DETALJERT ÅRSBUDSJETT MED VIRKSOMHETSPLAN OG OPPLÆRINGSPLAN KULTURTJENESTEN. Nina Bang: Små og store, Bårliskogen barnehage 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJERT ÅRSBUDSJETT MED VIRKSOMHETSPLAN OG OPPLÆRINGSPLAN KULTURTJENESTEN. Nina Bang: Små og store, Bårliskogen barnehage 2010"

Transkript

1 LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN DETALJERT ÅRSBUDSJETT MED VIRKSOMHETSPLAN OG OPPLÆRINGSPLAN 2011 KULTURTJENESTEN Nina Bang: Små og store, Bårliskogen barnehage 2010 Kulturtjenesten har som hovedoppgave å arbeide for at Lørenskog kommunes innbyggere skal få et allsidig kulturtilbud med opplevelser, utfordringer og aktiviteter Tlf. : Fax : Bank : Post :

2 LØRENSKOG KOMMUNE Kulturtjenesten Særutskrift av møtebok Til: Arkivsak Saksbehandler: Berit Vangen Direkte telefon: Vår ref.: 10/ /10/49240 Klassering: 145, C00 Dato: KI 080/10 Detaljert årtsbudsjett for kulturtjenesten Det er fattet følgende vedtak: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kultur- og idrettsutvalget slutter seg til kultursjefens forslag til detaljert årsbudsjett for 2011 kulturtjenesten. 2. Alle utleiepriser, med unntak av priser som er knyttet opp mot avtalefestede indeksreguleringer, oppjusteres med 3,5 %. Nye utleiepriser avrundes oppover til nærmeste hele tikrone. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar Det er i budsjettet avsatt kr til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon. En andel av midlene kr disponeres til å støtte bygdemuseets prosjekt De levde av jorda. Det resterende beløpet kr blir stående til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon, for blant annet å dekke behov for tilleggsbevilgninger som måtte oppstå gjennom året. 4. Det fastsettes slike nye takster for Lørenskog gravlund. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar Avgifter for beboere i kommunen: Nytt enkelt kistegravsted (1 frigrav i 20 år) 0 kr Nytt dobbelt kistegravsted (1 frigrav + 1 festet grav i 20 år) kr Nytt urnegravsted (plass til 4 urner) 0 kr Nedsetting av urne i tidligere festet grav 0 kr Nedsetting av kiste i tidligere festet grav 0 kr Urneplass i anonymt gravfelt (minnelund) 0 kr Navnet minnelund, engangsavgift for 20 år kr Festeavgift pr grav pr år for festet grav og ved fornyelse av feste 125 kr

3 Avgifter for beboere utenfor kommunen: Nytt enkelt kistegravsted (etablering pluss festeavgift i 20 år) Nytt dobbelt kistegravsted (etablering pluss festeavgift i 20 år) Nytt urnegravsted med plass til 4 urner. (Etablering pluss festeavgift i 20 år) Nedsetting av urne i tidligere festet grav Nedsetting av kiste i tidligere festet grav Plass i anonymt gravfelt (minnelund) Navnet minnelund, engangsavgift for 20 år Festeavgift pr grav pr år for festet grav og ved fornyelse av feste Leie av kirke til gravferdsseremoni Leie av kirke til gravferdsseremoni med egen godkjent organist kr kr kr 800 kr kr kr kr 225 kr kr kr 5. Virksomhetsplanens utviklingsdel (inklusiv opplæringsplan) tas til orientering Kultur- og idrettsutvalget Forslag framsatt i møte: Robert Skrolsvik (V) fremmet følgende forslag på vegne av V: Motforslag til rådmannens pkt.3: Kultur- og idrettsutvalget ber om å få seg forelagt en sak om prosjektet De levde av jorda, med henblikk på evt. tilskudd fra utvalgets disposisjonskonto. Forslag til nytt pkt.6: Det er i budsjettet avsatt kr til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon. Deler av midlene disponeres slik: Økning av bibliotekets mediebudsjettkr Volt kompensasjon for tapt leieinntekt kr Økning av antall åpningskvelder for kulturkaféen, jfr. mål i virksomhetsplanens utviklingsdel for funksjonshemmede (s.32) kr Øke kulturstipend/kulturpris med kr Forslag til nytt pkt.7: Kultur- og idrettsutvalget ber om å få seg forelagt en sak om prosjektet Friskotek jfr. ansvarsområde 6.6, utfordringer og rammebetingelser (s.41 i virksomhetsplanen). Marit S. Andersen (DnA) fremmet følgende forslag på vegne av DnA: Forslag til nytt pkt.8: Artistarkivet - Lørenskog. KI ønsker en oversikt over det opprettede artistarkivet for Lørenskog. Side 2 av 5

4 Forslag til nytt pkt.9: I forbindelse med opprettelse av et brukerforum for Lørenskog hus ved åpning, ønsker KIutvalget å få en oversikt over hva som kom ut av arbeidet i samarbeidsforumet i 2009/2010. Forslag til nytt pkt.10: Kulturelt mangfold under utfordringer side 4: KI-utvalget ber om å få en oversikt over hvilke aktiviteter som skal igangsettes i 2011 for å øke kulturell utveksling i Lørenskog. Forslag til nytt pkt.11: Ett av hovedmålene i virksomhetsplanen er å styrke lokalkulturell identitet og opplevelse av å høre til. Dette må sees i sammenheng med arbeidet med å etablere et verdigrunnlag for alle etater i Lørenskog kommune og kulturtjenesten spesielt. Votering: Pkt.1 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Pkt.2 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Pkt.3 Motforslag fremmet av Robert Skrolsvik ble enstemmig vedtatt. Pkt.4 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Pkt.5 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt pkt.6 fremmet av Robert Skrolsvik ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt pkt.7 fremmet av Robert Skrolsvik ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt pkt.8 fremmet av Marit S. Andersen ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt pkt.9 fremmet av Marit S. Andersen ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt pkt.10 fremmet av Marit S. Andersen ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt pkt.11 fremmet av Marit S. Andersen ble enstemmig vedtatt. KI-080/10 Vedtak: 1 Kultur- og idrettsutvalget slutter seg til kultursjefens forslag til detaljert årsbudsjett for 2011 kulturtjenesten. Side 3 av 5

5 2. Alle utleiepriser, med unntak av priser som er knyttet opp mot avtalefestede indeksreguleringer, oppjusteres med 3,5%. Nye utleiepriser avrundes oppover til nærmeste hele tikrone. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar Kultur- og idrettsutvalget ber om å få seg forelagt en sak om prosjektet De levde av jorda, med henblikk på evt. tilskudd fra utvalgets disposisjonskonto. 4. Det fastsettes slike nye takster for Lørenskog gravlund. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar Avgifter for beboere i kommunen: Nytt enkelt kistegravsted (1 frigrav i 20 år) 0 kr Nytt dobbelt kistegravsted (1 frigrav + 1 festet grav i 20 år) kr Nytt urnegravsted (plass til 4 urner) 0 kr Nedsetting av urne i tidligere festet grav 0 kr Nedsetting av kiste i tidligere festet grav 0 kr Urneplass i anonymt gravfelt (minnelund) 0 kr Navnet minnelund, engangsavgift for 20 år kr Festeavgift pr grav pr år for festet grav og ved fornyelse av feste 125 kr Avgifter for beboere utenfor kommunen: Nytt enkelt kistegravsted (etablering pluss festeavgift i 20 år) kr Nytt dobbelt kistegravsted (etablering pluss festeavgift i 20 år) kr Nytt urnegravsted med plass til 4 urner. (Etablering pluss festeavgift i 20 år) kr Nedsetting av urne i tidligere festet grav 800 kr Nedsetting av kiste i tidligere festet grav kr Plass i anonymt gravfelt (minnelund) kr Navnet minnelund, engangsavgift for 20 år kr Festeavgift pr grav pr år for festet grav og ved fornyelse av feste 225 kr Leie av kirke til gravferdsseremoni kr Leie av kirke til gravferdsseremoni med egen godkjent organist kr 5. Virksomhetsplanens utviklingsdel (inklusiv opplæringsplan) tas til orientering. 6. Det er i budsjettet avsatt kr til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon. Deler av midlene disponeres slik: Økning av bibliotekets mediebudsjett kr Volt kompensasjon for tapt leieinntekt kr Økning ava antall åpningskvelder for kulturkaféen, jfr. mål i virksomhetsplanens utviklingsdel for funksjonshemmede (s.32) kr Øke kulturstipend/kulturpris med kr Kultur- og idrettsutvalget ber om å få seg forelagt en sak om prosjektet Friskotek jfr. ansvarsområde 6.6, utfordringer og rammebetingelser (s.41 i virksomhetsplanen). 8. Artistarkivet - Lørenskog. KI ønsker en oversikt over det opprettede artistarkivet for Lørenskog. Side 4 av 5

6 9. I forbindelse med opprettelse av et brukerforum for Lørenskog hus ved åpning, ønsker KI-utvalget å få en oversikt over hva som kom ut av arbeidet i samarbeidsforumet i 2009/ Kulturelt mangfold under utfordringer side 4: KI-utvalget ber om å få en oversikt over hvilke aktiviteter som skal igangsettes i 2011 for å øke kulturell utveksling i Lørenskog. 11. Ett av hovedmålene i virksomhetsplanen er å styrke lokalkulturell identitet og opplevelse av å høre til. Dette må sees i sammenheng med arbeidet med å etablere et verdigrunnlag for alle etater i Lørenskog kommune og kulturtjenesten spesielt. Rett utskrift bekreftes: Berit Vangen utvalgssekretær Side 5 av 5

7 KULTURTJENESTEN Kultursjefens forslag til detaljert årsbudsjett for 2011 MÅL FOR KULTURLIVET OG KULTURFORVALTNINGEN Kultur gir økt livskvalitet. Lørenskog kommune vil derfor arbeide for å utvikle et samfunn hvor innbyggerne trives og kan utvikle sine evner og anlegg i et rikt og trygt miljø. Kulturvirksomheten skal: stimulere til skaperglede og personlig utfoldelse, gi mulighet for aktivitet, rekreasjon og mellommenneskelig kontakt, gi mulighet for opplevelse, kunnskap og innsikt, styrke lokalkulturell identitet og opplevelse av å høre til, sikre mangfold og kvalitet, tradisjon og fornyelse i kulturarbeidet, styrke toleranse og demokrati. Kulturvirksomhet må legge vekt på at den enkelte får delta på egne premisser og gi mulighet for høy personlig og lagmessig innsats og prestasjonsyting. ØKONOMISK RAMME Nettorammen for kulturtjenesten er av kommunestyret i sak 94/10, årsbudsjett 2011, fastsatt til kr (2011-kroner). Nettorammen i det vedtatt tallbudsjettet, fastsetter rammen for virksomheten i Tallbudsjettet er overordnet eksisterende og fremtidige aktivitetsvedtak. Det er ikke anledning til å besette stillinger hvor det foreligger stillingshjemmel, men ikke er budsjettdekning. Hovedutvalgene gis fullmakt til å fordele budsjettet og senere foreta endringer innenfor sine ansvarsområder i henhold til delegasjonsreglementet for budsjett og budsjettjusteringer av 13. desember Mindre endringer mellom ansvarsområdene kan også foretas, med mindre det bryter med kommunestyrets forutsetninger ( 2.2). Kultur- og idrettsutvalget delegeres myndighet til å fastsette satser for Kjenn folkebad, Lørenskog kino, samt for egenbetaling i fritidskklubbene. Øvrige takster og gebyrer økes med 3,5 %. 1

8 Nettoramme 2011 (2011-kroner) (Beløp i hele kr) Vedtatt budsjett Nettoramme 2011 i følge vedtatt økonomiplan Nettoramme 2011 i følge vedtatt økonomiplan Årsbudsjett 2011 administrasjonens forslag dat Tekniske justeringer Økning 89 Serviceavtaler biblioteket Økning 100 Sum korrigert nettoramme Årsbudsjett 2011 kommunestyrets behandling Drift Lørenskog hus Økning Driftsavtaler kunstgress Økning Opprettholdelse fritidsklubber Økning 700 Arrangementer gjennom åpningsåret Lørenskog Økning 200 hus Økt ramme kirkelig fellesråd Økning 450 Sum nettoramme vedtatt budsjett Kommunestyret vedtok i tillegg å styrke skole- og oppveksttjenestens budsjettramme med kr til bibliotekarstilling på Fjellhamar skole. (Se også kommentarer om Fjellhamar barnebibliotek på side 15). Historikk endringer i vedtatt økonomiplan og De mest vesentlige endringer fra vedtatt budsjett 2010 til vedtatt nettoramme for 2011 i økonomiplan er: Økning Åpning Lørenskog hus Økning Lørenskog hus (drift og kantine) Økning Styrke bibliotekets mediebudsjett * Økning Driftstilskudd organisasjoner * Reduksjon Rammereduksjon ** * Det har vært krevende å finne dekning for økte midler til medieinnkjøp og driftstilskudd innenfor kulturtjenestens budsjettramme. En har imidlertid langt på vei klart å innfri vedtaket om å styrke disse formålene ved å reduseres kulturtjenestens låneutgifter (KI-sak 044/10). **Gratisprinsippet skal gjelde uendret i Lørenskog hus. Inntjeningskravene til kinoen skal økes med 2 mill i 2011 og 3 mill i 2012 og Det skal ikke igangsettes subsidiert kantinedrift for ansatte i Lørenskog hus. Totalt 1 mill (300 i 2010 og 700 i 2011) til arrangementer knyttet til åpningen av Lørenskog hus, skal dekkes innenfor byggebudsjettet i stedet for innenfor kulturtjenestens driftsbudsjett. Det må legges fram en revidert og mer nøktern driftsplan for kulturhusdelen av Lørenskog hus som innebærer en kostnadsreduksjon på ca. 1,5 mill årlig i Ved behandling av økonomiplan ble det foretatt en ny vurdering av vedtatt rammereduksjon i økonomiplan samt behov for ytterligere rammereduksjon. Endringene fra vedtatt budsjett 2010 til vedtatt nettoramme for 2011 i økonomiplan er: (2011-kroner) (Beløp i hele kroner) Inntektsøkning Kino Utgiftsreduksjon Fritidsklubber 700 Utgiftsreduksjon Kirken 241 Utgiftsreduksjon Bibliotek 36 Inntektsøkning Eldre 62 2

9 NETTORAMME PER ANSVARSOMRÅDE Budsjettet er satt opp med følgende nettorammer for ansvarsområdene: (Beløp i hele kr) AO 6.1 Kultursjefens kontor/ fellesutgifter AO 6.2 Bibliotek AO 6.3 Kulturhus AO 6.4 Ungdom/ fritid AO 6.5 Allmenn kultur AO 6.6 Idrett/ friluftsliv AO 6.7 Livssyn AO 6.8 Kino SUM Ansvarsområdene Inntektskravene til kinoen er, slik de er formulert i kommunestyrets føringer i økonomiplanen, særdeles ambisiøse og lar seg vanskelig innfri innenfor en realistisk budsjettering av kinoens drift. Selv en økning av kinoens netto driftsinntekter (overskudd) på 1 mill kr er en relativt dristig budsjettering vurdert ut i fra sentrale nøkkelfaktorer som per i dag er bestemmende for det økonomiske resultatet. Med en betydelig besøksøkning og økte billettpriser regner en likevel med å oppnå et godt resultat i INVESTERINGER I kapitalbudsjettet er oppført: (Beløp i hele kr) AO 6.3 Rehabilitering Kjenn samfunnshus AO 6.6 Turnhall Hammer AO 6.6 Redskapsbærer AO 6.6 Friplassen AO 6.7 Stoler Skårer kirke 800 AO 6.7 Depotskur gravlund 300 AO 6.7 Sosialbygg kirkegårdsarbeidere (Hammerveien 30) 200 SUM VERBALVEDTAK I forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan for og økonomiplan for ble det fattet følgende verbalvedtak som gjelder kulturtjenestens ansvarsområder: E.12 KTJ Kommunestyret ønsker å starte prosjektering av langrenns-/skiskytterarena på Losby i samarbeid med Lørenskog Skiklubb og ber kultur- og idrettsutvalget prioritere dette innen egne rammer. Oppfølging: Kulturtjenesten har i samarbeid med Lørenskog skiklubb laget noen overordnende planer for anlegget. Markaloven krever at anlegget må reguleres før det eventuelt bygges der. Med tanke på usikkerheten som er knyttet til en slik regulering, mener kultursjefen det ikke er økonomisk forsvarlig å bruke midler på prosjektering av anlegget før man har fått vedtatt en reguleringsplan. En reguleringsplan for skiskytteranlegget vil koste ca kroner. Det er foreløpig ikke bevilget midler til å igangsette en regulering. 3

10 E.17 KTJ Kommunestyret etterlyser oversendelsesforslag nr. E 4 fra 2008 som ber om en sak som belyser hvordan vi kan få realisert syntetiske isflater i nærmiljøene. (Egentlig E.17 fra 2008). Oppfølging: Kultur- og idrettsutvalget behandlet spørsmålet om syntetiske isflater i sak 013/10 Syntetiske skøytebaner i Lørenskog kommune. Kulturtjenesten hadde planer om å anlegge en syntetisk skøytebane i tilknytning til Kjennhallen i Kommunestyret bevilget midler til dette i årsbudsjettet for 2009, men bevilgningen forutsatte 100% egenfinansiering. Dette var ikke realistisk å få gjennomført. Prosjektet ble derfor avviklet. Erfaringer fra de syntetiske isflatene som er bygget, viser at det kreves store ressurser for å drifte disse. Først og fremst i form av personell, men også en del penger. Anlegget krever ca. ett timeverk hver dag. Man må derfor foreta nøye vurderinger både i form av økonomi og beliggenhet før man eventuelt bygger et slikt anlegg. Slik at det blir fulgt opp og driftet på en forsvarlig måte. D-4 E-10 Friplassen, næranlegg for barn og unge friidrett skal gis høy prioritet ved budsjettbehandlingen høsten Oppfølging: Kultur- og idrettsutvalget har i sak 009/09 Lokalisering av friplassen/rekrutteringsanlegg for friidrett i Lørenskog kommune, vedtatt at friplassen skal lokaliseres på Rolvsrud stadion kastanlegget. Ut i fra kostnadsoverslag fra Norges friidrettsforbund og Multiconsult, som har utviklet anlegget, har det blitt stipulert en kostnad på 4 mill kr. I mellomtiden har det imidlertid blitt bygget to friplasser i Norge, en i Sarpsborg og en i Bærum. Disse har kostet ca 8 mill kr. Det antas imidlertid at det var vesentlig mer grunnarbeider på disse anleggene enn det er behov for i Lørenskog. Man må allikevel anta at den stipulerte kostnaden bør økes til minimum 5,5 mill kr. UTFORDRINGER Kulturtjenesten står overfor store utfordringer kommende år. Av sentrale utfordringer nevnes: Lørenskog hus. Gjennomføre etablerings- og driftsplanen for Lørenskog hus og planens ambisjonsnivå for etablering, drift og kulturprogram. Lørenskog kino. Gjennomføre digitalisering av Lørenskog kino med 3D og et utvidet/bredere repertoar i fire moderne kinosaler i Lørenskog hus. Lørenskog bibliotek. Gjennomføre automatiserting av utlån/innlevering og konstruere en bemanningsplan som sikrer en fornuftig betjening av bibliotekets tre etasjer i Lørenskog hus. Ungdomstiltak. Iverksette vedtatte omstillinger innenfor ungdoms- og fritidssektoren. Organisere tiltakene på en slik måte at de er robuste og tåler endringer. Nye tiltak bør fortrinnsvis organiseres som prosjekter. Kulturelt mangfold. Lørenskog kommune har en relativt stor ikke-vestlig innvandrerbefolkning. Det er viktig at kulturlivet reflekterer kommunens befolkningssammensetning og at det legges til rette for dialog og samvirke med kulturell utveksling og berikelse av lokalsamfunnet som resultat. Idrett: Lage gode, attraktive anlegg for ungdom og utvikle mosjonsanlegg knyttet til de ulike boligområdene i kommunen. HOVEDENDRINGER Kulturtjenestens virksomhet videreføres i 2011 med følgende endringer: Kulturtjenesten skal fra 30. april drive bibliotek, kino, kulturhus og aktivitetshus i nye lokaler i Lørenskog hus. Bibliotekets engasjement ved Fjellhamar skole (barnebibliotekdelen) opphører fra 1. januar Det vil bli gjort forsøk med å holde Sørlihavna ungdoms- og motorsenter åpent fire kvelder i uken (tidligere to). 4

11 Det er for 2011 igjen avsatt midler til støtteordningen Tilskudd til aktiviteter for barn og ungdom i nærmiljøene. OPPLÆRING, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Helse-miljø-sikkerhet (HMS), både for kulturtjenestens brukere og ansatte, har høy prioritet. Dette kommer til uttrykk blant annet gjennom disponeringen av personalressurser, gjennom anskaffelser og drift og ikke minst i opplæringssammenheng hvor sikkerhet, service og faglig innhold tillegges stor betydning. Kulturtjenestens HMS-håndbok, opplæringsplan, beredskapsrutiner og velkomsthåndbok er dokumenter som danner et godt fundament for enhetens arbeid på området. ANSVARSOM RÅDEINNDELINGEN (Beløp i hele kr) AO Tittel Nettoramme kr 6.1 KULTURSJEFENS KONTOR / FELLESUTGIFTER Kultursjefens kontor (administrasjon) Fellesutgifter BIBLIOTEK Lørenskog bibliotek KULTURHUS Lørenskog hus UNGDOM OG FRITID Ungdom og fritid (administrasjon) Fritidsklubb og prosjekter Sørlihavna ungdoms- og motorsenter Aktivitetshuset Volt og Lørenskog frivilligsentral Ferietilbud Ungdommens kulturmønstring Funksjonshemmede Eldre ALLMENN KULTUR Allmenn kultur (administrasjon) Kulturvern Kunst Kulturformidling Andre kulturformål IDRETT OG FRILUFTSLIV Idrett og friluftsliv (administrasjon) Kjenn folkebad Idrettsanlegg Friluftsanlegg LIVSSYN Kirkelig administrasjon Andre livssyn KINO Lørenskog kino

12 ANSVARSOMRÅDE 6.1 KULTURSJEFENS KONTOR / FELLESUTGIFTER HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe Ansvarsområdet omfatter kultursjefens kontor (staben) med oppgaver innen planlegging, utvikling, kvalitetssikring, personalforvaltning, post/arkiv/resepsjon, økonomi- og budsjettarbeid, samt fellestiltak for enheten med hensyn til ansettelser, informasjon/markedsføring, representasjon, deltakelse på konferanser og kurs/opplæring. Hovedmål Enheten skal være rasjonelt organisert og ha nødvendig faglig kompetanse. Enhetens arbeid skal være av høy kvalitet med vekt på best mulig service. Skape hensiktsmessige og tidsriktige informasjonskanaler som bringer aktuell og oppdatert informasjon om kulturelle aktiviteter og tjenester. Utfordringer og rammebetingelser Utfordringene som gjelder for kulturtjenesten samlet sett, vil i stor grad prege arbeidet og være dette ansvarsområdets hovedanliggende. Av andre forhold som fortjener oppmerksomhet bør nevnes enhetens oppgaver på personalområdet hvor seniorpolitikk, inkluderende arbeidsliv og videreutvikling av enhetens organisasjon vil være sentrale utfordringer. Videre vil arbeidet med Lørenskog hus og Lørenskog sentrum fortsatt være viktige oppgaver. Kulturadministrasjonen skal flytte til Lørenskog hus vinteren I Lørenskog hus skal dagens kulturadministrasjon, kinoens og kulturhusets administrasjon samles i felles lokaler (kontorlandskap). Lørenskog kommune er organisert med utstrakt delegasjon av økonomi- og personaloppgaver til tjenestene. Arbeidsoppgavene er betydelige i kulturtjenesten som har et brutto budsjett på ca. 60 mill kr og ca. 67 ansatte. Kontoret har for liten kapasitet til å ta hånd om de store oppgavene tjenesten har innenfor personal, økonomi, planlegging, utvikling og informasjon og bør styrkes noe bemanningsmessig i årene fremover. I denne omgang søkes oppgavene primært løst med dagens stillingsressurs, samt ved organisasjonsmessige endringer og tilpasninger når kontoret flytter til Lørenskog hus. Budsjett 2011 Aktivitetsendring Aktiviteten på området videreføres uten nevneverdige endringer innenfor rammen. Budsjettramme Den samlede budsjettramme for 2011 settes til kr netto. (Beløp i hele kr) Regnskap 2008 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjettforslag 2011 Driftsutgifter kr Driftsinntekter kr Netto budsjettramme kr Prosentendring + 9,2 6

13 I tillegg til lønns- og prisstigning på 2,5 % er det gjort følgende endringer i forhold til budsjett 2010: Andel av ikke kompensert lønnsvekst, kr, er lagt på dette ansvarsområdet og i helhet brukt til å styrke avsetningen til AFP. Overført fra ansvarsområde 6.6 idrett/friluftsliv kr til midlertidig styrking av AFP-posten. Beløpet utgjør 1/3 av nye AFP-utgifter lokalisert til ansvarsområde 6.6. Midler til leie/leasing og service på administrasjonens kontormaskiner er samlet på dette ansvarsområdet kr er overført fra ansvarsområde 6.4, kr fra 6.5 og kr fra 6.6. Midler til kulturadministrasjonens utgifter til kontormateriell, kopiering, porto, telefonutgifter (IPtelefoni) og inventar/utstyr er samlet på dette ansvarsområdet kr er overført fra ansvarsområde 6.4, fra 6.5 og fra 6.6. Rammeøkning i forbindelse med diverse tekniske justeringer er lagt på dette ansvarsområdet og i hovedsak brukt til å finansiere diverse leiekostnader. UTDYPENDE OMTALE AV (ANSVARSNUMMER OG TEKST) Kultursjefens kontor (administrasjon) Fellesutgifter (for enheten) KULTURSJEFENS KONTOR (ADMINISTRASJON) Mål og rammer Delområdet omfatter utgifter til politisk styring (kultur- og idrettsutvalget) og administrative utgifter knyttet til kultursjefens kontor. Kultursjefen har det overordnede ansvaret for hele kulturtjenestens virksomhet. Kultursjefen og staben arbeider med planlegging, utvikling, økonomi, informasjon, personal, opplæring, velferdstiltak og merkantile tjenester (post, arkiv, resepsjon). Kontoret er sekretariat for kultur- og idrettsutvalget. Kulturtjenesten skal som arbeidsplass løse sine oppgaver på en effektiv, kvalitetspreget og fleksibel måte både overfor innbyggere, virksomheter og organisasjoner i kommunen, samt i forhold til andre myndigheter. Kulturtjenesten er fra 2008 knyttet til rådhuset hva gjelder telefoni og sentralbordtjeneste. Det ble avsatt kr til kultur- og idrettsutvalgets disposisjon i budsjettet for Denne disposisjonsposten foreslås videreført uendret i Det er foreslås at en andel av midlene brukes til å styrke bemanningen på Lørenskog bygdemuseum gjennom støtte til prosjektet De levde av jorda. Det redegjøres nærmere for dette under ansvarsområde 6.5. Det er budsjettert med lønnsmidler til 3,8 årsverk. Delområdets nettoutgift økes med (+ 2 %) i forhold til budsjett Det er i alt avsatt kr netto til delområdet i Resultatkrav Kulturtjenestens organisasjonsmessige struktur, samhandling og styring skal være styrket, med blant annet en mer effektiv og rasjonell tjenesteproduksjon som resultat. 7

14 Virksomhetsplanens utviklingsdel Mål/tiltak Tekst Ansvarlig Tid innen MÅL 1 Kulturtjenesten skal ha god kunnskap om arbeidsmiljøet for de ansatte. Tiltak 1 I samarbeid med HMS-leder gjennomføre Lørenskog Kultursjef/kontorsjef kommunes felles arbeidsmiljøundersøkelse i enheten. Tiltak 2 Etablere prosjektgruppe. Kultursjef/kontorsjef Tiltak 3 Opplæring i oppfølging av ledere. Kultursjef/kontorsjef Tiltak 4 Gjennomføre undersøkelsen i enheten uke 17/18. Kultursjef/kontorsjef Tiltak 5 Tilbakemelding til arbeidsgrupper og oppfølging av undersøkelsen. Kultursjef/kontorsjef FELLESUTGIFTER Mål og rammer Delområdet omfatter fellesutgifter for kulturtjenesten som blant annet velferdstiltak og planlagte opplæringstiltak for personalet, avtalefestet pensjon (AFP), konsulenttjenester, annonser/kunngjøringer, kulturtjenestens internettsider og andre informasjonstiltak. Opplæringsaktiviteten har som mål å skape en sammenheng mellom den enkelte medarbeiders faglige kunnskap, ferdigheter og engasjement - og - fastsatte mål og vedtak for kulturtjenestens virksomhet. Opplærings- og utviklingsmulighetene for den enkelte forutsettes drøftet i en dialog mellom medarbeider og leder. Det forventes at den enkelte er innstilt på å gjennomføre nødvendig opplæring. Midlene avsatt til gjennomføring av kulturtjenestens opplæringsplan er fordelt ut på de enkelte ansvarsområdene, men unntak av en liten sentral pott som skal brukes til fellestiltak for kulturtjenestens ledergruppe og for ansatte i kultursjefens stab. Innbyggerne skal via informasjonstiltak gjøres kjent med kulturtjenestens virksomhet og servicetilbud. Informasjonen skal være klar, entydig og forståelig. Kulturtjenestens hjemmeside på Internett utvikles og forbedres fortløpende. Velferdstiltak er oppført med ca. 600 kr per ansatt (67 fast ansatte per ). Det er også avsatt midler til et studiestipend til kulturtjenestens ansatte. Det er avsatt kr til AFP-ordningen, en økning på kr fra Finansiering av økningen er omtalt under avsnittet om ansvarsområdets ramme. Utgifter til leie/leasing og service på administrasjonens kontormaskiner, kontormateriell, kopiering, porto, telefonutgifter (IP-telefoni) og inventar/utstyr, er samlet under fellesutgifter. Det er også avsatt midler til diverse leiekostnader i forbindelsen med Lørenskog hus. Delområdets nettoutgift økes med kr (+ 42,2 %) i forhold til budsjett Det er i alt avsatt kr netto til delområdet i Resultatkrav Det tilrettelegges for deltakelse på Lørenskog kommunes interne kurs, samt eksterne kurs på områder hvor behovet ikke dekkes av kommunen selv. Felles velferdstiltak for alle ansatte i kulturtjenesten skal vektlegges. 8

15 Det utarbeides følgende informasjonsmateriale: Program for kulturtjenestens høst- og vinterferietilbud til barn og ungdom. Hjemmeside på Internett. Virksomhetsplanens utviklingsdel Mål/tiltak Tekst Ansvarlig Tid innen MÅL 1 Internett skal være hovedkanal for informasjon om kulturtjenestens virksomhet, tilbud og tjenester. Tiltak 1 I samarbeid med webdesigner, webredaktør og Kultursjef sideansvarlige utvikle, fornye og modernisere nettsidene. Nye nettsider publiseres. Tiltak 2 Tilpasse nettsidene til Lørenskog kommunes Kultursjef designmanual når denne foreligger. MÅL 2 Produsere trykte publikasjoner med informasjon og kulturtjenestens virksomhet, tilbud og tjenester som supplement til nettsidene. Tiltak 1 Informasjonsbrosjyre om kulturtjenestens virksomhet. Kultursjef Tiltak 2 Informasjonsbrosjyre om støtteordninger. Kultursjef ANSVARSOMRÅDE 6.2 BIBLIOTEK HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe Ansvarsområdet omfatter kommunens samlede folkebibliotektjeneste: Lørenskog bibliotek, hovedbiblioteket (Triaden), samt oppsøkende virksomhet. Virksomheten innebærer å kjøpe inn, registrere, låne ut og formidle bøker og andre media, samt informasjons- og kulturrelaterte tjenester. Målgruppe er alle kommunens innbyggere, men biblioteket følger biblioteklovens intensjoner ved å betjene også andre som ønsker å få dekket sine behov for informasjon og litteratur. Hovedmål Biblioteket skal være kommunens effektive kunnskapsbank der brukernes behov for formidling og tilrettelegging av informasjon skal stå i sentrum. Virksomheten skal ha høy kvalitet og gi et tilbud til alle ved å omfatte allmenn folkeopplysning, utdanningsrettede tjenester og kultur. Utfordringer og rammebetingelser Bibliotekets virksomhet er forankret i Lov om folkebibliotek av 20. desember De norske folkebibliotekene er nært knyttet til demokratikulturen. Lik tilgang til informasjon og kunnskap er en forutsetning for at borgerne skal kunne delta i den offentlige debatten og kunne fremme sine interesser overfor de som styrer. 9

16 Biblioteket spiller en kulturpolitisk rolle gjennom utlån og formidling av bøker, musikk, film, språkkurs, aviser og tidsskrifter. Biblioteket har en informasjons- og utdanningspolitisk rolle som fylles ved at personalet arbeider seriøst for å skaffe til veie informasjon innbyggerne trenger på papir eller i digital form. Biblioteket fungerer også som møteplass i lokalsamfunnet. Det stilles lokaler til disposisjon der folk kan delta på arrangementer, se på utstillinger, studere, lære bruk av Internett - eller simpelthen treffe andre. Lørenskog bibliotek arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på tjenestene. Biblioteket skal være en moderne, brukerorientert kunnskapsbedrift. Personalets kompetanse skal til enhver tid være godt oppdatert. Lørenskog bibliotek skal i 2011 flytte til nye lokaler i Lørenskog sentrum. Biblioteket vil flytte fra et lokale på to plan til et større lokale som går over tre plan. Det blir en stor utfordring å få betjent biblioteket i alle tre etasjer med nåværende bemanning. Det er i den forbindelse viktig å kunne overføre arbeidsoppgaver/- operasjoner til brukerne gjennom selvbetjeningssystemer og automatisering. En ny bibliotekplan for Lørenskog ble vedtatt av kultur- og idrettsutvalget i møte 10. november Planen danner grunnlag for utviklingen av biblioteket i perioden Budsjett 2011 Aktivitetsendring Aktiviteten på området videreføres uten nevneverdige endringer innenfor rammen. Budsjettramme Den samlede budsjettramme for 2011 settes til kr netto. (Beløp i hele kr) Regnskap 2008 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjettforslag 2011 Driftsutgifter kr Driftsinntekter kr Netto budsjettramme kr Prosentendring + 7,1 I tillegg til lønns- og prisstigning på 2,5 % er det gjort følgende endringer i forhold til budsjett 2010: Bibliotek - Fjellhamar barnebibliotek utgiftsreduksjon: kr. Overført fra ansvarsområde 6.6 idrett/friluftsliv kr til styrking av mediebudsjettet. Serviceavtaler nytt teknisk utstyr biblioteket (innleveringsrobot, utlånsautomater og alarmporter) økning: kr. Forslaget til budsjett for 2011 gir en netto driftsutgift til bibliotek på 211 kr per innbygger (32.730). Tilsvarende Kostra-tall for 2009 er: Lørenskog Oppegård Skedsmo Asker Gruppe 13 Landet u/oslo Akershus Bibliotekets andel i % av kultursektorens netto driftbudsjett for 2009 ser sammenligningsvis slik ut: Lørenskog Skedsmo Oppegård Asker Gj.snitt Akershus 13,3 21,4 19,1 14,4 15,6 For 2011 vil lønnsutgiftene utgjøre ca. 85,6 % av bibliotekets budsjett. Medieinnkjøp vil utgjøre ca. 8,3 %. 10

17 De samlede driftskostnadene ca. 15 %. Ser man på den budsjettmessige utviklingen for biblioteket de siste fire år, har det vært en sterk tilbakegang når det gjelder mediebudsjett. Utvikling mediebudsjett: Media % Media kr Samlet drift % For 2011 er mediebudsjettet på kr. Drøyt 17 kr per innbygger. Landsgjennomsnittet var i kr. I forslaget til bibliotekplan er det satt som mål å øke mediebudsjettet til kr i Det vil innebære 35 kr per innbygger. I budsjettarbeidet blir mediebudsjettet ofte salderingsposten, da det er en god del bundne utgifter i det generelle driftsbudsjettet. Dette mediebudsjettet er helt sentralt i bibliotekets virksomhet. Dets nivå bestemmer bibliotekets mulighet for å oppfylle biblioteklovens krav til mediesamlingen om aktualitet og allsidighet, for alle grupper innbyggere i kommunen. Satt på spissen er kvaliteten på bibliotekets tjenester synonymt med mediebudsjettet. Biblioteket hadde i 2009 et samlet utlån for hovedbibliotek og barnefilial på , det vil si 5,6 enheter per innbygger. Men rene utlånstall for barn, viser at Lørenskog er på topp i Akershus med et utlån på 14,2 enheter per barn. Tilsvarende tall for 2009: Skedsmo: 4,9, Oppegård 5,9. Gjennomsnittet for Akershus var 5,1. UTDYPENDE OMTALE AV Lørenskog bibliotek hovedbiblioteket (Triaden) Fjellhamar barnebibliotek LØRENSKOG BIBLIOTEK HOVEDBIBLIOTEKET (TRIADEN) Mål og rammer Delområdet omfatter administrasjon og drift av Lørenskog bibliotek, hovedbiblioteket, samt oppsøkende virksomhet. En hovedoppgave for administrasjonen er å organisere arbeidet slik at innbyggernes behov for bibliotektjenester løses best mulig. Tjenestene skal holde høy kvalitet, og de skal utføres effektivt og med gode serviceholdninger. Biblioteket må ha en stab som til enhver tid er godt oppdatert på faglige og informasjonsteknologiske utfordringer. Kompetanseutvikling for personalet er derfor grunnleggende viktig. 11

18 Antall innbyggere per årsverk for sammenlignbare kommuner. Kostra Lørenskog Skedsmo Oppegård Asker Akershus Landet Gruppe 13 u/oslo Medie- og lønnsutgifter per innbygger. Kostra Lørenskog Skedsmo Oppegård Asker Akershus Landet Gruppe 13 u/oslo Mediebudsjettet gir rammene for bibliotekets tilbud til brukerne. Budsjettet brukes til innkjøp av bøker, lydbøker, tidsskrifter og aviser, språkkurs, musikk, film, katalogdata og tilgang til databaser. Biblioteket har de siste årene forenklet innkjøpsprosedyrene og forholder seg til stadig færre leverandører. Rammeavtaler vil bli utarbeidet. Som et nødvendig forarbeid til den kommende automatisering og selvbetjening, begynte biblioteket i 2010 å lime inn RFID-brikker i bøkene. (RadioFrekvens-Identifikasjon som styres gjennom at en liten radiobrikke festes til det objektet, for eksempel bok/cd; som skal identifiseres). Disse områder har hatt - og vil fortsatt ha - høy prioritet: lydbøker, språkkurs, litteratur på utenlandske språk, lærebøker og realfagslitteratur. Biblioteket har brukt og vil fortsatt bruke mye tid på å kassere uaktuelt og utslitt materiale. Dette er viktig for å kunne presentere materialet på en brukervennlig måte i det nye biblioteket. Ettersom bare Oslo og Drammen har flere innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn enn Lørenskog (per : 13,9 %), har biblioteket funnet det riktig å foreta en særskilt opprusting av boktilbudet på minoritetsspråk. Det skjer i samarbeid med Det flerspråklige bibliotek (Deichmanske bibliotek). Opprustingsarbeidet vil holde frem. Biblioteket prioriterer også innkjøp av materiale med Lørenskogforankring og legger vekt på å ha et godt utvalg av kvalitetsfilm. Lørenskog bibliotek lånte i 2009 inn dokumenter fra andre bibliotek. Biblioteket lånte ut dokumenter til andre bibliotek. Ny nettportal for bibliotekene på Nedre Romerike, ble lansert 15. februar Lørenskog bibliotek deltar aktivt i det regionale Bibliotek Nedre Romerike samarbeidet. Det vil utløse nye samarbeidsforpliktelser, og biblioteket ønsker å bruke 5 % av sin stillingsressurs til arbeidet med å gi brukerne bedre digitale, døgnåpne tjenester. Døgnåpen tilgang innebærer for eksempel at brukerne kan administrere egne lån og interaktive Web 2.0-tjenester. Biblioteksjefene i de syv samarbeidende kommunene har utarbeidet et strategidokument som er behandlet av rådmannskollegiet i SNR. Dette strategidokumentet ble tatt til orientering av kultur- og idrettsutvalget 23. mars En avtale om biblioteksamarbeidet ble lagt frem for kultur- og idrettsutvalget og vedtatt 12. oktober Lørenskog bibliotek inngår i det nasjonale biblioteknettverket i Norge. Bibliotekvesenets mål er et Norgesbibliotek, der brukerne får tjenester der de bor. I Akershus/Oslo er en på god vei mot et slikt tilbud. Fylkesbibliotekets transportordning frakter nå etterspurt materiale mellom bibliotekene tre ganger i uken og dekker hele landet. Siden 2008 har biblioteket tre ganger mottatt økonomisk støtte ( kr) fra Fritt Ord til møter i Biblioteket et reflekterende rom. Det betyr at biblioteket har kr til disposisjon i 2011 til en møteserie med dagsaktuelle samfunnstemaer på agendaen. 12

19 I tillegg ønsker biblioteket å skape et fysisk rom som gjennom skiftende utstillinger av tekst/bøker, plakater, illustrasjoner, fotografier, elektronisk informasjon, bilder, film, lyd etc., skal bli et demokratisk torg. Et sted en går for å få overblikk over hva som rører seg i kommunen. Et sted der folk får informasjon om - og kan reagere på - spørsmål som er viktige for dem. Et sted som stimulerer den offentlige samtalen og bidrar til vitalisering av lokaldemokratiet. Biblioteket søkte ABM-utvikling om prosjektmidler og har mottatt kr, som skal brukes til kompetansebygging og markedsføring. Biblioteket vil knytte til seg ressurspersoner og bygge egen kompetanse gjennom studieturer, kurs og lignende. Biblioteket samarbeider med kommunens sentraladministrasjon om prosjektet. Lørenskog bibliotek har lang tradisjon for gode arrangementer for barn. Biblioteket er dessuten en aktiv deltager i Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken med arrangementer og utstillinger. Barnebibliotekarene har spesialisert seg på å formidle originale bildebokillustrasjoner i tillegg til selve bildeboka. Lørenskog bibliotek har også blitt arena for mange arrangement og utstillinger for voksne. Biblioteket ønsker å skape nye rom i det nye biblioteket. Et av disse vil være Forvandlingsrommet. Der skal biblioteket formidle ord og kunnskap på en ny og spennende måte ved å appellere til flere sanser; høre, se, føle, lukte, smake. Målgruppe er i første rekke barn og barnefamilier. Det skal gis et inntrykk av at publikum går fra én verden og inn i en annen. Forvandlingsrommet skal stadig skifte innhold, slik at publikum forventer nye opplevelser når de er innom. Tegnene på at lesekulturen står i fare, er mange. Det er en sentral oppgave for Lørenskog bibliotek å styrke arbeidet med å stimulere innbyggernes leselyst. På papir eller i digital form. Men det skal også gjøres gjennom å ta i bruk nye medier i dette arbeidet, for eksempel dataspill. Spill krever avansert behandling av tekst og visuell informasjon. For å videreutvikle biblioteket som et sted for læring og kunnskapsformidling for barn, skal biblioteket være med på å øke den digitale kompetansen hos barn og unge. Som et ledd i dette vil biblioteket bruke spill, hvor motivasjonen for læring er sterk hos alle brukerne er nasjonalt leseår og begynnelsen på en fireårig satsing på leseferdigheter i Norge. Biblioteket deltar nå i et biblioteksamarbeid i Akershus om en litteraturfestival i Denne satsingen på litteraturformidling vil biblioteket videreføre i Det er budsjettert med lønnsmidler til 11,2 årsverk. Bibliotekets nettoutgift økes med kr (+ 7,1 %) i forhold til budsjett Det er i alt avsatt kr netto til biblioteket i Resultatkrav Begynne endringsprosessen frem mot nytt bibliotek i Forberede ny organisering av de ansatte. Prioritere og iverksette mål og tiltak som er foreslått i bibliotekets egen bibliotekplan. Konsolidere bibliotekets stilling som Lørenskogs kompetansesenter for kultur-/informasjonsformidling og lesestimulering. Synliggjør biblioteket som en god sosial og kulturell møteplass for innbyggerne gjennom aktiv bruk av Lørenskog Rom og Forvandlingsrommet. Skape større bredde i kultur- og informasjonsarrangementer for barn/ungdom og voksne. Arrangementene skal være av høy kvalitet. Biblioteket skal tilby teknologi som tilfredsstiller innbyggernes forventninger. Personalet skal ha god IT-faglig oppdatering, og biblioteket skal være godt rustet til å formidle digitale tjenester. Nytt bibliotek vil tilby nye og flere datamaskiner, digitale informasjonsskjermer, nye spillkonsoller, nye skannere og trådløst nett. 13

20 Virksomhetsplanens utviklingsdel Mål/tiltak Tekst Ansvarlig Tid innen MÅL 1 De ansatte skal ha den nødvendige kompetansen for å oppfylle bibliotekets hovedmål. Tiltak 1 Intern opplæringsplan for de ansatte, som skal avspeile Biblioteksjef bibliotekets mål, og ha satsningsområdene: Minoritetsspråklige Formidling Markedsføring/utstillingsteknikk IT-teknologi og sosiale medier. Tiltak 2 Nye arbeidsrutiner. Ta i bruk wiki for god Biblioteksjef informasjonsdeling. (wikier kan brukes internt i bedrifter, skoler og organisasjoner for å forenkle samarbeid og kunnskapsdeling. Gjennom wiki kan man samarbeide rundt dokumenter, komme frem til avgjørelser og holde hverandre oppdatert.) Tiltak 3 Eksternt kursopplegg deltagelse på bibliotekfaglig Biblioteksjef relevante kurs og konferanser. MÅL 2 Biblioteket skal være et inspirerende møtested som er enkelt for brukerne å orientere seg i. Tiltak 1 Ny type oppstilling, ny organisasjon/kategorisering og Avdelingsleder voksen merking av enhetene. God skilting. Avdelingsleder barn Tiltak 2 Undersøke mulighetene for digitalisering av Avdelingsleder voksen oppstillingsplan. MÅL 3 Aktiv formidling via bibliotekets nettsider, som en del av nettportalen bibliotekrom.no. Tiltak 1 Biblioteket setter av 5% av de ansattes stillingsressurs til Biblioteksjef drift, utvikling og innholdsproduksjon til portalen. MÅL 4 Lørenskog bibliotek, en sentral sosial og kulturell møteplass i kommunen Tiltak 1 Et interessant arrangementsprogram, med kunnskap- og Avdelingsleder voksen kulturformidling, for barn, ungdom og voksne. Avdelingsleder barn Tiltak 2 Årvisse faste barnearrangement som Avdelingsleder barn Sommeleskampanje for barn, Teddybjørnens bursdag og Barneuniversitetet (faktaforedraga for barn) skal gjennomføres. Tiltak 3 Faste arrangementer for voksne som Verdens bokdag, Avdelingsleder voksen Krimkveld, Seniordag, Litteraturfestival skal gjennomføres. MÅL 5 Alle kjenner Lørenskog bibliotek Tiltak 1 Skape et spennende opplevelses- og møtested i Avdelingsleder voksen Lørenskogrommet. Tiltak 2 Lørenskogrommet skal i kommunevalgåret være et Avdelingsleder voksen interaktivt møtested, der særlig førstegangsvelgerne får informasjon om valget. Tiltak 2 Skape et spennende opplevelses- og møtested i Forvandlingsrommet Avdelingsleder barn

21 FJELLHAMAR BARNEBIBLIOTEK Mål og rammer Delområdet har omfattet lønn, sosiale utgifter, kompetanseutvikling, mediebudsjett, kontorutgifter og publikumsarrangementer. Fjellhamar barnebibliotek var først og fremst et skolebibliotek som fra gammelt av har vært finansiert gjennom et spleiselag vært mellom Lørenskog bibliotek og Fjellhamar skole. Lønn til hel stilling som bibliotekar på Fjellhamar skole ble fordelt mellom biblioteket og skolen i forholdet 55/45. Lørenskog bibliotek er i en krevende bemanningsmessig situasjon og har ikke lenger anledning til å økonomisk understøtte bibliotekdriften på Fjellhamar skole. Bibliotekets andel av bibliotekarstillingen ble derfor foreslått overført til hovedbiblioteket fra Skolen beholdt sin 45% andel av bibliotekarstillingen, bokstammen, lokaler, inventar/utstyr og disponerer lokalene etter eget behov. Barnebibliotekets budsjett har ikke vært skilt ut som eget ansvarsområde, men inngått som en del av det samlede bibliotekbudsjettet. Kommunestyret vedtok 16. juni 2010 følgende føring for 2011: I forslag til økonomiplan Administrasjonens saksfremlegg sak 045/10, ble kulturtjenestens forslag vedtatt: Kulturtjenestens engasjement ved Fjellhamar skole (barnebibliotekdelen) opphører. 55 % bibliotekarstilling tilbakeføres hovedbiblioteket. ANSVARSOMRÅDE 6.3 KULTURHUS HOVEDOMTALE AV ANSVARSOMRÅDET Beskrivelse av området samt målgruppe Ansvarsområdet kulturhuset omfatter i 2011 kulturhusdriften i Lørenskog kultursenter i perioden 1. januar mars, og kulturhusdriften i det nye Lørenskog hus i perioden 1. april desember. I tillegg kommer et ansvar for Kjenn samfunnshus og Rådhusparken. Virksomheten innebærer å arrangere publikumsarrangement, samt tilby lokaler for utleie. Målgruppen er basert på ansvarsområdets visjon: Det er rom for alle i Lørenskog hus. Det betyr at alle mennesker er velkomne, uavhengig av alder, sosial og etnisk tilhørighet, samt økonomisk status. Hovedmål Formidle kulturtilbud av høy kvalitet for Lørenskogs innbyggere, og andre interesserte. Etablere og drive en profesjonell bookingtjeneste, der lokaler tilbys for utleie. Utfordringer og rammebetingelser Lørenskog kultursenter skal avvikles og det nye Lørenskog hus åpnes i I det nye kulturhuset blir det tre kultursaler tilgjenglige for programmering og utleie, og syv møterom for utleie. Eksternt vil kulturhuset være ansvarlig for programmering og utleie av Rådhusparken, og utleie av samfunnshuset. I tillegg vil kultursaler i musikk- og kulturskolen og aktivitetshuset Volt leies ut av kulturhuset når de ikke er i bruk av 15

22 sin respektive kjernevirksomhet, og kinosalene brukes til konferansevirksomhet på dagtid. Kultur- og idrettsutvalget har i 2010 vedtatt en etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus, en plan for åpning og en plan for å skape begeistring for huset. Ambisjonsnivået som fremkommer i sakene er lagt til grunn for budsjettarbeidet, og for det konkrete arbeid i hverdagen. Hovedutfordringene for det nye kulturhuset i 2011 er: Å skape et velfungerende kulturhus i overensstemmelse med vedtatte planer. Å skape begeistring for huset. Kjenn samfunnshus er sterkt nedslitt, og derfor per dags dato lite attraktivt som utleielokale. Det er derfor planlagt en oppgradering i løpet av Rådhusparken er en spennende ny plass, som i løpet av 2011 skal utvikles til en fullverdig konsertarena. Budsjett 2011 Aktivitetsendring I løpet av 2011 skal Lørenskog kultursenter avvikles og det nye Lørenskog hus åpnes. Det er derfor planlagt og vedtatt en markant økning av aktiviteten ved kulturhuset, noe som beskrives inngående i etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus, vedtatt av kultur- og idrettsutvalget i Budsjettramme Den samlede budsjettramme for 2011 settes til kr netto. (Beløp i hele kr) Regnskap 2008 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjettforslag 2011 Driftsutgifter kr Driftsinntekter kr Netto budsjettramme kr Prosentendring + 111,1 *Lørenskog kino og kultursenter var frem til 2008 på samme budsjett- og ansvarsområde. Utover lønns- og prisstigning på 2,5 % er det gjort følgende endringer i forhold til budsjett 2010: Netto budsjettramme er oppført som vedtatt i etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus med kr. Drift Lørenskog hus økning: kr. Arrangementer gjennom åpningsåret Lørenskog hus økning: kr. Investeringer (beløp i hele kr.) Rehabilitering Kjenn samfunnshus UTDYPENDE OMTALE AV Lørenskog hus Kjenn samfunnshus Rådhusparken 16

23 LØRENSKOG HUS Mål og rammer Delområdet omfatter kulturhusdriften ved Lørenskog kultursenter i perioden 1. januar mars og kulturhusdriften ved Lørenskog hus i perioden 1. april desember. Kulturhusets to hovedaktivitetsområder er utleievirksomhet og arrangementsvirksomhet. Sentrale oppgaver for kulturhusets administrasjon vil være å planlegge, utvikle, kvalitetssikre og markedsføre ansvarsområdets tilbud og tjenester. For å oppnå synergieffekter, og fremstå som et samlet Lørenskog hus for publikum, det lokale kulturlivet og andre brukere, skal det i forkant av 2011 etableres en programgruppe med representanter for alle kulturvirksomheter i Lørenskog hus. Gruppen skal møtes regelmessig, og arbeide med felles arrangement, felles markedsføring og sambruk av resurser. For å opprette en kontinuerlig dialog med det lokale kulturlivet skal det i overensstemmelse med etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus, dannes et brukerforum når huset åpner. Ved avrundning av hver sesong, vår og høst, skal de største leietagerne inviteres til gjennomgang av siste periodes aktivitet, evaluering og planer for kommende periode. Lørenskog hus har ambisjon om å bli den viktigste møteplassen for Lørenskogs innbyggere. Det er derfor av betydning at ansvarsområdet kulturhus baserer sin virksomhet på inkludering, for å etablere et sted der alle og enhver skal være velkommen. Kulturhusets visjon er derfor: DET ER ROM FOR ALLE I LØRENSKOG HUS I tillegg til denne visjonen, er det to dynamiske forhold i Lørenskog som legger til rette for en styrende programprofil. Det første er et spenn mellom den sterke lokale kulturen og en høy grad av innvandrere blant innbyggerne. Det andre er et spenn mellom den frivillige og den profesjonelle kulturen. Lørenskog hus skal derfor ha en programprofil som beveger seg: - fra det smale til det brede - fra det lokale til det internasjonale - fra det frivillige til det profesjonelle Kulturhuset skal ha følgende satsingsområder: Etablere konsert- og forestillingsserier i kultursalene og/eller vrimlearealene. Være en internasjonal møteplass, med tilbud til det flerkulturelle Lørenskog. Være initiativtaker for samarbeid mellom det lokale kulturlivet og profesjonelle aktører. Arrangere sommerkonserter for et bredt publikum i Rådhusparken. Etablere et formalisert samarbeid med Norsk Form innen arkitektur for unge og gamle. Dersom det er formålstjenlig, både praktisk og økonomisk, inngå samarbeid med profesjonelle gruppe innenfor musikk, teater, dans eller billedkunst. Kulturhuset skal i tillegg være en aktiv deltaker i Den kulturelle skolesekken med tilrettelagte opplegg og arrangementer. Kulturhuset skal i hovedsak brukes til kulturvirksomhet som forestås av lokale organisasjoner, men også til arrangement i regi av kulturhuset. Arrangørsrollen blir stadig viktigere for de moderne kulturhusene i Norge og Europa. Med et eget kulturprogram er det mulig å gi hvert enkelt kulturhus en egen identitet, istedenfor å være en passiv utleieenhet. Dette blir spesielt viktig for Lørenskog hus, som ligger inneklemt mellom det nasjonale kulturelle senteret Oslo og det regionale senteret Lillestrøm. Kulturhuset i Lørenskog kultursenter hadde 755 utleieforhold i 2009, og sto selv ansvarlig for 16 arrangement (teater, konserter). Budsjett for kulturhuset i 2011 er basert på utleieforhold, og 42 17

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR Særutskrift av møtebok Til: Arkivsak Saksbehandler: Berit Vangen Direkte telefon: 67 93 44 50 Vår ref.: 11/1446-17/11/50269 Klassering: 145, C00 Dato: 21.12.2011 KI060/11

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 19. Oktober 2010 kl 18:00-20:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder DAVID TYS

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2009/456-7720/2009 / C45 Saksframlegg Saksbehandler: Mari Senumstad Hauge Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget

Detaljer

tjenesteproduksjon 23.02.1916

tjenesteproduksjon 23.02.1916 tjenesteproduksjon 23.02.1916 KULTURSEKTOREN SKEDSMO KOMMUNE 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Kultursektoren 1 Innspill fra Kultursektoren Skedsmo kommune Visjon for Skedsmo kommune Spesielle innretninger for

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

NOTAT KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON

NOTAT KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON ÅS KOMMUNE NOTAT Til Kommunestyret Fra Oppvekst- og kultursjefen Dato 20.05.2011 Saksbehandler Ellen Benestad KULTURHUSET - FREMTIDIG BRUK, JF. K-SAK 34/11 ADMINISTRASJONENS FORSTÅELSE OG YTTERLIGERE INFORMASJON

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 1. Bakgrunn Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om hva biblioteket er i hele dette århundret. Folkebibliotekene står sterkt

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015

VIRKSOMHETSPLAN 2015 VIRKSOMHETSPLAN 2015 OM PLANEN Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplan og årsmelding. Virksomhetsplanen - som har bakgrunn i

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 11.08.2011 Fra: 09:25 Til: 10:00 Tilstede: Forfall: Fra administrasjonen (evt.andre): Innkalling: Saksliste: Referater:

Detaljer

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015 FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID Troms 12. juni 2015 Mitt utgangspunkt Bibliotekstrategi for Buskerud Strategi ikke ønskeliste Kunnskapsbasert: SWOT, utfordringer, føringer Visjoner,

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 BUDSJETT 2015 - SENTRALADMINISTRASJONEN Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy formannskap

Detaljer

Enhet for Kultur drift

Enhet for Kultur drift VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Kultur drift Sist revidert: 28. januar 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat):

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat): Notat Til: Økonomisjef Elin Dolmseth, Longyearbyen lokalstyre Fra: Daglig leder Einar Buø, Kultur- og fritidsforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/548-6-151 Saksbehandler: Einar Buø Dato: 03.10.2013

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV LØRENSKOG HUS

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV LØRENSKOG HUS Vedtatt av kultur- og idrettsutvalget i møte 11. oktober 2010, sak 052/10. Tekst i punkt 11 og 17 justert etter delegert fullmakt. Kultur- og idrettsutvalget orientert om endringene i møte 7. november

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08. Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019 Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.2015 Innhold: Bakgrunn - Historikk - Mål - Statlige føringer - Generelt

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Årsrapport 2012. Enhet for kultur og fritid

Årsrapport 2012. Enhet for kultur og fritid Årsrapport 2012 Enhet for kultur og fritid Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten «Kultur og fritid» Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Reidun Huseth Inderøy

Detaljer

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011 ÅS KOMMUNE NOTAT Dato : 04.04.2011 Saknr/ark: 10/1778/D12 Løpenr. 6659/11 Til: Fra Saksbehandler Formannskapets medlemmer Rådmannen Arne Hågensen / Alexander Krohg Plur Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV KJENN SAMFUNNSHUS

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV KJENN SAMFUNNSHUS LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR P.B. 304 1471 LØRENSKOG Første gang vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget i møte 4. september 2000, sak 053/00. Revidert av kultur- og oppvekstutvalget i møte 10. februar 2003,

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Norgesbiblioteket - et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

BIBLIOTEKET. Foto: Bjørn Djupvik/ABM-utvikling OPPEGÅRD BIBLIOTEK

BIBLIOTEKET. Foto: Bjørn Djupvik/ABM-utvikling OPPEGÅRD BIBLIOTEK BIBLIOTEKET Foto: Bjørn Djupvik/ABM-utvikling OPPEGÅRD BIBLIOTEK ÅRSBERETNING 2006 1. Samlet vurdering Oppegård bibliotek er en virksomhet i Oppegård kommune som består av hovedbiblioteket på Kolbotn og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037)

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037) Barnebokdagene i 2013 (Ref #1037) Søknadssum: 200000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 Gravplasser og krematorium Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 08.06.2016 Hensikt 1. Gi komiteen faktagrunnlag om dette politikkområdet 2. Introdusere noen tema

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Rom for deltagelse (Ref #1318583189246)

Rom for deltagelse (Ref #1318583189246) Rom for deltagelse (Ref #1318583189246) Søknadssum: 200000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Nedre Eiker bibliotek / 974544075 Klopptjernsgt.4 3050

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: Saksmappe: 2014/2217-1 Saksbehandler: Omar Pleym Dato: 11.09.2014 Betalingssatser for kultursektoren 2015 - Høring Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 Vedlegg:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer