Barn og snøscooterkjøring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn og snøscooterkjøring"

Transkript

1 Barn og snøscooterkjøring Innlevert av 6. og 7. klasse ved Talvik skole (Alta, Finnmark) Årets nysgjerrigper 2014

2 Her i Finnmark er snøscooter en ganske vanlig del av livet til mange barn og voksne. 6. og 7. trinn ønsket i år å være med i nysgjerrigper sammen, og temaet barn og snøscooterkjøring ble til sist stemt frem som forskningsprosjekt. 6. trinn var med på nysgjerrigper i fjor, mens 7. trinn er med for første gang. Ansvarlig veileder: Aina Lena Todal Nilsen Antall deltagere (elever): 16 Innlevert dato: Deltagere: Marianne B., Johannes P., Elias L., Elise N., Markus I., Marie K., Raija J., May- Runa K., Victoria G., John- Arne B., Remy S. B., Jenny O., Camilla O., Simone F., Kathrine U., Morgan H. 2

3 Dette lurer jeg på Barn og snøscooterkjøring Får noen barn i Talvik lov til å kjøre snøscooter alene før de er gamle nok? Hvorfor er det slik Hypotese: Det er mange barn som får lov til å kjøre snøscooter alene. Vi tror at mange voksne lar barna sine kjøre alene på fjellet. Legg en plan Gruppeinndeling Gruppe 1: Finne frem til statistikker og oversikter over ulykker på internett Gruppe 2: Gjennomføre en spørreundersøkelse for barn Gruppe 3: Spørre fagfolk Gruppe 4: Spørreundersøkelse for voksne. Ut å hente opplysninger Gruppe 1: Søke på internett etter statistikker og annen informasjon Gruppe 2:Spørreundersøkelse for barn Gruppe 3: Kontakte forskere og personer knyttet til redningstjenester og snøscooteroreninger. Gruppe 4: Spørreundersøkelse for voksne. Dette har jeg funnet ut Konklusjon etter spørreundersøkelsen for barn. Konkluksjon etter spørreundersøkelsen for voksne Sammenligning av resultater Fortell til andre Vise rapporten. 3

4 Dette lurer jeg på Barn og snøscooterkjøring Vi har gjort undersøkelser om barn og snøscooterkjøring. Vi har også prøvd å finne ut hvor mange ulykker det er under bruk av snøscooter, med skader og dødsfall som resultat. Får noen barn i Talvik lov til å kjøre snøscooter alene før de er gamle nok? Vi har valgt å forske på dette spørsmålet da vi tror at det er flere barn her i bygda vår som får lov til å kjøre alene med snøsccoter før de har blitt gamle nok. Vi ønsker å finne ut hvor de kjører og om de vet reglene for å kjøre med snøscooter. Noen kjører også lovlig på bane, men kjører de også ute i naturen? Samtidig har vi lyst Illustrasjonsfoto. Snøscooteren er ikke i fart. til å finne ut om det er mange ulykker med snøscooter i løpet av en viss periode, og om det er barn involvert. En av grunnen til at vi ønsket å forske på dette var en artikkel i en avis, der en far fikk bot for å la sin 10 år gamle sønn kjøre alene på en snøscooter på fjellet, mens han selv kjørte ved siden av. Hvilke holdninger har voksne til at barn kjører snøscooter? 4

5 Hvorfor er det slik Hypotese: Det er mange barn som får lov til å kjøre snøscooter alene. Vi tror at mange voksne lar barna sine kjøre alene på fjellet. Vi tror at det er mange barn som får lov til å prøve å kjøre snøscooter før de er gamle nok fordi både foreldre og barn er interessert i snøscooterkjøring. Vi vet at det er noen som får kjøre snøscooter selv om de ikke er gamle nok, men vi vet ikke hvor mange. Det virker som om noen voksne ikke bryr seg. Synes de da at reglene er for strenge? Det er flere grunner til at unge kjører ulovlig. Det er mange som ikke vet at aldersgrensen er 16 år for å kjøre snøscooter. Det er de minste barna. Det blir da de voksnes ansvar. Mange kjører ulovlig fordi de ikke vet hva aldersgrensen er, men de som vet hva reglene er kjører fordi de synes det er gøy. Ungdommer vet hva reglene er og at de ikke er gamle nok, men de kjører allikevel. 5

6 Legg en plan for undersøkelsen Gruppeinndeling Vi deler klassen inn i 4 ulike grupper som skal jobbe med hver sine områder. Her er hele gjengen samlet på skoletrappa. Gruppe 1: Finne frem til statistikker og oversikter over ulykker på internett Vi skal jobbe på internett med å finne frem til statistikker som allerede finnes over snøscooterulykker. De skal prøve å finne ut hvor mange som blir skadet og omkommer hvert år i ulykker med snøscootere. Gruppa består av Marie, Simone, Morgan og Markus Vi skal bruke nettsidene til de ulike avisene, Google, statistisk sentralbyrå og lignende. Gruppe 2: Gjennomføre en spørreundersøkelse for barn Vi skal lage en spørreundersøkelse til alle elevene på Talvik skole om hvordan de bruker snøscooteren. Vi er interessert i å få vite om de får lov av voksne til å kjøre på egenhånd 6

7 og hvor gammel de var når de kjørte snøscooter for første gang alene. Først må vi finne ut hvilke spørsmål vi skal stille. Så må vi gå rundt på skolen til alle elever med spørsmålene. De minste elevene må vi forklare spørsmålene til. Etterpå må vi finne ut hvordan vi skal lage en statistikk. Vi blir å bruke Excel. Gruppa består av Camilla, Raija, Johannes og John-Arne Gruppe 3: Spørre fagfolk De skal finne frem til personer vi kan intervjue om snøscooterulykker og holdninger til snøscooterbruk. De skal se om de klarer å finne ut hva som er registrert av ulykker på sykehus, hos Røde Kors og andre. De skal også ta kontakt med den lokale snøscooterforeningen for å finne ut hvilke holdninger de har til snøscooterkjøring og barn. Vi blir å skrive og sende mailer til noen og ringe til noen. Gruppa består av Victoria, Kathrine, Remy og Jenny. Gruppe 4: Spørreundersøkelse for voksne. Vi skal lage en spørreundersøkelse for voksne. Vi må finne ut hvilke holdninger voksne har når det gjelder barn som kjører alene på snøscooter og hvordan de selv forholder seg til lover og regler. Vi skal først lage et spørreskjema, og så skal vi gå rundt i bygda for å få de voksne til å svare. Så må vi samle alle svarene i et regneark og lage statistikker. Gruppa består av Marianne, Elias, May Runa og Elise 7

8 Ut for å hente opplysninger Gruppe 1: Søke på internett etter statistikker og annen informasjon Denne gruppen hadde i oppgave å finne frem til statistikker på ulykker med snøscootere i Norge, og finne ut om det var barn involvert. Vi prøvde først å snakke litt i klassen, om det var noen som visste om som hadde blitt skadet eller hadde omkommet i en snøscooterulykke. De fleste visste om en som hadde omkommet, da han var onkelen til ei jente i 6. klasse. Læreren vår visste om 4 som hadde omkommet i løpet av de siste 35 årene i Talvik, og alle var voksne menn. Den første var en mann som kjørte inn i en lysstolpe for 35 år siden. Den andre dødsulykken skjedde for 19 år siden da en mann var og hentet et lass med ved i skogen, og fikk sleden over seg mens scooteren sto i ro. Den tredje personen omkom i 2005 når han var på vei hjem fra en fjelltur og fikk snøcooteren over seg da den tippet rundt. Den siste omkom for 7 år siden da han kjørte utfor et stup. (Vi brukte gravminnearkivet for å finne ut hvor lenge siden det var at disse personene døde) Vi fant en artikkel på nettsiden til Tidsskrift for den norske legeforening om skader fra bruk av snøscootere i Vest-Finnmark. (http://tidsskriftet.no/article/ ) Her er et lite avsnitt fra en undersøkelse som ble gjort ved Hammerfest sykehus i 2002 og 2003: "Resultater. Vi fant 67 personer skadet i forbindelse med snøscooterkjøring, hovedsakelig menn i alderen Flest skader skjedde under fritidskjøring, i helgene, etter solnedgang og utenfor merket løype. Skadene medførte innleggelse for 45 pasienter. 13 pasienter ble alvorlig, meget alvorlig eller kritisk skadet, og to omkom. Ulykken skyldtes oftest at føreren mistet kontroll over snøscooteren. Vi har ikke pålitelige data for alkoholpåvirkning." Vi synes at det var vanskelig å finne gode nok statistikker så vi lagde vår egen oversikt ut fra avisartikler fra i år. Se vedlegg. Gruppe 2:Spørreundersøkelse for barn Vi lagde en spørreundersøkelse for barn for å finne ut om de får lov til å kjøre snøscooter før de er gamle nok, og om de kan de ulike reglene for kjøring med snøscooter. Undersøkelsen ble gjort blant alle elevene ved Talvik skole i skoletiden. Spørsmålene vi hadde var: 8

9 Er du gutt/ jente? Hvor gammel er du? Har du fått lov til å styre en snøscooter når en voksen sitter bakpå? Har du kjørt snøscooter helt alene? Kjører du snøscooter på bane? Får du lov av foreldrene dine til å kjøre snøscooter alene uten oppsyn av voksne? Hvor gammel var du da du kjørte snøscooter alene for første gang? Hvem får du lov til å kjøre snøscooter av? Vil du kjøre snøscooter? Vet du hvor gammel man må være for å kjøre snøscooter? Må man ha sertifikat for å kjøre snøscooter? Kan du noen regler for å kjøre snøscooter? Har du blitt skadet i en snøscooterulykke? Vet du om noen som har blitt skadet/ omkommet i en snøscooterulykke? Resultatene fra denne undersøkelsen er lagt som vedlegg. Det var totalt 58 elever 49 elever har snøscooter i familien. som svarte på undersøkelsen. 50 har fått styre snøscooter når en voksen har sittet bakpå. 33 har kjørt snøscooter alene, og av disse har 18 fått kjøre alene uten oppsyn av en voksen. 19 har kjørt på egen eiendom. 4 kjører på bane. 26 kjører på fjellet. 47 vil kjøre snøscooter. 35 vet hvor gammel man må være for å kjøre snøscooter. 47 vet at man må ha sertifikat. 35 kan noen regler for kjøring med snøscooter. 3 har skadet seg. 29 vet om noen som har skadet seg/omkommet i snøscooterulykker. Der barna får lov til å kjøre snøscooter alene, opplyser flesteparten at det er pappa som gir lov til dette, men det er også noen mammaer eller begge foreldrene. 9

10 Gruppe 3: Kontakte forskere og personer knyttet til redningstjenester og snøscooteroreninger. Denne gruppen skulle prøve å komme i kontakt med personer som kunne vise til statistikker over ulykker som har ført til skader på personer. De skulle også finne frem til lokale snøscooterforeninger for å finne ut om hvilke holdninger de har til barns bruk av snøscooter. Det ble skrevet mail til Alta snøscooterforening Disse ble ringt til: Norsk pasientregister Helsedirektoratet Hammerfest sykehus Byhagen legesenter Legevakta. Det ble planlagt å ringe til Røde kors og Norsk folkehjelp, men tiden strakk ikke til. Det var ingen som kunne hjelpe i noen grad, bortsett fra litt informasjon fra 10

11 Per-Espen Kjellmann som er styreleder i Alta snøscooterforening om deres holdningsarbeid. Dette er hans svar: "Hei Selvsagt har jeg tid til å svare dere :-) Alta Snøscooterforening/NMK Alta er et idrettslag som er tilknyttet Norges Idrettsforbund via Norges Motorsportforbund Vi er også tilsluttet Norges Bilsportforbund via Norsk Motorklubb Pr er vi: 401 medlemmer av alle kategorier, hvorav: 45 medlemmer under 12 år 54 medlemmer mellom 12 og 16 år 110 medlemmer mellom 16 og 30 år 65 kvinnelige medlemmer 36 av våre medlemmer er utdannet som trenere eller aktivitetsledere. Dette gjør oss til den overlegent største Motorsportsklubben i Nord-Norge og vi er faktisk den 5. største klubben i Norge basert på medlemstall. Vi har i dag aktive i følgende motorsportsgrener: Snowcross, Freestyle, Dragrace, Motocross, ATV Cross, Roadracing, Bilcross og Rallycross. Med den pågående utbyggingen av Kvenvikmoen Motorpark vil vi i tillegg kunne tilby aktiviteter innen Formel-K (Gokart), Supermotard, Enduro, Trial og Drifting. I tillegg vil vi fra sommeren ha en egen seksjon for Radiostyrt Motorsport og Radiostyrt Luftsport. Som man forstår så er det en meget stor aktivitet i Alta SSF/NMK Alta. Barn og scooterbruk 2-3 ganger pr. uke er det organisert trening på banen med Motocross og Snowcross for barn og unge fra 5 år. For å drive med kjøring av snøscooter før man er 16 år må man være tilsluttet en NMF klubb og ha lisens i gjeldende gren. Vi har null-toleranse for kjøring utenfor lukket anlegg og med en godkjent aktivitetsleder til stede. Håper dette var svar på noen av spørsmålene mvh Per Espen Kjellmann" Vi skulle få litt hjelp fra Håkon Haaheim som er seniorrådgiver i helsedirektoratet, der vi måtte skrive en mail med spørsmål. Dette er hva han svarte: "Fra vår statistikk er det ikke mulig å isolere ulykker i forbindelse med snøscooter. Om dere fremdeles leter etter kilder til denne typen informasjon, anbefaler jeg dere å kontakte statistisk sentralbyrå (SBB) eller Statens vegvesen. Dere kan også henvende dere direkte til 11

12 forskere som har skrevet noe om dette tidligere, se for eksempel Denne artikkelen ligger som vedlegg. Byhagen legesenter hadde ingen statistikk over snøscooterulykker. Gruppe 4: Spørreundersøkelse for voksne. Vi lagde en spørreundersøkelse til voksne for å finne ut om de kjører snøscooter, hva de synes om regler og hva de mener om barn og snøscooterkjøring. Her er spørsmålene: Er du kvinne/ mann Hvor gammel er du? Har du snøscooter? Hvor ofte kjører du snøscooter om vinteren? Bruker du hjelm? Ville du helst slippe å bruke hjelm? Synes du at reglene for snøscooterkjøring er for streng? Er aldersgrensen for å kjøre snøscooter for høy? Er det greit at barn kjører snøscooter? Hvis du har barn - Lar du dine barn kjøre snøscooter alene? Hvis ja, hvor gammel var dine barn da de kjørte alene for første gang? Resultatene fra denne undersøkelsen finnes som vedlegg. Av totalt 55 voksne ønsket 10 helst slippe å bruke hjelm. 11 synes at reglene for snøscooterkjøring er for strenge. 3 synes at aldersgrensen er for høy. 4 synes det er greit at barn kjører snøscooter. 5 lar sine barn kjøre snøscooter alene. 12

13 Dette har jeg funnet ut Konklusjon etter spørreundersøkelsen for barn. Det er ganske mange barn som sier at de får lov til å kjøre snøscooter alene uten at foreldrene sitter på. To barn fikk kjøre snøscooter alene allerede når de var 3 år, og hele 26 barn hadde kjørt alene før de ble 10 år. De aller fleste som har snøscooter i familien får lov til å styre når foreldrene sitter bakpå. De yngste vet ikke reglene for å kjøre snøscooter, men det gjør nesten alle i ungdomsskolen. De som kjenner til reglene, bryr seg ikke noe særlig om dem. Vi fant også ut at det bare er 7 elever som sier at de ikke har snøscooter hjemme. Det vil si at det er ganske vanlig med snøscooter i Talvik. Konkluksjon etter spørreundersøkelsen for voksne Det var 55 voksne som svarte på undersøkelsen vår. Helst burde vi ha spurt bare foreldrene til elevene på skolen, men det kom vi på etterpå. Mange av de som vi spurte hadde ikke barn, eller barna deres var voksen. Vi fant ut at det var 36 voksne som brukte hjelm, men de som ikke hadde hjelm hadde heller ikke snøscooter. Det var bare en som kjørte snøscooter uten hjelm. 12 ville helst slippe å bruke hjelm, og de synes at reglene var for strenge. Men de brukte hjelm uansett. 4 synes aldersgrensen er for høy og disse synes også at det var greit at barn kjører snøscooter. Det er syv som sier at de lar barna kjøre alene, men noen av disse barna er voksne. Det var en som skrev at barnet var 3/4 år første gang den kjørte snøscooter alene for første gang, en var 7 år, en var 8 år og en var 14 år. Resten var over 16 år. Sammenligning av resultater Om vi sammenligner med hva barna svarte så vil ikke det stemme helt i spørsmålet om barn kjører alene. Det er ganske mange barn som sier at de har kjørt alene, men de voksne sier noe annet. Vi hadde en diskusjon i klasserommet og kom frem til at vi visste om ganske mange barn som kjørte snøscooter alene og foreldrene visste om dette. I 6. og 7. klasse er det flere som har kjørt alene. Kan det være at ikke alle foreldrene er spurt? Noen barn har kanskje fått lov til å kjøre av en annen voksen eller en ungdom med snøscooter. På spørsmålet om hvem som lar barn kjøre, svarte flest barn at det er pappaer. Noen mammaer lar også sine barn få kjøre. Ganske få andre personer er nevnt. 13

14 Det er bare 3 barn som sier at de har blitt skadet på snøscooter. Det var bare småskader. Det er ganske bra at så få barn blir skadet når det er så mange som har kjørt alene. De fleste av de minste barna har nok ikke fått kjøre så langt, og ikke så fort, men vi vet om flere ungdomsskoleelever mellom 13 og 15 år som får kjøre alene på fjellet. I år har det ikke vært mange snøscooterulykker der barn er blitt skadet. I Finnmark var det 2 barn som ble påkjørt av en snøscooter som skulle av en tilhenger, men disse ble ikke alvorlig skadet. De fleste voksne som ble spurt i undersøkelsen synes ikke at det er greit at barn kjører snøscooter alene. Når så mange barn allikevel gjør det, kan det være at de voksne ikke vil si at de lar ungene sine gjøre det. Det kan også hende at noen barn har misforstått spørsmålene, eller at de har krysset av feil. 14

15 Fortell til andre Vise rapporten. Denne rapporten skal vi sende inn til nysgjerrigper, og vi blir å legge den inn på facebooksiden til skolen vår. Lokalavisen vil også få tilsendt rapporten for å skrive en liten artikkel i avisen om dette. 15

16 Vedlegg Vedlegg på Internett resultater spørreundersøkelser for barn Oversikt over snøscooterulykker i Norge i Resultater fra spørreundersøkelsen for voksne 16

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken?

Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Hvem i familien er mest opptatt av energibruken? Innlevert av 7. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Vi var med i forskningskampanjen der vi målte temperaturen hjemme

Detaljer

Hvorfor liker noen å lese, mens andre ikke liker det?

Hvorfor liker noen å lese, mens andre ikke liker det? Hvorfor liker noen å lese, mens andre ikke liker det? Innlevert av 5. -7.klasse ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2015 Vi går på den Norske skolen i Kenya og vi er

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue?

Nysgjerrigper-konkurransen Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Hvorfor ser vi lite i mørket?

Hvorfor ser vi lite i mørket? Hvorfor ser vi lite i mørket? Innlevert av 5A ved Volla skole (Skedsmo, Akershus) Årets nysgjerrigper 2015 Hei til dere som skal til å lese dette prosjektet! Har dere noen gang lurt på hvorfor vi ser lite

Detaljer

Hvorfor er det slik?

Hvorfor er det slik? Vi er en klasse med 26 smarte, engasjerte og kule elever. Vi har vært med på nysgjerrigperprosjektet for første gang, og vi har hatt det kjempegøy! Vi har lært masse, og hatt det morsomt sammen alle sammen.

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor drømmer vi? Forskere: 6.trinn ved Smeaheia skole (Sandnes, Rogaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord Fem elever

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Hvorfor kommer det støv? Klasse: 6. trinn Skole: Gjerpen Barneskole (Skien, Telemark) Antall deltagere (elever): 2 Dato: 29.04.2009 Side 1 Vi er to jenter fra 6a

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker?

Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker? Kan man gjennkjenne favoritt colaen sin i blinde blant mange cola merker? Innlevert av gruppe i 7A ved Nord- Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2015 COLATESTEN Vi har lyst til

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor har skolen vår og naboskolene ikke de samme reglene for elevene?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor har skolen vår og naboskolene ikke de samme reglene for elevene? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor har skolen vår og naboskolene ikke de samme reglene for elevene? Forskere: 1.-4. klasse ved Øresvik skole (Rødøy, Nordland) Nysgjerrigper-konkurransen

Detaljer

Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke

Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke Hvordan snakker 3. klassinger til 1. og 2. klasse? Bekkestua barneskole, klasse 3c Bærum kommune, Akershus fylke Dette lurer vi på Problemstilling - grenser Vi diskuterte og lagde problemstillinger som

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva slags søppel kaster vi i Rendalen? Forskere: 6. og 7. klasse ved Berger skole (Rendalen, Hedmark) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor er det så mye boss rundt bosspannene i Alvøen Idrettspark?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor er det så mye boss rundt bosspannene i Alvøen Idrettspark? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor er det så mye boss rundt bosspannene i Alvøen Idrettspark? Forskere: Klasse 4B ved Alvøen skole (Bergen, Hordaland) Nysgjerrigper-konkurransen

Detaljer

Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker?

Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker? Hvorfor kan ikke dyr snakke som mennesker? Nysgjerrigper 2017 Klasse 3c Eiksmarka skole Nysgjerrigper 2017 Klasse 3c, Eiksmarka skole Deltagere: Wilhelm, Ivar, Oskar, Gustav, Andreas, Anders, Magnus, Kristian,

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor velger gutter kort hår og jenter langt?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor velger gutter kort hår og jenter langt? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor velger gutter kort hår og jenter langt? Forskere: 7A ved Aspervika skole (Sandnes, Rogaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Blir det bedre trivsel på skolen med TL?

Nysgjerrigper-konkurransen Blir det bedre trivsel på skolen med TL? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Blir det bedre trivsel på skolen med TL? Forskere: 6.trinn ved Smeaheia skole (Sandnes, Rogaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Finnes det jente og guttefarger? Klasse: 1.-4.trinn Skole: Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Antall deltagere (elever): 13 Dato: 22.04.2010 Side 1 Vi takker foreldrene

Detaljer

Hvorfor er tennene hvite?

Hvorfor er tennene hvite? Hvorfor er tennene hvite? Innlevert av 7b Grålum skole ved Grålum barneskole (Sarpsborg, Østfold) Årets nysgjerrigper 2011 Tusen takk for støtte av tannlege team Hilde Aas som hjalp oss, vi har også fått

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Løper vi fortere når vi spiser sukker?

Nysgjerrigper-konkurransen Løper vi fortere når vi spiser sukker? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Løper vi fortere når vi spiser sukker? Forskere: 4.trinn ved Kronstad skole (Bergen, Hordaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor røyker folk selv om de vet at det er farlig?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor røyker folk selv om de vet at det er farlig? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor røyker folk selv om de vet at det er farlig? Forskere: 5. og 6.trinn ved Helleland skole (Eigersund, Rogaland) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres

Detaljer

Klasse 2B Bærum Akershus fylke. Nysgjerrigper Hvorfor smiler vi?

Klasse 2B Bærum Akershus fylke. Nysgjerrigper Hvorfor smiler vi? Klasse 2B Bærum Akershus fylke Nysgjerrigper 2017 Hvorfor smiler vi? Forord Vi er klasse 2B på Eiksmarka skole Bærum Akershus. Vi liker å være ute og vi liker å smile. Så vi har det som nysgjerrigper spørsmål.

Detaljer

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte?

Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Hvorfor går tiden noen ganger fort og noen ganger sakte? Innlevert av 5. trinn ved Haukås skole (Bergen Kommune, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2011 Ansvarlig veileder: Birthe Hodnekvam Antall deltagere

Detaljer

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror?

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? NYSGJERRIGPER Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? Dette lurer vi på Vi er 5. trinn på Vestby skole. Vi ville være med på Nysgjerrigperkonkurransen. For å finne ting vi kunne

Detaljer

ATV Motard Road Racing ATV cross. Motocross. Snowcross Freestyle Supermotard. Snowdragrace. Bilcross/ Rallycross Drifting Formel K

ATV Motard Road Racing ATV cross. Motocross. Snowcross Freestyle Supermotard. Snowdragrace. Bilcross/ Rallycross Drifting Formel K ATV Motard Road Racing ATV cross Snowcross Freestyle Supermotard Motocross Bilcross/ Rallycross Drifting Formel K Snowdragrace Valgt på årsmøtet i 2011 Leder: Per Espen Kjellmann NMK: Filip Kristiansen,

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Når blir elevene på skolen vår sinte?

Nysgjerrigper-konkurransen Når blir elevene på skolen vår sinte? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Når blir elevene på skolen vår sinte? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B

Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B Forord Det har vært gøy å jobbe sammen med 1B i dette prosjektet. Alle i klassen har bidratt med tegninger eller tekst. I løpet av forskningsperioden

Detaljer

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Innlevert av 7C ved Nord-Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2014 Vi valgte ut dette temaet

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor iser tennene Klasse: 4A og 4B Skole: Emblem skule (Ålesund, Møre og Romsdal) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 03.06.2010 Side 1 Vi er ei klasse på 20.

Detaljer

Hva skal vi forske på?

Hva skal vi forske på? Hva skal vi forske på? Nysgjerrigpermetoden.no (http://www.nysgjerrigpermetoden.no/) er et verktøy der vi kan opprette et arbeidsområde på nett for å arbeide med et prosjekt. Nysgjerrigpermetoden er en

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor er julebrus populært og hvorfor foretrekker noen en julebrus fremfor en annen?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvorfor er julebrus populært og hvorfor foretrekker noen en julebrus fremfor en annen? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvorfor er julebrus populært og hvorfor foretrekker noen en julebrus fremfor en annen? Forskere: 7. klasse ved Hedemarken friskole (Løten, Hedmark) Nysgjerrigper-konkurransen

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvor mye helper sansene oss når det gjelder mat? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hva er forskjellen på å trene mye og lite?

Nysgjerrigper-konkurransen Hva er forskjellen på å trene mye og lite? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva er forskjellen på å trene mye og lite? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

Endelig!!!!! Oppstart MotoCross 2008 23. mai kl. 18.00 20.00 24. mai kl. 10.00 15.00 på Harstad Motorsportssenter, Åsegarden

Endelig!!!!! Oppstart MotoCross 2008 23. mai kl. 18.00 20.00 24. mai kl. 10.00 15.00 på Harstad Motorsportssenter, Åsegarden Endelig!!!!! Oppstart MotoCross 2008 23. mai kl. 18.00 20.00 24. mai kl. 10.00 15.00 på Harstad Motorsportssenter, Åsegarden Masse info her og på hjemmesiden. Les og følg med på www.nmkharstad.no Har du

Detaljer

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser?

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Innlevert av 5, 6, & 7 ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2014 Vi går på den norske skolen i Kenya (NCS). Vi liker å forske

Detaljer

HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME?

HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME? HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME? Ungdommenes politiske mening Forskning i praksis Forsøk 3 våren 2016 Herman Brevik Helling Adrian Gran von Hall INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Hva skjer hvis man må være uten kaffe(koffein)?

Hva skjer hvis man må være uten kaffe(koffein)? Hva skjer hvis man må være uten kaffe(koffein)? Innlevert av gruppe i 7B ved Nord- Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Birgitta Eraker Antall deltagere

Detaljer

Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår?

Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår? Hvordan har Trivselsledere påvirket skolen vår? Innlevert av 6A ved Mjølkeråen (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Aslak Hordvik Antall deltagere (elever): 22 Deltagere: Henrikke

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet. Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.no Tema idag Hvordan ser vi på og hvordan vi tenker om barn

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor er godteri billigere i Sverige enn i Norge? Klasse: 5a, 5b og 5c Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere (elever): 8 Dato: 02.05.2007

Detaljer

Hva fiser man mye av?

Hva fiser man mye av? Hva fiser man mye av? Innlevert av 2.klasse ved Uvdal skole (Nore og Uvdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 214 Takk, Birger Svihus, for informasjon om fis. Vi synes det har vært gøy å jobbe med nysgjerrigperprosjektet

Detaljer

Hvordan får man grugg i øyet etter søvn og hvorfor?

Hvordan får man grugg i øyet etter søvn og hvorfor? Hvordan får man grugg i øyet etter søvn og hvorfor? Innlevert av 7. trinn ved Hallagerbakken barneskole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2011 I over en måned, har vi holdt på med prosjektet vårt, Hvordan

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015.

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015. Nysgjerrigper Forskningsrådets tilbud til barneskolen Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015 Side Mål for kurset: Du har fått god kunnskap om Nysgjerrigpermetoden.

Detaljer

Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen. Fagkonferansen Hell Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver

Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen. Fagkonferansen Hell Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen Fagkonferansen Hell 09.11.16 Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver Barns barndom er prisgitt de voksne 16.11.2016 www.bergem.info

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen

FIRST LEGO League. Sarpsborg Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Technobosses Vi kommer fra Vinterbro Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 0 jenter og 10 gutter. Vi representerer Nordbytun ungdomsskole

Detaljer

Fravær pa Horten viderega ende skole

Fravær pa Horten viderega ende skole Fravær pa Horten viderega ende skole Horten videregående skole har hatt problemer med høyt fravær og frafall blant sine elever. Når vi skulle velge oppgave, synes vi det kunne være spennende å finne ut

Detaljer

«Bruksanvisning» Trafikkagent - appen

«Bruksanvisning» Trafikkagent - appen «Bruksanvisning» Trafikkagent - appen Appen kan lastes ned på AppStore, Play og Marked Place. Lenke til nedlastning av appen ligger på www.trafikkagenten.no Foreldre og elever må gjerne laste ned appen

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport)

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Antall drepte i regionen 90 Årlig antall drepte pr 31. august i Region sør 1998-2004 80 70 77 60 50 40 30 20 67 58 55 44

Detaljer

Hvorfor kjennes det varmere hvis du setter føttene dine i varmt vann, enn hvis du gjør det samme med hendene?

Hvorfor kjennes det varmere hvis du setter føttene dine i varmt vann, enn hvis du gjør det samme med hendene? Hvorfor kjennes det varmere hvis du setter føttene dine i varmt vann, enn hvis du gjør det samme med hendene? Innlevert av 7. trinn ved Hallagerbakken barneskole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2011 Vi

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hans Olav Hellesøe TS- seksjonen Ulykkesanalysegruppen, UAG UAG Hans Olav, Anne Margrethe, Nils, Bente, Arne, Petter og Elin (Overlege SUS) Kompetanse veg

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn

TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn Rapport skrevet av: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn, Våren

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2008

Årets nysgjerrigper 2008 Årets nysgjerrigper 2008 Prosjekttittel: Forurenser alle biler like mye? Klasse: 5.Klasse Jupiter Skole: Byfjord (Stavanger, Rogaland) Antall deltagere (elever): 29 Dato: 24.04.2008 Side 1 Takk til Øyord

Detaljer

Drikkevaner mellom jenter og gutter

Drikkevaner mellom jenter og gutter Drikkevaner mellom jenter og gutter I undersøkelsen vår ville vi finne ut om det fantes noen forskjell på alkoholbruken blant unge jenter og gutter på Horten Videregående skole. Vi har tatt med en del

Detaljer

Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått?

Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått? Hvorfor blir håret mørkere når det blir vått? Innlevert av 7b ved Kråkstad skole (Ski, Akershus) Årets nysgjerrigper 2013 Vi ville gjerne forske på noe og hadde en idedugnad. Mange forslag kom opp, og

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Hvorfor velger folk å snuse?

Hvorfor velger folk å snuse? Hvorfor velger folk å snuse? Av Maria Frydenlund 13.09.10 Det vises i flere norske undersøkelser at snusing blir mer og mer populært, spesielt blandt unge. Det er kommet frem til at en av fem unge menn

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Da er vi kommet til modul 15, trinn 15 og barnets alder er 13 år. Tema tospråklig, tokulturell oppvekst igjen

Da er vi kommet til modul 15, trinn 15 og barnets alder er 13 år. Tema tospråklig, tokulturell oppvekst igjen Trinn 15 Da er vi kommet til modul 15, trinn 15 og barnets alder er 13 år. Tema tospråklig, tokulturell oppvekst igjen Skolerelaterte emner er foreldremøter, skolekontakt, formelle møtepunkter mellom hjem

Detaljer

Hvilken ball kan vi kaste lengst?

Hvilken ball kan vi kaste lengst? 203 Hvilken ball kan vi kaste lengst? 5. klasse Samfundets skole 30.04.203 Innhold. Dette lurer jeg på... 3 2. Hvorfor er det slik... 4 Runde... 4 Hypoteser... 5 Begrunnelser til hypotesene... 5 Eksempel

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Hvorfor er det ingen som plukker blokkebær? Klasse: 1. 7. Skole: Tverlandet skole (Leirfjord, Nordland9. Antall deltagere: 16. Dato: 04.01.

Hvorfor er det ingen som plukker blokkebær? Klasse: 1. 7. Skole: Tverlandet skole (Leirfjord, Nordland9. Antall deltagere: 16. Dato: 04.01. Hvorfor er det ingen som plukker blokkebær? Klasse: 1. 7. Skole: Tverlandet skole (Leirfjord, Nordland9 Antall deltagere: 16 Dato: 04.01.16 Forord Hver høst, så pleier elevene ved skolen å være på bærtur.

Detaljer