NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning"

Transkript

1 NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 3. november 2010 Magnus Gulbrandsen, professor, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), UiO og NIFU STEP

2 Oversikt over presentasjonen Skal trekke opp noen litt større forskningspolitiske og faglig baserte linjer om finansieringens rolle i forskningssystemet Ropet fra forskningssystemet om mer penger (og frihet til å bestemme hva de skal brukes til) har vært høyt og konstant i minst 100 år Er dette rimelig? Hva er det man roper om? Ropes det på en god måte?

3 Forskningen i et historisk perspektiv Har vært en kjempesuksess Store endringer i samfunnet kan knyttes til forskning Forskningen er blitt en meget stor sektor bare i Norge går det hvert år 40 milliarder til FoU Forskningssektoren er til dels blitt skjermet for omfattende omorganisering og finansieringen følger i stor grad automatikk Er forskningen et offer for sin egen suksess? Veksten i systemet endrer finansieringens rolle og dynamikk Et stort system blir utsatt for mer oppmerksomhet, måling og evaluering Mange forskere betyr flere tapere i kampen om ressurser Med andre ord: mer penger gir ikke nødvendigvis mindre pengeproblemer

4 Hvorfor finansierer samfunnet forskning? Kulturargumentet Forskning og kunnskap har en egenverdi, uavhengig av hva slags effekter den (senere) måtte ha i samfunnet Grunnforskere er spesielt opptatt av dette og bruker denne logikken når de argumenterer for autonomi Nytteargumentet Forskning og kunnskap er først og fremst bidrag til å løse ulike problemer i samfunnet eller legge grunnlaget for problemløsning og forbedringer Forskere bruker også svært ofte dette argumentet, særlig når de trenger penger og må derfor være forberedt på å få spørsmål om nytte/impact tilbake

5 Mer om hvorfor samfunnet finansierer forskning Ønsker å skape god forskning (i relativt vid forstand) Ønsker å skape miljøer som kan holde rede på hva som skjer i utlandet og importere kunnskap derfra Ønsker at undervisning i relativt stor grad skal være forskningsbasert Ønsker å bygge opp kapasitet i bestemte sektorer, teknologiområder, regioner osv. Med andre ord: mange andre mål enn bare å skape god forskning

6 Er det noe spesielt med Norge? Generelt et meget positivt syn på forskning Generelt også et meget instrumentelt syn på forskning, kanskje mer enn i en del andre land men ikke ulikt USA Befolkningen bryr seg relativt mye om forskning, men svært lite om forskningspolitikk For medisinsk og helsefaglig forskning betyr det betydelig støtte men tydelige praktiske forventninger Faren kan være at viktig forskning som ikke har direkte relevans til bestemte samfunnsproblemer, blir skadelidende men hvordan kan forskerne argumentere for å gjøre noe med dette problemet mer enn å påpeke det og/eller å love fremtidig nytteverdi?

7 Hvordan finansierer samfunnet forskning? Grunnbevilgning til utførende miljøer Denne er fortsatt betydelig og lite studert Konkurranseutsatte forskningsmidler Forskningsrådet, EU, helseforetak osv.; mange typer Offentlige oppdrag Til å løse bestemte problemer, stor eller liten FoU komponent Bedrifters interesse i forskning kan gi midler I en del land og fag har dette betydelig omfang Annen privat finansiering Stiftelser, donasjoner osv.

8 Utviklingen i finansieringsmekanismer Sterk tro på konkurranseutsetting av forskningsmidler i hele etterkrigstiden, men økende fra 1980 tallet Men fortsatt går betydelige ressurser til grunnbevilgning til universiteter, høyskoler, institutter og sykehus Også sterk tro på brukerstyring fra slutten av 1970 tallet Konkurranseutsetting gir noen spesielle utfordringer knyttet til hvordan man skal velge ut, evaluere og måle effekter

9 Hvilke hovedutfordringer finnes i finansiering av forskning? Finansiøren og forskerne kan ha ulike mål Forskernes egne interesser versus omverdenens interesser er en klassisk konflikt Det er ofte vanskelig å finne ut hvem som bør motta midlene Som regel er man avhengig av at forskerne selv bidrar til å vurdere søknader m.m. Risikerer likevel å velge feil Ved målulikhet må man følge opp at pengene blir brukt på riktig måte Krever rapportering, evaluering, indikatorer osv. Her er det mange vanskelige avveininger; bl.a. er det en fare for at omfattende måling på individnivå virker hemmende på kreativitet og motivasjon

10 Finansieringen bidrar til dynamiske prosesser som endrer forskningslandskapet Matteus effekten For to all those who have, more will be given, and they will have an abundance; but from those who have nothing, even what they have will be taken away Gjelder faglig anerkjennelse Fordelsakkumulering/selvforsterking De rike blir rikere osv. og det blir etter hvert store forskjeller i forskersamfunnet Svært stabile mønstre når det gjelder hvem de beste er Konkurranseeffekter Strategiske prioriteringer Misunnelse osv. Viktig diskusjon: er dette meritokratiske effekter eller er de for sterke?

11 Hva er sammenhengen mellom finansiering og kvalitet? Sammenhengen er i beste fall svak, men det vanligste resultatet i empiriske undersøkelser er at det ikke er noen sammenheng mellom penger og kvalitet Mange ulike forklaringer Det finnes rike miljøer som ikke er spesielt bra og fattige miljøer som er veldig bra Det er en treghet i forskningssystemet Det er mange andre grunner enn kvalitet til å finansiere forskning Forestillingen om kritisk masse er sterkt overdrevet

12 Finansiering og kvalitetselementer Forskningskvalitet kan betraktes som sammensatt av f.eks. originalitet, soliditet, faglig relevans og ekstern relevans Finansiering er ofte tydeligst koblet til soliditet (gjennom utstyr og teknisk assistanse), til dels også ekstern relevans Uklart om finansiering har noe å si for de to sentrale kriteriene originalitet og faglig relevans Kan være grunn til å betrakte penger som en nødvendig men ikke tilstrekkelig betingelse for å skape god forskning Forskersamfunnet synes lite villig til å diskutere disse betingelsene alt drukner i pengeskriket

13 Oppsummering: noen sentrale diskusjoner 1 Frie midler versus programmidler Denne debatten virker ofte merkelig på grunn av den snevre forståelsen av frie midler semantiske skylapper hos forskerne Brukerstyring versus tematisk styring Kan alle brukere styre forskning? Hvor snevert skal programmers temaer defineres? Altfor sterk tro på slik styring hos finansiørene Langsiktige versus kortsiktige midler Åpenbart at både grunnforskning og anvendt forskning har stort behov for langsiktighet. Men kan for mye vekt på langsiktighet bidra til et konservativt forskningssystem preget av (negative) selvforsterkingsprosesser? Hvordan virker automatikken?

14 Oppsummering: noen sentrale diskusjoner 2 Styring/koordinering versus systemslakk Det ropes alltid på koordinering, men trengs det alltid? Nasjonale versus internasjonale arenaer EU versus nasjonale er den store (manglende) debatten her Nye områder versus nasjonale styrker Bør vi satse så mye på egen medisinsk og helsefaglig forskning når vår medisinske industri er så svak? Input, effektivitets eller impactmål? Debatten har i stor grad omhandlet 3% målet, mens samfunnet som vi har sett er mye mer opptatt av resultater enn av input

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Taran Thune, Magnus Gulbrandsen, Antje Klitkou, Inge Ramberg, Siri Aanstad & Dorothy S. Olsen Rapport 24/2012 Produktivt

Detaljer

Åse Gornitzka (red.) Kvalitet i norsk høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv. NIFU skriftserie nr. 25/2003

Åse Gornitzka (red.) Kvalitet i norsk høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv. NIFU skriftserie nr. 25/2003 Åse Gornitzka (red.) Kvalitet i norsk høyere utdanning i et internasjonalt perspektiv En delutredning for Ryssdalutvalget NIFU skriftserie nr. 25/2003 2 Forord Foreliggende rapport er utarbeidet av Norsk

Detaljer

Patentering fra norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter

Patentering fra norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter ARBEIDSNOTAT 14/2006 Antje Klitkou, Magnus Gulbrandsen og Eric Iversen Patentering fra norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 28.04.2014 NOTAT Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2 NOTAT DAMVAD.COM DAMVAD Grensen 13 N-0159 Oslo Tel. +47 970 43 859 E-post: info@damvad.com damvad.no NOTAT DAMVAD.COM 3 Innhold 1

Detaljer

Fagerbergutvalget mer vekt på resultater og utbytte. Endrede arbeidsbetingelser for vitenskapelig ansatte i USA og Norge. Autonomireform i Sverige

Fagerbergutvalget mer vekt på resultater og utbytte. Endrede arbeidsbetingelser for vitenskapelig ansatte i USA og Norge. Autonomireform i Sverige 2/2010 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Fagerbergutvalget mer vekt på resultater og utbytte Endrede arbeidsbetingelser for vitenskapelig ansatte i USA og Norge Autonomireform i Sverige

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Følg pengene! dag o. hessen biologisk institutt cees, universitetet i oslo

Følg pengene! dag o. hessen biologisk institutt cees, universitetet i oslo Følg pengene! dag o. hessen biologisk institutt cees, universitetet i oslo I Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) sine forskningsetiske retningslinjer (2007) foreslås

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Regjeringens tiltak for økt handlingsrom og lavere midlertidighet

Regjeringens tiltak for økt handlingsrom og lavere midlertidighet Tale av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 2. november 2010 Regjeringens tiltak for økt handlingsrom og lavere midlertidighet For å hvelve

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Norsk næringsliv i blindgate

Norsk næringsliv i blindgate I N N O V I S T A NYHETSBREV FRA NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning ISSN 1503-8319 NR 03 / 2004 ÅRGANG 8 www.nifustep.no Norsk næringsliv

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Velferdsforskningsinstituttet NOVA NOVA Rapport 15/2014 Velferdsforskningsinstituttet

Detaljer

Utdanningsvitenskap som forskningsområde Vetenskapsrådets støtte til utdanningsforskning

Utdanningsvitenskap som forskningsområde Vetenskapsrådets støtte til utdanningsforskning Pedagogisk Forskning i Sverige 2006 årg 11 nr 1 s 59 63 issn 1401-6788 Utdanningsvitenskap som forskningsområde Vetenskapsrådets støtte til utdanningsforskning PETTER AASEN Norsk institutt for studier

Detaljer

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse

Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler en skisse Presentert på NHO-konferanse den 15. november 2013 Ny finansieringsmodell av forskning ved universiteter og høyskoler 2 1. Vitenskapelig

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

KUL Kunnskap, utdanning og læring

KUL Kunnskap, utdanning og læring KUL Kunnskap, utdanning og læring forskningsprogrammer Kunnskap, utdanning og læring Tre temaer og 14 prosjekter 1. Læring på mange arenaer forskningsprogrammer Resultatforskjeller i norsk skole...........................................................

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene?

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? Vigdis Moe Skarstein NBF Bergen 8.4. Innlegg til debatt Nasjonalbiblioteket

Detaljer

INNOVISTA NYHETSBREV FRA STEP - SENTER FOR INNOVASJONSFORSKNING / SINTEF TEKNOLOGILEDELSE ISSN 1501-8202 NR 01 / 2003 ÅRGANG 7 WWW.STEP.NO STEP foretar dykk i fotballøkonomi og musikkindustri, se side

Detaljer

Forskningspolitikk 4/1998

Forskningspolitikk 4/1998 Forskningspolitikk 4/1998 Innspill Småkuriosa fra den norske forskningspolitiske arena Fokus Nytenkning påkrevet / Endelig - Internasjonalt forskningssamarbeid kommer ikke av seg selv av Hans Skoie Mer

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Bedre utnytting av muligheter og ressurser

Bedre utnytting av muligheter og ressurser Bedre utnytting av muligheter og ressurser Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og FFA Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer