Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 11/245 Møtedato/tid: , kl. 09:00 Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Rådhuset, F-sal Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth Oddrun Husby Jan M. Leinum Ordfører Rådmann Revisjon Midt-Norge Sakliste 035/11 Godkjenning av protokoll fra møte /11 Referatsaker 037/11 Orientering fra rådmannen 038/11 Orientering om arbeidet med regnskapsrevisjon /11 Møteplan for kontrollutvalget /11 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Sverre B. Midthjell på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Eva Overholt (sign.) Leder av kontrollutvalget Sverre B. Midthjell Rådgiver, KonSek Side 1 av1

2 Godkjenning av protokoll fra møte Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune /11 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 033 Arkivsaknr.: 11/245-1 Protokollen godkjennes. Vedlegg Møteprotokoll Saksutredning Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere utsendt til utvalget.

3 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møtedato/tid: kl. 09:00 13:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Eva Overholt (leder) Eivind Stende Oddrun H. Husby Ingrid M. Tørhaug-Skagseth Jan M. Leinum Saker til behandling: 027/11-034/11 Arkivsak: 11/239 Sverre B. Midthjell, KonSek (møtesekretær) Katrine Lereggen, rådmann (sak 31, 32) Sigve Laugsand, rådgiver rådmannens stab (sak 31, 32) Inge Storås, Revisjon Midt-Norge (sak 30) NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte Saksliste 027/11 Godkjenning av protokoll fra /11 Referatsaker 029/11 Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle 030/11 Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS 031/11 Kontrollutvalget, kommunestyret og rådmannen 032/11 Orientering om reguleringsplan Børsøra 033/11 Økonomiplan for kontrollutvalget og budsjett /11 Eventuelt Sakene ble behandlet i rekkefølge:

4 Sak 027/11 - Godkjenning av protokoll fra Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Skaun kommune Protokollen godkjennes. Protokoll Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokollen godkjennes. Sak 028/11 - Referatsaker Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Skaun kommune Referatsakene tas til orientering Protokoll Følgende omforente forslag til tillegg ble fremmet: Rådmannen bes gi en orientering om praktisering av åpenhet i Skaun kommune, jfr. rapporten Få opp døra. Åpenhetsindeks for norske kommuner. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Referatsakene tas til orientering. Rådmannen bes gi en orientering om praktisering av åpenhet i Skaun kommune, jfr. rapporten Få opp døra. Åpenhetsindeks for norske kommuner. Sak 029/11 - Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Skaun kommune Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. Protokoll

5 Sverre B. Midthjell orienterte. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. Sak 030/11 - Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Skaun kommune Informasjon fra Revisjon Midt-Norge tas til orientering. Protokoll Daglig leder Inge Storås fra Revisjon Midt-Norge IKS orienterte. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Informasjon fra Revisjon Midt-Norge tas til orientering. Sak 031/11 - Kontrollutvalget, kommunestyret og rådmannen Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Skaun kommune Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og vil legge vekt på et konstruktivt samarbeid med kommunestyret og rådmannen. Protokoll Rådmann Katrine Lereggen orienterte. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og vil legge vekt på et konstruktivt samarbeid med kommunestyret og rådmannen. Sak 032/11 - Orientering om reguleringsplan Børsøra Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Skaun kommune

6 Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og sier seg tilfreds med at saken er fremmet for politisk behandling og tilhørende offentlig ettersyn. Protokoll Katrine Lereggen og Sigve Laugsand orienterte. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og sier seg tilfreds med at saken er fremmet for politisk behandling og tilhørende offentlig ettersyn. Sak 033/11 - Økonomiplan for kontrollutvalget og budsjett 2012 Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Skaun kommune Kontrollutvalget innstiller overfor kommunestyret på vedlagte forslag til økonomiplan for kontrollutvalget og budsjett 2012, med en total ramme på kr inkludert sekretariats- og revisjonstjenester. Protokoll Det ble påpekt en summeringsfeil i vedtak og forslaget til økonomiplan. Totalsum ble korrigert til kr. Innstillinga med korrigering ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget innstiller overfor kommunestyret på vedlagte forslag til økonomiplan for kontrollutvalget og budsjett 2012, med en total ramme på kr inkludert sekretariats- og revisjonstjenester. Sak 034/11 - Eventuelt Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Skaun kommune Saken legges fram uten innstilling. Protokoll

7 Møtedato for kontrollutvalgets neste møte ble diskutert. Det var enighet om å endre denne fra 13. til 15. desember kl Sekretariatet vil i samråd med rådmann og leder vurdere om det skal gis orientering fra en enhet i kommunen i tilknytning til møtet. Vedtak: Kontrollutvalgets neste møte avholdes 15. desember kl 0900.

8

9 Referatsaker Saken behandles i Møtedato Saksnr Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Vedlegg Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse februar 20 Saksutredning

10 P R O G R A M NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 1-2 februar 2012 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Hovedtemaer Kontrollutvalget oppgaver og utfordringer ~ Selskapskontroll ~ Samhandlingsreformen ~ Etikk og korrupsjon ~ Kommunerevisor den gode støttespilleren ~ Målgruppe Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren Norges Kommunerevisorforbund på vakt for fellesskapets verdier

11 Møteleder: Ole Kristian Rogndokken Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund Onsdag 1. februar Registrering og kaffe / Utstilling Velkommen Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund Åpning Statssekretær Dag Henrik Sandbakken (Sp), Kommunal- og regionaldepartementet Hjelp, jeg er ny i kontrollutvalget! Oppgaver, roller og muligheter. Erfaringsoverføring Magnhild Holmberg (Frp), Skien kommune, kontrollutvalget En innleder annonseres senere Kaffe / Utstilling Etikk i kommunesektoren Ordfører Nils Røhne (Ap), Stange kommune - leder av Kommunesektorens Etikkutvalg Lunsj / Utstilling Styringsutfordring i kommunesektoren. Hvordan holde styr på selskapsjungelen? Case Briskeby stadion Innledere: Tidl. ordfører Einar Busterud (BBL), Hamar kommune Kjetil Solbrækken, sekretær for kontrollutvalget i Hamar kommune Advokat Vibeke Resch-Knudsen, egen praksis Utspørrer: Redaktør Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kaffe / Utstilling Kontrollutvalg i medieblest Øystein H. S. Moen, partner og fagansvarlig PR, Agendum AS Middag på vakt for fellesskapets verdier

12 Torsdag 2. februar Samhandlingsreformen styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Pause / Utsjekking / Utstilling Antikorrupsjonsarbeid i kommunene analyser og verktøy Generalsekretær Guro Slettemark, Transparency International Norge Lunsj / Utstilling Utfordringer for velferds-norge Professor og forsker Gudmund Hernes, Fafo Pause / Utstilling Kommunerevisor den gode støttespilleren Ass. revisjonssjef Berit M. Dalvik, Telemark kommunerevisjon IKS Teamleder Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon IKS Kåseri Annonseres senere Avslutning Styreleder Per Olav Nilsen, Norges Kommunerevisorforbund Minikurs A Minikurs B A. Intro kontrollutvalg (Målgruppe: Nye kontrollutvalgsmedlemmer) Seniorrådgiver Bodhild Laastad, Norges Kommunerevisorforbund Innhold: - Rammeverk for tilsyn og kontroll i kommunal sektor - Kontrollutvalgets formål, rolle og oppgaver B. De sentrale momentene for å forstå kommunalt regnskap (Målgruppe: Kontrollutvalgsmedlemmer) Registrert revisor og daglig leder Åge Sandsengen, Kommunerevisjon IKS Medlem av NKRFs regnskapskomite og fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Innhold: - Det kommunale økonomisystemet - Regnskapets oppbygging - Grunnleggende prinsipper og de unike økonomiske sammenhengene spesielt i balansen - Anordningsprinsippet - Resultatbegrepet på vakt for fellesskapets verdier

13 G E N E R E L L I N F O NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 1-2 februar 2012 Påmelding ~?Ì\T[SX]VbUaXbc) %STbT\QTa! ~1X]ST]ST_Ì\T[SX]VbZP[bZYTeXPNKRFs nettsider ~5PZcdaPeX[Q[XcX[bT]ScTccTa_Ì\T[SX]VbUaXbcT]bdc[ß_ ~3TccPbU^aQTW^[S^\T]SaX]VTaX_a^VaP\\Tc Avbestillingsbetingelser ~0eQTbcX[[X]V\ÌbZYTbZaXUc[XV ~3TceX[eTSPeQTbcX[[X]VTaTccTa_Ì\T[SX]VbUaXbcT]bdc[ß_ZaTeTbTcVTQha_ÌZa$cX[STZ]X]VPe PS\X]XbcaPbY^]bdcVXUcTaETSPeQTbcX[[X]VbT]TaTT]]T]dZTUßaZ^]UTaP]bTbcPacQT[PbcTb$Pe konferanseavgiften. Konferansematerialet vil da bli ettersendt. ~0eQTbcX[[X]VeTS[TVXcX\TacbhZS^\QTWP]S[TbbÍabZX[c ~0e\T[SX]V_ÌZ^]UTaP]bTSPVT]T[[TaTedcTQ[XeT[bT\TSUßaTaUd[[Z^]UTaP]bTPeVXUc ~ETSW^cT[[aTbTaePbY^]Z^\\TaXcX[[TVVTeP]bePaTc^eTaU^aW^cT[[Tc ~3T[cPZT[bTZP]eTSQTW^e^eTaUßaTbcX[T]P]]T]Z^[[TVP Konferansepriser* ~3T[cPZT[bT\^eTa]PccX]V^V\XSSPV):a$'XZZT\TS[T\\Ta):a%! ~3T[cPZT[bTd^eTa]PccX]V^V\XSSPV):a#&XZZT\TS[T\\Ta):a$ Prisene inkluderer dokumentasjon, lunsj, drikke til måltidene og servering i pausene. ~4ZbcaP^eTa]PccX]V\Ua^Z^bcUaP" YP]dPa UTQadPa!!):a " *) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris. Konferansehotellet Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ved behov vil også Comfort Hotel RunWay, som ligger vegg i vegg med konferansehotellet Forhåndsgodkjenning "cx\taxu^aw^[scx[=:a5batv[tau^a^q[xvpc^axbztccta^vexstatdcsp]]x]v Norges Kommunerevisorforbund?^bcQ^Zb # &EXZP $>b[^ CT[TU^]!"!"(&_^bc/]ZaU]^fff]ZaU]^ Velkommen på konferanse! / faglig arena ~ nettverksbygging ~ inspirasjon

14 Orientering fra rådmannen Saken behandles i Møtedato Saksnr Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Saksutredning Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

15 Orientering om arbeidet med regnskapsrevisjon 2011 Saken behandles i Møtedato Saksnr Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Saksutredning Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

16 Møteplan for kontrollutvalget 2012 Saken behandles i Møtedato Saksnr Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.:

17 Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

18 Eventuelt Saken behandles i Møtedato Saksnr Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 033 Arkivsaknr.: 11/245-3

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 12/159 Møtedato/tid: 05.12.2012, kl. 11:00 Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Melhus rådhus, Møterom Bergljot, 3. etg. NB! Merk

Detaljer

Orientering: Ordfører og rådmann er invitert for å orientere om forhold kring asylmottak i Bygland, jfr. dokumenter motteken frå Kjell Rune Heia.

Orientering: Ordfører og rådmann er invitert for å orientere om forhold kring asylmottak i Bygland, jfr. dokumenter motteken frå Kjell Rune Heia. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Hallvard Lauvdal,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31.

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Mandag 8. desember 2014 KL.: 13:00 STED: Kullsjøen i Oppdal Rådhus Saksliste

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 14.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Arne Morten Johnsen (Leder) Marit Overby Landrø (Nestleder)

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: Møtedato/tid: 23.03.2015, kl. 10:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Fylkesutvalgssalen, fylkeshuset, 5.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 11/123 Møtedato/tid: 10.03.2011, kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Thulitt Deltagere: Kontrollutvalgets medlemmer Kopi:

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll

Melhus kommune. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Eindride Behandlede saker: 21/2009 26/2009 Møtedato: 14.09.2009 Fra: 17.00 Til: 20.30 Arkivsaknr: 284-2009 Til stede på møtet: Funksjon:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 5/2011 9. desember 2011 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2011/11032-10 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Knut Klevstad, leder Eva Carlsdotter Schjetne, nestleder Alf Bjørn, medlem Ann Kjellmann

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.00 Møtested : Møterom Øst Sakliste: SAK 38/2008 SAK 39/2008 SAK 40/2008 SAK 41/2008 SAK 42/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKER

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

Birkenes kommune Kontrollutvalget

Birkenes kommune Kontrollutvalget Birkenes kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Birkenes kommune - kontrollutvalget Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, møterom Flakksvann Sigmund Aune (FRP) Forfall: Til stede:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 26.03.2015, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Kommunestyresalen, rådhuset Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 27.01.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:45 Møtested: Rådhuset, Møterom 3 Fra til saksnr.: 15/1-15/7 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer Ulf

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. mai 2006 kl. 09.00 12.45. Møtested: Kommunehuset på Frøya, møterom OSK. Saknr: 10/2006-17/2006 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Arkivsak : 219-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 29. juni 2010 kl 09.00

Arkivsak : 219-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 29. juni 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 219-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 29. juni 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra KU

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 21.09.2015 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom ved kantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 08.10.2012 kl. 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, kommunestyresalen Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer