DETALJERT ÅRSBUDSJETT MED VIRKSOMHETSPLAN OG OPPLÆRINGSPLAN KULTURTJENESTEN. Nina Bang: Små og store, Bårliskogen barnehage 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJERT ÅRSBUDSJETT MED VIRKSOMHETSPLAN OG OPPLÆRINGSPLAN KULTURTJENESTEN. Nina Bang: Små og store, Bårliskogen barnehage 2010"

Transkript

1 LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN DETALJERT ÅRSBUDSJETT MED VIRKSOMHETSPLAN OG OPPLÆRINGSPLAN 2011 KULTURTJENESTEN Nina Bang: Små og store, Bårliskogen barnehage 2010 Kulturtjenesten har som hovedoppgave å arbeide for at Lørenskog kommunes innbyggere skal få et allsidig kulturtilbud med opplevelser, utfordringer og aktiviteter Tlf. : Fax : Bank : Post :

2 LØRENSKOG KOMMUNE Kulturtjenesten Særutskrift av møtebok Til: Arkivsak Saksbehandler: Berit Vangen Direkte telefon: Vår ref.: 10/ /10/49240 Klassering: 145, C00 Dato: KI 080/10 Detaljert årtsbudsjett for kulturtjenesten Det er fattet følgende vedtak: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kultur- og idrettsutvalget slutter seg til kultursjefens forslag til detaljert årsbudsjett for 2011 kulturtjenesten. 2. Alle utleiepriser, med unntak av priser som er knyttet opp mot avtalefestede indeksreguleringer, oppjusteres med 3,5 %. Nye utleiepriser avrundes oppover til nærmeste hele tikrone. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar Det er i budsjettet avsatt kr til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon. En andel av midlene kr disponeres til å støtte bygdemuseets prosjekt De levde av jorda. Det resterende beløpet kr blir stående til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon, for blant annet å dekke behov for tilleggsbevilgninger som måtte oppstå gjennom året. 4. Det fastsettes slike nye takster for Lørenskog gravlund. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar Avgifter for beboere i kommunen: Nytt enkelt kistegravsted (1 frigrav i 20 år) 0 kr Nytt dobbelt kistegravsted (1 frigrav + 1 festet grav i 20 år) kr Nytt urnegravsted (plass til 4 urner) 0 kr Nedsetting av urne i tidligere festet grav 0 kr Nedsetting av kiste i tidligere festet grav 0 kr Urneplass i anonymt gravfelt (minnelund) 0 kr Navnet minnelund, engangsavgift for 20 år kr Festeavgift pr grav pr år for festet grav og ved fornyelse av feste 125 kr

3 Avgifter for beboere utenfor kommunen: Nytt enkelt kistegravsted (etablering pluss festeavgift i 20 år) Nytt dobbelt kistegravsted (etablering pluss festeavgift i 20 år) Nytt urnegravsted med plass til 4 urner. (Etablering pluss festeavgift i 20 år) Nedsetting av urne i tidligere festet grav Nedsetting av kiste i tidligere festet grav Plass i anonymt gravfelt (minnelund) Navnet minnelund, engangsavgift for 20 år Festeavgift pr grav pr år for festet grav og ved fornyelse av feste Leie av kirke til gravferdsseremoni Leie av kirke til gravferdsseremoni med egen godkjent organist kr kr kr 800 kr kr kr kr 225 kr kr kr 5. Virksomhetsplanens utviklingsdel (inklusiv opplæringsplan) tas til orientering Kultur- og idrettsutvalget Forslag framsatt i møte: Robert Skrolsvik (V) fremmet følgende forslag på vegne av V: Motforslag til rådmannens pkt.3: Kultur- og idrettsutvalget ber om å få seg forelagt en sak om prosjektet De levde av jorda, med henblikk på evt. tilskudd fra utvalgets disposisjonskonto. Forslag til nytt pkt.6: Det er i budsjettet avsatt kr til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon. Deler av midlene disponeres slik: Økning av bibliotekets mediebudsjettkr Volt kompensasjon for tapt leieinntekt kr Økning av antall åpningskvelder for kulturkaféen, jfr. mål i virksomhetsplanens utviklingsdel for funksjonshemmede (s.32) kr Øke kulturstipend/kulturpris med kr Forslag til nytt pkt.7: Kultur- og idrettsutvalget ber om å få seg forelagt en sak om prosjektet Friskotek jfr. ansvarsområde 6.6, utfordringer og rammebetingelser (s.41 i virksomhetsplanen). Marit S. Andersen (DnA) fremmet følgende forslag på vegne av DnA: Forslag til nytt pkt.8: Artistarkivet - Lørenskog. KI ønsker en oversikt over det opprettede artistarkivet for Lørenskog. Side 2 av 5

4 Forslag til nytt pkt.9: I forbindelse med opprettelse av et brukerforum for Lørenskog hus ved åpning, ønsker KIutvalget å få en oversikt over hva som kom ut av arbeidet i samarbeidsforumet i 2009/2010. Forslag til nytt pkt.10: Kulturelt mangfold under utfordringer side 4: KI-utvalget ber om å få en oversikt over hvilke aktiviteter som skal igangsettes i 2011 for å øke kulturell utveksling i Lørenskog. Forslag til nytt pkt.11: Ett av hovedmålene i virksomhetsplanen er å styrke lokalkulturell identitet og opplevelse av å høre til. Dette må sees i sammenheng med arbeidet med å etablere et verdigrunnlag for alle etater i Lørenskog kommune og kulturtjenesten spesielt. Votering: Pkt.1 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Pkt.2 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Pkt.3 Motforslag fremmet av Robert Skrolsvik ble enstemmig vedtatt. Pkt.4 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Pkt.5 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt pkt.6 fremmet av Robert Skrolsvik ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt pkt.7 fremmet av Robert Skrolsvik ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt pkt.8 fremmet av Marit S. Andersen ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt pkt.9 fremmet av Marit S. Andersen ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt pkt.10 fremmet av Marit S. Andersen ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt pkt.11 fremmet av Marit S. Andersen ble enstemmig vedtatt. KI-080/10 Vedtak: 1 Kultur- og idrettsutvalget slutter seg til kultursjefens forslag til detaljert årsbudsjett for 2011 kulturtjenesten. Side 3 av 5

5 2. Alle utleiepriser, med unntak av priser som er knyttet opp mot avtalefestede indeksreguleringer, oppjusteres med 3,5%. Nye utleiepriser avrundes oppover til nærmeste hele tikrone. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar Kultur- og idrettsutvalget ber om å få seg forelagt en sak om prosjektet De levde av jorda, med henblikk på evt. tilskudd fra utvalgets disposisjonskonto. 4. Det fastsettes slike nye takster for Lørenskog gravlund. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar Avgifter for beboere i kommunen: Nytt enkelt kistegravsted (1 frigrav i 20 år) 0 kr Nytt dobbelt kistegravsted (1 frigrav + 1 festet grav i 20 år) kr Nytt urnegravsted (plass til 4 urner) 0 kr Nedsetting av urne i tidligere festet grav 0 kr Nedsetting av kiste i tidligere festet grav 0 kr Urneplass i anonymt gravfelt (minnelund) 0 kr Navnet minnelund, engangsavgift for 20 år kr Festeavgift pr grav pr år for festet grav og ved fornyelse av feste 125 kr Avgifter for beboere utenfor kommunen: Nytt enkelt kistegravsted (etablering pluss festeavgift i 20 år) kr Nytt dobbelt kistegravsted (etablering pluss festeavgift i 20 år) kr Nytt urnegravsted med plass til 4 urner. (Etablering pluss festeavgift i 20 år) kr Nedsetting av urne i tidligere festet grav 800 kr Nedsetting av kiste i tidligere festet grav kr Plass i anonymt gravfelt (minnelund) kr Navnet minnelund, engangsavgift for 20 år kr Festeavgift pr grav pr år for festet grav og ved fornyelse av feste 225 kr Leie av kirke til gravferdsseremoni kr Leie av kirke til gravferdsseremoni med egen godkjent organist kr 5. Virksomhetsplanens utviklingsdel (inklusiv opplæringsplan) tas til orientering. 6. Det er i budsjettet avsatt kr til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon. Deler av midlene disponeres slik: Økning av bibliotekets mediebudsjett kr Volt kompensasjon for tapt leieinntekt kr Økning ava antall åpningskvelder for kulturkaféen, jfr. mål i virksomhetsplanens utviklingsdel for funksjonshemmede (s.32) kr Øke kulturstipend/kulturpris med kr Kultur- og idrettsutvalget ber om å få seg forelagt en sak om prosjektet Friskotek jfr. ansvarsområde 6.6, utfordringer og rammebetingelser (s.41 i virksomhetsplanen). 8. Artistarkivet - Lørenskog. KI ønsker en oversikt over det opprettede artistarkivet for Lørenskog. Side 4 av 5

6 9. I forbindelse med opprettelse av et brukerforum for Lørenskog hus ved åpning, ønsker KI-utvalget å få en oversikt over hva som kom ut av arbeidet i samarbeidsforumet i 2009/ Kulturelt mangfold under utfordringer side 4: KI-utvalget ber om å få en oversikt over hvilke aktiviteter som skal igangsettes i 2011 for å øke kulturell utveksling i Lørenskog. 11. Ett av hovedmålene i virksomhetsplanen er å styrke lokalkulturell identitet og opplevelse av å høre til. Dette må sees i sammenheng med arbeidet med å etablere et verdigrunnlag for alle etater i Lørenskog kommune og kulturtjenesten spesielt. Rett utskrift bekreftes: Berit Vangen utvalgssekretær Side 5 av 5

7 KULTURTJENESTEN Kultursjefens forslag til detaljert årsbudsjett for 2011 MÅL FOR KULTURLIVET OG KULTURFORVALTNINGEN Kultur gir økt livskvalitet. Lørenskog kommune vil derfor arbeide for å utvikle et samfunn hvor innbyggerne trives og kan utvikle sine evner og anlegg i et rikt og trygt miljø. Kulturvirksomheten skal: stimulere til skaperglede og personlig utfoldelse, gi mulighet for aktivitet, rekreasjon og mellommenneskelig kontakt, gi mulighet for opplevelse, kunnskap og innsikt, styrke lokalkulturell identitet og opplevelse av å høre til, sikre mangfold og kvalitet, tradisjon og fornyelse i kulturarbeidet, styrke toleranse og demokrati. Kulturvirksomhet må legge vekt på at den enkelte får delta på egne premisser og gi mulighet for høy personlig og lagmessig innsats og prestasjonsyting. ØKONOMISK RAMME Nettorammen for kulturtjenesten er av kommunestyret i sak 94/10, årsbudsjett 2011, fastsatt til kr (2011-kroner). Nettorammen i det vedtatt tallbudsjettet, fastsetter rammen for virksomheten i Tallbudsjettet er overordnet eksisterende og fremtidige aktivitetsvedtak. Det er ikke anledning til å besette stillinger hvor det foreligger stillingshjemmel, men ikke er budsjettdekning. Hovedutvalgene gis fullmakt til å fordele budsjettet og senere foreta endringer innenfor sine ansvarsområder i henhold til delegasjonsreglementet for budsjett og budsjettjusteringer av 13. desember Mindre endringer mellom ansvarsområdene kan også foretas, med mindre det bryter med kommunestyrets forutsetninger ( 2.2). Kultur- og idrettsutvalget delegeres myndighet til å fastsette satser for Kjenn folkebad, Lørenskog kino, samt for egenbetaling i fritidskklubbene. Øvrige takster og gebyrer økes med 3,5 %. 1

8 Nettoramme 2011 (2011-kroner) (Beløp i hele kr) Vedtatt budsjett Nettoramme 2011 i følge vedtatt økonomiplan Nettoramme 2011 i følge vedtatt økonomiplan Årsbudsjett 2011 administrasjonens forslag dat Tekniske justeringer Økning 89 Serviceavtaler biblioteket Økning 100 Sum korrigert nettoramme Årsbudsjett 2011 kommunestyrets behandling Drift Lørenskog hus Økning Driftsavtaler kunstgress Økning Opprettholdelse fritidsklubber Økning 700 Arrangementer gjennom åpningsåret Lørenskog Økning 200 hus Økt ramme kirkelig fellesråd Økning 450 Sum nettoramme vedtatt budsjett Kommunestyret vedtok i tillegg å styrke skole- og oppveksttjenestens budsjettramme med kr til bibliotekarstilling på Fjellhamar skole. (Se også kommentarer om Fjellhamar barnebibliotek på side 15). Historikk endringer i vedtatt økonomiplan og De mest vesentlige endringer fra vedtatt budsjett 2010 til vedtatt nettoramme for 2011 i økonomiplan er: Økning Åpning Lørenskog hus Økning Lørenskog hus (drift og kantine) Økning Styrke bibliotekets mediebudsjett * Økning Driftstilskudd organisasjoner * Reduksjon Rammereduksjon ** * Det har vært krevende å finne dekning for økte midler til medieinnkjøp og driftstilskudd innenfor kulturtjenestens budsjettramme. En har imidlertid langt på vei klart å innfri vedtaket om å styrke disse formålene ved å reduseres kulturtjenestens låneutgifter (KI-sak 044/10). **Gratisprinsippet skal gjelde uendret i Lørenskog hus. Inntjeningskravene til kinoen skal økes med 2 mill i 2011 og 3 mill i 2012 og Det skal ikke igangsettes subsidiert kantinedrift for ansatte i Lørenskog hus. Totalt 1 mill (300 i 2010 og 700 i 2011) til arrangementer knyttet til åpningen av Lørenskog hus, skal dekkes innenfor byggebudsjettet i stedet for innenfor kulturtjenestens driftsbudsjett. Det må legges fram en revidert og mer nøktern driftsplan for kulturhusdelen av Lørenskog hus som innebærer en kostnadsreduksjon på ca. 1,5 mill årlig i Ved behandling av økonomiplan ble det foretatt en ny vurdering av vedtatt rammereduksjon i økonomiplan samt behov for ytterligere rammereduksjon. Endringene fra vedtatt budsjett 2010 til vedtatt nettoramme for 2011 i økonomiplan er: (2011-kroner) (Beløp i hele kroner) Inntektsøkning Kino Utgiftsreduksjon Fritidsklubber 700 Utgiftsreduksjon Kirken 241 Utgiftsreduksjon Bibliotek 36 Inntektsøkning Eldre 62 2

9 NETTORAMME PER ANSVARSOMRÅDE Budsjettet er satt opp med følgende nettorammer for ansvarsområdene: (Beløp i hele kr) AO 6.1 Kultursjefens kontor/ fellesutgifter AO 6.2 Bibliotek AO 6.3 Kulturhus AO 6.4 Ungdom/ fritid AO 6.5 Allmenn kultur AO 6.6 Idrett/ friluftsliv AO 6.7 Livssyn AO 6.8 Kino SUM Ansvarsområdene Inntektskravene til kinoen er, slik de er formulert i kommunestyrets føringer i økonomiplanen, særdeles ambisiøse og lar seg vanskelig innfri innenfor en realistisk budsjettering av kinoens drift. Selv en økning av kinoens netto driftsinntekter (overskudd) på 1 mill kr er en relativt dristig budsjettering vurdert ut i fra sentrale nøkkelfaktorer som per i dag er bestemmende for det økonomiske resultatet. Med en betydelig besøksøkning og økte billettpriser regner en likevel med å oppnå et godt resultat i INVESTERINGER I kapitalbudsjettet er oppført: (Beløp i hele kr) AO 6.3 Rehabilitering Kjenn samfunnshus AO 6.6 Turnhall Hammer AO 6.6 Redskapsbærer AO 6.6 Friplassen AO 6.7 Stoler Skårer kirke 800 AO 6.7 Depotskur gravlund 300 AO 6.7 Sosialbygg kirkegårdsarbeidere (Hammerveien 30) 200 SUM VERBALVEDTAK I forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan for og økonomiplan for ble det fattet følgende verbalvedtak som gjelder kulturtjenestens ansvarsområder: E.12 KTJ Kommunestyret ønsker å starte prosjektering av langrenns-/skiskytterarena på Losby i samarbeid med Lørenskog Skiklubb og ber kultur- og idrettsutvalget prioritere dette innen egne rammer. Oppfølging: Kulturtjenesten har i samarbeid med Lørenskog skiklubb laget noen overordnende planer for anlegget. Markaloven krever at anlegget må reguleres før det eventuelt bygges der. Med tanke på usikkerheten som er knyttet til en slik regulering, mener kultursjefen det ikke er økonomisk forsvarlig å bruke midler på prosjektering av anlegget før man har fått vedtatt en reguleringsplan. En reguleringsplan for skiskytteranlegget vil koste ca kroner. Det er foreløpig ikke bevilget midler til å igangsette en regulering. 3

10 E.17 KTJ Kommunestyret etterlyser oversendelsesforslag nr. E 4 fra 2008 som ber om en sak som belyser hvordan vi kan få realisert syntetiske isflater i nærmiljøene. (Egentlig E.17 fra 2008). Oppfølging: Kultur- og idrettsutvalget behandlet spørsmålet om syntetiske isflater i sak 013/10 Syntetiske skøytebaner i Lørenskog kommune. Kulturtjenesten hadde planer om å anlegge en syntetisk skøytebane i tilknytning til Kjennhallen i Kommunestyret bevilget midler til dette i årsbudsjettet for 2009, men bevilgningen forutsatte 100% egenfinansiering. Dette var ikke realistisk å få gjennomført. Prosjektet ble derfor avviklet. Erfaringer fra de syntetiske isflatene som er bygget, viser at det kreves store ressurser for å drifte disse. Først og fremst i form av personell, men også en del penger. Anlegget krever ca. ett timeverk hver dag. Man må derfor foreta nøye vurderinger både i form av økonomi og beliggenhet før man eventuelt bygger et slikt anlegg. Slik at det blir fulgt opp og driftet på en forsvarlig måte. D-4 E-10 Friplassen, næranlegg for barn og unge friidrett skal gis høy prioritet ved budsjettbehandlingen høsten Oppfølging: Kultur- og idrettsutvalget har i sak 009/09 Lokalisering av friplassen/rekrutteringsanlegg for friidrett i Lørenskog kommune, vedtatt at friplassen skal lokaliseres på Rolvsrud stadion kastanlegget. Ut i fra kostnadsoverslag fra Norges friidrettsforbund og Multiconsult, som har utviklet anlegget, har det blitt stipulert en kostnad på 4 mill kr. I mellomtiden har det imidlertid blitt bygget to friplasser i Norge, en i Sarpsborg og en i Bærum. Disse har kostet ca 8 mill kr. Det antas imidlertid at det var vesentlig mer grunnarbeider på disse anleggene enn det er behov for i Lørenskog. Man må allikevel anta at den stipulerte kostnaden bør økes til minimum 5,5 mill kr. UTFORDRINGER Kulturtjenesten står overfor store utfordringer kommende år. Av sentrale utfordringer nevnes: Lørenskog hus. Gjennomføre etablerings- og driftsplanen for Lørenskog hus og planens ambisjonsnivå for etablering, drift og kulturprogram. Lørenskog kino. Gjennomføre digitalisering av Lørenskog kino med 3D og et utvidet/bredere repertoar i fire moderne kinosaler i Lørenskog hus. Lørenskog bibliotek. Gjennomføre automatiserting av utlån/innlevering og konstruere en bemanningsplan som sikrer en fornuftig betjening av bibliotekets tre etasjer i Lørenskog hus. Ungdomstiltak. Iverksette vedtatte omstillinger innenfor ungdoms- og fritidssektoren. Organisere tiltakene på en slik måte at de er robuste og tåler endringer. Nye tiltak bør fortrinnsvis organiseres som prosjekter. Kulturelt mangfold. Lørenskog kommune har en relativt stor ikke-vestlig innvandrerbefolkning. Det er viktig at kulturlivet reflekterer kommunens befolkningssammensetning og at det legges til rette for dialog og samvirke med kulturell utveksling og berikelse av lokalsamfunnet som resultat. Idrett: Lage gode, attraktive anlegg for ungdom og utvikle mosjonsanlegg knyttet til de ulike boligområdene i kommunen. HOVEDENDRINGER Kulturtjenestens virksomhet videreføres i 2011 med følgende endringer: Kulturtjenesten skal fra 30. april drive bibliotek, kino, kulturhus og aktivitetshus i nye lokaler i Lørenskog hus. Bibliotekets engasjement ved Fjellhamar skole (barnebibliotekdelen) opphører fra 1. januar Det vil bli gjort forsøk med å holde Sørlihavna ungdoms- og motorsenter åpent fire kvelder i uken (tidligere to). 4

11 Det er for 2011 igjen avsatt midler til støtteordningen Tilskudd til aktiviteter for barn og ungdom i nærmiljøene. OPPLÆRING, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Helse-miljø-sikkerhet (HMS), både for kulturtjenestens brukere og ansatte, har høy prioritet. Dette kommer til uttrykk blant annet gjennom disponeringen av personalressurser, gjennom anskaffelser og drift og ikke minst i opplæringssammenheng hvor sikkerhet, service og faglig innhold tillegges stor betydning. Kulturtjenestens HMS-håndbok, opplæringsplan, beredskapsrutiner og velkomsthåndbok er dokumenter som danner et godt fundament for enhetens arbeid på området. ANSVARSOM RÅDEINNDELINGEN (Beløp i hele kr) AO Tittel Nettoramme kr 6.1 KULTURSJEFENS KONTOR / FELLESUTGIFTER Kultursjefens kontor (administrasjon) Fellesutgifter BIBLIOTEK Lørenskog bibliotek KULTURHUS Lørenskog hus UNGDOM OG FRITID Ungdom og fritid (administrasjon) Fritidsklubb og prosjekter Sørlihavna ungdoms- og motorsenter Aktivitetshuset Volt og Lørenskog frivilligsentral Ferietilbud Ungdommens kulturmønstring Funksjonshemmede Eldre ALLMENN KULTUR Allmenn kultur (administrasjon) Kulturvern Kunst Kulturformidling Andre kulturformål IDRETT OG FRILUFTSLIV Idrett og friluftsliv (administrasjon) Kjenn folkebad Idrettsanlegg Friluftsanlegg LIVSSYN Kirkelig administrasjon Andre livssyn KINO Lørenskog kino

12 ANSVARSOMRÅDE 6.1 KULTURSJEFENS KONTOR / FELLESUTGIFTER HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe Ansvarsområdet omfatter kultursjefens kontor (staben) med oppgaver innen planlegging, utvikling, kvalitetssikring, personalforvaltning, post/arkiv/resepsjon, økonomi- og budsjettarbeid, samt fellestiltak for enheten med hensyn til ansettelser, informasjon/markedsføring, representasjon, deltakelse på konferanser og kurs/opplæring. Hovedmål Enheten skal være rasjonelt organisert og ha nødvendig faglig kompetanse. Enhetens arbeid skal være av høy kvalitet med vekt på best mulig service. Skape hensiktsmessige og tidsriktige informasjonskanaler som bringer aktuell og oppdatert informasjon om kulturelle aktiviteter og tjenester. Utfordringer og rammebetingelser Utfordringene som gjelder for kulturtjenesten samlet sett, vil i stor grad prege arbeidet og være dette ansvarsområdets hovedanliggende. Av andre forhold som fortjener oppmerksomhet bør nevnes enhetens oppgaver på personalområdet hvor seniorpolitikk, inkluderende arbeidsliv og videreutvikling av enhetens organisasjon vil være sentrale utfordringer. Videre vil arbeidet med Lørenskog hus og Lørenskog sentrum fortsatt være viktige oppgaver. Kulturadministrasjonen skal flytte til Lørenskog hus vinteren I Lørenskog hus skal dagens kulturadministrasjon, kinoens og kulturhusets administrasjon samles i felles lokaler (kontorlandskap). Lørenskog kommune er organisert med utstrakt delegasjon av økonomi- og personaloppgaver til tjenestene. Arbeidsoppgavene er betydelige i kulturtjenesten som har et brutto budsjett på ca. 60 mill kr og ca. 67 ansatte. Kontoret har for liten kapasitet til å ta hånd om de store oppgavene tjenesten har innenfor personal, økonomi, planlegging, utvikling og informasjon og bør styrkes noe bemanningsmessig i årene fremover. I denne omgang søkes oppgavene primært løst med dagens stillingsressurs, samt ved organisasjonsmessige endringer og tilpasninger når kontoret flytter til Lørenskog hus. Budsjett 2011 Aktivitetsendring Aktiviteten på området videreføres uten nevneverdige endringer innenfor rammen. Budsjettramme Den samlede budsjettramme for 2011 settes til kr netto. (Beløp i hele kr) Regnskap 2008 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjettforslag 2011 Driftsutgifter kr Driftsinntekter kr Netto budsjettramme kr Prosentendring + 9,2 6

13 I tillegg til lønns- og prisstigning på 2,5 % er det gjort følgende endringer i forhold til budsjett 2010: Andel av ikke kompensert lønnsvekst, kr, er lagt på dette ansvarsområdet og i helhet brukt til å styrke avsetningen til AFP. Overført fra ansvarsområde 6.6 idrett/friluftsliv kr til midlertidig styrking av AFP-posten. Beløpet utgjør 1/3 av nye AFP-utgifter lokalisert til ansvarsområde 6.6. Midler til leie/leasing og service på administrasjonens kontormaskiner er samlet på dette ansvarsområdet kr er overført fra ansvarsområde 6.4, kr fra 6.5 og kr fra 6.6. Midler til kulturadministrasjonens utgifter til kontormateriell, kopiering, porto, telefonutgifter (IPtelefoni) og inventar/utstyr er samlet på dette ansvarsområdet kr er overført fra ansvarsområde 6.4, fra 6.5 og fra 6.6. Rammeøkning i forbindelse med diverse tekniske justeringer er lagt på dette ansvarsområdet og i hovedsak brukt til å finansiere diverse leiekostnader. UTDYPENDE OMTALE AV (ANSVARSNUMMER OG TEKST) Kultursjefens kontor (administrasjon) Fellesutgifter (for enheten) KULTURSJEFENS KONTOR (ADMINISTRASJON) Mål og rammer Delområdet omfatter utgifter til politisk styring (kultur- og idrettsutvalget) og administrative utgifter knyttet til kultursjefens kontor. Kultursjefen har det overordnede ansvaret for hele kulturtjenestens virksomhet. Kultursjefen og staben arbeider med planlegging, utvikling, økonomi, informasjon, personal, opplæring, velferdstiltak og merkantile tjenester (post, arkiv, resepsjon). Kontoret er sekretariat for kultur- og idrettsutvalget. Kulturtjenesten skal som arbeidsplass løse sine oppgaver på en effektiv, kvalitetspreget og fleksibel måte både overfor innbyggere, virksomheter og organisasjoner i kommunen, samt i forhold til andre myndigheter. Kulturtjenesten er fra 2008 knyttet til rådhuset hva gjelder telefoni og sentralbordtjeneste. Det ble avsatt kr til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon i budsjettet for Denne disposisjonsposten foreslås videreført uendret i Det er foreslås at en andel av midlene brukes til å styrke bemanningen på Lørenskog bygdemuseum gjennom støtte til prosjektet De levde av jorda. Det redegjøres nærmere for dette under ansvarsområde 6.5. Det er budsjettert med lønnsmidler til 3,8 årsverk. Delområdets nettoutgift økes med (+ 2 %) i forhold til budsjett Det er i alt avsatt kr netto til delområdet i Resultatkrav Kulturtjenestens organisasjonsmessige struktur, samhandling og styring skal være styrket, med blant annet en mer effektiv og rasjonell tjenesteproduksjon som resultat. 7

14 Virksomhetsplanens utviklingsdel Mål/tiltak Tekst Ansvarlig Tid innen MÅL 1 Kulturtjenesten skal ha god kunnskap om arbeidsmiljøet for de ansatte. Tiltak 1 I samarbeid med HMS-leder gjennomføre Lørenskog Kultursjef/kontorsjef kommunes felles arbeidsmiljøundersøkelse i enheten. Tiltak 2 Etablere prosjektgruppe. Kultursjef/kontorsjef Tiltak 3 Opplæring i oppfølging av ledere. Kultursjef/kontorsjef Tiltak 4 Gjennomføre undersøkelsen i enheten uke 17/18. Kultursjef/kontorsjef Tiltak 5 Tilbakemelding til arbeidsgrupper og oppfølging av undersøkelsen. Kultursjef/kontorsjef FELLESUTGIFTER Mål og rammer Delområdet omfatter fellesutgifter for kulturtjenesten som blant annet velferdstiltak og planlagte opplæringstiltak for personalet, avtalefestet pensjon (AFP), konsulenttjenester, annonser/kunngjøringer, kulturtjenestens internettsider og andre informasjonstiltak. Opplæringsaktiviteten har som mål å skape en sammenheng mellom den enkelte medarbeiders faglige kunnskap, ferdigheter og engasjement - og - fastsatte mål og vedtak for kulturtjenestens virksomhet. Opplærings- og utviklingsmulighetene for den enkelte forutsettes drøftet i en dialog mellom medarbeider og leder. Det forventes at den enkelte er innstilt på å gjennomføre nødvendig opplæring. Midlene avsatt til gjennomføring av kulturtjenestens opplæringsplan er fordelt ut på de enkelte ansvarsområdene, men unntak av en liten sentral pott som skal brukes til fellestiltak for kulturtjenestens ledergruppe og for ansatte i kultursjefens stab. Innbyggerne skal via informasjonstiltak gjøres kjent med kulturtjenestens virksomhet og servicetilbud. Informasjonen skal være klar, entydig og forståelig. Kulturtjenestens hjemmeside på Internett utvikles og forbedres fortløpende. Velferdstiltak er oppført med ca. 600 kr per ansatt (67 fast ansatte per ). Det er også avsatt midler til et studiestipend til kulturtjenestens ansatte. Det er avsatt kr til AFP-ordningen, en økning på kr fra Finansiering av økningen er omtalt under avsnittet om ansvarsområdets ramme. Utgifter til leie/leasing og service på administrasjonens kontormaskiner, kontormateriell, kopiering, porto, telefonutgifter (IP-telefoni) og inventar/utstyr, er samlet under fellesutgifter. Det er også avsatt midler til diverse leiekostnader i forbindelsen med Lørenskog hus. Delområdets nettoutgift økes med kr (+ 42,2 %) i forhold til budsjett Det er i alt avsatt kr netto til delområdet i Resultatkrav Det tilrettelegges for deltakelse på Lørenskog kommunes interne kurs, samt eksterne kurs på områder hvor behovet ikke dekkes av kommunen selv. Felles velferdstiltak for alle ansatte i kulturtjenesten skal vektlegges. 8

15 Det utarbeides følgende informasjonsmateriale: Program for kulturtjenestens høst- og vinterferietilbud til barn og ungdom. Hjemmeside på Internett. Virksomhetsplanens utviklingsdel Mål/tiltak Tekst Ansvarlig Tid innen MÅL 1 Internett skal være hovedkanal for informasjon om kulturtjenestens virksomhet, tilbud og tjenester. Tiltak 1 I samarbeid med webdesigner, webredaktør og Kultursjef sideansvarlige utvikle, fornye og modernisere nettsidene. Nye nettsider publiseres. Tiltak 2 Tilpasse nettsidene til Lørenskog kommunes Kultursjef designmanual når denne foreligger. MÅL 2 Produsere trykte publikasjoner med informasjon og kulturtjenestens virksomhet, tilbud og tjenester som supplement til nettsidene. Tiltak 1 Informasjonsbrosjyre om kulturtjenestens virksomhet. Kultursjef Tiltak 2 Informasjonsbrosjyre om støtteordninger. Kultursjef ANSVARSOMRÅDE 6.2 BIBLIOTEK HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe Ansvarsområdet omfatter kommunens samlede folkebibliotektjeneste: Lørenskog bibliotek, hovedbiblioteket (Triaden), samt oppsøkende virksomhet. Virksomheten innebærer å kjøpe inn, registrere, låne ut og formidle bøker og andre media, samt informasjons- og kulturrelaterte tjenester. Målgruppe er alle kommunens innbyggere, men biblioteket følger biblioteklovens intensjoner ved å betjene også andre som ønsker å få dekket sine behov for informasjon og litteratur. Hovedmål Biblioteket skal være kommunens effektive kunnskapsbank der brukernes behov for formidling og tilrettelegging av informasjon skal stå i sentrum. Virksomheten skal ha høy kvalitet og gi et tilbud til alle ved å omfatte allmenn folkeopplysning, utdanningsrettede tjenester og kultur. Utfordringer og rammebetingelser Bibliotekets virksomhet er forankret i Lov om folkebibliotek av 20. desember De norske folkebibliotekene er nært knyttet til demokratikulturen. Lik tilgang til informasjon og kunnskap er en forutsetning for at borgerne skal kunne delta i den offentlige debatten og kunne fremme sine interesser overfor de som styrer. 9

16 Biblioteket spiller en kulturpolitisk rolle gjennom utlån og formidling av bøker, musikk, film, språkkurs, aviser og tidsskrifter. Biblioteket har en informasjons- og utdanningspolitisk rolle som fylles ved at personalet arbeider seriøst for å skaffe til veie informasjon innbyggerne trenger på papir eller i digital form. Biblioteket fungerer også som møteplass i lokalsamfunnet. Det stilles lokaler til disposisjon der folk kan delta på arrangementer, se på utstillinger, studere, lære bruk av Internett - eller simpelthen treffe andre. Lørenskog bibliotek arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på tjenestene. Biblioteket skal være en moderne, brukerorientert kunnskapsbedrift. Personalets kompetanse skal til enhver tid være godt oppdatert. Lørenskog bibliotek skal i 2011 flytte til nye lokaler i Lørenskog sentrum. Biblioteket vil flytte fra et lokale på to plan til et større lokale som går over tre plan. Det blir en stor utfordring å få betjent biblioteket i alle tre etasjer med nåværende bemanning. Det er i den forbindelse viktig å kunne overføre arbeidsoppgaver/- operasjoner til brukerne gjennom selvbetjeningssystemer og automatisering. En ny bibliotekplan for Lørenskog ble vedtatt av kultur- og idrettsutvalget i møte 10. november Planen danner grunnlag for utviklingen av biblioteket i perioden Budsjett 2011 Aktivitetsendring Aktiviteten på området videreføres uten nevneverdige endringer innenfor rammen. Budsjettramme Den samlede budsjettramme for 2011 settes til kr netto. (Beløp i hele kr) Regnskap 2008 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjettforslag 2011 Driftsutgifter kr Driftsinntekter kr Netto budsjettramme kr Prosentendring + 7,1 I tillegg til lønns- og prisstigning på 2,5 % er det gjort følgende endringer i forhold til budsjett 2010: Bibliotek - Fjellhamar barnebibliotek utgiftsreduksjon: kr. Overført fra ansvarsområde 6.6 idrett/friluftsliv kr til styrking av mediebudsjettet. Serviceavtaler nytt teknisk utstyr biblioteket (innleveringsrobot, utlånsautomater og alarmporter) økning: kr. Forslaget til budsjett for 2011 gir en netto driftsutgift til bibliotek på 211 kr per innbygger (32.730). Tilsvarende Kostra-tall for 2009 er: Lørenskog Oppegård Skedsmo Asker Gruppe 13 Landet u/oslo Akershus Bibliotekets andel i % av kultursektorens netto driftbudsjett for 2009 ser sammenligningsvis slik ut: Lørenskog Skedsmo Oppegård Asker Gj.snitt Akershus 13,3 21,4 19,1 14,4 15,6 For 2011 vil lønnsutgiftene utgjøre ca. 85,6 % av bibliotekets budsjett. Medieinnkjøp vil utgjøre ca. 8,3 %. 10

17 De samlede driftskostnadene ca. 15 %. Ser man på den budsjettmessige utviklingen for biblioteket de siste fire år, har det vært en sterk tilbakegang når det gjelder mediebudsjett. Utvikling mediebudsjett: Media % Media kr Samlet drift % For 2011 er mediebudsjettet på kr. Drøyt 17 kr per innbygger. Landsgjennomsnittet var i kr. I forslaget til bibliotekplan er det satt som mål å øke mediebudsjettet til kr i Det vil innebære 35 kr per innbygger. I budsjettarbeidet blir mediebudsjettet ofte salderingsposten, da det er en god del bundne utgifter i det generelle driftsbudsjettet. Dette mediebudsjettet er helt sentralt i bibliotekets virksomhet. Dets nivå bestemmer bibliotekets mulighet for å oppfylle biblioteklovens krav til mediesamlingen om aktualitet og allsidighet, for alle grupper innbyggere i kommunen. Satt på spissen er kvaliteten på bibliotekets tjenester synonymt med mediebudsjettet. Biblioteket hadde i 2009 et samlet utlån for hovedbibliotek og barnefilial på , det vil si 5,6 enheter per innbygger. Men rene utlånstall for barn, viser at Lørenskog er på topp i Akershus med et utlån på 14,2 enheter per barn. Tilsvarende tall for 2009: Skedsmo: 4,9, Oppegård 5,9. Gjennomsnittet for Akershus var 5,1. UTDYPENDE OMTALE AV Lørenskog bibliotek hovedbiblioteket (Triaden) Fjellhamar barnebibliotek LØRENSKOG BIBLIOTEK HOVEDBIBLIOTEKET (TRIADEN) Mål og rammer Delområdet omfatter administrasjon og drift av Lørenskog bibliotek, hovedbiblioteket, samt oppsøkende virksomhet. En hovedoppgave for administrasjonen er å organisere arbeidet slik at innbyggernes behov for bibliotektjenester løses best mulig. Tjenestene skal holde høy kvalitet, og de skal utføres effektivt og med gode serviceholdninger. Biblioteket må ha en stab som til enhver tid er godt oppdatert på faglige og informasjonsteknologiske utfordringer. Kompetanseutvikling for personalet er derfor grunnleggende viktig. 11

18 Antall innbyggere per årsverk for sammenlignbare kommuner. Kostra Lørenskog Skedsmo Oppegård Asker Akershus Landet Gruppe 13 u/oslo Medie- og lønnsutgifter per innbygger. Kostra Lørenskog Skedsmo Oppegård Asker Akershus Landet Gruppe 13 u/oslo Mediebudsjettet gir rammene for bibliotekets tilbud til brukerne. Budsjettet brukes til innkjøp av bøker, lydbøker, tidsskrifter og aviser, språkkurs, musikk, film, katalogdata og tilgang til databaser. Biblioteket har de siste årene forenklet innkjøpsprosedyrene og forholder seg til stadig færre leverandører. Rammeavtaler vil bli utarbeidet. Som et nødvendig forarbeid til den kommende automatisering og selvbetjening, begynte biblioteket i 2010 å lime inn RFID-brikker i bøkene. (RadioFrekvens-Identifikasjon som styres gjennom at en liten radiobrikke festes til det objektet, for eksempel bok/cd; som skal identifiseres). Disse områder har hatt - og vil fortsatt ha - høy prioritet: lydbøker, språkkurs, litteratur på utenlandske språk, lærebøker og realfagslitteratur. Biblioteket har brukt og vil fortsatt bruke mye tid på å kassere uaktuelt og utslitt materiale. Dette er viktig for å kunne presentere materialet på en brukervennlig måte i det nye biblioteket. Ettersom bare Oslo og Drammen har flere innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn enn Lørenskog (per : 13,9 %), har biblioteket funnet det riktig å foreta en særskilt opprusting av boktilbudet på minoritetsspråk. Det skjer i samarbeid med Det flerspråklige bibliotek (Deichmanske bibliotek). Opprustingsarbeidet vil holde frem. Biblioteket prioriterer også innkjøp av materiale med Lørenskogforankring og legger vekt på å ha et godt utvalg av kvalitetsfilm. Lørenskog bibliotek lånte i 2009 inn dokumenter fra andre bibliotek. Biblioteket lånte ut dokumenter til andre bibliotek. Ny nettportal for bibliotekene på Nedre Romerike, ble lansert 15. februar Lørenskog bibliotek deltar aktivt i det regionale Bibliotek Nedre Romerike samarbeidet. Det vil utløse nye samarbeidsforpliktelser, og biblioteket ønsker å bruke 5 % av sin stillingsressurs til arbeidet med å gi brukerne bedre digitale, døgnåpne tjenester. Døgnåpen tilgang innebærer for eksempel at brukerne kan administrere egne lån og interaktive Web 2.0-tjenester. Biblioteksjefene i de syv samarbeidende kommunene har utarbeidet et strategidokument som er behandlet av rådmannskollegiet i SNR. Dette strategidokumentet ble tatt til orientering av kultur- og idrettsutvalget 23. mars En avtale om biblioteksamarbeidet ble lagt frem for kultur- og idrettsutvalget og vedtatt 12. oktober Lørenskog bibliotek inngår i det nasjonale biblioteknettverket i Norge. Bibliotekvesenets mål er et Norgesbibliotek, der brukerne får tjenester der de bor. I Akershus/Oslo er en på god vei mot et slikt tilbud. Fylkesbibliotekets transportordning frakter nå etterspurt materiale mellom bibliotekene tre ganger i uken og dekker hele landet. Siden 2008 har biblioteket tre ganger mottatt økonomisk støtte ( kr) fra Fritt Ord til møter i Biblioteket et reflekterende rom. Det betyr at biblioteket har kr til disposisjon i 2011 til en møteserie med dagsaktuelle samfunnstemaer på agendaen. 12

19 I tillegg ønsker biblioteket å skape et fysisk rom som gjennom skiftende utstillinger av tekst/bøker, plakater, illustrasjoner, fotografier, elektronisk informasjon, bilder, film, lyd etc., skal bli et demokratisk torg. Et sted en går for å få overblikk over hva som rører seg i kommunen. Et sted der folk får informasjon om - og kan reagere på - spørsmål som er viktige for dem. Et sted som stimulerer den offentlige samtalen og bidrar til vitalisering av lokaldemokratiet. Biblioteket søkte ABM-utvikling om prosjektmidler og har mottatt kr, som skal brukes til kompetansebygging og markedsføring. Biblioteket vil knytte til seg ressurspersoner og bygge egen kompetanse gjennom studieturer, kurs og lignende. Biblioteket samarbeider med kommunens sentraladministrasjon om prosjektet. Lørenskog bibliotek har lang tradisjon for gode arrangementer for barn. Biblioteket er dessuten en aktiv deltager i Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken med arrangementer og utstillinger. Barnebibliotekarene har spesialisert seg på å formidle originale bildebokillustrasjoner i tillegg til selve bildeboka. Lørenskog bibliotek har også blitt arena for mange arrangement og utstillinger for voksne. Biblioteket ønsker å skape nye rom i det nye biblioteket. Et av disse vil være Forvandlingsrommet. Der skal biblioteket formidle ord og kunnskap på en ny og spennende måte ved å appellere til flere sanser; høre, se, føle, lukte, smake. Målgruppe er i første rekke barn og barnefamilier. Det skal gis et inntrykk av at publikum går fra én verden og inn i en annen. Forvandlingsrommet skal stadig skifte innhold, slik at publikum forventer nye opplevelser når de er innom. Tegnene på at lesekulturen står i fare, er mange. Det er en sentral oppgave for Lørenskog bibliotek å styrke arbeidet med å stimulere innbyggernes leselyst. På papir eller i digital form. Men det skal også gjøres gjennom å ta i bruk nye medier i dette arbeidet, for eksempel dataspill. Spill krever avansert behandling av tekst og visuell informasjon. For å videreutvikle biblioteket som et sted for læring og kunnskapsformidling for barn, skal biblioteket være med på å øke den digitale kompetansen hos barn og unge. Som et ledd i dette vil biblioteket bruke spill, hvor motivasjonen for læring er sterk hos alle brukerne er nasjonalt leseår og begynnelsen på en fireårig satsing på leseferdigheter i Norge. Biblioteket deltar nå i et biblioteksamarbeid i Akershus om en litteraturfestival i Denne satsingen på litteraturformidling vil biblioteket videreføre i Det er budsjettert med lønnsmidler til 11,2 årsverk. Bibliotekets nettoutgift økes med kr (+ 7,1 %) i forhold til budsjett Det er i alt avsatt kr netto til biblioteket i Resultatkrav Begynne endringsprosessen frem mot nytt bibliotek i Forberede ny organisering av de ansatte. Prioritere og iverksette mål og tiltak som er foreslått i bibliotekets egen bibliotekplan. Konsolidere bibliotekets stilling som Lørenskogs kompetansesenter for kultur-/informasjonsformidling og lesestimulering. Synliggjør biblioteket som en god sosial og kulturell møteplass for innbyggerne gjennom aktiv bruk av Lørenskog Rom og Forvandlingsrommet. Skape større bredde i kultur- og informasjonsarrangementer for barn/ungdom og voksne. Arrangementene skal være av høy kvalitet. Biblioteket skal tilby teknologi som tilfredsstiller innbyggernes forventninger. Personalet skal ha god IT-faglig oppdatering, og biblioteket skal være godt rustet til å formidle digitale tjenester. Nytt bibliotek vil tilby nye og flere datamaskiner, digitale informasjonsskjermer, nye spillkonsoller, nye skannere og trådløst nett. 13

20 Virksomhetsplanens utviklingsdel Mål/tiltak Tekst Ansvarlig Tid innen MÅL 1 De ansatte skal ha den nødvendige kompetansen for å oppfylle bibliotekets hovedmål. Tiltak 1 Intern opplæringsplan for de ansatte, som skal avspeile Biblioteksjef bibliotekets mål, og ha satsningsområdene: Minoritetsspråklige Formidling Markedsføring/utstillingsteknikk IT-teknologi og sosiale medier. Tiltak 2 Nye arbeidsrutiner. Ta i bruk wiki for god Biblioteksjef informasjonsdeling. (wikier kan brukes internt i bedrifter, skoler og organisasjoner for å forenkle samarbeid og kunnskapsdeling. Gjennom wiki kan man samarbeide rundt dokumenter, komme frem til avgjørelser og holde hverandre oppdatert.) Tiltak 3 Eksternt kursopplegg deltagelse på bibliotekfaglig Biblioteksjef relevante kurs og konferanser. MÅL 2 Biblioteket skal være et inspirerende møtested som er enkelt for brukerne å orientere seg i. Tiltak 1 Ny type oppstilling, ny organisasjon/kategorisering og Avdelingsleder voksen merking av enhetene. God skilting. Avdelingsleder barn Tiltak 2 Undersøke mulighetene for digitalisering av Avdelingsleder voksen oppstillingsplan. MÅL 3 Aktiv formidling via bibliotekets nettsider, som en del av nettportalen bibliotekrom.no. Tiltak 1 Biblioteket setter av 5% av de ansattes stillingsressurs til Biblioteksjef drift, utvikling og innholdsproduksjon til portalen. MÅL 4 Lørenskog bibliotek, en sentral sosial og kulturell møteplass i kommunen Tiltak 1 Et interessant arrangementsprogram, med kunnskap- og Avdelingsleder voksen kulturformidling, for barn, ungdom og voksne. Avdelingsleder barn Tiltak 2 Årvisse faste barnearrangement som Avdelingsleder barn Sommeleskampanje for barn, Teddybjørnens bursdag og Barneuniversitetet (faktaforedraga for barn) skal gjennomføres. Tiltak 3 Faste arrangementer for voksne som Verdens bokdag, Avdelingsleder voksen Krimkveld, Seniordag, Litteraturfestival skal gjennomføres. MÅL 5 Alle kjenner Lørenskog bibliotek Tiltak 1 Skape et spennende opplevelses- og møtested i Avdelingsleder voksen Lørenskogrommet. Tiltak 2 Lørenskogrommet skal i kommunevalgåret være et Avdelingsleder voksen interaktivt møtested, der særlig førstegangsvelgerne får informasjon om valget. Tiltak 2 Skape et spennende opplevelses- og møtested i Forvandlingsrommet Avdelingsleder barn

21 FJELLHAMAR BARNEBIBLIOTEK Mål og rammer Delområdet har omfattet lønn, sosiale utgifter, kompetanseutvikling, mediebudsjett, kontorutgifter og publikumsarrangementer. Fjellhamar barnebibliotek var først og fremst et skolebibliotek som fra gammelt av har vært finansiert gjennom et spleiselag vært mellom Lørenskog bibliotek og Fjellhamar skole. Lønn til hel stilling som bibliotekar på Fjellhamar skole ble fordelt mellom biblioteket og skolen i forholdet 55/45. Lørenskog bibliotek er i en krevende bemanningsmessig situasjon og har ikke lenger anledning til å økonomisk understøtte bibliotekdriften på Fjellhamar skole. Bibliotekets andel av bibliotekarstillingen ble derfor foreslått overført til hovedbiblioteket fra Skolen beholdt sin 45% andel av bibliotekarstillingen, bokstammen, lokaler, inventar/utstyr og disponerer lokalene etter eget behov. Barnebibliotekets budsjett har ikke vært skilt ut som eget ansvarsområde, men inngått som en del av det samlede bibliotekbudsjettet. Kommunestyret vedtok 16. juni 2010 følgende føring for 2011: I forslag til økonomiplan Administrasjonens saksfremlegg sak 045/10, ble kulturtjenestens forslag vedtatt: Kulturtjenestens engasjement ved Fjellhamar skole (barnebibliotekdelen) opphører. 55 % bibliotekarstilling tilbakeføres hovedbiblioteket. ANSVARSOMRÅDE 6.3 KULTURHUS HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe Ansvarsområdet kulturhuset omfatter i 2011 kulturhusdriften i Lørenskog kultursenter i perioden 1. januar mars, og kulturhusdriften i det nye Lørenskog hus i perioden 1. april desember. I tillegg kommer et ansvar for Kjenn samfunnshus og Rådhusparken. Virksomheten innebærer å arrangere publikumsarrangement, samt tilby lokaler for utleie. Målgruppen er basert på ansvarsområdets visjon: Det er rom for alle i Lørenskog hus. Det betyr at alle mennesker er velkomne, uavhengig av alder, sosial og etnisk tilhørighet, samt økonomisk status. Hovedmål Formidle kulturtilbud av høy kvalitet for Lørenskogs innbyggere, og andre interesserte. Etablere og drive en profesjonell bookingtjeneste, der lokaler tilbys for utleie. Utfordringer og rammebetingelser Lørenskog kultursenter skal avvikles og det nye Lørenskog hus åpnes i I det nye kulturhuset blir det tre kultursaler tilgjenglige for programmering og utleie, og syv møterom for utleie. Eksternt vil kulturhuset være ansvarlig for programmering og utleie av Rådhusparken, og utleie av samfunnshuset. I tillegg vil kultursaler i musikk- og kulturskolen og aktivitetshuset Volt leies ut av kulturhuset når de ikke er i bruk av 15

22 sin respektive kjernevirksomhet, og kinosalene brukes til konferansevirksomhet på dagtid. Kultur- og idrettsutvalget har i 2010 vedtatt en etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus, en plan for åpning og en plan for å skape begeistring for huset. Ambisjonsnivået som fremkommer i sakene er lagt til grunn for budsjettarbeidet, og for det konkrete arbeid i hverdagen. Hovedutfordringene for det nye kulturhuset i 2011 er: Å skape et velfungerende kulturhus i overensstemmelse med vedtatte planer. Å skape begeistring for huset. Kjenn samfunnshus er sterkt nedslitt, og derfor per dags dato lite attraktivt som utleielokale. Det er derfor planlagt en oppgradering i løpet av Rådhusparken er en spennende ny plass, som i løpet av 2011 skal utvikles til en fullverdig konsertarena. Budsjett 2011 Aktivitetsendring I løpet av 2011 skal Lørenskog kultursenter avvikles og det nye Lørenskog hus åpnes. Det er derfor planlagt og vedtatt en markant økning av aktiviteten ved kulturhuset, noe som beskrives inngående i etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus, vedtatt av kultur- og idrettsutvalget i Budsjettramme Den samlede budsjettramme for 2011 settes til kr netto. (Beløp i hele kr) Regnskap 2008 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjettforslag 2011 Driftsutgifter kr Driftsinntekter kr Netto budsjettramme kr Prosentendring + 111,1 *Lørenskog kino og kultursenter var frem til 2008 på samme budsjett- og ansvarsområde. Utover lønns- og prisstigning på 2,5 % er det gjort følgende endringer i forhold til budsjett 2010: Netto budsjettramme er oppført som vedtatt i etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus med kr. Drift Lørenskog hus økning: kr. Arrangementer gjennom åpningsåret Lørenskog hus økning: kr. Investeringer (beløp i hele kr.) Rehabilitering Kjenn samfunnshus UTDYPENDE OMTALE AV Lørenskog hus Kjenn samfunnshus Rådhusparken 16

23 LØRENSKOG HUS Mål og rammer Delområdet omfatter kulturhusdriften ved Lørenskog kultursenter i perioden 1. januar mars og kulturhusdriften ved Lørenskog hus i perioden 1. april desember. Kulturhusets to hovedaktivitetsområder er utleievirksomhet og arrangementsvirksomhet. Sentrale oppgaver for kulturhusets administrasjon vil være å planlegge, utvikle, kvalitetssikre og markedsføre ansvarsområdets tilbud og tjenester. For å oppnå synergieffekter, og fremstå som et samlet Lørenskog hus for publikum, det lokale kulturlivet og andre brukere, skal det i forkant av 2011 etableres en programgruppe med representanter for alle kulturvirksomheter i Lørenskog hus. Gruppen skal møtes regelmessig, og arbeide med felles arrangement, felles markedsføring og sambruk av resurser. For å opprette en kontinuerlig dialog med det lokale kulturlivet skal det i overensstemmelse med etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus, dannes et brukerforum når huset åpner. Ved avrundning av hver sesong, vår og høst, skal de største leietagerne inviteres til gjennomgang av siste periodes aktivitet, evaluering og planer for kommende periode. Lørenskog hus har ambisjon om å bli den viktigste møteplassen for Lørenskogs innbyggere. Det er derfor av betydning at ansvarsområdet kulturhus baserer sin virksomhet på inkludering, for å etablere et sted der alle og enhver skal være velkommen. Kulturhusets visjon er derfor: DET ER ROM FOR ALLE I LØRENSKOG HUS I tillegg til denne visjonen, er det to dynamiske forhold i Lørenskog som legger til rette for en styrende programprofil. Det første er et spenn mellom den sterke lokale kulturen og en høy grad av innvandrere blant innbyggerne. Det andre er et spenn mellom den frivillige og den profesjonelle kulturen. Lørenskog hus skal derfor ha en programprofil som beveger seg: - fra det smale til det brede - fra det lokale til det internasjonale - fra det frivillige til det profesjonelle Kulturhuset skal ha følgende satsingsområder: Etablere konsert- og forestillingsserier i kultursalene og/eller vrimlearealene. Være en internasjonal møteplass, med tilbud til det flerkulturelle Lørenskog. Være initiativtaker for samarbeid mellom det lokale kulturlivet og profesjonelle aktører. Arrangere sommerkonserter for et bredt publikum i Rådhusparken. Etablere et formalisert samarbeid med Norsk Form innen arkitektur for unge og gamle. Dersom det er formålstjenlig, både praktisk og økonomisk, inngå samarbeid med profesjonelle gruppe innenfor musikk, teater, dans eller billedkunst. Kulturhuset skal i tillegg være en aktiv deltaker i Den kulturelle skolesekken med tilrettelagte opplegg og arrangementer. Kulturhuset skal i hovedsak brukes til kulturvirksomhet som forestås av lokale organisasjoner, men også til arrangement i regi av kulturhuset. Arrangørsrollen blir stadig viktigere for de moderne kulturhusene i Norge og Europa. Med et eget kulturprogram er det mulig å gi hvert enkelt kulturhus en egen identitet, istedenfor å være en passiv utleieenhet. Dette blir spesielt viktig for Lørenskog hus, som ligger inneklemt mellom det nasjonale kulturelle senteret Oslo og det regionale senteret Lillestrøm. Kulturhuset i Lørenskog kultursenter hadde 755 utleieforhold i 2009, og sto selv ansvarlig for 16 arrangement (teater, konserter). Budsjett for kulturhuset i 2011 er basert på utleieforhold, og 42 17

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR Særutskrift av møtebok Til: Arkivsak Saksbehandler: Berit Vangen Direkte telefon: 67 93 44 50 Vår ref.: 11/1446-17/11/50269 Klassering: 145, C00 Dato: 21.12.2011 KI060/11

Detaljer

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013

BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 1 BIBLIOTEKPLAN 2010 2013 Lørenskog bibliotek Den kulturelle skolesekken 2 Bibliotekplan 2010 2013 Lørenskog bibliotek INNHOLD 1. Bakgrunn og føringer 2. Status 3. Utviklingstrekk 4. Mål og tiltak 4.1

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

KULTURSEKTOREN KULTUR- SEKTOREN. Side 123

KULTURSEKTOREN KULTUR- SEKTOREN. Side 123 KULTUR- SEKTOREN Side 123 A. KULTURSEKTOREN Sektoren omfatter: A. Administrasjonen B. Biblioteket C. Kulturvern D. Allmenn kultur E. Park- og idrett F. Fritid og ungdom G. Kommunal kirkeforvaltning S-1

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/12458-4 76600/13 31.10.2013. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/12458-4 76600/13 31.10.2013. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/12458-4 76600/13 31.10.2013 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Havmannen, Rådhuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

I forlengelse av FS-møte blir det avholdt valgstyremøte. Sakspapirene følger vedlagt. Innhold Lukket Arkivsaksnr

I forlengelse av FS-møte blir det avholdt valgstyremøte. Sakspapirene følger vedlagt. Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/10098-3 61760/13 03.09.2013. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/10098-3 61760/13 03.09.2013. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LHAU-13/10098-3 61760/13 03.09.2013 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet,

Detaljer

Realisering av Åsane Kulturhus

Realisering av Åsane Kulturhus Realisering av Åsane Kulturhus i perioden 2012 2016 Endrede behov 2007 2011 Alternativ med ideelt eierselskap Mål for finansiering Driftsmodell og driftskonsekvenser Fremdriftsplan for byggstart 2014 Åsane

Detaljer

Kulturhusløft Kongsberg

Kulturhusløft Kongsberg Kulturhusløft Kongsberg Forstudie om nye kulturarenaer i Kongsberg sentrum Kongsberg kommune i samarbeid med Kulturhusplan DA 2009-2010 1.Forord 1.1. Mandat og bakgrunn! Kongsberg har et mangfoldig og

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer