Rådmannsutvalget i Lister.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannsutvalget i Lister."

Transkript

1 Rådmannsutvalget i Lister. Referat Møtested Kvinesdal Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt Klokken Tilstede Leder Camilla Dunsæd - Kvinesdal Kommune August Salvesen Farsund Anne Berit Berge Ims Flekkefjord Norman Udland - Lyngdal Forfall Svein Vangen - Listerrådet Christina Ødegård Sirdal Ivan Sagebakken Hægebostad Orienteringssaker Helsenettverket Orientering v/elisabeth Urstad og Inger Marete Egeland Presentasjon av hovedanbefalingene fra arbeidsgruppene ifbm. Utviklingsplan 2030 og definerer et mandat til utvalget oppnevnt av rådmannsutvalget. Arbeid med strategiplan og deltakelse i de ulike arbeidsgruppene? Videre er det ønskelig å avklare i hvilken grad alle kommunene har lagt inn i budsjettene sine videreføring av samhandlingskoordinator og fyrtårn. Østre Agder ønsker en konsekvensutredning i forbindelse med Virksomhetsplanen 2030, Knutepunktet vil lage en «speilmelding». Lindesnesregionen er avventende, og spørsmålet blir hvilken rolle skal vi innta i denne sammenhengen.

2 Referat: Det ble gitt en grundig gjennomgang av status for arbeidet med utviklingsplan 2030, samt en gjennomgang av mandatet for de ulike arbeidsgruppene knyttet opp mot strategiplan Helsenettverket gir en tilbakemelding på hvilke grupper Lister ønsker å være representert i. Rådmannsutvalget er positive til at Knutepunktet gjør en speilmelding av virksomhetsplanen Kommunene har tatt høyde for en videreføring av samhandlingskoordinatoren og fyrtårnsatsingen i sine budsjetter for Sak 55/13 Drøfting av lederfunksjonen i rådmannsutvalget Referat: Leder av rådmannsutvalget ønskes rullert hvert 2 år. Normann Udland ble vagt for perioden Det er også ønskelig at rådmannsutvalget har en nestleder, Camilla Dunsæd går inn som nestleder. Sak 56/13 Krav om tvistemål, hvordan håndteres dette i kommunene? Referat: Saken har vært behandlet i alle kommuner. Sak 57/13 Presentasjon av 18pluss prosjektet i Listerrådet Kommentar: Legger ved en epost fra Egil Strømme, som ønsker å presentere 18pluss-prosjektet i Listerrådet. Kommunene i Lister er i dag med i Nullvisjonen.. er det naturlig å se 18pluss i sammenhengen med videreføringen av denne? Nullvisjonen er i dag finansiert av fylkeskommunen. Burde man argumentere for et desentralisert tilbud, Skandinavisk Trafikksenter er i Sørlandsparken, det er tross alt en lang reise for Listerungdom? (e-post av ) «Du kjenner muligens til prosjektet 18pluss. Prosjektet er rettet mot ungdom i aldergruppen år og har fokus på trafikksikkerhet og risikoforståelse.

3 Den overordnede målsetting for kurset ungdommene gjennomgår er større risikoforståelse i trafikken og endret atferd. Kurset består av tre moduler, banekjøring, skadested og Trafo. Sistnevnte er et eget prosjekt i eget bygg på Skandinavisk Trafikksenter i Sørlandsparken i Kristiansand hvor også 18pluss har sin base. 18pluss er et samarbeidsprosjekt mellom begge fylkeskommunene i Agder, Statens vegvesen og Skandinavisk Trafikksenter. I tillegg er forsikringsselskapene If og Gjensidige samarbeidspartnere og gir gunstige rabatter til ungdommer som har gjennomført kurset, og forsikrer bilene sine i ett av disse selskapene. Kurset er gratis for brukerne, mens deltakernes hjemkommuner gir et bidrag på kr. 500 pr kursdeltaker. Innkreving av kommunal betaling var relativt uproblematisk fra oppstart av prosjektet i 2005 og frem til lokalvalget i Da har det tydeligvis skjedd noe med overlevering av kunnskap til ny politisk ledelse i kommunene. Sett fra vår side er det viktig for kurset at dette er godt kjent i kommunene i fylkene, og vi tar sikte på en informasjonsrunde i de ulike regionrådene. Kurset er meget bra og får også meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne, men muligens noe underkommunisert. Vi, undertegnede og prosjektleder Marit Bech Olsen, vil be om å få anledning til å informere kommunene i Listerrådet. Vi trenger ca. et kvarter til dette. Jeg håper på en snarlig og positiv tilbakemelding fra deg.» Vennlig hilsen Egil Strømme Rådgiver Referat: Rådmannsutvalget ser det som naturlig at en presentasjon av dette prosjektet skjer i samarbeid med en presentasjon av nullvisjonen i Lister. Første ordinære møte i Listerrådet blir den Tar saken videre til arbeidsutvalget.

4 Sak 58/13 Grafisk profil Lister er nå stort sett ferdig utformet (se vedlegg). Det gjenstår nå å implementere den hos de brukerne vi vil definere inn i Listersamarbeidet. Det er ønskelig at denne blir brukt av alle interkommunale selskap/organisasjoner/samarbeid. Denne prosessen krever et «vedtak» i rådmannsutvalget, slik at dette arbeidet lar seg gjennomføre på en fornuftig måte. Videre bør vi snarest ta stilling til hvordan skal brukes i tiden fremover. Hjemmesiden fungerer i dag som en «vertskap» for flere interkommunale aktiviteter. Ser gjerne at vi tar en runde på om tiden nå er moden for en ytterligere «profesjonalisering». Liv Birkeland gir en kort presentasjon av dagens struktur og innhold. Referat: Rådmannsutvalget slutter seg til at grafisk profil for Lister nå blir tatt i bruk av alle interkommunale selskap/organisasjoner. Når det gjelder videre utvikling av Lister.no lager sekretariatet et forslag til finansieringsmodell. Lister.no er et godt domenenavn, og regionen har behov for en samlende hjemmeside som kan presentere regionens interkommunale aktiviteter og tilbud, både i forhold til innbyggere, næringsliv og eksterne aktører. Sak 59/13 Nettverk for ledere av kriseteam (se vedlegg) Det er nå etablert et nettverk for ledere av kriseteam i Listerregionen. Her ble det tatt opp at det kunne være av interesse for beredskapsansvarlige i Listerregionen å vite om dette nettverket nå er etablert. Sak 60/13 Møtekalender Listerrådet 2014 Rådmannsutvalg , 18.03, 14/15.05 og Arbeidsutvalg: 03.02, 24.03, Listerråd: 17.02, og Listerfondet: og Rådmannsutvalg: 29 januar, kl blir lagt il Lyngdal Rådmannsutvalget planlegger en fellessamling, 14 og 15 mai.

5 Sak 61/13 Regionale forvaltningsplaner for alle vannmiljøer i Norge Viser til følgende e-post fra Stig Skjævesland: Det pågående planarbeidet skal ende opp med regionale forvaltningsplaner for alle vannmiljøer i Norge. I dette arbeidet har Vest-Agder Fylkeskommune rollen som vannregionmyndighet for Agder vannregion. Agder består av sju vannområder, der planarbeidet ledes av prosjektledere. I vannområdet Sira-Kvina er Tore Kvæven prosjektleder. I vannområdet Lygna (og vannområdet Mandal-Audna) er jeg prosjektleder. For kommunene er det først og fremst vannområdet som er arenaen for deltakelse og påvirkning. Den enkelte kommune er involvert i arbeidet på forskjellig vis, men det vil også være nyttig å samstemme dette gjennom informasjon til og dialog med Listerrådet. Derfor vil vi gjerne komme på et møte i Listerrådet for å presentere status i arbeidet og drøfte utfordringer. Vennlig hilsen Stig Skjævesland Prosjektleder for vannområdene Mandal-Audna og Lygna tlf / Kommentar: Er Listerrådet det rette forum, eller burde man heller adressere denne informasjonen til Plannett Lister. Referat: Siden flere kommunestyrer allerede er informert, foreslår rådmannsutvalget at hvert kommunestyre i regionen får en egen presentasjon. Sak 61/13 Listerpakken og orientering om økonomi og fremdrift. Vidar Ose har signalisert at de gjerne ønsker å informere om status for Listerpakken. Dette er en sak som naturlig hører hjemme i Listerrådet, men legger den frem også her om det er særlige tema dere mener bør fokuseres. Referat: Fint å få en orientering av status for Listerpakken. Det er også ønskelig å få noen synspunkter på hvordan man fra

6 fylkes side prioriterer videre E-39 satsing? Sak 62/13 Program fellessamling 9 og 10 desember «Programkomiteen» har utarbeidet et forslag til innhold. Vi vil gjerne ha en tilbakemelding på innhold og fokusområder, før endelig program blir låst. Se vedlegg. Referat. Rådmannsutvalget vil gjerne ha inn «kommunereformen» som tema for denne fellessamlingen. Svein tar kontakt med KS sentralt for å avklare mulighetene for å få Frode Lindtvedt ned som innleder/foredragsholder. Sak 63/13 Eventuelt Berammet kommunestruktur Referat: Viser til diskusjonen om programinnhold fellessamling i Sirdal. «Selskaper med kommunal representasjon i Lister» Referat: Lyngdal og Farsund har utarbeidet eierskapsmeldinger. Evaluering av Lister barnevern og Lister PPT Referat: Evalueringen er ferdig i slutten av november. Det kalles inn til et felles orienteringsmøte for Lister. Farsund kommune tar på seg ansvaret for å organisere dette orienteringsmøtet. Mer profesjonalisert tilsyn med barn i fosterhjem Referat: Flekkefjord kan være vertskommune, budsjettmessig innenfor rammene til barnevernet.

7 Arbeidsutvalg Listerråd Rådmannsutvalg Fellesmøte i Sirdal 9 og 10 desember Møtekalender 2014 Listerpakken, informasjon Lokalisering administrasjonen Lister Regionalpark Grønt batteri, videre satsing Planarbeid, Strategisk næringsplan, Listerplanen, Klima og Energiplanen Grafisk profil, implementering Felles samling i Sirdal Kvinesdal Svein Vangen Daglig leder Listerrådet

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14 Rådmannsutvalget i Lister. Alle rådmennene i Lister er medlemmer i rådmannsutvalget. Hensikten med disse møtene er først og fremst å drøfte saker av regional karakter, samt at møtene også fungerer som

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer