SAK M 33/13. Museumsstyret Møtedato: 10. desember Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/1415 EST003 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK M 33/13. Museumsstyret Møtedato: 10. desember 2013. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/1415 EST003 Dato: 25.11."

Transkript

1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/1415 EST003 Dato: Sak M 33/13 SAK M 33/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 10. desember 2013 Søknad fra Staatliche Museen zu Berlin om utlån av gjenstander fra Tromsø Museum - Universitetsmuseet til midlertidig utstilling om vikingenes verden Bakgrunn Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin har i brev datert 18. juli 2013 søkt Tromsø Museum Universitetsmuseet (TMU) om å få låne en rekke gjenstander til den midlertidige utstillinga «Vikingenes verden kulturer i kontakt» for perioden 15. juli januar 2015 (vedlegg 1). Utstillinga skal gjennomføres i samarbeid med Nationalmuseet i København og The British Museum i London. De to samarbeidende museene har tidligere fått innvilga deres respektive lånesøknader av museumsstyret. Museumsstyrets behandling av sakene er vedlagt dette saksframlegget (vedleggene 2 og 3). Utstillingas relevans for formidling av nordnorsk kulturhistorie Målet med utstillinga er å formidle nye funn og ny forsking om vikingenes kultur samt vise vikingenes omfattende nettverk og kontaktflater i datidas verden. Det skal utstilles gjenstander som representerer alle deler av vikingenes verden, herunder kulturmøte i nord. De tre museenes planlagte utstilling om vikingenes kultur vil bidra til å synliggjøre at nordnorsk bosetning og samfunn også i jernalderen var integrert i sørskandinavisk/europeisk kultur. Utlånsgjenstander Det er søkt om lån av 25 gjenstander. De fleste av disse er smykker og perler, men også noen større gjenstander som gryte, vekt, sverd og øks ønskes lånt. Èn av gjenstandene, en sølvspenne, er tidligere utlånt til Nordlandsmuseet til bruk i utstillinga av Rønvik-skatten ved Nordlandsmuseet. En klausul i utlånskontrakten med Nordlandsmuseet gir TMU muligheten til å hente tilbake gjenstander i utlånsperioden, og i forbindelse med behandlinga av Nationalmuseet i Københavns lånesøknad ble det beslutta å hente tilbake gjenstanden slik at den kan benyttes i denne vikingutstillinga. Nordlandsmuseet stiller seg for øvrig positiv til at gjenstanden får et større publikum ved at den lånes ut til den omtalte ustillinga. De øvrige gjenstandene som er omfatta av lånesøknaden vil ikke medføre vesentlige ulemper for TMU eller andre institusjoner. Gjenstander som er stilt ut ved TMU vil bli erstatta av liknende gjenstander og dette vil ikke forringe utstillingene med unntak av Botnhamn-øksa, som er unik. En fullstendig oversikt over aktuelle utlånsgjenstander er vedlagt saksframlegget (vedlegg 4). Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

2 Museumsdirektørens vurderinger Institusjonene er avhengige av å låne gjenstander fra hverandre for å ha tilstrekkelig bredde av utstilte gjenstander. Det er derfor ønskelig å bidra til god samarbeid institusjonene imellom for at det skal bli mulig å realisere formidling av ny kunnskap og forskning på tvers av kultur- og institusjonsgrenser. Samarbeid med store, utenlandske museer bidrar dessuten til økt interesse blant publikum og media for nordnorsk kulturhistorie. Museumsstyret har tidligere vedtatt at TMU skal bidra med utlån av gjenstander til utstillinga «Vikingenes verden kulturer i kontakt» og museumsdirektøren anbefaler derfor at TMU låner ut gjenstander i henhold til vedlagte utlånsliste til Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin i perioden 15. juli januar Det anbefales videre at låneinstitusjonen dekker kostnadene forbundet med utlånet. Forslag til vedtak: Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin sin søknad om utlån av gjenstander til bruk i utstillinga «Vikingenes verden kulturer i kontakt» i perioden 15. juli januar 2015 innvilges i henhold til utlånsoversikten vedlagt saken. Kostandene forbundet med utlånet dekkes av Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin Marit Anne Hauan museumsdirektør Elisabeth Stormo administrativ leder Vedlegg: 1. Søknad fra Staatliche Museen zu Berlin datert 18. juli 2013 (arkivref.: 2013/1415) 2. Sak M 1/13 Søknad fra Nationalmuseet i København om utlån av gjenstander fra Tromsø Museum Universitetsmuseet til midlertidig utstilling om vikingenes verden (arkivref.: 2012/2765) 3. Sak M 19/13 Søknad fra The British Museum om utlån av gjenstander fra Tromsø Museum Universitetsmuseet til midlertidig utstilling om vikingenes verden (arkivref.: 2013/1415) 4. Oversikt over aktuelle utlånsgjenstander til Staatliche Museen zu Berlin UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

3 Museum für- Vor und FrOhgeschichte Geschwister-Scholl-Strasse 6, Berlin Tromso Museum Universitetet i Tromso Mrs. Aud Ahlquist N-9037 Tromso Norwegen 13Mis Vg- 13 Rtter ineieore--/ Staatliche Museen zu Berlin Museum V& Vor- und FrOhgeschichte Staatliche Museen zu Berlin PROF DR. MATTHIAS WEMHOFF DIREKTOR Kontakt Verwaltung: Arch6ologischen Zentrum Geschwister-Scholl-Strasse Berlin Loan request for "The Viking World - Cultures in Contact" (working title) Dear colleague, The Museum für Vor- und Frithgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin is developing an exhibition dedicated to the world of Vikings and their contacts. The exhibition is produced together with the Danish Nationalmuseum in Copenhagen and the British Museum in London, and the third venue in Berlin is scheduled to take place from September 9" 2014 to January 4th2015. The working title of the exhibition is The Viking World - Cultures in Contact. Our aim is to present recent finds and research setting focus on the Viking cultures within their vast international network. The coherent world of the Vikings will be examined, with its cultural exchange, achievements and adaptation. A Viking ship wreck (Roskilde 6) with an estimated original length of 37 meters, will form the axis and nucleus for our four main themes: Cultural Contacts and Exchange, Expansion and Warfare, Power and Aristocracy and Belief and Ritual. We will be approaching a number of institutions regarding possible loans, including British, Scandinavian, German, Russian and Polish museums. In order to present a picture as comprehensive as possible we hope also to include material from Norway. We have compiled a list of objects which would be a most welcome addition to our exhibition, among them are the neck rings and the axe from Botnhamn. These are important examples to show the presence of the Vikings in Norway. We would be most grateful if you could consider the loan of this unique find for the period July 15th 2014 to January 31st Our loan request concerns the Berlin venue alone. The Museum air Vor- und Frilhgeschichte will undertake to meet all direct costs arising from this loan, including preparation, packing and courier expenses. We will appoint an approved fine art agent to undertake the transport arrangements for this exhibition provided you have no other wishes. Insurance for the loan will be covered by the art insurance company Kuhn & Billow (Berlin). Seite 1/2

4 Our initial exhibition concept is enclosed, and a copy of our Facilities Report for the exhibition hall will of course be forwarded at your convenience. We hope that you are able to participate in this important project. Yours sincerely, Prof. Dr. Matthias Wemhoff Direktor Supplements Seite 2/2

5 TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 1/13 Til: Museumsstyret Møtedato: Sirkulasjonssak Arkivref.: 2012/2765 EST003/824 Søknad fra Nationalmuseet i København om utlån av gjenstander fra Tromsø Museum - Universitetsmuseet til midlertidig utstilling om vikingenes verden Innledning Nationalmuseet i København har i brev datert 3. mai 2012 søkt Tromsø Museum Universitetsmuseet (TMU) om å få låne en rekke gjenstander til den midlertidige utstillinga «Vikingernes verden kulturer i kontakt» (vedlegg 1). Utstillinga skal gjennomføres i samarbeid med British Museum i London og Museum für Vor- und Frühgeschichte i Berlin. Søknaden fra Nationalmuseet gjelder utlån i perioden juni-november Vi har fått opplyst at de to samarbeidende museene vil sende likelydende søknader om utlån for periodene disse to museene skal stille ut gjenstandene. Den totale utlånsperioden for gjenstander utlånt til «Vikingernes verden kulturer i kontakt» vil dermed bli fra juni 2013 til utgangen av Utlånsgjenstander Fagmiljøet ved TMU og Nationalmuseet har siden ovennevnte søknad fra Nationalmuseet vært i dialog om aktuelle utlånsgjenstander, og det er utarbeida ei liste som gir oversikt over gjenstandene og hvor disse befinner seg. (vedlegg 2). Det er totalt 26 gjenstander, i hovedsak smykker og lignende, men også noen større gjenstander som sverd, gryte og vekt. Ni av de aktuelle gjenstandene befinner seg i TMUs egne utstillinger. Ved et eventuelt utlån vil disse bli erstatta av liknende gjenstander fra TMUs egen samling med unntak av én unik gjenstand (nr 26/TS 11937). Videre er to av gjenstandene for tida utlånt til Lofotr Vikingmuseum og Nordlandsmuseet. De øvrige gjenstandene er oppbevart i TMUs magasiner. Gjenstander utlånt til andre museer I utlånskontrakten mellom TMU og de to ovennevnte nordnorske museene er det nedfelt en klausul som gir TMU anledning til å innhente utlånte gjenstander før utlånsperioden utløper. Dersom Nationalmuseet i København innvilges utlån av alle gjenstander det er søkt om, vil både Lofotr Vikingmuseums og Nordlandsmuseets utstillinger bli berørte i den aktuelle perioden. Lofotr Vikingmuseum låner et sverdfeste med Vestvågøy som opprinnelsessted (funnsted). Lofotr Vikingmuseet er kjent med at Nationalmuseet i København ønsker å låne gjenstanden og har anmodet TMU om å få beholde sverdfestet i tidligere avtalte utlånsperiode. Sverdfestet har stor lokalhistorisk relevans for utstillinga ved Lofotr Vikingmuseum nettopp fordi det er funnet i nærområdet. Det er videre ett av få utstilte gjenstander i den aktuelle utstillinga ved vikingmuseet og NO-9037 Tromsø Sentralbord: Faks:

6 det må antas at gjenstanden får stor oppmerksomhet og utgjør en sentral del av utstillinga. Lofotr Vikingmuseum anslår at rundt besøkende vil berøres dersom gjenstanden tas ut av utstillinga. Nordlandsmuseet låner en sølvspenne fra TMU til utstillinga Rønvik-skatten, den største skatten fra vikingetida som er funnet i Nord-Norge. Sølvspenna er den største gjenstanden i utstillinga av Rønvikskatten ved Nordlandsmuseet. Også Nordlandsmuseet har uttrykt ønske om å få beholde gjenstanden i tidligere avtalt utlånsperiode. Men de stiller seg samtidig positiv til at gjenstanden får et større publikum ved et eventuelt utlån til den omtalte utstillinga. Utstillingas relevans for formidling av nordnorsk kulturhistorie Målet med utstillinga er å formidle nye funn og ny forskning om vikingenes kultur samt vise vikingenes omfattende nettverk og kontaktflater i datidas verden. Det skal utstilles gjenstander som representerer alle deler av vikingenes verden, herunder kulturmøte i nord. Nationalmuseets planlagte utstilling om vikingenes kultur vil bidra til å synliggjøre at nordnorsk bosetning og samfunn var integrert i sørskandinavisk/europeisk kultur. En nærmere presentasjon av tema er gitt i vedlagte utkast til utstillingsplan (vedlegg 3). Museumsdirektørens vurdering Institusjonene er avhengige av å låne gjenstander fra hverandre for å ha tilstrekkelig bredde av utstilte gjenstander. Det er derfor ønskelig å bidra til godt samarbeid institusjonene imellom for at det skal bli mulig å realisere formidling av ny kunnskap og forskning på tvers av kultur- og institusjonsgrenser. Samarbeid med store, utenlandske museer bidrar dessuten til økt interesse blant publikum og media for nordnorsk kulturhistorie. I denne saken er to av de aktuelle gjenstandene allerede utlånt til andre nordnorske institusjoner. Etter museumsdirektørens vurdering settes spesielt Lofotr Vikingsmuseum i en uheldig situasjon dersom det utlånte sverdfestet må leveres tilbake til TMU nå. Dette fordi sverdfestet har en særstilling i utstillinga ved Lofotr Vikingmuseum. Museumsdirektøren anbefaler derfor ikke at sverdfestet lånes ut til Nationalmuseet i København nå. Sølvspenna, som er utlånt til Nordlandsmuseet, utgjør en viktig del av utstillinga av Rønvik-skatten, men skatten består også av flere andre gjenstander og de negative konsekvensene ved et eventuelt utlån av sølvspenna vurderes til å være noe mindre enn tilfellet for sverdfestet. Museumsdirektøren er derfor innstilt på å innvilge søknad fra Nationalmuseet om utlån av sølvspenna til utstillinga «Vikingernes verden kulturer i kontakt». De øvrige 24 gjenstandene som er omfatta av søknaden vil ved et eventuelt utlån til Nationalmuseet i København ikke føre til vesentlige ulemper for TMU eller andre institusjoner, og museumsdirektøren anbefaler derfor at disse lånes ut til Nationalmuseet i perioden juni november Museumsdirektøren avventer egne utlånssøknader fra British Museum i London og Museum für Vorund Frügeschichte i Berlin, men er innstilt på at utlån innvilges også til disse på samme vilkår som for Nationalmuseet i København. Forslag til vedtak: Nationalmuseet i Københavns søknad om utlån av gjenstander til bruk i utstillinga «Vikingernes verden kulturer i kontakt» i perioden juni november 2013 innvilges med unntak av gjenstand nr. 25 (TS nr. 5642) i henhold til utlånsoversikten vedlagt saken. 2

7 Kostnadene forbundet med utlånet dekkes av Nationalmuseet i København. Eventuelle søknader om utlån av gjenstander fra British Museum og Museum für Vor- und Frügeschichte til utstillinga «Vikingernes verden kulturer i kontakt» innvilges på samme vilkår som for Nationalmuseet i København. Tromsø, Marit Anne Hauan museumsdirektør Elisabeth Stormo administrativ leder Vedlegg: 1. Søknad fra Nasjonalmuseet datert 3. mai 2012 (arkivref.: 2012/2765) 2. Oversikt over aktuelle utlånsgjenstander 3. The Viking World Cultures in Contact. Exhibition draft for a temporary exhibition on the period of AD in Northern Europe 3

8 STTROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 19/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 3. juni 2013 Arkivref.: 2013/1415 EST003/824 Søknad fra The British Museum om utlån av gjenstander fra Tromsø Museum - Universitetsmuseet til midlertidig utstilling om vikingenes verden Bakgrunn The British Museum har i brev datert 19. januar 2013 søkt Tromsø Museum Universitetsmuseet (TMU) om å få låne en rekke gjenstander til den midlertidige utstillinga «Vikingenes verden kulturer i kontakt» (vedlegg 1). Utstillinga skal gjennomføres i samarbeid med Nationalmuseet i København og Museum für Vor- und Frügeschichte i Berlin. Søknaden fra The British Museum gjelder utlån i perioden mars juni Museumsstyret har i Sak M 1/13 Søknad fra Nationalmuseet i København om utlån av gjenstander fra Tromsø Museum Universitetsmuseet til midlertidig utstilling om vikingenes verden (vedlegg 2) behandla tilsvarende lånesøknad fra Nationalmuseet i København i forbindelse med den ovennevnte utstillinga. Utstillinga ved The British Museum er imidlertid ikke identiske med hensyn til gjenstander som ved utstillinga ved Nationalmuseet i København. Det foreligger per i dag ikke lånesøknad fra Museum für Vor- und Frügeschichte i Berlin. Ifølge brev fra The British Museum skal utstillinga i Berlin foregå i perioden høsten 2014 vinteren Museumsdirektøren vil legge utlånssak fram for behandling i museumsstyret når slik søknad foreligger. Vi viser for øvrig til Sak M 1/13 hvor det allerede er gjort rede for utstillingas relevans for formidling av nordnorsk kulturhistorie og for samarbeid mellom institusjonene om utstillinger og utlån av gjenstander. Utlånsgjenstander Fagmiljøet ved TMU og The British Museum har siden søknaden ble oversendt vært i dialog om gjenstander som The British Museum ønsker å låne. Det er søkt om utlån av totalt 44 gjenstander, i hovedsak smykker, perler og lignende, men også litt større gjenstander som sverd, øks gryte og skålvekt. 25 av disse skal også utlånes til Nationalmuseet i Københavns utstilling i perioden juni november Ett av utlånsobjektene The British Museum har søkt om å låne, anbefales imidlertid ikke utlånt på grunn av konserveringskrav, og den er derfor tatt ut av vedlagte liste over aktuelle utlånsgjenstander (vedlegg 3). Det er også søkt om lån av et sverdfeste som TMU har lånt ut til Lofotr Vikingmuseum. Museumsstyret har tidligere vedtatt at dette sverdfestet ikke skal utlånes til utstillinga Vikingenes verden fordi det medfører en betydelig forringelse av utstillinga ved Lofotr Vikingmuseum. Sverdfestet er derfor heller ikke tatt med i oversikten over aktuelle utlånsgjenstander. Det gjenstår dermed 42 gjenstander på utlånslista til vurdering i denne saken. Alle gjenstandene befinner seg nå ved TMU. To er i museets egen utstilling. Disse to gjenstandene (beinkammer) inngår NO-9037 Tromsø Sentralbord: Faks:

9 imidlertid i en større samling av kammer utstilt og det vil ikke forringe utstillinga dersom de to kammene tas ut. Museumsdirektørens vurdering Museumsstyret har tidligere vedtatt å bidra med gjenstander til utstillinga «Vikingenes verden kulturer i kontakt» og museumsdirektøren anbefaler derfor at TMU utlåner gjenstander i henhold til vedlagte utlånsliste til The British Museum til bruk i utstilling i perioden mars juni Det anbefales videre at The British Museum dekker kostnadene forbundet med utlånet. Forslag til vedtak: The British Museums søknad om utlån av gjenstander til bruk i utstillinga «Vikingenes verden kulturer i kontakt» i perioden mars juni 2014 innvilges i henhold til utlånsoversikten vedlagt saken. Kostnadene forbundet med utlånet dekkes av The British Museum. Tromsø, Marit Anne Hauan museumsdirektør Elisabeth Stormo administrativ leder Vedlegg: 1. Søknad fra The British Museum datert 18. januar 2013 (arkivref.: 2013/1415) 2. Sak M 1/13 Søknad fra Nationalmuseet i København om utlån av gjenstander fra Tromsø Museum Universitetsmuseet til midlertidig utstilling om vikingenes verden (arkivref.: 2012/2765) 3. Oversikt over aktuelle utlånsgjenstander til The British Museum Behandling i museumsstyret 3. juni 2013: Enstemmig vedtak: The British Museums søknad om utlån av gjenstander til bruk i utstillinga «Vikingenes verden kulturer i kontakt» i perioden mars juni 2014 innvilges i henhold til utlånsoversikten vedlagt saken. Kostnadene forbundet med utlånet dekkes av The British Museum. 2

10 Vedlegg 4 til Sak M 33/13 Oversikt over aktuelle utlånsgjenstander til Staatliche Museen zu Berlin Gjenstand nr Mus.nr. Undernr Gjenstand Utlånes til Nationalmuseet Utlånes til British Museum Nåværende plassering av gjenstanden dobbelspenne, bronse/tortoise brooch x x Tromsø museum dobbelspenne, bronse/tortoise brooch x x Tromsø museum kjede, bronse/bronze chain x x Tromsø museum perle, grønt glass/glass bead x x Tromsø museum perle, rød leirskifer/shale bead x x Tromsø museum spade, bein/bone cleaver (?) x x Tromsø museum vevsverd, bein/whale-bone weaving batten x x Tromsø museum kvalbeinsplate/whale-bone plate x x Tromsø museum halsring m runeinnskrift/silver neckring with runic inscription x x Tromsø museum halsring av sølv/silver neckring x x Tromsø museum krusifiks av sølv/silver cricifix x x Tromsø museum hengesmykke av sølv/silver pendant x x Tromsø museum ringspenne, sølv/ball-penannular brooch, silver x x Tromsø museum anheng, bronse/bronze pendant x x Tromsø museum a sverd av jern/iron sword x x Tromsø museum a gryte, kleber/soapstone vessel x x Tromsø museum b kam, bein/bone comb x x Tromsø museum h 1081 perler, glass/glass beads x x Tromsø museum i 108 perler, forskj/beads of different materials x x Tromsø museum 1

11 Vedlegg 4 til Sak M 33/13 Oversikt over aktuelle utlånsgjenstander til Staatliche Museen zu Berlin Gjenstand nr Mus.no. Undernr Gjenstand Utlånes til Nationalmuseet Utlånes til British Museum Nåværende plassering av gjenstanden m dobbelspenne, bronse/tortoise brooch x x Tromsø museum n dobbelspenne, bronse/tortoise brooch x x Tromsø museum q spenne, forgylt bronse/bronze brooch x x Tromsø museum r ringspenne, bronse/ball-penannular brooch x x Tromsø museum v skålvekt, bronse/bronze pair of scales x x Tromsø museum øks, gullbelagt jern/iron axe with gold inlay x x Tromsø museum 2

Innst. S. nr. 32. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 32. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 32 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:98 (2002-2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/8559 033 &17 44615/09 21.08.2009. Saksliste

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/8559 033 &17 44615/09 21.08.2009. Saksliste Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Bibliotek og kulturhus Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Oslo International Bible College

NOKUTs tilsynsrapporter Oslo International Bible College NOKUTs tilsynsrapporter Oslo International Bible College Revidering av fagskoleutdanningen menighet- og misjonsledelse Februar 2014 Tilbyder/studiested: Utdanningens navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform:

Detaljer

Varsel om endringer i VPO NOK Regelverket

Varsel om endringer i VPO NOK Regelverket Til: Finans Norge v/ adm. direktør Idar Kreutzer Verdipapirforetakenes Forbund v/ adm. direktør Sindre Støer Oppgjørsdeltakere i VPO NOK Likviditetsbanker i VPO NOK Deres ref.: Vår ref.:jbo Dato: 30. juni

Detaljer

Tre statlige høgskoler og retten til å tildele doktorgrad

Tre statlige høgskoler og retten til å tildele doktorgrad NORGESNETTRÅDETS RAPPORTER 02/2001 Tre statlige høgskoler og retten til å tildele doktorgrad Turid Hegerstrøm Tre statlige høgskoler og retten til å tildele doktorgrad Turid Hegerstrøm Norgesnettrådets

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Oslo Børs ASA 30. januar 2013

Protokoll fra styremøte i Oslo Børs ASA 30. januar 2013 Protokoll fra styremøte i Oslo Børs ASA 30. januar 2013 Intex Resources ASA - overtredelse av løpende informasjonsplikt 1 Innledning Saken gjelder spørsmål om Intex Resources ASA ( Intex eller selskapet

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet Styresak: 43/14 Møtedato: 11. juni 2014 Journalnummer:../ NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Se vedlagte notat med programbeskrivelse. Saken gjelder

Detaljer

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 Acta Kapitalforvaltning ASA Børehaugen 1 4000 STAVANGER Jøran Nygaard Dir. tlf.: 22 93 98 16 Vår referanse: 08/9537 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 MERKNADER - ENDELIG

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven

Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven Utenriksdepartementet St.prp. nr. 73 (2005 2006) Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven Tilråding fra Utenriksdepartementet av 2.

Detaljer

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Difi gjennomfører en årlig revisjon av alle anvendelsesområder i listen over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig

Detaljer

Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere. En evaluering gjennomført av Oxford Research AS

Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere. En evaluering gjennomført av Oxford Research AS Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere En evaluering gjennomført av Oxford Research AS Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet

Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet TØI rapport 1386/2014 Fridulv Sagberg Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet TØI rapport 1386/2014 Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet

Detaljer

NOU. Skadeforsikringsselskapenes virksomhet. Utredning nr. 20 fra Banklovkommisjonen. Norges offentlige utredninger

NOU. Skadeforsikringsselskapenes virksomhet. Utredning nr. 20 fra Banklovkommisjonen. Norges offentlige utredninger NOU Norges offentlige utredninger 2008: 20 Skadeforsikringsselskapenes virksomhet Utredning nr. 20 fra Banklovkommisjonen Norges offentlige utredninger 2008 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt?

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? 22. april 2013 Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? Med utgangspunkt i ikke-formell opplæring på norske arbeidsplasser For information on obtaining additional

Detaljer

Nils Olsson/Andreas Økland (SINTEF) Eventuelle eksterne faglige kontakter/veiledere:

Nils Olsson/Andreas Økland (SINTEF) Eventuelle eksterne faglige kontakter/veiledere: Oppgavens tittel: SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV JERNBANEPROSJEKT Dato: 08.06.2011 Antall sider (inkl. bilag): 168 Masteroppgave X Prosjektoppgave Navn: Stud.techn. Siri Bøe Halvorsen Faglærer/veileder:

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Rapport 17/2011 Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang

Detaljer

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene?

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? (Se sidene 9-17) Styrets leder har ordet En ny milepel er nådd! Generalforsamlingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 10.11.2014

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 10.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3961 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.11.2014 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 10.11.2014 1. Brev til ordfører av 26.10.2014: Opprop

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavsplass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 09/1496 2009/40 18.02.2010 Klagenemndas gebyrvedtak 18. februar 2010

Detaljer

23/03/15. Ikke-formelle kvalifikasjoner i norsk handelsbransje. DAMVAD-rapport på oppdrag for Virke og Handel og Kontor

23/03/15. Ikke-formelle kvalifikasjoner i norsk handelsbransje. DAMVAD-rapport på oppdrag for Virke og Handel og Kontor 23/03/15 Ikke-formelle kvalifikasjoner i norsk handelsbransje DAMVAD-rapport på oppdrag for Virke og Handel og Kontor 2 IKKE-FORMELLE KVALIFIKASJONER I NORSK HANDELSBRANSJE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013 Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013 Foto: Ilja Hendel 58 børsnoteringer BØRSNOTERINGER SIDEN siden 2005 Oslo Bergen london Singapore Shanghai Kobe FORORD Børssirkulærer, vedtak og uttalelser består

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Etablering av sentre for verdensarven

Etablering av sentre for verdensarven Etablering av sentre for verdensarven Marit Myrvoll Marit Myrvoll. 2010. Etablering av sentre for verdensarven. NIKU Rapport 37: 26. Oslo, april 2010 NIKU Rapport 37 ISSN 1503-4895 ISBN 978-82-8101-083-3

Detaljer

Evaluering av tilskudd til tilpasning

Evaluering av tilskudd til tilpasning Evaluering av tilskudd til tilpasning Rapport 2014-14 Proba-rapport nr 2014-14, Prosjekt nr. 14014 ISSN: 1891-8093 LEB/EW/SK, AG, 19.12.2014 -- Offentlig -- Evaluering av tilskudd til tilpasning Utarbeidet

Detaljer