66/14 Interpellasjon: Forslag til endring av pris for barn, studenter og honnør ved Friluftsbadet Kongstenhallen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "66/14 Interpellasjon: Forslag til endring av pris for barn, studenter og honnør ved Friluftsbadet Kongstenhallen"

Transkript

1 Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 19. juni 2014 kl. 09:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 48/14 62/14 Ettersendt sak: 63/14 Møteplan 2015 (ettersendt sak, fra FSK ) Tilleggssak: 65/14 Alternativer for eventuelt kommunalt bidrag til drift av Ny-Vigra III (fra FSK ) 66/14 Interpellasjon: Forslag til endring av pris for barn, studenter og honnør ved Friluftsbadet Kongstenhallen Vedlegg til sak 55/14: Formannskapets innstilling: Handlingsplan for Fredrikstad kommune.(eget vedlegg) Side 1 av 41

2 Saksnr.: 2011/21562 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 81185/2014 Klassering: X43 Saksbehandler: Jarle Leknes-Kilmork Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 Valg av forliksrådsmedlemmer - endring av rekkefølge Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet å gi slik innstilling til Bystyret: 1. I tråd med domstolloven 59, 4. ledd, endres rekkefølgen for medlemmene av forliksrådet slik at medlem nummer tre, Victor Kristiansen, blir nummer to, og medlem nummer to, Gunhild Langebeck, blir nummer tre Fredrikstad, Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører: Ingen endring Rådmannens kommentar: Ingen kommentar Rådmannens forslag til innstilling: 1. I tråd med domstolloven 59, 4. ledd, endres rekkefølgen for medlemmene av forliksrådet slik at medlem nummer tre, Victor Kristiansen, blir nummer to, og medlem nummer to, Gunhild Langebeck, blir nummer tre Formannskapets behandling : Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. I tråd med domstolloven 59, 4. ledd, endres rekkefølgen for medlemmene av forliksrådet slik at medlem nummer tre, Victor Kristiansen, blir nummer to, og medlem nummer to, Gunhild Langebeck, blir nummer tre. Side 2 av 41

3 Saksnr.: 2010/12438 Dokumentnr.: 41 Løpenr.: 42940/2014 Klassering: 144 Saksbehandler: Tone Aas Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 Forslag på medlemmer til mangfold og integrasjonsråd Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet og avgi slik innstilling til Bystyret: 1. Følgende representanter velges til nytt mangfold og integreringsråd: Medlemmer: - Diana Elham - Internasjonale kvinnegruppe - Adam Szpak - Den Polske Forening i Fredrikstad - Nasi Alidost - Den Kurdiske Demokratiske Kvinneforeningen - Haji Husain - Leder i Islamsk forening i Fredrikstad - Ayan Mohamed Mouhamud - Somalisk kvinnegruppe Varamedlemmer: - Nahid Kallami Tolk - Zbigniew Gorski - Den Polske Forening i Fredrikstad 2. Fra Bystyret oppnevnes følgende representanter og varamedlemmer: Medlem Varamedlem. Medlem... Varamedlem Fredrikstad, Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører: Ingen endring Rådmannens kommentar: Ingen kommentar Rådmannens forslag til innstilling: 1. Følgende representanter velges til nytt mangfold og integreringsråd: Medlemmer: - Diana Elham - Internasjonale kvinnegruppe - Adam Szpak - Den Polske Forening i Fredrikstad - Nasi Alidost - Den Kurdiske Demokratiske Kvinneforeningen - Haji Husain - Leder i Islamsk forening i Fredrikstad - Ayan Mohamed Mouhamud - Somalisk kvinnegruppe Varamedlemmer: - Nahid Kallami Tolk - Zbigniew Gorski - Den Polske Forening i Fredrikstad 2. Fra Bystyret oppnevnes følgende representanter og varamedlemmer: Side 3 av 41

4 Medlem. Medlem. Varamedlem.. Varamedlem Formannskapets behandling : Rådmann orienterte om endrede opplysninger i saken og ordfører endret sin innstilling: 1. Følgende representanter velges til nytt mangfold og integreringsråd: Medlemmer: - Diana Elham - Internasjonale kvinnegruppe - Adam Szpak - Den Polske Forening i Fredrikstad - Ayan Mohamed Mouhamud - Somalisk kvinnegruppe - Haji Husain - Leder i Islamsk forening i Fredrikstad - Elzbieta Hagen - Engasjert som styrerepresentant i ulike organisasjoner Varamedlemmer: - Nasi Alidost - Den Kurdiske Demokratiske Kvinneforeningen - Zbigniew Gorski - Den Polske Forening i Fredrikstad - Nahid Kallami Tolk På vegne av H fremmet Peter Kuran følgende forslag: 2. Fra Bystyret oppnevnes følgende representanter og varamedlemmer: Medlem: Olav Storli (H). Varamedlem: Bjørnar Laabak (FrP) På vegne av Ap, SV, Sp, fremmet Kari Agerup (Ap) følgende forslag: 2. Fra Bystyret oppnevnes følgende representanter og varamedlemmer: Medlem: David Tehrani (Ap). Varamedlem: Annette Lindahl Raakihl (Sp) Rådmannens endrede innstilling med navneforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Følgende representanter velges til nytt mangfold og integreringsråd: Medlemmer: Diana Elham - Internasjonale kvinnegruppe Adam Szpak - Den Polske Forening i Fredrikstad Ayan Mohamed Mouhamud - Somalisk kvinnegruppe Haji Husain - Leder i Islamsk forening i Fredrikstad Elzbieta Hagen - Engasjert som styrerepresentant i ulike organisasjoner Varamedlemmer: Nasi Alidost - Den Kurdiske Demokratiske Kvinneforeningen Zbigniew Gorski - Den Polske Forening i Fredrikstad Nahid Kallami Tolk 2. Fra Bystyret oppnevnes følgende representanter og varamedlemmer: Medlem: Olav Storli (H). Varamedlem Bjørnar Laabak (FrP) Medlem: David Tehrani (Ap). Varamedlem: Annette Lindahl Raakihl (Sp) Side 4 av 41

5 Saksnr.: 2014/11087 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 80669/2014 Klassering: 044 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 Feriefullmakt til leder av administrasjonsutvalget og til leder av planutvalget Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet med hjemmel i delegeringsreglementet pkt.1.4.1, jfr. kommunelovens 9-3 å fatte slikt vedtak: 1. Leder av administrasjonsutvalget Arne Øren og leder av planutvalget Rune Fredriksen gis fullmakt på vegne av utvalget, til å avgjøre saker som ikke kan vente til utvalget samles igjen etter sommerferien. Vedtak fattet etter feriefullmakt refereres i utvalgets første møte etter sommerferien. Fredrikstad, Formannskapets behandling : På vegne av FrP og H fremmet Bjørnar Laabak (FrP) følgende forslag: 1. Leder av administrasjonsutvalget Arne Øren gis fullmakt til å avgjøre saker, gjennom orientering til utvalgsmedlemmene, som ikke kan vente til utvalget samles igjen etter sommerferien. 2. Leder av planutvalget Rune Fredriksen gis fullmakt til å avgjøre saker, gjennom orientering til utvalgsmedlemmene, som ikke kan vente til utvalget samles igjen etter sommerferien. 3. Vedtak fattet etter feriefullmakt refereres i utvalgets første møte etter sommerferien Ordførers innstilling ble vedtatt med 8 stemmer (Ap 6, SV 1, Sp 1) mot 5 stemmer (H 3, FrP 2) som ble avgitt for forslag fremmet av Bjørnar Laabak. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Leder av administrasjonsutvalget Arne Øren og leder av planutvalget Rune Fredriksen gis fullmakt på vegne av utvalget, til å avgjøre saker som ikke kan vente til utvalget samles igjen etter sommerferien. Vedtak fattet etter feriefullmakt refereres i utvalgets første møte etter sommerferien. Side 5 av 41

6 Saksnr.: 2011/4972 Dokumentnr.: 18 Løpenr.: 86762/2014 Klassering: 210 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 FREVAR KF Årsregnskap og årsrapport 2013 Styret for FREVAR KFs innstilling til formannskapet 1. Bystyret fastsetter regnskapet for 2013, herunder foretakets samlede forretningsmessige underskudd på kr ,58,- fordelt avdelingsvis. 2. Næringsunderskuddet dekkes inn av foretakets opptjente egenkapital tilhørende næringsvirksomheten. Fredrikstad, Formannskapets behandling : Styret for FREVAR KFs innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Bystyret fastsetter regnskapet for 2013, herunder foretakets samlede forretningsmessige underskudd på kr ,58,- fordelt avdelingsvis. 2. Næringsunderskuddet dekkes inn av foretakets opptjente egenkapital tilhørende næringsvirksomheten. Side 6 av 41

7 Saksnr.: 2014/12766 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 92482/2014 Klassering: 151 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 FREVAR KF - revidert budsjett 2014 Styret for FREVAR KFs innstilling til formannskapet 1. Revidert budsjett for 2014 vedtas Fredrikstad, Formannskapets behandling : Rådmann la fram notat av 3.6. (følger som vedlegg til Bystyrets behandling) Styret for Frevar s innstilling ble enstemmig vedtatt Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Revidert budsjett for 2014 vedtas Side 7 av 41

8 FREDRIKSTAD KOMMUNE Plan- og økonomiavdelingen NOTAT Saksnr.: 2014/1844 Dokumentnr.: 8 Løpenr.: 95594/2014 Dato: Gradering: Klassering: 210 Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Vurdering av mulighet for overføring/kontantuttak i FREVAR KF FREVAR KF er en del av den juridiske enheten Fredrikstad kommune og omfattes av samme regelverk når det blant annet gjelder bruk av lån. Det som er nytt fra 2014 er at det innføres skatteplikt på den forretningsmessige delen av driften. FREVAR har en stor andel forretningsmessig virksomhet og fører derfor regnskapet etter regnskapsloven, men rapporterer til staten i henhold til kostra regelverket slik at helheten framkommer i konsernet Fredrikstad kommune. I FREVARs regnskap framkommer egenkapitalen som verdien av anlegg og lignende som ikke utgjøres av gjeld. Et kommunalt foretak kan overføre forretningsmessig overskudd og/eller fri egenkapital til eier. Nedenfor vises overføringene fra Overskuddene er i sin helhet overført kommunekassa i tillegg til inntektsføring fra fond og bruk av egenkapital. Dersom regnskapet avsluttes med underskudd, kan fri egenkapital som er opptjent gjennom løpende drift og/eller salg av realkapital, overføres eier. Sistnevnte inntekter kan kun disponeres til kapitalformål i kommunen og ikke løpende drift. Som det framgår av oversikten, har det vært lite rom for å bygge opp den frie egenkapitalen og med et underskudd i 2013, blir det en ytterligere svekkelse av egenkapitalen. Inntektsførte overføringer fra FREVAR KF i kommunens regnskaper (1 000 krone) Overskudd Fond Fri EK Egenkapital Overført Side 8 av 41

9 I 2008 ser vi full effekt av kapasitetsutvidelsen på energigjenvinningsanlegget, og tilbakeførte avsetninger på 14 millioner kroner. Det nye nivået på overskuddene holdt seg i noen år, men fra spesielt 2012 begynner vi å merke nye lavere prisnivåer på avfallsavtaler. I 2013 er alle avtaler inngått etter nye priser, og det endte som kjent med et underskudd. I tillegg har selskapet vært aktive med deponivirksomhet. Dette er også et marked som er uforutsigbart, men har gitt gode bidrag til overskuddet de senere årene. I en underskuddssituasjon blir spørsmålet om det er mulig forretningsmessig og/eller formelt mulig å kunne overføre kapital til eier. Den forretningsmessige delen av dette blir en eierpolitisk drøfting som kan omfatte salg av anlegg eller eierandeler i selskaper i tillegg til vurdering av framtidig behov for utvikling av foretaket, mens det sistnevnte er en vurdering i forhold til handlingsrommet/ kontantstrømmen i den løpende driften. Ved regnskapsavslutningen 2013 hadde foretaket en kontantbeholdning på omtrent 99 millioner kroner. Kontantbeholdningen består av: Diverse avsetninger (spesifiseres og omtales nedenfor) på cirka 52 millioner kroner. Avsetning for å dekke framtidige pensjonsforpliktelser hvor kostnaden er regnskapsført, men ikke forfalt med cirka 10 millioner kroner. Ubrukte lånemidler for å finansiere igangsatte investeringsprosjekter på omtrent 37 millioner kroner. Diverse avsetninger på 52 millioner kroner er fordelt på følgende måte: Avsetninger og forpliktelser i regnskapet Regnskapsmessige frie avsetninger Utsatt inntekt knyttet til avsluttet deponi Utsatt inntekt knyttet til igangværende deponi Utsatt inntekt knyttet til usikkerhet vedr. avgifter Omstillings- og omstruktureringsfond Utsatt inntekt påbegynt prosjekt Utsatt inntekt til andre forpliktelser Regnskapsmessige bundne avsetninger Selvkostfond Utsatt inntekt er en måte å periodisere regnskapet på. Dersom foretaket mottar inntekter et år, men forventer at hele eller deler av tilhørende kostnad kommer senere år, er det mulig å utsette å inntektsføre hele/deler av inntekten for å sikre dekning et senere år. Av større avsetninger kan nevnes sluttbehandlingsavgift på avfall til deponi og deponirelatert behandling. Det er forskjell på tolking av hva som er avgiftsbelagte masser og aktører i bransjen har fått betydelige etterkrav. Endring i rammebetingelsene innen avfallsmarkedet øker sannsynligheten for at både avfallshåndteringen (AH) og energigjenvinningsanlegget (FA) må regne med kostnader til omstilling av driften. I forhold til AH er det satt av 2,3 millioner kroner og i forhold til FA er det satt av 12 millioner kroner til omstruktureringskostnader. Side 9 av 41

10 Utsatt inntekt knyttet til andre forpliktelser omfatter blant annet avsetning til riving av sykehusforbrenningsanlegget på 2,7 millioner kroner. I tillegg kommer periodisering av engangsinntekt på 5 millioner kroner fra Bio-El Fredrikstad AS for å dekke framtidige kostnader på drift av anlegget og avsetning til sigevanns- og deponigassrør i aktiv fylling på 5,6 millioner kroner. I utgangspunktet er derfor kontantbeholdningen disponert gjennom avsetninger som summeres til 52 millioner kroner. Deler av avsetningene er i henhold til lov og forskrifter og kan ikke disponeres til andre formål, mens andre deler av avsetningene kan etter nærmere vurdering omdisponeres til andre formål enten i kommunekassa eller i foretaket. Konklusjon Det er i strid med kommunelovens 50 å benytte lån til drift i en kommune. FREVAR KF er som nevnt en juridisk del av Fredrikstad kommune og har dermed ikke anledning til å lånefinansiere overføringer til kommunen. Resultatet for 2013 gir isolert sett ikke rom for å overføre den budsjetterte overføringen fra FREVAR KF til Fredrikstad kommune i Det er mulig å overføre fri egenkapital fra et kommunalt foretak til kommunen dersom den frie egenkapitalen består av likvide midler som i utgangspunktet ikke er avsatt til andre formål. Bystyret har imidlertid alltid mulighet til å vurdere formål og behov for avsetninger i forhold til alternativ bruk av kapitalen for å finansiere andre prioriterte oppgaver i kommunen. Framtidige konsekvenser for foretaket må avklares i forhold til økonomisk risiko. Denne vurderingen kan gjøres gjennom en budsjettrevidering over sommeren eller gjennom regnskapsavslutningen for Rådmannen vil foreslå at dette gjøres inneværende år gjennom en budsjettrevidering slik at en overføring kan inntektsføres i kommunekassa i Bystyret må gjøre en avveining mellom behovet for å sikre annen drift i kommunen og behovet for å ha buffere mot framtidig usikkerhet ved FREVAR KF. Et rimelig balansepunkt for i år kan ligge i området 5 10 millioner kroner og ikke som budsjettert på 17,9 millioner kroner. I planperioden bør denne usikkerheten håndteres med et balansepunkt på et noe lavere nivå siden det er større usikkerhetsmomenter rundt FREVARs budsjetter framover når det gjelder både markedssituasjon og skatteplikt. Etter å ha inngått nye energiavtaler, og tatt hensyn til usikre avfallsmarkeder, ser det ut til at nivået på næringsoverskudd som kan ventes fra FREVAR i planperioden vil ligge på cirka 5 6 millioner kroner per år som kan overføres kommunekassa. Side 10 av 41

11 Saksnr.: 2013/29815 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 62003/2014 Klassering: 210 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet /14 Bystyret /14 Årsregnskap og årsrapport 2013 Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet å gi slik innstilling til Bystyret: 1. Regnskapet for 2013 vedtas med et mindreforbruk på kroner som disponeres på følgende måte med avsetning til: - Disposisjonsfond øremerket investeringer med 10,0 millioner kroner. - Disposisjonsfond/bufferfond til uforutsette hendelser/risikoområder i kommunens drift med 5,0 millioner kroner. - Fritt næringsfond 7,5 millioner kroner - Klimafond 1,0 millioner kroner - Fritt disposisjonsfond med kroner - Overskuddsfond virksomheter øremerket Seksjon for utdanning og oppvekst med 2,5 millioner kroner. 2. Investeringsregnskapet for 2013 vedtas i balanse. 3. Rådmannens årsrapport tas til orientering. 4. Skatteregnskapet for 2013 vedtas. 5. Investeringer finansiert over driftsrammer innen Seksjon for utdanning og oppvekst med i sum 1,3 millioner kroner og over «overskuddsfond virksomheter» innen Seksjon for kultur med i sum 1,5 millioner kroner godkjennes. 6. Resterende disposisjonsfond for å finansiere engangsutgifter til endring av anordningsprinsipp for variabel lønn og erstatningssaker til tidligere barnehjemsbarn med henholdsvis 8,1 millioner kroner og 6,4 millioner kroner avsettes til fritt disposisjonsfond. 7. Skatteoppkreverens årsrapport tas til orientering. 8. Skattefogdens kontrollrapport for 2013 tas til orientering. 9. Oversikt over status på oppgaver og bestillinger fra bystyret tas til orientering. Fredrikstad, 19. mai 2014 Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører: Fredrikstad kommunes største utfordring er manglende økonomisk bærekraft over tid. Det skapes for få nye arbeidsplasser i forhold til befolkningsveksten. Skatteinntektene er fallende. En tydelig og målrettet satsing på næringsutvikling sammen med næringslivet kan bidra til å bedre situasjonen. Fritt næringsfond styrkes på nytt for å kunne gi ny næringsplan tilstrekkelig med ressurser til å nå ambisiøse mål om sterkere vekst i antall arbeidsplasser. Side 11 av 41

12 Klimafondet styrkes for å vidra til økt måloppnåelse for vedtatt klimaplan Rådmannens kommentar Ingen kommentar. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Regnskapet for 2013 vedtas med et mindreforbruk på kroner som disponeres på følgende måte med avsetning til: - Disposisjonsfond øremerket investeringer med 20,0 millioner kroner. - Disposisjonsfond/bufferfond til uforutsette hendelser/risikoområder i kommunens drift med 10,0 millioner kroner. - Fritt disposisjonsfond med kroner - Overskuddsfond virksomheter øremerket Seksjon for utdanning og oppvekst med 2,5 millioner kroner. 2. Investeringsregnskapet for 2013 vedtas i balanse. 3. Rådmannens årsrapport tas til orientering. 4. Skatteregnskapet for 2013 vedtas. 5. Investeringer finansiert over driftsrammer innen Seksjon for utdanning og oppvekst med i sum 1,3 millioner kroner og over «overskuddsfond virksomheter» innen Seksjon for kultur med i sum 1,5 millioner kroner godkjennes. 6. Resterende disposisjonsfond for å finansiere engangsutgifter til endring av anordningsprinsipp for variabel lønn og erstatningssaker til tidligere barnehjemsbarn med henholdsvis 8,1 millioner kroner og 6,4 millioner kroner avsettes til fritt disposisjonsfond. 7. Skatteoppkreverens årsrapport tas til orientering. 8. Skattefogdens kontrollrapport for 2013 tas til orientering. 9. Oversikt over status på oppgaver og bestillinger fra bystyret tas til orientering. Formannskapets behandling : På vegne av FrP og H fremmet representanten Bjørnar Laabak følgende forslag: 1. Regnskapet for 2013 vedtas med et mindreforbruk på kroner som disponeres på følgende måte med avsetning til: - Disposisjonsfond øremerket investeringer med 10,0 millioner kroner. - Disposisjonsfond/bufferfond til uforutsette hendelser/risikoområder innen seksjonene helse- og velferd samt utdanning og oppvekst med 20,0 millioner kroner. - Fritt disposisjonsfond med kroner - Overskuddsfond virksomheter øremerket Seksjon for utdanning og oppvekst med 2,5 millioner kroner. 2. Investeringsregnskapet for 2013 vedtas i balanse. 3 Rådmannens årsrapport tas til orientering. 4. Skatteregnskapet for 2013 vedtas 5. Investeringer finansiert over driftsrammer innen Seksjon for utdanning og oppvekst med i sum 1,3 millioner kroner og over «overskuddsfond virksomheter» innen Seksjon for kultur med i sum 1,5 millioner kroner godkjennes 6. Resterende disposisjonsfond for å finansiere engangsutgifter til endring av anordningsprinsipp for variabel lønn og erstatningssaker til tidligere barnehjemsbarn med henholdsvis 8,1 millioner kroner og 6,4 millioner kroner avsettes til fritt disposisjonsfond. 7. Skatteoppkreverens årsrapport tas til orientering. 8. Skattefogdens kontrollrapport for 2013 tas til orientering. 9. Oversikt over status på oppgaver og bestillinger fra bystyret tas til orientering. Ordførers innstilling ble vedtatt med 8 stemmer (Ap 6, SV 1, Sp 1) mot 5 stemmer Side 12 av 41

13 (FrP 2, H 3) som ble avgitt for forslag fremmet av Bjørnar Laabak. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Regnskapet for 2013 vedtas med et mindreforbruk på kroner som disponeres på følgende måte med avsetning til: - Disposisjonsfond øremerket investeringer med 10,0 millioner kroner. - Disposisjonsfond/bufferfond til uforutsette hendelser/risikoområder i kommunens drift med 5,0 millioner kroner. - Fritt næringsfond 7,5 millioner kroner - Klimafond 1,0 millioner kroner - Fritt disposisjonsfond med kroner - Overskuddsfond virksomheter øremerket Seksjon for utdanning og oppvekst med 2,5 millioner kroner. 2. Investeringsregnskapet for 2013 vedtas i balanse. 3. Rådmannens årsrapport tas til orientering. 4. Skatteregnskapet for 2013 vedtas. 5. Investeringer finansiert over driftsrammer innen Seksjon for utdanning og oppvekst med i sum 1,3 millioner kroner og over «overskuddsfond virksomheter» innen Seksjon for kultur med i sum 1,5 millioner kroner godkjennes. 6. Resterende disposisjonsfond for å finansiere engangsutgifter til endring av anordningsprinsipp for variabel lønn og erstatningssaker til tidligere barnehjemsbarn med henholdsvis 8,1 millioner kroner og 6,4 millioner kroner avsettes til fritt disposisjonsfond. 7. Skatteoppkreverens årsrapport tas til orientering. 8. Skattefogdens kontrollrapport for 2013 tas til orientering. 9. Oversikt over status på oppgaver og bestillinger fra bystyret tas til orientering. Side 13 av 41

14 Saksnr.: 2014/1844 Dokumentnr.: 6 Løpenr.: 78532/2014 Klassering: 210 Saksbehandler: Per Ekren Engelsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 Revidert budsjett/1. tertialrapport 2014 for Fredrikstad kommune Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet å gi slik innstilling til Bystyret: 1. Tertialrapport tas til etterretning. 2. Framdrift og oppfølging av politiske saker tas til orientering. 3. Sentralt fellesansvar styrkes med 5 millioner kroner som buffer mot uforutsette hendelser i driften. Budsjettposten finansieres over disposisjonsfond avsatt fra mindreforbruket i Formannskapet gis fullmakt til å disponere posten. 4. Det bevilges inntil kroner over fritt disposisjonsfond for å dekke kommunens andel i prosjektet Kunstgressbanene Merkur Utgifter til konsulentbistand vedrørende planlagte nye føringskanaler for høyspentledninger over Kråkerøy finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner. 6. Investeringsobjekt MI7608 Ferge Go'vakker Thora avsluttes og restbevilgning på 1,3 millioner kroner omdisponeres til ombygging og rehabilitering av ferger og fergeleier. 7. Investeringsmidler til opparbeidelse av boligfelt Oldenborgila på Byens marker innarbeides med 10 millioner kroner i 2014 og finansieres over investeringsfond avsatt til formålet under budsjettkapittel selvfinansierende investeringer. 8. Budsjetterte tilskuddsmidler for investeringsobjekt AN6721 Nytt sykehjem oppjusteres med 15 millioner kroner. Budsjetterte låneopptak reduseres med tilsvarende. 9. Investeringsramme for AN3712 Smertu-Trondalen dammer økes med 2,5 millioner kroner og finansieres med økt låneopptak. 10. Netto inntekt fra salg av leilighet på Prestelandet på 1,4 millioner kroner settes av på fond for finansering av nye utleieboliger. 11. Kostnader til utbedring av mangler ved Gamle Rekustad skole finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner. 12. Sentrale IT-anlegg avsluttes og restsummer omdisponeres slik det framgår av saksopplysningene. 13. Rebudsjettering av investeringsbudsjett fra 2013 vedtas i henhold til oversikt i saksopplysninger og vedlegg Seksjon for regulering og teknisk drift styrkes med 5.4 millioner kroner kroner for å opprettholde rutetidene på fergen mellom Lisleby og Selbak. 5,0 millioner kroner benyttes til styrking av vedlikeholdsbudsjett vei og bygg. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. Rådmannen iverksetter all aktivitet og rapporterer til teknisk utvalg. 15. Seksjon for helse- og velferd styrkes med 5,0 millioner. 1.5 millioner til 20 flere dagsenterplasser for eldre sett i forhold til tidligere vedtak, og 3,5 millioner til å styrke de nye ressursavdelingene og derigjennom styrke bemanningen ved fravær. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. 16. Formannskapets disposisjonskonto styrkes med 0,5 millioner kroner. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. Side 14 av 41

15 17. Det settes av 0,1 millioner til en frivillighetspris på Seksjon for kultur-, miljø-, og byutvikling. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. 18. Seksjon for utdanning og oppvekst styrkes med 0,1 millioner kroner til tilskudd til frivillige innvandrerorganisasjoner som gir morsmålsopplæring på frivillig basis. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. 19. Det avsettes 1.mill.kroner til et eget disposisjonsfond øremerket kompetanseutvikling og innovasjon for organisasjonen. Rådmannen gis fullmakt til å disponere fondet. Forbruk rapporteres til formannskapet sammen med vanlig økonomirapportering. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. Fredrikstad, 21. mai 2014 Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører: Styrking av rammene er i tråd med tidligere politiske prioriteringer. Styrking av helse- og velferd begrunnes i behovet for å gi ressursorganisasjonen en så god start som mulig og bidra til å øke de ansattes stillingsprosent jf. målet om heltidskultur. Det bidrar også til å redusere sårbarheten i tjenesten. Ved en liten styrking av dagsenter for eldre vil tilbudet kunne omfatte tilsvarende antall brukere som i Rammen til Regulering og teknisk drift styrkes ytterligere for å bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet. Pkt. 17. og 18. stimulerer til frivillig innsats jf. nylig vedtatt frivillighetsmelding. Rådmannens kommentar: Ingen kommentar. Rådmannens forslag til innstilling: tertialrapport tas til etterretning. 2. Framdrift og oppfølgning av politiske saker tas til orientering. 3. Sentralt fellesansvar styrkes med 10 millioner kroner som buffer mot uforutsette hendelser i driften. Budsjettposten finansieres over disposisjonsfond avsatt fra mindreforbruket i Formannskapet gis fullmakt til å disponere posten. 4. Det bevilges inntil kroner over fritt disposisjonsfond for å dekke kommunens andel i prosjektet Kunstgressbanene Merkur Utgifter til konsulentbistand vedrørende planlagte nye føringskanaler for høyspentledninger over Kråkerøy finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner. 6. Investeringsobjekt MI7608 Ferge Go'vakker Thora avsluttes og restbevilgning på 1,3 millioner kroner omdisponeres til ombygging og rehabilitering av ferger og fergeleier. 7. Investeringsmidler til opparbeidelse av boligfelt Oldenborgila på Byens marker innarbeides med 10 millioner kroner i 2014 og finansieres over investeringsfond avsatt til formålet under budsjettkapittel selvfinansierende investeringer. 8. Budsjetterte tilskuddsmidler for investeringsobjekt AN6721 Nytt sykehjem oppjusteres med 15 millioner kroner. Budsjetterte låneopptak reduseres med tilsvarende. 9. Investeringsramme for AN3712 Smertu-Trondalen dammer økes med 2,5 millioner kroner og finansieres med økt låneopptak. 10. Netto inntekt fra salg av leilighet på Prestelandet på 1,4 millioner kroner settes av på fond for finansering av nye utleieboliger. 11. Kostnader til utbedring av mangler ved Gamle Rekustad skole finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner. 12. Sentrale IT-anlegg avsluttes og restsummer omdisponeres slik det framgår av saksopplysningene. 13. Rebudsjettering av investeringsbudsjett fra 2013 vedtas i henhold til oversikt i saksopplysninger og vedlegg Seksjon for regulering og teknisk drift styrkes med kroner for å opprettholde rutetidene på fergen mellom Lisleby og Selbak. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. 15. Det avsettes 1.mill.kroner til et eget disposisjonsfond øremerket kompetanseutvikling og Side 15 av 41

16 innovasjon for organisasjonen. Rådmannen gis fullmakt til å disponere fondet. Forbruk rapporteres til formannskapet sammen med vanlig økonomirapportering. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. Formannskapets behandling : På vegne av Ap, SV, Sp fremmet Atle Ottesen (Ap) følgende endringsforslag til ordførers innstilling punkt 18: Seksjon for utdanning og oppvekst styrkes med 0,2 millioner kroner. Styrkingen fordeles på følgende måte: - Tilskudd til frivillige innvandrerorganisasjoner som gir morsmålsopplæring på frivillig basis (0,1 mill) - Pott til å hjelpe inntektsfattige foreldre med barnehageplass (0,1 mill) På vegne av FrP fremmet Bjørnar Laabak følgende forslag: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Framdrift og oppfølgning av politiske saker tas til orientering med følgende endringer: Følgende politiske bestillinger/saker utsettes inntil videre 5. eldres hus 8. Helsestasjonstilbud (fanges av ordinære tjenester) 10. Lokal verdighetsgaranti (verdighetsgarantien gjelder) 14. Ingar Aasens bruk av arealer 16. Hundepark 17. Administrasjonsbygg 21. Finansiering Aktivitetsbyen 22. Fylkesscene 24. Jobbe for å etablere kunstgalleri 26. Utvikle Viken 28. Vurdere muligheten for nytt bibliotek på Østsiden 29. Utrede framtidsbibliotek 30. Fortsette arbeidet med drift og vedlikehold av lys, løyper og stier i marka 32. Kulturminneplan 33 Byens 450 års jubileum Lekeplass Trosvik torv opprettholdes, men koordineres ikke med medvirkning i andre prosjekter 3. Sentralt fellesansvar styrkes med 5 millioner kroner som buffer mot uforutsette hendelser i driften. Budsjettposten finansieres over disposisjonsfond avsatt fra mindreforbruket i Formannskapet gis fullmakt til å disponere posten. Helse- og velferd styrkes med 15 millioner kroner som buffer for behov innen omsorgssentre, åpen omsorg og tjenester til funksjonshemmede. Det skal gis dagtilbud til de som har mistet tilbud og som har har behov. Herav Dagsenter funksjonshemmede styrkes med 3 millioner Dagsenter eldre/hjemmesykepleien styrkes med 2 millioner Bemanning/vikarer øvrige funksjoner nevnt over 10 millioner 4. Det bevilges inntil kroner over fritt disposisjonsfond for å dekke kommunens andel i prosjektet Kunstgressbanene Merkur Utgifter til konsulentbistand vedrørende planlagte nye føringskanaler for høyspentledninger over Kråkerøy finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner. 6. Investeringsobjekt MI7608 Ferge Go'vakker Thora avsluttes og restbevilgning på 1,3 Millioner kroner omdisponeres til ombygging og rehabilitering av ferger og fergeleier. Side 16 av 41

17 7. Investeringsmidler til opparbeidelse av boligfelt Oldenborgila på Byens marker innarbeides med 10 millioner kroner i 2014 og finansieres over investeringsfond avsatt til formålet under budsjettkapittel selvfinansierende investeringer 8. Budsjetterte tilskuddsmidler for investeringsobjekt AN6721 Nytt sykehjem oppjusteres med 15 millioner kroner. Budsjetterte låneopptak reduseres med tilsvarende. 9. Investeringsramme for AN3712 Smertu-Trondalen dammer økes med 2,5 millioner kroner og finansieres med økt låneopptak. 10. Netto inntekt fra salg av leilighet på Prestelandet på 1,4 millioner kroner settes av på fond for finansering av nye utleieboliger. 11. Kostnader til utbedring av mangler ved Gamle Rekustad skole finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner 12. Sentrale IT-anlegg avsluttes og restsummer omdisponeres slik det framgår av saksopplysningene 13. Rebudsjettering av investeringsbudsjett fra 2013 vedtas i henhold til oversikt i saksopplysninger og vedlegg Seksjon for regulering og teknisk drift styrkes med kroner for å opprettholde rutetidene på fergen mellom Lisleby og Selbak. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. 15. Det avsettes 1.mill.kroner til et eget disposisjonsfond øremerket kompetanseutvikling og innovasjon for organisasjonen. Rådmannen gis fullmakt til å disponere fondet. Forbruk rapporteres til formannskapet sammen med vanlig økonomirapportering. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. Forslag fra Bjørnar Laabak pkt. 1, 3-15 fikk 5 stemmer (H 3, FrP 2) og falt. Forslag fra Bjørnar Laabak pkt. 2 fikk 2 stemmer (FrP) og falt. Ordførers innstilling pkt ble vedtatt med 8 stemmer (Ap 6, SV 1, Sp 1) mot 5 stemmer (H 3, FrP 2). Forslag fra Atle Ottesen nytt pkt. 18 ble vedtatt med 8 stemmer (Ap 6, SV 1, Sp 1) mot 5 stemmer (H 3, FrP 2) som ble avgitt for ordførers innstilling pkt.18. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Tertialrapport tas til etterretning. 2. Framdrift og oppfølging av politiske saker tas til orientering. 3. Sentralt fellesansvar styrkes med 5 millioner kroner som buffer mot uforutsette hendelser i driften. Budsjettposten finansieres over disposisjonsfond avsatt fra mindreforbruket i Formannskapet gis fullmakt til å disponere posten. 4. Det bevilges inntil kroner over fritt disposisjonsfond for å dekke kommunens andel i prosjektet Kunstgressbanene Merkur Utgifter til konsulentbistand vedrørende planlagte nye føringskanaler for høyspentledninger over Kråkerøy finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner. 6. Investeringsobjekt MI7608 Ferge Go'vakker Thora avsluttes og restbevilgning på 1,3 millioner kroner omdisponeres til ombygging og rehabilitering av ferger og fergeleier. 7. Investeringsmidler til opparbeidelse av boligfelt Oldenborgila på Byens marker Side 17 av 41

18 innarbeides med 10 millioner kroner i 2014 og finansieres over investeringsfond avsatt til formålet under budsjettkapittel selvfinansierende investeringer. 8. Budsjetterte tilskuddsmidler for investeringsobjekt AN6721 Nytt sykehjem oppjusteres med 15 millioner kroner. Budsjetterte låneopptak reduseres med tilsvarende. 9. Investeringsramme for AN3712 Smertu-Trondalen dammer økes med 2,5 millioner kroner og finansieres med økt låneopptak. 10. Netto inntekt fra salg av leilighet på Prestelandet på 1,4 millioner kroner settes av på fond for finansering av nye utleieboliger. 11. Kostnader til utbedring av mangler ved Gamle Rekustad skole finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner. 12. Sentrale IT-anlegg avsluttes og restsummer omdisponeres slik det framgår av saksopplysningene. 13. Rebudsjettering av investeringsbudsjett fra 2013 vedtas i henhold til oversikt i saksopplysninger og vedlegg Seksjon for regulering og teknisk drift styrkes med 5.4 millioner kroner kroner for å opprettholde rutetidene på fergen mellom Lisleby og Selbak. 5,0 millioner kroner benyttes til styrking av vedlikeholdsbudsjett vei og bygg. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. Rådmannen iverksetter all aktivitet og rapporterer til teknisk utvalg. 15. Seksjon for helse- og velferd styrkes med 5,0 millioner. 1.5 millioner til 20 flere dagsenterplasser for eldre sett i forhold til tidligere vedtak, og 3,5 millioner til å styrke de nye ressursavdelingene og derigjennom styrke bemanningen ved fravær. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. 16. Formannskapets disposisjonskonto styrkes med 0,5 millioner kroner. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. 17. Det settes av 0,1 millioner til en frivillighetspris på Seksjon for kultur-, miljø-, og byutvikling. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. 18. Seksjon for utdanning og oppvekst styrkes med 0,2 millioner kroner. Styrkingen fordeles på følgende måte: - Tilskudd til frivillige innvandrerorganisasjoner som gir morsmålsopplæring på frivillig basis (0,1 mill) - Pott til å hjelpe inntektsfattige foreldre med barnehageplass (0,1 mill). 19. Det avsettes 1.mill.kroner til et eget disposisjonsfond øremerket kompetanseutvikling og innovasjon for organisasjonen. Rådmannen gis fullmakt til å disponere fondet. Forbruk rapporteres til formannskapet sammen med vanlig økonomirapportering. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. Side 18 av 41

19 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 5 Løpenr.: 86829/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 Handlingsplan for Fredrikstad kommune Partiene legger fram sine forslag i formannskapets møte På vegne av Ap, SV, Sp presenterte Atle Ottesen (Ap) forslag til felles handlingsplan fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Pensjonistpartiet, Bymiljølista. (sendt medlemmene på e-post i møtet) Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av partienes forslag til oversikten for driftsbudsjettet. På vegne av H, FrP presenterte Peter Kuran (H) forslag til felles handlingsplan fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre. (sendt medlemmene på e-post i møtet) Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av partienes forslag til oversikten for driftsbudsjettet. Forslaget fra Ap, SV, Sp ble vedtatt med 8 stemmer (Ap 6, SV 1, Sp 1) mot 5 stemmer (H 3, FrP 2) som ble avgitt for forslag fra H, FrP. Formannskapets innstilling til Bystyret: Handlingsplan for Fredrikstad kommune, datert formannskapets innstilling av vedtas.(innstillingen er lik forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og Bymiljølista) Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av partienes forslag til oversikten for driftsbudsjettet. Side 19 av 41

20 Saksnr.: 2014/11267 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 80508/2014 Klassering: 440 Saksbehandler: Ole Bøklepp Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nedre Glomma regionen Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet å gi slik innstilling til Bystyret: 1. Bystyret tar Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 til etterretning, og legger denne til grunn for kommunens videre arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. Fredrikstad, Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører: Ingen endring Rådmannens kommentar: Ingen kommentar Rådmannens forslag til innstilling: 1. Bystyret tar Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 til etterretning, og legger denne til grunn for kommunens videre arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. Formannskapets behandling : Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Bystyret tar Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 til etterretning, og legger denne til grunn for kommunens videre arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. Side 20 av 41

21 Saksnr.: 2011/1652 Dokumentnr.: 176 Løpenr.: 80490/2014 Klassering: 141 Saksbehandler: Kjersti Lie Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 Forslag til endring av juridisk virkning av utbyggingsprogram for boliger. Egengodkjenning. Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet å avgi slik innstilling til Bystyret: 1. Endringen av kommuneplanens arealdel egengodkjennes slik det fremkommer av saksframlegget under «Vurdering». Fredrikstad, Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører: Ingen endring Rådmannens kommentar: Ingen kommentar Rådmannens forslag til innstilling: 1. Endringen av kommuneplanens arealdel egengodkjennes slik det fremkommer av saksframlegget under «Vurdering». Formannskapets behandling : Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Endringen av kommuneplanens arealdel egengodkjennes slik det fremkommer av saksframlegget under «Vurdering». Side 21 av 41

22 Saksnr.: 2010/8890 Dokumentnr.: 55 Løpenr.: 82650/2014 Klassering: 113 Saksbehandler: Gunnar Holme Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fredrikstad ungdomsråd /14 Formannskapet /14 Bystyret /14 Utvidelse av kollektivtransporttilbudet i distriktene - Flexx natt Orienteringssak Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi slik innstilling til Bystyret: 1. Saken tas til orientering. Fredrikstad, Fredrikstad ungdomsråds behandling : På vegne av ungdomsrådet fremmet Alma Haugen følgende forslag til uttalelse: Fredrikstad ungdomsråd er positive til en ordning med utvidelse av kollektivtransporttilbudet gjennom f.eks. Flexx natt, med sikte på å få ungdom trygt hjem for en rimelig sum. Ungdomsrådet mener at forutsetning for at dette skal bli et godt supplement til ordinær kollektivtransport, er at muligheter for å benytte Flexx natt på de foreslåtte strekningene etableres med faste avgangstider fra sentrum, og ikke på bakgrunn av forhåndsbestilling. For øvrig forventes at rutene ut av sentrum, også kan være de samme for ungdom som skal til sentrum. Rådmannens innstilling med forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. Fredrikstad ungdomsråds uttalelse : Saken tas til orientering med følgende uttalelse: Fredrikstad ungdomsråd er positive til en ordning med utvidelse av kollektivtransporttilbudet gjennom f.eks. Flexx natt, med sikte på å få ungdom trygt hjem for en rimelig sum. Ungdomsrådet mener at forutsetning for at dette skal bli et godt supplement til ordinær kollektivtransport, er at muligheter for å benytte Flexx natt på de foreslåtte strekningene etableres med faste avgangstider fra sentrum, og ikke på bakgrunn av forhåndsbestilling. For øvrig forventes at rutene ut av sentrum, også kan være de samme for ungdom som skal til sentrum. Side 22 av 41

23 Formannskapets behandling : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Saken tas til orientering. Side 23 av 41

24 Saksnr.: 2010/4723 Dokumentnr.: 10 Løpenr.: 49151/2014 Klassering: A20 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fredrikstad ungdomsråd /14 Oppvekstutvalget /14 Formannskapet /14 Bystyret /14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler oppvekstutvalget å avgi slik innstilling til formannskapet: 1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2013 tas til orientering 2. Tilstandsrapporten legges til grunn for videre arbeid og prioriteringer i Fredrikstad Fredrikstad, Fredrikstad ungdomsråds behandling : Niklas Kristiansen og Tale Malmstrøm hadde følgende tilleggsforslag: Matematikkfaget er et vanskelig fag å lære. Og Fredrikstad skolene scorer ikke bra nok i dette faget. Ungdomsrådet menere at alle ungdomsskolene bør ha økt lærertetthet i dette faget, slik at den enkelte elev får litt mer ekstra oppfølging. Det bør legges opp til mer variasjon i undervisningen, for eksempel som gjøres på en av skolene hvor faget snakkes om i en time, og øves på mer intens i andre timer, litt vekselvis. De elevene som er midt mellom de som sliter en del, og de som klarer dette veldig bra, er de som bør få ekstra oppmerksomhet og ekstra oppmuntring og «puff» i ryggen. Det bør være muligheter for å ta noen prøver to ganger. Fint at Fredrikstad kommune satser på økt kompetanse hos lærerne i dette faget, for kompetansen og måten å undervise på er veldig viktig. Rådmannens innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Fredrikstad ungdomsråds uttalelse : 1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2013 tas til orientering 2. Tilstandsrapporten legges til grunn for videre arbeid og prioriteringer i Fredrikstad Med følgende kommentarer: Matematikkfaget er et vanskelig fag å lære. Og Fredrikstad skolene scorer ikke bra nok i dette faget. Side 24 av 41

25 Ungdomsrådet menere at alle ungdomsskolene bør ha økt lærertetthet i dette faget, slik at den enkelte elev får litt mer ekstra oppfølging. Det bør legges opp til mer variasjon i undervisningen, for eksempel som gjøres på en av skolene ; hvor faget snakkes om i en time, og øves på mer intens i andre timer, litt vekselvis. De elevene som er midt mellom de som sliter en del, og de som klarer dette veldig bra, er de som bør få ekstra oppmerksomhet og ekstra oppmuntring og «puff» i ryggen. Det bør være muligheter for å ta noen prøver to ganger. Fint at Fredrikstad kommune satser på økt kompetanse hos lærerne i dette faget, for kompetansen og måten å undervise på er veldig viktig. Oppvekstutvalgets behandling : Behandlingen fra Fredrikstad ungdomsråd var sendt medlemmene på e-post. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Oppvekstutvalgets innstilling til formannskapet: 1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2013 tas til orientering 2. Tilstandsrapporten legges til grunn for videre arbeid og prioriteringer i Fredrikstad Formannskapets behandling : Behandlingen fra Fredrikstad ungdomsråd og oppvekstutvalget var sendt medlemmene på e-post. Oppvekstutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2013 tas til orientering 2. Tilstandsrapporten legges til grunn for videre arbeid og prioriteringer i Fredrikstad Side 25 av 41

26 Saksnr.: 2014/4619 Dokumentnr.: 6 Løpenr.: 62610/2014 Klassering: G00 Saksbehandler: Guro Steine Letting Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /14 Helse- og velferdsutvalget /14 Formannskapet /14 Bystyret /14 Høring forslag til endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler helse- og velferdsutvalget å avgi slik innstilling til formannskapet: 1. Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som Fredrikstad kommunes høring til forslag om endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Fredrikstad, Eldrerådets behandling : Rådmannens innstiling ble enstemmig med følgende tillegg ble enstemmig vedtatt: Eldrerådet vil sterkt understreke behovet for en verdig behandling av pleietrengende eldre, og vi ber Fredrikstad kommune om fortsatt å legge til rette slik at ingen eldre, verken nå eller for framtiden, vil måtte legges på dobbeltrom mot sin vilje. Eldrerådets uttalelse : 1. Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som Fredrikstad kommunes høring til forslag om endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, med følgende tillegg: Eldrerådet vil sterkt understreke behovet for en verdig behandling av pleietrengende eldre, og vi ber Fredrikstad kommune om fortsatt å legge til rette slik at ingen eldre, verken nå eller for framtiden, vil måtte legges på dobbeltrom mot sin vilje. Helse- og velferdsutvalgets behandling : På vegne av H og FrP fremmet Anette Lie Christensen (H) følgende forslag: 1. Fredrikstad kommune slutter seg til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om at det innføres redusert egenbetaling for beboere som mot sin vilje bor på dobbeltrom ved langtidsopphold i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Utvalget viser til at vedtaket er i samsvar med regjeringsplattformen. Protokolltilførsel fremsatt på vegne av KrF og Ap av Per Lebesby: Helse- og velferdsutvalget vil sterkt understreke behovet for en verdig behandling av pleietrengende eldre. Fredrikstad kommune skal derfor ha som klar målsetting om fortsatt å Side 26 av 41

27 legge til rette slik at ingen eldre, verken nå eller i fremtiden, vil måtte legges på dobbeltrom mot sin vilje. Rådmannens innstill ble vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer (2 H og 1 Krf) som ble avgitt for forslaget fra H og FrP. Leder godkjente protokolltilførselen. Helse- og velferdsutvalgets innstilling : 1. Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som Fredrikstad kommunes høring til forslag om endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Formannskapets behandling : Peter Kuran (H) tok opp forslag fremmet av Anette Lie Christensen (H) i helse- og velferdsutvalgets møte Helse- og velferdsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 stemmer (Ap 6, SV 1, Sp 1) mot 5 stemmer (H 3, FrP 2) som ble avgitt for forslag fra Peter Kuran. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som Fredrikstad kommunes høring til forslag om endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Side 27 av 41

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 04.11.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl 11:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 145/10-152/10 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.10.2011, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl 17:50 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Fra til saksnr.: 141/11 147/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 70/16 73/16

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 70/16 73/16 Bystyret Møtested: Tidspunkt: Bystyresalen, Gamlebyen Torsdag 16.06.16 kl. 09:00 16:00 og fredag 17.06.16 fra kl. 09:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER ARBEIDERPARTIET

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER ARBEIDERPARTIET FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 07.01.2009, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:15 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 1/09 til 6/09 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 15.10.2009 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:05 Møtested: Solliheimen sykehjem, Ulvedalen 2 C, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 18.03.2010, Tidspunkt: fra kl. 12:00 til kl 14:40.. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 37/10 49/10 Frammøteliste

Detaljer

Tilleggssak: 18/13 Søknad om fritak fra politisk verv Øistein Lie (KrF)

Tilleggssak: 18/13 Søknad om fritak fra politisk verv Øistein Lie (KrF) Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 14. mars 2013 kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene

Detaljer

Bystyret. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 95/15 100/15

Bystyret. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 95/15 100/15 Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: 15. oktober kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 95/15 100/15

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.03.2010, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 16:30 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen (ekstramøte) Fra til saksnr.: 50/10-52/10 Frammøteliste MEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 27.05.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:20 Møtested: Åpen omsorg Holmen (Holmen eldresenter) - Seierstensgt 2 Fra

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 20. oktober kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet. Side 1 av 7

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet. Side 1 av 7 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 08.06.2006 Tidspunkt: Fra kl. 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 82-88 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 26.05.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:30 øtested: Treffpunktet - Åpen barnehage, Nygårdsgata 17 c, møterom Fra til saksnr.: 22/10 til

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 13.01.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:15 øtested: Rådhuset, møterom øterom Gutzeit, 4. etg. Fra til saksnr.: 1/10 7/10 EDLEER ØTT VARAEDLEER

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 04.10.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:10 Møtested: Rådhuset, Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 145/07 150/07

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: Onsdag 14.10.2009, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl.20:05 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Fra til saksnr.: 30/09

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.09.2011, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:30 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16,,formannskapssalen Fra til saksnr.: 137/11-140/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.02.2009 Tidspunkt: fra kl.09:00 12:15 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Fra til saksnr. 9/09-25/09 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER Arbeiderpartiet 1. Kari Agerup

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet øteprotokoll Formannskapet øtedato: 08.05.2014, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl 11:45 øtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 65/14-72/14 Frammøteliste EDLEER ØTT

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.05.2010, Tidspunkt: fra kl. 1330 til kl 1515. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 69/10-71/10 Frammøteliste

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 13.12.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:40 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 48/06 til 56/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 25.10.2006, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21.30 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 40/06-47/06 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Formannskapets innstilling i sakene 116/15 121/15

Formannskapets innstilling i sakene 116/15 121/15 Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 3. desember kl. 09:00 NB!! Det ser ut som vi kommer gjennom sakslista innen arbeidstidens slutt på torsdag, varslet dag to utgår. Det vises

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 22.01.2013 Møtetid: Kl. 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 001/13-006/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: 25.10.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.19:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr. 51/07 60/07 REPRESENTANTER

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Siljan kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 02.12.2014 kl. 9:00 Sted: Møterommet, Kommunehuset Arkivsak: 14/00018 Tilstede: Gunn Berit Rygg Holmelid (Ap), Jan Olav Hagen (Ap), Dag Jøran Myrvang (Ap),

Detaljer

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3 Siljan kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 04.12.2012 kl. 9:00 Sted: Møterommet, Kommunehuset. Arkivsak: 12/01004 Tilstede: Gunn Berit Rygg Holmelid (Ap), Jan Olav Hagen (Ap), Dag Jøran Myrvang (Ap),

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 31.05.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: PS 32/11 PS 38/11 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget. Merknader. Hovedutskrift er sendt til. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget. Merknader. Hovedutskrift er sendt til. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 17.04.2008, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:00 Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Tilleggssak: 12/11 Interpellasjon: Forskrift om skjenke-, åpnings- og lukningstider for serveringssteder i Fredrikstad kommune ny vurdering.

Tilleggssak: 12/11 Interpellasjon: Forskrift om skjenke-, åpnings- og lukningstider for serveringssteder i Fredrikstad kommune ny vurdering. Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 10. februar 2011 Kl. 17.00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 09.12.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 1930 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 60/09-65/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Stavne Reitan MEDL V Øystein Fagerli MEDL KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Stavne Reitan MEDL V Øystein Fagerli MEDL KRF Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 7 Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Orkdal Rådhus Dato: 15.05.2007 Tid: 13:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Hoff

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 28.02.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:30 Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 8/08 11/08 REPRESENTANTER

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 21.05.2007 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Tidemann Ordfører H Knut Dahl Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 22.09.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.19:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: 39/10 47/10 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 Ingen bemerkninger til innkalling og sakliste utsendt den 13.10.2016. Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 VEDTAKSKONTROLL 1. OG 2. TERTIAL

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Møteprotokoll Kulturutvalget

Møteprotokoll Kulturutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kulturutvalget Møtedato: 16.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:00 Møtested: Kongsten Fort, møterom Fra til saksnr.: 18-32/10 Frammøteliste REPRESENTANTER MØTT

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskap Møtedato: 20.06.2007 Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: 13.45 Til kl: 17.30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Innkalte: Hans Lauritzen

Detaljer

Møteprotokoll Kulturutvalget

Møteprotokoll Kulturutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kulturutvalget Møtedato: 06.01.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.20:00 Møtested: Lykkeberg, Formannskapssalen Fra til saksnr.: 1/10 3/10 Frammøteliste REPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: 08.03.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 10/07-18/07 REPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.08.2006 Fra kl. 1200 Til kl. 1505 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 200546/2014 Klassering: 145 Saksbehandler: Hege Marie Edvardsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.01.2015 4/15 Bystyret 05.02.2015

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 29.05.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 29.05.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås kulturhus, Lille sal 29.05.2013 Fra F-sak: 40/13 Fra kl.: 17.15 Til F-sak: 41/13 Til kl.: 18:35 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

M M M M. F Inger Marie Olsen (AP)

M M M M. F Inger Marie Olsen (AP) FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 27.02.2008, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:15 øtested: Rådhuset, 4 etg., møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 04/08-11/08 EDLEER ØTT VARAEDLEER

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Bystyret. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 52/09 57/09, 59/09. Tilleggssaker:

Bystyret. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 52/09 57/09, 59/09. Tilleggssaker: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: 18:06.2009 kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 52/09 57/09,

Detaljer

Bystyret. Vedlagt f0lger: Tilleggsreferatsak: RS 10/10 og 11/10: Arsrapporter 2009 til Bystyret til orientering

Bystyret. Vedlagt f0lger: Tilleggsreferatsak: RS 10/10 og 11/10: Arsrapporter 2009 til Bystyret til orientering Bystyret M0tested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: 09.09.2010 kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt f0lger: Tilleggsreferatsak: RS 10/10 og 11/10: Arsrapporter

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer