Sikkerhet. Fagblad om industrivern, beredskap og sikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet. Fagblad om industrivern, beredskap og sikring"

Transkript

1 Sikkerhet Fagblad om industrivern, beredskap og sikring Nr Organisering Organisering hvordan, hva, hvem: Gjør industrivernet rustet til å takle små og store hendelser

2 Nettstedet Regelhjelp.no drives av Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Helsedirektoratet, Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og Statens strålevern. Finn ut hva som kreves av din virksomhet Bedrift AS Fyll inn navn eller organisasjonsnummer for din virksomhet, så viser vi deg hvilke krav som gjelder for bransjen FINN KRAV Vet du hvilken bransje du tilhører? Gå direkte til bransjeoversikten Kravene til din bransje Enkelt og oversiktlig Det kan være en utfordring å holde seg orientert om alle krav og regler innenfor helse, sikkerhet og miljø. På regelhjelp.no er disse reglene presentert enkelt og oversiktlig for 58 bransjer. Skriv inn bedriftsnavn eller organisasjonsnummer, klikk og du får opp kravene som gjelder for din bransje. Du kan også bla i bransjelisten og velge den bransjen du er interessert i. Også nyhetstjenesten på regelhjelp.no er bransjespesifikk. Ved å abonnere på nyheter, holder du deg oppdatert om nytt regelverk og endringer for din bransje. Nyhetsoppdateringene blir sendt gratis via e-post til abonnentene. Regelhjelp.no viser vei til regelverk for helse, sikkerhet, miljø og internkontroll innen: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, industrivern, forurensning, servering, produkter og forbrukertjenester og miljørettet helsevern. Hvilke krav stiller regelverket til arbeidslokalene våre? Hvordan ivaretar vi brannsikkerheten? Kravene mye Hvor farlig til avfall din kan vårt bransje oppbevare før vi må varsle myndighetene? Hvordan Hvilke krav unngår stiller vi at regelverket kundene våre til arbeids får - helseskadelig mat? lokalene våre? Hvordan gjennomfører ivaretar vi brannsikkerheten? vi en risikoanalyse? Hva Hvor innebærer mye farlig informasjonsplikten avfall kan firmae vårt for oppbevare før vi må varsle myndighetene? forbrukerproduktet? Trenger vi serveringsbevilling for å tilby gratis Hvordan mat på gjennomfører et utendørs vi arrangement? en risikoanalyse? Hva innebærer informasjonsplikten for Må bedriften vår ha industrivern? forbrukerproduktet? Hvor omfattende skal HMS-arbeidet være? Trenger vi serveringsbevilling for å tilby gratis mat på et utendørs arrangement? Må bedriften vår ha industrivern? Hvor omfattende skal HMS-arbeidet være? I oversikten over temaene er det gjort en prioritering mellom viktige og andre krav. Nettstedet henvender seg spesielt til daglig leder, HMS-ansvarlig, industrivernleder og verneombud i små og mellomstore virksomheter. nettstedet regelhjelp.no

3 øvelsesbildet Maaruds fabrikk i Sør-Odal øvde sammen med brannvesenet og Norsk Luftambulanse. Se side Foto: Petter Geisner, Glåmdalen Hjertevakten En kamp for livet - mot klokken Tlf.:

4 Bærebjelken 2015 byr på endringer i Sikkerhet. Hvert nummer blir dedikert til ett tema. Vi vil belyse temaet på flere ulike måter gjennom blant annet reportasjer og fagartikler. Vi introduserer nå tre nye spalter knyttet til temaet: Anekdoten på baksiden, NSO-ansattes Stalltips og Huskelisten der vi oppsummerer temaet. Bladet vil komme med fire utgaver årlig i stedet for seks, men til gjengjeld kommer det til å ha flere sider per utgave, og vi håper at Sikkerhet heretter er et blad som kan «leve lenge» «Fasiten må dere finne ut selv ta utgangspunkt i risiko vurderingen» Organisering Temaet for dette nummeret er organisering, for det er dette som er bærebjelken i et industri vern. Det er vanskelig å legge opp øvelser eller bestemme hvor mye og hva slags utstyr dere skal ha om dere ikke er organisert på en hensiktsmessig måte. «Hvordan skal vi organisere industrivernet?», «Hvor mange bør vi være i industrivernet?», «Hva slags opplæring må industrivernet ha?» er spørsmål NSO ofte møter ute på kurs og tilsyn. Men det finnes ingen fasitsvar. Hva som fungerer for én virksomhet kan være helt feil for en annen. Fasiten for akkurat deres virksomhet må dere vurdere og finne ut av selv ta utgangspunkt i risikovurderingen. Hvis dere er i tvil om hvordan dere skal organisere dere, ikke vær redd for å ta kontakt med oss i NSO. Vi bistår gjerne med innspill og veiledning om dere står fast. Lær av andre Noe av det mest populære stoffet vårt er det som handler om andre industri vern; hvordan håndterte de hendelsen og hva lærte de? Vi vil derfor vise fram flere industri vern i hvert nummer av Sikkerhet, og fortelle om flere hend elser, øvelser og løsninger som kan være til inspirasjon for andre. Send meg gjerne innspill på hva du ønsker å lese om. Er det noe dere er gode på og som kan være til inspirasjon? Ta kontakt, så kommer jeg på besøk og skriver om nettopp ditt industri vern! 6 Hendelser 35 Spørrespalten 36 Fagseminaret 42 Øvelser 44 På jakt etter mer kunnskap? 50 Førstehjelpen NSOs kurstilbud Vi tilbyr kurs flere steder i landet. Trenger du et bedre innblikk i industrivernforskriften eller hvordan man gjør en risikoanalyse? Eller vil du melde deg på NSOs «flaggskip» SIMKAT? midten Portrettet: Hans J. Røsjorde Statssekretæren i Justis- og beredskapsdepartementet lærte tidlig at resultater kommer gjennom samarbeid der man med respekt for hverandres kompetanse kommer til enighet. Vær data-smart 38 Med dagens mobiltelefoner er det nesten umulig ikke å etterlate seg teknologiske spor. Smartere apparater og løsninger krever også smartere brukere. NSR leder: Sikkerhet for fremtiden NSM blogg: Jeg vet hvor du bor! Falske basestasjoner i Oslo 45 6 Nr Årgang 61 ISSN Utgis av Næringslivets sikkerhets organisasjon (NSO) og Nærings livets Sikkerhets råd (NSR) Abonnement: Kr. 350 pr år for andre enn virksomheter tilknyttet NSO og NSR. Opplag: 5.300, fire utgaver. 4 Sikkerhet nr

5 tema: organisering Vik Ørsta har reist seg fra asken Fra å få flere avvik og å være nedprioritert, har industrivernet ved metallfabrikken på Ørsta gjort en snu operasjon det blir lagt merke til NSOs stalltips 22 Optimal krise hånd tering 28 NSO mener: Virksom hetene må ha skikkelig oversikt 34 Huskelisten Kongsberg et eksempel til etterfølgelse Med over ansatte i teknologi parken, har industri vernet på Kongsberg nok å passe på. Da er det en fordel å øve hver eneste mandag. Industrivernleder Willy Amundsen viser stolt fram ett av lagene sine. 16 Forsidebildet er tatt i Kongsberg Teknologipark. Foto: Karoline K. Åbyholm Det enkle er det beste Industrivernet ved Sophies Minde var i tvil om hvor de skulle starte da de ble industrivernpliktig. Løsningen var enklere enn de hadde trodd. Og med teatersminke ble øvelsene realistiske. 30 Kontakt: Postboks Lysaker tlf: epost: Redaktør: Karoline K. Åbyholm Bladbunad og annonser: Altern kommunikasjon, Ingeborg Altern Trykk: Merkur Trykk NSO2010 Føresegnene i åndsverklova gjeld for materialet i Sikkerhet. Utan særskild avtale med NSO er all eksemplarframstilling og tilgjengliggjering berre tillate så langt det har heimel i lov eller avtale med Kopinor, interesseorganisasjonen for rettshavarar til åndsverk. «Sikkerhet» innestår ikke for det faglige innhold i signerte artikler og ikke for kvaliteten på omtalte produkter. Sikkerhet nr

6 hendelser Selv om det så dramatisk ut, var brannen ved sinkfabrikken Boliden Odda lett å slukke. Brann hos Boliden Det ble slått full alarm da det ble meldt om brann i smelteverket. Brannen i det elektriske anlegget hos Boliden Odda AS ble meldt kl. 23: oktober Årsaken til brannen var at kabelgater var begravd i pulver og var blitt Foto: Terje Lægreid utsatt for mekanisk påkjenning. Den øverste gatens support var presset ned i kabler på kabelgate under. Dette sammen med at kabler ikke fikk tilstrekkelig kjøling medførte til slutt kortslutning, forteller industri vernleder Jostein Sandal. Industrivernet rykket raskt ut til hend elsen. Siden situasjonen var så uavklart, ble det også besluttet å tilkalle det lokale brannvesenet. Brannen lyste kraftig opp området og det hele så dramatisk ut. Etter at sikringene ble lagt ut, var brannen lett å slukke. Det var kun kabler som ble skadet og hendelsen medførte ikke noe produksjonstap etter som denne delen av bedriften var stanset for vedlikehold, sier Sandal. NSO Fikk vinduer over seg Industrivernet gjorde det de hadde øvd på da en kvinne ble skadet på Gilje Tre AS i Dirdal 18. november i fjor. Vi hadde en ulykke i vår produksjon, og en ansatt fikk en palle med vinduer som veide 800 kg over seg, sier industri vern leder Torbjørn Gilje. Industrivernet ble varslet, og ga førstehjelp mens de ventet på ambulanse og legehelikopter. Under hendelsen fikk industri vernet vist hva de kan i alle ledd. Vi jobbet sammen med bered skapsgruppen, og hadde kontakt med pårørende, politi, Arbeidstilsynet og media, sier Gilje. Kvinnen fikk et kraftig støt i hodet, men det ble ikke påvist noen varig skade. NSO Arbeidsulykke på Kværner Stord Mandag 2. februar ble en mann funnet bevisstløs etter å ha blitt truffet av en vaier. Industrivernet ble varslet om hendelsen og at en person var bevisstløs. Vår innsats leder ga derfor vakta ordre om å varsle AMK umiddelbart, forteller industri vern leder ved Kværner Stord Alf Strand. Da industri vernet ankom skadestedet var vedkom m- ende allerede begynt å kvikne til igjen. Ambulanse og politi et var da på vei. Politiet hadde lagt ut saken på Twitter før de ankom skadestedet, og dermed var saken i media. Den skadde ble rutinemessig tatt med til sykehuset for kontroll, men ble etter kort tid utskrevet uten nevneverdig skade, sier Strand. NSO 6 Sikkerhet nr

7 KURS? Meland Odda Stord Dirdal Mannskap fra brannvesenet og Frank Mohn Flatøy samlet ved den nye bilen. Fra venstre innsatsleder Bjarte Sagstad, brannkonstabel Ole Vetås, innsatsleder Ørjan Sudmann, industriverneleder Tom Lilleskare og brannkonstabel Jan Tore Kolås. Foto: Livar Aksnes, Strilen Brannbil-samarbeid Industrivernet ved Frank Mohn Flatøy på øya Flatøy i Hordaland og Lindås og Meland brann og redning samarbeider om ressursene. En redningsbil fra brannvesenet er plassert her på bedriften. Dette er en prøveordning som skal gjennomgås i sommer, etter seks måneder, men jeg håper dette funger er så bra at det blir en varig ordning, sier industrivern leder ved Frank Mohn Flatøy, Tom Lilleskare, til Sikkerhet. Det lokale brannvesenet har flyttet til Alversund på fastlandet, så hvis det er en hendelse i Meland vil denne framskutte enheten kunne være på plass ti minutter før brannvesenet kommer med hovedbilene. Bilen inneholder blant annet spesial laget slukkeutstyr som kombinerer vann og skum på en slik måte at vannforbruket er langt mindre enn ved vanlig slukking med brannslanger. Dette er en vinn-vinn-situasjon der vi både styrker bered skapen på bedriften og brannvesenet i distriktet, sier bered skapsleder i brannvesenet Nils Medaas til avisen Strilen. Vi i industri vernet skal bruke bilen i øvelser, og har den som en del av bered skapen på dagtid, sier Lilleskare. Det er første gang brannvesenet på Lindås og Meland inngår en slik avtale med en lokal virksomhet. NSO NISIK - din totalleverandør av: Opplæring og øvelser Materiell Rådgivning ROS Vi har gode erfaringer med å gjennomføre kurs og andre aktiviteter ute hos kunden NOEN AV KURSENE VI TILBYR: Grunnkurs for industrivernmannskaper 24 timer 9-11 mars, Jæren 1-3 juni, Stord 8-10 juni, Jæren 5-7 oktober, Jæren Grunnkurs røykdykking 24 timer juni, Stord Utvidet sanitet 12 timer april, Jæren oktober, Jæren Sunnhordland ved behov Grunnkurs innsatsledelse 16 timer april, Jæren oktober, Jæren Kurs for orden og sikringspersonell 6 timer 19 mai, Tananger 27 oktober, Jæren Ta gjerne kontakt om det er andre ønsker- Hele landet. Besøk oss gjerne på for info og terminliste TLF. TORE KJELL Sikkerhet nr

8 Alle de 15 industrivernerne i Vik Ørsta har brannkompetanse. Her fra øvelsen 11. november Foto: Petter Sandnes, Vik Ørsta

9 Fugl Føniks Vik Ørsta gikk fra utgått utstyr og lite engasjement, til høyt kvalifisert personell og velorganisert industrivern med forankring i ledelsen. tekst og foto: Karoline K. Åbyholm Sikkerhet nr

10 organisering «Alle i industri verngruppa har gjennomført samme opplæring og de samme kursene, og alle kan i teorien alt de må kunne» Ambulansepersonell, skredekspert, brannfolk, elitesoldat Industri - vern leder Kjetil Ose tar en kunstpause. Det er tydelig at han er stolt når han ramser opp kompetansen og bakgrunnene til noen av industri vern personellet. Mange er vant til å stå i akutte og stressende situasjoner, og akkurat slike folk ønsker vi i industri vernet. Vi er opptatt av å utnytte kompetansen til folk, sier Ose, som også beskriver gjengen som svært engasjert og entusiastisk. Industrivernet ved Vik Ørsta er organisert så de er minst mulig sårbare, og har derfor hele 15 innsatsledere. Ikke prioritert Vik Ørstas filial i Ura ligger idyllisk til fem minutter fra Ørsta sentrum rett ved vannet og med majestetiske fjell på alle kanter. Virksomheten produserer metallobjekter til infrastruktur og ulike sikkerhets produkter; autovern, lysmaster og bergsikringsutstyr er bare noe av det de lager. Det har vært produksjon på om rådet i lang tid, og virksomheten har vært industri vernpliktig siden Men selv om vi har hatt industrivern lenge, var ikke industri vernet for ti år siden særlig prioritert, sier Ose åpenhjertig. Dårlig forankring i ledelsen, utgått utstyr, lite midler og lite engasjement gjorde jobben som industri vern leder vanskelig. Det var frustrerende å oppleve at «Vi tar høyde for skiftarbeid og sykdom» industri vernet ikke fikk gjennomslag for det vi ønsket og trengte, sier Ose. Takknemlige for NSO-innspill Vik Ørsta hadde et tilsyn fra NSO sensommeren 2014, og fikk flere avvik. Vi fant ut at det beste bare var å legge seg helt flate, vise alt av dokumentasjon og si: «Dette er situasjonen hos oss. Hva må vi gjøre for å bli bedre?» Dialogen vi har hatt i etterkant av tilsynet med NSO har vært ekstremt nyttig og lærerikt for oss, presiserer Ose. Min oppfatning er at mange virksomheter ser på NSO som en plagsom stein i skoen, og ikke helt ser poenget med industrivern. Jeg skal innrømme at vi hadde noe av den samme oppfatningen her for en tid tilbake, men nå er vi svært takknemlige for innspillene vi har fått fra NSO og synes de har vært en god ressurs å ha. Jeg oppfordrer andre industri vern ledere til å bruke NSO på samme måte. Når vi blir vist rundt på industriområdet, blir det tydelig at Vik Ørsta har mange utfordringer. Trucker med tung og knapt håndterlig last, smeltekar med flytende zink, varmeovner, løftemekanismer i taket, sveising og kjemikalier er bare noen av momentene de ansatte må forholde seg til hver dag. I gamle dager var det helt åpent rundt smeltekarene, og sannsynligheten for at man kunne få kjemikalier på seg var mye større. Nå er heldigvis virkeligheten annerledes da hele produksjonen Vik Ørsta AS, Ura Lager produkter og løsninger for trafikksikkerhet og infrastruktur: Autovern, lysmaster og bergsikrings utstyr. Kapittel 3-virksomhet med forsterkninger innen førstehjelp, brann vern og kjemikalievern. 126 sysselsatte, 15 av disse er i industri vernet. Alle i industri verngruppa har gjennomført samme opplæring og kurs, og alle kan gå inn som innsats ledere. Alle kan bistå ved hendelser hvor det trengs brann vern eller kjemikalievern. Har vært industri vernpliktig siden Vik Ørsta startet i 1947 og har tre anlegg: Ura, Hovden og Vik i Sogn. Administrasjonen m.m. ligger på Strømpeneset i Ørsta. 10 Sikkerhet nr

11 er modernisert og HMS har stått i fremste rekke ved utbygging og utforming av nye anlegg. Vik Ørsta avdeling Ura ligger idyllisk til ved vannkanten i Ørsta. Virksom heten har vært en hjørnesteinsbedrift i Ørsta siden den ble startet i 1947, og har skiftet navn flere ganger siden den gang. Tiltak etter brann Vik Ørsta fikk i 2011 erfare Murphys lov i praksis; det som kan gå galt, går galt. En dieseltruck stod parkert inne i galvaniseringen ved siden av noen trepaller som igjen stod rett ved en rør ledning med trykkluft. Trucken selvantente, pallene tok fyr og røret sprakk. Det var faktisk jeg som oppdaget brannen. Det var ikke mange på jobb, og da jeg så røyk oppå taket åpnet jeg en dør for å se hvor den kom fra. Flammene var 20 meter lange inne i produksjonshallen, og det var nesten umulig å se hvor de kom fra. I tillegg var det mye sot og røyk i lufta og jeg ble sort i ansiktet på noen få sekunder, forteller Ose. Brannen ble heldigvis slukket av det lokale brannvesenet før selve bygget tok fyr, noe som hadde vært særdeles skadelig for hele bedriften. Etter brannen ble det gjort flere tiltak for å redusere sannsynligheten for lignende episoder. Dieseltrucker må ha hovedstrømbryter. I tillegg har vi gjennomgått alle ladestasjonene for batteritruckene for å minimere brannfaren. Det har også blitt etablert flere enkle tiltak for å sikre mennesker og verdier. Vi setter alle gassflasker rett innenfor døra og markerer alle bygg med gass med et symbol slik at det er lett for brannvesenet å orientere seg når de kommer til oss, sier Ose, og legger til at de har et godt samarbeid med det lokale brannvesenet. Både når det gjelder øvelser, rutiner og innkjøp av utstyr som kan brukes, eller er anbefalt gjennom brannvesenet. Tre anlegg Vik Ørsta har to anlegg i tillegg til Ura; Én i adm. dir. hr industrivernleder teknisk 3 personer innsats leder lakk 3 personer innsats leder galve 3 personer lager 2 personer innsats leder lysmast 2 personer innsats leder kontor 1 person Virksomheten har brann som en av sine uønskede hendelser, og øver på brann flere ganger i året. Foto: Petter Sandnes, Vik Ørsta u Sikkerhet nr

12 organisering «Det at vi har hatt støtte i ledelsen har betydd veldig mye, og uten det hadde ikke resultatet blitt så bra som det er» Vik i Sogn og én i Hovden, den siste under en mil unna. Avdeling Vik har forsterket bered skap på kjemikalier, avdeling Hovden har grunnleggende beredskap, så vi har et mer komplekst risikobilde enn dem. Men vi har en tett dialog med dem om både utstyr og opplæring. Produksjonen er heller ikke lik på avdelingene. Vik i Sogn produserer mye av det samme som Ura, mens i Hovden blir noen av produktene start et på før de blir sendt til Ura for å ferdigstilles. Med forsterkninger innen kjemikalievern, førstehjelp og brann vern krever forskrift om industri vern mer av industri vernet ved Ura enn tidlig ere. Her har vi mye propan, truckkjøring, store og tunge objekter i tillegg til en lang herdeovn. Så det er mye som kan skje. Etter flere samtaler med NSO i forbindelse med den nye forskriften i 2012, ble vi enige om at vi burde ha tre forsterk ninger, og siden den gang har vi prøvd å få industrivernet opp på det nivået slik forsterkning krever. Alle kan alt Industrivernet i Ura består av 15 person er spredt utover de ulike av delingene, og Ose påpeker: Vi tar høyde for skiftarbeid og dersom noen er syke sørger vi alltid for å nok og riktig personell til stede. Selv om det er utpekt egne innsatsledere, kan i teorien alle i industrivernet lett hoppe inn i rollen om det skulle være nødvendig. Alle i industri verngruppa har gjennomført samme opplæring og de samme kursene, og alle kan i teorien alt de må kunne. Både innsatsledelse, brann vern og kjemikalievern. Dette gjør oss bedre rustet til å håndtere uønskede hendelser som kan skje. «Min oppfatning er at mange virksom heter ser på NSO som en plagsom stein i skoen, og ikke helt ser poenget med industri vern» Hva er det med måten dere har organisert industri vernet på som kan gi læring for andre virksomheter? Nettopp det at alle kan «alt», og at vi på den måten får bred og mye kompe tanse i gruppen. Ellers er vi opptatt av å spesialisere og spisse opplæringen og kursingen mot akkurat vår virksomhet og våre uønskede hendelser, så vi har ikke så mye generell opplæring. «Lønn» til industri vernet Ose tror industri vern-formen slik den er i dag vil endre seg. Jeg er overbevist om at virksomheter, spesielt de med forsterket industri vern, vil gå over til en mer og mer «proff» industri vernorganisering der kompetansen og tidligere erfaring må bli tatt hensyn til. Han er også skeptisk til at ordningen om å stille frivillig i industrivernet vil vedvare i fremtiden. Jeg tror en slik ordning kan være på vei ut på sikt. I og med at virksomhetene er ute etter spesialkompetanse, vil det også fremtvinge kompensasjon eller «lønn» for å være med i industri vernet. Jeg tror det vil bli vanskeligere å få tak i dyktige folk hvis de ikke føler de får noe igjen for det. Støtte i ledelsen Det var etter tilsynet i 2014 at det snudde for industrivernet på Vik Ørsta. Risikovurderinger ble gjort, kurs og øvelser ble gjennomført. Industrivernet gjorde en snu operasjon som også ble lagt merke til hos NSO. Hvordan har dere klart å gjøre så mye på så kort tid? Det at vi har hatt støtte i led elsen har betydd veldig mye, og uten det hadde ikke resultatet blitt så bra som det er. I fjor klarte vi endelig å sette fingeren på hva som er viktig og hvor vi skulle legge lista. Jeg anser industrivernet som 60 prosent ferdig, sier Ose. Nytt utstyr Hva må til for at det skal bli 100 prosent? Vi mangler litt på utstyrs siden og hvordan vi kan optimalisere dette. Området vårt er nesten én km langt, så det er lite hensikts messig u 12 Sikkerhet nr

13 Personlig verneutstyr står i høysete hos Vik Ørsta. Øverst: Innsatsleder Odd Arne Blomberg (t.v.), industrivernleder Kjetil Ose og produksjonsdirektør Henning Andre Melle er godt fornøyd med industrivernet, men synes fortsatt de har litt igjen. Et galvaniseringsanlegg med flytende metall kan føre til flere uønskede hendelser som blant annet personskader. Sikkerhet nr

14 organisering Gir en trygghet for virksomheten med lange brannslanger i tilfelle brann. Da er det bedre med noen mobile enheter som vi raskt kan få ut til hendelses stedet. Om vi skal rulle ut 400 meter med brannslanger blir vi jo stående å rulle lenge etter at brannvesenet har kommet på plass, og da er det ofte for sent, sier Ose. Innsatstiden for industri vernet er gjennom risikovurderinger og erfaringer satt til 1-7 minutter, og dermed må de ha utstyr som er dimensjonert for hurtig bruk og forflytting. Vi er helt klare på at vi skal være fremst ved bruk av ny tekno logi innen materiell og utstyr. Vi er hele tiden på utkikk etter moder ne og mer effektive løs ning er enn hva det gamle tunge utstyret kan gi oss. Da Vik Ørsta skulle etablere for sterk et industri vern, var produksjons direktør Henning Andre Melle (bild et) aldri i tvil; dette måtte ledelsen være positive til. Vi så at virksomheten og produk sjonen hadde en del sårbarheter, så her var det bare å snu seg rundt og dimen sjonere etter behovet vårt. Brannen i 2011 ga oss også nyttige erfaringer vi har tatt med oss videre. Melle understreker at et velfunger ende industri vern gir en trygghet for virksomheten. Vi har jobbet mye med HMS de siste årene, og vi ønsker å ha et rykte om å være en sikkerhetsbedrift, både overfor kunder og internt. Det er viktig at ledelsen er til stede og tilrettelegger for et godt industri vern og er villige til å investere. Han er enig med industri vern leder Ose at de har et stykke igjen, men han ser lyst på industri vernets fremtid. Nå må vi vise at industri vernet vårt ikke er en «døgnflue», og at vi kan holde arbeidet og framdriften oppe. Industrivernet har full støtte fra vår administrerende direktør Kjetil Nesset og resten av ledergruppa! s årba rhet er v erdi er foto: bigwavephoto r isik o 14 Sikkerhet nr t rusler MELD INN DIN VIRKSOMHET: Øk din kunnskap og bli en del av nettverket i forebygging av kriminalitet, i og mot næringslivet.

15 NSOs stalltips Foto: NSO arkiv «Selvstudium» er lurt En kvalifisert og dyktig innsats leder er nødvendig for å ha et godt organisert industri vern, også i virksomheter med grunnleggende industri vern. Innsatsledere skal være drillet i bered skapsplanen og være kvalifisert i å lede eget innsatspersonell, og kunne samarbeide med nød etatene. For å bli kompetent kan kursing være nødvendig: Hvem arrangerer kurs, hvor mye koster dette og har vi mulighet til å ta personell ut av produksjon? En løsning kan være «selv studium»: Kommende innsats leder lærer seg bedriftens planverk, herunder risikovurderinger og dimensjonerende hendelser, og leser nødvendig faglitteratur. For å dokumentere kunnskapen bør innsatslederen avlegge en skiftelig test som godkjennes av virksomheten, for eksempel industrivern leder, og arkiveres. Øvelsene blir en verifikasjon på innsats leders kvalifikasjoner. Per Martin Ødegård, seniorrådgiver Dimen sjoner rett Industrivernet skal org ani seres med tilstrekkelig antall innsatspersoner. Antallet bestemmes av hvilke uønskede hend elser dere må kunne håndtere, så spør dere selv: Hvor mange må vi være for å kunne håndtere den alvorligste personskaden vi gjennom risikovurderingen har kommet fram til at kan skje? Holder det med to-tre personer? Hvor mange må vi være for å kunne håndtere branner? Må vi være fem-seks personer for å klare slange utlegg, begrense og starte slukking? Hvor mange må til for å kunne håndtere kjemikalier på avveie? Svarene vil hjelpe dere å finne riktig antall personer til industri vernet. Virksomheten må dim en sjonere med det scenarioet som krever flest personer. Ikke glem å ta høyde for fravær dere må legge til et par person er for å kunne ivare ta robustheten. Inger H. Bye, juridisk fagsjef Rask og effektiv innsats Det er mange regler og føringer for hva som skal gjøres og bør gjøres når industri vernet skal organiseres i virksomheten. Utfordringene er mange. Enkeltpersoner og grupper skal forberedes til rask og effektiv innsats. Forberedte konkrete tiltak (bered skap) skal etableres og innarbeides. Varsling, utrykning, identifisere situasjonen, ybegrense negativ utvikling, iverksette innsats, samordne ulike tiltak, informere, samarbeide med nødetater. Det er mange hensyn å ta og mange oppgaver å ivareta. Internkontrollforskriften stiller krav som er til god hjelp og en betingelse for å sikre tilpassede, leve dyktige og robuste industri verntiltak: forankring i virksom heten identifisering av behov medvirkning og eierskap god kommunikasjon og informasjon fordeling av ansvar, oppgaver og roller tilpasset styringssystem Bjørn Egil Jacobsen, spesialrådgiver Sikkerhet nr

16 organisering Fellesskapet er viktig for industri vernet Industrivernerne i Kongsberg Teknologi park kommer fra ti virksomheter og er delt inn i fire lag, men de kjenner hver andre godt. tekst og foto: Karoline K. Åbyholm Det å forstå hvordan industrivernet ved en næringspark er organisert, kan være en utfordring for de fleste. Men ikke for industri vernleder ved Kongsberg Teknologipark, Willy Amundsen. Det er ikke små områder det er snakk om. Selve teknologi parken er på 500 mål. I tillegg kommer «Arsenalet», som ligger tre km unna, på 230 mål. I teknologiparken er det registrert åtte industri vernpliktige virksomheter og det er to i Arsenalet. Det er til sammen 40 virksomheter på området. Med rundt ansatte i hele teknologiparken er det nok å passe på. Nye virksomheter plikter å være med på fellesskapet allerede ved leiekontrakten. Tidligere beregnet vi industrivern personellet i forhold til antall ansatte i de enkelte virksomhetene, men det er ikke lenger hensiktsmessig. Nå ser vi heller på hvor mange og hva slags uønskede hendelser som kan inntreffe når vi velger ut hvor mange som skal være med i industrivernet fra de ulike virksomhetene, sier Amundsen. Siden «tidenes morgen» Kongsberg Teknologipark ble etablert da sølvverksindustrien hadde en dårlig periode, og startet opprinnelig som Kongsberg Våpenfabrikk i Det ble blant annet produsert Kragh Jørgensen-våpen her, som også var hovedvåpenet for den amerikanske hæren, forteller Amundsen mens hans viser fram «skryteveggen» i administrasjonsbygget. Mye har forandret seg siden den gang, og med mange virksomheter på samme plass er det nok av hendelser som kan skje i teknologiparken. Vi har vært industri vernpliktige siden «tidenes morgen», men da var det brann- og sanitetsdelen som ble mest prioritert. Industrien har endret seg, og det er ikke så mye produksjon og industri som det var før. Nå jobber det mange ingeniører og sivil- u 16 Sikkerhet nr

17 Stemningen er god blant mannskapet på lag A. Fra venstre, bakerst: Ole Bjørn Apeland, Anders Næss, Roy Tollefsen, Daniel A. Edvardsen, Geir Johansen og Magne Edvardsen.

18 organisering «Vi fikk full støtte fra de eksterne etatene og våre egne ledere, og vi fikk det vi ønsket oss av utstyr og opplæring» ingeniører her, men det kan likevel skje ting. Amundsen forteller at de har fire ulike lag med innsatsmannskap hvorav tre av lagene går i vaktturnus på hovedparken og det fjerde er fast på Arsen alet. Alle lagene har innsats leder og stedfortredende innsats leder. I tillegg finnes det støttetjenester som blant annet egen vaktstyrke som ivaretar orden og sikring, og bedrifts helse tjenesten som bistår ved personskader og akutt sykdom. Vi har også en innsats leder for IKT. En slik hendelse kan gjøre mye mer økonomisk skade enn en fysisk hendelse. Vi er vanligvis 30 innsatsmannskaper herav 23 røyk-, gass- og kjemikaliedykkere, men med støttefunksjonene har vi ressurser tilsvarende rundt det dobbelte, sier Amundsen. Det er litt av en kabal å holde styr på! Ja, jeg misunner ikke Willy den jobben, smiler stedfortredende industrivern leder Magne Roar Nordhus, som også er leder for vaktstyrken. Sosialt samhold Nå må dere smile! Alle må synes på bildet. Kanskje vi burde flytte brannbilen litt lenger til høyre, så slipper vi å se bilene i bakgrunnen? Willy Amundsen instruerer og oppmuntrer industri verngruppen ved Arsenalet. Skal ikke du være med på bildet da, Willy? Spør Ole Bjørn Øverland spøkefullt. Nei, det er jo dere som må vise dere fram, roper Willy tilbake, på trygg avstand fra kameralinsa. Det er lett og ledig stemning mellom alle i industri verngruppen, og Amundsen trekker fram det gode samholdet som et viktig moment for et velfungerende industrivern. Når det skjer en hendelse betyr det så uendelig mye at man kjenner personen som har blitt utsatt for noe, eller at personen du skal slukke brannen sammen med ikke bare er et navnløst ansikt. Samholdet og fellesskapet er veldig viktig for vårt industri vern. Vi har flere sosiale sammenkomster i løpet av året, blant annet en tur på høsten pluss julebord med ledsager, sier han og legger til at de har venteliste over folk som vil være med i industri vernet. Øver ofte med brannvesenet Industrivernet har et godt samarbeid med nødetatene i kommunen. De har egne øvelser med politiet, og i tillegg til å øve sammen med Kongsberg Brannog Redningstjeneste (KBR) bistår også industrivernet brannvesenet. Det blir et par oppdrag i løpet av et år, og KBR samarbeider med industrivernet om å utarbeide årlige øvelsesplaner. KBR har ansvar for gjennomføring av 40 øvelser i 2015, og 24 av disse er samøvelser mellom KBR og industri vernet, sier Amundsen. Industrivernet øver hver mandag morgen utenom ferieperiodene, og Amundsen tror mannskapene setter pris på å bruke så mye tid på å vedlikeholde ferdighetene sine. Kongsberg Teknologipark Næringspark med 40 virksomheter, av dem er 10 industri vernpliktige. Bygningsmassen er 300 mål. Selve teknologiparken er på 500 mål. I tillegg kommer «Arsenalet» på 230 mål ansatte, 30 av disse er i industri vernet hvorav 23 er røyk -, gass- og kjemikaliedykkere. Med støttefunksjonene har industrivernet ressurser tilsvar ende rundt det dobbelte. Har også egen IKT-innsats leder (les mer på side 21). Industrivernpliktige siden Ble etablert da sølvverksindustrien hadde en dårlig periode, og startet opprinnelig som Kongsberg Va penfabrikk i Selskapet var 100 prosent statseid fram til Sikkerhet nr

19 Jeg tror folk setter pris på å være i industri vernet. De tilegner seg masse nyttig kunnskap og mange setter pris på å få et avbrekk fra sin vanlige arbeidshverdag for å jobbe med bered skap, sier Amundsen. Industrivernet har et godt samarbeid med brannvesenet, og øver sam men med dem 24 ganger i året. I tillegg øver industrivernet hver man Foto: Willy Amundsen, Kongsberg Teknologipark dag utenom ferieperiodene. industrivernleder redningsstab Støtte hos ledelsen Amundsen har jobbet i parken siden 1979 og fra 1984 med industri vern, først som brannog bered skapsleder og nestkommanderende industri vern leder, og de siste 15 år som industri vern leder. De første årene var situasjonen en litt annen enn i dag. Industrivernet lå så godt som nede og vi hadde behov for å stable det på beina igjen. Det var en kamp å få den første brannbilen vår. I 1987 ble det akkord i Kongsberg Våpenfabrikk, de tidligere divisjoner ble etablert som egne sel skaper og området organisert som næringspark. Vi ønsket å videreføre og bygge opp den eksi ster ende bered skapen til gjeldende standard er og regelverk. Løsningen ble å invitere NSO, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (dagens DSB, jour.anm.), forsikringsselskapet og ledelsen i de nyetablerte selskapene til et møte. Her la Amundsen og industri verngruppa fram hva de ønsket og med gode begrunnelser. Vi fikk full støtte fra de eksterne etatene og våre egne ledere, og vi fikk det vi ønsket oss av utstyr og opplæring. Vi fikk også god rabatt hos forsikringsselskapene hvis vi videreførte system et vi hadde fordi de så at det lønte seg for oss å ha en god egenbered skap. For å få gjennomslag for ting er nøkkelen å ha forankring i topp ledelsen. Hvis man bare har gode nok argumenter, kan ikke ledelsen si nei, humrer Amundsen. nestkommanderende industrivernleder lag a 7 personer lag b 7 personer lag c 7 personer skiftlag gan lag d arsenalet 7 personer støtte tjenester personell fra de andre lagene Hvert lag har 7 personer, skiftlaget på GAN består av eksisterende GAN personell på lag A, B og C når de jobber skift utenom ordinær dagtid. Kongsberg Teknologipark er på rundt 730 mål til sammen. Inne på fabrikk området ligger det et grønt område, som huser en kommunal kirke gård (!) som har eksistert fra før parken ble etablert. Foto: Mediafoto as Sikkerhet nr

20 organisering «Det er en kjempefordel for industrivernet og også andre som ikke kjenner til kjemikaliene det er snakk om» Lagde data blader selv Viktig informasjon om farlige kjemikalier er plassert der den trengs mest: Ved stasjonen. Kjemiingeniør i GKN Aerospace Urszula Jaciszyn savnet datablader over bedriftens egne prosess bland inger av kjemikalier ved virk som heten. Så hun tok like godt initiativ til å lage disse selv. Det finnes lover og regelverk for produksjon, lagring, transportering og bruk av kjemikalier, men i virksomheter får prosessblandinger ofte lite oppmerksomhet, sier Jaciszyn, som var koordinator for arbeidet ved GKN Aerospace. Lett tilgjengelige datablad De utviklet datablader for alle kjemikaliene som virksomhetene håndterer og hvordan disse stoffene samspiller med hverandre. Ved stasjoner hvor de farligste kjemikaliene blir håndtert er databladene til disse lett tilgjengelig om det skulle skje en hendelse. Bedriften har for øvrig et godt etablert stoffkartotek, men dersom det skjer noe har man ikke tid til å slå opp på dataen eller lese i karto teket. Derfor er databladene for de farligste stoffene plassert i beholdere ved de enkelte etsebadene så man lett kan få tak i dem, sier Jaciszyn. Fornøyd industrivernleder Willy Amundsen roser Jaciszyns og teamets arbeid og mener de har gjort en uvurderlig jobb for sikkerheten. Dette har hatt stor betydning for å redusere risikobildet betraktelig. Det er en kjempefordel for industrivernet og også andre som ikke kjenner til kjemikaliene det er snakk om. Urszula Jaciszyns arbeid er et eksempel til etterfølgelse, sier Amundsen. Samarbeid i alle ledd Databladene blir kontinuerlig oppdatert eller opprettet, alt ut ifra hvilke stoffer som kommer inn på bestilling fra kunder. Jaciszyn presiserer at prosjektet var et samarbeid mellom flere, og trekker fram dette som det viktigste for å få til et godt arbeid. Om noen andre ønsker å få til noe lignende ved sin virksomhet er samarbeid i alle ledd og å involvere andre det aller viktigste. I tillegg må man gi god informasjon. Jeg opp lever at de ansatte i GKN Aerospace blir mer nysgjerrige og vil vite enda mer om stoffene vi jobber med etter dette prosjektet dét er en av flere gode bivirkninger, smiler Jaciszyn. NSO Et eksempel til etterfølgelse, og en kjempefordel for industrivernet, sier Willy Amundsen om Urszula Jaciszyns arbeid med databladene. Hos GKN Aerospace er databladene lett tilgjenglige i hvite rør på stasjonene hvor det blir håndtert farlige stoffer. Foto: Urszula Jaciszyn 20 Sikkerhet nr

21 Kongsberg Tekonologiparks driftssentral viser dagens kompleksitet både kommunikasjon og produksjon er avhengig av at teknologien fungerer. Industrivernet i Kongsberg Teknologi park har identifisert at en IKT-hendelse kan gjøre vel så mye skade som en fysisk ulykke. Derfor har industri vernet en egen innsats leder for IKT. Foto: Willy Amundsen, Kongsberg Teknologipark Imponerte over Kongsberg IKT og sikring hører med i en risiko analyse, mener direktørene. tekst: Karoline K. Åbyholm Både direktøren i NSO og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) roser Kongsberg Teknologipark for å ta med IKT-hendelser i risikovurderingene. Det at en industri vernpliktig virksomhet også har tenkt på IKThendelser, og sågar har en egen innsats leder for det, synes vi er veldig bra. Dette viser at virksomheten tenker helhetlig sikring, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR. Han mener det er viktig at industrivernpliktige virksomheter ikke bare tenker forebygging og håndtering av ulykker, men også har en grunnsikring og bered skap for tilsiktede uønskede handlinger. Forskjellen mellom ulykker og tilsiktede handlinger er at villede handlinger er vanskelig å beregne sannsynligheten av. Her må man ha en god grunnsikring, og konsentrere seg om sårbarheter og konsekvens, sier Eriksen. Må også øve på security Direktør i NSO Knut Oscar Gilje er Knut Oscar Gilje, direktør i NSO, påpeker at fremmede kan ta seg inn i IKTstyringssystemer og utløse fysiske hendelser. positiv til at virksomheter i stadig større grad tar IKT-sikkerhet og trusler mot denne på alvor. Tiltak må bygge på virksomhetens egne vurderinger og være tilpasset når det gjelder både kapasitet og kapabilitet. At Kongsberg Teknologipark nå etablerer dedikerte funksjoner på dette området virker fornuftig og forbilledlig, sier Gilje, og mener IKT- og sikringsrelaterte hendelser er en naturlig del i en risikoanalyse. Det er mulig å tenke seg at fremmede tar seg inn i IKT-styringssystemer og kan utløse ukontrollert trykkoppbygging og varme utvikling i prosess anlegg. Hvordan håndterer virksomheten en situasjon der kontroll rommet ikke lenger har oversikt over produksjonsanlegget? Er scenariene relevante må de beskrives og øves på. Når det gjelder tiltak mot mer tradisjonell kriminalitet, som innbrudd og tyveri, vet vi at god fysisk Jack Fischer, direktør i NSR, framhever at NSR kan hjelpe virksomheter som vil beskytte seg mot IKThendelser. sikring vil gi god effekt på både safety og security. Et godt sikret, ryddig og godt belyst industri område er tryggere å bevege seg på for ansatte, leverandører og gjester. Det er tilsvarende ikke så attraktivt for de med skumle hensikter. Rådgivning NSR ønsker å være en ressurs for virksomheter som ønsker å gjøre seg bedre rustet mot security-relaterte hendelser. NSR har som målsetting å gjøre virksomhetene i stand til å sikre seg mot kriminalitet og andre sikkerhetshendelser. Dette gjør vi gjennom rådgivning, kurs, seminarer og konferanser. Gjennom NSRs hjemmeside og vårt nyhetsbrev vil virksomhetene også få tilgang til nyttige publikasjoner og veiledende artikler, både fra myndighetene og NSRs egne, sier Eriksen. Sikkerhet nr

22 organisering Optimal krisehåndtering Hvordan ledelsen håndterer en krise vil påvirke alle i organisasjonen over lang tid enten positivt eller negativt. Industrivernet bør organiseres for å håndtere alle ledd i en krise best mulig Kriser i industribedrifter kan utløse omfattende skader på mennesker og miljø, samt økonomiske, sosiale og omdømmemessige kostnader. Den enkelte industri vern leder må rigge sin organisasjon for krise. Da er det viktig at frivillige innsats ledere, innsatsmannskap og personell i redningsstab er fysisk og mentalt forberedt. Fire hovedprinsipp Over tusen industribedrifter har et lovpålagt ansvar om å utvikle et lokalt industri vern. Ved brann, ulykker, gassutslipp og eksplosjon er hurtig førsteinnsats avgjørende. Bare i 2012 ble bedriftenes egenbered skap satt i aksjon over tusen ganger, der nærmere 7 av 10 aksjoner hadde en konsekvens reduserende effekt (NSOs årsrapport 2013). Som industri vern leder må du organisere industri vernet ditt med utgangspunkt i fire etablerte hovedprinsipp (St. meld. nr. 29, 2012): Ansvarsprinsippet: Den som har ansvar i en normalsituasjon har også ansvar i en krise. Likhetsprinsippet: Organisasjonen man opererer med til daglig, skal være mest mulig lik den man opererer med i en krise. Nærhetsprinsippet: Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå nærmest krisen. Samvirkeprinsippet: Organisasjon en har et selvstendig ansvar for best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter. Viktig med god krisehåndtering Som leder har du altså ansvaret både i hverdag og krise der bered skap på både taktisk, operativt og strategisk nivå skal være en naturlig del av deres virksomhet og integreres i den daglige driften. Robuste og sikre organisasjoner har ledere som prioriterer og setter krav til sikkerheten og tilfører kunnskap til de ulike beredskapsnivåne. Med en tilpasset beredskap blir dine prioriteringer enda viktigere. En krise som håndteres mangelfullt kan, foruten risikoen for omgivelsene, skade bedriftens merkenavn, medføre granskning og/eller etter forskning, utløse erstatningsansvar og langvarig negativ eksponering. Mangelfull krisehåndtering vil påvirke alle i organisasjonen over lang tid. En godt håndtert situasjon vil skape samhold og utvikle en positiv organisasjonskultur. Der de ansatte 22 Sikkerhet nr

23 Du må kjenne dine oppgaver så godt at du handler automatisk rett når alarm en går og ikke blir stresset og løper fra situasjonen. Hold hodet kaldt og tving deg selv til å tenke fremover. Illustrasjon: Shutterstock ser at bedriften har godt planverk og en effektiv bered skap påvirkes arbeids miljøet i positiv retning. Krisehåndtering i første linje Innsatspersonell må hurtig tilpasse seg når de skal gå fra sitt daglige virke til aktiv krisehåndtering på taktisk virksomhetsnivå. Det vil ikke være slik at man kan «gjøre så godt man kan» i en reell krise. Til det er mestring av komplekse og kritiske hend elser for krevende. Alle nivå i bedriften trenger kompetanse i krise hånd tering; fra styreleder til røyk dykker. I en krise vil den enkelte oppleve ulike fysiologiske og psykologiske stressreaksjoner, reaksjoner som reduseres med aktiv mental forberedelse. En måte å forberede seg på er å visualisere scenario eller se for seg en mental film av for eksempel en definert fare og ulykkessituasjon. Da vil du raskere kjenne risikobilde igjen i en reell situasjon. Det er også nyttig å drive mental krisetrening med sjekklister, der du bryter ned aktuelt planverk i enkle oppgaver. Din utfordring er å kjenne dine oppgaver så godt at du handler automatisk når alarmen går. Når vi skal organisere innsatspersonellet må vi dimensjonere bered skapen med utgangspunkt i vår risikovurdering. Det viktigste i dette arbeidet er å organisere krisetrening og mange små øvelser som skaper en felles situasjonsforståelse hos personellet. Bygg på definerte scenario og visualiser slik risikovurdering for de ansatte. Legg gjerne inn mental trening på enkelte scenario på vei til jobb eller på vei inn i garderoben, uavhengig av om du er innsatsmannskap eller krise leder. Er du leder er det uansvarlig ikke å forberede seg mentalt. Tenk proaktivt Når en situasjon skal vurderes av en innsats leder på vei inn i situasjonen er faktorene tid og risiko hovedkomponentene i en situasjonsvurdering. En nyttig skrivebordsøvelse for innsatsledere er å gå gjennom utvalgte scenario fra risikovurderingen og gjøre en realistisk vurdering av hvilke ressurser som kan oppskaleres i løpet av én time. Når det er gjort vurderer du/ dere hva du realistisk mener du kan utrette som innsats leder i løpet av 15 minutter. I realistiske øvelser og reelle kriser er det avgjørende at du på vei inn i situasjonen stanser og får overblikk. Velg en synlig, men tilbaketruk- u Sikkerhet nr

24 organisering «En kritisk hendelse i din bedrift kan kun håndteres dersom du har organisert en robust bered skap» ket posisjon å lede fra og reduser din egen stresspåvirkning. Kontroller pusten og tving deg selv til å tenke fremover. Sørg for at nød- og bered skapsetatene får tidskritisk informasjon og gjør deg klar for å ta i mot de første enhetene. Still deg selv spørsmålet: Hva kan du utrette de neste 15 minuttene? Hva kan du utrette den neste timen? Når du tvinger deg selv til å tenke proaktivt øker du din situasjons forståelse slik at du ikke blir fanget av de umiddelbare oppgavene du må løse der og da. Du har et viktig ansvar for både å lede andre og formidle tidskritisk informasjon internt og eksternt. Det er et krevende arbeid som krever disiplin. «Worst case»-scenario Tett opp til hendelsen må krisehåndteringen organiseres, og her har vi dårlig tid. Prioriter situasjonsvurdering, etabler nødvendig kontakt med interne og eksterne ressurser, deleger oppgaver og gi tydelige ordre internt. Oppstår det definerte «worst case»- scenario eller en situasjon du som leder vet at virksomheten ikke er forberedt på, må du ta et enda tydeligere ansvar. Hold en kort innledende orientering med situasjonsvurdering. Beskriv konkret oppgavene som må løses og definer så individuelle oppgaver med teknikker for mental krisetrening: «Se for deg at du nå skal X (visualisering)», «Når du kommer frem så X og X (mental filming)» eller «Du skal gjøre X, X og X (mental sjekkliste)». Krisestaben må organiseres raskt For virksomheter med redningsstab er det sentralt med en organisering der denne kan settes svært hurtig. Der bedriftens kriseledelse er industrivernsleders ledergruppe er det like viktig med en oppdatert varslingsliste og et forhåndsdefinert stabsrom med situasjonstavler og nødvendig teknisk utsyr. Utstyret må til enhver tid være klart og stab kunne settes i løpet av minutter. Dere bør ha gjennomført trening på strategisk kriseledelse i forkant slik at grunnleggende møteregler, kjente ledelsesutfordringer og sentrale områder i ledergruppen er kjente. I tillegg til å ha definert stabsrom må det være lagt en plan for ekstern kommunikasjon, sted for presse konferanse, herunder definert arbeids område for media. Det må ha vært utviklet en strategi for bruk av sosiale medier og hvordan man skal informere eiere, styre, pårørende og andre interessenter og rekkefølgen for dette. Når staben er satt er krisen et faktum og det kan være lite rom for påvirkning av selve hendelsen. Strategisk kriseledelse bør derfor også sørge for at det gjennomføres risiko vurderinger og øvelser med utgangspunkt i disse da arbeidet med bered skapsplanlegging fungerer som organisasjonens mentale bered skap. Potensielle og aktuelle scenario Virksomheten bør også gjennomføre en risikoanalyse i tråd med norsk standard for å identifisere nye potensielle sikringsbehov gjennom aktuelle security-scenario som skytehendelser, bombetrussel og andre scenario som kan rettes mot bedriften og deres ansatte. På strategisk krisenivå ligger det viktigste arbeidet i forkant. Når stab er satt er det en nyttig tommelfingerregel: å holde statusmøte minimum hvert tiende minutt (presentasjon av oversiktsbilde) definere aktuelle milepæler i forhold til scenarioet (for eksempel evakuering, varsling) definere vendepunkt («point of no»-return). Som bedrifts leder bør også dette være organisert på forhånd gjennom predefinerte handlingsmønstre på henholdsvis taktisk, operativt og strategisk nivå. En kritisk hendelse i din bedrift kan kun håndteres dersom du har organisert en robust bered skap. Ole Andre Bråten Kriserådgiver, driver konsulent- og rådgivings selskapet Orgsec. Han er forfatter av blant annet Håndbok i krisehåndtering. 24 Sikkerhet nr

25 annonser hos oss.indd :25:50 Din annonse her? Leverer du tjenester og produkter innen sikkerhet? En annonse i Sikkerhet når viktige kunder i industrien! Utgiver: Næringslivets sikker hetsorganisasjon (NSO) og Nær ingslivets Sikker hets råd (NSR) Opplag: 5.300, fire nummer årlig Lesere: Ansatte i virksomheter med industri vern, medlemmer i NSR samt andre organisasjoner og virksomheter. Innhold: Industrivern og beredskap, sikkerhet innen industriulykker, kriminalitet/terror og IKT. Utgivelser 2015 nr bestill frister lever hos leserne uke uke uke 49 Pris: Rabatt ved flere innrykk! innside omslag A helside A halvside A Levering/utforming: Bestilling og levering sendes Altern kommunikasjon: Leveres som pdf, 300 dpi. Farge: CMYK ISOcoated_v2_300_eci.icc Altern kommunikasjon kan utforme annonsen etter avtale. Lever mater iale to uker før bestillingsfrist. Helside: 210 x 297 mm + 4 mm eller 198 x 285 mm Halvside: 148,5 x 210 mm + 4 mm eller 136 x 198 mm (ligg /stående) Sikkerhet nr

26 Bli oppdatert: Kom på et NSO-kurs i 2015! På årets første kurs i industrivernforskriften var deltakerne godt fornøyd med utbyttet. Alle mente fremdriften på kurset var lett eller grei å følge. Foto: Harald J. Bergmann 11 deltakere på årets første kurs Deltakerne på NSOs kurs Industrivernforskriften ønsket alle å lære mer om forskrift om industri vern. Kurset gikk av stabelen 27. januar på Gardermoen. I tilbakemeld ingene fra deltakerne i etterkant av kurset svarte alle at frem driften på kurset var lett eller grei å følge. «Kurset var klargjørende for meg» «Burde ha satt av mer tid på kurset da det ofte blir en del diskusjoner og drøftinger rundt de forskjellige temaene. Vi hadde kurs fra kl Kanskje man skulle ha holdt på til kl. 17?» Deltakere på kurset Industri vernforskriften Kurset er et tilbud til industri vern ledere som har behov for innsikt i forskrift om industri vern, hvilke oppgaver en industri vern leder må løse og hvordan et industri vern skal dimensjoneres. Andre med bered skapsansvar og de som har behov for å oppdatere seg vil også få utbytte av kurset. Kurset består av fore les n inger og gruppe oppgaver. Det kreves ingen for kunnskaper. 27. jan. Gardermoen 17. feb. Bergen 21. apr. Gardermoen 19. mai Gardermoen 8. sept. Gardermoen 29. sept. Stavanger 20. okt. Gardermoen 24. nov. Gardermoen Risikovurdering i praksis Kurset presenterer en lett forståelig metode for å kartlegge, beskrive, analysere og evaluere risiko i egen virksomhet. Det blir brukt mye tid på diskusjoner og gruppearbeid. Etter å ha gjennomført kurset vil du kunne bidra aktivt til virksomhetens arbeid med risikovurdering. Kurset er spesielt tilpasset industri vern ledere og eventuelle nestledere, men er også egnet for personell med ansvar for drift, produk sjon og HMS forøvrig. Sted: Asker mars mai sept okt. JANUAR FEBRUAR MARS APRIL uke M T O T F uke M T O T F uke M T O T F uke M T O T F Sikkerhet nr

HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE?

HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE? Kunde X - Sjømat Page 1 HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE? Frank Skapalen, BDO Ulik situasjonsforståelse Ikke klar nok ledelse Manglende informasjonsdeling Manglende ressurser Svak informasjonshåndtering 2Sid

Detaljer

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Fastsatt 00.00.2011 av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45

Detaljer

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Beredskapsdagen 2014 Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Vi spurte våre 1000 medlemmer gjennom en Quest Back 94 responderte Hva svarte de? Er næringslivet opptatt av god beredskap? Har næringslivet

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

«Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver

«Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver «Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver 06.09.2017 Innhold Innledning Faglig grunnlag for presentasjonen Hva er en krise? Prinsipper for krisehåndtering

Detaljer

Du må vite hva du vil ha, for å få det du trenger!

Du må vite hva du vil ha, for å få det du trenger! Du må vite hva du vil ha, for å få det du trenger! Presentasjon NSOs fagseminar 2015 Gaute Lorentzen Plassjef Mantena Grorud Hva er Mantena? Mantena viderefører en lang tradisjon innen jernbanedrift i

Detaljer

Beredskapsledelse. Hvordan forbedre effektivitet og samvirke? PREPARED. Sikkerhetssymposiet 2016 Jo Tidemann

Beredskapsledelse. Hvordan forbedre effektivitet og samvirke? PREPARED. Sikkerhetssymposiet 2016 Jo Tidemann Beredskapsledelse Hvordan forbedre effektivitet og samvirke? Sikkerhetssymposiet 2016 Jo Tidemann PREPARED. Er dere forberedt? Skal snakke om Helheten Samvirkeprinsippet Viktige elementer Grep dere kan

Detaljer

Kongshavnveien OSLO Dato: Vår ref.: 2015/483-2/BJA Deres ref.:

Kongshavnveien OSLO Dato: Vår ref.: 2015/483-2/BJA Deres ref.: Side 1 av 5 SISTERNE DRIFT DA Kongshavnveien 20 0193 OSLO Dato: 07.12.2015 Vår ref.: 2015/483-2/BJA Deres ref.: Rapport etter storulykketilsyn Vi viser til felles tilsyn av Sisterne Drift DA, Ekeberg oljelager

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet. Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017

Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet. Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017 Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Samordningsansvar på nasjonalt nivå

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

Beredskap i Jernbaneverket

Beredskap i Jernbaneverket Retningslinje Godkjent av: Hiis-Hauge, Rannveig Side: 1 av 8 1. HENSIKT OG OMFANG 1.1. Hva vi mener med «beredskap» Jernbaneverket har ulike typer beredskap, beskrevet nedenfor: Beredskap Referanse Forskriften

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid

Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid Fredrikstad kommune Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid Vedtatt av Bystyret 15.09.2016, sak 83/16 Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Bystyret 2016-09-15 2020-09-15

Detaljer

Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret. Kommunekonferansen 2016

Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret. Kommunekonferansen 2016 Ny organisering av brannog redningsvesenet og konseptutredning for Sivilforsvaret Kommunekonferansen 2016 Cecilie Daae, direktør DSB 20. mai 2016 Foto: Johnér Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Høring - forslag til ny forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter

Høring - forslag til ny forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Kåre Løvdal, tlf. 33412776 1 av 5 Adressater iht vedlagt liste over høringsinstanser Arkivkode 800 Høring - forslag til ny forskrift

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Elisabeth Danielsen fylkesberedskapssjef Beredskapskonferanse for skole- og barnehageeiere 14. mai 2013 Disposisjon Prinsipper for samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

ØVINGDSDIREKTIV. Stor øvelse. Øvelse XX

ØVINGDSDIREKTIV. Stor øvelse. Øvelse XX ØVINGDSDIREKTIV Stor øvelse Øvelse XX 1 1. Situasjon Direktivet for øvelse «XX 20XX» gir bestemmelser, veiledning og informasjon for alle aktører som skal delta under øvelsen. Det forutsettes at direktivet

Detaljer

Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel. Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel. Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Formålet med beredskapsplan? Formålet er å beskrive: Hvem, gjør hva,

Detaljer

24.10.13. ROS analyser. Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp

24.10.13. ROS analyser. Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp ROS analyser Har virksomhetene gode nok beredskapsplaner? Grete Aastorp 1 Safetec - an ABS Group Company Safetec har siden 1984 levert rådgivningstjenester innen sikkerhet, beredskap, pålitelighet og regularitet.

Detaljer

Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet

Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet Beredskapskonferanse i Florø Hans Kr. Madsen 22. Oktober 2014 Brann og redning er sentrale Brann- og redningsvesenet er kommunalt forankret Litt flere enn

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

Beredskapsseminar Norsjø 2015

Beredskapsseminar Norsjø 2015 Beredskapsseminar Norsjø 2015 Pob Helge Mietle/politiet Oppgaver, ansvar og organisering Ved kriser og uønskede hendelser Redningstjeneste og samordning Endres i topp-/bunntekst 06.02.2015 Side 2 Definisjon

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet 19.09.201 7 1 Om er en statlig etat med ca 600 ansatte på landsbasis. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. s utadrettede virksomhet foregår hovedsakelig

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

Samfunnssikkerhet i veileder for knutepunktutvikling

Samfunnssikkerhet i veileder for knutepunktutvikling Samfunnssikkerhet i veileder for knutepunktutvikling Frank Væting, Jernbaneverket Beredskapskoordinatorsamling i Aust- og Vest-Agder Bakgrunn og oppdrag Brev av 4. februar 2016 fra SD til VD: Bestilling

Detaljer

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Oppgavehefte til Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Rettet dato: Rettelærers vurdering: Sign rettelærer: Navn: edrift: dresse: Telefon: Telefaks: -post: 1 Kort informasjon før du starter på teoriprøven: Les

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Øve Enkelt. Enkle og tilgjengelige beredskapsøvelser. 14. November Mathias Johnsen, Seniorrådgiver NUSB.

Øve Enkelt. Enkle og tilgjengelige beredskapsøvelser. 14. November Mathias Johnsen, Seniorrådgiver NUSB. Øve Enkelt Enkle og tilgjengelige beredskapsøvelser Mathias Johnsen, Seniorrådgiver NUSB 14. November 2017 mathias.johnsen@dsb.no Justis- og beredskapsdepartementet DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

RØYKDYKKEROPPLÆRING FOR RØYKDYKKERE TILKNYTTET INDUSTRIVERNPLIKTIGE BEDRIFTER

RØYKDYKKEROPPLÆRING FOR RØYKDYKKERE TILKNYTTET INDUSTRIVERNPLIKTIGE BEDRIFTER RØYKDYKKEROPPLÆRING FOR RØYKDYKKERE TILKNYTTET INDUSTRIVERNPLIKTIGE BEDRIFTER Røykdykkeropplæringen er et samarbeid mellom deltaker, bedrift, øvelsesenter og NSO etter følgende plan: 1. Øvelsesenteret

Detaljer

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014 (Etter) Brannstudien Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning Hans Kr. Madsen Avdelingsleder 29. oktober 2014 Brann og redning Brann- og redningsvesenet Litt flere enn 280 brann- og redningsvesen

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Generell HMS-oversikt

Generell HMS-oversikt Generell HMS-oversikt EBL temadager 4-5 mars 2008 Styringssystemer for kvalitet, HMS og miljø Robert Svinterud, Senioringeniør DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Litt om min bakgrunn Har

Detaljer

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 2015-05-18 A03 - S:14/04372-24 Antall vedlegg Side 1 1 av 5 Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Innledning Norske virksomheter opplever stadig flere dataangrep.

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 2. mars 2015 07.04.2016

Detaljer

Prosjekt Sikkerhet i sykehus

Prosjekt Sikkerhet i sykehus Prosjekt Sikkerhet i sykehus Styremøte, 15.10.15 Øyvind Grimestad Sikkerhetssjef SSHF 48 29 51 30 Dirmøte HSØ 22.08.13 FUNN Gir disse oss et nivå for sikkerhetsarbeid på sykehus? Mandatet Prosjektet utarbeider

Detaljer

Samarbeid med lokalt brannvesen

Samarbeid med lokalt brannvesen Samarbeid med lokalt brannvesen Bergen lufthavn Flesland Einar Hermansen Fagkoordinator brann og redningstjenesten CTIF konferanse Gardermoen 27.01.2011 Innledning Bergen brannvesen en naturlig samarbeidspartner

Detaljer

Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005.

Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005. Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005. ØVE: Medisinsk ledelse, kommunikasjon, koordinering og kontroll. Samhandling med primærhelsetjenesten, evakuering, dokumentasjon og logistikk.

Detaljer

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn Mai 2012 Dette er SINTEF SINTEF seminar Hvordan lære av katastrofeøvelser? 2 Utfordringer i redningsarbeidet Hva sier brukerne og hvilke verktøy kan bedre læringen. Forskningsleder Jan Håvard Skjetne og

Detaljer

Samfunnsviktig infrastruktur og kritiske objekter

Samfunnsviktig infrastruktur og kritiske objekter Samfunnsviktig infrastruktur og kritiske objekter Kapt Trond Sakshaug Planoffiser HV-01 Orienteringen er UGRADERT Innhold Begreper og perspektiv Generelle hovedinntrykk fra prosessen Trussel Trussel Hva

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Ronny Lystad, Statens strålevern Miljølovgivningsdag Helse Vest Gardermoen, 30.8.2012 Oversikt Om Statens strålevern Bakgrunn for nytt regelverk

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Kan vi bli bedre sammen? Mål: Hvordan man skal forstå frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner Retningslinjer for søk etter savnet person.

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

ambulansefag, Strømmen videregående skole.

ambulansefag, Strømmen videregående skole. innsatsleder øvelse AMBULANSEN ANKOMMER: Industrivernet har taklet truckulykken der en mann fikk etsende væske over seg med å få mannen bort og skylle ham med vann. Nå skal de proffe ta over, men industrivernet

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Internkontroll i borettslag,sameie og vel Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Innleggets innhold Internkontroll Ansvar Hvilke lover og forskrifter gjelder for oss Styret sine oppgaver

Detaljer

Ambisjoner for lokal og regional beredskap

Ambisjoner for lokal og regional beredskap Ambisjoner for lokal og regional beredskap Cecilie Daae direktør DSB 15. januar 2016 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Samordningsansvar

Detaljer

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Samfunnssikkerhet 2013 Direktør Jon Arvid Lea 1 Samvirke Politi ca 14.000 Brann- og Redningsvesen ca 14.000 Sivilforsvaret 8000 Forsvarets

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Sikkerhet innen kraftforsyningen

Sikkerhet innen kraftforsyningen Sikkerhet innen kraftforsyningen Dataforeningen, 12.11.2014 Arthur Gjengstø, NVE Strømmen fram til «stikkontakten» Færrest mulig avbrudd Raskest mulig gjenoppretting Verdien av strøm før og under strømbrudd

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Implementering av erfaringslæring på et lederkurs HAGA Train the trainers Norges brannskole Eirik Jenssen Carsten Aschim 30. juni 2016 Hensikten med foredraget

Detaljer

«Kommunen som pådriver og. samordner»

«Kommunen som pådriver og. samordner» «Kommunen som pådriver og samordner» «Kommunen som pådriver og samordner» - Kommunen skal være en samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet på lokalt nivå! «Kommunen som pådriver og samordner»

Detaljer

En brann- og redningstjeneste for vår tid

En brann- og redningstjeneste for vår tid Konferansen i Tromsø En brann- og redningstjeneste for vår tid 13. Juni 2012 Brann- og redningssjef Rolf A. Søtorp 1 14.06.2012 Innhold Initiativ og Motivasjon Fra beslutning til drift Tjenester og forventninger

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Samling for Norges beste beredskapsteam - KBO i Molde 27. 28. mai 2009 -

Samling for Norges beste beredskapsteam - KBO i Molde 27. 28. mai 2009 - Samling for Norges beste beredskapsteam - KBO i Molde 27. 28. mai 2009 - Arthur Gjengstø seksjonssjef, beredskapsseksjonen epost: argj@nve.no; mobil: 48 12 74 98 Velkommen Til Norges beste fylke Til informasjon,

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Beredskapsarbeid i skoler, barnehager og andre virksomheter

Beredskapsarbeid i skoler, barnehager og andre virksomheter Risk Solutions Beredskapsarbeid i skoler, barnehager og andre virksomheter Beredskapskonferansen 2017 Arnfinn Haugberg Risk Solutions Arnfinn Haugberg Pensjonert politioverbetjent (59 år) 36 år i politiet

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Redningskonferansen 29. september 2014

Redningskonferansen 29. september 2014 Redningskonferansen 29. september 2014 «Effektiv krisehåndtering forutsetter at ulike samfunnsaktører har god innsikt og respekt for andre samfunnsaktørers rolle og ansvar». St.mld 29 (2011/12) om samfunnssikkerhet

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND TRYGGHET NÅR DET UVENTEDE SKJER I 2013 flyttet Rogaland brann og redning IKS sin seksjon for øvelse og opplæring inn i tidligere

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Politiet i Vestfold. Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni Politiførstebetjent Thorleif Rustad

Sør-Øst politidistrikt. Politiet i Vestfold. Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni Politiførstebetjent Thorleif Rustad Sør-Øst politidistrikt Politiet i Vestfold Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni 2016. Politiførstebetjent Thorleif Rustad TEMA: - STATUS PLANVERK OG BEREDSKAP I BARNEHAGEN - ØVELSER OG ANDRE

Detaljer

Tunnelseminar Roller, ansvar og tilskudd til brannberedskap. Jan Eirik Henning Statens vegvesen Vegdirektoratet

Tunnelseminar Roller, ansvar og tilskudd til brannberedskap. Jan Eirik Henning Statens vegvesen Vegdirektoratet 2014 Roller, ansvar og tilskudd til brannberedskap Jan Eirik Henning Statens vegvesen Vegdirektoratet Skal si noe om Bakgrunn Roller og ansvar Lovverket Kriterier for tilskudd Kompetanse Arbeidsgruppe

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

Kommunal beredskapsplikt Gir nye krav en bedre beredskapsevne?

Kommunal beredskapsplikt Gir nye krav en bedre beredskapsevne? Kommunal beredskapsplikt Gir nye krav en bedre beredskapsevne? Et forskningsprosjekt utført av SINTEF, NTNU Samfunnsforskning og NTNU, på oppdrag fra KS 2015 Lov og forskrift Utfordringene har ikke å gjøre

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Innsats 22.7 Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Evaluering 22.7 Kort om Norsk Folkehjelp Kort om innsatsen vår 22.7 Samvirkeerfaringer 20.09.2012 2 Norsk Folkehjelp Sanitet Landsdekkende

Detaljer

Mislighold og konflikthåndtering

Mislighold og konflikthåndtering Mislighold og konflikthåndtering MISLIGHOLD Borettslagsloven har bestemmelser som omhandler andelseiernes mislighold av sine forpliktelser. Kurset vil belyse reglene med fokus på hvordan styret skal håndtere

Detaljer

Felles journal. Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv. avdelingsdirektør

Felles journal. Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv. avdelingsdirektør Felles journal Fra et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv Elisabeth Longva, avdelingsdirektør 4. mai 2017 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Samordningsansvar på nasjonalt nivå

Detaljer

Kritisk blikk på det kritiske Nasjonalt risikobilde, kritiske samfunnsfunksjoner, Gjørv kommisjonen Direktør Jon Lea, DSB

Kritisk blikk på det kritiske Nasjonalt risikobilde, kritiske samfunnsfunksjoner, Gjørv kommisjonen Direktør Jon Lea, DSB Kritisk blikk på det kritiske Nasjonalt risikobilde, kritiske samfunnsfunksjoner, Gjørv kommisjonen Direktør Jon Lea, DSB 1 Thomas Winje Øijord/Scanpix Hvilken risikooppfatning skal samfunnet bygge på?

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 3 Operativ lederutvikling Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

Nytt fra DSB. Siri Hagehaugen avdelingsleder. 15. mars 2017

Nytt fra DSB. Siri Hagehaugen avdelingsleder. 15. mars 2017 Nytt fra DSB Siri Hagehaugen avdelingsleder 15. mars 2017 DSB i omstilling Meld. St. 10 (2016-2017): Risiko i et trygt samfunn (1) Presenterer regjeringens arbeid med samfunnssikkerhet Regjeringens strategi

Detaljer

Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting..

Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting.. Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting.. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen 1 Roller og ansvar Forsvaret Politiet Nød- og Samvirkeaktørene Politiet leder redningsressursene Det sivile samfunnets

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer