MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: 09.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00"

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen Varamedlemmer: Ingen Fra adm. (evt. andre): Rådmann Rolf Erik Søreide Nærings- og utviklingsleder Wenche Pedersen Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Skriftlig, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Skaland SkalandTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/09 09/771 STEFAN I. KRISTIANSEN - STØTTE TIL EGENKAPITAL TIL OPPSTART AV SELSKAP FOR Å DRIVE FISKE 23/09 09/772 STEFAN I. KRISTIANSEN - SØKNAD OM STØTTE TIL EGENKAPITAL - KJØP AV FISKEFARTØY 24/09 09/818 BERG KOMMUNES EGENANDEL I FORBINDELSE MED PROSJEKT "REISEMÅL SENJA" 25/09 09/763 BERG VEKST DRIFT AS - SØKNAD OM TILSKUDD TIL INNKJØP AV VEKT 26/09 09/766 SENJA SAMDRIFTSKONTOR AS - SØKNAD OM LÆRLINGETILSKUDD - NATALIE GULDBJØRNSEN - ANDRE ÅR 27/09 09/817 MIDT-TROMS REGIONRÅD - SØKNAD OM TILSKUDD TIL REGIONALT SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM REGIONRÅDET, KOMMUNENE OG PROFILGRUPPEN 28/09 09/767 FAGDYKK AS - SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN TIL KJØP AV BÅT TIL BRUK VED DYKKEROPPDRAG 29/09 09/806 SENJA REISELIV AS - SØKNAD OM TILSKUDD TIL KOMPETANSEHEVING OG PRODUKTUTVIKLING 30/09 09/782 SI-FRA DA - SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN TIL INVESTERINGER OG KOMPETANSEHEVING 31/09 09/790 STEINAR LARSEN - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD TIL AUTOPILOT/LYSKASTER 32/09 09/741 MIDT-TROMS REGIONRÅD - SØKNAD OM TILSKUDD DET GODE LIV I NORD - ET REKRUTTERINGS OG INTEGRERINGSPROSJEKT Side 2 av 19

3 33/09 09/626 SENJALINER AS - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIKLING AV AUTOLINE-PROSJEKT 34/09 09/770 AKSEL HANSEN AS - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT NYE PRODUKSJONSKONSEPT 35/09 09/756 INNSPILL TIL NÆRINGSRETTET REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR 2010 FRA BERG KOMMUNE 36/09 07/430 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 SØKNAD OM SLETTING AV LÅN 37/09 09/337 BOVIKFISK - SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD I NÆRINGSFONDET Side 3 av 19

4 22/09 STEFAN I. KRISTIANSEN - STØTTE TIL EGENKAPITAL TIL OPPSTART AV SELSKAP FOR Å DRIVE FISKE 1. Stefan Kristiansen innvilges tilskudd stort kr og lån stort kr Tilskudd og lån skal brukes som del av aksjekapital til oppstart av selskap for drift av fiskefartøy. 2. Tilskudd og lån gis som bagatellmessig støtte. 3. Tilskudd og lån utbetales når det dokumenteres at selskapet er registrert. 4. Lånets løpetid: 3 år. Styret i næringsfondets behandling av saka i møte ; Ordføreren satte frem følgende forslag til 1. Saka utsettes. 2. Søker bes utarbeide egen driftsplan m/budsjett. Vedtatt enstemmig. Side 4 av 19

5 23/09 STEFAN I. KRISTIANSEN - SØKNAD OM STØTTE TIL EGENKAPITAL - KJØP AV FISKEFARTØY Saka utsettes i påvente av Innovasjon Norges behandling. Styret i næringsfondet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Saka utsettes i påvente av Innovasjon Norges behandling. Side 5 av 19

6 24/09 BERG KOMMUNES EGENANDEL I FORBINDELSE MED PROSJEKT "REISEMÅL SENJA" 1. Berg kommune innvilger tilskudd stort kr til prosjekt Reisemål Senja 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. Styret i næringsfondets behandling i møte : Guttorm Nergård satte frem følgende forslag: Innstilling med følgende tilleggspunkt. Det må legges frem en rapport for hva som er kommet fram av resultater så langt i prosjektet. I denne forbindelse også i forhold til utgifter og mål som er satt opp. 1. Berg kommune innvilger tilskudd stort kr til prosjekt Reisemål Senja 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Det må legges frem en rapport for hva som er kommet fram av resultater så langt i prosjektet. I denne forbindelse også i forhold til utgifter og mål som er satt opp. Side 6 av 19

7 25/09 BERG VEKST DRIFT AS - SØKNAD OM TILSKUDD TIL INNKJØP AV VEKT 1. Berg kommune gir tilskudd stort kr til Berg Vekst Drift AS, til innkjøp av vekt. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. Styret i næringsfondets behandling av saka i møte : Roy-Willy Hansen satte frem følgene forslag til Saka avslås da tiltaket strider mot retningslinjene for bruk av kommunalet utviklingsfond. Vedtatt med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for innstillingen. Side 7 av 19

8 26/09 SENJA SAMDRIFTSKONTOR AS - SØKNAD OM LÆRLINGETILSKUDD - NATALIE GULDBJØRNSEN - ANDRE ÅR Senja Samdriftskontor innvilges lærlingetilskudd kr for andre år i lærlingeperioden på to år. Tilskuddet gjelder lærling Natalie Guldbjørnsen. Styret i næringsfondet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Senja Samdriftskontor innvilges lærlingetilskudd kr for andre år i lærlingeperioden på to år. Tilskuddet gjelder lærling Natalie Guldbjørnsen. Side 8 av 19

9 27/09 MIDT-TROMS REGIONRÅD - SØKNAD OM TILSKUDD TIL REGIONALT SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM REGIONRÅDET, KOMMUNENE OG PROFILGRUPPEN 1. Berg kommune gir tilskudd stort kr til finansiering av prosjekt Midt-Troms Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert. Styret i næringsfondet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig 1. Berg kommune gir tilskudd stort kr til finansiering av prosjekt Midt-Troms Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert. Side 9 av 19

10 28/09 FAGDYKK AS - SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN TIL KJØP AV BÅT TIL BRUK VED DYKKEROPPDRAG 1. Berg kommune gir tilskudd stort kr og lån stort kr til Fagdykk AS til innkjøp av båt til bruk ved dykkeroppdrag. 2. Tilskudd og lån gis som bagatellmessig støtte. 3. Lånets løpetid settes til 6 år. 4. Eventuelle restanser på skatt og avgift må være innbetalt før lån og tilskudd kan utbetales. Styret i næringsfondet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig 1. Berg kommune gir tilskudd stort kr og lån stort kr til Fagdykk AS til innkjøp av båt til bruk ved dykkeroppdrag. 2. Tilskudd og lån gis som bagatellmessig støtte. 3. Lånets løpetid settes til 6 år. 4. Eventuelle restanser på skatt og avgift må være innbetalt før lån og tilskudd kan utbetales. Side 10 av 19

11 29/09 SENJA REISELIV AS - SØKNAD OM TILSKUDD TIL KOMPETANSEHEVING OG PRODUKTUTVIKLING 1. Berg kommune gir tilskudd stort kr og lån stort kr til Senja Reiseliv til kompetanseheving og produktutvikling. 2. Tilskudd og lån gis som bagatellmessig støtte. 3. Lånets løpetid settes til 6 år. 4. Eventuelle restanser på skatt og avgift må være innbetalt før tilskudd og lån kan utbetales. Styret i næringsfondets behandling i møte : Ordføreren satte frem følgende forslag til 1. Saken utsettes. 2. Næringsfondsstyret ønsker en orientering fra Senja Reiseliv AS om status, fremtidsplaner, organisering etc. Side 11 av 19

12 30/09 SI-FRA DA - SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN TIL INVESTERINGER OG KOMPETANSEHEVING Søknad om tilskudd og lån til kompetanseheving og styrking av egenkapital fra Si-Fra DA avslås med begrunnelse i Behandlingskriterier for Næringsfondene i Berg pkt 7: Næringsfondet skal ikke bidra til konkurransevridning. Styret i næringsfondets behandling i møte : Roy-Willy Hansen satte frem følgende forslag: 1. Berg kommune gir tilskudd stort kr ,- og lån stort kr ,-. 2. Tilskudd og lån gis som bagatellmessig støtte 3. Lånets løpetid settes til 6 år. 4. Eventuelle restanser på skatt og avgift må være innbetalt før tilskudd og lån kan utbetales. Ved alternativ votering mellom innstillingen og det fremsatte forslaget., ble innstillingen vedtatt med 4 mot 1 stemme som ble avgitt for forslaget. Søknad om tilskudd og lån til kompetanseheving og styrking av egenkapital fra Si-Fra DA avslås med begrunnelse i Behandlingskriterier for Næringsfondene i Berg pkt 7: Næringsfondet skal ikke bidra til konkurransevridning. Side 12 av 19

13 31/09 STEINAR LARSEN - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD TIL AUTOPILOT/LYSKASTER Søknad om lån og tilskudd til autopilot/lyskaster fra Steinar Larsen avslås. Det vises til pkt. 11 i Behandlingskriterier for Næringsfondene i Berg vedtatt : Hoveddelen av inntekten bør komme fra næringsvirksomhet. Søker med pensjon, eller annen trygdeytelse med næringsinntekt via bijobb skal normalt ikke støttes av fondet. Søknaden bør avslås med bakgrunn i dette punktet. Styret i næringsfondet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Søknad om lån og tilskudd til autopilot/lyskaster fra Steinar Larsen avslås. Det vises til pkt. 11 i Behandlingskriterier for Næringsfondene i Berg vedtatt : Hoveddelen av inntekten bør komme fra næringsvirksomhet. Søker med pensjon, eller annen trygdeytelse med næringsinntekt via bijobb skal normalt ikke støttes av fondet. Søknaden bør avslås med bakgrunn i dette punktet. Side 13 av 19

14 32/09 MIDT-TROMS REGIONRÅD - SØKNAD OM TILSKUDD DET GODE LIV I NORD - ET REKRUTTERINGS OG INTEGRERINGSPROSJEKT 1. Berg kommune gir tilskudd stort kr pr år i tre år til prosjekt Det gode liv i nord eid av Midt-Troms regionråd. 2. Tilskudd utbetales årlig i tre år etter mottak av anmodning om utbetaling, og første gang i Styret i næringsfondets behandling i møte : Roy-Willy Hansen satte frem følgende forslag til Næringsfondsstyret avslår søknaden da vi prioriterer lokale rekrutteringsprosjekter. Vedtatt enstemmig Side 14 av 19

15 33/09 SENJALINER AS - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIKLING AV AUTOLINE- PROSJEKT 1. Berg kommune gir tilskudd stort kr til utvikling av autolineprosjekt. Tilskuddsmottaker er Senjaliner AS. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. Næringsfondsstyrets behandling i møte : Dagmar Strøm satte frem følgende forslag til 1. Berg kommune gir tilskudd stort kr til utvikling av autolineprosjekt. Tilskuddsmottaker er Senjaliner AS. 2. Tilskuddet gis til dokumenterte eksterne utgifter. 3. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. Side 15 av 19

16 34/09 AKSEL HANSEN AS - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT NYE PRODUKSJONSKONSEPT 1. Berg kommune gir tilskudd stort kr til forprosjekt med tanke på å utvikle nye produksjonskonsept. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. Næringsfondsstyrets behandling av saka i møte : Ordføreren satte frem følgende forslag til 1. Berg kommune gir tilskudd stort kr til forprosjekt med tanke på å utvikle nye produksjonskonsept. 2. Tilskuddet gis til dekning av dokumenterte utgifter. 3. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. Vedtatt enstemmig. Side 16 av 19

17 35/09 INNSPILL TIL NÆRINGSRETTET REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR 2010 FRA BERG KOMMUNE Saka utsettes. Næringsfondstyrets behandling i møte : Formannskapet fattet følgende enstemmig Rådmannens gis i oppdrag å utarbeide nytt handlingsprogram ut fra de signaler som næringsfondsstyret har gitt. Side 17 av 19

18 36/09 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 Side 18 av 19

19 37/09 NUF - BOVIKFISK - SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD I NÆRINGSFONDET Lagt frem uten innstilling. Næringsfondsstyret behandlet saka i møte Guttorm Nergård satte frem følgende forslag til 1. Bovikfisk AS innvilges et kortsiktig lån på kr ,-. 2. Lånet skal tilbakebetales innen utgangen av mars Vedtatt med 4 mot 1 stemme. Side 19 av 19

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 17.11.2005 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Roy-Willy Hansen, Guttorm Nergård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00. Roy-Willy Hansen, Dagmar Strøm Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 08.04.2008 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Ingrid Evertsen, Roy-Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 20.06.2006 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Wivi Jakobsen, Kjell Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård. Kjell Egil Johansen, Ellen Simonsen. Rådmann Ivar Mortensen Berg kommune Møtested: Breidablikk safunnshus Møtedato: 17.03.2005 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen. Roy-Willy Hansen, Siv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 11.06.2008 Tid: 09.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.02.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.02.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 12.02.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet på Hotel Nordkyn Møtedato: 17.06.2010 Tid: kl 12. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Breidablikk, Skaland Møtedato: 27.02.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Trond Abelsen, Dagmar Strøm, Anita Sebulonsen. Kjell egil Johansen, Roald Nymo,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 16.02.2006 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 16.02.2006 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 16.02.2006 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reinar Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 29.11.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Trond Abelsen, Roy- Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Heidi Jacobsen, Roar Jakobsen, Unni Antosen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner Schaufler, Roy-Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.06.20 13 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen,

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 13/325 NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 13/325 NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK, NÆRING PLAN OG KULTUR Møtested: Vardø rådhus møterom 2 Møtedato: 20.02.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK F.skapet-Næringsssaker Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Detaljer