MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: Tid: 11.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.00"

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård, Anne Jespersen Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen Roald Nymo, Wivi Jakobsen Fra adm. (evt. andre): Rådmann Ivar Mortesnen Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Skriftlig, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Skaland SkalandTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0106/05 04/01017 REGNSKAP - UTBYGGING SKALAND SKOLE 0107/05 05/02049 SØKNAD OM STØTTE TIL REPARASJON AV ORGEL 0108/05 05/02166 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM SAMFUNNSMEDISINSKE OPPGAVER I KOMMUNEHELSETJENESTEN I MIDT-TROMS 0109/05 05/02055 EVALUERING LEVEKÅR 0110/05 05/02249 NYE MØBLER TIL DET NYE SYKEHJEMMET Side 2 av 7

3 0106/05 REGNSKAP - UTBYGGING SKALAND SKOLE 1. Regnskap utbygging Skaland skole på kr ,86 godkjennes. 2. Overforbruk kr ,- finansieres av momskompensasjon investering. Formannskapet behandlet saka i møte og fattet tilrår enstemmig kommunestyret fatte 1. Regnskap utbygging Skaland skole på kr ,86 godkjennes. 2. Overforbruk kr ,- finansieres av momskompensasjon investering. Side 3 av 7

4 0107/05 SØKNAD OM STØTTE TIL REPARASJON AV ORGEL Det innvilges 2500 kr til Berg Pensjonistforening til reparasjon av orgel.. Beløpet bevilges fra disposisjonsfondet. Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte Det innvilges 2500 kr til Berg Pensjonistforening til reparasjon av orgel.. Beløpet bevilges fra disposisjonsfondet. Side 4 av 7

5 0108/05 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM SAMFUNNSMEDISINSKE OPPGAVER I KOMMUNEHELSETJENESTEN I MIDT-TROMS Berg kommune stiller seg bak prosjektplanen Interkommunalt samarbeid om samfunnsmedisinske oppgaver i kommunehelsetjenesten i Midt-Troms. Kommunen forplikter seg til å samhandle innenfor de rammer det legges opp til i prosjekt- og finansieringsplanen. Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte Berg kommune stiller seg bak prosjektplanen Interkommunalt samarbeid om samfunnsmedisinske oppgaver i kommunehelsetjenesten i Midt-Troms. Kommunen forplikter seg til å samhandle innenfor de rammer det legges opp til i prosjekt- og finansieringsplanen. Side 5 av 7

6 0109/05 EVALUERING LEVEKÅR 1. Kommunestyret tilrås at det innføres 2 beslutningsnivåer i kommuneorganisasjonen 2- nivåmodell med virkning fra Det vises til saksframstillingas del som omhandler dette alternativet. 2. Stillinga som levekårssjef legges ned. 3. Rådmannen bes utrede og legge fram til politisk behandling de nødvendige avtaleendringer, rutineendringer mv. som framkommer som resultat av dette. Frist for dette settes til i løpet av 1. kvartal Kommunestyret skal forelegges en evaluering av denne modellen ultimo Formannskapets behandling i møte : Anne Jespersen la på vegne av Nordre Berg fellesliste frem forslag: 1. Kommunestyret tilrås å beholde 3 beslutningsnivåer i kommuneorganisasjonen 3-nivåsmodellen. Det vises til saksframstilling med høring. 2. Stilling som levekårsjef legges ned og erstattes av helse- og sosialsjef samt oppvekstsjef. 3. Stilling som PRO-leder, helseskonsulent og spesialkonsulent legges også ned som en del av omorganiseringa. 4. Rådmannen bes utrede og legges frem til politisk behandling de nødvendige avtaleendringer, rutineendringer mv. som fremkommer som resultat av dette. Frist for dettes settes til i løpet av 1. kvartal Ansatte som mister jobb p.g.a. prosessen skal ha fortrinnsrett til ledige stillinger i kommunen under forutsetning av at de aksepterer vilkårene for stillingen og er kvalifisert for denne. 5. Kommunestyret skal forelegges en evaluering av denne modellen ultimo Ved alternativ votering mellom det fremsatte forslag og innstillingen ble Innstillingen vedtatt med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for forslaget fra NBF. 1. Kommunestyret tilrås at det innføres 2 beslutningsnivåer i kommuneorganisasjonen 2-nivåmodell med virkning fra Det vises til saksframstillingas del som omhandler dette alternativet. 2. Stillinga som levekårssjef legges ned. 3. Rådmannen bes utrede og legge fram til politisk behandling de nødvendige avtaleendringer, rutineendringer mv. som framkommer som resultat av dette. Frist for dette settes til i løpet av 1. kvartal Kommunestyret skal forelegges en evaluering av denne modellen ultimo Side 6 av 7

7 0110/05 NYE MØBLER TIL DET NYE SYKEHJEMMET De økonomiske rammene for nye Berg sykehjem utvides med inntil kr, fra 30,95 til 31,45 millioner kroner, for å imøtekomme behovet for nye møbler. Økningen dekkes av momskompensasjon drift. Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte De økonomiske rammene for nye Berg sykehjem utvides med inntil kr, fra 30,95 til 31,45 millioner kroner, for å imøtekomme behovet for nye møbler. Økningen dekkes av momskompensasjon drift. Side 7 av 7