NAVN MØTT INITI- E-POST TELEFON AL ER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAVN MØTT INITI- E-POST TELEFON AL ER"

Transkript

1 REFERAT MØTETYPE Styremøte MØTESTED Sportshytta, Lena DATO/KL kl MØTENUMMER 10 NAVN MØTT INITI- E-POST TELEFON AL ER Leder Jo Solberg X JS Nestleder Trond Åge Viken X TÅV Anleggsleder Henry Stabekk X HS Fotballutvalget v/anders Sørbo X AS Leder damefotball Inger Lise Huset X ILH Leder Håndball Aina M. Morønning X AMM / Økonomileder Bjørn Tore Veland X BTV Kasserer Jon Brage Lindberg X JOLI / Sekretær Per Andreas Nesheim-Hauge PANH Styremedlem Anne Torunn Lien X ATL Varamedlem Unni Løvstad UL Saksliste: 1. Valg 2011, valgkomiteen deltar. Ny håndballeder er på plass. Fotballeder og kasserer mangler fortsatt. Valgkomitéen har ringt mange. Ny lederkandidat er spurt, men tenker på saken. Har fortsatt noen navn på lista som ikke er spurt enda. 2. Årsmøte 2011, valgkomiteen deltar. a. Status forberedelser: i. Innkalling, saksliste og sakspapirer v/bjørn. Annonse i Totens blad er i orden. Valgkomitéen ordner papirene som gjelder valget. Styret kommer med innstilling til ny valgkomité. Ansvar: Jo. ii. Saksliste v/bjørn. Ikke ferdig enda. Lena IF har hatt en egen mal, men idrettsforbundets kan også brukes. Saker til årsmøtet må meldes inn til styret innen gitt frist. iii. Årsberetninger v/bjørn + utvalgene. Håndball, fotball, damefotball, anlegg og økonomi. iv. Protokoll Forberedes av Per Andreas. b. Innkomne saker:

2 i. Statutter for æresmedlemsskap ii. Forslag til endret organisering av fotball c. Forslag: i. Starte årsmøte med 1 minutts stillhet. Ansvar: Jo ii. Blomster til de som går ut av styret. Ansvar: Anne Torunn. iii. Ny utnevnelse av æresmedlem. Ansvar: Baggis. 3. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte Kommentar vedr treningsavgift kunstgress J16, se punkt 11c i dette referatet. 4. Status økonomi v/bjørn + Baggis a. Foreløpig regnskap 2010 viser netto underskudd kr Ca av dette er beholdning av tannbørstesett og kalendere. Mindre inntekter enn budsjettert, spesielt på medlemskontingenter og loddsalg. Anleggsfond på kr inngår i balansen og skal brukes til investeringer i anlegget, f eks Sindreløkka, hovedbanen og nett rundt banene. Skal vi bruke av fondet for å dekke noe av underskuddet og utbedre mangler i sportshytta? Baggis ser på dette sammen med regnskapsfører Hans Aass. b. Treningsavgift kunstgress. Er avhengig av hvor mye en spiller trener, hvor stort laget er, og om det brukes halv eller hel bane. Foreldre ønsker i forkant av kunstgressesongen en oversikt over hva det koster å trene. Totalkostnaden for leie av kunstgresset i 2010 var kr. Vi har ca 50 spillere som bruker kunstgresset, og det aller meste av kostnaden må dekkes inn gjennom treningsavgifter. Det må beregnes kostnad pr lag/spiller. Ansvar: Bjørn. c. Rutiner for innkjøp av utstyr. Hvordan gjør vi dette? Sportslig leder skal godkjenne alle innkjøp. Økonomiutvalget sørger for at det lages en instruks som legges ut på hjemmesida. Ansvar: Bjørn. d. Idrettsregistreringen Utført av Baggis. Håndball, fotball, friidrett og idrettsskole. e. Registrering av nye spillere. 6 fotballjenter har meldt overgang til Lena IF, 2 fra Eina og 4 fra Lensbygda. f. Status håndbok. Baggis og Hege ser på dette etter årsmøtet. g. Salg av Ullmax + tannbørstesett. Ullmax mest aktuelt til høsten. Tannbørstesett selges av håndball, 68 spillere pr desember Ansvar for opplegg: Bjørn. h. Bruk av Radio Toten. Betalt kontigent på kr 500 kr. Bruke radioen for å reklamere for Vårcup m.m. i. Evt. andre saker. 5. Status anlegg v/henry a. Årsrapport anleggsutvalget Sendt til alle i styret, meget bra rapport. b. Rapport el-tilsyn sportshytta. Den 18. januar ble det avholdt el-tilsyn i sportshytta. Mange avvik, disse må rettes innen 19/ Aut. installatør må utbedre feil/mangler. Leilighet: Kabel i tak, lysbryter mangler deksel, badet 2 stikkontakter mangler jording. Soverom kabel ikke avsluttet forskriftsmessig. Utelampe henger og dingler. Lyspære som mangler kuppel. Møterom flere mangler. Kjøkken kontakt

3 mangler jording. Bevegelig kabel til kiosken, skjøteledning, ikke lov. Mangler kupler i garderober og mangel på jording. Kostnader grovt regnet ca kr. I tillegg må badet i leiligheta oppgraderes. Til sammen utgifter estimert til kr ,-. Tas inn i budsjettet for Ansvar: Baggis. c. Tilbud på strøm til kioskflytting. Tilbud fra Elektrikern A/S på Lena på montering av skap med strømuttak på andre siden av hovedbanen (uten graving) kr for skap, montering og kabel. Blir for dyrt, vi går ikke videre med dette. d. Status utleie leilighet. Leietakerne har flyttet og levert nøkler. Må sjekke ang vasking. Ansvar: Henry. e. Status nøkler sportshytta. Kun en person har meldt fra å ha nøkkel og vil levere denne. Vanskelig å finne ut hvem som har nøkler. Rutinene må følges opp. Ansvar: Henry. f. Avtale tilknytning avløp. Spørsmål fra nabo ang tilknytning på vårt anlegg. Bård følger opp dette. Ansvar: Bård. g. Evt. andre saker 6. Nytt fra idrettskrets v/jo a. Kurs for tillitsvalgte i klubben Gjøvik 21. mars i regi av idrettskretsen. Vurder om man vil delta. b. Oppfølgingspunkter etter startmøte klubbutvikling Det nye styret må ta oppfølgingen av dette. Oppfølgingsmøte med Idrettskretsen april/mai Status allidrett v/anne Torunn a. Status allidrettstiltak for ungdom. Venter på svar fra Idrettsforbundet ang støtte på 3500,-. b. Allidrett/friidrett i Lena IF. Følges opp av neste styre. Vi mottar pr i dag tilskudd for friidrett og idrettsskole. 8. Politiattester v/trond Åge a. Status fotball. Mangler 2 stk. b. Status håndball. Trond Åge sjekker hvem som mangler, Aina følger opp. 9. Status håndball v/aina a. Samarbeidskontrakter sesongen 2010/2011 Mangler kontrakt på Lena/LSK J10. Vurderer å videreføre fjorårets kontrakter. Kontrakter er i orden for samarbeidslag med Toten HK på G12, J12, J14. b. Turneringer våren J11 reiser til Olavscup i Sarpsborg. Glasscup i Drammen for resten av lagene. Deltar på Starum Cup til høsten og på Raufossturneringa med de yngste lagene denne våren. Ansvar: Håndballutvalget c. Bruk av hjemmesida. Trenere og lagledere er oppfordret til å bruke hjemmesida mer, info ligger under de forskjellige lagene. Nyheter som kan være interessante for flere bør i tillegg legges ut på forsida. Fint også med bilder. Ta bort gammel info. Ansvar: Håndballutvalget d. Evt. andre saker.

4 i. Avholdt trener-/lagledermøte og møte i håndballutvalget. Oppgaver er fordelt: Lodder, Totenserien, turneringer, hjemmesida, registrering til forbundet, ansvar for dommere m.m. ii. Hvordan få til et godt håndballtilbud i Lena? Hvor lenge spiller de for Lena før overgang til Toten HK? Vi har i dag lag t.o.m. 14 år, neste år kan 12-årsklassa bli den eldste. 10. Status barne- og ungdomsfotball v/anders og Jo a. Bemanning fotballutvalget: Pr i dag Anders Sørbo, Vegard Hansen, Frank Bjerkeengen, Erik Farås. Må ha med flere for å få fulgt opp alle oppgaver. b. Saker fra trener-/lagledermøte Gjennomgang av sesongen For sesongen 2011 mangler fjorårets G9 trener og J8 mangler lagleder. Samarbeid med Lensbygda på G10 og G12, LSK administrerer G10, Lena G12. Samarbeidsavtaler må på plass. Ansvar: Fotballutvalget. c. Status påmelding av lag Hittil påmeldt 2 lag i J16, 1 lag J14, 2 lag G13 (7-er). Påmeldingsfrist for resten av lagene er tirsdag 8. mars. Ansvar: Anders. d. Samarbeid Lensbygda J12. Henvendelse fra LSK ang 1-3 jenter på J12 som vil spille fotball. Ble rådet til å melde overgang til Lena. e. Trenerforum Lena 9. februar. Totenhallen m/tormod Haugen. Flere fra Lena har meldt seg på. f. Fagforum fotball 10. februar. Stig Inge Bjørnebye i Raufoss kino. Tema: Hvordan kan en gutt fra Elverum med middels fotballtalen komme på landslaget og få fast plass på Liverpool. g. Fotballting IØFK 11. og 12. februar. Foregår på Gjøvik. Hege F. Paulsen representerer Lena IF. h. Trenersamling FK Toten/Lena/Skreia/LSK 13. februar. Arrangeres av FK Toten v/thormod Haugen og Odd Erik Sundbakken. Alle trenere bør delta. Fra kl 10 til 13 i Totenhallen og på kunstgraset. i. Barnefotballkveld IØFK Avholdes av fotballkretsen for Lena, Skreia og Lensbygda denne kvelden. Totenhallen og kunstgraset, 3 timers kurs. Fokus på de yngste lagene, møteplikt for alle trenere. Ansvar: Fotballutvalget. j. Oppfølgingspunkter etter klubbesøk IØFK Flere punkter som må følges opp av det nye fotballutvalget. Ansvar: Fotballutvalget. k. Vårcup Hege har påtatt seg ansvaret for gjennomføring av Vårcupen. Økonomiutvalget setter opp dugnadsliste. Ansvar: Bjørn. l. Turneringer 2011 Fotballutvalget ser på dette. Invitasjon fra Søndre Land, a for de yngste lagene. God erfaring med Faaberg Cup i fjor. Viktig at Lena har en base der alle lagene fra Lena kan samles. Bruke vimpler/flagg. Ansvar: Fotballutvalget. 11. Status damefotball v/inger Lise a. Forslag til årsmøtevedtak vedr organisering av fotballutvalget. Foreslår at damefotballen legges inn under fotballutvalget og at det velges en

5 ungdomsrepresentant fra damefotballen som møter i styret. Forslag legges fram på årsmøtet. Ansvar: Inger Lise. b. Kontrakt trener J16 Vedtatt at trener J16 får dekket utgifter inntil kr Kontrakt legges fram på nytt. Bør før neste sesong defineres hva vi forventer at oppgavene til treneren skal være. Ansvar: Inger Lise. c. Kartlegging av utgifter 2011-sesongen. Feil i referat ang treningsavgift kunstgress, kr 3200 er det riktige tallet. Økonomiutvalget tar saken videre. d. Møte ang. jente-/damefotball Inger Lise deltok. Møtet gjaldt all fotball i Østre Toten og samarbeidet mellom klubbene. Per Einar Starum ledet møtet. Bekymret for nedgang i antall spillere. Skreia har flest jenter opp til J12, men hvor blir de av etter dette? Fra og med 2012 kan FK Toten bli overbygningsklubb også på jentesida fra og med J16. Inger Lise vil fortsatt sitte i utvalget for å jobbe med dette. Klubbene i Vestre Toten utenom Raufoss er også aktuelle for dette samarbeidet. Nytt møte i april. Ansvar: Inger Lise. e. Status profilert ytterjakke til vinterbruk. Alle har hentet sine jakker. f. Evt. andre saker. i. Bruk av hjemmesida, kommentarer på at ting som legges ut blir borte svært raskt. Tilbakemeldingen er at lagoppstillinger, kjørelister osv bør legges ut på det enkelte lag og ikke på forsida. Nyheter som er av interesse for alle (kampreferater osv) kan legges på forsida. Bård kan evt. hjelpe. ii. Søndag 20. februar: Miniturnering J16 på kunstgraset. Bør annonseres på hjemmesida. Ansvar: Inger Lise. iii. J19 deltar i 3. og 4. div. dame. Påmeldt som Eina/Lena/Bøverbru/Kolbu/KK. iv. Turnering: J16 drar på Norwaycup. v. Nytt draktsett kjøpes inn til J Eventuelt a. Klubbdress Lena IF. Svært lite uttak av den gule og blå Umbro-dressen det siste året. Vedtatt at vi fra nå av går for Adidas blå overdel og svart bukse, dette benyttes av de eldste lagene allerede. Overdelen skal være merket med Lena-logo foran og Lena IF på ryggen, evt med både Lena og LSK-logo foran og Lena/LSK på ryggen ved samarbeidslag. Toresen Sport informeres og det avklares hvordan bestilling/uttak skal skje. Skal lagene levere samlet bestilling? Ansvar: Trond Åge. 13. Neste møte a. Neste styremøte blir onsdag 16. februar kl 1800, rett før årsmøtet. Møtet avsluttet kl Ref. Anne Torunn S. Lien

Organisasjonsplan 2014

Organisasjonsplan 2014 Organisasjonsplan 2014 Lagt fram til årsmøtet 24. februar 2014 Postadresse: ASTOR FOTBALLKLUBB Postboks 3400 Havstad 7425 TRONDHEIM Besøksadresse: Havstadvegen 2 7021 TRONDHEIM Organisasjonsnummer: NO

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Lagenheter representert : Senior Damer, G2006, G2003-2, Herrer 7 er, G2005, G2000/G2001, Oldboys, Mikro. Hovedstyret også tilstede. 1. Teamene og seriespill Hvert

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16 Stiftet 17/11 1976 Side 1 av 16 KVALITETSHÅNDBOK FOR HASUNDGOT IL INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLD/REVISJONSTATUS Side 2-3 1. INNLEDNING 4 2. GENERELT 4 3. ORANISERING 4 4. PLANLEGGING 4 5. MØTESTRUKTUR

Detaljer

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen Håndballgruppen side 1 av 18 Håndballgruppen Informasjon om Mathopen IL håndballgruppen for oppmenn (foreldrekontakter) oktober 2009 Håndballgruppen side 2 av 18 Innhold 1. Håndboken Kjære oppmann (foreldrekontakt)

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL Organisasjonsplanen ble vedtatt av - Årsmøte 15.02.12 sak 05/12 - Årsmøte 13.02.13 sak 05/13 - Behandles ved Årsmøte 24.02.14 sak 05/14 FORMÅL FRIVILLIGHET DEMOKRATI LOJALITET

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Marte Egeland (ME), Anita Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Øivind

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Lagleder/trener møte 2015

Lagleder/trener møte 2015 1 Lagleder/trener møte 2015 Fotballgruppa Tid (dato, fra kl til kl) 16 juni 2015 Innkalt av: Deltakere: Referent: 1800 1930/ 1930-2100 Styret i fotballen Sted: GIF huset Tilstede: Ulverud 06, Slattum 05,

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

Lagleder guide 2012. Side 1 av 12. Revisjon 1.0 (2012) 120123 SJJ

Lagleder guide 2012. Side 1 av 12. Revisjon 1.0 (2012) 120123 SJJ Lagleder guide 2012 Revisjon 1.0 (2012) 120123 SJJ Urædd FK, Postboks 101, 3901 Porsgrunn Tel: 35554060 E-mail: post@uredd-fk.no http://www.uredd-fk.no Side 1 av 12 Innleding Kjære trener eller lagleder

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 02.05.13 kl 1900-2200

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 02.05.13 kl 1900-2200 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 02.05.13 kl 1900-2200 Tilstede: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Turn Vara 1 Atle Busch Hege Myhre Bjørn Tore Røstad

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Vi i styret og sportslig utvalg yngres/senior ønsker velkommen til en ny fotballsesong. Lurer du på hvem som er i komiteer og styret. Se www.stange-sportsklubb.no

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Oppdatert 31.08.15 Klubbinformasjon Klubbnavn: NTNUI Volleyball Stiftet: NTNUI i 1910, volleyballgruppen i 1958 Idrett: Volleyball Postadresse: Idrettsbygget Gløshaugen,

Detaljer

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball IL. FLINT TØNSBERG HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: handball@ilflint.no Revidert 10.04.2011

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING Bjørndal Idrettsforening Telefon: 22 62 22 99 Seterbråtveien 4 E-post:bjorndal.if@c2i.net 1271 Oslo www.bjorndal-if.no Giro nr.:7874 05 36361 HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG

Detaljer