Ronny Bjørnevåg, prosjektleder Camilla Gabrielsen, prosjektleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ronny Bjørnevåg, prosjektleder Camilla Gabrielsen, prosjektleder"

Transkript

1 RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato Møtested Utsikten hotell, Kvinesdal Møte tidspunkt Til stede Cecilie Karlsen, prosjektleder Ronny Bjørnevåg, prosjektleder Camilla Gabrielsen, prosjektleder Merete Ågedal, Hægebostad Hilde Kristin Seland Hægeland, Farsund Anne Sanden Kvinen, Lyngdal Elin Loga, Flekkefjord Erna Hauan, tillitsvalgt Kvinesdal (Delta) Inger Marie Rokstad, Sirdal Daniel Årstøl, Kvinesdal Bård (Farsund / frivillighet) Hanne (Lyngdal / frivillighet) Gro Anita Fosse, Vest Agder Utviklingssenteret (kl ) Torgeir Foss, leverandør VERN (kl 14-15) Tom Skogseth, representant fra fagutvalg Lindesnesregionen Ingrid Omland Olsen, DDV Strategi Forfall Inviterte Ruth Lillian Hompland, Sirdal Frivillighet ansatte Flekkefjord Kari Høyland, tillitsvalgt (fagforbundet) Erlend Kydland Faanes, Ehelse koordinator Østre Agder Bodil B. Nilsen, prosjektkoordinator psykisk helse og rus Cecilie Karlsen, prosjektleder Ronny Bjørnevåg, prosjektleder Camilla Gabrielsen, prosjektleder Merete Ågedal, Hægebostad Hilde Kristin Seland Hægeland, Farsund Anne Sanden Kvinen, Lyngdal Elin Loga, Flekkefjord Erna Hauan, tillitsvalgt Kvinesdal (Delta) Inger Marie Rokstad, Sirdal

2 Daniel Årstøl, Kvinesdal Bård (Farsund / frivillighet) Hanne (Lyngdal / frivillighet) Gro Anita Fosse, Vest Agder Utviklingssenteret Torgeir Foss, leverandør VERN Tom Skogseth, representant fra fagutvalg Lindesnesregionen Kontaktperson Marianne Holmesland, Prosjektkoordinator Saksnr DAGSORDEN 09/15 Godkjenning av innkalling og referat 10/15 Evaluering 2014 Frokost møter ved Ronny. Påmelding og agenda. Tema: Trygghetspakker, erfaringer. 23 mars på Farsund Fjordhotell fra kl Fremover ha ett i hver kommune, med ulike tema. Gratis for medarbeidere i Lister. Påmelding via fagutvalg i sin kommune. Innen 16/3 fagutvalg må melde i fra til Marianne. For andre kost pris (100 kr) Tilbakemeldinger: bra positivt. Påmelding og informere om dette. Fagutvalg og fyrtårn. Fyrtårnet følger dette opp videre Hva er tilbakemeldinger fra arbeidsgruppene? Informasjon og kommunikasjon Farsund: ikke hatt møte ennå, utf. å få ut informasjon. Kom sent i gang i 2014, ennå i prøve stadiet. Utf. å få ansatte med. Positivt med frokost møter. Utf å få tid til å komme ut med informasjon i kommunene. Enhetsleder møte: mer fokus på det på hvert møte. Nå har det vært sporadisk. Bra med referat på lister.no, men må spre det blant ansatte i kommunene. Lyngdal: ikke hatt møte, sendt ut epost, men ikke fått tilbakemelding. Utf med å få engasjert de ansatte, prøvd å få til møte. Travle tider for alle, bør være med på hugget med nettsiden, Lyngdal har diginytt og kan få inn info der. (superposten som blir sendt til ansatte nyhetsbrev, blir hengt opp på wc ol). Utf med travle medarbeidere, og få de til å endre arbeidshverdag og bli med på det nye. Sende ut melding på Notus fremsiden på portalen. Der blir nyheter lagt ut. Ønsker at fyrtårnet blir med på arbeidsgruppe møter. Bra at fyrtårnet stiller opp på lokale ting. Utf med vurdering av samtykke kompetanse. Noen er god på det mens andre ikke. Kan vi lære av hverandre, Gode ressurser internt som må komme frem. Må bli flinkere til å jobbe

3 på tvers. Sirdal: skal ha møte på mandag. Utf med å få ut informasjon og få ansatte med. Men de er på gang, og ansatte er mer åpne nå. Skal nå ha rom på sykehjemmet, en gruppe som skal jobbe med det for å få det opp å gå. Ulike hjelpemidler på rommet. Er i en prosess og det er mye positivt. Ønske om enkle presentasjoner som lokale kan hente ut og vise i sin kommuner. På ulike tema, konkrete tema, enkle og mer dypere. Hægebostad: utf med å få det ut til ansatte. Personalmøter presentere hva som er gjort i nettverket. Må ha fokus på det nå fremover. Møte med hjemmehjelpere, fokus på hjelpemidler og robotstøvsugere. Fine leiligheter som kan bruke det. HST møte enhetsledere og avd.ledere og kommunelege tar opp søknader på velferdsteknologi. De har mye informasjon, men ikke alle ansatte. Flekkefjord: endret på arbeidsgruppen, en fra hver etat nå. For å få alle med. Jobbe sammen, flytskjema to delt. I dag og fremover. Må være en satsning på det. Ønsker en koordinator som kan koordinere alle. Skal ha møte med kommunal sjefen i neste uke for hva skal satses på. Utf med travle dager og ha noe på siden av jobben. Viktig med ildsjel og pådriver. Ikke det samme å bare lese det på eks ei nettside. Må tenke nytt på hver henvendelse man får. En som kan begeistre de ansatte. Få fram gode eksempler i sin egen kommune, det blir mer nært. 11/15 Lenger i eget liv ved Cecilie Karlsen, prosjektleder Nettkurs: Må ta opp igjen det faglige innholdet med fagutvalget nå som velferdsteknologiens ABC kommer blir det litt forandringer i nettkurset «FørsteSkritt» navn på nettkurset. o Utvidet målgruppe: ansatte og folkevalgte. o Skal legges ut på KS læring. Opp til kommunene å bruke den. Hele Norge kan bruke denne. I dag må man logge inn via ID porten. Det kan være en terskel, men viktig fordi man kan få ut rapporter, og hvem som har tatt kurset. o Org.struktur må legges inn for hver kommune. o Hver kommune på skrive under på avtale. Lyngdal har skrevet under. o Innhold: tilbakemeldinger fra ansatte. En kort innføring som fører til at de ønsker å lære mer. Bygge på med mer etter hvert. o Ønsker tilbakemelding på hvordan det skal være. o Skal filme velferdsteknologi i praksis i neste uke, Gi evt tilbakemeldinger til Cecilie. Cecilie følger opp videre

4 som kan bli med i nettkurset. o Max 30 min lengde på kurset. o Vi skal lage en introduksjon til Velferdsteknologien ABC, som kommer i løpet av året. (NVP) o Premier: ønsker innspill: bra med konkurranser. Forslag til premier: Gavekort på reise, elektronisk gaver, robotstøvsugere, pizza til personal møter o Ønsker at hver enkelt kan ta kurset, og oppfølging på personal møter. o Konkurranse i hver kommune, og mellom kommuner. Premier til enkelt personer og arbeidslag. Viktig med informasjon ut til ansatte. Film: Hvordan skal vi distribuere denne sammen brosjyrene på en god måte. Vi må planlegge premiere. Alle i fagutvalget må ta det videre til sin kommune hvordan de ønsker å gjøre det. Skal vi gjøre det på kinoene? Samarbeid med lag/foreninger/frivillighetssentralen. Hvordan gjør vi etter premieren? Premieren blir «kick off» for holdningskampanjen o Innspilling mars. o Kommunene ønsker å ha en premiere i hver kommune. Hvem kan arrangere en slik kveld i løpet av mai? o Ønske om å ha filmen på ddv også. o Innspill: Hægebostad tenker å vise den på 17. mai festen i kommunen. Ønsker å bruke den på eksisterende sammenkomst. Frivillighet er kommet i gang i Hægebostad, bruke de også. Kanskje kan andre også finne eksisterende sammenkomster hvor man kan vise filmen? Inn på helse og sosial linjen, at den ble med i undervisningen. Nettsiden til kommunene? Lokal aviser? Tare TV? Norge Rundt? o Ønske at fyrtårnet kan bidra med faglig påfyll o Viktig tydelig informasjon hvor henvender man seg hvis man ønsker noe av dette. Hvor kan innbyggere henvende seg hvis de har spørsmål etter å ha sett filmen? o Utfordre politikere til paneldebatt? o Kommunene må arrangere, men støtte fra fyrtårnet. o Koordinere datoer for fremvisning? Erfaringskonferanse: Når? Hvor? Tema? Hvem bør inviteres? Hvem kan si noe om de gode erfaringene? Annet? o 31 august 2015? o Farsund eller Hægebostad? De har ikke hatt besøk av prosjektet/samlinger. Feriesenter i Hægebostad? Obs antall deltakere. Må sjekkes. o Send innspill til Cecilie. Pause

5 12/15 Trygghetspakken Frivillighet ved ansatte i frivillighetsprosjekt, og Ronny Bjørnevåg, prosjektleder Trygghetspakken Fagutvalg tilbakemelding på evalueringsdatoer -> de som ikke har hatt. Presentasjon av de som er ansatt i prosjektet i de tre kommunene. (Farsund, Lyngdal og Flekkefjord) Status og videre fremdrift. o Ronny må ha tilbakemelding på evalueringsdatoer på de som ikke har hatt ennå. o Lyngdal: nyansatt Hanne Daland. Livsglede for eldre har gitt mye for sykehjemmet. Behovskartlegging, hva ønsker brukere, hva mottar de av tjenester og hva har de behov for. Ipad nettbank. Hjelp og opplæring. Frivillige organisasjoner i Lyngdal. o Farsund: Bård, daglig leder frivillighetssentralen i Farsund. Har denne jobben i tillegg. Visningsrom jobber de med. Fått rom og noe utstyr. Planlegger åpning av rommet, kanskje sammen med RS filmen. Ønsker at alle innbyggere skal bli kjent med Velferdsteknologien. Godt voksne og ny pensjonister, noen viser tilbakeholdenhet. Hva kan frivillige bidra her? Han tenker å informere fremover på dette, lag og foreninger. Fokus på å presentere hva som finnes, deretter hvordan man skaffer seg dette. Ikke kommet langt ennå, skal diskutere mer internt. Rommet skal driftes av frivillige/frivillighetssentralen. o Organisering/hvordan passe det inn med det andre vi gjør? Fagutvalg, knytte tett sammen interne prosjekter og fyrtårn. Masterstudenter kan skrive oppgave på velferdsteknologi og frivillighet. Erfaringsdeling kommer etter hvert. Flekkefjord presentere neste fagutvalg 30 april /15 U4H ved Camilla Gabrielsen, prosjektleder Lister Interkommunal avtale o Lister kommunene og Lindesnes kommune. De andre kommunene i Lindesnes regionen kommer med snart. o Gjennomgang av avtalen o Bør det stå noe om dette i kommune journalen hvis de ikke har tjenester fra kommunen? o Rutine/meldingsflyt skjema: blir det laget? o Det blir alltid sendt melding til kommunene når en pasient skal være med i prosjektet. Camilla og Marianne innkalle til møte ang rutiner/avtale. Fagutvalg melde tilbake til Marianne hvem som skal delta fra sin kommune. Tema på frokost møte i april.

6 o Kommunene må ha melding hvis pasienten trekker seg fra prosjektet, eller når det blir avsluttet. o Sentralen skal sende rapport via e-melding til fastlege og hjemkommune etter 12 uker. o Utfordring med kommunikasjon mellom sentral hjemkommune. Ingen ting i dag. o Bør sentralen sende melding når en bruker starter? Mer informasjon fra sentral til hjemkommune. Mer dialog. o Ansatte i hjemkommune, behov for å vite helhet. o Erfaringsmøte på U4H? evt på frokostmøte? Få med saksbehandlere og systemansvarlige? o Avtalen kommunalsjefene som har fått denne. Vi må få det ut til ansatte. o Eget møte ang rutiner og avtalen. Meld tilbake til Marianne hvem som bør delta fra sin kommune. 14/15 Arbeidsoppgaver til fagutvalgsmedlemmene Marianne følger opp videre Se vedlegg ønsker tilbakemelding som avtalt på fagutvalg i Hægebostad o Flekkefjord: Mange oppgaver, krever mye av her kommune. Er vi der? Tyngden i kommunene er den største utf. o Hægebostad: o Sirdal: o Lyngdal: ingen tilbakemeldinger, har sendt det rundt. Skal ha en gjennomgang av arbeidsgruppen for å få bedre flyt i kommunen. o Farsund: Ingen tilbakemeldinger, men gruppen må studere det mer for å få det til å fungere. o Endret forslag fra fyrtårnet. Skal gjennomgås på eget møte tirsdag 10 mars, og behandles på helsenettverket 12 mars. Lunsj 15/15 Flytskjema Presentasjon fra alle kommuner: se vedlegg Diskusjon felles: o Skal vi samkjøre til ett felles? o Bør undersøkes mye likt. Ta med det som er overordnet, mer detaljert i hver enkelt Kvinesdal og Sirdal presentere neste fagutvalg 30 april i Sirdal.

7 kommune. o Lyngdal: Spørsmål: likt ansvar? Beslutningsansvar? Fremdriftsansvar? Kan ha flere koder, Ronny sender forslag til Anne. Må løftes oppover. o Flekkefjord: ønske om felles kompetanse på service og vedlikehold. Noen spørsmål som må avklares. Har ikke ressurs i dag. De har tatt dagens situasjon. Husbanken kommer inn under Nav. o Hægebostad: Dagens situasjon og ønsker fremover. Spørsmål om evalueringsskjema? det er ulike behov, kan bruke iplos. Registrere før og etter, eks fysio før og etter. o Farsund 16/15 Utviklingssenteret ved Gro Anita Fosse Presentasjon av hennes rolle og utviklingssenteret og hvordan de ser for seg deres rolle mot kommuner og prosjekter, ettersom de er en nasjonal satsing som skal bidra til gode tjenester i kommunene fremover. o Jobber i prosjekt. Ikke en varig stilling. o Vertskommune Songdalen og Kr.sand. o Fylkesoppdrag o Visjon bestemt av Hdir o Delmål opp til hvert utviklingssenter o Egen nettside o Har overordnet strategiplan o De har gått fra undervisningssykehjem til utviklingssenter. o De har akkurat startet med Velferdsteknologi, usikker på hva de kan bidra med i Lister o Ulikt fokus i Kristiansand og Songdalen. o Egen side på Sshf: oversikt over kurs og konferanser o De ønsker innspill og bidrag o Få som kjenner til utviklingssenteret Pause 17/15 Besøk av leverandør Torgeir Foss o o

8 o Se presentasjon vedlagt som sakspapir Januar Februar Mars April Mai RS Helse-nettverk Lister Lister pårørende og brukerutvalg OSS AU Rådmanns utvalg Listerrådet Arbeidsutvalg Listerrådet Fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Fagutvalg Hægebostad 2 og 3 februar: Samling Nasjonalt program, Samveis Kvinesdal Sirdal mai: Samling Nasjonalt program, Samveis August September Oktober November Desember RS Helse-nettverk Lister Lister pårørende og brukerutvalg OSS AU Rådmanns utvalg Listerrådet Arbeidsutvalg Listerrådet Fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Fagutvalg Farsund Flekkefjord Lyngdal Juleavslutning

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 29. 8.2012 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 41.12 Onsdag 29.8.2012 kl. 09.30 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 30.09.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 30.09.2010 kl. 09.30 13.30 Tilstede

Detaljer

Trygghetsalarmer i Lister

Trygghetsalarmer i Lister 2014 Trygghetsalarmer i Lister «Trygghetspakken i hjemmet» Kvinesdal Kommune 03.02.2014 Innhold Innhold Innhold... 1 Deltagere... 2 Leverandører:... 2 Leverandør Flekkefjord:... 2 Agenda... 3 Deltageroversikt...

Detaljer

Rådmannsutvalget i Lister.

Rådmannsutvalget i Lister. Rådmannsutvalget i Lister. Referat Møtested Kvinesdal Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 12.11.13 Klokken 0900-1400 Tilstede Leder Camilla Dunsæd - Kvinesdal Kommune August Salvesen Farsund Anne Berit

Detaljer

Referat fra ledermøte 13. januar 2015

Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Tid: 13. januar 2015 Sted: Innkalles: Andorsengården Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 01.15 Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Nasjonal samling i Oslo Referat fra den første nasjonale samlingen i programmet. Alle prosjektene var tilstede over to dager som en

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat 8. 3.2012 Møtested Auditoriet SSF Ansvar for Møte tidspunkt Tilstede Forfall Sak 11.12 Tordag.8.3.2012 kl. 11.00 14.30 Leder Bernhard Nilsen Flekkefjord May-Ardis Iversen

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 26.08.2010. Møtested SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Torsdag 26.08.2010. kl. 09.30 14.30 Tilstede

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011 SLUTTRAPPORT PROSJEKT INDIVIDUELL PLAN I SAMPRO 2011 Sluttrapport Individuell plan i SAMPRO 2011. Side 1 1. BAKGRUNN for prosjektet 1.1 Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. Utviklingssenter

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Styremøte nr. 4 2004. Mandag 3.mai 04 Frist Ansvar 1. Gjennomgang av dagsorden og ref. siste møte. 2. Innkommet post. 3. Referatsaker. 4.

Styremøte nr. 4 2004. Mandag 3.mai 04 Frist Ansvar 1. Gjennomgang av dagsorden og ref. siste møte. 2. Innkommet post. 3. Referatsaker. 4. Styremøte nr. 4 2004 Tilstede : Aronsen, Eva Kristin Lian, Elin Brede Kristiansen (f.o.m. pkt 5), Sture Medby (vara), Skjønnås, Kari Austenå, Jan Petter Bergan Kopi : Olav Dombu, Toril Reitan (vara) Referat

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer