SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/ Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget for Næring, drift og miljø tar den fremlagte dokumentasjonen på årsrapport 2013 til etterretning. Saksutredning: Vedlegg: Andre saksdok.: Bakgrunn: I henhold til lov mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, samt forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, skal det utarbeides en årsrapport for beredskap og forebyggende arbeidsoppgaver som er gjennomført. Årsrapporten skal fremlegges for Næring, drift og miljø. Høring/merknader: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Beredskap: Nærvær 2013 beredskap: 94,1 % Ressursoversikt: 1 kombinert brann og redningsbil (1 utrykning), 1 brannbil for mannskap i 2 utrykning, lift for høydeberedskap, vaktbil (vakthold kommunale bygg), dykkerbil, Sodiac gummibåt, Steady redningsbåt, kjemikalievern henger, tankbiluhell henger, samt RVR bil.

2 Bemanning: Beredskapsavdelingen har 14 fulltidsstillinger for utrykning, 8 deltidskonstabler samt leder beredskap. Til enhver tid er det minimum 3 mann kasernert på brannstasjonen og 2 deltidskonstabler på hjemmevakt samt en person på overordnet vakt. I distriktene Langfjord, Talvik, Korsfjord, Nyvoll og Kvalfjord har vi depotmannskaper på i alt 31 personer, dvs. ca. 6 personer på hvert depot. HMS: Beredskap har i 2013 jobbet aktivt med HMS og har nedsatt en egen HMS gruppe som møtes en gang i måneden og består av; leder beredskap, verneombud samt tillitsvalgt. De har i 2013 behandlet og lukket 24 avvik. Vi har også gjennomført en revisjon av vårt HMS system. Utrykninger: I 2013 hadde brannvesenet 162 utrykninger, av disse var det 22 som var brann i bygning og trafikkulykker. Øvelser: Vi har gjennomført varm røykdykkøvelser for Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy. Til dette har vi benyttet oss av øvelsesfeltet på Avinor, i forbindelse med disse øvelsene gjennomfører også våre røykdykkere sine lovpålagte røykdykkerøvelser. Det er også gjennomført øvelser med depotmannskapene i distriktene. Det arbeides også kontinuerlig med å sette øvelser i system, samt å revidere de eksisterende rutiner. Dette gjelder både for beredskap og forebyggende avdeling. Dette arbeidet skal sikre vår HMS, samt være en kvalitetssikring for våre mannskaper og publikum. I løpet av 2013 ble det gjennomført 40 ulike øvelser, dette i henhold til utarbeidet øvelsesplan. Høsten 2013 ble det gjennomført en større øvelse ved Nordlys hotell i Bossekop. Alle ansatte ved hotellet og brannvesenet deltok på øvelsen. Øvelsen gikk over 4 dager, der dag 1 og 3 ble brukt til teori, og dagene 2 og 4 ble brukt til praktisk gjennomføring. For hotellets del var det å se om de rutiner som er ved hotellet fungerte i praksis. Brannvesenet gjennomførte seine to

3 praktiske øvelser som var røykdykkerinnsats på nivå 2, dvs. røykdykkerinnsats med to lag samtidig (4 mann på hvert lag). RVR: Brannvesenet hadde i fjor 40 utrykninger til andre kommuner i Finnmark, samt Nord Troms. Objektsyn og innsatsplaner: Dette er et systematisk arbeid for innsamling og lagring av informasjon om objekter som kan tenkes medføre førhøyet risiko for innsatspersonell under brann og ulykker. Totalt er det utarbeidet innsatsplaner for 141 bygg i vår kommune. Kumsyn: Sommerhalvåret benyttes til kontroll og vedlikehold av brannkummer og hydranter. I forbindelse med kumsyn i 2013 ble det avdekket 10 avvik som ble meldt inn til kommunalteknikk. Bistand til andre kommuner: Bistand gitt til Kvalsund i forbindelse med hyttebrann. Dykkertjenesten: I 2013 ble det gjennomført et skarpt oppdrag, dette var i forbindelse med en arbeidsulykke på nye E6 der en anleggsmaskin gikk i sjøen. Utover dette er det gjennomført 8 dykkerøvelser, med totalt 19 dykk. Kurs Norges brannskole: En person gjennomført beredskapsutdanning trinn I 6 uker. Tilsyn: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningskorpset (beredskapsavdelinga) den Den 11. april mottok vi en tilbakemelding på tilsynet. Det fremkom ikke avvik ved tilsynet. Det ble gitt en anmerkning på at det var et forbedringspotensial i det å avholde egne øvelser som fokuserer på ledelse. Tema for tilsynet var; Dokumentasjon av brannvesenet, bemanning / ledelse, kompetanse, organisering av beredskapen, øvelsesaktivitet, beredskapsplaner / innsatsplaner i forhold til utvalgte risikoobjekter, kommunens evner til å håndtere store hendelser, ROS analyse, samarbeid med andre kommuner, brannvesenets internkontrollsystem, veileder om enhetlig ledelsessystem. Forebyggende avdeling: Nærvær: Forebyggende administrasjon: 98,28 %. Forebyggende feiere: 99,42 %. Bemanning: Leder forebyggende, 1 branningeniør, 1 branninspektør, 3 feiere. Kurs / brannvern / nasjonale kampanjer. Gjennomført et brannvernlederkurs med 25 deltakere, i tillegg til noe informasjonsarbeider ved barnehager, skoler og andre institusjoner for å få økt fokus på brannsikkerhet.

4 Åpen dag på brannstasjonen med ca. 400 besøkende, aksjon boligbrann der brannvesenet gjennomførte en kontroll av brannsikkerheten i 80 boliger, samt deltatt i røykvarslerkampanje rettet mot boliger. Tilsyn / andre oppgaver Forebyggende avdeling har i andre halvår av 2013 blitt styrket med en stilling slik at bemanning er i henhold til froskriftkrav. Seksjonen har med bakgrunn i dette gjennomført tilsyn i alle registrerte 13 objekt (114 bygg). Målet med tilsyn er at objekt eier / bruker skal få større forståelse for brannvern og større innsikt i risiko for tap av liv. Avdelinga har i 2013 også blitt en del av en faggruppe i forbindelse med brannetterforskning av boligbranner. Vi har i løpet av året igangsatt et større prosjekt med å utarbeide og komplettere et internkontrollsystem for hele brannvesenet. Feiervesenet: Feiervesenet har i fjor videreført behovsprøvd feiing med utgangspunkt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) 7-3 hvor feiing er lovpålagt utført minimum hvert 4 år og etter behov. Tid frigjort ved behovsprøvd feiing benyttes til lovpålagt tilsyn 7-3 i bolig. Tilsynsarbeidet har visst seg å være et meget viktig arbeide basert på tilbakemeldinger fra huseier / brukere. Feiervesenet har i 2013 innledet et samarbeid med kommunens miljøavdeling hvor feierne benyttes som ressurs i forbindelse med registrering av nedgravde oljetanker hos private husstander. Feiervesenet 2013 Registrerte husstander 6389 Bestilte piper/feiing 3971 Antall feide piper 1514 Fyringsforbud 6 Kontroll av røykvarsler og håndslokker 775* Fresing av bekksot 9 Bestilte tilsyn 793 Utførte tilsyn 562 Kamerakontroll 37 Alta, dato Bengt Fjellheim Leder NN

5 Saksbehandler

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Salten Brann IKS. Årsmelding 2011

Salten Brann IKS. Årsmelding 2011 Salten Brann IKS Årsmelding 2011 Forord Driftsåret 2011 Salten Brann IKS sin positive utvikling har hatt god fremdrift også i 2011. Ved overgang til normal drift i årene 2009/2010 er også økonomien stabilisert

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: TILSYN - ALTA BRANNVESEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Årsberetning 2011 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Innhold Side Brannsjefens forord 2 Styret 3 Styrets årsberetning 5 Økonómi 8 Etikk 9 Medarbeiderne

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015 1 Innhold 1 Innhold... 1 2 Sammendrag og konklusjoner... 3 3 Innledning... 4 3.1 Begrepet risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 3.2 Definisjon... 4 3.3 Fremgangsmåte... 4 4 Kartlegging og vurdering av risiko...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Årsrapport 2012 Longyearbyen brannvesen

Årsrapport 2012 Longyearbyen brannvesen Årsrapport 2012 Longyearbyen brannvesen Jan Olav Sæter Brannsjef Side 1 av 22 Longyearbyen Lokalstyre Bydrift KF viser til Forskrift om brannvern for Svalbard av 20. august 1993, hvor det i 2-2 stilles

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 14/90 Møtedato/tid: 10.06.2014, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Lillemøterom Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020 Hoveddokument Feiervesenet mot 2020 Innhold Rapport fra Feriermesternes landsforening 2009... Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhold...2 Hovedkonklusjon...4 Tilsyn...4 Feiing...4 Ventilasjon...5 Markedsføring...5

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS

HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS HANDLINGSPLAN 2009 Asker og Bærum brannvesen IKS Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål: Materielle tap ved branner skal ikke

Detaljer

Årsrapport 2013 Longyearbyen brann og redning Jan Olav Sæter Brannsjef

Årsrapport 2013 Longyearbyen brann og redning Jan Olav Sæter Brannsjef Side 0 av 25 Årsrapport 2013 Longyearbyen brann og redning Jan Olav Sæter Brannsjef Side 1 av 25 Longyearbyen Lokalstyre Bydrift KF viser til Forskrift om brannvern for Svalbard av 20. august 1993, hvor

Detaljer

Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse

Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse nettbasert kurs i brannvern grunnkurs grunnkurs for deltids brannpersonell beredskapsutdanning trinn 1 beredskapsutdanning

Detaljer

Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Formannskapet Kommunestyret INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I NORD-ROGALAND

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte. den 18.01.2012 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte. den 18.01.2012 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 18.01.2012 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 13.05.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 13.05.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 13.05.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Det blir oppstartmøte med Agenda

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011

Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011 Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Prosjektgruppens sammensetning... 5 Bakgrunn og mandat... 5 ROS-analyse...

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2007

Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Årsmelding 2007 INNHOLD Brannsjefens kommentarer 2 Dette er Bergen brannvesen 4 Ny hovedbrannstasjon - foto 6 Brannforebyggende avdeling 10 Beredskapsavdelingen 14 Alarmsentral

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS

HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS HANDLINGSPLAN 2015 Asker og Bærum brannvesen IKS Foto: ABBV Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann! Nasjonale mål: Færre omkomne i brann Unngå

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2010 Årsmelding 2010 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud, samt nordre Vestfold; Drammen, Lier, Sande,

Detaljer