66/14 Interpellasjon: Forslag til endring av pris for barn, studenter og honnør ved Friluftsbadet Kongstenhallen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "66/14 Interpellasjon: Forslag til endring av pris for barn, studenter og honnør ved Friluftsbadet Kongstenhallen"

Transkript

1 Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 19. juni 2014 kl. 09:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 48/14 62/14 Ettersendt sak: 63/14 Møteplan 2015 (ettersendt sak, fra FSK ) Tilleggssak: 65/14 Alternativer for eventuelt kommunalt bidrag til drift av Ny-Vigra III (fra FSK ) 66/14 Interpellasjon: Forslag til endring av pris for barn, studenter og honnør ved Friluftsbadet Kongstenhallen Vedlegg til sak 55/14: Formannskapets innstilling: Handlingsplan for Fredrikstad kommune.(eget vedlegg) Side 1 av 41

2 Saksnr.: 2011/21562 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 81185/2014 Klassering: X43 Saksbehandler: Jarle Leknes-Kilmork Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 Valg av forliksrådsmedlemmer - endring av rekkefølge Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet å gi slik innstilling til Bystyret: 1. I tråd med domstolloven 59, 4. ledd, endres rekkefølgen for medlemmene av forliksrådet slik at medlem nummer tre, Victor Kristiansen, blir nummer to, og medlem nummer to, Gunhild Langebeck, blir nummer tre Fredrikstad, Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører: Ingen endring Rådmannens kommentar: Ingen kommentar Rådmannens forslag til innstilling: 1. I tråd med domstolloven 59, 4. ledd, endres rekkefølgen for medlemmene av forliksrådet slik at medlem nummer tre, Victor Kristiansen, blir nummer to, og medlem nummer to, Gunhild Langebeck, blir nummer tre Formannskapets behandling : Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. I tråd med domstolloven 59, 4. ledd, endres rekkefølgen for medlemmene av forliksrådet slik at medlem nummer tre, Victor Kristiansen, blir nummer to, og medlem nummer to, Gunhild Langebeck, blir nummer tre. Side 2 av 41

3 Saksnr.: 2010/12438 Dokumentnr.: 41 Løpenr.: 42940/2014 Klassering: 144 Saksbehandler: Tone Aas Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 Forslag på medlemmer til mangfold og integrasjonsråd Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet og avgi slik innstilling til Bystyret: 1. Følgende representanter velges til nytt mangfold og integreringsråd: Medlemmer: - Diana Elham - Internasjonale kvinnegruppe - Adam Szpak - Den Polske Forening i Fredrikstad - Nasi Alidost - Den Kurdiske Demokratiske Kvinneforeningen - Haji Husain - Leder i Islamsk forening i Fredrikstad - Ayan Mohamed Mouhamud - Somalisk kvinnegruppe Varamedlemmer: - Nahid Kallami Tolk - Zbigniew Gorski - Den Polske Forening i Fredrikstad 2. Fra Bystyret oppnevnes følgende representanter og varamedlemmer: Medlem Varamedlem. Medlem... Varamedlem Fredrikstad, Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører: Ingen endring Rådmannens kommentar: Ingen kommentar Rådmannens forslag til innstilling: 1. Følgende representanter velges til nytt mangfold og integreringsråd: Medlemmer: - Diana Elham - Internasjonale kvinnegruppe - Adam Szpak - Den Polske Forening i Fredrikstad - Nasi Alidost - Den Kurdiske Demokratiske Kvinneforeningen - Haji Husain - Leder i Islamsk forening i Fredrikstad - Ayan Mohamed Mouhamud - Somalisk kvinnegruppe Varamedlemmer: - Nahid Kallami Tolk - Zbigniew Gorski - Den Polske Forening i Fredrikstad 2. Fra Bystyret oppnevnes følgende representanter og varamedlemmer: Side 3 av 41

4 Medlem. Medlem. Varamedlem.. Varamedlem Formannskapets behandling : Rådmann orienterte om endrede opplysninger i saken og ordfører endret sin innstilling: 1. Følgende representanter velges til nytt mangfold og integreringsråd: Medlemmer: - Diana Elham - Internasjonale kvinnegruppe - Adam Szpak - Den Polske Forening i Fredrikstad - Ayan Mohamed Mouhamud - Somalisk kvinnegruppe - Haji Husain - Leder i Islamsk forening i Fredrikstad - Elzbieta Hagen - Engasjert som styrerepresentant i ulike organisasjoner Varamedlemmer: - Nasi Alidost - Den Kurdiske Demokratiske Kvinneforeningen - Zbigniew Gorski - Den Polske Forening i Fredrikstad - Nahid Kallami Tolk På vegne av H fremmet Peter Kuran følgende forslag: 2. Fra Bystyret oppnevnes følgende representanter og varamedlemmer: Medlem: Olav Storli (H). Varamedlem: Bjørnar Laabak (FrP) På vegne av Ap, SV, Sp, fremmet Kari Agerup (Ap) følgende forslag: 2. Fra Bystyret oppnevnes følgende representanter og varamedlemmer: Medlem: David Tehrani (Ap). Varamedlem: Annette Lindahl Raakihl (Sp) Rådmannens endrede innstilling med navneforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Følgende representanter velges til nytt mangfold og integreringsråd: Medlemmer: Diana Elham - Internasjonale kvinnegruppe Adam Szpak - Den Polske Forening i Fredrikstad Ayan Mohamed Mouhamud - Somalisk kvinnegruppe Haji Husain - Leder i Islamsk forening i Fredrikstad Elzbieta Hagen - Engasjert som styrerepresentant i ulike organisasjoner Varamedlemmer: Nasi Alidost - Den Kurdiske Demokratiske Kvinneforeningen Zbigniew Gorski - Den Polske Forening i Fredrikstad Nahid Kallami Tolk 2. Fra Bystyret oppnevnes følgende representanter og varamedlemmer: Medlem: Olav Storli (H). Varamedlem Bjørnar Laabak (FrP) Medlem: David Tehrani (Ap). Varamedlem: Annette Lindahl Raakihl (Sp) Side 4 av 41

5 Saksnr.: 2014/11087 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 80669/2014 Klassering: 044 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 Feriefullmakt til leder av administrasjonsutvalget og til leder av planutvalget Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet med hjemmel i delegeringsreglementet pkt.1.4.1, jfr. kommunelovens 9-3 å fatte slikt vedtak: 1. Leder av administrasjonsutvalget Arne Øren og leder av planutvalget Rune Fredriksen gis fullmakt på vegne av utvalget, til å avgjøre saker som ikke kan vente til utvalget samles igjen etter sommerferien. Vedtak fattet etter feriefullmakt refereres i utvalgets første møte etter sommerferien. Fredrikstad, Formannskapets behandling : På vegne av FrP og H fremmet Bjørnar Laabak (FrP) følgende forslag: 1. Leder av administrasjonsutvalget Arne Øren gis fullmakt til å avgjøre saker, gjennom orientering til utvalgsmedlemmene, som ikke kan vente til utvalget samles igjen etter sommerferien. 2. Leder av planutvalget Rune Fredriksen gis fullmakt til å avgjøre saker, gjennom orientering til utvalgsmedlemmene, som ikke kan vente til utvalget samles igjen etter sommerferien. 3. Vedtak fattet etter feriefullmakt refereres i utvalgets første møte etter sommerferien Ordførers innstilling ble vedtatt med 8 stemmer (Ap 6, SV 1, Sp 1) mot 5 stemmer (H 3, FrP 2) som ble avgitt for forslag fremmet av Bjørnar Laabak. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Leder av administrasjonsutvalget Arne Øren og leder av planutvalget Rune Fredriksen gis fullmakt på vegne av utvalget, til å avgjøre saker som ikke kan vente til utvalget samles igjen etter sommerferien. Vedtak fattet etter feriefullmakt refereres i utvalgets første møte etter sommerferien. Side 5 av 41

6 Saksnr.: 2011/4972 Dokumentnr.: 18 Løpenr.: 86762/2014 Klassering: 210 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 FREVAR KF Årsregnskap og årsrapport 2013 Styret for FREVAR KFs innstilling til formannskapet 1. Bystyret fastsetter regnskapet for 2013, herunder foretakets samlede forretningsmessige underskudd på kr ,58,- fordelt avdelingsvis. 2. Næringsunderskuddet dekkes inn av foretakets opptjente egenkapital tilhørende næringsvirksomheten. Fredrikstad, Formannskapets behandling : Styret for FREVAR KFs innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Bystyret fastsetter regnskapet for 2013, herunder foretakets samlede forretningsmessige underskudd på kr ,58,- fordelt avdelingsvis. 2. Næringsunderskuddet dekkes inn av foretakets opptjente egenkapital tilhørende næringsvirksomheten. Side 6 av 41

7 Saksnr.: 2014/12766 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 92482/2014 Klassering: 151 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 FREVAR KF - revidert budsjett 2014 Styret for FREVAR KFs innstilling til formannskapet 1. Revidert budsjett for 2014 vedtas Fredrikstad, Formannskapets behandling : Rådmann la fram notat av 3.6. (følger som vedlegg til Bystyrets behandling) Styret for Frevar s innstilling ble enstemmig vedtatt Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Revidert budsjett for 2014 vedtas Side 7 av 41

8 FREDRIKSTAD KOMMUNE Plan- og økonomiavdelingen NOTAT Saksnr.: 2014/1844 Dokumentnr.: 8 Løpenr.: 95594/2014 Dato: Gradering: Klassering: 210 Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Vurdering av mulighet for overføring/kontantuttak i FREVAR KF FREVAR KF er en del av den juridiske enheten Fredrikstad kommune og omfattes av samme regelverk når det blant annet gjelder bruk av lån. Det som er nytt fra 2014 er at det innføres skatteplikt på den forretningsmessige delen av driften. FREVAR har en stor andel forretningsmessig virksomhet og fører derfor regnskapet etter regnskapsloven, men rapporterer til staten i henhold til kostra regelverket slik at helheten framkommer i konsernet Fredrikstad kommune. I FREVARs regnskap framkommer egenkapitalen som verdien av anlegg og lignende som ikke utgjøres av gjeld. Et kommunalt foretak kan overføre forretningsmessig overskudd og/eller fri egenkapital til eier. Nedenfor vises overføringene fra Overskuddene er i sin helhet overført kommunekassa i tillegg til inntektsføring fra fond og bruk av egenkapital. Dersom regnskapet avsluttes med underskudd, kan fri egenkapital som er opptjent gjennom løpende drift og/eller salg av realkapital, overføres eier. Sistnevnte inntekter kan kun disponeres til kapitalformål i kommunen og ikke løpende drift. Som det framgår av oversikten, har det vært lite rom for å bygge opp den frie egenkapitalen og med et underskudd i 2013, blir det en ytterligere svekkelse av egenkapitalen. Inntektsførte overføringer fra FREVAR KF i kommunens regnskaper (1 000 krone) Overskudd Fond Fri EK Egenkapital Overført Side 8 av 41

9 I 2008 ser vi full effekt av kapasitetsutvidelsen på energigjenvinningsanlegget, og tilbakeførte avsetninger på 14 millioner kroner. Det nye nivået på overskuddene holdt seg i noen år, men fra spesielt 2012 begynner vi å merke nye lavere prisnivåer på avfallsavtaler. I 2013 er alle avtaler inngått etter nye priser, og det endte som kjent med et underskudd. I tillegg har selskapet vært aktive med deponivirksomhet. Dette er også et marked som er uforutsigbart, men har gitt gode bidrag til overskuddet de senere årene. I en underskuddssituasjon blir spørsmålet om det er mulig forretningsmessig og/eller formelt mulig å kunne overføre kapital til eier. Den forretningsmessige delen av dette blir en eierpolitisk drøfting som kan omfatte salg av anlegg eller eierandeler i selskaper i tillegg til vurdering av framtidig behov for utvikling av foretaket, mens det sistnevnte er en vurdering i forhold til handlingsrommet/ kontantstrømmen i den løpende driften. Ved regnskapsavslutningen 2013 hadde foretaket en kontantbeholdning på omtrent 99 millioner kroner. Kontantbeholdningen består av: Diverse avsetninger (spesifiseres og omtales nedenfor) på cirka 52 millioner kroner. Avsetning for å dekke framtidige pensjonsforpliktelser hvor kostnaden er regnskapsført, men ikke forfalt med cirka 10 millioner kroner. Ubrukte lånemidler for å finansiere igangsatte investeringsprosjekter på omtrent 37 millioner kroner. Diverse avsetninger på 52 millioner kroner er fordelt på følgende måte: Avsetninger og forpliktelser i regnskapet Regnskapsmessige frie avsetninger Utsatt inntekt knyttet til avsluttet deponi Utsatt inntekt knyttet til igangværende deponi Utsatt inntekt knyttet til usikkerhet vedr. avgifter Omstillings- og omstruktureringsfond Utsatt inntekt påbegynt prosjekt Utsatt inntekt til andre forpliktelser Regnskapsmessige bundne avsetninger Selvkostfond Utsatt inntekt er en måte å periodisere regnskapet på. Dersom foretaket mottar inntekter et år, men forventer at hele eller deler av tilhørende kostnad kommer senere år, er det mulig å utsette å inntektsføre hele/deler av inntekten for å sikre dekning et senere år. Av større avsetninger kan nevnes sluttbehandlingsavgift på avfall til deponi og deponirelatert behandling. Det er forskjell på tolking av hva som er avgiftsbelagte masser og aktører i bransjen har fått betydelige etterkrav. Endring i rammebetingelsene innen avfallsmarkedet øker sannsynligheten for at både avfallshåndteringen (AH) og energigjenvinningsanlegget (FA) må regne med kostnader til omstilling av driften. I forhold til AH er det satt av 2,3 millioner kroner og i forhold til FA er det satt av 12 millioner kroner til omstruktureringskostnader. Side 9 av 41

10 Utsatt inntekt knyttet til andre forpliktelser omfatter blant annet avsetning til riving av sykehusforbrenningsanlegget på 2,7 millioner kroner. I tillegg kommer periodisering av engangsinntekt på 5 millioner kroner fra Bio-El Fredrikstad AS for å dekke framtidige kostnader på drift av anlegget og avsetning til sigevanns- og deponigassrør i aktiv fylling på 5,6 millioner kroner. I utgangspunktet er derfor kontantbeholdningen disponert gjennom avsetninger som summeres til 52 millioner kroner. Deler av avsetningene er i henhold til lov og forskrifter og kan ikke disponeres til andre formål, mens andre deler av avsetningene kan etter nærmere vurdering omdisponeres til andre formål enten i kommunekassa eller i foretaket. Konklusjon Det er i strid med kommunelovens 50 å benytte lån til drift i en kommune. FREVAR KF er som nevnt en juridisk del av Fredrikstad kommune og har dermed ikke anledning til å lånefinansiere overføringer til kommunen. Resultatet for 2013 gir isolert sett ikke rom for å overføre den budsjetterte overføringen fra FREVAR KF til Fredrikstad kommune i Det er mulig å overføre fri egenkapital fra et kommunalt foretak til kommunen dersom den frie egenkapitalen består av likvide midler som i utgangspunktet ikke er avsatt til andre formål. Bystyret har imidlertid alltid mulighet til å vurdere formål og behov for avsetninger i forhold til alternativ bruk av kapitalen for å finansiere andre prioriterte oppgaver i kommunen. Framtidige konsekvenser for foretaket må avklares i forhold til økonomisk risiko. Denne vurderingen kan gjøres gjennom en budsjettrevidering over sommeren eller gjennom regnskapsavslutningen for Rådmannen vil foreslå at dette gjøres inneværende år gjennom en budsjettrevidering slik at en overføring kan inntektsføres i kommunekassa i Bystyret må gjøre en avveining mellom behovet for å sikre annen drift i kommunen og behovet for å ha buffere mot framtidig usikkerhet ved FREVAR KF. Et rimelig balansepunkt for i år kan ligge i området 5 10 millioner kroner og ikke som budsjettert på 17,9 millioner kroner. I planperioden bør denne usikkerheten håndteres med et balansepunkt på et noe lavere nivå siden det er større usikkerhetsmomenter rundt FREVARs budsjetter framover når det gjelder både markedssituasjon og skatteplikt. Etter å ha inngått nye energiavtaler, og tatt hensyn til usikre avfallsmarkeder, ser det ut til at nivået på næringsoverskudd som kan ventes fra FREVAR i planperioden vil ligge på cirka 5 6 millioner kroner per år som kan overføres kommunekassa. Side 10 av 41

11 Saksnr.: 2013/29815 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 62003/2014 Klassering: 210 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet /14 Bystyret /14 Årsregnskap og årsrapport 2013 Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet å gi slik innstilling til Bystyret: 1. Regnskapet for 2013 vedtas med et mindreforbruk på kroner som disponeres på følgende måte med avsetning til: - Disposisjonsfond øremerket investeringer med 10,0 millioner kroner. - Disposisjonsfond/bufferfond til uforutsette hendelser/risikoområder i kommunens drift med 5,0 millioner kroner. - Fritt næringsfond 7,5 millioner kroner - Klimafond 1,0 millioner kroner - Fritt disposisjonsfond med kroner - Overskuddsfond virksomheter øremerket Seksjon for utdanning og oppvekst med 2,5 millioner kroner. 2. Investeringsregnskapet for 2013 vedtas i balanse. 3. Rådmannens årsrapport tas til orientering. 4. Skatteregnskapet for 2013 vedtas. 5. Investeringer finansiert over driftsrammer innen Seksjon for utdanning og oppvekst med i sum 1,3 millioner kroner og over «overskuddsfond virksomheter» innen Seksjon for kultur med i sum 1,5 millioner kroner godkjennes. 6. Resterende disposisjonsfond for å finansiere engangsutgifter til endring av anordningsprinsipp for variabel lønn og erstatningssaker til tidligere barnehjemsbarn med henholdsvis 8,1 millioner kroner og 6,4 millioner kroner avsettes til fritt disposisjonsfond. 7. Skatteoppkreverens årsrapport tas til orientering. 8. Skattefogdens kontrollrapport for 2013 tas til orientering. 9. Oversikt over status på oppgaver og bestillinger fra bystyret tas til orientering. Fredrikstad, 19. mai 2014 Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører: Fredrikstad kommunes største utfordring er manglende økonomisk bærekraft over tid. Det skapes for få nye arbeidsplasser i forhold til befolkningsveksten. Skatteinntektene er fallende. En tydelig og målrettet satsing på næringsutvikling sammen med næringslivet kan bidra til å bedre situasjonen. Fritt næringsfond styrkes på nytt for å kunne gi ny næringsplan tilstrekkelig med ressurser til å nå ambisiøse mål om sterkere vekst i antall arbeidsplasser. Side 11 av 41

12 Klimafondet styrkes for å vidra til økt måloppnåelse for vedtatt klimaplan Rådmannens kommentar Ingen kommentar. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Regnskapet for 2013 vedtas med et mindreforbruk på kroner som disponeres på følgende måte med avsetning til: - Disposisjonsfond øremerket investeringer med 20,0 millioner kroner. - Disposisjonsfond/bufferfond til uforutsette hendelser/risikoområder i kommunens drift med 10,0 millioner kroner. - Fritt disposisjonsfond med kroner - Overskuddsfond virksomheter øremerket Seksjon for utdanning og oppvekst med 2,5 millioner kroner. 2. Investeringsregnskapet for 2013 vedtas i balanse. 3. Rådmannens årsrapport tas til orientering. 4. Skatteregnskapet for 2013 vedtas. 5. Investeringer finansiert over driftsrammer innen Seksjon for utdanning og oppvekst med i sum 1,3 millioner kroner og over «overskuddsfond virksomheter» innen Seksjon for kultur med i sum 1,5 millioner kroner godkjennes. 6. Resterende disposisjonsfond for å finansiere engangsutgifter til endring av anordningsprinsipp for variabel lønn og erstatningssaker til tidligere barnehjemsbarn med henholdsvis 8,1 millioner kroner og 6,4 millioner kroner avsettes til fritt disposisjonsfond. 7. Skatteoppkreverens årsrapport tas til orientering. 8. Skattefogdens kontrollrapport for 2013 tas til orientering. 9. Oversikt over status på oppgaver og bestillinger fra bystyret tas til orientering. Formannskapets behandling : På vegne av FrP og H fremmet representanten Bjørnar Laabak følgende forslag: 1. Regnskapet for 2013 vedtas med et mindreforbruk på kroner som disponeres på følgende måte med avsetning til: - Disposisjonsfond øremerket investeringer med 10,0 millioner kroner. - Disposisjonsfond/bufferfond til uforutsette hendelser/risikoområder innen seksjonene helse- og velferd samt utdanning og oppvekst med 20,0 millioner kroner. - Fritt disposisjonsfond med kroner - Overskuddsfond virksomheter øremerket Seksjon for utdanning og oppvekst med 2,5 millioner kroner. 2. Investeringsregnskapet for 2013 vedtas i balanse. 3 Rådmannens årsrapport tas til orientering. 4. Skatteregnskapet for 2013 vedtas 5. Investeringer finansiert over driftsrammer innen Seksjon for utdanning og oppvekst med i sum 1,3 millioner kroner og over «overskuddsfond virksomheter» innen Seksjon for kultur med i sum 1,5 millioner kroner godkjennes 6. Resterende disposisjonsfond for å finansiere engangsutgifter til endring av anordningsprinsipp for variabel lønn og erstatningssaker til tidligere barnehjemsbarn med henholdsvis 8,1 millioner kroner og 6,4 millioner kroner avsettes til fritt disposisjonsfond. 7. Skatteoppkreverens årsrapport tas til orientering. 8. Skattefogdens kontrollrapport for 2013 tas til orientering. 9. Oversikt over status på oppgaver og bestillinger fra bystyret tas til orientering. Ordførers innstilling ble vedtatt med 8 stemmer (Ap 6, SV 1, Sp 1) mot 5 stemmer Side 12 av 41

13 (FrP 2, H 3) som ble avgitt for forslag fremmet av Bjørnar Laabak. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Regnskapet for 2013 vedtas med et mindreforbruk på kroner som disponeres på følgende måte med avsetning til: - Disposisjonsfond øremerket investeringer med 10,0 millioner kroner. - Disposisjonsfond/bufferfond til uforutsette hendelser/risikoområder i kommunens drift med 5,0 millioner kroner. - Fritt næringsfond 7,5 millioner kroner - Klimafond 1,0 millioner kroner - Fritt disposisjonsfond med kroner - Overskuddsfond virksomheter øremerket Seksjon for utdanning og oppvekst med 2,5 millioner kroner. 2. Investeringsregnskapet for 2013 vedtas i balanse. 3. Rådmannens årsrapport tas til orientering. 4. Skatteregnskapet for 2013 vedtas. 5. Investeringer finansiert over driftsrammer innen Seksjon for utdanning og oppvekst med i sum 1,3 millioner kroner og over «overskuddsfond virksomheter» innen Seksjon for kultur med i sum 1,5 millioner kroner godkjennes. 6. Resterende disposisjonsfond for å finansiere engangsutgifter til endring av anordningsprinsipp for variabel lønn og erstatningssaker til tidligere barnehjemsbarn med henholdsvis 8,1 millioner kroner og 6,4 millioner kroner avsettes til fritt disposisjonsfond. 7. Skatteoppkreverens årsrapport tas til orientering. 8. Skattefogdens kontrollrapport for 2013 tas til orientering. 9. Oversikt over status på oppgaver og bestillinger fra bystyret tas til orientering. Side 13 av 41

14 Saksnr.: 2014/1844 Dokumentnr.: 6 Løpenr.: 78532/2014 Klassering: 210 Saksbehandler: Per Ekren Engelsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 Revidert budsjett/1. tertialrapport 2014 for Fredrikstad kommune Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet å gi slik innstilling til Bystyret: 1. Tertialrapport tas til etterretning. 2. Framdrift og oppfølging av politiske saker tas til orientering. 3. Sentralt fellesansvar styrkes med 5 millioner kroner som buffer mot uforutsette hendelser i driften. Budsjettposten finansieres over disposisjonsfond avsatt fra mindreforbruket i Formannskapet gis fullmakt til å disponere posten. 4. Det bevilges inntil kroner over fritt disposisjonsfond for å dekke kommunens andel i prosjektet Kunstgressbanene Merkur Utgifter til konsulentbistand vedrørende planlagte nye føringskanaler for høyspentledninger over Kråkerøy finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner. 6. Investeringsobjekt MI7608 Ferge Go'vakker Thora avsluttes og restbevilgning på 1,3 millioner kroner omdisponeres til ombygging og rehabilitering av ferger og fergeleier. 7. Investeringsmidler til opparbeidelse av boligfelt Oldenborgila på Byens marker innarbeides med 10 millioner kroner i 2014 og finansieres over investeringsfond avsatt til formålet under budsjettkapittel selvfinansierende investeringer. 8. Budsjetterte tilskuddsmidler for investeringsobjekt AN6721 Nytt sykehjem oppjusteres med 15 millioner kroner. Budsjetterte låneopptak reduseres med tilsvarende. 9. Investeringsramme for AN3712 Smertu-Trondalen dammer økes med 2,5 millioner kroner og finansieres med økt låneopptak. 10. Netto inntekt fra salg av leilighet på Prestelandet på 1,4 millioner kroner settes av på fond for finansering av nye utleieboliger. 11. Kostnader til utbedring av mangler ved Gamle Rekustad skole finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner. 12. Sentrale IT-anlegg avsluttes og restsummer omdisponeres slik det framgår av saksopplysningene. 13. Rebudsjettering av investeringsbudsjett fra 2013 vedtas i henhold til oversikt i saksopplysninger og vedlegg Seksjon for regulering og teknisk drift styrkes med 5.4 millioner kroner kroner for å opprettholde rutetidene på fergen mellom Lisleby og Selbak. 5,0 millioner kroner benyttes til styrking av vedlikeholdsbudsjett vei og bygg. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. Rådmannen iverksetter all aktivitet og rapporterer til teknisk utvalg. 15. Seksjon for helse- og velferd styrkes med 5,0 millioner. 1.5 millioner til 20 flere dagsenterplasser for eldre sett i forhold til tidligere vedtak, og 3,5 millioner til å styrke de nye ressursavdelingene og derigjennom styrke bemanningen ved fravær. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. 16. Formannskapets disposisjonskonto styrkes med 0,5 millioner kroner. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. Side 14 av 41

15 17. Det settes av 0,1 millioner til en frivillighetspris på Seksjon for kultur-, miljø-, og byutvikling. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. 18. Seksjon for utdanning og oppvekst styrkes med 0,1 millioner kroner til tilskudd til frivillige innvandrerorganisasjoner som gir morsmålsopplæring på frivillig basis. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. 19. Det avsettes 1.mill.kroner til et eget disposisjonsfond øremerket kompetanseutvikling og innovasjon for organisasjonen. Rådmannen gis fullmakt til å disponere fondet. Forbruk rapporteres til formannskapet sammen med vanlig økonomirapportering. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. Fredrikstad, 21. mai 2014 Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører: Styrking av rammene er i tråd med tidligere politiske prioriteringer. Styrking av helse- og velferd begrunnes i behovet for å gi ressursorganisasjonen en så god start som mulig og bidra til å øke de ansattes stillingsprosent jf. målet om heltidskultur. Det bidrar også til å redusere sårbarheten i tjenesten. Ved en liten styrking av dagsenter for eldre vil tilbudet kunne omfatte tilsvarende antall brukere som i Rammen til Regulering og teknisk drift styrkes ytterligere for å bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet. Pkt. 17. og 18. stimulerer til frivillig innsats jf. nylig vedtatt frivillighetsmelding. Rådmannens kommentar: Ingen kommentar. Rådmannens forslag til innstilling: tertialrapport tas til etterretning. 2. Framdrift og oppfølgning av politiske saker tas til orientering. 3. Sentralt fellesansvar styrkes med 10 millioner kroner som buffer mot uforutsette hendelser i driften. Budsjettposten finansieres over disposisjonsfond avsatt fra mindreforbruket i Formannskapet gis fullmakt til å disponere posten. 4. Det bevilges inntil kroner over fritt disposisjonsfond for å dekke kommunens andel i prosjektet Kunstgressbanene Merkur Utgifter til konsulentbistand vedrørende planlagte nye føringskanaler for høyspentledninger over Kråkerøy finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner. 6. Investeringsobjekt MI7608 Ferge Go'vakker Thora avsluttes og restbevilgning på 1,3 millioner kroner omdisponeres til ombygging og rehabilitering av ferger og fergeleier. 7. Investeringsmidler til opparbeidelse av boligfelt Oldenborgila på Byens marker innarbeides med 10 millioner kroner i 2014 og finansieres over investeringsfond avsatt til formålet under budsjettkapittel selvfinansierende investeringer. 8. Budsjetterte tilskuddsmidler for investeringsobjekt AN6721 Nytt sykehjem oppjusteres med 15 millioner kroner. Budsjetterte låneopptak reduseres med tilsvarende. 9. Investeringsramme for AN3712 Smertu-Trondalen dammer økes med 2,5 millioner kroner og finansieres med økt låneopptak. 10. Netto inntekt fra salg av leilighet på Prestelandet på 1,4 millioner kroner settes av på fond for finansering av nye utleieboliger. 11. Kostnader til utbedring av mangler ved Gamle Rekustad skole finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner. 12. Sentrale IT-anlegg avsluttes og restsummer omdisponeres slik det framgår av saksopplysningene. 13. Rebudsjettering av investeringsbudsjett fra 2013 vedtas i henhold til oversikt i saksopplysninger og vedlegg Seksjon for regulering og teknisk drift styrkes med kroner for å opprettholde rutetidene på fergen mellom Lisleby og Selbak. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. 15. Det avsettes 1.mill.kroner til et eget disposisjonsfond øremerket kompetanseutvikling og Side 15 av 41

16 innovasjon for organisasjonen. Rådmannen gis fullmakt til å disponere fondet. Forbruk rapporteres til formannskapet sammen med vanlig økonomirapportering. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. Formannskapets behandling : På vegne av Ap, SV, Sp fremmet Atle Ottesen (Ap) følgende endringsforslag til ordførers innstilling punkt 18: Seksjon for utdanning og oppvekst styrkes med 0,2 millioner kroner. Styrkingen fordeles på følgende måte: - Tilskudd til frivillige innvandrerorganisasjoner som gir morsmålsopplæring på frivillig basis (0,1 mill) - Pott til å hjelpe inntektsfattige foreldre med barnehageplass (0,1 mill) På vegne av FrP fremmet Bjørnar Laabak følgende forslag: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Framdrift og oppfølgning av politiske saker tas til orientering med følgende endringer: Følgende politiske bestillinger/saker utsettes inntil videre 5. eldres hus 8. Helsestasjonstilbud (fanges av ordinære tjenester) 10. Lokal verdighetsgaranti (verdighetsgarantien gjelder) 14. Ingar Aasens bruk av arealer 16. Hundepark 17. Administrasjonsbygg 21. Finansiering Aktivitetsbyen 22. Fylkesscene 24. Jobbe for å etablere kunstgalleri 26. Utvikle Viken 28. Vurdere muligheten for nytt bibliotek på Østsiden 29. Utrede framtidsbibliotek 30. Fortsette arbeidet med drift og vedlikehold av lys, løyper og stier i marka 32. Kulturminneplan 33 Byens 450 års jubileum Lekeplass Trosvik torv opprettholdes, men koordineres ikke med medvirkning i andre prosjekter 3. Sentralt fellesansvar styrkes med 5 millioner kroner som buffer mot uforutsette hendelser i driften. Budsjettposten finansieres over disposisjonsfond avsatt fra mindreforbruket i Formannskapet gis fullmakt til å disponere posten. Helse- og velferd styrkes med 15 millioner kroner som buffer for behov innen omsorgssentre, åpen omsorg og tjenester til funksjonshemmede. Det skal gis dagtilbud til de som har mistet tilbud og som har har behov. Herav Dagsenter funksjonshemmede styrkes med 3 millioner Dagsenter eldre/hjemmesykepleien styrkes med 2 millioner Bemanning/vikarer øvrige funksjoner nevnt over 10 millioner 4. Det bevilges inntil kroner over fritt disposisjonsfond for å dekke kommunens andel i prosjektet Kunstgressbanene Merkur Utgifter til konsulentbistand vedrørende planlagte nye føringskanaler for høyspentledninger over Kråkerøy finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner. 6. Investeringsobjekt MI7608 Ferge Go'vakker Thora avsluttes og restbevilgning på 1,3 Millioner kroner omdisponeres til ombygging og rehabilitering av ferger og fergeleier. Side 16 av 41

17 7. Investeringsmidler til opparbeidelse av boligfelt Oldenborgila på Byens marker innarbeides med 10 millioner kroner i 2014 og finansieres over investeringsfond avsatt til formålet under budsjettkapittel selvfinansierende investeringer 8. Budsjetterte tilskuddsmidler for investeringsobjekt AN6721 Nytt sykehjem oppjusteres med 15 millioner kroner. Budsjetterte låneopptak reduseres med tilsvarende. 9. Investeringsramme for AN3712 Smertu-Trondalen dammer økes med 2,5 millioner kroner og finansieres med økt låneopptak. 10. Netto inntekt fra salg av leilighet på Prestelandet på 1,4 millioner kroner settes av på fond for finansering av nye utleieboliger. 11. Kostnader til utbedring av mangler ved Gamle Rekustad skole finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner 12. Sentrale IT-anlegg avsluttes og restsummer omdisponeres slik det framgår av saksopplysningene 13. Rebudsjettering av investeringsbudsjett fra 2013 vedtas i henhold til oversikt i saksopplysninger og vedlegg Seksjon for regulering og teknisk drift styrkes med kroner for å opprettholde rutetidene på fergen mellom Lisleby og Selbak. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. 15. Det avsettes 1.mill.kroner til et eget disposisjonsfond øremerket kompetanseutvikling og innovasjon for organisasjonen. Rådmannen gis fullmakt til å disponere fondet. Forbruk rapporteres til formannskapet sammen med vanlig økonomirapportering. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. Forslag fra Bjørnar Laabak pkt. 1, 3-15 fikk 5 stemmer (H 3, FrP 2) og falt. Forslag fra Bjørnar Laabak pkt. 2 fikk 2 stemmer (FrP) og falt. Ordførers innstilling pkt ble vedtatt med 8 stemmer (Ap 6, SV 1, Sp 1) mot 5 stemmer (H 3, FrP 2). Forslag fra Atle Ottesen nytt pkt. 18 ble vedtatt med 8 stemmer (Ap 6, SV 1, Sp 1) mot 5 stemmer (H 3, FrP 2) som ble avgitt for ordførers innstilling pkt.18. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Tertialrapport tas til etterretning. 2. Framdrift og oppfølging av politiske saker tas til orientering. 3. Sentralt fellesansvar styrkes med 5 millioner kroner som buffer mot uforutsette hendelser i driften. Budsjettposten finansieres over disposisjonsfond avsatt fra mindreforbruket i Formannskapet gis fullmakt til å disponere posten. 4. Det bevilges inntil kroner over fritt disposisjonsfond for å dekke kommunens andel i prosjektet Kunstgressbanene Merkur Utgifter til konsulentbistand vedrørende planlagte nye føringskanaler for høyspentledninger over Kråkerøy finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner. 6. Investeringsobjekt MI7608 Ferge Go'vakker Thora avsluttes og restbevilgning på 1,3 millioner kroner omdisponeres til ombygging og rehabilitering av ferger og fergeleier. 7. Investeringsmidler til opparbeidelse av boligfelt Oldenborgila på Byens marker Side 17 av 41

18 innarbeides med 10 millioner kroner i 2014 og finansieres over investeringsfond avsatt til formålet under budsjettkapittel selvfinansierende investeringer. 8. Budsjetterte tilskuddsmidler for investeringsobjekt AN6721 Nytt sykehjem oppjusteres med 15 millioner kroner. Budsjetterte låneopptak reduseres med tilsvarende. 9. Investeringsramme for AN3712 Smertu-Trondalen dammer økes med 2,5 millioner kroner og finansieres med økt låneopptak. 10. Netto inntekt fra salg av leilighet på Prestelandet på 1,4 millioner kroner settes av på fond for finansering av nye utleieboliger. 11. Kostnader til utbedring av mangler ved Gamle Rekustad skole finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner. 12. Sentrale IT-anlegg avsluttes og restsummer omdisponeres slik det framgår av saksopplysningene. 13. Rebudsjettering av investeringsbudsjett fra 2013 vedtas i henhold til oversikt i saksopplysninger og vedlegg Seksjon for regulering og teknisk drift styrkes med 5.4 millioner kroner kroner for å opprettholde rutetidene på fergen mellom Lisleby og Selbak. 5,0 millioner kroner benyttes til styrking av vedlikeholdsbudsjett vei og bygg. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. Rådmannen iverksetter all aktivitet og rapporterer til teknisk utvalg. 15. Seksjon for helse- og velferd styrkes med 5,0 millioner. 1.5 millioner til 20 flere dagsenterplasser for eldre sett i forhold til tidligere vedtak, og 3,5 millioner til å styrke de nye ressursavdelingene og derigjennom styrke bemanningen ved fravær. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. 16. Formannskapets disposisjonskonto styrkes med 0,5 millioner kroner. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. 17. Det settes av 0,1 millioner til en frivillighetspris på Seksjon for kultur-, miljø-, og byutvikling. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. 18. Seksjon for utdanning og oppvekst styrkes med 0,2 millioner kroner. Styrkingen fordeles på følgende måte: - Tilskudd til frivillige innvandrerorganisasjoner som gir morsmålsopplæring på frivillig basis (0,1 mill) - Pott til å hjelpe inntektsfattige foreldre med barnehageplass (0,1 mill). 19. Det avsettes 1.mill.kroner til et eget disposisjonsfond øremerket kompetanseutvikling og innovasjon for organisasjonen. Rådmannen gis fullmakt til å disponere fondet. Forbruk rapporteres til formannskapet sammen med vanlig økonomirapportering. Dette dekkes over fritt disposisjonsfond. Side 18 av 41

19 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 5 Løpenr.: 86829/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 Handlingsplan for Fredrikstad kommune Partiene legger fram sine forslag i formannskapets møte På vegne av Ap, SV, Sp presenterte Atle Ottesen (Ap) forslag til felles handlingsplan fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Pensjonistpartiet, Bymiljølista. (sendt medlemmene på e-post i møtet) Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av partienes forslag til oversikten for driftsbudsjettet. På vegne av H, FrP presenterte Peter Kuran (H) forslag til felles handlingsplan fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre. (sendt medlemmene på e-post i møtet) Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av partienes forslag til oversikten for driftsbudsjettet. Forslaget fra Ap, SV, Sp ble vedtatt med 8 stemmer (Ap 6, SV 1, Sp 1) mot 5 stemmer (H 3, FrP 2) som ble avgitt for forslag fra H, FrP. Formannskapets innstilling til Bystyret: Handlingsplan for Fredrikstad kommune, datert formannskapets innstilling av vedtas.(innstillingen er lik forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og Bymiljølista) Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av partienes forslag til oversikten for driftsbudsjettet. Side 19 av 41

20 Saksnr.: 2014/11267 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 80508/2014 Klassering: 440 Saksbehandler: Ole Bøklepp Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nedre Glomma regionen Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet å gi slik innstilling til Bystyret: 1. Bystyret tar Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 til etterretning, og legger denne til grunn for kommunens videre arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. Fredrikstad, Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører: Ingen endring Rådmannens kommentar: Ingen kommentar Rådmannens forslag til innstilling: 1. Bystyret tar Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 til etterretning, og legger denne til grunn for kommunens videre arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. Formannskapets behandling : Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Bystyret tar Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 til etterretning, og legger denne til grunn for kommunens videre arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. Side 20 av 41

21 Saksnr.: 2011/1652 Dokumentnr.: 176 Løpenr.: 80490/2014 Klassering: 141 Saksbehandler: Kjersti Lie Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /14 Bystyret /14 Forslag til endring av juridisk virkning av utbyggingsprogram for boliger. Egengodkjenning. Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet å avgi slik innstilling til Bystyret: 1. Endringen av kommuneplanens arealdel egengodkjennes slik det fremkommer av saksframlegget under «Vurdering». Fredrikstad, Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører: Ingen endring Rådmannens kommentar: Ingen kommentar Rådmannens forslag til innstilling: 1. Endringen av kommuneplanens arealdel egengodkjennes slik det fremkommer av saksframlegget under «Vurdering». Formannskapets behandling : Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Endringen av kommuneplanens arealdel egengodkjennes slik det fremkommer av saksframlegget under «Vurdering». Side 21 av 41

22 Saksnr.: 2010/8890 Dokumentnr.: 55 Løpenr.: 82650/2014 Klassering: 113 Saksbehandler: Gunnar Holme Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fredrikstad ungdomsråd /14 Formannskapet /14 Bystyret /14 Utvidelse av kollektivtransporttilbudet i distriktene - Flexx natt Orienteringssak Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å avgi slik innstilling til Bystyret: 1. Saken tas til orientering. Fredrikstad, Fredrikstad ungdomsråds behandling : På vegne av ungdomsrådet fremmet Alma Haugen følgende forslag til uttalelse: Fredrikstad ungdomsråd er positive til en ordning med utvidelse av kollektivtransporttilbudet gjennom f.eks. Flexx natt, med sikte på å få ungdom trygt hjem for en rimelig sum. Ungdomsrådet mener at forutsetning for at dette skal bli et godt supplement til ordinær kollektivtransport, er at muligheter for å benytte Flexx natt på de foreslåtte strekningene etableres med faste avgangstider fra sentrum, og ikke på bakgrunn av forhåndsbestilling. For øvrig forventes at rutene ut av sentrum, også kan være de samme for ungdom som skal til sentrum. Rådmannens innstilling med forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. Fredrikstad ungdomsråds uttalelse : Saken tas til orientering med følgende uttalelse: Fredrikstad ungdomsråd er positive til en ordning med utvidelse av kollektivtransporttilbudet gjennom f.eks. Flexx natt, med sikte på å få ungdom trygt hjem for en rimelig sum. Ungdomsrådet mener at forutsetning for at dette skal bli et godt supplement til ordinær kollektivtransport, er at muligheter for å benytte Flexx natt på de foreslåtte strekningene etableres med faste avgangstider fra sentrum, og ikke på bakgrunn av forhåndsbestilling. For øvrig forventes at rutene ut av sentrum, også kan være de samme for ungdom som skal til sentrum. Side 22 av 41

23 Formannskapets behandling : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Saken tas til orientering. Side 23 av 41

24 Saksnr.: 2010/4723 Dokumentnr.: 10 Løpenr.: 49151/2014 Klassering: A20 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fredrikstad ungdomsråd /14 Oppvekstutvalget /14 Formannskapet /14 Bystyret /14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler oppvekstutvalget å avgi slik innstilling til formannskapet: 1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2013 tas til orientering 2. Tilstandsrapporten legges til grunn for videre arbeid og prioriteringer i Fredrikstad Fredrikstad, Fredrikstad ungdomsråds behandling : Niklas Kristiansen og Tale Malmstrøm hadde følgende tilleggsforslag: Matematikkfaget er et vanskelig fag å lære. Og Fredrikstad skolene scorer ikke bra nok i dette faget. Ungdomsrådet menere at alle ungdomsskolene bør ha økt lærertetthet i dette faget, slik at den enkelte elev får litt mer ekstra oppfølging. Det bør legges opp til mer variasjon i undervisningen, for eksempel som gjøres på en av skolene hvor faget snakkes om i en time, og øves på mer intens i andre timer, litt vekselvis. De elevene som er midt mellom de som sliter en del, og de som klarer dette veldig bra, er de som bør få ekstra oppmerksomhet og ekstra oppmuntring og «puff» i ryggen. Det bør være muligheter for å ta noen prøver to ganger. Fint at Fredrikstad kommune satser på økt kompetanse hos lærerne i dette faget, for kompetansen og måten å undervise på er veldig viktig. Rådmannens innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Fredrikstad ungdomsråds uttalelse : 1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2013 tas til orientering 2. Tilstandsrapporten legges til grunn for videre arbeid og prioriteringer i Fredrikstad Med følgende kommentarer: Matematikkfaget er et vanskelig fag å lære. Og Fredrikstad skolene scorer ikke bra nok i dette faget. Side 24 av 41

25 Ungdomsrådet menere at alle ungdomsskolene bør ha økt lærertetthet i dette faget, slik at den enkelte elev får litt mer ekstra oppfølging. Det bør legges opp til mer variasjon i undervisningen, for eksempel som gjøres på en av skolene ; hvor faget snakkes om i en time, og øves på mer intens i andre timer, litt vekselvis. De elevene som er midt mellom de som sliter en del, og de som klarer dette veldig bra, er de som bør få ekstra oppmerksomhet og ekstra oppmuntring og «puff» i ryggen. Det bør være muligheter for å ta noen prøver to ganger. Fint at Fredrikstad kommune satser på økt kompetanse hos lærerne i dette faget, for kompetansen og måten å undervise på er veldig viktig. Oppvekstutvalgets behandling : Behandlingen fra Fredrikstad ungdomsråd var sendt medlemmene på e-post. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Oppvekstutvalgets innstilling til formannskapet: 1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2013 tas til orientering 2. Tilstandsrapporten legges til grunn for videre arbeid og prioriteringer i Fredrikstad Formannskapets behandling : Behandlingen fra Fredrikstad ungdomsråd og oppvekstutvalget var sendt medlemmene på e-post. Oppvekstutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad kommune 2013 tas til orientering 2. Tilstandsrapporten legges til grunn for videre arbeid og prioriteringer i Fredrikstad Side 25 av 41

26 Saksnr.: 2014/4619 Dokumentnr.: 6 Løpenr.: 62610/2014 Klassering: G00 Saksbehandler: Guro Steine Letting Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet /14 Helse- og velferdsutvalget /14 Formannskapet /14 Bystyret /14 Høring forslag til endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler helse- og velferdsutvalget å avgi slik innstilling til formannskapet: 1. Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som Fredrikstad kommunes høring til forslag om endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Fredrikstad, Eldrerådets behandling : Rådmannens innstiling ble enstemmig med følgende tillegg ble enstemmig vedtatt: Eldrerådet vil sterkt understreke behovet for en verdig behandling av pleietrengende eldre, og vi ber Fredrikstad kommune om fortsatt å legge til rette slik at ingen eldre, verken nå eller for framtiden, vil måtte legges på dobbeltrom mot sin vilje. Eldrerådets uttalelse : 1. Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som Fredrikstad kommunes høring til forslag om endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, med følgende tillegg: Eldrerådet vil sterkt understreke behovet for en verdig behandling av pleietrengende eldre, og vi ber Fredrikstad kommune om fortsatt å legge til rette slik at ingen eldre, verken nå eller for framtiden, vil måtte legges på dobbeltrom mot sin vilje. Helse- og velferdsutvalgets behandling : På vegne av H og FrP fremmet Anette Lie Christensen (H) følgende forslag: 1. Fredrikstad kommune slutter seg til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om at det innføres redusert egenbetaling for beboere som mot sin vilje bor på dobbeltrom ved langtidsopphold i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Utvalget viser til at vedtaket er i samsvar med regjeringsplattformen. Protokolltilførsel fremsatt på vegne av KrF og Ap av Per Lebesby: Helse- og velferdsutvalget vil sterkt understreke behovet for en verdig behandling av pleietrengende eldre. Fredrikstad kommune skal derfor ha som klar målsetting om fortsatt å Side 26 av 41

27 legge til rette slik at ingen eldre, verken nå eller i fremtiden, vil måtte legges på dobbeltrom mot sin vilje. Rådmannens innstill ble vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer (2 H og 1 Krf) som ble avgitt for forslaget fra H og FrP. Leder godkjente protokolltilførselen. Helse- og velferdsutvalgets innstilling : 1. Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som Fredrikstad kommunes høring til forslag om endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Formannskapets behandling : Peter Kuran (H) tok opp forslag fremmet av Anette Lie Christensen (H) i helse- og velferdsutvalgets møte Helse- og velferdsutvalgets innstilling ble vedtatt med 8 stemmer (Ap 6, SV 1, Sp 1) mot 5 stemmer (H 3, FrP 2) som ble avgitt for forslag fra Peter Kuran. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som Fredrikstad kommunes høring til forslag om endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Side 27 av 41

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning 2013 Arendal kommune 2014

Årsberetning 2013 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. POLITISK ORGANISERING OG AKTIVITET... 5 2.1 Politisk organisering og aktivitet i kommunen 2013... 5 2.2 Arendalsuka 2013... 8 3. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer