Møteprotokoll Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll Formannskapet"

Transkript

1 Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: , Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:30 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16,,formannskapssalen Fra til saksnr.: 137/11-140/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER Arbeiderpartiet 1. Kari Agerup M 2. Jon-Ivar Nygård M 3. Atle Ottesen M 4. Eileen Dvergsdal M Fremskrittspartiet 1. Eva Kristin Andersen, ordfører F Agnes Serine Bossum 2. Leif Eriksen M (settevaraordfører) 3. Bjørnar Laabak M Høyre 1. Ingrid I. Willoch, varaordfører M 2. Rita Holberg M Kristelig Folkeparti, Venstre, Folkets Stemme 1. Per Lebesby (KrF) M 2. Ulf Trenum (V) M Sosialistisk Venstreparti 1. Arild Skau F Raymond Svendsen Pensjonistpartiet, Senterparti, Bymiljølista 1. Bjørn Tindlund (PP) M Antall stemmeberettigede fremmøtte 13 av 13 Møtende fra administrasjonen: Rådmann Jan Lasse Hansen, kommunalsjef Roy Jakobsen. Møtesekretær Yvonne Meidell... Bjørnar Laabak Ingrid Willoch Jon-Ivar Nygård... Bjørn Tindlund

2 Merknader Habilitet: Det var ingen som stilte spørsmål ved sin habilitet. Varaordfører Ingrid I. Willoch var ordfører i Eva Kristin Andersen sitt fravær. Leif Eriksen (FrP) ble valgt til settevaraordfører. Bjørnar Laabak (FrP) ble valgt til å underskrive protokollen i ordfører Eva Kristin Andersen sitt fravær. Etter behandling av saklista: Kommunalsjef Roy Henning Jakobsen orienterte om store utfordringer i teknisk drift knyttet til ekstremt regnvær (økonomisk/ressursbruk) Mange innbyggere har fått kjelleren fylt med vann, og regnet har medført stor fuktighet inne i biblioteket. Sakliste PS 137/11 Søknad om overdragelse av skjenkebevilling til Mansion Group AS - Hotell Fredrikstad PS 138/11 Regnskapsavslutning - samarbeidsavtaler for kommunalteknisk infrastruktur PS 139/11 Vurdering av utvidelse av offentlig vann- og avløpsnett i spredt bebyggelse PS 140/11 Gamle Fredrikstad Stadion - avtale om utbygging av PS 137/11 Søknad om overdragelse av skjenkebevilling til Mansion Group AS - Hotell Fredrikstad Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: Søknad fra firma Mansion Group AS, org nr om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 3, inntil 60 volum % alkohol for inneværende bevillingsperiode frem til for følgende skjenkesteder i Hotel Fredrikstad, Nygaardsgaten 9-11, imøtekommes 1. Første etasje med konsept bar, kafé, lounge, resepsjon og lobby. Arealet er på totalt 155m 2 med 50 sitteplasser og 30 ståplasser. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Jaran Adrian Berg, født , og som stedfortreder Kent Andre Sommer Edstrøm, født Det forutsettes at Kent Andre Sommer Edstrøm går opp til skjenkeprøven og består denne i september måned Kjellerlokale med bar. Totalt areal inklusive toalett og garderobefasilsiteter er på 185m 2 med 50 sitteplasser og 50 ståplasser. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Morten Sundbye, født og som stedfortreder godkjennes Niklas Nin Hansen, født Fredrikstad,

3 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak : 1. Første etasje med konsept bar, kafé, lounge, resepsjon og lobby. Arealet er på totalt 155m 2 med 50 sitteplasser og 30 ståplasser. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Jaran Adrian Berg, født , og som stedfortreder Kent Andre Sommer Edstrøm, født Det forutsettes at Kent Andre Sommer Edstrøm går opp til skjenkeprøven og består denne i september måned Kjellerlokale med bar. Totalt areal inklusive toalett og garderobefasilsiteter er på 185m 2 med 50 sitteplasser og 50 ståplasser. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Morten Sundbye, født og som stedfortreder godkjennes Niklas Nin Hansen, født PS 138/11 Regnskapsavslutning - samarbeidsavtaler for Rådmannen anbefaler teknisk utvalg å avgi slik innstilling til formannskapet: Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt Teknisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

4 Formannskapets innstilling til Bystyret: PS 139/11 Vurdering av utvidelse av offentlig vann- og avløpsnett i spredt bebyggelse Rådmannen anbefaler teknisk utvalg å innstille slik til formannskapet: 1. Offentlig vann- og avløpsnett til kommunens utkantområder gjennomføres i henhold til tidligere vedtak i teknisk utvalg sak 32/10 og 52/10. Fredrikstad, ble vedtatt med 6 stemmer (3Ap, 1Krf, 1 V, 1 Uavh.repr.) mot 2 stemmer (1 Sp, 1 FrP). 1. Offentlig vann- og avløpsnett til kommunens utkantområder gjennomføres i henhold til tidligere vedtak i teknisk utvalg sak 32/10 og 52/10. Jon-Ivar Nygård (Ap) foreslo følgende: Saken utsettes Utsettelsesforslag fra Jon-Ivar Nygård ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak : Saken utsettes PS 140/11 Gamle Fredrikstad Stadion - avtale om utbygging av Rådmannen anbefaler teknisk utvalg å avgi slik innstilling til formannskapet: utbygging av som beskrevet

5 2. Det opprettes et eget anlegg i investeringsregnskapet med utgiftsramme 9 millioner Fredrikstad, ble enstemmig vedtatt. utbygging av som beskrevet 2. Det opprettes et eget anlegg i investeringsregnskapet med utgiftsramme 9 millioner Teknisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: utbygging av som beskrevet 2. Det opprettes et eget anlegg i investeringsregnskapet med utgiftsramme 9 millioner