MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen"

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Kjell Egil Johansen Fra adm. (evt. andre): Rådmann Rolf Erik Søreide Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Skriftlig, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Skaland SkalandTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/09 08/1207 KOMMUNEREGNSKAP /09 09/324 VALG AV NYTT MEDLEM TIL RÅD FOR MENNESKER MED NESATT FUNKSJONSEVNE 50/09 09/358 SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I BERG 51/09 09/433 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2009/ /09 09/455 SENTRUMSPLAN SKALAND 53/09 09/465 ESTETISK HANDLINGSPLAN BERG Side 2 av 11

3 48/09 KOMMUNEREGNSKAP 2008 Innstilling: 1. Det fremlagte regnskapet for Berg kommune 2008 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindre forbruk i driftsregnskapet (overskudd) kr ,- avsettes til disposisjonsfond. 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet (underskudd) kr ,- dekkes med låneopptak. Løpetid settes til 25 år. Behandling: Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte følgende 1. Det fremlagte regnskapet for Berg kommune 2008 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindre forbruk i driftsregnskapet (overskudd) kr ,- avsettes til disposisjonsfond. 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet (underskudd) kr ,- dekkes med låneopptak. Løpetid settes til 25 år. Side 3 av 11

4 49/09 VALG AV NYTT MEDLEM TIL RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Innstilling til vedtak: 1. Som nytt medlem i kommunalt råd for funksjonshemmede velges Benny Heitmann. 2. Som personlig vararepresentant for Benny Heitmann velges Evelyn Johansen Behandling: Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte følgende 1. Som nytt medlem i kommunalt råd for funksjonshemmede velges Benny Heitmann. 2. Som personlig vararepresentant for Benny Heitmann velges Evelyn Johansen. Side 4 av 11

5 50/09 SKOLEFRITIDSORDNINGA ( SFO) I BERG Innstilling: 1. Det opprettholdes 2 SFO i Berg kommune, lokalisert til begge barnehagene.. 2. Det gis tilbud om at SFO har åpningstid tilsvarende barnehagenes åpningstider. 3. Bindende påmelding for de som velger å benytte seg av barnehageårets åpningstider. 4. Det utarbeides nye retningslinjer og satser. 5. Det utarbeides ny bemanningsplan for barnehage/sfo-assistenter ut fra påmelding. Behandling: Formannskapet behandlet saka i møte og tilrår enstemmig kommunestyret fatte følgende 1. Det opprettholdes 2 SFO i Berg kommune, lokalisert til begge barnehagene.. 2. Det gis tilbud om at SFO har åpningstid tilsvarende barnehagenes åpningstider. 3. Bindende påmelding for de som velger å benytte seg av barnehageårets åpningstider. 4. Det utarbeides nye retningslinjer og satser. 5. Det utarbeides ny bemanningsplan for barnehage/sfo-assistenter ut fra påmelding. Side 5 av 11

6 51/09 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2009/2012 Innstilling: Utkast til trafikksikkerhetsplan vedtas med de prioriteringer som er gjort i handlingsplanen. Behandling: Formannskapets behandling i møte og vedtok endringer i h.h.t vedlagte liste. Formannskapet tilrår enstemmig kommunestyret fatte følgende Utkast til trafikksikkerhetsplan vedtas med endringer av de prioriteringer som er gjort i handlingsplanen. Side 6 av 11

7 52/09 SENTRUMSPLAN SKALAND Innstilling: Berg kommune er svært positiv til initiativet til stedsutvikling på Skaland. Det vedtas at det utarbeides en sentrumsplan for Skaland med utgangspunkt i tiltaksliste og skisse pr Administrasjonen bes bruke nødvendig tid for å bistå Code Arkitektur i å få laget en sentrumssplan. Behandling: Formannskapet behandlet saka i møte Kjell Egil Johansen satte frem følgende forslag til Berg kommune er svært positiv til initiativet for stedsutvikling på Skaland, med utgangspunkt i tiltaksliste og skisse pr Administrasjonen bes bruke nødvendig tid for å bistå Code Arkitektur med å få laget en sentrumsplan. Vedtatt enstemmig. Side 7 av 11

8 53/09 ESTETISK HANDLINGSPLAN BERG Innstilling: 1. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hvert bygdesamfunn, en fra Berg næringsforum og en fra kommunens administrasjon. Koordinator for arbeidsgruppa vil være prosjektmedarbeider i God- nær og raus 2. Arbeidsgruppas mandat er: Fremsette forslag til statutter for hvordan vi ønsker at kommunen skal fremstå estetisk, og med konkretisering av tiltak. 3. Arbeidsgruppa skal fremsette forslag på hvordan en kan få til en samordning av tiltak i kommunen. 4. Arbeidsgruppa skal i samarbeid med koordinator søke økonomiske løsninger. 5. Arbeidsgruppa består av: Senjahopen: Mefjordvær: Bergsbotn: Skaland: Bøvær: Straumen/Finnsæter/ Hamn: Ersfjord: Steinfjord: Fra Berg næringsforum: Fra administrasjonen: Koordinator: Eldbjørg Ditlefsen Lisbeth Reiertsen Bjørg Severinsen Morten Eriksen Astrid Rabbmo Kirsti Olsen Geir Svendsen Asbjørn Hermannsen Ikke valgt Unni Antonsen Berit Sivertsen 6. Arbeidsgruppas innstilling skal legges frem til politisk behandling og vedtas som handlingsplan for Berg kommune. Side 8 av 11

9 Behandling: Formannskapet behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig 1. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hvert bygdesamfunn, en fra Berg næringsforum og en fra kommunens administrasjon. Koordinator for arbeidsgruppa vil være prosjektmedarbeider i God- nær og raus 2. Arbeidsgruppas mandat er: Fremsette forslag til statutter for hvordan vi ønsker at kommunen skal fremstå estetisk, og med konkretisering av tiltak. 3. Arbeidsgruppa skal fremsette forslag på hvordan en kan få til en samordning av tiltak i kommunen. 4. Arbeidsgruppa skal i samarbeid med koordinator søke økonomiske løsninger. 5. Arbeidsgruppa består av: Senjahopen: Mefjordvær: Bergsbotn: Skaland: Bøvær: Straumen/Finnsæter/ Hamn: Ersfjord: Steinfjord: Fra Berg næringsforum: Fra administrasjonen: Koordinator: Eldbjørg Ditlefsen Lisbeth Reiertsen Bjørg Severinsen Morten Eriksen Astrid Rabbmo Kirsti Olsen Geir Svendsen Asbjørn Hermannsen Ikke valgt Unni Antonsen Berit Sivertsen 6. Arbeidsgruppas innstilling skal legges frem til politisk behandling og vedtas som handlingsplan for Berg kommune. Side 9 av 11

10 SPØRSMÅL I FORMANNSKAPSMØTE : Kjell Egil Johansen: Kostnader ut av regnskapet på gamle kommunehus. Økonomisjefens svar: I K-sak 47/07 ble det fattet følgende vedtak: "Det gamle administrasjonsbygget benyttes som base for evt. tilflyttere/grundere med behov for kontorfasiliteter for å utprøve etableringsideer/kulturaktiviteter o.l. Kostnadene til drift av bygget, ca. kr ,- pr. år dekkes av mobiliseringsprosjektet - God - Nær og Raus. På et senere tidspunkt kan det vurderes å selge huset fortrinnsvis til næringsaktivitet." Regnskap "gamle kommunehuset" Strøm kr ,98 Forsikring kr ,00 Kommunale avgifter kr ,20 kr ,18 Husleie kr ,50 Netto utgift kr ,58 Netto utgift påvirkes av prisstigning og hvor mange som leier. Pr. idag har dette ikke noe å si for kommunens økonomi, da det føres på prosjektet God - Nær og Raus. Guttorm Nergård: En del utlendinger som har vært tilknyttet næringslivet noen år ønsker å bosette seg i Berg kommune. Disse vil få fast arbeidsavtale med industrien. 1. Hvordan er forholdene til morsmålsundervisning organisert? 2. Hvilke regler knytter seg rundt oppfølging i norsk for de voksne? Ordførerens svar: 1. Når det gjelder morsmålsundervisning for barn under 16 år, er det i Berg kommune løst ved at barnas foreldre selv har gjennomført opplæringen på oppdrag fra kommunen. Kostnadene er her dekket av Berg kommune. Side 10 av 11

11 2. For voksne som er innvilget arbeids og oppholdstillatelse etter EØS-reglene er det ingen plikt til å gjennomføre norskopplæring. For voksne utenom EØS-reglene er det en plikt til å gjennomføre 300 timer norskopplæring. Kostnadene må dekkes av deltaker selv eller arbeidsgiver. Det er kommunen som har ansvar for opplæringen. Side 11 av 11

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2008 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Ingrid Evertsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.08.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 23.11.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Heidi Jacobsen, Roar Jakobsen, Unni Antosen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.06.20 13 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00. Sak 65/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus, Spiserom/Frivillighetsentralen Møtedato: 02.06.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne Benedikte Wiig,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2011 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen,

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014 Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.06.2014 Tid: 13.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00.

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00. Kontrollutvalget i Larvik kommune MØTEPROTOKOLL Dato: 28.04.2015 Møtested: Romberg.gt 4, Møterom Brunlanes Disse møtte: Ingar Døler, leder Live Jetlund, nestleder Kjersti Michaelsen, medlem Janne Ekmann,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 08.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 021/13-041/13 Møte nr: 3/2013 Til kl. 17:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer