Arbeidsplan 10. klasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 10. klasse"

Transkript

1 Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI DISPOSISJON/IDEMYLDRING Uke 46 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05- økt 09:50 NO NF UV MA KH RLE SP F- EN ALF UV Mndsamling 10:30- EN MU 11:15 2. MA SP F- 11:15- økt EN ALF 12:00 MU EN 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4. økt Nordisk Forfatterbesøk Lise Bidstrup NO SF-prøve NO EN EN RLE-prøve NA SF 11:00 Ikke tøft å være død KR.ØV Uke 47 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09: :05- økt 09:50 10:30-11: :15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4. økt STUDIE RLE MA NF SF KH Forberedelse norsk Tentamen norsk hovudmål Tentamen norsk sidemål MA NF SF MA KR.ØV Skolens hjemmeside

2 Tema: Svømming Mål: Vurd. Kroppsøving Du skal kunne vise teknikk og vending i brystsvømming. Svømme 200m på tid med god teknikk. Utdanningsvalg Tema: Utprøving videregående opplæring. Mål: Alle skal skrive et skriv om hvordan de hadde det på skolen de besøkte. Vi skal så snakke om hva hver av dere har erfart. Alt dette skal gjøres på skolen. Tema: Musikktyper Mål: Vurd. Musikk Kunne gjenkjenne/benevne ulike ensembler innenfor forskjellige sjangere Underveisvurdering/skriftlig prøve Arbeidslivsfag Tema: Praktisk prosjektarbeid Mål: Lage produkt hvor vgs studiefag blir brukt. Lekse Ha klart utstyr og materialer som er avtalt i gruppen. Tema: Tradisjonsdesign - Sveiping Mål: Kunst og håndverk - Lage en sveipet boks i finér med fokus på kreativitet, nøyaktighet og overflatebehandling. - Lage en prosessdokumentasjon ved bruk av digitale hjelpemidler.

3 NORSK Tema: Tentamen og På nett å søkje på nett Mål: Å forberede seg godt til tentamen, få oversikt over sjangrar og å lage ei personleg hugseliste. Å forstå og gjengje informasjon frå dansk daglegtale Å lese og gjengje innhaldet frå ein tekst på dansk Å vite korleis ein søker smart etter kjelder på nett, og å kunne veilede ein annan person i korleis ein bør søke. Lese Lese s Oversk. Veke 46 og 47 Skrive Vurd.arb Bruk figur s. 36 når du leitar etter kjelder til tentamenen din. Hugs å få med alt av informasjon! Idemyldring skal vi bruke i klassa førebuingsdagen Bruke disposisjon når du skal skrive tekstane dine dei to skrivedagane Tentamen Tysdag 20/11 Førebuingstid time Vi går gjennom teksthefte og sjangrar. Individuell førebuing eventuelt på slutten av dagen. Onsdag 21/11 Tentamen hovudmål Torsdag 22/11 Tentamen sidemål Hugs ordbøker, regelbøker, lærebøker og ev. Andre hjelpemidler. Har du brukt Internett MÅ du ha med rett adresse, og ikkje berre google.no eller wikipedia.no. Bruk modellen s. 36 i 10a-boka. Internett Søkjeoppgåve: oppgåve 10 s. 32 Finn eit emne og vel eitt av treffa du får når du søker. Bruk dei kjeldekritiske spørsmåla s. 34. Skriv det i skriveboka di. Du kan gjerne printe ut litt av det du finn i søket ditt også. Illustrere Lag ein plakat med gode søkjeråd. Bruk gjerne datamaskin, og finn illustrasjonar som er gode. Hugs å få med kjelder ;) Forklar Skriv di eiga forklaring på kva opphavsrett og plagiere er Bruk ein valfri arbeidsmetode på lesestoffet s Presenter innhaldet med hjelp av denne arbeidsmetoden.

4 Tema: Tal og algebra MATEMATIKK Mål: Å kunne trekkje saman ledd i algebraiske uttrykk Å løyse opp parantesar Å løyse opp parantesar med eit monom(eit ledd) Å multiplisere to parantesar med kvarandre Uke 46 Uke 47 I timene Tema Mand. 2.økt Repetisjon s B1, B2 og B3 Fred. 1.økt Å multiplisere med eit monom s time går til månedssamling Mand. 2.økt Fred. 1.økt Vi multipliserer to parantesar med kvarandre s time Når det er minus i begge eller den eine parantesen s time arbeidstime B4 og B5 B6 og B7 B8 og B10 Uke 46 Uke 47 Hjemmearbeid Fullføre oppgåvene vi har byrja på i timane. Vel ei av løypene under Blå Gul Raud B30, B31, B33, B34, B36, B37, B38 B36, B37, B38, B97, B98, B99 Fullføre oppgåvene vi har byrja på i timane. Vel ei av løypene under B97, B98, B99, B129, B131 Blå Gul Raud B9, B11, B40, B41, B42, B9, B12, B103, B105, B107 B12, B13, B132, B133, B134 Regler Ekstra trening ikke obligatorisk marketplaceid= &languageid=1&sitenodeid=

5 Tema: The Atlantic Slave Trade ENGELSK Mål: Du skal kunne forklare hvordan slaver ble fraktet til USA Kunne forklare og bruke 10 nye gloser Gi eksempel på de ulike verbformene Read Read page 48 and 49 Headline Write Grammar Glossaries test on Friday The Atlantic Slave Trade Write 10 facts about the Atlantic slavetrade. (In your own words) Repetition of verbs. Make sure the tasks are done by Thursday Learn these glossaries by Thursday the 15 th : abolish, by force, stale, equal rights, mutiny, rebel, rely on, riot, segregation, unpaid labour. You must be able to use some of the glossaries in sentences. Interview (pairwork?) Newspaper article or report Illustrations (at least two) Mindmap (choose at least one) Make an intervju with an African American about slavery. You may be able to present it in class. Search for information about the Triangular Trade. Make a report or newspaper article and present the views of the slaves, the traders and the slave owners. Search for illustrations about the Atlantic slavetrade and explain what the illustrations are about. You must at least write one paragraph about each picture. Make an informative mindmap about the theme «The Atlantic Slave Trade»

6 ENGELSK FORDYPNING Tema: Ide gruppeprosjekt tv-serie/interesse Mål: Forbedre engelsk skriftlig og muntlig Lese Oversk. Skrive Vurd.arb Levere bokmelding tirsdag 14/11 Sjekk Øve mer Kreativ Dikt Illustrere

7 Tema: Snakke om meninger SPANSK Mål: Verb med vokalendringer Lese Kap. 4B Oversk. Skrive Gloser, Vurd.arb Tester muntlig og skriftelig Sjekk Lekse HUSK TEST PÅ 4B og verbene!!!!! Øve mer Kreativ Dikt Illustrere Arbeidsbok- alle bør ha kommet til side 37 før jul.

8 SAMFUNNSFAG Tema: Geografi Befolkingsutviklinga i verda Mål: Å fortelje om folkeauken i verda. Å vite kor mange menneske som har levd på jorda Å kjenne til korleis folketalet er i dag, og korleis utviklinga er forventa å bli. Å forklare orda: fruktbarheitstal, spedbarnsdøying og forventa levealder Lese Lese s Oversk. Skrive Lag ei fin framside med teksten «Geografi» og ei underoverskrift med «Befolkingsutviklinga i verda» Vel minst to av oppgåvene i menyen under Vurd.arb Prøve tysdag 13. november s Du skal kunne: forklare kva eit samfunn er, og å gje døme. Gje ein definisjon på kultur, og å forklare orda fleirkulturelt, hovudkultur, subkultur og å gje døme. Forklare kva kulturimperialisme er Forklare kva migrasjon er, og forskjellen på ein emigrant og ein immigrant. Forklare kven som blir definert som innvandrar Fortelje kva dei fire hovudårsakene til at menneske flytter til Noreg Fortelje kva som må til for å bli ein norsk statsborgar. Vise forskjell på ein asylsøkjar og ein overføringsflyktning Forklare orda assimilere og integrere Forklare skilnaden på etnosentrisme og kulturrelativisme Forklare orda rasisme og diskriminering, og å gje døme. Vise skilnad på haldningar og fordommar Gje døme på kvardagsrasisme Øve mer Finn svar i teksten s. 18 Kreativ Skriv 25 setningar frå kapittelet. 12 skal vere rette, og 13 skal innehalde feil opplysingar. Klipp setningane får kvarandre og legg alle i ein boks. Ha spørjekonkurranse i klassa. Skriv Tenk deg at du er 25 år. Du lever i eit fast forhold og har jobb. De planlegg å bli foreldre. Kva må de tenje gjennom før de bestemm dykk for å få barn? Skriv ei liste. Bilete Kva bilete i kapitlet trur du er teke i rike land? Begrunn svaret Forklar orda fruktbarheitstal, spedbarnsdøying og forventa levealder Benin har like mange innbyggarar som Noreg. Medan befolkninga i Noreg veks lite, kjem ho i Benin til å bli tredobla dei neste 40 åra. Korleis kan vi «vite» at Benin kjem til å få tre gonger så stor befolkning som Noreg?

9 RLE Tema: Hellige steder og hellige tekster. Himmel og jord; Gud og mennesker. Mål: Fortelle om hellige hus, steder og kunst i de forskjellige religionene og humanetikken Fortelle om de fem verdensreligionenes hellige tekster Å kunne kjenne igjen gudene i de ulike religionene Forklare om humanetikken og religionenes menneskesyn Forklare om frelse, det onde og livet etter døden i religionene Lese Les over notatene som du har gjort deg de siste ukene om humanetikerne, kristendommen, jødedommen, islam, hinduismen og buddhismen. Få en oversikt så det blir lett for deg å finne fram under prøven som skal være onsdag Les s Oversk. Gud og mennesker uke 47 Skrive Vurd.arb Skriv de tre første punktene i sammendraget på s.179. Gjør opg 1 på s.162, 164 og s.168 Lage en disposisjon med en medelev, dette kan gjøre på skolen. Vi skal ha prøve om kapittelet «Hellige steder og hellige tekster» den Sjekk Disposisjonen skal levers inn på slutten av timen, mandag uke 47. Øve mer Kreativ Dikt Illustrere (velg to av oppgavene) Om det er noen notater du mangler fra kapittelet til prøven som skal være på onsdag i uke 46, kan du passe på å få skrevet dem i boken din. Lag et intervju av en fiktiv person. Intervjuet skal handle om hans/hennes forhold til sin gud. Velg fra en av religionene. Lag et dikt om menneskesyn. Lever det inn til lærer. Tegn symbolet på treenigheten. Bilde finner du på s.163. Gjør opg 3 på s. 162 og opg 2 på side 164 og 168

10 Tema: Lære om olje og gass NATURFAG Mål: Lære fraksjonar Lære omdestillasjon Lære om boreteknologi Lære om separatorar Lese Oversk. s Olje og gass Skrive Spørsmål 1-4 s. 73, 1-4 s. 75, 1-4 s. 77, 1-4 s. 79, 1-4 s. 81,1-4 s.83 Vurd.arb Sjekk Individuelt og i par Prøve Arbeidsplansjekk på slutten av perioden Kvarkjem energien til olja i frå? Kvar finn du olje i Norge? Kva er ein takbergart? Kiva er ein kjeldebergart? Kva er einresvoarbergart?

11 BAKSIDA UKE Nordisk forfatterbesøk 13 S-fagprøve 14 Prøve i RLE FRIST: OD-penger Månedssamling Ikke tøft å være død 19 UKE 20 Førebuing Norsktentamen t 21 Norsk hovudmål 22 Norsk sidemål 23 INFORMASJON FRA LÆRER Mandag 12/11 får vi besøk av Lise Bidstrup. Hun er forfatter og fra Danmark. Nå er hun ute på skoleturne i Norge. Fredag 16/11 er det siste frist til å betale inn OD-penger. De som ikke har betalt til da vil få fravær. Fredag 16/11 får vi besøk av Jan Ove og Morten fra Trygg Trafikk. De besøker for tiden 10. klasser i Møre og Romsdal med opplegget «Ikke tøft å være død». Ingebjørg blir borte mandag 19/11. Beskjeder kan gis til administrasjonen på tlf SOSIALT MÅL Rekke opp hånden, og vente på tur. GRUBLIS lever svar til matematikklærer innen siste fredag i planperioden To menn starter fra samme punkt på en stor åpen plass. Mennene går fram 4 meter i nøyaktig motsatt retning av hverandre. Der snur begge seg mot venstre og går nøyaktig 3 meter i denne retningen. Der stopper de. Og nå er spørsmålet: Hvor langt fra hverandre befinner de to seg nå? (tips: PYTAGORAS :) )

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside Arbeidsplan 10A LÆRINGSSTRATEGI TO-SPALTENOTAT Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.20-09.05 1. 09.05- økt 09.50 10.30-11.15 2. 11.15- økt 12.00 12.25-13.10 3. 13.15- økt 14.00 Oppstart med kontaktlærer

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233.

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Sammendrag Uke 36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Kartleggingsprøve norsk RLE Spansk

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Uke 4 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SP F-EN UV SP F-EN SF 09:15-10:00 2 2.t - elevråd NF Skidag på KHekskursjon MA 10:00-10:45 3 SF RLE Ørskogfjellet

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag.

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Matematikk Matematikk

Detaljer

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk Arbeidsplan 9A Uke 23-24 Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte KRØ Sp./Eng. ford.

Detaljer

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å Vekeplan 10. klasse Norsk: «Nyrealismen, 2.verdskrig og tida etter» og vårprøver Skrive tekstar i ulike sjangrar på bokmål og på nynorsk med eit variert ordforråd. Mål: Bruke kjelder rett i eigenproduserte

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. Matte Norsk Matte 09:15-10:00 2 Norsk Samf. Engelsk RLE/UV 10:00-10:45 3 Norsk Norsk Heildagsprøve Matte Engelsk

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng.

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng. Namn:.. Vekeplan 10. klasse Norsk: Eksamen / På nett For dei det gjeld: gjere ein god skriftleg eksamen. Mål: Hald ei god munnleg framføring med tanke på vurderingskriteria. Samf: Geografi: Australia/Oseania

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. RLE Gym Norsk 09:15-10:00 2 Norsk Samf. SP ENF Engelsk 10:00-10:45 3 Norsk Norsk SP ENF Samf. OD-dag 11:25-12:10

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 20 Neste uke er det leirskole ;) Husk å levere skjema for valg av 3. språk for 8. klasse innen torsdag! Ordenselever; Fredrik og Martine Ukens mål Å be om lov!

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

Periodeplan 10E uke 35 og 36

Periodeplan 10E uke 35 og 36 Periodeplan 10E uke 35 og 36 Østersund ungdomsskole skoleåret 2015/2016 Ordenselever Uke 35: Julia, BR Uke 36: Mads Erik, Pablo Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Kunst og Musikk/ 10.00

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn Uke 43-45

Arbeidsplan for 8-trinn Uke 43-45 Arbeidsplan for 8-trinn 43- Navn: Spesielt Husk å skaff deg jobb til OD. Du skal jobbe en dag for minimum 300 kr. Pengene du tjener skal gå til kasteløse barn i Nepal. Du kan lese mer om dette på www.od.no

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 Veke 24 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samfunnsfag RLE Engelsk Naturfag Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 22 Gratulerer til Mona som gikk videre til Norgesfinalen i NAF-sykkelkonkurranse! De som har lånt bøker på biblioteket må huske å ta med de så fort som mulig!

Detaljer

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Fellesbeskjeder uke 43: 9E har rydding ute denne uken. Blogg i engelsk fordypning denne uken Dag Mandag 20/10 Tirsdag 21/10 Franskprøve Onsdag 22/10 Torsdag 23/10 Fredag

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn : 5, 6, 7 og 9 Navn: Spesielt 5: Mandag: Unge og rus 2 timer. Tirsdag: Unge og rus 2 timer. Torsdag: Unge og rus 2 timer. DKS. Nordnorsken kunstutstilling.. Fredag: Nynorsk tekst

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23

8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23 8B ARBEIDSPLAN MANDAG 25.05 - FREDAG 05.06. 2015 UKE 22-23 UKE 22 MANDAG 25.5. TIRSDAG 26.5. ONSDAG 27.5. TORSDAG 28.5. FREDAG 29.5. 1 08.15-09.15 B1 B2 MU ENG MA B1 B2 2 09.15-10.00 2. pinsedag VF 0815-

Detaljer

Prøve i tysk A: 2. 4. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag

Prøve i tysk A: 2. 4. time på gamle kjøkkenet. Husk forkle! Eleven kan skrive selv hjemmeleksene for denne uke her: Dagen Husk leksene til Tirsdag 9. trinn ukeplan Uke 2 Beskjeder til elever og foresatte: Viktig! Denne uka er det Mat og helse. Alle skal ha den onsdag 3.-. time(møt i klasserommet). De andre timene skal dere være i klassen og ha fag(se

Detaljer

ARBEIDSPLAN 10. TRINN VEKE 10 & 11

ARBEIDSPLAN 10. TRINN VEKE 10 & 11 ARBEIDSPLAN 10. TRINN VEKE 10 & 11 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 10 Hugs eiga Hugs eiga Innlevering av norsk, datamaskin til norsk datamaskin til norsk innan 18:00. AB Musikk 11 Framføring i

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette

Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette Osterøy ungdomsskule Adresse 5282 Lonevåg Tlf 56 19 26 80 Faks 56 19 26 81 e-post osteroy.ungdomsskule@osteroy.kommune.no web www.osteroy.ungdomsskule.no Musikal Osterøy ungdomsskule Hatland 5282 Lonevåg

Detaljer