Barn og snøscooterkjøring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn og snøscooterkjøring"

Transkript

1 Barn og snøscooterkjøring Innlevert av 6. og 7. klasse ved Talvik skole (Alta, Finnmark) Årets nysgjerrigper 2014

2 Her i Finnmark er snøscooter en ganske vanlig del av livet til mange barn og voksne. 6. og 7. trinn ønsket i år å være med i nysgjerrigper sammen, og temaet barn og snøscooterkjøring ble til sist stemt frem som forskningsprosjekt. 6. trinn var med på nysgjerrigper i fjor, mens 7. trinn er med for første gang. Ansvarlig veileder: Aina Lena Todal Nilsen Antall deltagere (elever): 16 Innlevert dato: Deltagere: Marianne B., Johannes P., Elias L., Elise N., Markus I., Marie K., Raija J., May- Runa K., Victoria G., John- Arne B., Remy S. B., Jenny O., Camilla O., Simone F., Kathrine U., Morgan H. 2

3 Dette lurer jeg på Barn og snøscooterkjøring Får noen barn i Talvik lov til å kjøre snøscooter alene før de er gamle nok? Hvorfor er det slik Hypotese: Det er mange barn som får lov til å kjøre snøscooter alene. Vi tror at mange voksne lar barna sine kjøre alene på fjellet. Legg en plan Gruppeinndeling Gruppe 1: Finne frem til statistikker og oversikter over ulykker på internett Gruppe 2: Gjennomføre en spørreundersøkelse for barn Gruppe 3: Spørre fagfolk Gruppe 4: Spørreundersøkelse for voksne. Ut å hente opplysninger Gruppe 1: Søke på internett etter statistikker og annen informasjon Gruppe 2:Spørreundersøkelse for barn Gruppe 3: Kontakte forskere og personer knyttet til redningstjenester og snøscooteroreninger. Gruppe 4: Spørreundersøkelse for voksne. Dette har jeg funnet ut Konklusjon etter spørreundersøkelsen for barn. Konkluksjon etter spørreundersøkelsen for voksne Sammenligning av resultater Fortell til andre Vise rapporten. 3

4 Dette lurer jeg på Barn og snøscooterkjøring Vi har gjort undersøkelser om barn og snøscooterkjøring. Vi har også prøvd å finne ut hvor mange ulykker det er under bruk av snøscooter, med skader og dødsfall som resultat. Får noen barn i Talvik lov til å kjøre snøscooter alene før de er gamle nok? Vi har valgt å forske på dette spørsmålet da vi tror at det er flere barn her i bygda vår som får lov til å kjøre alene med snøsccoter før de har blitt gamle nok. Vi ønsker å finne ut hvor de kjører og om de vet reglene for å kjøre med snøscooter. Noen kjører også lovlig på bane, men kjører de også ute i naturen? Samtidig har vi lyst Illustrasjonsfoto. Snøscooteren er ikke i fart. til å finne ut om det er mange ulykker med snøscooter i løpet av en viss periode, og om det er barn involvert. En av grunnen til at vi ønsket å forske på dette var en artikkel i en avis, der en far fikk bot for å la sin 10 år gamle sønn kjøre alene på en snøscooter på fjellet, mens han selv kjørte ved siden av. Hvilke holdninger har voksne til at barn kjører snøscooter? 4

5 Hvorfor er det slik Hypotese: Det er mange barn som får lov til å kjøre snøscooter alene. Vi tror at mange voksne lar barna sine kjøre alene på fjellet. Vi tror at det er mange barn som får lov til å prøve å kjøre snøscooter før de er gamle nok fordi både foreldre og barn er interessert i snøscooterkjøring. Vi vet at det er noen som får kjøre snøscooter selv om de ikke er gamle nok, men vi vet ikke hvor mange. Det virker som om noen voksne ikke bryr seg. Synes de da at reglene er for strenge? Det er flere grunner til at unge kjører ulovlig. Det er mange som ikke vet at aldersgrensen er 16 år for å kjøre snøscooter. Det er de minste barna. Det blir da de voksnes ansvar. Mange kjører ulovlig fordi de ikke vet hva aldersgrensen er, men de som vet hva reglene er kjører fordi de synes det er gøy. Ungdommer vet hva reglene er og at de ikke er gamle nok, men de kjører allikevel. 5

6 Legg en plan for undersøkelsen Gruppeinndeling Vi deler klassen inn i 4 ulike grupper som skal jobbe med hver sine områder. Her er hele gjengen samlet på skoletrappa. Gruppe 1: Finne frem til statistikker og oversikter over ulykker på internett Vi skal jobbe på internett med å finne frem til statistikker som allerede finnes over snøscooterulykker. De skal prøve å finne ut hvor mange som blir skadet og omkommer hvert år i ulykker med snøscootere. Gruppa består av Marie, Simone, Morgan og Markus Vi skal bruke nettsidene til de ulike avisene, Google, statistisk sentralbyrå og lignende. Gruppe 2: Gjennomføre en spørreundersøkelse for barn Vi skal lage en spørreundersøkelse til alle elevene på Talvik skole om hvordan de bruker snøscooteren. Vi er interessert i å få vite om de får lov av voksne til å kjøre på egenhånd 6

7 og hvor gammel de var når de kjørte snøscooter for første gang alene. Først må vi finne ut hvilke spørsmål vi skal stille. Så må vi gå rundt på skolen til alle elever med spørsmålene. De minste elevene må vi forklare spørsmålene til. Etterpå må vi finne ut hvordan vi skal lage en statistikk. Vi blir å bruke Excel. Gruppa består av Camilla, Raija, Johannes og John-Arne Gruppe 3: Spørre fagfolk De skal finne frem til personer vi kan intervjue om snøscooterulykker og holdninger til snøscooterbruk. De skal se om de klarer å finne ut hva som er registrert av ulykker på sykehus, hos Røde Kors og andre. De skal også ta kontakt med den lokale snøscooterforeningen for å finne ut hvilke holdninger de har til snøscooterkjøring og barn. Vi blir å skrive og sende mailer til noen og ringe til noen. Gruppa består av Victoria, Kathrine, Remy og Jenny. Gruppe 4: Spørreundersøkelse for voksne. Vi skal lage en spørreundersøkelse for voksne. Vi må finne ut hvilke holdninger voksne har når det gjelder barn som kjører alene på snøscooter og hvordan de selv forholder seg til lover og regler. Vi skal først lage et spørreskjema, og så skal vi gå rundt i bygda for å få de voksne til å svare. Så må vi samle alle svarene i et regneark og lage statistikker. Gruppa består av Marianne, Elias, May Runa og Elise 7

8 Ut for å hente opplysninger Gruppe 1: Søke på internett etter statistikker og annen informasjon Denne gruppen hadde i oppgave å finne frem til statistikker på ulykker med snøscootere i Norge, og finne ut om det var barn involvert. Vi prøvde først å snakke litt i klassen, om det var noen som visste om som hadde blitt skadet eller hadde omkommet i en snøscooterulykke. De fleste visste om en som hadde omkommet, da han var onkelen til ei jente i 6. klasse. Læreren vår visste om 4 som hadde omkommet i løpet av de siste 35 årene i Talvik, og alle var voksne menn. Den første var en mann som kjørte inn i en lysstolpe for 35 år siden. Den andre dødsulykken skjedde for 19 år siden da en mann var og hentet et lass med ved i skogen, og fikk sleden over seg mens scooteren sto i ro. Den tredje personen omkom i 2005 når han var på vei hjem fra en fjelltur og fikk snøcooteren over seg da den tippet rundt. Den siste omkom for 7 år siden da han kjørte utfor et stup. (Vi brukte gravminnearkivet for å finne ut hvor lenge siden det var at disse personene døde) Vi fant en artikkel på nettsiden til Tidsskrift for den norske legeforening om skader fra bruk av snøscootere i Vest-Finnmark. (http://tidsskriftet.no/article/ ) Her er et lite avsnitt fra en undersøkelse som ble gjort ved Hammerfest sykehus i 2002 og 2003: "Resultater. Vi fant 67 personer skadet i forbindelse med snøscooterkjøring, hovedsakelig menn i alderen Flest skader skjedde under fritidskjøring, i helgene, etter solnedgang og utenfor merket løype. Skadene medførte innleggelse for 45 pasienter. 13 pasienter ble alvorlig, meget alvorlig eller kritisk skadet, og to omkom. Ulykken skyldtes oftest at føreren mistet kontroll over snøscooteren. Vi har ikke pålitelige data for alkoholpåvirkning." Vi synes at det var vanskelig å finne gode nok statistikker så vi lagde vår egen oversikt ut fra avisartikler fra i år. Se vedlegg. Gruppe 2:Spørreundersøkelse for barn Vi lagde en spørreundersøkelse for barn for å finne ut om de får lov til å kjøre snøscooter før de er gamle nok, og om de kan de ulike reglene for kjøring med snøscooter. Undersøkelsen ble gjort blant alle elevene ved Talvik skole i skoletiden. Spørsmålene vi hadde var: 8

9 Er du gutt/ jente? Hvor gammel er du? Har du fått lov til å styre en snøscooter når en voksen sitter bakpå? Har du kjørt snøscooter helt alene? Kjører du snøscooter på bane? Får du lov av foreldrene dine til å kjøre snøscooter alene uten oppsyn av voksne? Hvor gammel var du da du kjørte snøscooter alene for første gang? Hvem får du lov til å kjøre snøscooter av? Vil du kjøre snøscooter? Vet du hvor gammel man må være for å kjøre snøscooter? Må man ha sertifikat for å kjøre snøscooter? Kan du noen regler for å kjøre snøscooter? Har du blitt skadet i en snøscooterulykke? Vet du om noen som har blitt skadet/ omkommet i en snøscooterulykke? Resultatene fra denne undersøkelsen er lagt som vedlegg. Det var totalt 58 elever 49 elever har snøscooter i familien. som svarte på undersøkelsen. 50 har fått styre snøscooter når en voksen har sittet bakpå. 33 har kjørt snøscooter alene, og av disse har 18 fått kjøre alene uten oppsyn av en voksen. 19 har kjørt på egen eiendom. 4 kjører på bane. 26 kjører på fjellet. 47 vil kjøre snøscooter. 35 vet hvor gammel man må være for å kjøre snøscooter. 47 vet at man må ha sertifikat. 35 kan noen regler for kjøring med snøscooter. 3 har skadet seg. 29 vet om noen som har skadet seg/omkommet i snøscooterulykker. Der barna får lov til å kjøre snøscooter alene, opplyser flesteparten at det er pappa som gir lov til dette, men det er også noen mammaer eller begge foreldrene. 9

10 Gruppe 3: Kontakte forskere og personer knyttet til redningstjenester og snøscooteroreninger. Denne gruppen skulle prøve å komme i kontakt med personer som kunne vise til statistikker over ulykker som har ført til skader på personer. De skulle også finne frem til lokale snøscooterforeninger for å finne ut om hvilke holdninger de har til barns bruk av snøscooter. Det ble skrevet mail til Alta snøscooterforening Disse ble ringt til: Norsk pasientregister Helsedirektoratet Hammerfest sykehus Byhagen legesenter Legevakta. Det ble planlagt å ringe til Røde kors og Norsk folkehjelp, men tiden strakk ikke til. Det var ingen som kunne hjelpe i noen grad, bortsett fra litt informasjon fra 10

11 Per-Espen Kjellmann som er styreleder i Alta snøscooterforening om deres holdningsarbeid. Dette er hans svar: "Hei Selvsagt har jeg tid til å svare dere :-) Alta Snøscooterforening/NMK Alta er et idrettslag som er tilknyttet Norges Idrettsforbund via Norges Motorsportforbund Vi er også tilsluttet Norges Bilsportforbund via Norsk Motorklubb Pr er vi: 401 medlemmer av alle kategorier, hvorav: 45 medlemmer under 12 år 54 medlemmer mellom 12 og 16 år 110 medlemmer mellom 16 og 30 år 65 kvinnelige medlemmer 36 av våre medlemmer er utdannet som trenere eller aktivitetsledere. Dette gjør oss til den overlegent største Motorsportsklubben i Nord-Norge og vi er faktisk den 5. største klubben i Norge basert på medlemstall. Vi har i dag aktive i følgende motorsportsgrener: Snowcross, Freestyle, Dragrace, Motocross, ATV Cross, Roadracing, Bilcross og Rallycross. Med den pågående utbyggingen av Kvenvikmoen Motorpark vil vi i tillegg kunne tilby aktiviteter innen Formel-K (Gokart), Supermotard, Enduro, Trial og Drifting. I tillegg vil vi fra sommeren ha en egen seksjon for Radiostyrt Motorsport og Radiostyrt Luftsport. Som man forstår så er det en meget stor aktivitet i Alta SSF/NMK Alta. Barn og scooterbruk 2-3 ganger pr. uke er det organisert trening på banen med Motocross og Snowcross for barn og unge fra 5 år. For å drive med kjøring av snøscooter før man er 16 år må man være tilsluttet en NMF klubb og ha lisens i gjeldende gren. Vi har null-toleranse for kjøring utenfor lukket anlegg og med en godkjent aktivitetsleder til stede. Håper dette var svar på noen av spørsmålene mvh Per Espen Kjellmann" Vi skulle få litt hjelp fra Håkon Haaheim som er seniorrådgiver i helsedirektoratet, der vi måtte skrive en mail med spørsmål. Dette er hva han svarte: "Fra vår statistikk er det ikke mulig å isolere ulykker i forbindelse med snøscooter. Om dere fremdeles leter etter kilder til denne typen informasjon, anbefaler jeg dere å kontakte statistisk sentralbyrå (SBB) eller Statens vegvesen. Dere kan også henvende dere direkte til 11

12 forskere som har skrevet noe om dette tidligere, se for eksempel Denne artikkelen ligger som vedlegg. Byhagen legesenter hadde ingen statistikk over snøscooterulykker. Gruppe 4: Spørreundersøkelse for voksne. Vi lagde en spørreundersøkelse til voksne for å finne ut om de kjører snøscooter, hva de synes om regler og hva de mener om barn og snøscooterkjøring. Her er spørsmålene: Er du kvinne/ mann Hvor gammel er du? Har du snøscooter? Hvor ofte kjører du snøscooter om vinteren? Bruker du hjelm? Ville du helst slippe å bruke hjelm? Synes du at reglene for snøscooterkjøring er for streng? Er aldersgrensen for å kjøre snøscooter for høy? Er det greit at barn kjører snøscooter? Hvis du har barn - Lar du dine barn kjøre snøscooter alene? Hvis ja, hvor gammel var dine barn da de kjørte alene for første gang? Resultatene fra denne undersøkelsen finnes som vedlegg. Av totalt 55 voksne ønsket 10 helst slippe å bruke hjelm. 11 synes at reglene for snøscooterkjøring er for strenge. 3 synes at aldersgrensen er for høy. 4 synes det er greit at barn kjører snøscooter. 5 lar sine barn kjøre snøscooter alene. 12

13 Dette har jeg funnet ut Konklusjon etter spørreundersøkelsen for barn. Det er ganske mange barn som sier at de får lov til å kjøre snøscooter alene uten at foreldrene sitter på. To barn fikk kjøre snøscooter alene allerede når de var 3 år, og hele 26 barn hadde kjørt alene før de ble 10 år. De aller fleste som har snøscooter i familien får lov til å styre når foreldrene sitter bakpå. De yngste vet ikke reglene for å kjøre snøscooter, men det gjør nesten alle i ungdomsskolen. De som kjenner til reglene, bryr seg ikke noe særlig om dem. Vi fant også ut at det bare er 7 elever som sier at de ikke har snøscooter hjemme. Det vil si at det er ganske vanlig med snøscooter i Talvik. Konkluksjon etter spørreundersøkelsen for voksne Det var 55 voksne som svarte på undersøkelsen vår. Helst burde vi ha spurt bare foreldrene til elevene på skolen, men det kom vi på etterpå. Mange av de som vi spurte hadde ikke barn, eller barna deres var voksen. Vi fant ut at det var 36 voksne som brukte hjelm, men de som ikke hadde hjelm hadde heller ikke snøscooter. Det var bare en som kjørte snøscooter uten hjelm. 12 ville helst slippe å bruke hjelm, og de synes at reglene var for strenge. Men de brukte hjelm uansett. 4 synes aldersgrensen er for høy og disse synes også at det var greit at barn kjører snøscooter. Det er syv som sier at de lar barna kjøre alene, men noen av disse barna er voksne. Det var en som skrev at barnet var 3/4 år første gang den kjørte snøscooter alene for første gang, en var 7 år, en var 8 år og en var 14 år. Resten var over 16 år. Sammenligning av resultater Om vi sammenligner med hva barna svarte så vil ikke det stemme helt i spørsmålet om barn kjører alene. Det er ganske mange barn som sier at de har kjørt alene, men de voksne sier noe annet. Vi hadde en diskusjon i klasserommet og kom frem til at vi visste om ganske mange barn som kjørte snøscooter alene og foreldrene visste om dette. I 6. og 7. klasse er det flere som har kjørt alene. Kan det være at ikke alle foreldrene er spurt? Noen barn har kanskje fått lov til å kjøre av en annen voksen eller en ungdom med snøscooter. På spørsmålet om hvem som lar barn kjøre, svarte flest barn at det er pappaer. Noen mammaer lar også sine barn få kjøre. Ganske få andre personer er nevnt. 13

14 Det er bare 3 barn som sier at de har blitt skadet på snøscooter. Det var bare småskader. Det er ganske bra at så få barn blir skadet når det er så mange som har kjørt alene. De fleste av de minste barna har nok ikke fått kjøre så langt, og ikke så fort, men vi vet om flere ungdomsskoleelever mellom 13 og 15 år som får kjøre alene på fjellet. I år har det ikke vært mange snøscooterulykker der barn er blitt skadet. I Finnmark var det 2 barn som ble påkjørt av en snøscooter som skulle av en tilhenger, men disse ble ikke alvorlig skadet. De fleste voksne som ble spurt i undersøkelsen synes ikke at det er greit at barn kjører snøscooter alene. Når så mange barn allikevel gjør det, kan det være at de voksne ikke vil si at de lar ungene sine gjøre det. Det kan også hende at noen barn har misforstått spørsmålene, eller at de har krysset av feil. 14

15 Fortell til andre Vise rapporten. Denne rapporten skal vi sende inn til nysgjerrigper, og vi blir å legge den inn på facebooksiden til skolen vår. Lokalavisen vil også få tilsendt rapporten for å skrive en liten artikkel i avisen om dette. 15

16 Vedlegg Vedlegg på Internett resultater spørreundersøkelser for barn Oversikt over snøscooterulykker i Norge i Resultater fra spørreundersøkelsen for voksne 16

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Lærer vi bedre ved å høre på musikk, eller jobber vi bare raskere? Klasse: 6A, Storevarden skole Skole: Storevarden skole (Sola, Rogaland) Antall deltagere (elever):

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Lengdemål Årets nysgjerrigper 2015

Lengdemål Årets nysgjerrigper 2015 Lengdemål Innlevert av 6.klasse ved Korgen sentralskole (Hemnes, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 "Prosjekt øyemål" har vært veldig morsomt å jobbe med, selv om vi har brukt mye tid til både planlegging

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Hvorfor er tennene hvite?

Hvorfor er tennene hvite? Hvorfor er tennene hvite? Innlevert av 7b Grålum skole ved Grålum barneskole (Sarpsborg, Østfold) Årets nysgjerrigper 2011 Tusen takk for støtte av tannlege team Hilde Aas som hjalp oss, vi har også fått

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Stemmer det at noen virkelig kan se inn i fremtiden? Klasse: 7. klasse Skole: Hillestad skole (Holmestrand, Vestfold) Antall deltagere (elever): 11 Dato: 30.04.2009

Detaljer

Myntene på handelsstedet

Myntene på handelsstedet Myntene på handelsstedet Innlevert av 1.-4. trinn ved Kjerringøy skole (Bodø, Nordland) Årets nysgjerrigper 2013 Kjerringøy er ei lita bygd i Nordland, med omtrent 350 innbyggere. Kjerringøy skole er en

Detaljer

Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre? Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre? Innlevert av 1.-4. trinn ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2013 Vi vil takke alle som tok seg tid til å svare på spørsmål.

Detaljer

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Innlevert av 1-4 ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Så ble det nysgjerrigperprosjekt i år. Elevene får et eierforhold til prosjektet

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Finnes det jente og guttefarger? Klasse: 1.-4.trinn Skole: Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Antall deltagere (elever): 13 Dato: 22.04.2010 Side 1 Vi takker foreldrene

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken?

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Innlevert av 7. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Vi var med i forskningskampanjen der vi målte temperaturen hjemme

Detaljer

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune?

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Innlevert av 5., 6., og 7. klasse, Eggedal skole ved Eggedal skole (sigdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2015 (Forsidebildet er hentet fra Sigdal kommunes

Detaljer

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Innholdsfortegnelse Hvorfor får man lyst til å danse av musikk?... 1 5A forsker ved

Detaljer

Kortryllekunst og matematikk.

Kortryllekunst og matematikk. Kortryllekunst og matematikk. Innlevert av 7. trinn, Ulsmåg skole ved Ulsmåg skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 201 Kjære leser Nå skal du få lese en rapport om et korttriks og mattematikk.

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor iser tennene Klasse: 4A og 4B Skole: Emblem skule (Ålesund, Møre og Romsdal) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 03.06.2010 Side 1 Vi er ei klasse på 20.

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte?

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Innlevert av 5. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2011 Ansvarlig veileder: Birthe Hodnekvam Antall deltagere

Detaljer

Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård

Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård Samfunnsfaglig undersøkelse Sosiologi og Sosialantropologi VG2 Hva/hvem har en innvirkning på ungdommens søvnvaner i dag? Hvordan påvirker disse vanene skolemotivasjonen deres? Tonje Malene Stenstad, Lasse

Detaljer

Hvorfor kan damer gjøre flere ting samtidig enn det menn kan?

Hvorfor kan damer gjøre flere ting samtidig enn det menn kan? Hvorfor kan damer gjøre flere ting samtidig enn det menn kan? Innlevert av 5.trinn (5A og 5B) ved Buggeland skole (Sandnes, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Det er sikkert mange i verden som har lurt

Detaljer

Er det forskjell på hvordan man bruker mobil i byen og på bygda?

Er det forskjell på hvordan man bruker mobil i byen og på bygda? Er det forskjell på hvordan man bruker mobil i byen og på bygda? 1 Forord Vi er 7.klasse ved Koppang skole. Dette prosjektet har det vært moro å jobbe med. Vi hadde i utgangspunktet mange forslag til prosjekt,

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Kan vi lære oss å like mat vi ikke liker hvis vi prøver ofte nok?

Kan vi lære oss å like mat vi ikke liker hvis vi prøver ofte nok? Kan vi lære oss å like mat vi ikke liker hvis vi prøver ofte nok? Innlevert av 7abc ved Workinnmarka skole (Tromsø, Troms) Årets nysgjerrigper 2013 Hvem har vel ikke opplevd at foreldrene sier at du må

Detaljer

Hvorfor spiser barn mer kjøtt enn fisk?

Hvorfor spiser barn mer kjøtt enn fisk? Hvorfor spiser barn mer kjøtt enn fisk? Innlevert av 1.-4 trinn ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2011 Vi har lært mye både barna og lærere. Ungene har vært med på å skrive på rapportene

Detaljer