Biogass for industriell bruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biogass for industriell bruk"

Transkript

1 Presentasjon Biogass for industriell bruk Gasskonferansen i Bergen 26. april 2007

2 Innhold Biogass Produksjonsanlegg Økonomi Biogassterminal i Odda (forprosjekt)

3 Biogass - produksjon To hoved typer kontrollert produksjon moderne avfallsbehandling ukontrollert produksjon deponigass Vertikale brønner Horisontale brønner

4 Biogass Biogass (gjødselsgass) består hovedsakelig av: metan CH 4 (50 70%) karbondioksid CO 2 (30 50%) nitrogen N ( 0 10%) hydrogensulfid H 2 S ( 0-1%) ammoniakk hydrogen Naturgass metan CH 4 (70 95%) etan C 2 H 6 ( 5 10%) propan, butan ( 0 5%) karbondioksid nitrogen hydrogensulfid

5 Biogass produksjon - prinsippskisse organisk avfall biogassgenerator varme elektrisitet biogass væske avfalls sortering kvern fortynning fortank varme behandling reaktor tank separasjon uønskede fraksjoner grøntavfall fiber kompostering kompost deponi resirkulering

6 Biogass moderne lukt fritt mottak

7 Biogass Thorsø biogass anlegg

8 Biogass Thorsø biogass anlegg sameie av 80 bønder kap tonn gjødsel org. ind. kom.slam tonn tonn tonn biogass prod. 2,7 mill. m 3 inv. 30. mill (1994 Dkr.) omset. i nivå 5 mill. Dkr

9 Biogass Frevar Frevar og FDR kap tonn kom.slam org. ind tonn tonn biogass prod. 1,9 mill. m 3 salg m 3 biometan (2,3 MW generator)

10 Biogass Glør (Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner) Norges mest moderne biogassanlegg GLT-avfall HIAS - GLØR Biogassanlegg kap tonn org. hus tonn (20% sortert ut) org. ind tonn biogass produksjon 1,1 mill. m 3 (65% metan) Deponi ( tonn) biogassproduksjon i ,8 mill. m 3 (50% metan) (biogass produksjon i ,5 2 mill. m 3 ) samlet biogass prod. 1,9 mill. m 3 (60% metan) egen kjele årlig strømproduksjon 2,0 GWH eksosvarme + kjølevann brukes internt tonn til kompostering

11 Biogass økonomi Investering i anlegg (eks. fjernvarme) 45. mill. Biogassproduksjon 2 mill. m 3 (metan innhold 65%) strømproduksjon: 1,1 mill. kr. forutsetninger: virkningsgrad strømproduksjon 35% strømpris 25 øre / kwh - 1 m 3 metan tilsvarer 10 kwh CO 2 -kvoter ( tonn CO 2 ekv.)? Ved fjernvarme kan virkningsgraden økes til 70 80% fjernvarme: 1,1 mill. kr. Tipfee 650 kr. / tonn * tonn ~ 9,8 mill. kr. Samlet omsetning i nivå 11 mill. Driftkostnader + finans(renter og avdr.) = 10 mill. kr. Årlig likviditetsoverskudd i nivå 1 mill. kr.

12 Biogass krav ved industriell bruk Stabil produksjon (volum) Kvalitet (energi innhold kw) Transport av biogass rør transport med bil konvertering til bioetanol En mulig løsning er samkjøring med naturgass Krever i utgangspunktet foredling til biometan Forskning Tradisjonelle bruksområder for biogass EL-produksjon varmeproduksjon (vannbåren) drivstoff (biometan)

13 Forprosjekt biogassterminal i Odda Målsetting Utrede mulighetene for å bygge en biogassterminal i Odda Deltagere Hordaland Olje og Gass Bioplan Norge BKK Boliden Odda (Norzink) vil være avtager av biogassen

14 Biogass terminal i Odda - beliggenhet

15 Beliggenhet - tomt

16 Avfallsfraksjoner Fraksjoner Våt / tørr organisk Industrikunder (org. avfall) Husholdninger (org.avfall) SUM Volum i tonn Kommunalt slam SUM

17 Biogass terminal Avfall og slam levert fra bil eller båt Slam fra kloakknett Biogass produksjon Etterbehandling: kompostering Biogass leveranse til Boliden Norzink

18 Investering / gassproduksjon Basert på kartlagte avfallsfraksjonene vil det være forsvarlig å bygge et biogassanlegg tilrette lagt for tonn avfall pr. år. Et biogassanlegg med kapasitet til å behandle tonn organisk avfall er kalkulert til å koste i nivå 20 mill. Kr tonn vil gi i nivå 1,6 mill. m 3 biogass 50% innhold av metan 20 øre kwh tilsvarer et gass-salg på 1,6 mill. kr. pr. år

19 Økonomi / finansieringsplan EK (Private inv., BPN) Offentlig støtte banklån Innovasjon Norge SUM

20 Økonomi Inntekter Salg biogass Organisk Ind. (tipfee) CO 2 -kvoter SUM Kostnader Finans (renter/avdrag) Kontantstrøm før skatt 1,6 mill 6,1 mill 0 mill 7,7 mill 3,2 mill 1,4 mill 3,1 mill

21 Fremdriftsplan Prosjektstart 2007 Byggestart 2007/2008 Test produksjon våren 2009 Leveranser av biogass høsten 2009

22 Biogass for industriell bruk Takk for oppmerksomheten

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Fakta om BIOGASS Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Nasjonalt mål Regjeringen har en ambisjon om at 30 % av husdyrgjødselen skal igjennom en biogassreaktor innen 2020. St. meld. nr 39 (2008-2009)

Detaljer

Forord. Biogass i Hordaland

Forord. Biogass i Hordaland Forord I denne rapporten ser vi på hvilke muligheter som ligger i økt produksjon og bruk av biogass i Hordaland. Ambisjonsnivået i prosjektet er ikke å gi en fullstendig gjennomgang av alle aspekter ved

Detaljer

Ledende Miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Ole Petter Krabberød Tema: Biogassproduksjon

Ledende Miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Ole Petter Krabberød Tema: Biogassproduksjon Ledende Miljøbedrift Trondheim Renholdsverk Ole Petter Krabberød Tema: Biogassproduksjon Ny tenkt konsernstruktur? Verktøy i miljøsatsingentrondheim Omsetning 280 mill. kr. i 2009 200 ansatte Trondheim

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier?

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Bjørn Øivind Østlie Assisterende direktør Lindum AS Mars

Detaljer

NYE MULIGHETER INNEN BIOLOGISK AVFALLSHÅNDTERING

NYE MULIGHETER INNEN BIOLOGISK AVFALLSHÅNDTERING NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR GEOLOGI OG BERGTEKNIKK TGB4800 EKSPERTER I TEAM NYE MULIGHETER INNEN BIOLOGISK AVFALLSHÅNDTERING LANDSBY 26 GRUPPE 1 Helge Aasgard Tvedt Morgan

Detaljer

Rapport. Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi

Rapport. Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi Rapport Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi TA 3020 2013 2 Forord I Klimameldingen (Meld. St. 21 (2011 2012)) besluttet regjeringen at det skal utvikles en nasjonal, tverrsektoriell

Detaljer

Presentasjon av Lindum. Thomas Henriksen Salggsjef Lindum AS

Presentasjon av Lindum. Thomas Henriksen Salggsjef Lindum AS Presentasjon av Lindum Thomas Henriksen Salggsjef Lindum AS Visjon og verdier Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Visjon og verdier Lindums verdier: Troverdige

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold

Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold 12K-samarbeidet ønsket å utrede muligheten for å produsere biogass i Vestfold, basert

Detaljer

Gassløsningen - mot en klimanøytral transportsektor

Gassløsningen - mot en klimanøytral transportsektor Gassløsningen - mot en klimanøytral transportsektor Natur- og biogass som drivstoff for tunge kjøretøyer 11.11.2009 Per Kragseth Klimakrisen er vår tids største utfordring Transportsektoren I Norge står

Detaljer

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 1 UTGIVER INNHOLD Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Tlf. 32 21 09 00 Fax: 32 21 09 15 www.lindum.no Produsert av: Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag

Detaljer

Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim

Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim Prosjektrapport Eksperter i Team, NTNU Våren 2009 Landsby 35; Biodrivstoff fakta/fiksjon. Gruppe 3 Forord Denne prosjektrapporten

Detaljer

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi nyhetsbrev 1-2010 Fornybar energi BIOGASS mære landbruksskole Ei framtid med biogass I dette nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på biogassproduksjon i landbruket. Dette er et høyst aktuelt tema, og regjeringen

Detaljer

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010 Lyses strategi for bruk av gass Gasskonferansen i Bergen 2010 Innhold 1. Lyse 2. Regional verdiskaping 3. Biogass 4. Transportsektoren 5. Fjernvarme 6. LNG Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger

Detaljer

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Biogass, naturgass og LPG Status: Endelig utgave Dato: 05.04.2013 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Morten H. Soma/Esben Tonning Otterlei Rapport Oppdragsgiver:

Detaljer

LISTA BIOGASS. Sluttrapport fra forprosjekt

LISTA BIOGASS. Sluttrapport fra forprosjekt LISTA BIOGASS Sluttrapport fra forprosjekt Sammendrag Lista bondelag har siden 2011 arbeidet med mulighetene for å etablere et biogassanlegg basert på lokalt tilgjengelig husdyrgjødsel. Arbeidet har vært

Detaljer

Ny Biogassfabrikk i Rogaland

Ny Biogassfabrikk i Rogaland Ny Biogassfabrikk i Rogaland v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes Den Norske Gasskonferansen Clarion Hotel Stavanger, 26.-27. mars 2014 Bakgrunn Behov for å etablere et sentralt slambehandlingsanlegg i søndre

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap?

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? Oppdraget utført av: Rapport nr. 9/2004 Norsk renholdsverksforening/ Forum for Biogass Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport

Detaljer

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09 Klima- og energiplan for Verdal kommune Versjon 1.0-2010-03-09 Vedlegg 2 A.1 Foredling av kalk i Verdal Hvorfor behandle dette spesielt? Klima- og energiregnskapene for Verdal skiller seg vesentlig ut

Detaljer

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden 13 06 10 Rapp_endver 2 Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Forord Biogass Østfold 2015

Detaljer

Om metoder og økonomi for oppgradering av biogass ved Førsteamanuensis Lars M Nerheim Høgskolen i Bergen / HiB i samarbeid med BIR

Om metoder og økonomi for oppgradering av biogass ved Førsteamanuensis Lars M Nerheim Høgskolen i Bergen / HiB i samarbeid med BIR Gasskonferansen i Bergen 23. og 24. mai 2012 Om metoder og økonomi for oppgradering av biogass ved Førsteamanuensis Lars M Nerheim Høgskolen i Bergen / HiB i samarbeid med BIR Om oppgradering av biogass

Detaljer

Gass og dens plass i et mangfoldig energilandskap

Gass og dens plass i et mangfoldig energilandskap Gass og dens plass i et mangfoldig energilandskap Teknologiske muligheter og utfordringer Bjørg Andresen Forskningsdirektør Institutt for energiteknikk Pb 40, NO-2027 Kjeller www.ife.no Innhold: Kort om

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Biogass som drivstoff for busser

Biogass som drivstoff for busser Biogass som drivstoff for busser Desember 2010 Med støtte fra: 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1. KOMMUNENS MANGE ROLLER... 4 3. STATUS - BEFOLKNING, NÆRINGSLIV OG TRANSPORT... 6 4. STATUS ENERGIKILDER OG ENERGIPRODUKSJON....

Detaljer

POSISJONSDOKUMENT 2013

POSISJONSDOKUMENT 2013 POSISJONSDOKUMENT 2013 Rev. 04.06.13 Energigass Norge Posisjonsdokument Revidert og godkjent av styret 04.06.2013 Side 1 av 9 BRUK AV ENERGIGASS I NORGE Alternativ og robust energiforsyning Grunnlag for

Detaljer

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T Naturgass -en generell innføring 12 2004 R A P P O R T Naturgass en generell innføring Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Rapport nr 12-2004 Naturgass en generell innføring Utgitt av: Norges vassdrags-

Detaljer

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit «Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015 Harry Leo Nøttveit Grunnlag for vurdering av energi i bygninger valg av vannbåren varme og fjernvarme Politiske målsettinger

Detaljer