Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010"

Transkript

1 Oppgavehefte til Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Rettet dato: Rettelærers vurdering: Sign rettelærer: Navn: edrift: dresse: Telefon: Telefaks: -post: 1

2 Kort informasjon før du starter på teoriprøven: Les alle fagheftene nøye før du begynner å besvare oppgavene. Prøven består av 35 oppgaver. et kreves 29 riktige for å bestå. På alle spørsmål vil det stå beskrevet hvordan spørsmålene skal besvares. Les derfor nøye hele oppgaveteksten og informasjonen som gis til hvert spørsmål. På oppgaver der det bare skal krysses av for ett svaralternativ, kan det være at flere av ikke er direkte feil, men du skal krysse av på det alternativet som er mer dekkende enn de andre. et er ikke mulig å melde seg på praktisk del av kurset før teoriprøven er bestått. Vi minner i denne forbindelse om at de praktiske kursene raskt fylles opp, og at valgmulighetene for sted for praktisk del er begrenset. Her gjelder førstemann til mølla. Grunnkurs i innsatsledelse er ikke bestått før du også har gjennomført den praktiske delen. Pass på frist for å sende inn prøven og ta kontakt med NSO på telefon eller dersom det er noe i oppgavene du ikke forstår. For ytterligere informasjon om Grunnkurs i innsatsledelse se Ta kopi av prøven før du sender den inn. Fyll ut HL forsiden med navn, adresse osv. a får du besvarelsen raskere i retur. Lykke til! Lykke til! Oppgave 1. Hva er en innsatsplan? Velg kùn ett av Plan som forteller hvem som skal gjøre hva og hvordan i en innsats, i forhold til bedriftens ulike bygninger/ anlegg Plan over tilgjengelig innsatspersonell Rapport i etterkant av en hendelse som beskriver hva som ble gjort under innsatsen Oppgave 2. Når gjelder en stående ordre? Velg kùn ett av Under hele innsatsen Når det inntreffer en nøds- og ulykkessituasjon, inntil det blir gitt ny ordre Når bedriften må evakueres Oppgave 3. Hva forventes av industrivernet ved en brann? Velg kùn ett av egrense, bekjempe og kontrollere en brann til man får hjelp av brannvesen, og deretter bistå i det videre arbeidet Legge slangeutlegg til brannvesenet så de kan komme raskt i gang med slokking Informere brannvesenet om bygningenes branntekniske egenskaper 2

3 Oppgave 4. Hvorfor er det viktig at innsatsleder kjenner en bygnings branntekniske egenskaper? Velg kùn ett av For å kunne iverksette sikker, rask og effektiv innsats For å sikre at industrivernmannskapene får riktig opplæring For å kunne gjennomføre gode industrivernøvelser i bygningen Oppgave 5. Øvelser er viktig for å vedlikeholde industrivernets kunnskaper og ferdigheter. Hva bør ligge til grunn for valg av tema for den enkelte øvelse? Velg kùn ett av lt innen tema førstehjelp og brann Hendelser som skaper kostbare brudd i produksjonen Hendelser som gir dårlig pr i media e nøds- og ulykkessituasjoner som har fremkommet gjennom risikoanalysen Oppgave 6. I starten av en innsats kan man komme godt i gang ved å bruke huskeregel OO. Hvilken påstand er riktig i forbindelse med punktet observere? Velg kùn ett av Innsatsleder skal oppholde seg på samme sted hele tiden slik at andre kan få tak i han Innsatsleder skal skaffe seg oversikt over hendelsen Innsatsleder skal hente beredskapsplanverket og studere innsatsplanene Oppgave 7. I starten av en innsats kan man komme godt i gang ved å bruke huskeregel OO. Hva innebærer begrepet bedømme i praksis? Velg kùn ett av n vurdering av innsatspersonellets arbeid under innsatsen Å vurdere om situasjonen er bra eller dårlig Vurdere risiko og tiltak på bakgrunn av observasjon Oppgave 8. Under hele innsatsen må man bruke OO kontinuerlig. Hvorfor? Velg to av Situasjonen kan endre seg For å sørge for at alle mannskapene har en oppgave de skal utføre Fordi iverksatte tiltak ikke alltid gir den forventede effekt a ser man hvilke endringer som må gjøres i beredskapsplanverket Man fanger opp viktige detaljer til evalueringen 3

4 Oppgave 9. Innsatsleder har et betydelig ansvar for mannskapenes sikkerhet under innsats. Hvilke momenter vil du vurdere før du gir klarsignal til innsats? Velg tre av Oppdatert beredskapsplanverk Retrettmuligheter etalt forsikring Mannskapets kompetanse i forhold til innsatsbebov Tilpasset verneutstyr Oppgave 10. Ved en større hendelse som kan utvikle seg til det verre, hvilke vurderinger/ tiltak må du som innsatsleder foreta i denne forbindelse? Sett opp i prioritert rekkefølge der den viktigste gis verdi 1, dernest 2, 3,4 e om flere ressurser Sikkerhet for innsatsmanskapene Hvile, mat og drikke til innsatsmannskaper Utvide evakuering Oppgave 11. Ved en hendelse med brann, flere skadde personer og et større utslipp av kjemikalier, hva prioriterer du? Sett opp i prioritert rekkefølge der den viktigste gis verdi 1, dernest 2, 3, 4 Hindre forurensning av drikkevann Sikkerhet for skadde Redde datasentralen Sikkerhet for innsatspersonellet Oppgave 12. Under innsats skal innsatsleder lede innsatsen og ikke selv gå inn i rollen som innsatspersonell. I hvilke situasjoner kan dette prinsippet fravikes? Velg to av F G H Når det er for få innsatspersonell Når innsatspersonellet ikke er tilstrekkelig øvet Når innsatspersonellet ikke er tilstrekkelig utstyrt Når innsatspersonellet ikke utfører ordre Når innsatspersonellet trenger avløsning Når skadde personer må trekkes i sikkerhet Når innsatsen går for sakte Ved alvorlige personskader/ for å redde liv 4

5 Oppgave 13. Hvilke kategorier prioriterer man etter på samleplass for skadde? Velg tre av F G Haster lvorlig Kan vente Viktig ød Kritisk Må vente Oppgave 14. Hvilke vurderinger og tiltak må innsatsleder gjøre dersom det har vært et utslipp av uidentifiserte kjemikalier eller gasser på bedriftens uteområde? ( I dette eksemplet finnes det farlige kjemikalier/ gasser på bedriften). Velg tre av. Sikkerhet for innsatsmannskapene Iverksette kjøling Full beskyttelsesdrakt, fortrinnsvis med overtrykk Snarest identifisere gassen/ kjemikaliet vakuere alle bygg Oppgave 15. Hva vil du som innsatsleder iverksette for å sikre politi, brannvesen og ambulanse rask og sikker adkomst inne på bedriftens område og frem til skadestedet? Velg kùn ett av Sende èn til bedriftens innkjørsel/ hovedport som kan informere nødtetatene om hendelsen og forklare/ vise veien til skadestedet Jeg tar selv imot nødetatene i innkjørselen/ hovedporten for best å kunne informere om hendelsen et viktigste er at alle adkomstveier er åpne Jeg snakker selv med nødetatene via mobiltelefon og guider disse sikkert og raskt inn på skadestedet Oppgave 16. Hvorfor er det så viktig å holde kontroll på antall evakuerte og skadde ( evt. døde). Velg to av. For å hindre at noen går For å prioritere rett bruk av ressurser For å unngå å sende inn innsatsmannskap med fare for deres sikkerhet ntallet evakuerte og skadde er viktig for politiets etterforskning 5

6 Oppgave 17. Hvem har kommandoen på skadestedet inntil brannvesen eller politi ankommer? Velg kùn ett av vdelingsleder Innsatsleder HMS- leder en som først oppdager hendelsen Oppgave 18. Når politi eller brannvesen ankommer overtar de ansvaret for ledelse på skadestedet. Hva kalles vedkommende som da er ansvarlig leder? Velg kùn ett av Operativ uteleder Redningsleder Redningskoordinator Skadestedsleder Oppgave 19. Gi en kort beskrivelse av hvordan skadestedsleder er markert. Velg kùn ett av Sort vest merket skadestedsleder Grønn vest merket skadestedsleder Rød vest merket skadestedsleder Oppgave 20. Hva er hensikten med en debriefing for mannskapene? Velg kùn ett av Finne forbedringspunkter i beredskapsplanverket idra til at mannskapene ikke får ettervirkninger av innsatsen Skrive rapport slik at man får godkjent innsatsen som en øvelse Oppgave 21. u kommer som førstemann til et skadested der det ligger en bevisstløs person på bakken. Han puster ikke. Hva er riktig fremgangsmåte for deg som innsatsleder? Situasjonsbedømmelse OO, forsikre meg om at skadestedet er sikkert for innsats, rope på hjelp/ varsle, frie luftveier, og videre Velg kùn ett av 2 innblåsninger, 15 kompresjoner, når jeg får hjelp inntar jeg rollen som innsatsleder igjen 15 kompresjoner, 2 innblåsinger, når jeg får hjelp inntar jeg rollen som innsatsleder igjen 30 kompresjoner, 2 innblåsninger, når jeg får hjelp inntar jeg rollen som innsatsleder igjen 2 innblåsninger, 30 kompresjoner, når jeg får hjelp inntar jeg rollen som innsatsleder igjen 6

7 Oppgave 22. u kommer som førstemann til et skadested, der det ligger en person på bakken som blør kraftig fra et stort kutt i låret. rfaringsvis tar det noen minutter til du kan få hjelp av innsatspersonellet. Hva er riktig fremgangsmåte for deg som innsatsleder? Sett opp i prioritert rekkefølge der den viktigste gis verdi 1, dernest 2, 3, 4, 5 Hever benet og forsøker å stanse blødningen, samtidig som jeg roper på hjelp Når jeg får hjelp inntar jeg rollen som innsatsleder igjen Gjennomfører en situasjonsbedømmelse OO Forsikrer meg om at skadestedet er sikkert for innsats Forsøker å forebygge sirkulasjonssvikt Oppgave 23. I forbindelse med at det er full fyr i et større frittliggende lager, forsøker èn av innsatsmannskapene dine å slukke brannen med et pulverapparat. u synes han står altfor nærme flammene og ønsker egentlig at han skal sette i gang å legge ut slager for å hindre spredning av brannen, sammen med de andre innsatsmannskapene. Hva gjør du? Velg kùn ett av Så lenge det ikke er for farlig kan vedkommende fortsette å slukke, for det kan jo hende han lykkes Gir vedkommende ordre om å rulle ut slanger sammen med de andre innsatsmannskapene, for å hindre at brannen sprer seg u synes det er positivt med personlig initiativ og henter selv de pulverapparatene som er innen rekkevidde for å forsøke å slukke Oppgave 24. u kommer som førstemann til et skadested., og har ramlet ned fra et stillas. skriker i smerte over et brudd i leggen. er forvirret, blek og klam, men har ingen synlige tegn til skader. er bevisstløs og puster ikke. Hva er riktig fremgangsmåte for deg som innsatsleder? Velg kùn ett av Gjennomfører en rask situasjonsbedømmelse ( OO), forsikrer meg om at skadestedet er sikkert for innsats, prioriterer pasientene i rekkefølge, og, roper på hjelp/ varsler, og starter deretter med livreddende førstehjelp. Når jeg får hjelp inntar jeg rollen som innsatsleder igjen Gjennomfører en rask situasjonsbedømmelse ( OO), forsikrer meg om at skadestedet er sikkert for innsats, prioriterer pasientene i rekkefølge, og, roper på hjelp/ varsler, og starter deretter med livreddende førstehjelp. Når jeg får hjelp inntar jeg rollen som innsatsleder igjen Innsatsleder skal lede og ikke delta aktivt i innsatsen. Jeg vil rope på hjelp/ varsle og deretter bruke tiden til å forberede en ordre til innsatspersonellet slik at de kommer raskt i gang med kvalifisert hjelp når de kommer. 7

8 Oppgave 25. I forbindelse med en brannalarm på bedriften ankommer du skadestedet alene. u ser det kommer røyk ut fra en lagerbygning. rfaringsvis tar det noen minutter til du kan få hjelp av innsatspersonellet. Hva er riktig fremgangsmåte for deg som innsatsleder? Velg seks av F G H I Gjennomføre en situasjonsbedømmelse- OO edømme om skadestedet er sikkert for innsats Gi eventuelt livreddende førstehjelp Forberede en ordre slik at innsatsmannskapene kommer raskt igang Rulle ut slanger Få bekreftet at nødetatene er varslet Selv ta imot nødetatene i hovedporten Gi en situasjonsrapport til innsatsmannskaper som er underveis Informere pressen om utviklingen på skadestedet Oppgave 26. Hvilket uttrykk brukes for at man i en nødsituasjon skal få førsteprioritet på sambandet? Velg kùn ett av Viktig melding Mayday ulldog Oppgave 27 Hva er telefonnummeret til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral MK? Velg kùn ett av Oppgave 28 I forbindelse med en liten brann i trevirke i produksjonen, er du som innsatsleder tilfeldigvis like ved. et henger et brannslukkingsapparat innen rekkevidde. Hva gjør du? Velg kùn ett av Varsler andre i nærheten og gjør et forsøk på å slukke, fordi brannen fremdeles er liten Varsler andre i nærheten og gir ordre om evakuering Varsler andre i nærheten og gir ordre om evakuering. vventer på stedet og forbereder en ordre til innsatspersonellet som snart vil komme. 8

9 Oppgave 29 Hvilken funksjon har redningsstab i forhold til innsatsleder og arbeidet ute på skadestedet, ved en alvorlig hendelse? Velg kùn ett av Innsatsleder er redningsstabens forlengede arm og gjennomfører tiltak initiert av redningsstaben Redningsstabens hovedfunksjon er å hjelpe og støtte innsatsleder, samt ta overordnede beslutninger vedrørende drift. Redningsstaben skal bare ha fokus på å normalisere driften igjen Oppgave 30 Hva er en situasjonsrapport? Velg kùn ett av edriftsledelsens rapport i etterkant av en hendelse som beskriver situasjonen og håndteringen av den Skriftlig rapport i etterkant av en hendelse eller øvelse, som beskriver situasjonen og eventuelle forbedringer Kort informasjon til innsatsmannskaper/ redningsstab med en beskrivelse av situasjonen og plan for håndtering av denne Oppgave 31 Hvilke kriterier ligger til grunn for plassering av innsatsleder kommandoplass- KO? Velg kùn ett av Nærhet til hendelsen og innsatspersonellet, med fokus på egensikkerhet og arbeidsro Så nært innsatspersonellet som mulig for lettere å styre innsatsen Innsatsleder- ko bør helst ligge innendørs for innsatsleders sikkerhet Oppgave 32 Hvilken påstand er korrekt? Velg kùn ett av Man kan sette inn slukkeangrep og påføre vann mot uidentifiserte kjemikalier, men man skal alltid først varsle brannevsenet Man kan sette inn slukkeangrep og påføre vann mot uidentifiserte kjemikalier, så lenge man har tatt på full beskyttelsesdrakt, fortrinnsvis gassverndrakt med overtrykk et må aldri settes inn slukkeangrep og påføres vann mot kjemikalier, før man har klarlagt om påføring av vann kan forverre situasjonen Oppgave 33 Hva er sanering? Velg kùn ett av Å kaste utstyr som er utsatt for forurensning av gass/ kjemikalier Rengjøring av utstyr som er utsatt for forurensning av gass/ kjemikalier Kaste utstyr som er utrangert/ gammelt 9

10 Oppgave 34 Hva er optimal behandling av indre blødning/ forebygge sirkulasjonssvikt? Velg kùn ett av Varsle 1-1-3, legge pasienten flatt og bevare kroppstemperatur, forsøke å trøste Varsle 1-1-3, la pasienten sitte så han best får puste, bevare kroppstemperatur, forsøke å trøste Varsle 1-1-3, legge pasienten flatt med bena høyt, bevare kroppstemperatur, forsøke å trøste Oppgave 35 Hvilken utfordring har man med brann i lokaler der det oppbevares gassbeholdere? Velg kùn ett av Gassbeholdere som ikke er utstyrt med sikkerhetsventil, vil sprenges dersom de blir tilstrekkelig oppvarmet Gassbeholdere som ikke er utstyrt med sikkerhetsventil, vil lekke gass dersom de blir tilstrekkelig oppvarmet Gassbeholdere som er utstyrt med sikkerhetsventil, vil lekke gass dersom de blir tilstrekkelig oppvarmet 10

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS)

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS), av 18.01.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Organiseringen av Enhetlig innsatsledelsessystem

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN Se s 19 Program for Fagseminaret 5 2010 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd F s. 6 TEMA: REDNINGSSTAB s. 18 FAGSEMINAR 2010: PROGRAM s. 15 DEI HENTA MEG TILBAKE! s. 30 MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering: NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Tre bedrifter ett industrivern

Tre bedrifter ett industrivern Foto: Karoline K. Åbyholm Nr. 2 2013 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Tre bedrifter ett industrivern Dynea, Cytec og Life Technologies

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS

HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Utarbeidet av Norske Landbrukstenester HÅNDBOK FOR AVLØSERE I LANDBRUKET - HMS Innhold INTRODUKSJON... 2 VELKOMMEN MED PÅ LAGET!... 3 HVA OG HVEM ER NORSKE LANDBRUKSTENESER

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

Sanitet. idrettsskader og hyperventilering. Fagblad. Førstehjelp. Tema:

Sanitet. idrettsskader og hyperventilering. Fagblad. Førstehjelp. Tema: Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitet sitt fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 2-2010 Les også: Når alarmen går! - Personlig beredskap Førstehjelp på fest Ungdom

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne

Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne Formål Sikkerhets- og beredskapsplanen har til hensikt å redusere sannsynligheten for alvorlige kriser, skape trygghet hos deltager, pårørende og ledere,

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE:

INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Delegert myndighet 5 Forsvarlig behandling 5 Konsultasjon alle prosedyrer i MOM 5 Praktiske prosedyrer alle prosedyresider i MOM 6 1. Venekanylering 6 2. Medikamenthåndtering/

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Se s 26 FIRE FERSKE I BEREDSKAP. TEMA: STORTINGSMELDING Nr 7 FIKK NYTT PERSPEKTIV PÅ RISIKO FOREBYGGE KORRUPSJON HMS UNDER SKI-VM

Se s 26 FIRE FERSKE I BEREDSKAP. TEMA: STORTINGSMELDING Nr 7 FIKK NYTT PERSPEKTIV PÅ RISIKO FOREBYGGE KORRUPSJON HMS UNDER SKI-VM Se s 26 FIRE FERSKE I BEREDSKAP F 1 2011 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd s. 6 TEMA: STORTINGSMELDING Nr 7 s. 24 FIKK NYTT PERSPEKTIV PÅ RISIKO s. 14 FOREBYGGE KORRUPSJON

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Storøvelse med ny teknologi på Södra Cell på Tofte 10

Storøvelse med ny teknologi på Södra Cell på Tofte 10 Nr. 6 2012 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Foto: Karoline K. Åbyholm Storøvelse med ny teknologi på Södra Cell på Tofte 10 Satser

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer