ÅRSMØTE i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb 27. mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb 27. mars 2014"

Transkript

1 ÅRSMØTE i 27. mars 2014 Administrative saker: Sak 1 Godkjenning av fremmøtte representanter Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Sak 3 Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen og 3 representanter som tellekorps. Saker til behandling Sak 4 Årsberetning Sak 5 Regnskap Sak 6 Innkomne forslag Sak 7 Fastsette medlemskontingent for 2014 Sak 8 Behandle organisasjonsplan Sak 9 Vedta budsjett for 2014 Sak 10 Utdeling av vandrepokaler Sak 11 Valg i følge lovene 1

2 ADMINISTRATIVE SAKER Sak 1 Godkjenning av fremmøtte representanter Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. FORRETNINGSORDEN: 1. Årsmøte ledes av den valgte dirigent. Protokollen føres av valgt sekretær 2. Ingen representanter gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget, settes taletiden til 3 min første gang, 2 minutter andre gang og 1 minutt tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid. 3. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall (unntatt lovendringer) 4. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak med angivelser av stemmer for og imot 5. Representasjon: Årsmøte er åpent for alle, men kun medlemmer som er fylt 15 år, og har gyldig medlemskap i minst 1 måned før årsmøtet, har stemmerett. Ingen representanter har mer enn 1 (en) stemme Ingen kan møte eller avgi stemme ved bruk av fullmakt. 2

3 SAK 4 STYRETS ÅRSBERETNING STYRET: Leder: Nestleder: Kasserer: Medlemsansvarlig: Sekretær: Reiseansvarlig: Materialforvalter: Oppmann: Foreldrelaget: Svømmernes repr: Varamedlemmer: Bjørn Vestly Rune Martinsen Kjetil Bustnes Philip von Brandis Inger Ognedal Egeland Eirik Holm Gro Årsvoll Ingrid Meling Angunn Rasmussen Thea Bowitz Nedregaard Anette Bowitz og Jon Aaslestad Valgkomite: Tor Inge Vik Linda Skar Talberg Anette Halberg REPRESENTANTER FOR EKSTERNE UTVALG OG TING: Marianne Brustveit: valgkomitè i Kretstinget Rogaland Svømmekrets Hans Otto Torgersen: styremedlem i Rogaland Svømmekrets - RSK Øyvind Ravn Hagen: Rogaland Svømmekrets; Hederstegnkomité, kretsen HOVEDTRENERE: Helge Ihle Kari Fredriksen Elite/Konkurransesvømming Svømmeskolen HJELPETRENER/INSTRUKTØR: Ivar Flaten Elitegruppen/Konkurransegruppen 3

4 Ole Talberg Konkurransegruppen Michael Sørensen Treningsgruppen sluttet des 2013 Helge Skretting Treningsgruppen begynte des 2013 INSTRUKTØR/HJELPEINSTRUKTØR SVØMMEOPPLÆRING: Marit Bergsland Hansen Lars Berland Anja Christensen Christoffer Deisz Thidesen Yasmin Eiklid Ivar Flaten Emma C.S. Fredriksen Kari Fredriksen Vilde Gilje Ina Hammer Lisa Havn Lene Holm Marius Holm Ådne Hommersand Helge Ihle Hadle Listog David Mugås Madebo Beth Mathiassen Jon Mathiassen Ingrid Meling Are Sebastian Mortveit Ine Cecilie Mortveit Tore Nødland Aleksander Peter Olsen Axel Ravndal Henry Ravndal Thea Elise Ravndal Trym Rokkones Hedda Skjæveland Helge Skretting Randi Amalia Skretting Ine Strand Hagenes Jonar Strand Hagenes Ole Talberg Johan Thorsen Tara Tipple Mina Tollefsen Milan Tomka Ørjan Wernicke Isabelle Willassen Phillip Willassen Signe Marie øglænd FORBUNDSDOMMERE: Bjørn Vestly KRETSDOMMERE: Michael Sørensen sluttet våren 2013 Terje Spanne Marianne Brustveit overgang til SSC høsten 2013 Tor Inge Vik Ingrid Meling Line Dickhaussen May Helen Weltmann-Olsen 4

5 STYREBERETNING 2013 Styret har i perioden fra mars 2013 til mars 2014 hatt 12 styremøter, vært representert på Svømmetinget i Norges Svømmeforbund (NSF), på Tinget i Rogaland Svømmekrets og på årsmøte i Sandnes Idrettsråd. I månedsskiftet august/september deltok styreleder og fire trenere/instruktører fra klubben på trener- og lederkonferansen på Værnes, Trondheim. Ketil Wigestrand har vært representant i Sandnes Idrettsråd. Han og Tor Olav Brustveit har vært primus motor i «Anleggsgruppen» i SSLK og jobbet mot Sandnes Kommune og politikerne vedr nytt svømmeanlegg. I Økonomiplanen for , vedtatt i Bystyret i Sandnes Kommune i desember, ble det ikke satt av midler til bygging av nytt svømmebasseng. Det er satt av noe midler til vedlikehold av Riskahallen og Giskehallen, samt midler til utredning av mulig nytt svømmeanlegg i forbindelse med ny idrettshall i Sandnes Øst. Tradisjonen tro arrangerte SSLK Sandnes Sprinten 2013 i april - et approbert stevne. Det var et meget vellykket 2-dagers stevne med rekorddeltakelse med over 400 svømmere og nesten starter. Stevnet fikk meget god dekning i Stavanger Aftenblad, og timingen for stevnet var meget bra etter ÅM. Vi fikk dobbelside oppslag i Stavanger Aftenblad som var god og positiv omtale av klubbens utvikling og aktivitet. Julestevnet ble i 2013 lagt til lørdag 7. desember. Julestevnet ble - som alltid veldig stemningsfullt, særlig på grunn av de yngre svømmerne. Innsatspokaler ble delt ut til jente og gutt for Disse pokalene gikk henholdsvis til Hanna Årsvoll Ryen og Ole Andrè Wigestrand. I 2013 ble det avviklet flere treningsleirer, både i utlandet og hjemme. Elitegruppen og noen utvalgte fra Konkurransegruppen reiste på påskeleir til Nørresundby i Danmark. Aspirantene reiste på oppstartsleir til Løkken i august, mens Elite- og Konkurransegruppen reise til Eger i Ungarn. Leirene ble atter en gang samlende og motiverende for alle. Det ble sendt ut evaluering gjennom klubbens system Questback, og tilbakemeldingene var veldig gode. I tillegg til dette hadde Elite- og Konkurransegruppen egen høstleir i Giskehallen med doble treninger hver dag. Videre ble det for samme gruppene avviklet romjulsleir i Giskehallen med tilsvarende opplegg. På alle leirene var det rekorddeltakelse og veldig god innsats fra svømmerne. Mastersvømmerne fikk tilbud om flere baner til trening torsdager. Vi ønsker å tilby flere treninger dersom det er ledig kapasitet. Det har vært møter i sportslig utvalg i løpet av året, dette for å koordinere informasjon og aktivitet. To til tre representanter fra styret og begge hovedtrenerne + hjelpetrenere deltar. Her blir stevneprogrammet satt. Trenermøter er satt til en gang i måneden. SSLK har økt trenerutgiftene vesentlig i 2013, som planlagt. Fra 1. mai 2013 har Helge Ihle vært ansatt som hovedtrener i Elite og konkurransegruppen med 90 % stilling. Klubben har intensjoner om å øke dette til 100% i I tillegg har Kari Fredriksen fått ny kontrakt på 70% stilling i svømmeskolen. Utover dette har SSLK gjennomført flere kurs og treningsøkter som har bidratt til økning i lønnsutgiftene. 5

6 SSLK har gjennom året 2013 mottatt finansiell støtte fra følgende samarbeidspartnere; * Sandnes Sparebank kr ,- * SR-Bank Sandnes kr ,- * Norsk Tipping Grasrotandel kr ,- * Georg Stangeland as kr ,- * McDonalds kr ,- * ADD Energy kr ,- * Skagen Fondene kr ,- * Tampnet AS kr ,- Vi vil benytte anledningen til å takke alle våre samarbeidspartnere og sponsorer for støtten og samarbeidet i Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid i Arbeidet i Sponsorgruppen i 2013 har vært meget aktivt og gruppen har gjort en veldig god jobb med å skaffe klubben økte inntekter, samt å profesjonalisere arbeidet med å skaffe klubben nye sponsoravtaler. Sponsorgruppen i SSLK 2013 har bestått av; Eirik Holm, Kåre Svaboe, Anette Bowitz og Hans Otto Torgersen. Det er ellers mange personer som har gjort en stor innsats for SSLK i Vi vil takke alle trenere og instruktører som uke etter uke gjør en helhjertet og fantastisk innsats for medlemmene i SSLK. Uten dere hadde det ikke vært mulig å drive SSLK tusen takk for deres innsats. Ellers synes vi det er en gledelig og positiv utvikling i klubben med at flere og flere foreldre stiller opp på dugnad for å hjelpe klubben sin med gjennomføring av stevner, arrangementer osv. Vi vil takke alle dere frivillige foreldre/foresatte som har gjort en imponerende innsats for SSLK i hadde SSLK et underskudd på kr ,-. Budsjettert underskudd var på kr ,- Budsjettsprekken skyldes i hovedsak at klubben hadde enda høyere reiseaktivitet enn forventet, samt høyere lønnsutgifter enn forventet. Det høye antallet medlemmer som var med på treningsleirene, spesielt til Ungarn, gjorde at kostnadene for klubben ble en del høyere enn planlagt ifjor. Styret i klubben ønsker ikke å bremse ned aktiviteten for Det er derfor gjort tiltak for å øke inntektene til klubben, slik at den kan drives videre med fortsatt høyt aktivitetsnivå, uten å gå med underskudd for fremtiden. Det er fra styrets side satt i gang tiltak med økt fokus på styring av timeforbruk i klubben. Underskuddet dekkes i sin helhet av oppspart egenkapital i klubben. SSLK har ellers en god og sunn økonomi. Styret har en målsetning om at klubbens egenkapital ikke skal understige en million kroner. Styret i SSLK [Signert alle styremedlemmer] 6

7 Årsrapport fra Elitegruppen 2013 Året startet med at klubben dro med en stor gjeng til Haugaland kraft open hvor forkuset ble lagt på Åm øvelsene. Neste stevne var åpent stevne på bryne som var siste mulighet til å kvalifisere seg til LÅMØ. Sandnes hadde 21 deltager på LÅMØ som er ny rekord for klubben når det gjelder antall deltagere. Alle gjorde en kjempe jobb. Og klubben fikk markert seg meg godt. I påsken dro en gjeng på 30 stk til Nørresundby i Danmark på leir. Denne var meget vellykket både sosialt og sportslig. ÅM foregikk i Fauske første helgen i april. Sandnes hadde hele 6 deltagere, som alle gjorde en meget flott innsats. Under Sandnes sprinten hadde vi med hele 73 deltagere. I slutten av april dro Eliten til Marienlyst open som er første langbanestevne for sesongen. Sandnes hadde en stor tropp i stavanger open før Eliten og Konkurranse A gruppen dro til Kristiansand og Aqaurama Open og åpningen av det nye 50 meters bassenget. NM Langbane ble arrangert i Kristiansand og Sandnes deltok med Marie, Ole Andre og Erik Andre. De gjennomført alle meget bra. Og fikk en bra mesterskapsdebut. Sandnes hadde en bra sommer med trening gjennom hele sommeren hvor treningen foregikk enten i Stavangersvømmehall eller på gamlingen. Høstsesongen ble startet opp med en flott leir i Ungaren for Eliten, konkurransegruppen og Treningsgruppen. Klubben hadde med 13 utøver på Stavanger open water i år. Arabersvøm i Haugesund var høsten første test og her fikk vi se at arbeidet som er blitt gjort av svømmeren begynner å vise igjen. Stavanger open hadde over 50 deltagere fra Klubben vår. Høstferien ble benyttet til massetrening hjemme i hallen vår. Sandnes hadde den 3 største troppen under Lamberseter open. NM junior/um ble i år arrangert i Asker. Sandnes hadde 7 stk med. Alle gjorde en kjempe jobb og fikk vist at de tåler presset under store stevner. Flereav elitesvømmerene deltok på kleppstevne i november. Nordsjøstevne er et av hovedmålene for svømmerene om høsten. Sandnes hadde i år 14 deltagere. Alle gjorde en kjempe jobb og satte masse personlige rekorder. Best gjorde Ole Andre og Marius det med henoldsvis 3 og 2 gullmedaljer hver. Siste stevne for Eliten var Julesprinten. Samme helgen dro Ole Andre til Amsterdam et stort internationalt stevne. Her gjorde han sitt beste løp noensinne. Juleferien ble brukt til leir i Giskehallen. Helge Ihle Hovedtrener 7

8 Årsrapport fra Konkurransegruppen 2013 Ivar Flaten begynte som trener for gruppen sommeren 2012, sammen med Ole Talberg. Et stort antall svømmere ble rykket opp fra Aspirantgruppen høsten 2012, og gruppen besto av totalt 27 svømmere. Mange av dem som hadde rykket opp ønsket å satse på konkurransesvømming, mens andre ikke hadde de samme ambisjonene ift satsning. Ved årsskiftet 2012/2013 ble Treningsgruppen opprettet. Flere av svømmerne i Konkurransegruppe A ønsket heller dette tilbudet og valgte derfor å gå over i denne gruppen. Dette gjorde det mulig å rykke opp enda flere svømmere fra Aspirantgruppen. LÅMØ Vest 2013 ble arrangert i Stavanger svømmehall februar 2013, hvor Konkurransegruppe A stilte med 9 deltagere. I klassen jenter 2002 fikk SSLK tre svømmere blant de fire beste sammenlagt for LÅMØ Vest, med Elin Meling på 4. plass, Eline Vik på 2. plass og Camilla Skar Talberg på 1. plass. Sistnevnte vant også klassen på landsbasis og satte LÅMØ rekord på 50 m butterfly med Eline Vik fikk 3. plass på landsbasis. Vi var en av de største klubbene på LÅMØ og hadde 90 % forbedring på personlige rekorder Mai 2013 reiste deler av gruppen til Sandefjord og deltok på Vestfold Svøm, noe som var en svært vellykket tur. Både sportslig og sosialt. Gruppen viser utrolig samhold og heier på hverandre og støttet opp om hverandre. Vi ble den klubben med den høyeste prosent personlige rekorder sesongen ble avsluttet med det tradisjonsrike stevne Julesprinten i Stavanger Svømmehall. Fint stevne for å sette punktum for et flott år. I 2013 ble det innført oppmøtekrav for svømmerne på Konkurransegruppe A, noe som viste seg å ha en god effekt på sammensetningen i gruppen. Høsten 2012 lå oppmøtet på ca 50 60%, mens det etter årsskiftet lå på 80 90%. Gruppen ble også mer ensartet ift at gruppen besto av svømmere som ønsket å satse på konkurransesvømming. Årsrapport fra Aspirantgruppen 2013 Gruppen bestod av 47 svømmere ved oppstarten av sesongen. Nivået på aspirantene er i en stadig oppadgående form. De har gjennom hele året fått delta på åpne stevner, rekrutt stevner er blitt tilbudt dem som er for unge til å delta på åpne stevner, og til dem som føler de har trengt mer stevne trening. Mye tid er brukt på å lære gruppen de forskjellige svømmearter med fokus på teknikk og mengde. 8

9 Vi har fått 10min mer bassengtid på mandagene dette året, og har også hatt styrke/tøying 25 min før svømmetrening både onsdag og mandag. Der er et stort press nedover i rekkene om å rykke oppover i banene, og etter hvert som de blir flinkere og det er en stor utfordring. Til påskeleiren 2013 for A og Elite fikk hospitanter fra Aspirant tilbud om å være med, det resulterte i første opprykk til A.gr dette året. Vi har også vert heldig med å få til en del hospitering med Konk. A, Vi har pga dette hatt ett stort antall som har rykket opp til Konk. A i løp av året. Som igjen frigjorde plass slik at vi kunne ta opp nye hospitanter og opprykk fra gruppen HAI. Trenerne har gjennomgått Badevakt kurs i regi av NLS. Førstehjelp, begynner og videregående instruktørkurs i regi av NSF. To av trenerne har også ungdomstrenerkurset gjennom NSF. Alle har også badevakt kurs med årlig oppdatering. Ivar Flaten, Helge Ihle, Kari Fredriksen, Lene Holm og Randi Amalia Skretting har vert trenere i hele Sommerens treningsleir 2013 gikk til Løkken i Danmark, hvor det deltok 36 svømmere og 6 voksne. Trenere på leiren var Kari Fredriksen, Michael Sørensen og Randi Amalia Skretting. Årsrapport fra Skilpadde Skilpadde er delt opp i gruppe 1, 2, 3, 4, 5 og 6 med deltakere i hver gruppe. Hver gruppe trener 1 ganger pr uke. Skilpadde 1, 2, 4, 5 og 6 er på Øygard og 3 er på Giskehallen. Skilpadde er første nivå i svømmeskolen og for å få barn til å føle seg trygge i vannet gjennom lek og øvelser innen dykking, gli, flyting, fremdrift i vannet. Skilpadder er delt i i 3-4 forskjellige nivå. Læringsmålet for skilpadde er at en skal kunne kombinere hopp fra bassengkanten, dykke, orientere seg under vann, hente gjenstander til overflaten. Og en skal kunne flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side. Kursene virker etter sin hensikt og barn som har vært på slike kurs oppnår en god vannfølelse, og god fremdrift i vannet. Under kurset går lek og læring hånd i hånd, for vi ønsker at barna også skal ha det gøy i vannet. På kurset bruker vi bøkene, kursene og opplegget gitt fra Norges Svømmeforbunds. Der det er mulig, vil barna få ta svømmemerker iht. de kravene som er satt av forbundet, NSF. Tross mange nye hjelpeinstruktører har kursene gått veldig fint, takket være stor innsats og iver hos de nye instruktørene og hos lederne for kursene. 9

10 Instruktørene har gjennomgått Norsk Grunnkurs i Førstehjelp og Begynner instruktørkurs i regi av svømmekretsen, NSF. Tre av instruktørene har videregående kurs, NSF En av trenerne har også ungdomstrenerkurset gjennom NSF. Alle har også badevakt kurs med årlig oppdatering. Instruktørene/hjelpeinstruktører på kursene har vært: Kari Fredriksen, Are Sebastian Mortveit, Signe M. Øglend, Anja Christensen, Ine C. Morteveit, Vilde Gilje, Yasmin Eklid (startet mai 2013) Emma C. Fredriksen, Ådne Hommersand, Hadle Listog (starter august 2013) David Madebo, Jon Mathiassen (startet i august 2013), Randi Amalia Skretting, Pål Mortveit, Hedda Skjæveland, Beth Mathiassen, Fredrik Lode, Christoffer Thidesen, Marcus Lorentsen, Tore Nødland, Morten Tellenes(sluttet mai 2013), Mads Vestly(sluttet mai 2013), Marius Holm (sluttet oktober 2013) Årsrapport fra Selunge/Sel 2013 Selunge/Sel er delt opp i gruppe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 med deltakere i hver gruppe. Hver gruppe trener 1 ganger pr uke. Selunge/Sel 1, 2, 3, 5, 7 og 8 er på Øygard og 4 og 6 er på Giskehallen. Selunge/Sel er en todelt gruppe. (to nivå) Selunger er på grunnest del av bassenget, men bruker også dyp del for noen oppgaver. Læringsmålet for Selunge er å kunne stupe uti på dypt vann, svømme 12,5 meter på magen, skift retning, svøm 2-3 meter mot startstedet, stopp, flyt i 30 sekunder på rygg, svøm på ryggen tilbake til utgangspunktet. På selunge trener vi på oppgaver for å nå målet til gruppen. Vi øver også på svømmeartene crawl og rygg. NSF kjerneøvelser brukes også på selunge som en videreføring fra skilpadde. Når teknikk og utholdenhet kommer seg flyttes barna lengre ut i bassenget, Sel har som læringsmål å kunne svømme crawl og rygg på ett videregående nivå, vi trener da på øvelser for å viderefører crawl og rygg til videregående crawl og rygg med finpussing på teknikk, trener også videre på bølgebevegelse/flykick, vendinger, stup og drillsøvelser. Tross mange nye hjelpeinstruktører har kursene gått veldig fint, takket være stor innsats og iver hos de nye instruktørene og hos lederne for kursene. Selunge/sel får tilbud om internstevnet med SSLK og julestevnet med SSLK. Instruktørene har gjennomgått Norsk Grunnkurs i Førstehjelp og Begynner instruktørkurs i regi av svømmekretsen, NSF. Tre av instruktørene har videregående kurs, NSF En av trenerne har også ungdomstrenerkurset gjennom NSF. Alle har også badevakt kurs med årlig oppdatering. 10

11 . Instruktørene/Hjelpeinstruktører på kursene har vært: Kari Fredriksen, Are Sebastian Mortveit, Signe M. Øglend, Anja Christensen, Ine C. Mortveit, Vilde Gilje, Yasmin Eklid (startet mai 2013) Emma C. Fredriksen, Ådne Hommersand, Hadle Listog (starter august 2013) David Madebo, Jon Mathiassen (startet i august 2013), Randi Amalia Skretting, Hedda Skjæveland, Pål Mortveit, Beth Mathiassen, Fredrik Lode, Christoffer Thidesen, Marcus Lorentsen, Tore Nødland, Morten Tellenes(sluttet mai 2013), Mads Vestly(sluttet mai 2013), Marius Holm(sluttet oktober 2013) Ine Strand Hagenes, Ina F. Hammer, Jonar Strand Hagenes, Henry Ravndal (startet november 2013) Årsrapport fra Sjøløve 2013 Sjøløve er delt opp i gruppe 1, 2 og 3, med deltakere i hver gruppe. Hver gruppe trener 2 ganger pr uke. Sjøløve 1 er på Øygard og 2 og 3 er på Giskehallen. Etter at svømmeren har utviklet videregående svømmeteknikk crawl og rygg forsetter sjøløve med å innføre butterfly og bryst. De får videreføringing i alle svømmearter på tvers av bassenget. Sjøløve øver også vendinger, stup og drillsøvelser. Vi har også en del øvelser som går på orienteringssans under vann, en del øvelser for linjeholdning/flyting/balanse i kroppen. Sjøløve får tilbud om deltakelse på rekruttstevner det året de fyller 8år. Sjøløve har hatt 10stk på hospitering med HAI begge sesonger. Instruktørene har gjennomgått Norsk Grunnkurs i Førstehjelp og Begynner instruktørkurs i regi av svømmekretsen, NSF. Tre stk har også kurs i videregående kurs gjennom NSF. En av trenerne har også ungdomstrenerkurset, NSF. Alle har også badevakt kurs med årlig oppdatering. Trenere på Sjøløve har vært: Kari Fredriksen, Randi Amalie Skretting, Jon Mathiasen, Are Mortveit, Pål Mortveit, Anja Christensen, Axel Ravndal, Trym Rokkones, Johan Thorsen, Ørjan Wernike, Alexander Peter Olsen og Milan Tomka. Årsrapport fra HAI 2013 Hai er delt opp i gruppe 1, 2 og 3, med 20 deltakere i hver gruppe. Hver gruppe trener 2 ganger pr uke. Etter at svømmeren har fått en grundig innføring i grunnleggende svømmeteknikk, får de tilbud om videreføring i svømmeopplæring i 25m baner. HAI har hatt fokus på alle svømmearter også vendinger, stup og drillsøvelser. Vi har også en del øvelser som går på orienteringssans under vann, en del øvelser for linjeholdning/flyting/balanse i kroppen. 11

12 HAI får tilbud om deltakelse på rekruttstevner det året de fyller 8år. HAI har hatt hospitering med Aspiranter begge sesonger. Instruktørene har gjennomgått Norsk Grunnkurs i Førstehjelp og Begynner instruktørkurs i regi av svømmekretsen, NSF. To stk har også kurs i videregående kurs gjennom, NSF. En av trenerne har også ungdomstrenerkurset. Alle har også badevakt kurs med årlig oppdatering. Trenere på HAI har vært: Kari Fredriksen, Randi Amalie Skretting, Lene Holm, Marius Holm, Anja Christensen. Årsrapport fra intensivkurs 2013 Gjennomført på Giskehallen i uke 26 og 51, og i Sandviken bassenget i uke 41. Intensivkursene har hatt varierende nivå blant deltakerne, og både grunne del, midten å dypet er blitt bruk. Kursene har hatt nivå og mål fra skilpadde til HAI. Nesten alle instruktører/hjelpeinstruktører fra SSLK var med å bidrog i forskjellige uker. Årsrapport fra forberedene svømmekurs 2013 Kursene har hatt nivå og mål fra skilpadde/selunge. Våren 2013 hadde vi ett kurs for 9 år og eldre med 11 deltakere. Høsten 2013 hadde vi ett for 8 år å eldre med 15 deltakere. Kursleder: Randi Amalie Skretting, med hjelp fra Jon Mathiassen, Pål Mortveit, Are Mortveit Årsrapport fra voksenopplæringen 2013 Ikke gjennomført i 2013 grunnet basseng kapasitet. Det er etterspurt og vi har ca. 25 stk. på ventelisten. Kurs for voksen crawl er satt opp med oppstart øygard januar Årsrapport fra venteliste Skilpadde/Selunge 2013 Vi har i 2013 begynt å bruke Nivåvelgeren, det fungerer slik foresatte setter inn nivå på barna, dette kan de selv endret når barna utvikler seg i vann. Pga ca 1,5-2 års ventetid har dette fungert bra. Vi har da mulighet til å ta inn barn når sesongen har startet å få dem direkte inn på rett nivå på skilpadde/selunge/sel/sjøløve der vi har ledig. Har barna nivå for HAI eller aspirant tas dem inn til en evaluering i vannet før en gir plass, slik en kan teste ferdigheter og utholdenhet å plassere barnet i rett gruppe. 12

13 Vi har også mer kontakt med dem som står på venteliste pga intensivkurs og forberedende 6ukers kurs, som ikke gir medlemskap i SSLK men en «smakebit» mens en venter. Det er første mann til mølla med direkte påmelding via tryggivann.no Årsrapport fra foreldrelaget i 2013 I 2013 har vi hatt 3 stevner og deltatt på dugnader. Vi har satt opp en inndeling av gruppene viderekommende, aspiranter og konkurranse som tilsier at de som deltar får tilsendt mail/ sms om hva de må stille opp på av dugnader. Så langt som det strekker seg med medlemmene vil det si at de foresatte må stille på 1 dugnad pr 1 ½ år. Alt har gått bra med arbeidsoppgavene i foreldrelaget, og høydepunktene har vært Sandnessprinten i april 2013 og klubbstevnene i Vi har hatt flere dugnader utover arrangementer i SSLK, som ansvarlige for kiosken under LÅMØ i Stavanger, og som dørvakt på PWC-messen. Dette har vært gode inntekter for klubben. For foreldrelaget Anngunn Bøgh Rasmussen 13

14 Vedlegg Årsrapport 2013 Klubbens varelager i Giskehallen pr UTSTYR PLASSERING BRUKER Stoppeklokker, 6 gamle Klubbrom, oppe Materialforvalter 5 nye 1 Ivar 2 Helge Videokamera, 1 stk Teknikkpaddles, 1 par Treningsstrikk Helge Helge Ivar Treningsbånd, 26 stk Klubbrom, oppe Alle Ball SSLK Klubbrom, oppe Alle 2 nett, «Pinner» Klubbrom, oppe Helge Isposer Klubbrom, oppe Alle Førstehjelpsskrin, 1 stk Kari Førstehjelpsskrin, 1 stk Klubbrom, oppe Helge Førstehjelpskoffert, 1 stk Klubbrom, oppe Alle Førstehjelpsputer, 5 stk Klubbrom, oppe Materialforvalter El Stiftemaskin Klubbrom, oppe Alle Kontorrekvisita Klubbrom, oppe Alle Diverse redskaper Klubbrom, oppe Alle 1 trillekoffert Klubbrom, oppe Materialforvalter Annedukke, 1 stk Klubbrom, oppe Livredningsgruppe 14

15 Livredningsring Klubbrom, oppe Livredningsgruppe Diplomer Kari Kari 1 eske kopiark (400) Klubbrom, oppe Alle Vendeflagg, 1 stk Klubbrom, oppe Materialforvalter Flagg, 2 stk Klubbrom, nede Materialforvalter Klubbfane Klubbrom, nede Materialforvalter SSLK Roll Up Klubbrom, oppe Materialforvalter Diverse rester av klubbtøy (PUMA treningsdrakter/shortser, Trener t-skjorter) Klubbrom, oppe Materialforvalter Diverse rester t-skjorter (Funksjonær/Sandnessprinten)Klubbrom, oppe Materialforvalter Våtdrakter, 16 stk Utdelt 2013 Kari/instruktører Våtdrakter, 9 stk Utdelt 2014 Kari/instruktører Våtdrakter, 4 stk Klubbrom, oppe Materialforvalter Nye badehetter, 1000 stk Klubbrom, oppe Materialforvalter Medaljeoversikt Trofeer og medaljer Klubbrom, oppe Materialforvalter Sandnessprinten *Trofeer, 2 esker a 63 stk i hver *Medaljer, Gull=137 Sølv=60 Bronse=14 Deltakermedaljer (Sølv) 281 stk klubbrom, oppe Materialforvalter Diverse gamle pins og medaljer 15

16 Blant annet: *Gull=100 *Sølv=63 Klubbrom, oppe Materialforvalter Innsatspokaler 2 store 10 små (+ 9 stk kjøpt inn i 2013, som ligger til oppbevaring hos Rios Premier) Det ligger mengder av plastkrus, tallerkener, bestikk, plastfolie, saft, brus, kaffe, pålegg, nøtter, m.m i klubbrommet oppe. Sandnes 20.januar 2014 Gro Årsvoll 16

17 SAK 5 REGNSKAP 2013 Resultat Budsjett Resultat Konto Tekst MEDLEMSKONTINGENT TRENINGSAVGIFT LISENSINNTEKTER STARTKONTINGENT EGNE STEVNER ANDRE STEVNEINNTEKTER Svømmekurs ikke medlemmer EGENANDELER STEVNER EGENANDELER TRENINGSAMLINGER ANDRE EGENANDELER SALG TRENINGSDRAKTER OG UTSTY KOMMUNALE DRIFTSTILSKUDD TILSKUDD FRA IDR.ORG * Salgsinntekt SPONSORER / ARENAREKLAME INNTEKTER LOTTERIER ANDRE DUGNADER OG DISTRIBUSJ GAVER FRA BANKER OG ANDRE GRASROTANDEL/NORSK TIPPING MOMS KOMPENSASJON NIF * Annen driftsinntekt ** Driftsinntekter STARTKONTINGENT STEVNER REISEUTGIFTER TIL STEVNER OPPHOLD STEVNER REIS OG OPPHOLD TRENINGSAMLING UTGIFTER TRENINGSHALL ANDRE UTGIFTER EGNE STEVNER PREMIERING EGNE STEVNER DOMMERUTGIFTER KJØP AV KIOSKVARER V/STEVNE KJØP AV MERKER ETC FOR VIDERESA INNKJØP AV VARER FOR VID.SALG * Driftsutgifter LØNN TRENERE FERIEPENGER ARBEIDSGIVERAVGIFT

18 5405 ARB.G.AVG. AV PÅLØPTE FERIEP ANNEN KOSTNADSGODTGJØRELSE SOSIALE SAMMENKOMSTER * Lønnskostnad LEIE LOKALER SVØMMEUTSTYR DATAKOSTNADER, PROGR.,VEDL.HOL REKVISITA IDRETTSMATERIELL TRENINGSKLÆR, DRAKTER REGNSKAPSHONORAR ANNEN FREMMED TJENESTE KONTORREKVISITA, PORTO ABBONNEM. AVISER, FAGLITTERATU KURS OG OPPLÆRING TELEFONUTGIFTER TRENERE/LEDER PORTO BILGODTGJØRELSE, OPPG.PL REISEKOSTNAD, OPPG.PL ANNONSER, REKLAMEUTGIFTER REKLAMEARTIKLER MØTER, STYRE OG SAMLINGER KONTINGENTER GAVER OG UTMERKELSER FORSIKRING ANSVAR OG UTSTYR BANK- OG KORTGEBYR * Annen driftskostnad ** Driftskostnader *** Driftsresultat RENTEINNTEKT BANKINNSKUDD * Annen renteinntekt RENTEKOSTNAD LEVERANDØRGJELD * Annen rentekostnad ** Resultat av finansielle poster ***** Årsresultat

19 BALANSE Pr. dato: 31/ Periode: 12 Saldo Saldo Konto Tekst pr. 1.1 pr EIENDELER 1571 REISEFORSKUDD 0 0 ** Sum Fordringer KASSE, KONTANTER Sparekto Sparekto BRUKSKTO SKATTETR.KONTO DRIFTSKTO *** Sum Omløpsmidler **** SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD 2050 EGENKAPITAL ÅRETS RESULTAT *** Sum Egenkapital ** Sum Annen langsiktig gjeld 2400 LEVERANDØRGJELD FORSKUDDSTREKK SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT PÅLØPT ARB.G.AVG. FERIELØNN SKYLDIGE FERIEPENGER UTBETALTE FERIEPENGER ANNEN PÅLØPT KOSTNAD

20 ** Sum Kortsiktig gjeld *** Sum Gjeld **** SUM EGENKAPITAL OG GJELD

21 SAK 6 INNKOMNE FORSLAG Det er ingen innkomne forslag! 21

22 SAK 7 FASTSETTE MEDLEMSKONTIGENT FOR 2013 Forslag til trener- og medlemsavgift høst 2014 og vår 2015 Parti Treneravgift/halvår Medlemskontingent pr. år Skilpadde Selungen Delfin Sjøløve Hai Treningsgruppe Konkurranse B Konkurranse A Elite B Elite A Masters Støttemedlem Styret/foreldrelag/dommere -500 Medlemsoversikt pr : Det var registrert 570 medlemmer pr Korrigerte medlemstall ihht. Idrettsregistreringen 2014 Beskrivelse Sum Kr/halvår Sum Kr/år Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Passiv Medlem Passiv Medlem betalende medlemmer Idrettsregistreringen Kjønn Kvinner Menn Alderstrinn Medlemmer

23 SAK 8 BEHANDLE ORGANISASJONSPLAN 23

24 Sak 9 Vedta budsjett for 2014 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2014 Resultat Budsjett Resultat Budsjett Konto Tekst MEDLEMSKONTINGENT TRENINGSAVGIFT LISENSINNTEKTER STARTKONTINGENT EGNE STEVNER ANDRE STEVNEINNTEKTER Svømmekurs ikke medlemmer EGENANDELER STEVNER EGENANDELER TRENINGSAMLINGER ANDRE EGENANDELER SALG TRENINGSDRAKTER OG UTSTY KOMMUNALE DRIFTSTILSKUDD TILSKUDD FRA IDR.ORG * Salgsinntekt SPONSORER / ARENAREKLAME INNTEKTER LOTTERIER ANDRE DUGNADER OG DISTRIBUSJ GAVER FRA BANKER OG ANDRE GRASROTANDEL/NORSK TIPPING MOMS KOMPENSASJON NIF * Annen driftsinntekt ** Driftsinntekter STARTKONTINGENT STEVNER REISEUTGIFTER TIL STEVNER OPPHOLD STEVNER REIS OG OPPHOLD TRENINGSAMLING UTGIFTER TRENINGSHALL ANDRE UTGIFTER EGNE STEVNER PREMIERING EGNE STEVNER DOMMERUTGIFTER KJØP AV KIOSKVARER V/STEVNE KJØP AV MERKER ETC FOR VIDERESA INNKJØP AV VARER FOR VID.SALG * Driftsutgifter Forutsetter godkjenning fra årsmøte på økt kontingent 2 Økte treningsavgifter utgjør ca. kr ,- 24

25 5001 LØNN TRENERE FERIEPENGER ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG. AV PÅLØPTE FERIEP ANNEN KOSTNADSGODTGJØRELSE SOSIALE SAMMENKOMSTER * Lønnskostnad LEIE LOKALER SVØMMEUTSTYR DATAKOSTNADER, PROGR.,VEDL.HOL REKVISITA IDRETTSMATERIELL TRENINGSKLÆR, DRAKTER REGNSKAPSHONORAR ANNEN FREMMED TJENESTE KONTORREKVISITA, PORTO ABBONNEM. AVISER, FAGLITTERATU KURS OG OPPLÆRING TELEFONUTGIFTER TRENERE/LEDER PORTO BILGODTGJØRELSE, OPPG.PL REISEKOSTNAD, OPPG.PL ANNONSER, REKLAMEUTGIFTER REKLAMEARTIKLER MØTER, STYRE OG SAMLINGER KONTINGENTER GAVER OG UTMERKELSER FORSIKRING ANSVAR OG UTSTYR BANK- OG KORTGEBYR * Annen driftskostnad ** Driftskostnader *** Driftsresultat RENTEINNTEKT BANKINNSKUDD * Annen renteinntekt RENTEKOSTNAD LEVERANDØRGJELD * Annen rentekostnad ** Resultat av finansielle poster ***** Årsresultat Budsjettert med utvidet stilling i Svømmeskolen (70%) og hovedtrener (100%) 25

26 SAK 10 UTDELING AV VANDREPOKALER Årsbeste pokaler for distanser og sammenlagt for 2013 (FINA 2013) Svømmeart Jenter Gutter Bryst Hanna Årsvoll Ryen, 200 m, 2,47,53 (518p) Rygg Siril Therese Follo Bårtvedt, 50 m, (langbane) 34,20 (495p) Fri Marie Heines Pettersen, 100 m, 59,19 (640p) Butterfly Siril Therese Follo Bårtvedt, 50 m, 30,91 (490p) Ind. Medley Marie Heines Pettersen, 100 m, 1,07,89 (615p) Glenn Skjæveland, 100 m 1,08,52 (534p) Ole Andrè Wigestrand, 200 m, (langbane) 2,18,76 (524p) Ole Andrè Wigestrand, 400 m, 4,19,29 (552p) Erik Andre Klepp Vik, 200 m, 2,18,57 (488p) Glenn Skjæveland, 100 m, 1,02,22 (542p) Høyest poeng sum Marie Heines Pettersen, 100 m fri 59,19 (640p) Ole Andrè Wigestrand, 400 m fri 4,19,29 (516p) 26

27 Valgkomitéen v/ Tor Inge Vik SAK 11 VALG I FØLGE LOVENE Til årsmøtet i 2014 foreslås følgende styre: Leder: Bjørn Vestly (gjenvalg) 1år Nestleder: Rune Martinsen (på valg) 1 år Kasserer: Kjetil Rønneberg Bustnes (gjenvalg) 2 år Oppmann: Ingrid Meling (gjenvalg) 2 år Reiseansvarlig: Eirik Holm (gjenvalg) 2 år Materialforvalter: Gro Årsvoll (gjenvalg) 2 år Styremedlem foreldrelaget: Anngunn B. Rasmussen (på valg) 2 år Styremedlem: Inger Ognedal Egeland (ikke på valg) 1 år Styremedlem: Philip von Brandis (ikke på valg) 1 år Varamedlem 1: Anette Bowitz (på valg) 2 år Varamedlem 2: Jon Aaslestad (på valg) 2 år Svømmernes representant: Thea Bowitz Nedregaard (på valg) 2 år Valgkomite: Leder Tor Inge Vik (ikke på valg) 1 år Medlem Anette Halberg (ikke på valg) 1 år Medlem Linda Skar (ikke på valg) 1 år Varamedlem Silje Fatnes (ikke på valg) 1 år 27

Organisasjonsplan 2013

Organisasjonsplan 2013 Versjon 3 Organisasjonsplan 2013 Karmøy Svømmeklubb Innholdsfortegnelse 1. KARMØY SVØMMEKLUBB 4 1.1 POST TIL KLUBBEN 4 1.2 STYRESAMMENSETNING 4 1.3 UTVALG OG TILLITSVERV 5 2. FORORD 5 3. HVEM GJØR HVA?

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømming. Side 1 av 18

ÅRSBERETNING. BK Svømming. Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014 BK Svømming Side 1 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 4 3 TRENERE, INSTRUKTØRER OG DOMMERE... 9 4 ARRANGEMENTER OG OPPLEGG... 10 5 DELTAGELSE... 14

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømming

ÅRSBERETNING. BK Svømming ÅRSBERETNING 2011 BK Svømming INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 4 2 ADMINISTRASJON... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Styret i BK-Svømming... 5 2.3 Funksjoner... 6 2.4 Sportslig Utvalg (SPU)... 6

Detaljer

ÅRSMØTE 2013 - ÅRSBERETNING 2012 Tromsø Svømmeklubb

ÅRSMØTE 2013 - ÅRSBERETNING 2012 Tromsø Svømmeklubb ÅRSMØTE 2013 - ÅRSBERETNING 2012 Tromsø Svømmeklubb Årsmøte 2013 årsberetning 2012 Brus-bygget, Hansine Hansens veg 92 20.februar 2013 kl.18.00 SAKSLISTE: Sak 1: Godkjenning av innkalling Sak 2: Valg av

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

SaS lille grønne. Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no. Sandefjord Svømmeklubb (SaS)

SaS lille grønne. Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no. Sandefjord Svømmeklubb (SaS) SaS lille grønne Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no SaS` lille grønne 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Bli kjent med Sandefjord Svømmeklubb side 3 2.0.

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2011 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen åpnet i mars og etter

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

www.elverumsvomming.no

www.elverumsvomming.no ÅRSBERETNING 2010 Oona Ovesen tok sølvmedalje på 400 m individuell medley og Gunnar Skirbekk tok bronse på 800m fri under NM junior langbane 2010 i Trondheim www.elverumsvomming.no Elverum Svømming Eivind

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 1 av 31 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 15.mars 2014 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013

Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Dahle Idrettslag Årsberetning 2012 side 1 av 15 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 11.mars 2013 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer