program nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "program nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 30-31 oktober 2012"

Transkript

1 nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon oktober 2012 program Følg konferansen på Twitter: #offrev12 Temaer Offentlig revisjon felles oppgaver og tfordringer Samhandling Kvalitet i revisjonen Målgrppe Alle som er interessert i revisjon, styring og kontroll i offentlig sektor Sted Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

2 Nasjonal fagkonferanse Offentlig revisjon felles oppgaver og tfordringer Velkommen Møteleder generalsekretær Ellen Brataas, NIRF Åpning av konferansen Om viktige temaer for konferansen: Samordning, samarbeid, samhandling Stikkord er samhandlingsreformens IT-tfordringer og tfordringer som samordningsdepartementene står overfor. Statssekretær Tone Toften, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Forretningsetikk, samfnnsansvar og omdømmerisiko Uheldig håndtering av etiske problemstillinger, også de som virker lite vesentlige, kan påføre botelig skade for tilliten til det offentlige, virksomheten og deg selv. Lasse Birkeland, BDO Pase Lasse Birkeland er statsatorisert revisor og partner i BDO. Han har bred erfaring med ekstern- og internrevisjon samt rådgivning og krsvirksomhet. Offentlig sektor har vært et spesialfelt. Lasse Birkeland har også vært president i NIRF Revisors rolle knyttet til misligheter Revisors rolle, hvordan møte mislighetsrisiko og brk av dataverktøy for å identifisere indikasjoner på misligheter. Gnnar Holm Ringen, PwC Lnsj Jan Erik Gran-Olsen, PwC Gnnar Holm Ringen er partner i PwC Gransking. Han er tdannet jrist, økonom og har master i regnskap og revisjon. Han har tidligere vært førstestatsadvokat i ØKOKRIM, vært dommerfllmektig, samt hatt ansvar for Økoteam i politiet. Jan Erik Gran-Olsen er leder for selskapets granskingstjeneste i Oslo. Han er tdannet politi og siviløkonom. Han har erfaring fra en betydelig mengde granskingssaker for både private og offentlige virksomheter, nasjonalt og internasjonalt Financial Crisis and crisis in the financing of pblic sector, is it of relevance for s? What cold be the role of pblic sector aditing? Jan Hth, ECA Jdit Oroszki, ECA Jan Hth is working as an aditor and DAS Methodology Officer in the Eropean Cort of Aditors, Unit for Adit Spervision and Spport for Financial and Compliance Adit, Lxemborg. Lawyer by profession, he previosly worked with the Eropean Parliament and the German Ministry for Consmer Protection. Jdit Oroszki has since 2009 been working as attaché of Mrs. Kersti Kaljlaid who is Member of the Cort and responsible for DAS adits, the annal statement of assrance adit of the Eropean Cort of Aditors. Previosly, Ms. Oroszki worked in the nit responsible for adit spervision and spport for financial and compliance adit. There she was also coordinating the adit of cohesion policy. Before joining the Eropean Cort of Aditors in 2005, Ms. Oroszki was working at the Hngarian State Adit Office. program

3 15.15 Pase Hvor går offentlig revisjon? Det diskteres om det brde etableres en felles komité for offentlig revisjon i Norge. En slik komité kan blant annet ivareta felles praksis og tvikling av standarder og regelverk. Er det behov for felles rammeverk og dermed en felles komité for offentlig revisjon i Norge? Jens Gnvaldsen, Riksrevisjonen Ole Kristian Rogndokken, NKRF Jens Gnvaldsen er ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen og leder blant annet metodetviklingen i regnskapsrevisjonen. Ole Kristian Rogndokken er daglig leder i Norges Kommnerevisorforbnd (NKRF) Avhørsteknikk en innføring hva kan vi lære av politiets metoder? Asbjørn Rachlew, Oslo politidistrikt Asbjørn Rachlew er politioverbetjent i Oslo politidistrikt hvor han for tiden arbeider som faglig leder nder avhørene av mistenkte etter hendelsene i Oslo og på Utøya 22. jli Rachlew har arbeidet i 8 år som drapsetterforsker i Oslo. I tillegg til polititdanning har han en mastergrad i rettspsykologi, og har skrevet en doktoravhandling om jstisfeil ved politiets etterforskning. Rachlew tviklet Norges første opplæringsprogram i avhørsteknikk Avsltning dag 1 og orientering om parallelle sesjoner dag 2 Møteleder Ellen Brataas, NIRF Middag Noen glimt fra konferansen i 2010 program

4 SPOR 1 SPOR 2 Samhandling Kvalitet i revisjonen Møteleder Ole Kristian Rogndokken daglig leder, NKRF 1A Elektronisk samhandling Om nasjonale føringer og måloppnåelse på IKT-området i helse- og omsorgssektoren. Hva skal til for å lykkes med elektronisk samhandling og meldingstveksling mellom enheter og nivåer? Christine Bergland, Helsedirektoratet Bjørn Nilsen, Helse Nord Christine Bergland er divisjonsdirektør i ehelse og IT i Helsedirektoratet. Avdelingen har bl.a. ansvar for å samordne og sikre forsvarlig IT-tvikling i helsesektoren. Bjørn Nilsen er IT-sjef i Helse Nord, og har hatt ansvaret for innføring av elektronisk meldingstveksling i regionen i perioden Pase og tsjekking 1B Samarbeid, samordning og ansvar Medfører samarbeid særlige demokratiske tfordringer knyttet til behovet for politisk styring og kontroll? Revisjonsmessige tfordringer særlig knyttet til samordningsdepartementer. Signy Vabo, Riksrevisjonen Hege Herland, Riksrevisjonen Signy Irene Vabo er seniorrådgiver innen forvaltningsrevisjon. Hn er dr. polit i statsvitenskap og har tidligere lang erfaring som forsker på offentlig forvaltning. Hege Herland er avdelingsdirektør og leder seksjonen som gjennomfører forvaltningsrevisjoner mot KRD, FAD og NHD Lnsj Møteleder Therese Johnsen ekspedisjonssjef, Riksrevisjonen 2A Grnnlaget for revisjonsberetninger Innspill fra alle de tre aktørene Riksrevisjonen: Fra avslttende revisjonsbrev til revisjonsberetning konsekvenser for Riksrevisjonens regnskapsrevisjon. NKRF: Erfaringer fra brken av den nye revisjonsberetningen. NIRF: Internrevisors avgivelse av overordnet ttalelse. Åse Kristin Hemsen, Riksrevisjonen Unn Helen Aarvold, Kommnerevisjonen i Oslo Frank Alvern, Forsvarsdepartementet Åse Kristin Hemsen er siviløkonom fra NHH og har 8 års erfaring fra privat revisjon. Siden 2005 jobber hn i Riksrevisjonen og har ansvar for prosjekt for implementering av ISSAI-ene i regnskapsrevisjonen. Unn Helen Aarvold er statsatorisert revisor og er avdelingsdirektør og oppdragsansvarlig for regnskapsrevisjonen i Kommnerevisjonen i Oslo. Hn er også leder for revisjonskomiteen i NKRF. Hn har mange års erfaring fra privat revisjon. Frank Alvern leder internrevisjonen i Forsvarsdepartementet. Han har tidligere bl.a. vært head of bsiness spport i internrevisjonen i Nordea, generalsekretær i NIRF og president i NIRF Pase og tsjekking 2B Erfaringer fra avhengige kvalitetskontroller og fagfellevrderinger Hvordan gjennomføres det og hva kommer t av det? Gode og dårlige erfaringer er det et godt virkemiddel? Hva kan vi lære? Per Olav Nilsen, NKRF/Trondheim kommnerevisjon Kristin Amndsen, Riksrevisjonen Jørgen Bock, NIRF/NAV Per Olav Nilsen er revisjonsdirektør i Trondheim kommnerevisjon, en stilling han har hatt i ti år. Han har tidligere blant annet arbeidet som prosjektleder i Trondheim

5 SPOR 1 SPOR 2 1C Praktiske erfaringer fra samarbeid del 1 Ansvarsområder innen offentlig sektor krever i større og større grad samarbeid og samhandling mellom aktørene dette har også betydning for oss ser. Første del dreier seg om samarbeidsavtalen mellom fylkesrevisjonene og Riksrevisjonen om fylkesveier. Gnnar Melgaard, Riksrevisjonen Finn Åge Ødegård, Møre og Romsdal fylkeskommne Gnnar Melgaard er avdelingsdirektør i Riksrevisjonen. Han er seksjonsleder i Riksrevisjonen med ansvar for revisjon av Samferdselsdepartementet med nderliggende virksomheter. Han har befals- og økonomitdanning og erfaring fra 22 år som leder i Riksrevisjonen. Finn Åge Ødegård er fylkesrevisjonssjef i Møre og Romsdal fylkeskommne. Han er registrert revisor med bakgrnn fra Skatteetaten og har arbeidet 10 år i offentlig revisjon Pase 1D Praktiske erfaringer fra samarbeid del 2 Ansvarsområder innen offentlig sektor krever i større og større grad samarbeid og samhandling mellom aktørene dette har også betydning for oss som revisorer. I den andre delen skal vi høre om erfaringer fra et forvaltningsrevisjonsprosjekt om farlig avfall. Kristin Rypdal, Riksrevisjonen Kathrine Moen Bratteng, Trondheim kommnerevisjon Kristin Rypdal er i nderdirektør Riksrevisjonen og ledet prosjektet om Farlig avfall. Det var i dette prosjektet samarbeid med flere kommnerevisjoner. Kathrine Moen Bratteng er forvaltningsrevisor i Trondheim kommnerevisjon og ledet prosjektet om farlig avfall i Trondheim Avsltning Møteleder Ole Kristian Rogndokken, NKRF kommne og vært kemner i Rana kommne. Nilsen har vært styreleder i NKRF i åtte år. Kristin Amndsen er avdelingsdirektør og nestleder i Forvaltningsrevisjonsavdeling II. Hn har bred erfaring med avhengige kvalitetskontroller og fagfellevrderinger. Jørgen Bock er seksjonssjef for IKT og metodikk i internrevisjonen i NAV. Han er statsatorisert revisor og styremedlem i NIRF, der han bl.a. har arbeidet med kvalitetssikringskonseptet og tilbdet til medlemmene Lnsj 2C Compliance Adit om de nye standardene og iverksettingen av dem Om compliance adit i Riksrevisjonen regnskapsrevisjonens tilnærming, og fra NKRFs side hva revisjonskomiteen jobber med knyttet til dette området. Mona Palsrd, Riksrevisjonen Unn Helen Aarvold, NKRF/Kommnerevisjonen i Oslo Mona Palsrd er sosialantropolog med erfaring både fra forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon. Hn er ansatt i regnskapsrevisjonens metodeseksjon har bl.a. ansvar for drift av sekretariatet til «The Compliance Adit Sbcommittee» i INTOSAI. Unn Helen Aarvold er statsatorisert revisor og er avdelingsdirektør og oppdragsansvarlig for regnskapsrevisjonen i Kommnerevisjonen i Oslo. Hn er også leder for revisjonskomiteen i NKRF. Hn har mange års erfaring fra privat revisjon Pase 2D Dialogen i revisjonsprosessen God dialog mellom oss som reviderer og dem som blir revidert nderveis i revisjonsprosessen er et sksesskriterim for god revisjon og et godt resltat. Lars Normann Mikkelsen, Kommnerevisjonen i Oslo Lars Normann Mikkelsen er sosiolog og avdelingsdirektør for forvaltningsrevisjon i Kommnerevisjonen i Oslo. Han har lang og bred erfaring både som forvaltningsrevisor og leder for området. Fra tidligere har han bl.a. erfaring som forsker og jornalist Avsltning Møteleder Therese Johnsen, Riksrevisjonen

6 Generell informasjon nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon oktober 2012 Påmelding Påmeldingsfrist: 31. agst 2012 Bindende påmelding skjer via NKRFs nettsider. Hsk å oppgi hvilket spor d ønsker å delta på dag 2 ved påmelding. Faktra vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens tløp. Det tas forbehold om endringer i programmet. Forhåndsgodkjenning 13 timer iht. NKRFs krav til ettertdanning 12 CPE-poeng (Dipl. I.R, CIA, CGAP, CCSA, CFSA og CRMA) Vrderes som 1 time innen revisjon, 1 time innen etikk og 11 timer innen andre fagområder iht. revisorlovens ettertdanningskrav Konferansepriser Kr med overnatting og middag kr ten overnatting og middag Kr for ekstra overnatting m/frokost fra oktober 2012 Avbestillingsbetingelser Avbestilling må skje skriftlig. Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens tløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av administrasjonstgifter. Ved avbestilling senere enn en ke før konferansestart belastes 50 % av konferanseavgiften. Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt. Avmelding på konferansedagen, eller ev. teblivelse, medfører fll konferanseavgift. Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet. Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega. Konferansehotellet Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kontaktpersoner (program og faglig innhold): NIRF Tor Solbjørg, telefon NKRF Inger Anne Fredriksen, telefon Riksrevisjonen Ulrike Schroeter-Skag, telefon Kontaktinformasjon til arrangørene NIRF Telefon , NKRF Telefon , Riksrevisjonen Telefon Faglig oppdatering, nettverksbygging og inspirasjon!

program For første gang arrangeres nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon:

program For første gang arrangeres nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon: Faglig oppdatering, nettverksbygging og inspirasjon! For første gang arrangeres nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon: Hovedtemaer Korrpsjon og misligheter Risikostyring Metodetvikling innen offentlig

Detaljer

Orientering: Ordfører og rådmann er invitert for å orientere om forhold kring asylmottak i Bygland, jfr. dokumenter motteken frå Kjell Rune Heia.

Orientering: Ordfører og rådmann er invitert for å orientere om forhold kring asylmottak i Bygland, jfr. dokumenter motteken frå Kjell Rune Heia. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Hallvard Lauvdal,

Detaljer

www.iia.no Årskonferansen 2014, 25. 27. mai

www.iia.no Årskonferansen 2014, 25. 27. mai www.iia.no Samfunnsansvar og virksomhetsstyring Norges Interne Revisorers Forening inviterer til Årskonferansen 2014, 25. 27. mai Holmenkollen Park HotelL RICA, OSLO NORGES INTERNE REVISORERES FORENING,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31.

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Mandag 8. desember 2014 KL.: 13:00 STED: Kullsjøen i Oppdal Rådhus Saksliste

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

OPPSLAG PÅ ROGALAND-REVISJON.NO

OPPSLAG PÅ ROGALAND-REVISJON.NO OPPSLAG PÅ ROGALAND-REVISJON.NO MARS 2005 TIL JULI 2010 FORORD Dette er et kompendium bestående av informasjonen fra faste sider og nyhetsoppslagene på Rogaland Revisjons nettsider, www.rogaland-revisjon.no.

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

ÅRSKONFERANSE 2015: Stille farvann?

ÅRSKONFERANSE 2015: Stille farvann? ÅRSKONFERANSE 2015: Stille farvann? Sted: Trondheim, Scandic Nidelven Hotel, Havnegata 1 Tid: Søndag 31. mai - tirsdag 2. juni 2015 Twitter #NIRFth15 og Facebook Hvordan håndtere endringer i risikobildet

Detaljer

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler.

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2011 66. årgang Les mer om: Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R

Detaljer

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge/Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Norges Interne Revisorers Forening inviterer til.

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge/Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Norges Interne Revisorers Forening inviterer til. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge/Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Norges Interne Revisorers Forening inviterer til «Å flytte fjell» Norges Interne Revisorers Forening årskonferanse 2012 Jeg har

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til

Detaljer

HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering

HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering TORSDAG 12. OKTOBER KL 09.00 17.30 HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering STYREAKADEMIET HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO, NYDALSVEIEN 37, NYDALEN ARRANGØRENE Handelshøyskolen BI har Norges ledende

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

Hva bør styret kunne om nettsikkerhet?

Hva bør styret kunne om nettsikkerhet? SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2014, 22. årgang Hva bør styret kunne om nettsikkerhet? Lean auditing Hvordan sveve på en rosa sky Compliance beste praksis REDAKTØRENS SPALTE

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere

Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere Invitasjon til SAMSPILLKONFERANSEN 2012 Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere Rica Nidelven Hotel, Trondheim, tirsdag 16. og onsdag 17. oktober 2012 Fagforbundet

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst]

KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] KOMPETANSEPLAN 2014-2017 Innhold Formål og prosess... 3 1. Regnskapsrevisjon... 4 1.1. Mål... 4 1.2. Etter- og videreutdanning... 5 1.3. Kurs og annen faglig oppdatering... 5 1.4. Nyansatte...

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

SIRK. Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken. Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang. Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko

SIRK. Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken. Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang. Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken Trine S. Grande om internrevisjon Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko Intervju

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud

Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud 2012 Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud Grand Hotel Oslo, 19. april www.prosjektledelse.org VELKOMMEN NFP Arena for prosjektledere 2012 2

Detaljer