MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: 09.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.02.2008 Tid: 09.00"

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Roy Willy Hansen Kjell Egil Johansen Fra adm. (evt. andre): Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Skriftlig, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Skaland SkalandTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/08 06/905 ALKOHOL- OG RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN /08 06/591 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM FOR BERG KOMMUNE 15/08 07/1209 SØKNAD OM FORNYELSE AV EKSISTERENDE SKJENKEBEVILLING - MEFJORD BRYGGE 16/08 07/1231 SØKNAD FORNYELSE AV EKSISTERENDE SKJENKEBEVILLING - SENJATROLLET AS 17/08 07/1248 SØKNAD OM FORNYELSE AV EKSISTERENDE SKJENKE BEVILLING - SKALAND MOTELL 18/08 08/62 SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING STEINFJORD HAVFISKE 19/08 08/120 SØKNAD OM VIDEREFØRING AV SKJENKEBEVILLING - HAMN I SENJA 20/08 08/80 SØKNAD OM VARIG SKJENKEBEVILLING - BÅREMOR V/HEIDI MUNKVOLD 21/08 08/97 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING BÅREMOR V/HEIDI MUNKVOLD 22/08 08/25 K-SEKRETARIATET - ENDRING SELSKAPSAVTALE Side 2 av 21

3 23/08 08/29 FORSLAG TIL NYTT MEDLEM OG VARAMEDLEM I ELDRERÅDET /08 07/1124 MINDRE ENDRING AV REGULERING PÅ SJÅHOLMEN - GNR. 17 BNR. 26 BYGGEOMRÅDE F7 25/08 06/469 OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UNN HF OG KOMMUNENE 26/08 06/407 STATUTTER GOD-NÆR OG RAUS. 27/08 08/116 OPPTAK AV LÅN I FORBINDELSE MED KJØP AV 2 LEASINGBILER 28/08 08/74 UTTALELSE VEDRØRENDE TILDELING AV NY TAXISENTRAL I TROMSØ saka utgår. 29/08 07/1130 GODKJENNING AV NY SELSKAPSAVTALE - INTERKOMMUNALT ARKIV. Side 3 av 21

4 13/08 ALKOHOL- OG RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN Rullert Alkohol og Ruspolitisk handlingsplan vedtas Vedlagte Alkohol og Ruspolitisk handlingsplan vedtas som kommunes handlingsplan for Side 4 av 21

5 14/08 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM FOR BERG KOMMUNE Kommunestyret vedtar vedlagte revidert bevillingspolitisk handlingsprogram for for Berg kommune. Formannskapets behandling i møte : Ingrid Evertsen satte frem forslag til Kommunestyret vedtar vedlagte bevillingspolitisk handlingsprogram for for Berg kommune med følgene endringer: Kommunestyret vedtar å oppheve tak på antall faste skjenkebevillinger. Ambulerende bevillinger beholdes som tidligere. Vedtatt med 4 mot 1 stemmer. Side 5 av 21

6 15/08 SØKNAD OM FORNYELSE AV EKSISTERENDE SKJENKEBEVILLING - MEFJORD BRYGGE. Bodil Elisabeth Hansen gis fornyet skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i Mefjord Brygges lokaler. Bevillingen gjelder for inneværende kommunestyreperiode. Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyrt fatte Bodil Elisabeth Hansen gis fornyet skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i Mefjord Brygges lokaler samt terrassen. Bevillingen gjelder for inneværende kommunestyreperiode. Side 6 av 21

7 16/08 SØKNAD FORNYELSE AV EKSISTERENDE SKJENKEBEVILLING - SENJATROLLET AS Siw og Leif Rubach for fornyet skjenkebeviling for øl, vin og brennevin. Bevillingen gjelder for hele Hulder og Trollparken. Bevillingen gjelder for inneværende kommunestyreperiode. Siw og Leif Rubach for fornyet skjenkebeviling for øl, vin og brennevin. Bevillingen gjelder for hele Hulder og Trollparken. Bevillingen gjelder for inneværende kommunestyreperiode. Side 7 av 21

8 17/08 SØKNAD OM FORNYELSE AV EKSISTERENDE SKJENKE BEVILLING - SKALAND MOTELL. Anne Helene Thorvaldsen får fornyet skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Bevillingen gjelder for hele Skaland Motell samt terrassen. Bevillingen gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. Anne Helene Thorvaldsen får fornyet skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Bevillingen gjelder for samtlige av bedriftens lokaler samt terassen. Bevillingen gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. Side 8 av 21

9 18/08 SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING - STEINFJORD HAVFISKE Per Yngvar Seglsten for fornyet skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for Steinfjord Havfiske. Bevillingen omfatter alle bedriftens lokaler samt et avgrenset kaiområde med rekkverk og porter. Bevillingen gjelder for inneværende kommunestyreperiode. Per Yngvar Seglsten for fornyet skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for Steinfjord Havfiske. Bevillingen omfatter alle bedriftens lokaler samt et avgrenset kaiområde med rekkverk og porter. Bevillingen gjelder for inneværende kommunestyreperiode. Side 9 av 21

10 19/08 SØKNAD OM VIDEREFØRING AV SKJENKEBEVILLING I HAMN I SENJA Ole Henning Fredriksen får fornyet skjenkebevilling for anlegget i Hamn. Bevillingen gjelder for samtlige bygninger på området og for uteområder: Badesjarken, kaiområdet, uteplatting ved Fyrløkta, Grotta og Ørneberget. Bevillingen gjelder for kommunestyreperioden Ole Henning Fredriksen får fornyet skjenkebevilling for anlegget i Hamn. Bevillingen gjelder for samtlige bygninger på området og for uteområder: Badesjarken, kaiområdet, uteplatting ved Fyrløkta, Grotta og Ørneberget. Bevillingen gjelder for kommunestyreperioden Side 10 av 21

11 20/08 SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN - BÅREMOR V/HEIDI MUNKVOLD Saka legges frem uten innstilling. Båremor v/heidi Munkvold gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Bevillingen gjelder for samtlige lokaler i Kråkeslottet. Bevillingen gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. Det tas forbehold om at kunnskapsprøve i alkohollovgivningen avlegges før bevillingen blir benyttet. Side 11 av 21

12 21/08 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - BÅREMOR V/HEIDI MUNKVOLD Søknaden fra Båremor v/heidi Munkvold om serveringsbevilling i Kråkeslottet innvilges under forutsetning av Mattilsynets godkjenning og at daglig leder har gjennomført etablererprøven Søknaden fra Båremor v/heidi Munkvold om serveringsbevilling i Kråkeslottet innvilges under forutsetning av Mattilsynets godkjenning og at daglig leder har gjennomført etablererprøven Side 12 av 21

13 22/08 K-SEKRETARIATET - ENDRING SELSKAPSAVTALE PR Berg kommune godkjenner ny selskapsavtale or for K.sekretariatet IKS. Berg kommune godkjenner ny selskapsavtale or for K.sekretariatet IKS. Side 13 av 21

14 23/08 FORSLAG TIL NYTT MEDLEM OG VARAMEDLEM I ELDRERÅDET Eldrerådet tilrår kommunestyret velge nye personer til eldrerådet i stedet for Trygve Eilertsen som har bedt om fritak. Fast medlem i eldrerådet Laila Hansen, 9385 Senjahopen Varamedlem i eldrerådet : Kristoffer Paulsen, Mefjordvær,9386 Senjahopen Eldrerådet tilrår kommunestyret velge nye personer til eldrerådet i stedet for Trygve Eilertsen som har bedt om fritak. Fast medlem i eldrerådet Laila Hansen, 9385 Senjahopen Varamedlem i eldrerådet : Kristoffer Paulsen, Mefjordvær,9386 Senjahopen Side 14 av 21

15 24/08 MINDRE ENDRING AV REGULERING PÅ SJÅHOLMEN - GNR. 17 BNR. 26 BYGGEOMRÅDE F7 1 Berg formannskap, som det faste utvalg for plansaker, godkjenner endringene i reguleringsplanen for Hamn som mindre vesentlige endringer og vedtar disse. Jfr. plan og bygningslovens 28 1 punkt 2 2 Endringene består i at det etableres forretningsområder på øst og vestsiden av Sjåholmen, og at friområdet plasseres mellom disse områdene, samt at trafikkområdet for veier fram til forretningsområdene. 3 Berørte greiere/festere er etter plan og bygningslovens 28 1 punkt 4 gitt høve til å uttale seg. Formannskapet behandlet saka i møte og fattet enstemmig 1. Berg formannskap, som det faste utvalg for plansaker, godkjenner endringene i reguleringsplanen for Hamn som mindre vesentlige endringer og vedtar disse. Jfr. plan og bygningslovens 28 1 punkt Endringene består i at det etableres forretningsområder på øst og vestsiden av Sjåholmen, og at friområdet plasseres mellom disse områdene, samt at trafikkområdet for veier fram til forretningsområdene. Side 15 av 21

16 25/08 OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UNN HF OG KOMMUNENE Berg kommunestyre tiltrer vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom UNN HF og de samarbeidende kommuner. Berg kommunestyre tiltrer vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom UNN HF og de samarbeidende kommuner. Side 16 av 21

17 26/08 STATUTTER GOD-NÆR OG RAUS. 1. Kommunestyret opphever vedtak i k-sak 24/ Styringsgruppe for prosjektet God-nær og raus består av 2 repr. fra det lokale næringsliv valgt av Berg næringsforening samt ordfører og rådmann, slik skissert i søknaden til fylkeskommune og departement. 3. Styringsgruppa gis myndighet til å forvalte de økonomiske midler som er og genereres i prosjektet gjennom forutgående saksbehandling og vedtaksbeslutninger innenfor de forvaltningsregler som gjelder i offentlige prosjekter. Dette betyr at enkeltvedtak kan påklages og bli gjenstand for klagebehandling som annen offentlig forvaltning. I slike saker vil næringsfondstyret være organet over styringsgruppa. 4. Styringsgruppa rapporterer regelmessig til næringsfondsstyret om prosjektets framdrift. 1. Kommunestyret opphever vedtak i k-sak 24/ Styringsgruppe for prosjektet God-nær og raus består av 2 repr. fra det lokale næringsliv valgt av Berg næringsforening samt ordfører og rådmann, slik skissert i søknaden til fylkeskommune og departement. 3. Styringsgruppa gis myndighet til å forvalte de økonomiske midler som er og genereres i prosjektet gjennom forutgående saksbehandling og vedtaksbeslutninger innenfor de forvaltningsregler som gjelder i offentlige prosjekter. Dette betyr at enkeltvedtak kan påklages og bli gjenstand for klagebehandling som annen offentlig forvaltning. I slike saker vil næringsfondstyret være organet over styringsgruppa. 4. Styringsgruppa rapporterer regelmessig til næringsfondsstyret om prosjektets framdrift. Side 17 av 21

18 27/08 OPPTAK AV LÅN I FORBINDELSE MED KJØP AV 2 LEASINGBILER 1. Kommunestyre vedtar å kjøpe 2 stk leasingbiler,zd og ZD Det finansieres med opptak av lån i Sparebank 1 nord-norge på kr ,-. 3. Budsjetterte utgifter leasing 2 biler overføres fra ansvar 340 og til dekning av kapitalutgifter ansvar 900 og 910. Formannskapet behandlet ska i møte og fattet enstemmig 1. Kommunestyre vedtar å kjøpe 2 stk leasingbiler,zd og ZD Det finansieres med opptak av lån i Sparebank 1 nord-norge på kr ,-. Løpetid settes til 5 år. 3. Budsjetterte utgifter leasing 2 biler overføres fra ansvar 340 og til dekning av kapitalutgifter ansvar 900 og 910. Side 18 av 21

19 28/08 UTTALELSE VEDRØRENDE TILDELING AV NY TAXISENTRAL I TROMSØ Saka ble trukket. Side 19 av 21

20 29/08 07/1130 GODKJENNING AV NY SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT ARKIV. Berg kommune godkjenner ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Troms (IKAT) Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte Berg kommune godkjenner ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Troms (IKAT) Side 20 av 21

21 Spørsmål i formannskapet. Kjell Johansen hadde følgene spørsmål: Når ble det bestemt og med hvilken begrunnelse er Dynamittvegen i Mefjordvær åpnet og tatt i bruk for kjøring av stein til Schankevorren i verre? Svar fra Leon Hansen: Her har folk bare tatt seg til rette. Teknisk fikk først beskjed om dette når folk begynte å ringe fra Mefjordvær. Jeg har snakket med de som har vært i området og fikk da opplyst at det var tatt ut noe stein. men at området er satt i bedre stand enn det var før nå etter siste bruk. Kjøring i området er nå avsluttet. Guttorm Nergård hadde spørsmål: Ved stor snøsmelting føres det store vannmengder ned langs skoleveien. Grøftene er for grunn, med det resultat at kjeller fylles med vann og til dels store skader på selve veien. Hva kan og vil gjøres med dette problemet?. Dette er en kommunal vei og vi har kanskje et ansvar for problemet? Svar fra Leon Hansen: Teknisk er klar over problemet så dette blir prøvd gjort noe med til våren/sommeren Side 21 av 21

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen Berg kommune Møtested: Breidablikk safunnshus Møtedato: 17.03.2005 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen. Roy-Willy Hansen, Siv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 20.06.2006 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Wivi Jakobsen, Kjell Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner Schaufler, Roy-Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Ingrid Evertsen, Roy-Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Breidablikk, Skaland Møtedato: 27.02.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Trond Abelsen, Dagmar Strøm, Anita Sebulonsen. Kjell egil Johansen, Roald Nymo,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 23.11.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 16.02.2006 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 16.02.2006 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 16.02.2006 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reinar Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.06.20 13 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Forfall:

Detaljer

SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00

SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Berg Q kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering v/jorid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård,

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

D/G jd:o&vl. Uuw Avttvn MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Til stede på møtet. Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

D/G jd:o&vl. Uuw Avttvn MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Til stede på møtet. Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.07.2015 Tid: 10:00-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Heidi Jacobsen, Roar Jakobsen, Unni Antosen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer