Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold"

Transkript

1 Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Østfold klimaråd, Per Even Vidnes, Biogass Østfold 2015

2 Kort om min egen bakgrunn: : Molde kommune Planlegging av VVA-anlegg : Østlandskonsult AS Rådg. ingeniør avfall/renovasjon : Tune kommune Kontroll ved anlegg av nytt boligfelt : Østlandskonsult AS/ Interconsult AS/ ICG/Cowi (Norsas) Rådg. Ingeniør avfall/renovasjon : Fredrikstad kommune Planlegging av nye avfallsordninger 2010-i dag: Biogass Østfold 2015 Prosjektleder

3 Dagens situasjon

4 Dagens situasjon Organisering: Indre Østfold Renovasjon, 7 kommuner, nær innb: Indre Østfold Renovasjon -Askim -Spydeberg -Skiptvet -Hobøl -Trøgstad -Eidsberg -Marker

5 Dagens situasjon Organisering: Indre Østfold Renovasjon, 7 kommuner, nær innb. Indre Østfold Renovasjon MOVAR, 4 kommuner, ca innb: -Moss -Rygge -Råde -Våler MOVAR (+ Vestby i Akershus)

6 Dagens situasjon - Organisering: Indre Østfold Renovasjon, 7 kommuner, nær innb. MOVAR, 4 kommuner, ca innb. Sarpsborg kommune, (tidl. 4 komm.), ca innb. Fredrikstad kommune, (tidl. 5 komm.), ca innb. Rakkestad kommune, ca innb. Aremark kommune, ca innb. Halden kommune, ca innb. Hvaler kommune, ca innb. Totalt: ca innb. MOVAR Indre Østfold Renovasjon

7 Dagens situasjon Behandlingsanlegg for avfall: Stegen, Askim Solgård, Moss Gatedalen, Sarp. Øra/FREVAR Rakkestad Aremark Rokke, Halden Hvaler Dep., sort., omlast. Dep., sort., omlast. Dep., sort., omlast. Dep., sort., forbren., biogass. Omlast., forbrenn. Omlast. Dep., sort., komp. Omlast. Totalt: 5 deponier 2 forbrenningsanl. 1 (større) kompost.anl. 1 (større) biogass-anl * 5 (større) sorteringsanl. *) rene avløpsrenseanlegg ikke medregnet

8 Før ca Behandlingsanlegg for avfall: Stegen, Askim Dep., oppmaling Solgård, Moss Dep., oppmaling Scanhogg, Rygge Forbrenningsanl Gatedalen, Sarp. Dep., oppmaling Øra/FREVAR Dep. Kopla, Rakkestad Dep. Aremark Omlast. Rokke, Halden Dep. Hvaler Omlast. Dessuten 1-2 grovavfallsfyllinger i mange kommuner Totalt: >8 grovavfallsfyllinger 3 oppmalingsanlegg 6 deponier 1 forbrenningsanl.

9 Hvordan har endrede rammebetingelser virket inn? : : Tvungen renovasjon innføres gradvis i hele fylket, i hele perioden har avfallsmengdene økt sterkt og sammensetningen blitt totalt forandret 1972 Dannelsen av Miljøverndepartementet 1970-årene: Flere interkommunale avfallsselskap dannes, med kontrollert fylling og oppmaling / kompostering Miljøverndepartementet satte i gang Registrering av avfallsanlegg i Norge i samtlige fylker 1981 Forurensningsloven 1981 SFT: Normgivende driftsinstruks for kontrollert fylling 1989 SFT: Registr. av hensatte kjemikalier og forurenset grunn 1991 Stortingsmelding nr 44/ om avfallsgjenvinn SFT: Planer for oppgradering av kommunale fyllplasser

10 Hvordan har endrede rammebetingelser virket inn? : årene:SFT: Alle kommuner pålegges å utarbeide avfallsplaner Hjemmekompostering innføres Bransjeavtaler inngås mellom MD og flere bransjer : Forbud mot deponering av våtorganisk avfall 2000-årene: Forbud mot deponering av organisk avfall Innføring av sluttbehandlingsavgift, først på avfall til deponi, så på avfall til forbrenning 2009: Deponiforbudet 2012: Som del av landbruksoppgjøret innføres et tilskudd på 15 kr/tonn gjødsel som går til biogassproduksjon 2013:.. Ny avfallsstrategi?? Nye rammer? Virkemidler?

11 Hva var drivkraften for dannelsen av interkommunale avfallsselskap på 70-tallet? Økende avfallsmengder ga økende helse- og miljømessige problemer En stor (by-)kommune merket problemene først, og tok ofte initiativ til samarbeid med mindre nabokommuner om problemløsningen Samarbeid gir større ressursgrunnlag (og økonomi) til - å bygge gode, felles avfallsanlegg - å møte skjerpede framtidige krav fra forurensningsmyndighet - å finne egnede alternative arealer til å lokalisere anlegg ved - en profesjonell driftsorganisasjon

12 Fra Kommunalteknikk nr 3/88

13 Hva er utfordringen for avfalls-østfold nå? Utsorterte avfallsfraksjoner (og restavfall) har blitt en trading-vare Hvis alt fokus er på billigste anbud, motiverer det dårlig til å føre langsiktig politikk, for eksempel: Matavfallet er en meget viktig ressurs som kan gi langsiktige fordeler for klima-, helse- og miljøforholdene og næringsutvikling i fylkets kommuner, når det blir behandlet i biogassanlegg innenfor fylket, ved at - gassen erstatter fossilt drivstoff i transport - bioresten erstatter bruk av kunstgjødsel i landbruket, når næringsstoffene i bioresten kan tilbakeføres til jorda her Det er lettest å få god økonomi i store anlegg. Da kreves sikker tilgang på råstoff og langsiktige avtaler om bruk av den produserte gass og biorest. Da bør avfallsselskap og enkeltkommuner se behovet for å utvide samarbeidsområdet ytterligere!

14 Fra Fredriksstad Blad,

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden 13 06 10 Rapp_endver 2 Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Forord Biogass Østfold 2015

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: UTVALG FOR UTVIKLING Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 13.11.2014 Tidspunkt: 09.30 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Rapport om prosjektet Biogass Østfold 2015

Rapport om prosjektet Biogass Østfold 2015 Rapport om prosjektet Biogass Østfold 2015 Februar 2012 Innhold: Hva er Biogass Østfold 2015? Hva er målet og hvordan nå det? Virksomhetsberetning, hva er gjort hittil? Hva må gjøres videre? Rapport om

Detaljer

BYGGENÆRINGEN. i Østfold. INSPIRIA science center i Grålum. Foto: INSPIRIA science center

BYGGENÆRINGEN. i Østfold. INSPIRIA science center i Grålum. Foto: INSPIRIA science center BYGGENÆRINGEN i Østfold INSPIRIA science center i Grålum. Foto: INSPIRIA science center Ansatte i byggenæringens over 29.000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 19 94 Ingebrigt/Pepper

Detaljer

Avfallsplan 2006-2010

Avfallsplan 2006-2010 Avfallsplan 2006-2010 for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange Forord Arbeidet med avfallsplan 2006-10 har vært ledet av en styringsgruppe, som har bestått av følgende: Kåre Korsveien Ringsaker

Detaljer

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold En forstudie Biogass Østfold 2015, 25. feb. 2014 Per Even Vidnes Muligheter for økt produksjon av

Detaljer

A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP

A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP GEN. FORS. SAK NR: 04 /2012 Biogassanlegg og renseanlegg for biogass. Godkjenning av investeringsramme. STED/DATO: SAKSBEHANDLER: Jevnaker, 02. oktober.2012 Amund

Detaljer

Notat: Sammendrag og diskusjon av høringsuttalelser til deponiforbudet

Notat: Sammendrag og diskusjon av høringsuttalelser til deponiforbudet Notat: Sammendrag og diskusjon av høringsuttalelser til deponiforbudet I dette notatet oppsummeres og diskuteres høringsuttalelsene til SFTs forslag om deponiforbud for biologisk nedbrytbart avfall slik

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 9/13

Møteinnkalling styremøte nr 9/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Jorunn Holter Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 11.oktober 2013 Møteinnkalling styremøte nr 9/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

18.09.2012 ØSTFOLD KOMMUNERS VIRKSOMHETER KLIMA OG ENERGIREGNSKAP 2010

18.09.2012 ØSTFOLD KOMMUNERS VIRKSOMHETER KLIMA OG ENERGIREGNSKAP 2010 18.9.212 ØSTFOLD KOMMUNERS VIRKSOMHETER KLIMA OG ENERGIREGNSKAP 21 RAPPORT: ENERGI OG KLIMAREGNSKAP 21 LEVERT AV: CO2FOCUS Innhold Innledning... 2 Formål og omfang... 2 Metodikk... 2 Sammendrag av Energi

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS Vedlegg 12 Utredning om samarbeid NORSAS ROAF Strategiske vurderinger av ulike innsamlingsmodeller Utredning av samarbeid mel06/08 lom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Dato 100828 Utarbeidet

Detaljer

Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim

Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim Prosjektrapport Eksperter i Team, NTNU Våren 2009 Landsby 35; Biodrivstoff fakta/fiksjon. Gruppe 3 Forord Denne prosjektrapporten

Detaljer

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier?

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Bjørn Øivind Østlie Assisterende direktør Lindum AS Mars

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 1 UTGIVER INNHOLD Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Tlf. 32 21 09 00 Fax: 32 21 09 15 www.lindum.no Produsert av: Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag

Detaljer

Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007

Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007 Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007 Side 1 av 20 Forord Denne rapporten gjør for rede mulighetene knyttet til bruk av biobrensel til oppvarming

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6

AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6 AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6 1. INNLEDNING...18 2. RAMMEBETINGELSER...18 2.1. Nasjonale føringer... 18 2.1.1. Nasjonale prinsipper og mål... 18 2.1.2. Virkemiddelbruk

Detaljer

Forord. Biogass i Hordaland

Forord. Biogass i Hordaland Forord I denne rapporten ser vi på hvilke muligheter som ligger i økt produksjon og bruk av biogass i Hordaland. Ambisjonsnivået i prosjektet er ikke å gi en fullstendig gjennomgang av alle aspekter ved

Detaljer

100 år. med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år. med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi 1913 2013 LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 RAKKESTAD KOMMUNE FORORD Rakkestad Energi legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid

Detaljer

Avfall. -avskaffelsen av kastesystemet. Bellona Rapport nr. 5 2002

Avfall. -avskaffelsen av kastesystemet. Bellona Rapport nr. 5 2002 Avfall avskaffelsen av kastesystemet Bellona Rapport nr. 5 2002 Tomas Bøhler Torsen Christine Karlsen Kaya Grjotheim Olaf Brastad MarteKine Sandengen Bellonas samarbeid med næringslivet Bellona lanserte

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 i INNHOLDSFORTEGNELSE Side SAMMENDRAG... i 1 INNLEDNING... 1 2 RAMMEBETINGELSER... 2 2.1 Internasjonalt regelverk og internasjonale forpliktelser... 2 2.1.1 Internasjonale

Detaljer

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Biogass, naturgass og LPG Status: Endelig utgave Dato: 05.04.2013 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Morten H. Soma/Esben Tonning Otterlei Rapport Oppdragsgiver:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Beløpet dekkes inn under enhet areal og byggesak sitt driftsbudsjett.

SAKSFRAMLEGG. Beløpet dekkes inn under enhet areal og byggesak sitt driftsbudsjett. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Jordet Arkiv: V18 Arkivsaksnr.: 14/1929 Saksnr.: Utvalg Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kommunestyret Møtedato KLIMA ØSTFOLD Rådmannens forslag til vedtak 1. Rakkestad

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HOVEDPLAN AVFALL 2006-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG.... 4 Dagens avfallsbehandling.... 4 Framtidig avfallsbehandling... 5 1 KOMMUNENS OPPGAVER PÅ AVFALLSSEKTOREN... 9 2

Detaljer

Mai 2015. CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold

Mai 2015. CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold Mai 2015 CAND.OECON ØIVIND HOLT Retningsvalg Indre Østfold 1 2 Innhold Forord............................................ 4 1. Bakgrunn for utredningen............................... 5 2. Kommuneinndeling,

Detaljer