ÅRSMØTE i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb 27. mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb 27. mars 2014"

Transkript

1 ÅRSMØTE i 27. mars 2014 Administrative saker: Sak 1 Godkjenning av fremmøtte representanter Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Sak 3 Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen og 3 representanter som tellekorps. Saker til behandling Sak 4 Årsberetning Sak 5 Regnskap Sak 6 Innkomne forslag Sak 7 Fastsette medlemskontingent for 2014 Sak 8 Behandle organisasjonsplan Sak 9 Vedta budsjett for 2014 Sak 10 Utdeling av vandrepokaler Sak 11 Valg i følge lovene 1

2 ADMINISTRATIVE SAKER Sak 1 Godkjenning av fremmøtte representanter Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. FORRETNINGSORDEN: 1. Årsmøte ledes av den valgte dirigent. Protokollen føres av valgt sekretær 2. Ingen representanter gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget, settes taletiden til 3 min første gang, 2 minutter andre gang og 1 minutt tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid. 3. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall (unntatt lovendringer) 4. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak med angivelser av stemmer for og imot 5. Representasjon: Årsmøte er åpent for alle, men kun medlemmer som er fylt 15 år, og har gyldig medlemskap i minst 1 måned før årsmøtet, har stemmerett. Ingen representanter har mer enn 1 (en) stemme Ingen kan møte eller avgi stemme ved bruk av fullmakt. 2

3 SAK 4 STYRETS ÅRSBERETNING STYRET: Leder: Nestleder: Kasserer: Medlemsansvarlig: Sekretær: Reiseansvarlig: Materialforvalter: Oppmann: Foreldrelaget: Svømmernes repr: Varamedlemmer: Bjørn Vestly Rune Martinsen Kjetil Bustnes Philip von Brandis Inger Ognedal Egeland Eirik Holm Gro Årsvoll Ingrid Meling Angunn Rasmussen Thea Bowitz Nedregaard Anette Bowitz og Jon Aaslestad Valgkomite: Tor Inge Vik Linda Skar Talberg Anette Halberg REPRESENTANTER FOR EKSTERNE UTVALG OG TING: Marianne Brustveit: valgkomitè i Kretstinget Rogaland Svømmekrets Hans Otto Torgersen: styremedlem i Rogaland Svømmekrets - RSK Øyvind Ravn Hagen: Rogaland Svømmekrets; Hederstegnkomité, kretsen HOVEDTRENERE: Helge Ihle Kari Fredriksen Elite/Konkurransesvømming Svømmeskolen HJELPETRENER/INSTRUKTØR: Ivar Flaten Elitegruppen/Konkurransegruppen 3

4 Ole Talberg Konkurransegruppen Michael Sørensen Treningsgruppen sluttet des 2013 Helge Skretting Treningsgruppen begynte des 2013 INSTRUKTØR/HJELPEINSTRUKTØR SVØMMEOPPLÆRING: Marit Bergsland Hansen Lars Berland Anja Christensen Christoffer Deisz Thidesen Yasmin Eiklid Ivar Flaten Emma C.S. Fredriksen Kari Fredriksen Vilde Gilje Ina Hammer Lisa Havn Lene Holm Marius Holm Ådne Hommersand Helge Ihle Hadle Listog David Mugås Madebo Beth Mathiassen Jon Mathiassen Ingrid Meling Are Sebastian Mortveit Ine Cecilie Mortveit Tore Nødland Aleksander Peter Olsen Axel Ravndal Henry Ravndal Thea Elise Ravndal Trym Rokkones Hedda Skjæveland Helge Skretting Randi Amalia Skretting Ine Strand Hagenes Jonar Strand Hagenes Ole Talberg Johan Thorsen Tara Tipple Mina Tollefsen Milan Tomka Ørjan Wernicke Isabelle Willassen Phillip Willassen Signe Marie øglænd FORBUNDSDOMMERE: Bjørn Vestly KRETSDOMMERE: Michael Sørensen sluttet våren 2013 Terje Spanne Marianne Brustveit overgang til SSC høsten 2013 Tor Inge Vik Ingrid Meling Line Dickhaussen May Helen Weltmann-Olsen 4

5 STYREBERETNING 2013 Styret har i perioden fra mars 2013 til mars 2014 hatt 12 styremøter, vært representert på Svømmetinget i Norges Svømmeforbund (NSF), på Tinget i Rogaland Svømmekrets og på årsmøte i Sandnes Idrettsråd. I månedsskiftet august/september deltok styreleder og fire trenere/instruktører fra klubben på trener- og lederkonferansen på Værnes, Trondheim. Ketil Wigestrand har vært representant i Sandnes Idrettsråd. Han og Tor Olav Brustveit har vært primus motor i «Anleggsgruppen» i SSLK og jobbet mot Sandnes Kommune og politikerne vedr nytt svømmeanlegg. I Økonomiplanen for , vedtatt i Bystyret i Sandnes Kommune i desember, ble det ikke satt av midler til bygging av nytt svømmebasseng. Det er satt av noe midler til vedlikehold av Riskahallen og Giskehallen, samt midler til utredning av mulig nytt svømmeanlegg i forbindelse med ny idrettshall i Sandnes Øst. Tradisjonen tro arrangerte SSLK Sandnes Sprinten 2013 i april - et approbert stevne. Det var et meget vellykket 2-dagers stevne med rekorddeltakelse med over 400 svømmere og nesten starter. Stevnet fikk meget god dekning i Stavanger Aftenblad, og timingen for stevnet var meget bra etter ÅM. Vi fikk dobbelside oppslag i Stavanger Aftenblad som var god og positiv omtale av klubbens utvikling og aktivitet. Julestevnet ble i 2013 lagt til lørdag 7. desember. Julestevnet ble - som alltid veldig stemningsfullt, særlig på grunn av de yngre svømmerne. Innsatspokaler ble delt ut til jente og gutt for Disse pokalene gikk henholdsvis til Hanna Årsvoll Ryen og Ole Andrè Wigestrand. I 2013 ble det avviklet flere treningsleirer, både i utlandet og hjemme. Elitegruppen og noen utvalgte fra Konkurransegruppen reiste på påskeleir til Nørresundby i Danmark. Aspirantene reiste på oppstartsleir til Løkken i august, mens Elite- og Konkurransegruppen reise til Eger i Ungarn. Leirene ble atter en gang samlende og motiverende for alle. Det ble sendt ut evaluering gjennom klubbens system Questback, og tilbakemeldingene var veldig gode. I tillegg til dette hadde Elite- og Konkurransegruppen egen høstleir i Giskehallen med doble treninger hver dag. Videre ble det for samme gruppene avviklet romjulsleir i Giskehallen med tilsvarende opplegg. På alle leirene var det rekorddeltakelse og veldig god innsats fra svømmerne. Mastersvømmerne fikk tilbud om flere baner til trening torsdager. Vi ønsker å tilby flere treninger dersom det er ledig kapasitet. Det har vært møter i sportslig utvalg i løpet av året, dette for å koordinere informasjon og aktivitet. To til tre representanter fra styret og begge hovedtrenerne + hjelpetrenere deltar. Her blir stevneprogrammet satt. Trenermøter er satt til en gang i måneden. SSLK har økt trenerutgiftene vesentlig i 2013, som planlagt. Fra 1. mai 2013 har Helge Ihle vært ansatt som hovedtrener i Elite og konkurransegruppen med 90 % stilling. Klubben har intensjoner om å øke dette til 100% i I tillegg har Kari Fredriksen fått ny kontrakt på 70% stilling i svømmeskolen. Utover dette har SSLK gjennomført flere kurs og treningsøkter som har bidratt til økning i lønnsutgiftene. 5

6 SSLK har gjennom året 2013 mottatt finansiell støtte fra følgende samarbeidspartnere; * Sandnes Sparebank kr ,- * SR-Bank Sandnes kr ,- * Norsk Tipping Grasrotandel kr ,- * Georg Stangeland as kr ,- * McDonalds kr ,- * ADD Energy kr ,- * Skagen Fondene kr ,- * Tampnet AS kr ,- Vi vil benytte anledningen til å takke alle våre samarbeidspartnere og sponsorer for støtten og samarbeidet i Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid i Arbeidet i Sponsorgruppen i 2013 har vært meget aktivt og gruppen har gjort en veldig god jobb med å skaffe klubben økte inntekter, samt å profesjonalisere arbeidet med å skaffe klubben nye sponsoravtaler. Sponsorgruppen i SSLK 2013 har bestått av; Eirik Holm, Kåre Svaboe, Anette Bowitz og Hans Otto Torgersen. Det er ellers mange personer som har gjort en stor innsats for SSLK i Vi vil takke alle trenere og instruktører som uke etter uke gjør en helhjertet og fantastisk innsats for medlemmene i SSLK. Uten dere hadde det ikke vært mulig å drive SSLK tusen takk for deres innsats. Ellers synes vi det er en gledelig og positiv utvikling i klubben med at flere og flere foreldre stiller opp på dugnad for å hjelpe klubben sin med gjennomføring av stevner, arrangementer osv. Vi vil takke alle dere frivillige foreldre/foresatte som har gjort en imponerende innsats for SSLK i hadde SSLK et underskudd på kr ,-. Budsjettert underskudd var på kr ,- Budsjettsprekken skyldes i hovedsak at klubben hadde enda høyere reiseaktivitet enn forventet, samt høyere lønnsutgifter enn forventet. Det høye antallet medlemmer som var med på treningsleirene, spesielt til Ungarn, gjorde at kostnadene for klubben ble en del høyere enn planlagt ifjor. Styret i klubben ønsker ikke å bremse ned aktiviteten for Det er derfor gjort tiltak for å øke inntektene til klubben, slik at den kan drives videre med fortsatt høyt aktivitetsnivå, uten å gå med underskudd for fremtiden. Det er fra styrets side satt i gang tiltak med økt fokus på styring av timeforbruk i klubben. Underskuddet dekkes i sin helhet av oppspart egenkapital i klubben. SSLK har ellers en god og sunn økonomi. Styret har en målsetning om at klubbens egenkapital ikke skal understige en million kroner. Styret i SSLK [Signert alle styremedlemmer] 6

7 Årsrapport fra Elitegruppen 2013 Året startet med at klubben dro med en stor gjeng til Haugaland kraft open hvor forkuset ble lagt på Åm øvelsene. Neste stevne var åpent stevne på bryne som var siste mulighet til å kvalifisere seg til LÅMØ. Sandnes hadde 21 deltager på LÅMØ som er ny rekord for klubben når det gjelder antall deltagere. Alle gjorde en kjempe jobb. Og klubben fikk markert seg meg godt. I påsken dro en gjeng på 30 stk til Nørresundby i Danmark på leir. Denne var meget vellykket både sosialt og sportslig. ÅM foregikk i Fauske første helgen i april. Sandnes hadde hele 6 deltagere, som alle gjorde en meget flott innsats. Under Sandnes sprinten hadde vi med hele 73 deltagere. I slutten av april dro Eliten til Marienlyst open som er første langbanestevne for sesongen. Sandnes hadde en stor tropp i stavanger open før Eliten og Konkurranse A gruppen dro til Kristiansand og Aqaurama Open og åpningen av det nye 50 meters bassenget. NM Langbane ble arrangert i Kristiansand og Sandnes deltok med Marie, Ole Andre og Erik Andre. De gjennomført alle meget bra. Og fikk en bra mesterskapsdebut. Sandnes hadde en bra sommer med trening gjennom hele sommeren hvor treningen foregikk enten i Stavangersvømmehall eller på gamlingen. Høstsesongen ble startet opp med en flott leir i Ungaren for Eliten, konkurransegruppen og Treningsgruppen. Klubben hadde med 13 utøver på Stavanger open water i år. Arabersvøm i Haugesund var høsten første test og her fikk vi se at arbeidet som er blitt gjort av svømmeren begynner å vise igjen. Stavanger open hadde over 50 deltagere fra Klubben vår. Høstferien ble benyttet til massetrening hjemme i hallen vår. Sandnes hadde den 3 største troppen under Lamberseter open. NM junior/um ble i år arrangert i Asker. Sandnes hadde 7 stk med. Alle gjorde en kjempe jobb og fikk vist at de tåler presset under store stevner. Flereav elitesvømmerene deltok på kleppstevne i november. Nordsjøstevne er et av hovedmålene for svømmerene om høsten. Sandnes hadde i år 14 deltagere. Alle gjorde en kjempe jobb og satte masse personlige rekorder. Best gjorde Ole Andre og Marius det med henoldsvis 3 og 2 gullmedaljer hver. Siste stevne for Eliten var Julesprinten. Samme helgen dro Ole Andre til Amsterdam et stort internationalt stevne. Her gjorde han sitt beste løp noensinne. Juleferien ble brukt til leir i Giskehallen. Helge Ihle Hovedtrener 7

8 Årsrapport fra Konkurransegruppen 2013 Ivar Flaten begynte som trener for gruppen sommeren 2012, sammen med Ole Talberg. Et stort antall svømmere ble rykket opp fra Aspirantgruppen høsten 2012, og gruppen besto av totalt 27 svømmere. Mange av dem som hadde rykket opp ønsket å satse på konkurransesvømming, mens andre ikke hadde de samme ambisjonene ift satsning. Ved årsskiftet 2012/2013 ble Treningsgruppen opprettet. Flere av svømmerne i Konkurransegruppe A ønsket heller dette tilbudet og valgte derfor å gå over i denne gruppen. Dette gjorde det mulig å rykke opp enda flere svømmere fra Aspirantgruppen. LÅMØ Vest 2013 ble arrangert i Stavanger svømmehall februar 2013, hvor Konkurransegruppe A stilte med 9 deltagere. I klassen jenter 2002 fikk SSLK tre svømmere blant de fire beste sammenlagt for LÅMØ Vest, med Elin Meling på 4. plass, Eline Vik på 2. plass og Camilla Skar Talberg på 1. plass. Sistnevnte vant også klassen på landsbasis og satte LÅMØ rekord på 50 m butterfly med Eline Vik fikk 3. plass på landsbasis. Vi var en av de største klubbene på LÅMØ og hadde 90 % forbedring på personlige rekorder Mai 2013 reiste deler av gruppen til Sandefjord og deltok på Vestfold Svøm, noe som var en svært vellykket tur. Både sportslig og sosialt. Gruppen viser utrolig samhold og heier på hverandre og støttet opp om hverandre. Vi ble den klubben med den høyeste prosent personlige rekorder sesongen ble avsluttet med det tradisjonsrike stevne Julesprinten i Stavanger Svømmehall. Fint stevne for å sette punktum for et flott år. I 2013 ble det innført oppmøtekrav for svømmerne på Konkurransegruppe A, noe som viste seg å ha en god effekt på sammensetningen i gruppen. Høsten 2012 lå oppmøtet på ca 50 60%, mens det etter årsskiftet lå på 80 90%. Gruppen ble også mer ensartet ift at gruppen besto av svømmere som ønsket å satse på konkurransesvømming. Årsrapport fra Aspirantgruppen 2013 Gruppen bestod av 47 svømmere ved oppstarten av sesongen. Nivået på aspirantene er i en stadig oppadgående form. De har gjennom hele året fått delta på åpne stevner, rekrutt stevner er blitt tilbudt dem som er for unge til å delta på åpne stevner, og til dem som føler de har trengt mer stevne trening. Mye tid er brukt på å lære gruppen de forskjellige svømmearter med fokus på teknikk og mengde. 8

9 Vi har fått 10min mer bassengtid på mandagene dette året, og har også hatt styrke/tøying 25 min før svømmetrening både onsdag og mandag. Der er et stort press nedover i rekkene om å rykke oppover i banene, og etter hvert som de blir flinkere og det er en stor utfordring. Til påskeleiren 2013 for A og Elite fikk hospitanter fra Aspirant tilbud om å være med, det resulterte i første opprykk til A.gr dette året. Vi har også vert heldig med å få til en del hospitering med Konk. A, Vi har pga dette hatt ett stort antall som har rykket opp til Konk. A i løp av året. Som igjen frigjorde plass slik at vi kunne ta opp nye hospitanter og opprykk fra gruppen HAI. Trenerne har gjennomgått Badevakt kurs i regi av NLS. Førstehjelp, begynner og videregående instruktørkurs i regi av NSF. To av trenerne har også ungdomstrenerkurset gjennom NSF. Alle har også badevakt kurs med årlig oppdatering. Ivar Flaten, Helge Ihle, Kari Fredriksen, Lene Holm og Randi Amalia Skretting har vert trenere i hele Sommerens treningsleir 2013 gikk til Løkken i Danmark, hvor det deltok 36 svømmere og 6 voksne. Trenere på leiren var Kari Fredriksen, Michael Sørensen og Randi Amalia Skretting. Årsrapport fra Skilpadde Skilpadde er delt opp i gruppe 1, 2, 3, 4, 5 og 6 med deltakere i hver gruppe. Hver gruppe trener 1 ganger pr uke. Skilpadde 1, 2, 4, 5 og 6 er på Øygard og 3 er på Giskehallen. Skilpadde er første nivå i svømmeskolen og for å få barn til å føle seg trygge i vannet gjennom lek og øvelser innen dykking, gli, flyting, fremdrift i vannet. Skilpadder er delt i i 3-4 forskjellige nivå. Læringsmålet for skilpadde er at en skal kunne kombinere hopp fra bassengkanten, dykke, orientere seg under vann, hente gjenstander til overflaten. Og en skal kunne flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side. Kursene virker etter sin hensikt og barn som har vært på slike kurs oppnår en god vannfølelse, og god fremdrift i vannet. Under kurset går lek og læring hånd i hånd, for vi ønsker at barna også skal ha det gøy i vannet. På kurset bruker vi bøkene, kursene og opplegget gitt fra Norges Svømmeforbunds. Der det er mulig, vil barna få ta svømmemerker iht. de kravene som er satt av forbundet, NSF. Tross mange nye hjelpeinstruktører har kursene gått veldig fint, takket være stor innsats og iver hos de nye instruktørene og hos lederne for kursene. 9

10 Instruktørene har gjennomgått Norsk Grunnkurs i Førstehjelp og Begynner instruktørkurs i regi av svømmekretsen, NSF. Tre av instruktørene har videregående kurs, NSF En av trenerne har også ungdomstrenerkurset gjennom NSF. Alle har også badevakt kurs med årlig oppdatering. Instruktørene/hjelpeinstruktører på kursene har vært: Kari Fredriksen, Are Sebastian Mortveit, Signe M. Øglend, Anja Christensen, Ine C. Morteveit, Vilde Gilje, Yasmin Eklid (startet mai 2013) Emma C. Fredriksen, Ådne Hommersand, Hadle Listog (starter august 2013) David Madebo, Jon Mathiassen (startet i august 2013), Randi Amalia Skretting, Pål Mortveit, Hedda Skjæveland, Beth Mathiassen, Fredrik Lode, Christoffer Thidesen, Marcus Lorentsen, Tore Nødland, Morten Tellenes(sluttet mai 2013), Mads Vestly(sluttet mai 2013), Marius Holm (sluttet oktober 2013) Årsrapport fra Selunge/Sel 2013 Selunge/Sel er delt opp i gruppe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 med deltakere i hver gruppe. Hver gruppe trener 1 ganger pr uke. Selunge/Sel 1, 2, 3, 5, 7 og 8 er på Øygard og 4 og 6 er på Giskehallen. Selunge/Sel er en todelt gruppe. (to nivå) Selunger er på grunnest del av bassenget, men bruker også dyp del for noen oppgaver. Læringsmålet for Selunge er å kunne stupe uti på dypt vann, svømme 12,5 meter på magen, skift retning, svøm 2-3 meter mot startstedet, stopp, flyt i 30 sekunder på rygg, svøm på ryggen tilbake til utgangspunktet. På selunge trener vi på oppgaver for å nå målet til gruppen. Vi øver også på svømmeartene crawl og rygg. NSF kjerneøvelser brukes også på selunge som en videreføring fra skilpadde. Når teknikk og utholdenhet kommer seg flyttes barna lengre ut i bassenget, Sel har som læringsmål å kunne svømme crawl og rygg på ett videregående nivå, vi trener da på øvelser for å viderefører crawl og rygg til videregående crawl og rygg med finpussing på teknikk, trener også videre på bølgebevegelse/flykick, vendinger, stup og drillsøvelser. Tross mange nye hjelpeinstruktører har kursene gått veldig fint, takket være stor innsats og iver hos de nye instruktørene og hos lederne for kursene. Selunge/sel får tilbud om internstevnet med SSLK og julestevnet med SSLK. Instruktørene har gjennomgått Norsk Grunnkurs i Førstehjelp og Begynner instruktørkurs i regi av svømmekretsen, NSF. Tre av instruktørene har videregående kurs, NSF En av trenerne har også ungdomstrenerkurset gjennom NSF. Alle har også badevakt kurs med årlig oppdatering. 10

11 . Instruktørene/Hjelpeinstruktører på kursene har vært: Kari Fredriksen, Are Sebastian Mortveit, Signe M. Øglend, Anja Christensen, Ine C. Mortveit, Vilde Gilje, Yasmin Eklid (startet mai 2013) Emma C. Fredriksen, Ådne Hommersand, Hadle Listog (starter august 2013) David Madebo, Jon Mathiassen (startet i august 2013), Randi Amalia Skretting, Hedda Skjæveland, Pål Mortveit, Beth Mathiassen, Fredrik Lode, Christoffer Thidesen, Marcus Lorentsen, Tore Nødland, Morten Tellenes(sluttet mai 2013), Mads Vestly(sluttet mai 2013), Marius Holm(sluttet oktober 2013) Ine Strand Hagenes, Ina F. Hammer, Jonar Strand Hagenes, Henry Ravndal (startet november 2013) Årsrapport fra Sjøløve 2013 Sjøløve er delt opp i gruppe 1, 2 og 3, med deltakere i hver gruppe. Hver gruppe trener 2 ganger pr uke. Sjøløve 1 er på Øygard og 2 og 3 er på Giskehallen. Etter at svømmeren har utviklet videregående svømmeteknikk crawl og rygg forsetter sjøløve med å innføre butterfly og bryst. De får videreføringing i alle svømmearter på tvers av bassenget. Sjøløve øver også vendinger, stup og drillsøvelser. Vi har også en del øvelser som går på orienteringssans under vann, en del øvelser for linjeholdning/flyting/balanse i kroppen. Sjøløve får tilbud om deltakelse på rekruttstevner det året de fyller 8år. Sjøløve har hatt 10stk på hospitering med HAI begge sesonger. Instruktørene har gjennomgått Norsk Grunnkurs i Førstehjelp og Begynner instruktørkurs i regi av svømmekretsen, NSF. Tre stk har også kurs i videregående kurs gjennom NSF. En av trenerne har også ungdomstrenerkurset, NSF. Alle har også badevakt kurs med årlig oppdatering. Trenere på Sjøløve har vært: Kari Fredriksen, Randi Amalie Skretting, Jon Mathiasen, Are Mortveit, Pål Mortveit, Anja Christensen, Axel Ravndal, Trym Rokkones, Johan Thorsen, Ørjan Wernike, Alexander Peter Olsen og Milan Tomka. Årsrapport fra HAI 2013 Hai er delt opp i gruppe 1, 2 og 3, med 20 deltakere i hver gruppe. Hver gruppe trener 2 ganger pr uke. Etter at svømmeren har fått en grundig innføring i grunnleggende svømmeteknikk, får de tilbud om videreføring i svømmeopplæring i 25m baner. HAI har hatt fokus på alle svømmearter også vendinger, stup og drillsøvelser. Vi har også en del øvelser som går på orienteringssans under vann, en del øvelser for linjeholdning/flyting/balanse i kroppen. 11

12 HAI får tilbud om deltakelse på rekruttstevner det året de fyller 8år. HAI har hatt hospitering med Aspiranter begge sesonger. Instruktørene har gjennomgått Norsk Grunnkurs i Førstehjelp og Begynner instruktørkurs i regi av svømmekretsen, NSF. To stk har også kurs i videregående kurs gjennom, NSF. En av trenerne har også ungdomstrenerkurset. Alle har også badevakt kurs med årlig oppdatering. Trenere på HAI har vært: Kari Fredriksen, Randi Amalie Skretting, Lene Holm, Marius Holm, Anja Christensen. Årsrapport fra intensivkurs 2013 Gjennomført på Giskehallen i uke 26 og 51, og i Sandviken bassenget i uke 41. Intensivkursene har hatt varierende nivå blant deltakerne, og både grunne del, midten å dypet er blitt bruk. Kursene har hatt nivå og mål fra skilpadde til HAI. Nesten alle instruktører/hjelpeinstruktører fra SSLK var med å bidrog i forskjellige uker. Årsrapport fra forberedene svømmekurs 2013 Kursene har hatt nivå og mål fra skilpadde/selunge. Våren 2013 hadde vi ett kurs for 9 år og eldre med 11 deltakere. Høsten 2013 hadde vi ett for 8 år å eldre med 15 deltakere. Kursleder: Randi Amalie Skretting, med hjelp fra Jon Mathiassen, Pål Mortveit, Are Mortveit Årsrapport fra voksenopplæringen 2013 Ikke gjennomført i 2013 grunnet basseng kapasitet. Det er etterspurt og vi har ca. 25 stk. på ventelisten. Kurs for voksen crawl er satt opp med oppstart øygard januar Årsrapport fra venteliste Skilpadde/Selunge 2013 Vi har i 2013 begynt å bruke Nivåvelgeren, det fungerer slik foresatte setter inn nivå på barna, dette kan de selv endret når barna utvikler seg i vann. Pga ca 1,5-2 års ventetid har dette fungert bra. Vi har da mulighet til å ta inn barn når sesongen har startet å få dem direkte inn på rett nivå på skilpadde/selunge/sel/sjøløve der vi har ledig. Har barna nivå for HAI eller aspirant tas dem inn til en evaluering i vannet før en gir plass, slik en kan teste ferdigheter og utholdenhet å plassere barnet i rett gruppe. 12

13 Vi har også mer kontakt med dem som står på venteliste pga intensivkurs og forberedende 6ukers kurs, som ikke gir medlemskap i SSLK men en «smakebit» mens en venter. Det er første mann til mølla med direkte påmelding via tryggivann.no Årsrapport fra foreldrelaget i 2013 I 2013 har vi hatt 3 stevner og deltatt på dugnader. Vi har satt opp en inndeling av gruppene viderekommende, aspiranter og konkurranse som tilsier at de som deltar får tilsendt mail/ sms om hva de må stille opp på av dugnader. Så langt som det strekker seg med medlemmene vil det si at de foresatte må stille på 1 dugnad pr 1 ½ år. Alt har gått bra med arbeidsoppgavene i foreldrelaget, og høydepunktene har vært Sandnessprinten i april 2013 og klubbstevnene i Vi har hatt flere dugnader utover arrangementer i SSLK, som ansvarlige for kiosken under LÅMØ i Stavanger, og som dørvakt på PWC-messen. Dette har vært gode inntekter for klubben. For foreldrelaget Anngunn Bøgh Rasmussen 13

14 Vedlegg Årsrapport 2013 Klubbens varelager i Giskehallen pr UTSTYR PLASSERING BRUKER Stoppeklokker, 6 gamle Klubbrom, oppe Materialforvalter 5 nye 1 Ivar 2 Helge Videokamera, 1 stk Teknikkpaddles, 1 par Treningsstrikk Helge Helge Ivar Treningsbånd, 26 stk Klubbrom, oppe Alle Ball SSLK Klubbrom, oppe Alle 2 nett, «Pinner» Klubbrom, oppe Helge Isposer Klubbrom, oppe Alle Førstehjelpsskrin, 1 stk Kari Førstehjelpsskrin, 1 stk Klubbrom, oppe Helge Førstehjelpskoffert, 1 stk Klubbrom, oppe Alle Førstehjelpsputer, 5 stk Klubbrom, oppe Materialforvalter El Stiftemaskin Klubbrom, oppe Alle Kontorrekvisita Klubbrom, oppe Alle Diverse redskaper Klubbrom, oppe Alle 1 trillekoffert Klubbrom, oppe Materialforvalter Annedukke, 1 stk Klubbrom, oppe Livredningsgruppe 14

15 Livredningsring Klubbrom, oppe Livredningsgruppe Diplomer Kari Kari 1 eske kopiark (400) Klubbrom, oppe Alle Vendeflagg, 1 stk Klubbrom, oppe Materialforvalter Flagg, 2 stk Klubbrom, nede Materialforvalter Klubbfane Klubbrom, nede Materialforvalter SSLK Roll Up Klubbrom, oppe Materialforvalter Diverse rester av klubbtøy (PUMA treningsdrakter/shortser, Trener t-skjorter) Klubbrom, oppe Materialforvalter Diverse rester t-skjorter (Funksjonær/Sandnessprinten)Klubbrom, oppe Materialforvalter Våtdrakter, 16 stk Utdelt 2013 Kari/instruktører Våtdrakter, 9 stk Utdelt 2014 Kari/instruktører Våtdrakter, 4 stk Klubbrom, oppe Materialforvalter Nye badehetter, 1000 stk Klubbrom, oppe Materialforvalter Medaljeoversikt Trofeer og medaljer Klubbrom, oppe Materialforvalter Sandnessprinten *Trofeer, 2 esker a 63 stk i hver *Medaljer, Gull=137 Sølv=60 Bronse=14 Deltakermedaljer (Sølv) 281 stk klubbrom, oppe Materialforvalter Diverse gamle pins og medaljer 15

16 Blant annet: *Gull=100 *Sølv=63 Klubbrom, oppe Materialforvalter Innsatspokaler 2 store 10 små (+ 9 stk kjøpt inn i 2013, som ligger til oppbevaring hos Rios Premier) Det ligger mengder av plastkrus, tallerkener, bestikk, plastfolie, saft, brus, kaffe, pålegg, nøtter, m.m i klubbrommet oppe. Sandnes 20.januar 2014 Gro Årsvoll 16

17 SAK 5 REGNSKAP 2013 Resultat Budsjett Resultat Konto Tekst MEDLEMSKONTINGENT TRENINGSAVGIFT LISENSINNTEKTER STARTKONTINGENT EGNE STEVNER ANDRE STEVNEINNTEKTER Svømmekurs ikke medlemmer EGENANDELER STEVNER EGENANDELER TRENINGSAMLINGER ANDRE EGENANDELER SALG TRENINGSDRAKTER OG UTSTY KOMMUNALE DRIFTSTILSKUDD TILSKUDD FRA IDR.ORG * Salgsinntekt SPONSORER / ARENAREKLAME INNTEKTER LOTTERIER ANDRE DUGNADER OG DISTRIBUSJ GAVER FRA BANKER OG ANDRE GRASROTANDEL/NORSK TIPPING MOMS KOMPENSASJON NIF * Annen driftsinntekt ** Driftsinntekter STARTKONTINGENT STEVNER REISEUTGIFTER TIL STEVNER OPPHOLD STEVNER REIS OG OPPHOLD TRENINGSAMLING UTGIFTER TRENINGSHALL ANDRE UTGIFTER EGNE STEVNER PREMIERING EGNE STEVNER DOMMERUTGIFTER KJØP AV KIOSKVARER V/STEVNE KJØP AV MERKER ETC FOR VIDERESA INNKJØP AV VARER FOR VID.SALG * Driftsutgifter LØNN TRENERE FERIEPENGER ARBEIDSGIVERAVGIFT

18 5405 ARB.G.AVG. AV PÅLØPTE FERIEP ANNEN KOSTNADSGODTGJØRELSE SOSIALE SAMMENKOMSTER * Lønnskostnad LEIE LOKALER SVØMMEUTSTYR DATAKOSTNADER, PROGR.,VEDL.HOL REKVISITA IDRETTSMATERIELL TRENINGSKLÆR, DRAKTER REGNSKAPSHONORAR ANNEN FREMMED TJENESTE KONTORREKVISITA, PORTO ABBONNEM. AVISER, FAGLITTERATU KURS OG OPPLÆRING TELEFONUTGIFTER TRENERE/LEDER PORTO BILGODTGJØRELSE, OPPG.PL REISEKOSTNAD, OPPG.PL ANNONSER, REKLAMEUTGIFTER REKLAMEARTIKLER MØTER, STYRE OG SAMLINGER KONTINGENTER GAVER OG UTMERKELSER FORSIKRING ANSVAR OG UTSTYR BANK- OG KORTGEBYR * Annen driftskostnad ** Driftskostnader *** Driftsresultat RENTEINNTEKT BANKINNSKUDD * Annen renteinntekt RENTEKOSTNAD LEVERANDØRGJELD * Annen rentekostnad ** Resultat av finansielle poster ***** Årsresultat

19 BALANSE Pr. dato: 31/ Periode: 12 Saldo Saldo Konto Tekst pr. 1.1 pr EIENDELER 1571 REISEFORSKUDD 0 0 ** Sum Fordringer KASSE, KONTANTER Sparekto Sparekto BRUKSKTO SKATTETR.KONTO DRIFTSKTO *** Sum Omløpsmidler **** SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD 2050 EGENKAPITAL ÅRETS RESULTAT *** Sum Egenkapital ** Sum Annen langsiktig gjeld 2400 LEVERANDØRGJELD FORSKUDDSTREKK SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT PÅLØPT ARB.G.AVG. FERIELØNN SKYLDIGE FERIEPENGER UTBETALTE FERIEPENGER ANNEN PÅLØPT KOSTNAD

20 ** Sum Kortsiktig gjeld *** Sum Gjeld **** SUM EGENKAPITAL OG GJELD

21 SAK 6 INNKOMNE FORSLAG Det er ingen innkomne forslag! 21

22 SAK 7 FASTSETTE MEDLEMSKONTIGENT FOR 2013 Forslag til trener- og medlemsavgift høst 2014 og vår 2015 Parti Treneravgift/halvår Medlemskontingent pr. år Skilpadde Selungen Delfin Sjøløve Hai Treningsgruppe Konkurranse B Konkurranse A Elite B Elite A Masters Støttemedlem Styret/foreldrelag/dommere -500 Medlemsoversikt pr : Det var registrert 570 medlemmer pr Korrigerte medlemstall ihht. Idrettsregistreringen 2014 Beskrivelse Sum Kr/halvår Sum Kr/år Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Aktiv Medlem Passiv Medlem Passiv Medlem betalende medlemmer Idrettsregistreringen Kjønn Kvinner Menn Alderstrinn Medlemmer

23 SAK 8 BEHANDLE ORGANISASJONSPLAN 23

24 Sak 9 Vedta budsjett for 2014 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2014 Resultat Budsjett Resultat Budsjett Konto Tekst MEDLEMSKONTINGENT TRENINGSAVGIFT LISENSINNTEKTER STARTKONTINGENT EGNE STEVNER ANDRE STEVNEINNTEKTER Svømmekurs ikke medlemmer EGENANDELER STEVNER EGENANDELER TRENINGSAMLINGER ANDRE EGENANDELER SALG TRENINGSDRAKTER OG UTSTY KOMMUNALE DRIFTSTILSKUDD TILSKUDD FRA IDR.ORG * Salgsinntekt SPONSORER / ARENAREKLAME INNTEKTER LOTTERIER ANDRE DUGNADER OG DISTRIBUSJ GAVER FRA BANKER OG ANDRE GRASROTANDEL/NORSK TIPPING MOMS KOMPENSASJON NIF * Annen driftsinntekt ** Driftsinntekter STARTKONTINGENT STEVNER REISEUTGIFTER TIL STEVNER OPPHOLD STEVNER REIS OG OPPHOLD TRENINGSAMLING UTGIFTER TRENINGSHALL ANDRE UTGIFTER EGNE STEVNER PREMIERING EGNE STEVNER DOMMERUTGIFTER KJØP AV KIOSKVARER V/STEVNE KJØP AV MERKER ETC FOR VIDERESA INNKJØP AV VARER FOR VID.SALG * Driftsutgifter Forutsetter godkjenning fra årsmøte på økt kontingent 2 Økte treningsavgifter utgjør ca. kr ,- 24

25 5001 LØNN TRENERE FERIEPENGER ARBEIDSGIVERAVGIFT ARB.G.AVG. AV PÅLØPTE FERIEP ANNEN KOSTNADSGODTGJØRELSE SOSIALE SAMMENKOMSTER * Lønnskostnad LEIE LOKALER SVØMMEUTSTYR DATAKOSTNADER, PROGR.,VEDL.HOL REKVISITA IDRETTSMATERIELL TRENINGSKLÆR, DRAKTER REGNSKAPSHONORAR ANNEN FREMMED TJENESTE KONTORREKVISITA, PORTO ABBONNEM. AVISER, FAGLITTERATU KURS OG OPPLÆRING TELEFONUTGIFTER TRENERE/LEDER PORTO BILGODTGJØRELSE, OPPG.PL REISEKOSTNAD, OPPG.PL ANNONSER, REKLAMEUTGIFTER REKLAMEARTIKLER MØTER, STYRE OG SAMLINGER KONTINGENTER GAVER OG UTMERKELSER FORSIKRING ANSVAR OG UTSTYR BANK- OG KORTGEBYR * Annen driftskostnad ** Driftskostnader *** Driftsresultat RENTEINNTEKT BANKINNSKUDD * Annen renteinntekt RENTEKOSTNAD LEVERANDØRGJELD * Annen rentekostnad ** Resultat av finansielle poster ***** Årsresultat Budsjettert med utvidet stilling i Svømmeskolen (70%) og hovedtrener (100%) 25

26 SAK 10 UTDELING AV VANDREPOKALER Årsbeste pokaler for distanser og sammenlagt for 2013 (FINA 2013) Svømmeart Jenter Gutter Bryst Hanna Årsvoll Ryen, 200 m, 2,47,53 (518p) Rygg Siril Therese Follo Bårtvedt, 50 m, (langbane) 34,20 (495p) Fri Marie Heines Pettersen, 100 m, 59,19 (640p) Butterfly Siril Therese Follo Bårtvedt, 50 m, 30,91 (490p) Ind. Medley Marie Heines Pettersen, 100 m, 1,07,89 (615p) Glenn Skjæveland, 100 m 1,08,52 (534p) Ole Andrè Wigestrand, 200 m, (langbane) 2,18,76 (524p) Ole Andrè Wigestrand, 400 m, 4,19,29 (552p) Erik Andre Klepp Vik, 200 m, 2,18,57 (488p) Glenn Skjæveland, 100 m, 1,02,22 (542p) Høyest poeng sum Marie Heines Pettersen, 100 m fri 59,19 (640p) Ole Andrè Wigestrand, 400 m fri 4,19,29 (516p) 26

27 Valgkomitéen v/ Tor Inge Vik SAK 11 VALG I FØLGE LOVENE Til årsmøtet i 2014 foreslås følgende styre: Leder: Bjørn Vestly (gjenvalg) 1år Nestleder: Rune Martinsen (på valg) 1 år Kasserer: Kjetil Rønneberg Bustnes (gjenvalg) 2 år Oppmann: Ingrid Meling (gjenvalg) 2 år Reiseansvarlig: Eirik Holm (gjenvalg) 2 år Materialforvalter: Gro Årsvoll (gjenvalg) 2 år Styremedlem foreldrelaget: Anngunn B. Rasmussen (på valg) 2 år Styremedlem: Inger Ognedal Egeland (ikke på valg) 1 år Styremedlem: Philip von Brandis (ikke på valg) 1 år Varamedlem 1: Anette Bowitz (på valg) 2 år Varamedlem 2: Jon Aaslestad (på valg) 2 år Svømmernes representant: Thea Bowitz Nedregaard (på valg) 2 år Valgkomite: Leder Tor Inge Vik (ikke på valg) 1 år Medlem Anette Halberg (ikke på valg) 1 år Medlem Linda Skar (ikke på valg) 1 år Varamedlem Silje Fatnes (ikke på valg) 1 år 27

ÅRSMØTE i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb 12. mars 2015

ÅRSMØTE i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb 12. mars 2015 ÅRSMØTE i 12. mars 2015 Administrative saker: Sak 1 Godkjenning av fremmøtte representanter Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Sak 3 Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter

Detaljer

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Alle klubber bør ha et aktiv og godt treningstilbud for ungdom og voksne som ønsker å trene svømming. Selv om treningsgruppene er relativt selvstendige bør

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2014 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Valgkomité:

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2013 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer:

Detaljer

Årsmøte Vadsø svømmeklubb. Onsdag 29. mars 2017

Årsmøte Vadsø svømmeklubb. Onsdag 29. mars 2017 Årsmøte Vadsø svømmeklubb Onsdag 29. mars 2017 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

1. Godkjenning av referat fra forrige møte. Enstemmig godkjenning av referat fra forrige møte. 2. Evaluering julemøte 4. desember oppfølging

1. Godkjenning av referat fra forrige møte. Enstemmig godkjenning av referat fra forrige møte. 2. Evaluering julemøte 4. desember oppfølging Referat: Styremøte Mandag, 15. desember 2014 Møtested: Radlastova (Idrettsarena), kl 19:00 Møtedeltagere: Bjørn Vestly, Ingrid Meling, Linn Kristin Refsnes, Randi Mjelstad, Line Dickhausen, Eirik Holm

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB Behandles av årsmøtet 22.03.2017 Tilleggsforslag fra gjeldende plan er understreket, forslag til strykninger er gjennomstreket. Organisasjonsplan for Risør-Varden

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

VOSS IL SYMJEGRUPPA AKTIVITETER VOSSABADET. Høst 2017 / Vår ) REKRUTTSVØMMING 1) KURS 4) TRENING/MOSJON 3) KONKURRANSESVØMMING

VOSS IL SYMJEGRUPPA AKTIVITETER VOSSABADET. Høst 2017 / Vår ) REKRUTTSVØMMING 1) KURS 4) TRENING/MOSJON 3) KONKURRANSESVØMMING VOSS IL SYMJEGRUPPA AKTIVITETER VOSSABADET Høst 2017 / Vår 2018 1) KURS 3) KONKURRANSESVØMMING 2) REKRUTTSVØMMING 4) TRENING/MOSJON (Oppdatert 14.09.17) 1 1) KURS Vi tilbyr kursopplegg fra Norges Svømmeforbund

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb Referat årsmøte 14/3-2016 Sted: Sentrum Skole, personalmøterommet Dato og tidspunkt: 14/3-2016, kl. 19:30 Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2015 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Stavanger 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD Styrker og Svakheter Frode Eliassen Leder KSV - 1960 modell - Samboer - 3 barn på 17 år i hus - Datter som svømmer - Jobber til daglig i Smurfit Kappa - Leder på 5 året i

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

JechSoft 3 G&G Data Hagenes

JechSoft 3 G&G Data Hagenes Øvelse 1. 400m fri, damer 1p Elise Sandvoll 96 Frisinn SK 5.40,56 358 35,36(35,36) 1.17,19(41,83) 2.00,93(43,74) 2.46,46(45,53) 3.31,05(44,59) 4.14,93(43,88) 4.59,89(44,96) 5.40,56(40,67) 2 Marthe Gjøsæther

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 5. februar 2009 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak7: Sak 8: Sak

Detaljer

SVØMMESKOLEN OG ROLLEN SOM SVØMMESKOLEANSVARLIG ANETTE FOSBY OG CHRISTINA DYNGELAND KJELLID SVØMMESKOLEANSVARLIG

SVØMMESKOLEN OG ROLLEN SOM SVØMMESKOLEANSVARLIG ANETTE FOSBY OG CHRISTINA DYNGELAND KJELLID SVØMMESKOLEANSVARLIG SVØMMESKOLEN OG ROLLEN SOM SVØMMESKOLEANSVARLIG ANETTE FOSBY OG CHRISTINA DYNGELAND KJELLID SVØMMESKOLEANSVARLIG AGENDA Forskjeller og likheter mellom svømmeskolen og rollen som svømmeskoleansvarlig i

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år ORGANISASJONSPLAN Styret 217: Leder: Rune Hanken 1 år Nestleder: Trond Smestad ikke på valg Sekretær: Kari Anne Bratlien Andersen 2 år Kasserer: Morten Kristiansen ikke på valg Sportslig leder: Rune Rikoll

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere.

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. Sportslig plan BS-LK BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. BS-LKs visjon er å være en svømmeklubb for alle, basert

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Arna Svømme- og Livredningsklubb. Våre aktivitetstilbud

Arna Svømme- og Livredningsklubb. Våre aktivitetstilbud Arna Svømme- og Livredningsklubb Våre aktivitetstilbud Kurs Vi tilbyr kursopplegg fra Norges Svømmeforbund. Norges Svømmeskole Trygg i vann Hovedmålsetning: Trygg i vann Tilbud: Småbarnsvømming Vannmerket

Detaljer

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50 til: Person Funksjon Epost Tilstede Espen Knarvik SVØMMESKOLE X deltaker fra Foreldreforeningen ingunnhogstad@live.no X deltaker fra Trenerer gille.rauhut@gmail.com X Elisabeth Sekretær elisabeth.finanger@ntebb.no

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Instruktørutdanning NSFs tilbud og hvordan arrangere kurs

Instruktørutdanning NSFs tilbud og hvordan arrangere kurs Instruktørutdanning NSFs tilbud og hvordan arrangere kurs Revidert Begynnerinstruktørkurs Nytt: > E-læring, generell del og spesifikk del, https://kurs.idrett.no/course/index.php?categoryid=91 > E-læringsmodulen

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 01/2015 Godkjenning av de stemmeberettigede Det er opptalt 47 medlemmer, herav 43 stemmeberettigede Årsmøtet godkjenner 43 stemmeberettigede. Sak 02/2015 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs:

Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs: Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs: Karmøy svømmeklubb følger Nasjonal plan for svømmeopplæring og bygger på Norges Svømmeskole sin progresjon ved gjennomføring av svømmeopplæring.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016 Stavanger svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016- side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 Fredrik Ine Jonas Med pemier fra Friidrettskarusellen 2014 ÅRSMELDING 2014 HEGRA IL FRIIDRETT Styret 2014 har bestått av: Leder: Nestleder + banerepr. og Kasserer:

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Organisering Overordnet organisering SK Poseidon er organisert etter denne modellen: Årsmøte Valgkomité Revisorer Styret Kursansvarlig Sportslig Sosial og informasjon

Detaljer

Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15

Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15 Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15 Sted: Kystverkets lokaler, Moloveien Kl: 18.00 Tilstede: 21 stemmeberettigede ( hvor 6 er sittende styre) Stemmene var fordelt på følgende grupper: 7 A-gruppa,6

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Turn og Trim Mandag 6. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Sandnes Svømme- og Livredningsklubb 23. MARS 2017

Sandnes Svømme- og Livredningsklubb 23. MARS 2017 ÅRSBERETNING 2016 Sandnes Svømme- og Livredningsklubb 23. MARS 2017 Kl. 19:00 i Radlastovå Innhold SAK 1: GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN...

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

F-gjengen: Sandra Bernhoft, Vilde Palmstrøm, Christopher Namtvedt, Elisabeth Kittelsaa

F-gjengen: Sandra Bernhoft, Vilde Palmstrøm, Christopher Namtvedt, Elisabeth Kittelsaa Rapport fra svømmeutvalget 2016 Svømmeutvalget i Delfana består av Daglig leder, Hovedtrener og sportsligansvarlig for styret. Svømmeutvalgets oppgaver fremgår av styrets rutine for dette, der svømmeutvalget

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013 Trondheim 8.-10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Trondhjems Svømme- & Livredningsklubb, på vegne

Detaljer

Budsjett 2014 17.02.2014

Budsjett 2014 17.02.2014 Budsjett 214 17.2.214 Oversikt Post Årsbudsjett Regnskap 213 Inntekter 9 437 77 8 147 77 Varekostnader -3 745 515-3 24 583 Lønn og personalkostnader -4 673 81-4 194 71 Andre driftskostnader -916-873 53

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Svømmekursene for svømmeopplæring av barn vil være på mandager eller torsdager og varer i 30 min hver gang. Oppmøte 15 min før oppsatt tid.

Svømmekursene for svømmeopplæring av barn vil være på mandager eller torsdager og varer i 30 min hver gang. Oppmøte 15 min før oppsatt tid. Oppstart nye svømmekurs! Sommeren er her og vi må begynne å melde på til nye svømmekurs. Kursdagene blir mandager eller torsdager. Vi har oppstart av nye kurs i uke 35, mandag 25. eller torsdag 28. august.

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 280 275 306 900 Annen driftsinntekt 375 057 309 370 Sum driftsinntekter 655 332 616 270 Driftskostnader Varekostnad 69 502 82 688 Lønnskostnad

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Lillesand, Møglestuhallen 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand IL svømmegruppe, på vegne

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Levanger SLK er ett idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Årsmøte i Ekeberg Sendeplateklubb

Årsmøte i Ekeberg Sendeplateklubb Tid (dato, fra kl til kl): 16. mars 2016, 19.00 21.15 Innkalt av: Halvor Kippe Årsmøte i Ekeberg Sendeplateklubb Sted: Alf Bjerckes vei 30, Oslo Ordstyrer: Halvor Kippe Referent: Halvor Kippe Stemmeberettigede

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer