). Statlege tilskot, produksions- oe driftstillesg og areal- og lculturlandskapstillesq, Desse har etter vår meining vorte svært differarsierte og fallhøgda frå den eine satsen til neste har vorte vel høg. Sjølv om ogsa større produsenter får med seg det første finnet, er hinna alt for høge. Det er ingen ting som tilseier at satsane ikkje skal ha sin jamn kurve, altsa ikkje hinn som i dag. Me mdnm og at nar det gield produksjonstillegg for husdyr må satsane pr. d1r innan kvar sone vera like fram til det nivaet ein meinar er ein passe storleik for eit heiltidsb'ruk. Diffcrensietinga mellom sonene synest me kmr vera på det nivået det er i dag, men sjølvsagt må dcillre satrår med soncindelinga cvaluerast med jmne mellomrom. Kulhulandskap stillegg saman med tiltak innan skatte- og avgiftssida må vsrå hovedverkemidla ein må hruka fff å oppretthalde busetnad i dishikta. Dersom kvantumsavhengig tilskot til dyreproduksjon eller plantep'roduksjon skal brukast som eit distriktselement utover den til ei kvar tid gjeldande soneindeling og sonedifferensiering, må dette tilskotet gå til ptoduksjona som høver for vedkorrmde distrikt og som gier positiv effekt for kulturlmdskapet. Totalt sett må ikkje distrikselonentet svekkjast i høve til det som er i dag. ht er svært viktig at busetnaden i lædet veri Uttale frå Varhaug Bondelag i sarnband med jordbruksavtaleforhandlingane. oplrcttlulde på milst det nivåct son er i.lag. I rw e s t er ing w oli I ildc. Landbrulret er ei kapiralinlsfisiv næring" og ci næring med langsom inntcning av investoringar. I det siste har det kome stadig flcirc og hyppigme krav frå dct offcnllcge rur det gfcld krav til drifta. Dcttc medførcr stadige kurscnchfugrr i ruaim å driva p4 og dct at investcringanc som mc gfcr ikkje har så lang livsløgde soln me tidlcgarc va vane mcd. Dct at mc stadig må forandra driftsappcratet lbr å tilfrcdsstille ofl'entlege krav, gier at &i folcgc inntcllcae varierer for mykje over ein tidspcriodc. Dct et to nærliggiande måta å tenkje scg for å rctta litt pa dctte. Dsn siile er mogelcgheit til å setja av midlar på invcstcrings-/rchabiliteringsfmd. Den andrc cr mogclegheit til ånytta cin høgare avskrivingssats spesiclt for bygningar og utstlr. K.arskje landbruksbygrdngar bør koma i kategoricn "byg;nngar mcd kort varighef'. tssci Av dcsse to lråtane vil fordsavseljing vera å førehekkja. Miljø- os andre avsifler. Avgdtcr uu rlikc slag kau, alt cltsr kva produksjon cin driv med vera cin stor utgrftspost. Dct cr no krav om gørlsclplau pa kvart trruli, og dcrsom dcnnc ikkjc finst, vert rkt rcagøt mcd tckk i statlcgc tilskot. Dctte bør glc dcn konsekvcns at avgiftcnc $ l-unstgiøds l fe[ bort. Mc ø no i full gang med innføring av KSL i lmdbruket der me skal dokrunørtera allc leda i dci ulike produksjonanc. Dcttc br og føra il at bchovet for kostnads&ivande avgiftcr for naudsynte dxiftsmidlar ikkje er til stade. r-tffi I ls"iy Felleskjøpet avd Varhaug Tlf: O 22 Fa;i: 5l STIHL MOTORSAG Mcd helsing Varhaug Bondclag HårÅld Odland APent; 08:00-16: Lor: 09:00-13:00 Igbb,tixrrc' HUNDEFOR PLENKLIPPER Varhaug Seruicenter A/S Tlf VARHAUG stde 10 VARHAUG BUEN Nr. I 1999

11 Endeleg var det februar og nltt storlorrs. Denne gongen på Gausell. Me va 3 stykker i frå Svala så Marit og Siv Helen), og forventningane va store. Fredagskvelden berynte godt mæ tomatsuppe og innlvartering Etter ei stund giekk me til kursa "old(a" som for oss var vollelball. Me spela og kosa oss i 1,5 time, så hadde me fri. Då va dæ møje så stodpå programmel Diskoteket og opphaldsrommet vart flittig brukt, mens nokon (som falcisk var oss) holdt seg på rommet, der me hadde dæ dødsbra. Mens dei andre la seg til å sova beg,'nte me å våkna til. Me lo, fortalde "alle barna vitsar" og eigne "spøkelsesopplevinga.r". Etter notre få timars søln va dæ opp te frokost og ein 7 timarc lang volleyballdag. I denne øklavar2av oss utsattforden såkalte og hø gt frykta " volleyball sjuka'. Ittepå fekk me przza og så va det leggetid" he, he. Etter mange sure og irriterte bemerkninga la me okke te å sova. Etter nokon minutters stillhet kom ein kul og løyen bemerkning fra ein av oss. "Anne, Svala 4H Jippi r Storkurs!!! søve du på magen?"- Svaret var: "Nei, æg søve på siå." Søndag morgon beg;rnte me mæ å seie "llapry Valentinesday" til kvarandre ogetter I timevolleyball rydda me. Så sa me uha dæ" ti adle me va blitt hjende mæ, å giekk ut å venta pa bussen. Me va pa toget bokstaveleg talt på minuttet og eg tror aldri toget har vore så fullt før. Endeleg va me heima, trøytte og slitne og lengla etter den goe sengå okka.. Æg oppfordre dokke adle te å reisa neste år. Dæva DØDSBRA! Anne Wenche N.A.R.F FORENINC. MEDLEM HA REGNSKAP OG DATA ÆS Rådhusgt. 2, Boks 1O4, 4360 VARHAUG Tlt.51Æ Fax51 43U2æ Mobil Regnskap - Lønn - Arsoppgjør Firmaregistreringer - Budsjett m.m r -r -r -r -r-r-r -/ -, ^-/.J.J/.-/.a' lj.j.j t z - t z -1 æiwe Å TnPr=?H:.El,, = i ultatand=gs lt =lg4haruld, i L -jr:::fy:-i VARHAUG BUEN Nr Side 11

12 Adressel Blad Returaddrcsse: VarhaugBuen v/ Anbjørn Ueland Lensmansgarden Varhaug Varhaug Buen Medlemsblad utgiu av Varhaug Bygdeungdomslag Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Opplag: 1200 Redaktør: Anbjørn Ueland Tlf.: Varhaug BU: Steinar B. Kartevold Tlt l8 Jon Reinhart Husvegg Tlf: Svala 4H Anne Mette Bjelland Varhaug BU: Mai 17 Folketog Tur til Preikestolen Kanofir til Ørsdalvatnet Kva skjer? Juni 6 Karneval på Varhaugmarken Gåtur til Turistlor.hl'tter Fylkesleir på Klepp Juli Landsleir i Larvik LÆNEI{AUTOAS BILUTLEIE. BILSALG. TLF.: sr 43 '.22 - 'ARHAUG Varhaug Bondelag Geir Egil Aanestad Tlt Harald Odland Tlf: Varhaug Bondekvinnelag Liv Hobberstad Aud Håland Tlf: I63 *xs*,'dame & Rå/144t.3, /a,tha?(.: 5 /43 l0 / I /æ.: 5 / horrekllpp lntematet: Stoffrist: 24. August 1999 Til nr. 2 Bladet kjem ut uke 37 - En god kontakt på Jæren ililebffiil* Tlf Vakt

ffæeto Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Desember 1998

ffæeto Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Desember 1998 ffæeto Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Desember 1998 Varhaug BU og Politiet i holdningskampanje tr Varhaug Bondelag Varhaug Bondekvinnelag qb Svala

Detaljer

ryw ffi Lasso-kasting på Gri llfest NBLI 4H på tur i Møgedalen har vært på landsleir i Larvik September 1999 IETIT Varhaug BU

ryw ffi Lasso-kasting på Gri llfest NBLI 4H på tur i Møgedalen har vært på landsleir i Larvik September 1999 IETIT Varhaug BU ryw ffi NBLI IETIT Varhaug BU Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag September 1999 Lasso-kasting på Gri llfest Mer på Side 8-9 Varhaug BU har vært på

Detaljer

Ww I nlol-locco.'ic rrfciff or'\/qrharro Rl I S,.'alo zlij \/qrhørrc El^-,1^1.- uvrrwrså ^- vå \/--l.a"a A^6,1-L-'i--^1..'

Ww I nlol-locco.'ic rrfciff or'\/qrharro Rl I S,.'alo zlij \/qrhørrc El^-,1^1.- uvrrwrså ^- vå \/--l.aa A^6,1-L-'i--^1..' ffi : r 7- -1, varlraue, Bondeicvinneiag Ww I nlol-locco.'ic rrfciff or'\/qrharro Rl I S,.'alo zlij \/qrhørrc El^-,1^1.- uvrrwrså ^- vå \/--l.a"a A^6,1-L-'i--^1..' v qruss6 uvuswa Y rrurwrså Juni 1997

Detaljer

H NBLI BU' Lederskifte i Varhaug BU. Knoll og foll på sommersprellen. lagt slagplanen for året. Varhaug BU har. Oktober 1994. -r-

H NBLI BU' Lederskifte i Varhaug BU. Knoll og foll på sommersprellen. lagt slagplanen for året. Varhaug BU har. Oktober 1994. -r- BU' H NBLI Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU og Svala 4H Oktober 1994 -r- Lederskifte i Varhaug BU Hanne Elise Undheim oveilatter Hubben til Roy Arnfrnn Haaland. Varhaug BU har lagt slagplanen for året

Detaljer

. 'nnonsgbilag. ,ffi[ .,.ristins. . Husk. til marken. tilbud side 10- ongaløpet på. 0 varhaug. fredag. med mange gode. Marken. -,b.

. 'nnonsgbilag. ,ffi[ .,.ristins. . Husk. til marken. tilbud side 10- ongaløpet på. 0 varhaug. fredag. med mange gode. Marken. -,b. 0 varhaug Marken 1, og 2, juni.,.ristins 17. mai-tale o Tønes kiæme til marken. Husk ongaløpet på fredag. 'nnonsgbilag med mange gode tilbud side 10-17 + baksida -,b.iii d,ffi[ l Varhaugmarken Fre. Lør.

Detaljer

Lokal-lags utgitt av. Varhaug BU og Svala 4H. Februar 1994. Gratulerer Elisebeth. ffi Varhaug BIJ opp på det nivået vi nå. er.

Lokal-lags utgitt av. Varhaug BU og Svala 4H. Februar 1994. Gratulerer Elisebeth. ffi Varhaug BIJ opp på det nivået vi nå. er. BU' Lokal-lags utgitt av Varhaug BU og Svala 4H Februar 1994 Gratulerer Elisebeth Elisebeth Haaland har gjort seg fortjent til en innsats-pokal for sitt arbeid i Varhaug BU. Ho har gjennom mange år gjort

Detaljer

varhaugbuen Hå Skulesjakk side 28 Steinhoggar i Leksaren Vennelaget for Lensmannsgarden Varhaug Sykkelklubb Karen Roed Side 2-3 Side 6-7 Side 11

varhaugbuen Hå Skulesjakk side 28 Steinhoggar i Leksaren Vennelaget for Lensmannsgarden Varhaug Sykkelklubb Karen Roed Side 2-3 Side 6-7 Side 11 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 1 2013 Steinhoggar i Leksaren Side 2-3 Vennelaget for Lensmannsgarden Side 6-7 Varhaug Sykkelklubb Side 11 Karen Roed Side 12 Hå Skulesjakk side 28 Arnstein Skretting

Detaljer

Minikoret. Fylkesleir. Tysklands- på Varhaug 25 år. Jon Harald. iiir. llil ;l'iill. ,lr. lri llll. ;i', iiil. ,rilll

Minikoret. Fylkesleir. Tysklands- på Varhaug 25 år. Jon Harald. iiir. llil ;l'iill. ,lr. lri llll. ;i', iiil. ,rilll Minikoret på Varhaug 25 år Fylkesleir 4H Jon Harald Tysklands- lr ' lri llll iiir ri ;i', iiil llil ;l'iill,rilll,lr Varhaugs Pulsen I første nummer av "den nve" Varhaugbuen, skreiv me om Fol-- toppen

Detaljer

varhaugbuen Stolte jenter med plaketten Brødrene frå Ualand BU i støtet Julegrana tennes Jæren Young Cowboys side 18-19 Side 2-4 Side 8 Side 10-11

varhaugbuen Stolte jenter med plaketten Brødrene frå Ualand BU i støtet Julegrana tennes Jæren Young Cowboys side 18-19 Side 2-4 Side 8 Side 10-11 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2011 Brødrene frå Ualand Side 2-4 BU i støtet Side 8 Julegrana tennes Side 10-11 Jæren Young Cowboys Side 26-27 Stolte jenter med plaketten side 18-19 Brødrene frå

Detaljer

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34.

Varhaugbuen. 17. mai. Helsing frå Tofte. Torill Moi. Nordic Tenors. Jærmessa. Varhaug marken. Side 2-4. Side 11. Side 23. Side 34. Varhaugbuen BLADET FOR BYGDA VÅR NR. 2 2015 Helsing frå Tofte Side 2-4 Torill Moi Side 11 Nordic Tenors Side 23 Jærmessa Side 34 Varhaug marken Side 35 17. mai Vilde Sundvor og Sanna Romvik Foto: Jærbladet

Detaljer

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2012 Tenning av julegrana Side 5 Julekonsert Side 14-15 Frå bygdekvinnelaget Side 16 BU i svevet Side 22 Elgane side 20 og 21 Den siste jula før olja Det skjedde

Detaljer

,,W .,*# Breiband på Ualand. Gienbruksbutikken. Julegrana tennes. PIastinnsamling. {**lfi* ,,tffi ',rlitlit:rr. klokka 10.00-13.

,,W .,*# Breiband på Ualand. Gienbruksbutikken. Julegrana tennes. PIastinnsamling. {**lfi* ,,tffi ',rlitlit:rr. klokka 10.00-13. BLADET FOR BYGDA VÅR. NR. 4 2OO8 Julegrana tennes fredag 29. nov. kl. 17.30 PIastinnsamling laurdag 13. des. klokka 10.00-13.00, Breiband på Ualand Driftige koner syter for familien og forsamlingshuset

Detaljer

Varhaugbuen. Det vårast! Krigseglaren. Brigt Skrettingland. Fotoklubb. Ungdomsklubben. Side 6. Side 10-11. Side 12. Side 16-17.

Varhaugbuen. Det vårast! Krigseglaren. Brigt Skrettingland. Fotoklubb. Ungdomsklubben. Side 6. Side 10-11. Side 12. Side 16-17. Varhaugbuen BLADET FOR BYGDA VÅR NR. 1 2015 Krigseglaren Side 6 Rekneskapslaget 50 år Side 10-11 Brigt Skrettingland Side 12 Fotoklubb Side 16-17 Ungdomsklubben Side 31 Det vårast! Adelen på Jæren - Du

Detaljer

Varhaug Misjonshus. Meldingsblad. Til frihet har Kristus frigjort oss. Nr. 1 2012-24. årgang 1

Varhaug Misjonshus. Meldingsblad. Til frihet har Kristus frigjort oss. Nr. 1 2012-24. årgang 1 Meldingsblad Nr. 1 2012-24. årgang 1 Varhaug Misjonshus Til frihet har Kristus frigjort oss Innhald: Forever friends Side 5 Kvinneforeningen Side 6 Min song Side 11 Konsertar Side 18 Oversikt arrangement

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar Årgang 10, Nummer 1 Januar 2006 Innhald ÅRSMØTE OG NYTTÅRSBALL Leiaren 2 Det nya styret 3 Årsmøte og Nyttårsball 5 Han Sa!! 6 Når kommunikasjon sviktar

Detaljer

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg - Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt

Detaljer

BLADET20. sammen. mmen. alltid best. alltid best s. alltid best sammen. lltid best samm. NYBYGGET REISER SEG! Side 30-31. Håmarsjen 2015 26. april!

BLADET20. sammen. mmen. alltid best. alltid best s. alltid best sammen. lltid best samm. NYBYGGET REISER SEG! Side 30-31. Håmarsjen 2015 26. april! ammen t alltid best sa lltid best alltid best s alltid best alltid best alltid best est en best en alltid best OPPRYKK FOR 3 HÅNDBALLAG! SUPERAVTALE MED KVERNELAND BIL ÅRSFESTEN 2014 best mmen Sverre Sverre

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 ÅRSMELDING OG REKNESKAP Landbruk på dagsorden Landbruk på dagsorden 2009 er storsatsinga til organisasjonen. Dette er ei viktig satsing både opp mot jordbruksforhandlingane og ikkje minst opp mot

Detaljer

Innhold. Frå. Jærentreprenør AS. Frå redaksjonen 2. Nytt fra Inger 3. Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4. Jone Høyland, prosj.

Innhold. Frå. Jærentreprenør AS. Frå redaksjonen 2. Nytt fra Inger 3. Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4. Jone Høyland, prosj. internavis nr. 1 2013 Elvebredden Innhold Frå redaksjonen 2 Nytt fra Inger 3 Hans Kristian Aasland, dagl. leder 4 Jone Høyland, prosj. leder 6 Leif Jarle Vigre, driftsleder 8 Tron Gudmestad, markedsjef

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11 Nr 4, 2013 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja ADVENT No tenner vi det første lys, åleine må det stå. Vi ventar på det vesle barn i krubba lagt på

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte

Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 D e t s t r ø m m e r p å S o m s t i v k u l i n g f r a n o r d v e s t E n r e i s e i n n i B i b e l e n M e d F j e l l t u n i f e l t e n M e d e t s t o r t m å l

Detaljer

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag Kyrkjelydsblad Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Tema: Ferie Spretne speidarar Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag side 12 Barnas bursdagsselskap 1 side 13 Ogna-konfirmantar på

Detaljer

Innhald Tekst til framsidebiletet:

Innhald Tekst til framsidebiletet: Innhald Årsmøtet 2006...s 2 Styret og utval til Rogaland Bondelag 2006...s 6 Arbeidsplan 2006/2007...s 8 Styresaker...s10 Næringspolitiske saker...s10 Organisasjonssaker...s24 Andre saker...s30 Arbeidet

Detaljer