Fra forskningsmiljøene. En artikkel fra Norges forskningsråd Derfor virker den nordiske modellen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra forskningsmiljøene. En artikkel fra Norges forskningsråd Derfor virker den nordiske modellen"

Transkript

1 Fra forskningsmiljøene. En artikkel fra Norges forskningsråd Derfor virker den nordiske modellen Hvorfor fungerer den nordiske modellen så bra økonomisk? Hvorfor kommer den til kort overfor de nye miljøutfordringene? En gruppe forskere med ulik bakgrunn har forsøkt å svare. Bård Amundsen, frilansjournalist En artikkel fra Norges forskningsråd :00 Likhet: Norden ligger på topp i likhet. Men vi er også rike. Foto: Shutterstock 1991: Kommunismen er død. Heller ikke de tradisjonelle nordiske velferdsstatene levnes særlige muligheter i en ny verden. Løsninger basert på liberal kapitalisme og markeder som får regulere seg selv er i vinden. 2011: Superkapitalisme er prøvd i land som Spania, Irland og Island. Det gikk galt. Mange ser i stedet mot de nordiske landene etter bedre løsninger. En forskergruppe med professorene Nina Witoszek fra Universitetet i Oslo og Atle Midttun fra Universitetet i Oslo i spissen har nå laget en pamflett om nettopp den nordiske modellen. Pamfletten ble blant annet tatt med til årets Davos-toppmøte i regi av World Economic Forum. Rike og like Den nordiske modellen innebærer noe som for mange framstår som paradokser: Norden ligger på topp i verden både når det gjelder rikdom og likhet. Norden har på samme tid både produktiv kapitalisme og et omfattende velferdssamfunn.

2 Norden klarer å balansere omfattende kollektivisme med mye individuell frihet. I flere tiår har den nordiske modellen gitt de nordiske landene et brutto nasjonalprodukt per innbygger som ligger helt i teten internasjonalt, konstaterer Midttun. I land som Norge og Sverige stoler vi på at staten vil hjelpe oss. Det gjør man ikke i Italia, Indonesia eller USA. I Norden betyr samtidig familien mindre enn ellers i verden. Ligger dype kulturelle verdier under den nordiske modellen? Verdier som ikke lar seg eksportere til andre deler av verden? Eller kan også andre få til det vi har greid? Rettferdighet Carlos Joly, gjesteprofessor ved universitetet i Toulouse og tidligere direktør i Storebrand er fra det katolske Argentina. Han er med i forskergruppen som presenterte prosjektet «The Nordic Model: Is it Sustainable and Exportable?» under et møte på Litteraturhuset i Oslo. Det er misforstått å tro at det ligger en slags protestantisk nøysomhet bak den nordiske modellen, mener Joly. I stedet forklarer han den slik: I et land som Norge har man en klar oppfatning om at samfunnet bør være rettferdig. Dette ble Norge og Nordens løsning på den store konflikten mellom kapital og arbeid i begynnelsen av forrige århundre. Denne rettferdigheten hviler i dag på fundamenter som hovedavtalen i arbeidslivet og meklingsmannsinstituttet. Joly finner her en viktig forklaring på hvorfor Norden kan vise fram et så godt alternativ til det han kaller predator-kapitalisme flere andre steder i verden. Han legger også vekt på at de nordiske landene har sterk kontroll med finanssystemene. I Norden ville dere ikke ha sluppet løs to selskaper som investeringsbankene Morgan Stanley og Goldman Sachs, sier han. Individualister: Vi er både solidariske og vi er individualister. Det kan være en årsak til Nordens suksess. Foto: Shutterstock Hovedavtalen som forklaring Per Ingvar Olsen, førsteamanuensis ved Bedriftsøkonomisk institutt, peker også på hovedavtalene i de nordiske landenes arbeidsliv som en viktig forklaring på de økonomiske suksessene vi opplever.

3 Med mange i arbeid får vi også inn mer skatt. Vi skattlegger middelklassen høyt, og sørger slik for at middelklassen får mye eierskap til staten. Det skaper grunnlag for høy velferd. Vi er individualister Lars Trägårdh, professor ved Ersta Sköndal-høgskolen i Stockholm, mener vår vektlegging av sosial solidaritet i forståelsen av den nordiske modellen gjør at vi ikke har fått øye på en annen viktig side ved de nordiske landene: I de nordiske landene finner vi verdens mest individualistiske mennesker, sier han. I Norden er de fleste blitt i stand til å frigjøre seg både fra familien og fra det nære samfunnet rundt dem. Dette har betydd enormt, ikke minst for kvinnenes frigjøring. Svake patriarkalske strukturer og mindre avhengighet av andre, gjør at flere i Norden føler at de har kontroll over egne liv. Det gjør også flere av oss lykkelige. Trägårdh tror denne frigjøringen virker tiltrekkende på mennesker andre steder i verden. For det er vi her i Norden som har greid å virkeliggjøre «den amerikanske drømmen». Nasjonale oppdragere Nina Witoszek mener at ikke bare økonomisk politikk, spesielle institusjoner eller historisk hell kan forklare den nordiske modellen. Modellen har også dype kulturelle røtter, påpeker Witoszek. Kultur legger sterke føringer for hvordan velstanden i et samfunn skal fordeles, og Witoszek mener det finnes unike spor i den spesielle nordiske moderniteten som oppsto på slutten av 1800-tallet. Den ga oss en spesiell dannelse. Denne dannelsen mener hun vi ikke minst kan takke flere store nasjonale oppdragere for. For Norges del nevner hun Bjørnson og Nansen. Witoszek tror de spesielle kulturelle røttene som ligger under den nordiske modellen, kan gjøre det vanskelig å eksportere modellen til andre. Island er unntaket At Island for et tiår siden forlot den nordiske modellen, er noe islendingene nå får unngjelde for, konstaterer Throstur Olaf Sigurjónsson, lektor ved Universitet i Reykjavik.

4 Viser ikke vei: Norden har lyktes på mange områder. Men det økologiske «fotavtrykket» vårt er alt for stort. Ved overgangen til 2000-tallet hadde islendingene en regjering som omfavnet thatcherismen og solgte ut mye offentlig eiendom. Slik vokste det fram banker i Island som rådde over nesten ti ganger så mye penger som det islandske nasjonalbudsjettet. I Island så vi for noen år siden på velferdsstaten som utgått på dato. Vi så også på oss selv som mer moderne enn resten av Norden. Vi innførte lave skatter, bygde ned velferdsstaten og satte eldre og andre trengende til side. Så kom sammenbruddet i Sigurjónsson tror ikke alle har forstått omfanget av det som skjedde: Sammenbruddet i Islands tre store banker danner til sammen den tredje største bankkollapsen i verdenshistorien. Det skjedde i et land med halvparten så mange innbyggere som Oslo. Nå øker Island skattene, og ifølge Sigurjónsson har islendingene på nytt rettet blikket mot resten av Norden. Lite bærekraftig Lennart Olsson, professor ved Lunds universitet, har vært opptatt av å se på den nordiske modellen i miljøsammenheng. Ifølge Olsson har modellen også betydd mye for hvordan vi har klart å løse miljøutfordringer. Se bare på de store naturparkene som er etablert i Norden, og se på den unike allemannsretten. Norden var også først i verden med miljøvernministre. Dagens store utfordring klimaendringene er vi langt fra like gode til å finne løsninger på. Men det er ikke fordi vi har forandret oss, mener Olsson. Det er fordi miljøutfordringene har endret seg. Nå handler det ikke lenger om svovel, som vi greit kunne fjerne fra bensinen. Nå handler det om hele det økologiske «fotavtrykket» vi etterlater oss. Her kommer de nordiske landene i dag dårligere ut enn EU-gjennomsnittet. Innbyggerne i Norden er storforbrukere av verdens knappe ressurser. Vi har et forbruk som er helt uforenlig med en bærekraftig utvikling. Atle Midttun gir dette bildet på bærekraftdilemmaet vi står overfor i Norden: Deler du en milliard kroner rettferdig mellom tusen mennesker, så får du sannsynligvis mye større miljøproblemer enn om du lar en enkelt person få alle pengene, sier han. Løsningen for de nordiske landene er ikke er å stanse den økonomiske veksten, mener flere av forskerne i prosjektet. Gjør vi det, får vi trolig en masse problemer. I stedet må vi omdefinere veksten.

5 Vi må forbruke smartere. Vi må kjøpe oss spennende opplevelser på sykkel framfor å kjøpe stadig større og bedre utstyrte biler. Det finnes en sterk vilje i Norden til å gå foran, også i miljøspørsmål, mener Lennart Olsson. Viser det seg at vi klarer det, tror han mange vil følge med på hva vi gjør. Migrasjon Migrasjon har også vært et tema for forskergruppen. Er innvandringen til Norden en trussel mot den nordiske modellen? Må vi ha høye grensegjerder for å kunne fortsette den omfattende solidariske omfordelingen av godene i Norden? Eller er kanskje dagens problemer knyttet til innvandring noe som vil «gå seg til»? Uffe Østergård, professor ved Handelshøyskolen i København, er opptatt av den store oppslutningen om partier som Dansk Folkeparti, Sverigedemokraterna og Fremskrittspartiet. Han kaller dette «de marginalisertes opprør». Det er frisørdamenes opprør mot akademikerne. Østergård får følge av svenske Lennart Olsson, som mener at selv om alle svenske partier er «folkhemspartier», så er det bare Sverigedemokraterna som i dag med rette kan kalles en «folkhemsbevegelse». Lars Trägårdh velger å se lyst på mulighetene. Han tror at nettopp den folkhemstradisjonen vi har i Norden med røtter i 1930-årene, åpner for at vi etter hvert kan se positivt på innvandring. Det er dette som er den historiske arven vår. Når mange i dag ser på innvandring som et stort problem, må vi huske på hvor kort tradisjon vi har for omfattende innvandring til Norden. Folkhem: Får innvandrerne plass i det nordiske folkhemet? Foto: Shutterstock Trägårdh er også opptatt av forskningsutfordringene knyttet til migrasjon: Vi vet fortsatt lite om hvordan det er gått med innvandrerne som er kommet hit til Norden. Hva har for eksempel hendt med dem som kom hit på 1990-tallet? Hvilke holdninger har egentlig innvandrere til velferdsstaten vår? Innvandrere har i dag mindre yrkesdeltagelse enn resten av befolkningen. Vil dette endre seg hos annen eller tredje generasjon innvandrere, eller kan det bli et varig problem?

6 Norden i verden Asle Toje, gjesteforsker ved Nobelinstituttet, mener vi i Norden gjerne opptrer som idealister ute i den store verden. Vi er aktive i FN, vi gir mest u-hjelp og vi går gjerne i spissen for miljøinitiativ. Vi er moralske vikinger. Når møtedeltagerne i Davos og andre nå har rettet blikket mot Norden på jakt etter løsninger, gir det oss enda mer selvtillit. Det gir oss nok en bekreftelse på at mennesket i nordisk utgave har nådd tilværelsens høyeste stadium. Lenker: Prosjektet «The Nordic Model: Is it Sustainable and Exportable?» og Ceres 21

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

UTFORDRINGER FOR VELFERDSSTATEN FERTILITET, LIKESTILLING OG INNVANDRING

UTFORDRINGER FOR VELFERDSSTATEN FERTILITET, LIKESTILLING OG INNVANDRING EKSAMEN I SOS1001 INTRODUKSJON TIL SOSIOLOGI ET ESSAY OM: UTFORDRINGER FOR VELFERDSSTATEN FERTILITET, LIKESTILLING OG INNVANDRING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG SAMFUNNSGEOGRAFI UNIVERSITETET I OSLO VÅREN

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Arbeiderpartiets grunnsyn - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Dette heftet gir en kortfattet innføring i Arbeiderpartiets grunnsyn og over grunnleggende skillelinjer

Detaljer

ØKONOMIPRISEN 2008 endret 18/2-10 - Internasjonal handel og økonomisk geografi 00:38

ØKONOMIPRISEN 2008 endret 18/2-10 - Internasjonal handel og økonomisk geografi 00:38 ØKONOMIPRISEN 2008 endret 18/2-10 - Internasjonal handel og økonomisk geografi 00:38 Paul Krugman: Tusen takk, takk til akademiet og alle sammen her. Som dere vet er dette ekstraoridinært 00:46 V.O: I

Detaljer

Tale/artikkel, 26.09.2014

Tale/artikkel, 26.09.2014 Tale/artikkel, 26.09.2014 Av: Finansminister Siv Jensen Sparebankforeningens 100-årsjubiluemskonferanse: Norsk økonomi og banknæring i et fremtidsperspektiv Oslo, 26. september 2014 Deres Kongelige Høyhet,

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

La meg bare én gang i mitt liv få se en pike som tør. Som ikke tar stilling på et kontor, men

La meg bare én gang i mitt liv få se en pike som tør. Som ikke tar stilling på et kontor, men Trondheim 26. august Kvinnelig eierskap en utfordring La meg bare én gang i mitt liv få se en pike som tør. Som ikke tar stilling på et kontor, men som lager sin egen bedrift, sier Ask Burlefot i Agnar

Detaljer

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet Audun Lysbakkens tale til landsmøtet (Med forbehold om endringer) Kjære landsmøte, kjære SV Takk for en god dag i går. Takk for ærlighet, raushet og mot. Takk for tilliten. Mitt bysbarn Georg Johannessen

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Den nordiske velferdsmodellen

Den nordiske velferdsmodellen Kristofer Lehmkuhl Forelesning 2008 Den nordiske velferdsmodellen Av Kristin Halvorsen Finansminister Kristofer Lehmkuhl Forelesning Norges Handelshøyskole Bergen, 23. september 2008 ISSN 0452-7208 Satt

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson

Eiere som styrer gir størst lønnsomhet. Av Kjell Thompson Eiere som styrer gir størst lønnsomhet Av Kjell Thompson Norske børsnoterte selskaper har lavere personlig eierskap enn noe annet europeisk land. Dessuten har selskapene sjelden store eiere, og eierne

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s.

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Den norske modellen Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. 8 Inntektene fra olje vil synke Oljeinntekter og bruk av avkastningen fra oljefondet Forventet

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv Innovasjon Rogaland Innovatøren 5 utgave 5/2003 John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid Han har lang erfaring fra næringslivet her hjemme så vel som ute. Konserndirektør

Detaljer

E-handelen i Norden i 2015

E-handelen i Norden i 2015 E-handelen i Norden i 2015 Innhold Om rapporten...2 Norden, et e-handelsmarked i forkant...3 Tilgjengelighet og valgfrihet stadig viktigere... 4 Norden... 6 E-handel for nesten 130 milliarder kroner...6

Detaljer

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger...

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger... Innholdsfortegnelse Slik får du livet du ber om!... 3 Den dagen da alt forandrer seg... 5 Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9 Fokus er det du trenger... 12 Hva mer tror du at du trenger... 14 Slik

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

tema ungdomsskolen 4

tema ungdomsskolen 4 tema ungdomsskolen 4 TILBAKE TIL RØTTENE Faget arbeid er det største faget i montessoriungdomsskolen. Vi ønsket å se hvordan det fungerer i praksis, og dro på besøk til ungdomstrinnet på Oslo Montessoriskole.

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Oslo kommune gjeldstynges

Oslo kommune gjeldstynges Oslo kommune gjeldstynges Befolkningsvekstens økonomiske konsekvenser for Oslo kommune N-1-2011 Human Rights Service (HRS) www.rights.no 2 Human Rights Service (HRS) / Oslo kommune gjeldstynges Innhold

Detaljer

Boplikten. lett å omgå. Boplikt skal sikre lys i vinduene vinterstid, men reglene er lette å omgå og skaper også frustrasjon, aggresjon og angiveri.

Boplikten. lett å omgå. Boplikt skal sikre lys i vinduene vinterstid, men reglene er lette å omgå og skaper også frustrasjon, aggresjon og angiveri. Boplikten lett å omgå Boplikt skal sikre lys i vinduene vinterstid, men reglene er lette å omgå og skaper også frustrasjon, aggresjon og angiveri. Tekst: Dag Erik Kongslie GGGGFOTO: SOLFRID SANDE SOMMERIDYLL:

Detaljer