Presentasjon av Lindum. Thomas Henriksen Salggsjef Lindum AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av Lindum. Thomas Henriksen Salggsjef Lindum AS"

Transkript

1 Presentasjon av Lindum Thomas Henriksen Salggsjef Lindum AS

2 Visjon og verdier Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld

3 Visjon og verdier Lindums verdier: Troverdige Entusiastiske Nyskapende Kunnskapsrike romslige Miljøbevisste

4 Historikk Regional avfallsplan kildesortering Etablert som Kommunal Bedrift i 1997 Eier er Drammen Kommune 100 % Omdannet til aksjeselskap i 2001 markedsorientering Industrikonsern ansatte og MNOK 16 i omsetning i ansatte og MNOK 365 i omsetning i 2014

5 Lindum selskapsstruktur Lindum AS Lindum Oredalen AS (51 %) Lindum Egge AS (51 %) Lindum Energi AS (100 %) Lindum Kommunalservice AS (100 %) Lindum Vannrens AS (51 %) Bioressurs Østlandet AS (50 %) Selvstendig aksjeselskap Lindumkonsernet

6 Adm. dir. Ass. dir. Forr.utv./strategi Lindum operasjonell organisasjonsplan Økonomi/ administrasjon Regnskap Deponi og forurensende masser Drift Biologiske prosesser Driftsstøtte/ mottakskontroll Gjenvinning og Miljø Vekt Lindum Lindum Kompost mat og hage, Jordprod. LKAS Hardanger Gjenvinning Salg/FoU/ Prosjekt Controller/ administrasjon t Administrasjon Vestlandet Salg/Trading/ Nedstrøm Oredalen Tønsberg Egge Oredalen Kompost slam og hage Tønsberg Kompost hage + biogass? Odda kompost mat Container Lindum Sortering og Sortering omlasting Farlig avfall Kverning/ Hugging Transport Odda Container Odda FOU/Prosjekt HMS/IK/HR/IKT Kommunikasjon. HR HMS/IK Energi Knive Eidfjord Kompost slam Florø Kompost mat Kviteseid Kompost slam Clairs Luktrensing Vannrens Clairs Luktrensing Farlig avfall Verksted Odda Kommunikasjon IKT Avsetning Organiske prod. Clairs Luktrensing Lindum Biogassanlegg

7 Lindums virksomhet

8 Omsetningsutvikling for AS/konsern Omsetning (MNOK)

9 Avfallsmengde for konsernet Mengder (1000 tonn) Ikke ferdig ennå

10 Antall årsverk/ansatte i konsernet

11 Kompetanse og FoU Omfattende kompetanse innen biologi, kjemi og prosess knyttet til biologisk behandling av organisk materiale. Omfattende kompetanse innen behandling og deponering av forurenset grunn, forurenset betong m.m. Kjører en rekke FoU-prosjekter knyttet til biologisk behandling og stabilisering

12

13 Lindum Drammen

14 Virksomheten Avfallsbehandling, alle typer avfall Containerutleie/transport Sortering Deponi (uorganisk avfall og lettere forurensede masser) Energiproduksjon-/salg Biologisk behandling (kompostering og biogass/biogjødsel) Forbrenning eksternt Materialgjenvinning eksternt Kompetanseutvikling/FOU Kverning/hugging av trevirke og grøntavfall Luktrenseløsninger Øvrig behandling av avfall, slam og forurensede masser

15 Avfallsflyt Materialgjenvinning Avfall inn Sortering Brenselproduksjon Energigjenvinning Deponi (nå for inert avfall) Biogass/ kompostering Jordprodukter Gjødsel Energi

16

17 Avfallsbransjen er i en initiell vekstfase Miljøfokus fremmer utvikling Voksende antall kunder Behov for nye løsninger Know-how viktig Utvikling i avfallsbransjen

18 Norges mest innovative avfallsbedrift Lindum har gjennom 14 år opparbeidet solid kompetanse og erfaring Lindum har i en årrekke satset tungt på kompetanse og utvikling Lindum har utviklet mange nye løsninger som gir betydelig reduksjon av klimagassutslipp og forurensning Lindum samarbeider med nasjonal og internasjonal kompetansesentre Lindum er blitt internasjonalt anerkjent og mottar mange delegasjoner fra inn- og utland Lindum selger egen kompetanse internasjonalt Lindum mottok Avfall Norges Innovasjonspris

19 Noen Lindum-utviklinger Hydrogenproduksjon Biogassanlegg Laboratorium Biokull Hydrogenbil Rensing av deponigass Bioremediering Pilotreaktor Oljebehandlings anlegg Meitemark Stabilisering av tungmetaller biogass Nye jordprodukter Biocelle FoU Demo Pilot Kommersiell

20 Optimal biologisk avfallsbehandling? Kompostering Næringsstoffer (jord) Energi (varme) Organisk avfall Matavfall Kloakkslam Husdyrgjødsel Forbrenning Biogassproduksjon Energi (biogass) Næringsstoffer (jord)

21 Biogassanlegg slam Kontrakt på behandling av tonn, bygget for og fylles opp med annet organisk avfall Investert MNOK 115 Lånefinansiert MNOK 65 ENOVA-støtte MNOK 8 Oppstartsperiode mars 2012 juni Åpnet sept Full drift i løpet av 2013 Moderne og framtidsrettet med trykkoking av slam og avfall.

22

23 Biogassanlegg slam

24 CAMBI THP PROCESS

25 Massebalanse 2013 Inn : tonn slam tonn fett 763 tonn flytende matavfall tonn septikslam Ut : m 3 biogass 65 % CH 4 (tilsvarer 1,69 millioner liter diesel, eller energiforbruket til 845 husholdninger) tonn biogjødsel 30% TS (til landbruk og grøntarealer)

26 Oppgradering av biogass Oppgradere biogass til drivstoff Levere drivstoff (oppgradert biogass) til sluttbrukere/aktør Avtale inngått med AGA. AGA kjøper all oppgradert gass AGA etablerer fyllestasjon(er) i Drammensregionen i forbindelse med inngåelse av avtaler med sluttbrukere. Sluttbrukere kan være Renovasjonsselskap, busser, Posten, andre distribusjonsselskaper.

27 Virksomhet innen biologisk behandling 3 reaktorkomposteringsanlegg for våtorganisk avfall 1 komposteringsanlegg for slam 1 biogassanlegg for slam, septik, fett og matavfallssubstrat 1 utendørs rankekomposteringsanlegg for slam Avsetning av egne slambaserte produkter Avsetning av biorest fra Bekkelaget Vann Håndterer slam per år Lager en rekke egne jordprodukter og egne jordforbedringsprodukter.

28 Mikroliv i jord

29 Fra matavfall til energi og mat Fast biorest C Bio-karbonlagring N,P,K,C Forbrukere El og varme CH 4 Forbehandling Oppgradering til drivstoff Gjødsel Matavfallssubstrat H 2 Hygienisering Biogass Biogassanlegg Food2Waste2Food Biorest avvanning Substrat Prosessvann CO 2 El. Varme EU-prosjekt Integrert veksthusproduksjon av mat, fór- og prydplanter

30

31

32 Biogassanlegg Lindum

33 Torv - Drivhuseffekt Torv: Gir jorda struktur, og luft til røttene Regulerer ph Vannhusholdning

34 Torv - Drivhuseffekt Men.. torv er: Langsomt fornybar ressurs (vokser 0,5 1 cm på 100 år) Begynner å bli en mangelvare i flere land i Europa Avgir CO 2 ved nedbrytning: Ved å erstatte 1 tonn torv med 1 tonn kompost spares 700 kg CO 2 (Samme mengde en bil slipper ut på å kjøre 5000 km)

35 Viktig å ta vare på mikrolivet i jorda

36 Lab for analyser VFA Alkalinitet etc Flaskeforsøk

37 Biogassanlegg og lukket slamanlegg Prinsipper Fast våtorg. fra storhushold, hushold, etc. ca t Kvern MOTTAK Presse CH 4 Fjernvarme El-produksjon Drivstoff Biohydrogen Flytende avfall, ca 4000 t Til andre biogassanlegg Slam t Termisk hydrolyse Termisk hydrolyse Biorest Jordprodukter Biogasstanker Ettermodning Biorest Kompostering tilsvarende BKS 4 bokser i dag + 6 nye Forbrenningsanlegg Kommersielt marked Biogasstanker Rejekt 10% av mottatt avfall Buffertanker Oppslamming Kalksilo

Fra dynge til konsern om rammevilkår, utvikling og styring i et kommunalt eiet aksjeselskap Pål Smits Administrerende direktør Lindum AS

Fra dynge til konsern om rammevilkår, utvikling og styring i et kommunalt eiet aksjeselskap Pål Smits Administrerende direktør Lindum AS Fra dynge til konsern om rammevilkår, utvikling og styring i et kommunalt eiet aksjeselskap Pål Smits Administrerende direktør Lindum AS Åsgårdstrand 20. september 2012 Visjon og verdier Fremst innen nytenkende

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 1 UTGIVER INNHOLD Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Tlf. 32 21 09 00 Fax: 32 21 09 15 www.lindum.no Produsert av: Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag

Detaljer

Ecopro s biogassanlegg i Midt-Norge Grønn energi fra matavfall og slam Et fremtidsrettet miljøprosjekt gjennomføres nån

Ecopro s biogassanlegg i Midt-Norge Grønn energi fra matavfall og slam Et fremtidsrettet miljøprosjekt gjennomføres nån Ecopro s biogassanlegg i Midt-Norge Grønn energi fra matavfall og slam Et fremtidsrettet miljøprosjekt gjennomføres nån i Norge! Starter mottak i Mars 2008! www.ecopro.no Helgeland Avfallsforedling IKS

Detaljer

Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim

Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim Prosjektrapport Eksperter i Team, NTNU Våren 2009 Landsby 35; Biodrivstoff fakta/fiksjon. Gruppe 3 Forord Denne prosjektrapporten

Detaljer

Ny Biogassfabrikk i Rogaland

Ny Biogassfabrikk i Rogaland Ny Biogassfabrikk i Rogaland v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes Den Norske Gasskonferansen Clarion Hotel Stavanger, 26.-27. mars 2014 Bakgrunn Behov for å etablere et sentralt slambehandlingsanlegg i søndre

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold

Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold 12K-samarbeidet ønsket å utrede muligheten for å produsere biogass i Vestfold, basert

Detaljer

NYE MULIGHETER INNEN BIOLOGISK AVFALLSHÅNDTERING

NYE MULIGHETER INNEN BIOLOGISK AVFALLSHÅNDTERING NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR GEOLOGI OG BERGTEKNIKK TGB4800 EKSPERTER I TEAM NYE MULIGHETER INNEN BIOLOGISK AVFALLSHÅNDTERING LANDSBY 26 GRUPPE 1 Helge Aasgard Tvedt Morgan

Detaljer

FRAMTIDIG SELSKAPSFORM JUNI 2011

FRAMTIDIG SELSKAPSFORM JUNI 2011 FRAMTIDIG SELSKAPSFORM JUNI 2011 INNHOLD 1 Innledning og sammendrag...5 2 Mandat, vedtak og prosess...7 2.1 Styrets vurderinger av fremtidig selskapsform...7 2.2 Mandat fra representantskapet...7 2.3 Formål

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

Forord. Biogass i Hordaland

Forord. Biogass i Hordaland Forord I denne rapporten ser vi på hvilke muligheter som ligger i økt produksjon og bruk av biogass i Hordaland. Ambisjonsnivået i prosjektet er ikke å gi en fullstendig gjennomgang av alle aspekter ved

Detaljer

A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP

A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP GEN. FORS. SAK NR: 04 /2012 Biogassanlegg og renseanlegg for biogass. Godkjenning av investeringsramme. STED/DATO: SAKSBEHANDLER: Jevnaker, 02. oktober.2012 Amund

Detaljer

LISTA BIOGASS. Sluttrapport fra forprosjekt

LISTA BIOGASS. Sluttrapport fra forprosjekt LISTA BIOGASS Sluttrapport fra forprosjekt Sammendrag Lista bondelag har siden 2011 arbeidet med mulighetene for å etablere et biogassanlegg basert på lokalt tilgjengelig husdyrgjødsel. Arbeidet har vært

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden 13 06 10 Rapp_endver 2 Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Forord Biogass Østfold 2015

Detaljer

Rapport ANVENDELSE AV BIOGASS I VESTFOLD OG GRENLAND

Rapport ANVENDELSE AV BIOGASS I VESTFOLD OG GRENLAND ANVENDELSE AV BIOGASS I VESTFOLD OG GRENLAND Rapport fra arbeidsgruppe 13.02. 2013 Anette Olshausen, Vestfold fylkeskommune Jon Østgård, Vestfold Klima- og Energiforum Kaia E. Ross Lind, Vestfold Avfall

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste Årsrapport 2014 Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innhold Direktøren 3 Avfallshåndteringen 4 Vannverket 6 Energigjenvinning 8 Renseanleggene 10 Biogassanlegget 12 Forretningsområder 13 Åpne FREVAR

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Gassløsningen - mot en klimanøytral transportsektor

Gassløsningen - mot en klimanøytral transportsektor Gassløsningen - mot en klimanøytral transportsektor Natur- og biogass som drivstoff for tunge kjøretøyer 11.11.2009 Per Kragseth Klimakrisen er vår tids største utfordring Transportsektoren I Norge står

Detaljer

Notat: Sammendrag og diskusjon av høringsuttalelser til deponiforbudet

Notat: Sammendrag og diskusjon av høringsuttalelser til deponiforbudet Notat: Sammendrag og diskusjon av høringsuttalelser til deponiforbudet I dette notatet oppsummeres og diskuteres høringsuttalelsene til SFTs forslag om deponiforbud for biologisk nedbrytbart avfall slik

Detaljer

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Fakta om BIOGASS Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Nasjonalt mål Regjeringen har en ambisjon om at 30 % av husdyrgjødselen skal igjennom en biogassreaktor innen 2020. St. meld. nr 39 (2008-2009)

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 9/13

Møteinnkalling styremøte nr 9/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Jorunn Holter Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 11.oktober 2013 Møteinnkalling styremøte nr 9/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold En forstudie Biogass Østfold 2015, 25. feb. 2014 Per Even Vidnes Muligheter for økt produksjon av

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer