KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE"

Transkript

1 KARTLEGGING OG VURDERING AV VERDIER: MENNESKELIGE, TEKNOLOGISKE OG ORGANISATORISKE - TRUSSEL- OG SÅRBARHETSVURDERING. OBJEKTSIKKERHET- HVA BETYR DET I PRAKSIS? NBEF Frokostmøte Kristiansand Mandag 13.april 2015 Seniorrådgiver Bjørn Egeland Avdeling for sikkerhetsstyring SLIDE 1

2 NSMs hovedoppgave er å legge forholdene til rette for god sikring av informasjon og objekter som kan være Spionasjemål Sabotasjemål Terrormål SLIDE 2 2

3 Objektsikkerhet Sikkerhetsloven gir krav til beskyttelse av både informasjon( 12) og objekt( 17b). Kartlegginger og analyser, som beskrevet kan brukes likeverdig uavhengig av hva som skal beskyttes, da metodene er generelle.

4 FORMÅL OG AVGRENSNING Frokostmøtet dekker Samfunnssikkerhet i BAE sektoren og med fokus på de nye standardene innen sikring mot tilsiktede handlinger. Dette innlegget dekker kartlegginger og vurderinger for verdier, trusler og sårbarhetsvurderinger. SLIDE 4

5 NS5832 SLIDE 5

6 KARTLEGGING AV VERDIER En kartlegging er en systematisk gjennomgang av en virksomhet, eller en del av en. Det er viktig at man arbeider systematisk og dekker det hele. Det å bestemme verdier ut i fra sjekklister for type bygg eller sektor, blir dermed for usikkert! Dette fordi man ikke kartlegger, fordi man risikerer å overse noe, fordi man ikke fanger opp avhengigheter f.eks. SLIDE 6

7 KARTLEGGING AV VERDIER Det anbefales å gjennomføre kartleggingen etter følgende prinsipper: Gå inn i hver enkelt organisasjonsenhet for å klargjøre hva de gjør, hvilke leveranser skaper de, hvilke avhengigheter har de til andre interne og eksterne. Hvilke forutsetninger og krav arbeider de under? Hvilke arbeidsprosesser har de? Hva er viktig for dem? Når alle organisasjonsenheter og alle arbeidsprosesser er kartlagt og undersøkt, vil man sitte med en liste over verdier, funksjoner, prosesser og objekter som er vurdert til å være aktuelle for beskyttelse. Med dette utgangspunkt kan man sjekke mot sjekklister ikke før! SLIDE 7

8 VERDIVURDERING - PROSESS Systembeskrivelse (avgrensning) Identifisere verdier Lage konsekvensskjema Rangere verdier Systembeskrivelse (nivå og avgrensning) Beskrivelse av hva som skal risikovurderes (nivået). I) Overordnet risikovurdering: Hele Vestland politidistrikt II) Spesifikk risikovurdering: kryptorom Identifisere verdier (steg 1a) Klassifisere verdier (steg 1c) Leveranser Nøkkelverdi Understøttende verdier Verdidrifter (daglig ansvar for verdien) Beskriv de viktigste underleveransene. Eksempel: Skjermingsverdig informasjon Lokalisering Avhengigheter Klassifisere Begrunnelse Belys usikkerhet, beskriv bakgrunn for rangering SLIDE 8

9 Samfunnsni vå Virksomhetsnivå VERDIVURDERING - KONSEKVENSSKJEMA Liv og helse Omdømme Konsekvensskjema (steg 1b) Lav Middels Høy Svært høy IR Xx lettere skade på personell Ingen fare for omdømmetap og liten innvirkning på tillit Xx alvorlig skade på personell Omdømme kan skades. Mediedekning begrenset til nasjonal eller regional presse. Kan redusere tillit xx-xx dødsfall og alvorlig skade på personell Overhengende omdømmerisiko. Internasjonal mediedekning i store aviser. Kan alvorlige redusere tillit. Økonomi Over xx kr Over xx kr. Over xx kr. Over xx kr. Mer enn xx-xx dødsfall og alvorlig skade på personell Omdømme vil skades. XX antall internasjonale medieoppslag. Svært alvorlig redusert tillit. Klima og miljø Xx skade på klima og miljø Xx skade på klima og miljø Xx skade på klima og miljø Xx skade på klima og miljø Operativ drift Oppgaver eller mål kan fortsatt oppnås, men det må påregnes forsinkelser eller dårligere kvalitet. Utilfredsstillende kvalitet eller store forsinkelser av leveranser eller kun delvis oppfyllelse av forretningsmål. Delvis manglende evne til å levere oppgaver eller nå mål for kjernevirksomheten. Ikke evne til å levere kritiske oppgaver eller nå mål for kjernevirksomheten. Nasjonal sikkerhet og suverenitet Kan i noen grad medføre skadefølge Kan skade Alvorlig kan skade Helt avgjørende skadefølger Kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner Oppgaver eller mål kan fortsatt oppnås, men det må påregnes forsinkelser eller dårligere kvalitet. Utilfredsstillende kvalitet eller store forsinkelser av leveranser eller kun delvis oppfyllelse av forretningsmål. Delvis manglende evne til å levere oppgaver eller nå mål for kjernevirksomheten. Ikke evne til å levere kritiske oppgaver eller nå mål for kjernevirksomheten. SLIDE 9

10 KARTLEGGING AV TRUSLER - KILDER Ekstern informasjon om trusler: Politiets sikkerhetstjeneste, PST (www.pst.politiet.no) Lokalt politidistrikt (www.politiet.no) Etterretningstjenesten (www.forsvaret.no) Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM (www.nsm.stat.no) Politidirektoratet (www.politiet.no) Kripos (www.politiet.no/kripos) Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no) Europol (www.europol.europa.eu) Interpol (www.interpol.int) Forsvarets sikkerhetsavdeling, FSA Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB (www.dsb.no) Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS (www.norsis.no) Nasjonalt sikkerhetsråd, NSR SLIDE 10

11 TRUSSELVURDERING - OVERSIKT Identifisere trusselaktører (steg 3b) Rangere av trusselaktører (steg 3c) Relevante trusselaktør Trusselkategori Intensjon Kapasitet Trusselnivå Begrunnelse Moderat Svært høy Høy Lav Usikkerhet: (kvalitativ beskrivelse) SLIDE 11

12 UTVIKLING OG UTVELGELSE AV SCENARIER Et scenario = Et mulig hendelsesforløp En sårbarhetsvurdering forutsetter et scenario! Scenariene velges ut i fra en vurdering av både hvilke verdier som skal beskyttes og hvilke typer trusler som anses som relevant. Hvordan kan trusselaktøren ramme verdien(eler grupper av verdier)? Alle fem(5) trusselkategoriene bør vurderes. De er: terror, sabotasje, kriminalitet, spionasje og subversjon. SLIDE 12

13 SCENARIER 1.1 Scenarioer Lag scenariotittel Beskriv scenarioforløp Lag liste over scenarioer Scenario (steg 4a) Scenario nummer: Berørte verdier: Trusselkategori: Trusselaktør: Scenariotittel: Beskrivelse av scenario: Kort beskrivelse av hendelsesforløpet: Hva inntreffer, når inntreffer det, hvor inntreffer det, hvordan inntreffer det? Kort beskrivelse av trusselaktørens intensjon og kapasitet Beskrivelse av hvordan verdiene rammes (f.eks. bilbombe, avlytting, tyveri, osv.). Hvilke andre verdier rammes direkte (førstehånds) og indirekte (andrehånds), f.eks. liv og helse, miljø, økonomi, omdømme? Kom det en advarsel om hendelsen i forkant (fra f.eks. terrororganisasjon, fra etterretning, fra andre kilder.)? Beskrivelse av tidspunktet når trusselen rammer (f.eks. tidspunkt på dagen, under et arrangement, osv.) Usikkerhet: (kvalitativ beskrivelse) SLIDE 13

14 SÅRBARHETSVURDERING Er en måling mellom beskyttelsen til en verdi og belastningen fra en trussel. All sårbarhetsvurdering skjer innen ett scenario for unike par av verdi og trussel. Eksempel: Et eksisterende vindu har en klasse BR4 mens analysen som også omfatter et tidsregnskap tilsier at vinduet burde være minst klasse BR? for å gi nok motstandstid for at tidsregnskapet skal gå opp. - Dette avdekker en sårbarhet i barrieren, som gir ramme for et krav til tiktak. SLIDE 14

15 IKKE BARE KLINGENDE MYNT Risikohåndtering: hvordan? En metode: overføring av risiko [forsikring] De aller fleste virksomheter håndterer risiko slik Men: Drammen 1997 angrepet på Bandidos SLIDE 15

16 SÅRBARHETSVURDERING Husk helheten!

17 PRESENTASJON AV RISIKOBILDET Regel nr 1: Presentasjonsmetode avstemmes med virksomhetens leder. Scenarie Lav risiko Moderat risiko Middels risiko Forhøyet risiko Svært høy risiko T-1 X T-2 X E-1 X S-1 X K-1 X SLIDE 17

18 Seniorrådgiver Bjørn Egeland Epost: Mobil: SLIDE 18

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET

VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET 2011 VEILEDER FOR VURDERING AV SIKKERHETSRISIKO VED ETABLERING I UTLANDET NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSRÅD Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Innhold. Del 1 5. Del 3 51. Del 2 21. 4. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 39 4.1. Innledning 39 4.2. Sikkerhetsaktører i Norge 39

Innhold. Del 1 5. Del 3 51. Del 2 21. 4. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 39 4.1. Innledning 39 4.2. Sikkerhetsaktører i Norge 39 Innhold Del 1 5 1. Sammendrag 6 1.1. Oppdraget 6 1.2. Databruk, datakriminalitet og trusselbildet 6 1.3. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 7 1.4. Utfordringene og strategier i andre land 8 1.5. Visjon

Detaljer

Markedsøkonomi og sikkerhet i forsvarssektoren

Markedsøkonomi og sikkerhet i forsvarssektoren Temahefte 2/2005 Markedsøkonomi og sikkerhet i forsvarssektoren Samfunnsviktige institusjoner privatiseres i dag i større eller mindre grad. Forsvarssektoren skal også benytte privat næringsliv der det

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 DECRIS Risikoanalyse av kritisk infrastruktur: Komplett risikoanalyse og gjennomføring av detaljanalyse FORFATTERE Per Hokstad, Jørn Vatn,

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Norges offentlige utredninger 2000: 24 Et sårbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999 Avgitt

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen 2006

Mørketallsundersøkelsen 2006 Mørketallsundersøkelsen 2006 www.nsr-org.no 1 Innhold Innledning... Sammendrag 4... Hendelser 5... Hvem er gjerningsmannen? 6... IT bruk avhengighet 7... Beskyttelsestiltak 8... Tekniske tiltak 8... Organisatoriske

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet 2./3. kvartalsrapport 2014 Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet Risikobildet: Globale konflikter påvirker Norges sikkerhet 4 massivt dataangrep mot

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer