Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin"

Transkript

1 Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin Flekkefjord Innhold 1.0 Nyheter fra Fyrtårnet v/marianne Ressursbehov i kommunene (sak fra Helsenettverket 21 august) Vurdering frikjøp: Vurdering av +1 person i fagutvalget: Velferdsteknologi rom i kommunene? Ønsker dere et rom med div teknologiske hjelpemidler i kommunen? Det må vurderes hvordan man ønsker å drifte det, plassering og hvordan det skal gjennomføres: Farsund rom på frivillighetssentralen Lyngdal Kvinesdal Flekkefjord: Hægebostad: Sirdal: Arbeidsavklaring Lenger i eget liv enger i eget liv: Veien videre Tvang v/ronny: Er det en terskel? Arbeidsgruppemøte oversikt Trygghetspakken i hjemmet Risiko er det på plass? Status Dokumentasjon er det på plass? Erfaringskonferanse 20 november Prosjektrom? Diverse: Leverandørdialog (ønskelig om dere blir med)... 6

2 1.0 Nyheter fra Fyrtårnet v/marianne Prosjektleder Lenger i eget liv Arbeidsgruppeledere (ny Lyngdal og Kvinesdal) Connect (nytt nordisk prosjekt). Se presentasjon. Fagutvalg 23 oktober må flyttes til 16 oktober? pga connect samling. Anne Sofie og Elin har ikke mulighet. U4H tilbakemelding. Hvorfor er ikke tilbakemelding som de gav blitt brukt? Flekkefjord må endres se på. o Mail adresser til forvaltningen unødvendig? I Flekkefjord har de en egen mail adresse og tlf. o Kvinesdal ny leder i hjemmetjenesten. o Bør telemedisinsk sentral heller sende henvendelse til forvaltningen som tar i mot. o En felles mail? Bruke elektronisk melding, hvis det er oppe å går? o Heller 1, 2, 3 trinn om hvem de bør kontakte i den aktuelle kommunen. o Behovet til telemedisinsk sentral. Hva er behovet? o Lista uoversiktlig heller mindre og kun det nødvendige. Ikke personlige navn. Ikke mail adresser til personer. 2.0 Ressursbehov i kommunene (sak fra Helsenettverket 21 august). Kommunalsjefene har hatt et ønske om frikjøp og et utvidelse av fagutvalget med +1 person fra hver kommune. 2.1 Vurdering frikjøp: Det er mye administrering med teknologien. Velferdsteknologi gir store muligheter som ikke er utnyttet pga manglende ressurser på den administrative siden. Det er ikke kapasitet til å «dykke» ned i sakene. Kommunene mål satse hvis de ønsker dette. Har ikke automatisk folk å frikjøpe. For å få gevinst må vi kanskje bruke noe nå, for å få gevinst senere. Fagutvalgets medlemmer mener dette vil fungerer dårlig og anbefaler at det må inn i ordinærdrift. Flere ansatte i fyrtårnet? Få ting ut på «bakkenivå». 2.2 Vurdering av +1 person i fagutvalget: Fagutvalget mener at det vil ikke bli bedre med to personer fra hver kommune i fagutvalget, da gjør vi ikke noe med problemet (implementering TTT). Dette mener fagutvalget må ordnes i organiseringen. De må investere for å få gevinst. I dag er det ikke tid til å utnytte gevinsten. Kommunene må organisere seg: finne noen som kan gjøre det i kommunene. Mye usynlig arbeid som skjer i dag: villighet hos politikere og kommunal sjefer. Det må gjenspeiles i satsningen i kommunene. Kommunene må jobbe med administrerings delen, kan ikke bare «kaste» ut teknologien. 3.0 Velferdsteknologi rom i kommunene? 3.1 Ønsker dere et rom med div teknologiske hjelpemidler i kommunen? Det må vurderes hvordan man ønsker å drifte det, plassering og hvordan det skal gjennomføres: 2

3 Temaet skal følges opp på neste fagutvalgsmøte. Skal broen over i tjenesten? At man har teknologien tilgjengelig, slik at man kan ta det med ut til brukere Farsund rom på frivillighetssentralen. Tilgang til rommet for alle. Han på frivillighetssentralen vil drifte det. Åpningstider eller etter avtale. Mangler tingene. Det skjer mye på sentralen. I alle aldre. Hvordan i forhold til forvaltning? Ikke tenkt på dette ennå. Hvordan tilby som en tjeneste. En inngangsport som en del av tjenesten. En rød tråd. Han er gira på dette. Pensjonist foreningen har også faste møter på sentralen Lyngdal Har utstillingsbolig. Kommer tilbake med ytterligere behov Kvinesdal Har utstillingsbolig. Kommer tilbake med ytterligere behov Flekkefjord: Har lagt alle kortidshjelpemidler i profil og kan finne de der og vise enkelt. De ønsker ikke noe rom nå. De kan søke i profil. Behov vil forandre seg. De samler ting som kommer inn på korttidslager Hægebostad: De har ett rom/bolig som de skal bruke til dette, hvor man kan se teknologiske hjelpemidler Sirdal: De har laget en plan. Demo rom på rehab avd. Bli kjent med teknologien der. Det er mye sperrer på å ting. OPPFLØLGING FØR NESTE MØTE: Send henvendelse til Ronny på mail. Gi en beskrivelse av hva man har tenkt, planen for å bruke teknologien. 3.2 Arbeidsavklaring Det ER laget oversikt over fyrtårns medlemmenes oppgaver. Skal vi gjøre det samme med arbeidsgruppeleder i kommunene? Se vedlegg for arbeidsoppgaver i fyrtårnet. I tillegg er et ønske om å få en oversikt over arbeidsgrupper. OPPFØLGING FØR NESTE MØTE: send mail til Cecilie og Marianne om: Tilbakemelding på arbeidsoppgaver hvem som sitter i arbeidsgruppen i din kommune 4.0 Lenger i eget liv 4.1 enger i eget liv: Veien videre. Fase 2 i prosjektplan: passer fint sammen med det andre som skjer i Lister. Film? Cecilie ønsker ny versjon. Reklame på kino? Radio? Fase 3: alt må være på plass, for at det skal være en del av drift. Cecilie sender oppdatert plan og aktivitetsplan. Tv-skjerm på legesenter? Utarbeide kurs som e-læring? Nettbasert kurs grunnpakke for opplæring i Velferdsteknologi. Kort å gjennomføre. Kort og presist. 3

4 Det må følges opp hvis ansatte skal gjennomføre. En pådriver som gjør at det blir utført. Rapporteringssystem for at ansatte utførere det. Evt et bevis på at det er blitt utført. Det må også jobbes med ett system for at det blir utført. Premie og «pisk» for at det blir utført. 4.2 Tvang v/ronny: Er det en terskel? Vi opplever at det er noen som er gode på tvang, og noen som ikke er gode på tvang. Psykisk utviklingshemming/helse jobber mye med dette, og får det mer til enn andre. Opplæring, kurs? Samtykke på teknologi og samtykke på personlig hygiene? Forskjell? Hva gjør man da? Prosedyre på Kap.4A når det gjelder Velferdsteknologi. Er man i tvil så skal man gjøre en samtykke vurdering. Grunnstein for all helsehjelp. Fastleger oppleves som redde for å skrive at de ikke har samtykke. Rettighet å få helsehjelp, og må ikke være i veien for samtykke. Fastlegen har ikke nok informasjon og observasjoner til å vurdere samtykke. Fagutvalget vurderer at: Ja tvang er en terskel. Men hvordan kommer vi over den? Må vi gjøre noe med terskelen? Tiltak: Vi har gitt skjema med samtykke og veileder til alle, en mal som er godkjent av fylkesmann. Er alle kjent med den? Den må inn i pasient journalen, Lyngdal har den i journalen. Mange som spør etter den. Samtykke vurdering på inn i journal. Det må alle sjekke til neste møte. Den ligger også ute på lister.no. E-læringskurs. Den er ikke konkret nok. Man kan bestille refleksjonskort, eget sett med kort for tvang. Det finnes også etikk kort. Kan tas opp på personal møte? Veileder og eksempel hefte. Det er ikke svar, men man må diskutere. Ønske om flere case som er rettet mot teknologi. Nett kurs? Hvordan innføre gps hos en person med demens? Ønske om oppskrift rutine bok. Rutiner finnes i Lyngdal dele med de andre kommunene. Ronny sender denne rutinen til Marianne. Sendes som vedlegg. Lyngdal har avis diginytt. Som de henger rundt på wc ol. Nyttig. 4.3 Arbeidsgruppemøte oversikt. Fyrtårnet sender minst en på hvert møte i kommunene. Farsund har ett møte, sender forslag til nytt møte. Agenda forslag fra fyrtårnet til arbeidsgruppemøte. Se vedlegg. 5.0 Trygghetspakken i hjemmet Mal for trygghetspakke forespørsel. Se vedlegg. Brukes av de som ønsker å sende forespørsel. Fagutvalget positive til å prøve et slikt skjema. Evalueres på neste møte. Skjema må sendes til medlemmet i fagutvalget, som videresendes til Ronny. Status i prosjektet. Se presentasjon. Anbefaling fra HDIR, at vi må bytte til digitale alarmer innen Fyrtårnet jobber med å få en rapport på dagens situasjon. (UIA) Brosjyre/film Forskning skal ha datainnsamling i september, viktig at det er noen i din kommune 4

5 som kan være med i forskningen. (at dere har trygghetspakker i din kommune). Geir har følgende datoer hvor han kan gjøre intervju:følgende datoer passer for uia å ha intervjuer på. 12, 18, 19, 24 og 25 september. Hvem skal bli med av brukere? Ronny ønsker å gjøre utvelgelsen sammen med fagutvalgsmedlemmet i kommunen. Hvor mange pakker er i hver kommune? Ønske om oversikt? Ronny har en slik oversikt. Måltallet er 50, men vi har penger til flere. Frivillighet: hva gjør vi? Frikjøp? Bruk av konsulenter? 5.1 Risiko er det på plass? Status. Sirdal: må sjekkes ut Flekkefjord: ok en ting sjekkes ut av hjemmetjenesten. Kvinesdal: må sjekkes ut. Lyngdal: må sjekkes ut Farsund: ok Hægebostad: delvis ok. 5.2 Dokumentasjon er det på plass? Sirdal: vet ikke, må sjekkes ut Flekkefjord: ok Kvinesdal: ok Lyngdal: må ordnes, jobber med det. Evt bruke hjelpemiddel modulen. Skal ha møte med Anne Mette. Farsund: ok Hægebostad: ikke ferdig. Må sjekkes 5.3 Erfaringskonferanse 20 november. Agenda Dokumentasjon fagsystem. Lite lyst til å presentere. Hvem vurderes i kommunene hvem som deltar. 5.4 Prosjektrom? Utfordringer med tilgang. Marianne har tilgang og sender ting på mail. 6.0 Diverse: Ubetalte regninger? Må sendes fortløpende, refusjon av utgifter. Innen 20 september. Tilskudd 2014: 1.5 millioner. Frivillighet Gi tilbakemelding om evt forslag. 5

6 7. 0 Leverandørdialog (ønskelig om dere blir med) Kl til 14.30: Picomed Kl til 15.45: Relacom 6