program nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon oktober 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "program nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 25-26 oktober 2010"

Transkript

1 Faglig oppdatering, nettverksbygging og inspirasjon! nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon oktober 2010 Hovedtemaer Forventninger til og erfaringer med revisor Intern kontroll og forebygging av misligheter Utvikling innenfor metoder og standarder Målgrppe Alle som er interessert i revisjon, styring og kontroll i offentlig sektor Sted Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

2 Nasjonal fagkonferanse Temaer for dagen: - Forventninger til og erfaringer med revisor - Intern kontroll og forebygging av misligheter Kaffe, te, rndstykker, registrering Praktisk informasjon Møteleder Kristin Amndsen, avdelingsdirektør i Riksrevisjonen Åpning Riksrevisor Jørgen Kosmo Jørgen Kosmo er riksrevisor og har lang og bred erfaring som politiker. Han har vært Stortingspresident, leder i kontrollog konstitsjonskomiteen og statsråd i forsvardepartementet og arbeids- og administrasjonsdepartementet Forventninger til og erfaringer med revisor Anders Anndsen (FrP), leder i Kontroll- og konstitsjonskomiteen på Stortinget Anders Anndsen er Stortingsrepresentant for Frp fra Vestfold. Han er leder av Kontroll- og konstitsjonskomiteen og har tidligere vært medlem i Kirke- tdannings- og forskningskomiteen. Anndsen er tdannet jrist Forventninger til og erfaringer med revisor Christian Hintze Holm (SV), ordfører i Nesodden kommne Christian Hintze Holm har vært ordfører i Nesodden kommne siden Han hadde før det fire perioder i kommnestyret, og hadde vært medlem av formannskapet fra Han møtte også som vararepresentant på Stortinget i perioden Holm er tdannet historiker Pase Oppfølging av intern kontroll Lnsj Direktør Jonas Gadernack PhD, PricewaterhoseCoopers AS Gadernack har lang erfaring som revisor, rådgiver og spesialist innen corporate governance, risikostyring og internkontroll, inkldert internrevisjon. Han har erfaring fra en rekke bransjer, inkldert forsikring, telekom, kraft, it, ventre capital, handel, offentlig sektor og shipping, hvor han har bistått med tvikling og implementering av risikostyrings- og internkontrollsystemer. Gadernack avla høsten 2008 en doktorgrad i revisjon/internkontroll fra NHH, og er statsatorisert revisor og siviløkonom. Ved siden av direktørstillingen i PwC har Gadernack en associate professor II stilling på NHH hvor han foreleser i internkontroll på Master i Regnskap og Revisjon Hva gir revisjonsaktiviteten verdi for de enkelte interessentene? Revisjonsdirektør Trygve Sørlie, Gjensidige Pase Trygve Sørlie er statsatorisert revisor, CIA, CISA med mer og har erfaring med intern revisjon innenfor indstri og finans siden Han har tidligere vært president, visepresident og medlem av styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) samt medlem av IIAs Professional Isses Committee (PIC) som blant annet tarbeider IPPFs Practice Advisories og Practice Gides i en årrekke. Han er nå medlem av IIAs Internal Adit Standards Board (IASB) som tarbeider de internasjonale internrevisjonsstandardene. Temaer som blant annet vil berøres er; Hvem er revisjonsaktivitetens interessenter?, Hvem gir trygghet/assrance til de enkelte interessentene? Hva forventer de enkelte interessentene? Nye standarder/rammeverk misligheter Underdirektør Dag Nenningsland, Riksrevisjonen Dag Nenningsland er nderdirektør i Riksrevisjonen og leder kompetansegrppen for misligheter i Riksrevisjonen. Han har tidligere arbeidet som etterforsker i Økokrims korrpsjonsteam i 10 år, og har også arbeidet med økonomisk kriminalitet i Jstisdepartementet.

3 16.00 Om forventinger, erfaringer og tfordringer i dialogen mellom departementet og Riksrevisjonen Avdelingsdirektør Astri Tverstøl, Arbeidsdepartementet Astri Tverstøl er avdelingsdirektør i Bdsjett- og økonomiavdelingen i Arbeidsdepartementet, og har ansvaret for koordinering av departementets dialog med Riksrevisjonen. Denne dialogen er meget omfattende, ikke minst knyttet til aktelle tfordringer i store virksomheter som Arbeids- og velferdsetaten og Statens Pensjonskasse. Tverstøl har arbeidet med økonomiforvaltning og styring i like departementer og som økonomidirektør i Lånekassen fra 2000 til Hn er tdannet statsviter Avsltning, praktiske opplysninger Møteleder Kristin Amndsen Middag Tema for dagen: Utvikling innenfor metoder og standarder Praktisk informasjon Møteleder Annette Gohn-Hellm, kommnerevisor i Oslo Nytt fra Intosai konsekvenser for offentlig revisjon i Norge Ekspedisjonssjef Jens Gnvaldsen, Riksrevisjonen Jens Gnvaldsen er ekspedisjonssjef i regnskapsrevisjonsavdeling i Riksrevisjonen og leder blant annet metodetviklingen på regnskapsrevisjonen Pase og tsjekking Internrevisjon hva kan kommnerevisjonene og Riksrevisjonen bygge på? Generalsekretær Ellen Brataas, NIRF Ellen Brataas er generalsekretær i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF). Hn har tidligere jobbet som seniorrådgiver hos Oslo og Akershs skattefogdkontor og Ernst & Yong, IT-revisor hos EDB Bsiness Partner og i Oslo kommnerevisjon Utviklingstendenser innenfor forvaltningsrevisjon nasjonalt og internasjonalt Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Therese Johnsen er ekspedisjonssjef i en av forvaltningsrevisjonsavdelingene i Riksrevisjonen. Hn har vært sentral i oppbyggingen av forvaltningsrevisjonen i landet og leder blant annet metodetviklingen i forvaltningsrevisjonen i Riksrevisjonen Utviklingstendenser innenfor forvaltningsrevisjon i kommnal sektor Avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen, Kommnerevisjonen i Oslo Lars Normann Mikkelsen er avdelingsdirektør for Avdeling for forvaltningsrevisjon i Kommnerevisjonen i Oslo. Han har lang fartstid både som leder på området og fra tidligere som prosjektleder for forvaltningsrevisjoner, forsker og bedriftstvikler i privat sektor Endringer i standardene for kommnal revisjon Avdelingsdirektør Unn Helen Aarvold, Kommnerevisjonen i Oslo Unn Helen Aarvold er avdelingsdirektør for Avdeling for regnskapsrevisjon i Kommnerevisjonen i Oslo og leder av NKRFs revisjonskomite. Hn er statsatorisert revisor og har bred erfaring innen regnskapsrevisjon, både fra privat og offentlig sektor. Aarvold har deltatt i arbeidet med standardene blant annet i Clarity-prosjektet Innlederne på formiddagen oppsmmerer kort likheter og likheter t fra den enkeltes ståsted Lnsj

4 SPOR 1 SPOR 2 Anskaffelser Hvordan revidere området like angrepsvinkler. F. eks. i bredde- og/eller dybdendersøkelser. Hvordan kommnisere fnn/avvik. Mer og mindre alvorlige fnn. Møteleder Annette Gohn-Hellm, kommnerevisor i Oslo IT-revisjon praktiske case Møteleder Trond Solås, avdelingsdirektør, forvaltningsrevisjon i Riksrevisjonen SPOR 3 Misligheter Møteleder Trine Tengbom, avdelingsdirektør/internrevisor i Forskningsrådet Casepresentasjon Fagansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson, Telemark kommnerevisjon IKS Casepresentasjon Alf Eldar Bergset, leder Virksomhet- og risikostyring Økonomi/ finans i Norsk Tipping A/S Pase Breddendersøkelser av anskaffelser som del av regnskapsrevisjonen Seniorrådgiver Janne Aassveen, Kommnerevisjonen i Oslo Pase Forvaltningsrevisjon av anskaffelser presentasjon av like case Revisjonsrådgiver Per Langseth, Kommnerevisjonen i Oslo Revisjon av håndtering av informasjonssikkerhet på alle departementsområdene Seniorrådgiver Stig Folkvord og seniorrådgiver Arthr Lio. Begge jobber i en metodeseksjon og er med i kompetansegrppen for ikt-revisjon i Riksrevisjonen Eventelle spørsmål og disksjon Pase IT-revisjon som integrert del av finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon erfaringer fra Kommnerevisjonen i Oslo Seniorrådgiver Jan Gnnar Thoresen, Kommnerevisjonen i Oslo IKT-revisjon som del av internrevisjonen Leder Kent M. E. Kvalvik, leder for Technology Risk Services, BDO AS og NIRFs nettverksgrppe for IKT-revisjon Eventelle spørsmål og disksjon Riksrevisjonens arbeid mot misligheter og oppfølging av tips Underdirektør Dag Nenningsland, leder for kompetansegrppen for misligheter i Riksrevisjonen Risikoanalyse og brk av mal som støtteverktøy Seniorrådgiver Maria Phr, medlem av kompetansegrppen for misligheter i Riksrevisjonen Transaksjonsanalyser ved forebygging og avdekking av misligheter Maria Phr Mislighetsrisiko i forvaltningsrevisjoner Seniorrådgiver Kjell Kristian Dørm, medlem av kompetansegrppen for misligheter i Riksrevisjonen Pase Undersøkelse ved fnn som gir mistanke om misligheter Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Heidi Fjermeros, Nedre Romerike Distriktsrevisjon Forvaltningsrevisor Lene Zahl Johnsen og leder regnskapsrevisjon Alf-Erlend Vaskinn, KomRev NORD IKS Avsltning Avsltning Avsltning

5 generell informasjon Påmelding Påmeldingsfrist: 8. september 2010 Bindende påmelding skjer via NKRFs nettsider. Hsk å oppgi hvilket spor d ønsker å delta på dag 2 ved påmelding. Faktra vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens tløp. Det tas forbehold om endringer i met. Konferansehotellet Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Avbestillingsbetingelser Avbestilling må skje skriftlig. Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens tløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av administrasjonstgifter. Ved avbestilling senere enn en ke før konferansestart belastes 50 % av konferanseavgiften. Konferansematerialet vil da bli ettersendt. Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt. Avmelding på konferansedagen, eller ev. teblivelse, medfører fll konferanseavgift. Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet. Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega. Konferansepriser Deltakelse m/overnatting og middag:... Kr Riksrevisjonen Trond Solås, Telefon Deltakelse /overnatting og middag:... Kr Ekstra overnatting m/frokost fra oktober 2010:... Kr Prisene inklderer dokmentasjon, lnsj, drikke til måltidene og servering i pasene. Forhåndsgodkjenning 13 timer i forhold til NKRFs regler for obligatorisk etter- og videretdanning 12 CPE-poeng (Dipl. I.R., CIA, CGAP, CCSA og CFSA) Kontaktpersoner NIRF Trine Tengbom, Telefon NKRF Annette Gohn-Hellm, Telefon Kontaktinformasjon til arrangørene NIRF Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, Telefon , NKRF Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, Telefon , Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Telefon , velkommen!

program For første gang arrangeres nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon:

program For første gang arrangeres nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon: Faglig oppdatering, nettverksbygging og inspirasjon! For første gang arrangeres nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon: Hovedtemaer Korrpsjon og misligheter Risikostyring Metodetvikling innen offentlig

Detaljer

program nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 30-31 oktober 2012

program nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 30-31 oktober 2012 nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 30-31 oktober 2012 program Følg konferansen på Twitter: #offrev12 Temaer Offentlig revisjon felles oppgaver og tfordringer Samhandling Kvalitet i revisjonen

Detaljer

Orientering: Ordfører og rådmann er invitert for å orientere om forhold kring asylmottak i Bygland, jfr. dokumenter motteken frå Kjell Rune Heia.

Orientering: Ordfører og rådmann er invitert for å orientere om forhold kring asylmottak i Bygland, jfr. dokumenter motteken frå Kjell Rune Heia. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Hallvard Lauvdal,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 12/159 Møtedato/tid: 05.12.2012, kl. 11:00 Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Melhus rådhus, Møterom Bergljot, 3. etg. NB! Merk

Detaljer

www.iia.no Årskonferansen 2014, 25. 27. mai

www.iia.no Årskonferansen 2014, 25. 27. mai www.iia.no Samfunnsansvar og virksomhetsstyring Norges Interne Revisorers Forening inviterer til Årskonferansen 2014, 25. 27. mai Holmenkollen Park HotelL RICA, OSLO NORGES INTERNE REVISORERES FORENING,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Tirsdag 9. juni 2015, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Norges Interne Revisorers Forening inviterer til. Bodø. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø. Risikoerkjennelse

Norges Interne Revisorers Forening inviterer til. Bodø. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø. Risikoerkjennelse Norges Interne Revisorers Forening inviterer til Bodø. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Risikoerkjennelse Velkommen til NIRFs årskonferanse Velkommen til NIRFs årskonferanse på Radisson

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 11. juni 2014, klokken 16.00 17.00

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31.

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Mandag 8. desember 2014 KL.: 13:00 STED: Kullsjøen i Oppdal Rådhus Saksliste

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge/Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Norges Interne Revisorers Forening inviterer til.

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge/Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Norges Interne Revisorers Forening inviterer til. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge/Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Norges Interne Revisorers Forening inviterer til «Å flytte fjell» Norges Interne Revisorers Forening årskonferanse 2012 Jeg har

Detaljer

Informasjon om regnskapsrevisjon

Informasjon om regnskapsrevisjon Informasjon om regnskapsrevisjon Hvem er vi? Romerike revisjon IKS (RRI) ble opprettet i 2014 og er en sammenslutning av de tre tidligere revisjonsdistriktene på Romerike, Øvre-, Østre- og Nedre Romerike

Detaljer

Innst. 261 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 2 (2009 2010)

Innst. 261 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 2 (2009 2010) Innst. 261 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 2 (2009 2010) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens melding om virksomheten

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

intern revisoren Risikostyring staten status implementering Nr 1 / SOMMER 2007 15. årgang

intern revisoren Risikostyring staten status implementering Nr 1 / SOMMER 2007 15. årgang intern Nr 1 / SOMMER 2007 15. årgang Risikostyring i staten status implementering Kjære leser Styrets leder har ordet Som nyvalgt president i foreningen, ønsker jeg å takke medlemmene for den tillit som

Detaljer

Innst. S. nr. 195. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 2 (2005-2006)

Innst. S. nr. 195. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 2 (2005-2006) Innst. S. nr. 195 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 2 (2005-2006) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens melding

Detaljer

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler.

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2011 66. årgang Les mer om: Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R

Detaljer

HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering

HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering TORSDAG 12. OKTOBER KL 09.00 17.30 HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering STYREAKADEMIET HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO, NYDALSVEIEN 37, NYDALEN ARRANGØRENE Handelshøyskolen BI har Norges ledende

Detaljer

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) Institute of Internal Auditors Norway (IIA Norway)

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) Institute of Internal Auditors Norway (IIA Norway) Felles medlemsmøte NFKR og NIRF, 19. mai 2011 Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) Institute of Internal Auditors Norway (IIA Norway) Generalsekretær Ellen Brataas, CIA, CISA Formål og visjon Formål

Detaljer

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2006 14, årgang etikk risikostyring

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2006 14, årgang etikk risikostyring intern Nr 2 / VINTER 2006 14, årgang & etikk risikostyring Kjære leser Styrets leder har ordet Vi har bak oss en hektisk høst med mange aktiviteter. Jeg vil her trekke frem noen av høydepunktene. Medlemsmøtet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

INVITASJON. hermed gleden av å invitere hele inkassobransjen til FAGDAGER 2013! Norske Inkassobyråers Forening

INVITASJON. hermed gleden av å invitere hele inkassobransjen til FAGDAGER 2013! Norske Inkassobyråers Forening INVITASJON Norske Inkassobyråers Forening har hermed gleden av å invitere hele inkassobransjen til FAGDAGER 2013! Den 17. og 18. oktober 2013 inviteres hele inkassobransjen til Berlin. Årets fagdager er

Detaljer

Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang. internrevisjon

Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang. internrevisjon intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2009 17. årgang internrevisjon i krisetider REDAKTØRENS SPALTE Hovedtema i denne utgaven av Internrevisoren er internrevisjon i krisetider. Vi belyser hvilke spesielle krav

Detaljer

BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS FINANSSEMINAR AUGUST 2015 KOMMUNALFINANS 2015

BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS FINANSSEMINAR AUGUST 2015 KOMMUNALFINANS 2015 BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS FINANSSEMINAR AUGUST 2015 KOMMUNALFINANS 2015 Kommunegjeld slår alle rekorder Gjeldsutvikling, Renteutsikter, Budsjett og Pensjon Finansseminar 27. og 28. august i Bergen Bergen

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til

Detaljer

Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2013

Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2013 Dokument 2 Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2013 Dokument 2 (2013 2014) Denne publikasjonen er tilgjengelig på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater kan bestille publikasjonen fra

Detaljer

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang Fokus på compliance Manglende hodelykt, vernebriller og hørselsvern for å beskytte mot støy fra passerende fly. Manglende hjelm,

Detaljer

INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv

INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2005 13. årgang Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv Corporate Governance - internrevisjonens perspektiv Virksomheter og økonomisk kriminalitet Etikk Styrets leder

Detaljer