KVINNEN SEKSUAL ANATOMI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVINNEN SEKSUAL ANATOMI"

Transkript

1 KVINNEN SEKSUAL ANATOMI Clinically Oriented Anatomy Moore & Dallay 4th edition 1999 Basic Clinical Neuroanatomy Young&Young 1st edition 1997 UpToDate Wickipedia Google

2

3 KVINNENS SEKSUALANATOMI Cortex Det limbiske system Hormoner og transmittorsubstanser Genitalia

4 CORTEX Hjernebarken mottar signaler fra alle våre sanser. Den styrer også handlingene videre. Alle organer har sine faste plasser i hjernen vår. Noen har større plass enn andre

5 .CORTEX HOS MENN ER ENKLERE.

6 Midt inne i hodet ligger "det limbiske system". Mange av sanseintrykkene går direkte til denne delen av hjernen, og ikke bare til høyre og venstre hjernebark-halvdel. Nervebanene fra sansene er kortere hit enn til hjernebarken. ( lukt-informasjon går faktisk i stor grad direkte hit og i liten grad direkte til hjernebarken ). Det limbiske system kan kalles "et følelsesmessig kraftverk". Det fantes lenge før språk og logisk tenkning gjorde sitt inntog i hodene våre og må utviklingsmessig sett regnes som en gammel del av hjernen. Signalene fra det limbiske system sendes så videre til hjernebarken for tolkning. Med dette som grunnlag, kan vi forstå at: Vi reagerer følelsesmessig før tanken når vår fornuft

7 DET LIMBISKE SYSTEM Limbus betyr grense Ligger under Cerebrum, på begge sider av Thalamus og grenser mot cortex Består av hypothalamus, Hippocampus, amygdala, samt nærliggnede områder; thalamus, basalgangliene, Gyrys cinguli. Det limbiske system er hovedansvarlig for følelseslivet vårt samt for dannelse av minner/hukommelse.

8 THALAMUS På gresk betyr Thalamus «indre rom» Du finner den på toppen av hjernestammen, midt i hjernen. Nesten all sensorisk input går gjennom thalamus og videre til cortex

9

10 EROGENE SONER Soner på kroppen med høy tetthet av sensoriske nerveendinger. Dog er det ikke bare å stimulere, det kommer også an på måten det stimuleres på. Ifølge nettstedet uk.askmen.com er kvinnens 10 mest erogene soner følgende: 1: Innside av lår 2: Bakside av knær 3: Rumpen 4: Nakken 5: Ørene 6: Føttene 7: Håndleddene 8: Brystvortene 9: Clitoris/vulva/vagina 10: Leppene/tungen Det følger forøvring med beskrivelse av hvordan disse sonene best skal berøres for å oppnå respons.

11

12 HYPOTHALAMUS Sitter like over hjernestammen, rett under thalamus Kontrollerer mange kritisk viktige kroppsfunksjoner: Det autonome nervesystemet Senter for emosjonell respons og adferd Kroppstemperatur Matinntak Tørstesenter, regulerer vanninntak Regulerer søvn Regulerer endokrine funksjoner via hypofysen som ligger like under.

13

14 AMYGDALA Ligger dypt i mediale del av temporallappen Viktig for OPPFØRSEL og EMOSJONELLE REAKSJONER Viktig for assosiasjoner på tvers av stimuli-modaliteter (f. ex. kan en lukt gi assosiasjoner til noe(n) visuelt) Ansvarlig for emosjonell reaksjon på sensoriske input. Slik kan identiske stimulig gi et spektrum av sensoriske oppfatninger. (F.eks. vil lyden av ens egen motorsykkel ikke oppfattes som støy, men naboen kan ha en annen oppfatning) Amygdala tror man er ansvarlig for ansiktsgjenkjennelse.

15

16 AMYGDALA FORTS.. For dyr er amygdala et være eller ikke være. Amygdala gjør at dyra gir adekvat respons når de lukter mat og når de lukter fare. For mennesket er amygdala viktig for vurdering av sensoriske input. Er de(t) bra, dårlig, skremmende, farlig, deilig osv. Herfra går vurderingene videre til cortex via hypothalamus/thalamus. Cortex gir så adekvat respons. Dette gjør amygdala til et viktig sexuelt organ. Menn har generelt større amygdala enn kvinner. Høyre og venstre amygdala har litt ulike funksjoner. Den høyre gir mer «action» som respons til negativ stimuli. Den venstre husker detaljer og er mer reflekterende som respons til negativ stimuli. Man har funnet ulikheter mellom mannens og kvinnens amygdala. Vi gir ulik respons og gradering av like stimuli. Homofile menns amygdala ligner kvinnens mer enn mannens og det er flest forbindelser med den venstre amygdala. Tilsvarende for homofile kvinner. Her dominerer forbindelsene til den høyre amygdala. Det finnes også snarveier, refleksbaner:

17

18 SKADER PÅ AMYGDALA Bilaterale skader av corpus amygdala resulterer i alvorlige endringer i et menneskes oppførsel. Kirurgisk ødeleggelse av deler av amygdala i mennesker med sosialt uakseptabel aggressiv adferd, gir rolige mennesker med minsket emosjonell eksitabilitet. de har sikkert ikke et godt sexliv, heller

19

20 HIPPOCAMPUS MINNE: Hippocampus spiller en viktig rolle i overføring av informasjon fra korttidsminne til langtidsminne. Da hippocampus også er en del av temporallappen, vil skader på denne del av hjernen kunne resultere i hukommelsestap. HUSK DET!

21 OG SEKSUALTIET?!?... vel, hvis man ikke husker. Viktig med gode minner for å få/gi positiv seksuell respons

22 BASALGANGLIENE Basalgangliene spiller en viktig rolle i planlegging og koordinering av bevegelser og holdning. Det er komplekse neurale forbindelser mellom basalgangliene og cerebral cortex. Hovedsakelig hindrer basalgangliene uønsket muskelaktivitet, og sykdommer i BG gir overdrevne, ukontrollerte bevegelser.

23 SEPTUM Dårlig utviklet hos mennesker Ser ut til å være involvert i eufori assosiert med narkotikabruk Det er rapportert markant øket seksuell aktivitet hos eldre menn etter septale skader.

24 HYPOFYSEN Skiller ut hormoner som regulerer kroppens endokrine systemer. Forlappen får hormoner fra hypothalamus via et portvenesystem. Baklappen stimuleres direkte via axoner. Til kroppen via v. jugularis interna. Hypofysen kan skades ved akutt hypovolemi, f.eks postpartumblødning grunnet karforsyningens natur.

25 HORMONER OG TRANSMITTORSUBSTANSER Normal menstruasjonssyklus Hormoner og lyst Kjærlighets-substansene

26 HYPOFYSEN SKILLER UT:

27

28 MENSTRUASJONSSYKLUS Syklusen varer dager, mer uregelmessig de første årene. Kortere syklus de siste 10 årene. Follikelfasen: Fra menstruasjonen starter til dagen før LH-surge ved eggløsning. Fasens varighet varierer. Luthealfasen: Starter ved LH surge og varer til neste menstruasjon. Denne fasen er konstant gjennom livet, ca 14 dager.

29 TIDLIG FOLLIKKELFASE Menstruasjon Primordialfollikler. Ovariet er inaktivt og det er lavt nivå av østrogen, progesteron og InhibinA i blodet. Mao mindre negativ feedback til hypofysen og hypothalamus, og vi får økt FSH produksjon. De små folliklene produserer imidlertid Inhibin B, og denne hindrer FSH i å stige mer enn den gjør. Vi får ca 30% øking i plasmakonsentrasjonen. LH pulsene øker fra 1 pr 4 timer til 1 pr 1,5 time.

30 MID FOLLIKKELFASE FSH stimulerer follikkulogenesen og sekundært østrogenproduksjon. Flere follikler modnes frem til antral-stadiet og granulosacellene hypertrofierer og deler seg og disse produseres østradiol og InhibinA. Østrogen gir negativ feedback til hypofyse og hypothalamus, dette gir nedsatt FSH og LH nivå i serum, samt reduser pulsamplituden på LH. Imidlertid økes pulsfrekvensen til 1 per time. Denne er mediert fra GnRH stimulering og denne øker litt da hemmingen fra progesteron nå har opphørt. 7.dag i syklus vil flere 9-10mm follikler kunne sees på ultralyd. Endometriet er nå tykkere og vil etter hvert sees som tresjiktet. Dominant follikkel

31 SEN FOLLIKKELFASE Stadig økning i østrogen og inhibina fra de voksende folliklene, mens FSH og LH faller som følge av negativ feedback. Når en dominant follikkel er valgt, vil FSH stimulere LH reseptorer i ovariet til produksjon av økt mengde vekstfaktorer som bl.a Insulin-like-growth factor I ( IGF-I). Når dominant follikkel er valgt, stopper utviklingen av de andre folliklene og de undergår atresi. Den dominante follikkel vokser ca. 2 mm pr. dag inntil moden størrelse på 20-26mm. Endometriet blir gradvis tykkere og cervix-slimet endrer karakter og blir mer «trådtrekkende» og rikelig. Cumulus oophorus

32 LUTHEALFASE: MIDTSYKLUS SURGE Et neuroendokrint fenomen Når østradiolkonsentrasjonen når en viss konsentrasjonen endres feedback-mekanismen fra negativ til positiv. Hypofysen spyr ut LH og serumkonsentrasjonen 10 dobles. Også FSH stiger. ( For å få denne surgen, kreves østradiol, progesteron og flere ovariale faktorer, det er ikke nok å gi kvinnen østradiol, dessverre) LH pulsen fortsetter med frekvens 1 pr time, men amplituden er øket dramatisk. LH initierer substansielle endringer i ovariet. Oocytten gjennomgår første meiose. Cytokiner som er nødvendig for ovuleringen produseres. 36 timer etter LH surgen frigjøres egget. Alt før oocytten frigjøres, danner granulosacellene progesteron, og denne virker hemmende på hypothalamus slik at puls-generatoren bremser og LH pulsene blir mindre frekvente. Progesteron har stor betydning for endometriets videre utvikling. Mitosene opphører og kjertlene organiseres. Tresjiktet forsvinner og ultralydmessig sees en homogent, fortykket slimhinne.

33 MID/SEN LUTHEALFASE Corpus lutheum produserer progesteron og inhibina Progesteron senker LH pulsasjonen via negativ feedback til hypothalamus og GnRH. InhibinA har negativ feedback til hypofysen. Fall i LH gir fall i produksjon av progesteron og østradiol fra corpus lutheum. Skulle et egg befruktes og implanteres, vil HCG fra embryo opprettholde corpus lutheum og progesteronproduksjonen i starten av svangerskapet. Fall i østradiol og progesteron gir etter hvert tap av blodforsyning til endometriet og menstruasjonen starter. Som respons til corpus lutheums stadig fallende stereoidproduksjon, avtar negativ feedback på hypothalamus/hypofyse og dermed stiger FSH frigjøring og neste syklus starter. En gang til???

34 UREGELMESSIGHETER I MENSTRUASJNSSYKLUSEN PCO(S) Thyreoideforstyrrelser Fedme Anorexia Ovulasjonsforstyrreler, cyster Hypothalamisk svikt Anatomiske årsaker Medikamenter

35 HORMONENER OG TRANSMITTORSUBSTANSER Lyst : Fremmes av androgener og østrogen. Hos kvinner finner vi dihydroepiandrosterone sulfat (DHEA-S), dihydroepiandrosterone (DHEA), androstenedione (A), testosterone (T) og dihydrotestosterone (DHT). De tre første må betraktes som pro-hormoner som må konverteres til T/DHT for androgen effekt. 100% DHEA-S 50% 20% DHEA 30% Perifert vev Androstenedion Testosteron 25-25% 50% DHT Produseres og virker i målcellene ved 5- alfa-reduksjon av testosteron.

36 LYST ELLER IKKE LYST 99% av testosteronet er bundet til SHBG, lite er fritt. Endringer i SHBG har stor betydning for testosteron-nivået. Østrogen øker SHBG nivået.og da faller testosteron-nivået LH-surge gir økt androgenproduksjon midtsyklisk Androgen-nivået hos kvinner synker jevnt med årene Østrogen-nivået hos kvinner reduseres drastisk etter menopause

37 ØSTROGEN-NIVÅET HOS KVINNER

38 TESTOSTERON: Testosteronproduksjonen i ovariene forblir konstant også etter menopause, og ovariene står for en øket andel av kvinnens totale androgenproduksjon. Fjernes ovariene postmenopausalt, reduseres kvinnens serumtestosteron med 40-50%. Androgener er viktige precursorer for dannelse av østrogener. Testosteron gir økt seksuell interesse og lyst, sannsynligvis bedres også opphisselsen og den orgasmiske responsen. Studier viser svak eller ingen sammenheng mellom kvinners androgenkonsentrasjon og hennes seksuelle aktivitet eller hennes seksuelle tilfredshet. I tillegg har hyperandrogene kvinner (PCOS) ingen øket lyst eller «seksuelle fordeler» Androgenreceptorer hos kvinner finnes i blodkar, hjernen, bryster, hud, muskulatur, fett og beinvev. Testosteron senker HDL.og det er jo ikke så bra..men bortsett fra det??? Testosteron gir oppstemthet, energi og følelse av velvære. Sublingual testosteronspray gir økt genital følsomhet etter 4 timer.forsinket respons.

39

40 ANDROGEN-MANGEL HOS KVINNER Bilat ooforectomi Primær binyrebarksvikt. Man gir glukokortikoider og p-piller, men glemmer androgenene. Hypofysesvikt Perorale østrogener reduserer fritt testosteron ved å øke SHBG nivået. Kvinner med anorexia nevrosa har lavt serumnivå av både bundet og fritt testosteron, dog har de normal DHEA-S. ( Grunnet hypothalamisk svikt OG manglende fettvev) Kvinner med anorexia som brukte p-piller hadde lavest nivå av testosteron.

41 KJÆRLIGHET VED FØRSTE BLIKK? Psykologer hevder at det tar fra 90 sekunder til 4 minutter å avgjøre om du liker en person eller ei. Det har lite å si hva som blir sagt, avgjørelsen din baserer seg på: Kroppsspråket; 55% Toneleie / måten man snakker på; 38% Hva som sies; 7%

42 KJÆRLIGHETENS SUBSTANSER: Lyst: Østrogen og testosteron Attraksjon: - Adrenalin: Svette, hjertebank og tørr munn. - Dopamin: Forelskede par har økt nivå av dopamin. De kan leve uten søvn og mat, opplever mye energi. Dopamin stimulerer «Lyst og belønningssenteret» og gir nytelsesrush på nivå med kokain-rus. -Serotonin: Nivået synker i startfasen av et forhold, og vi blir ukritiske til våre partnere. «Kjærlighet gjør blind». Vi er på nivå med OCD pasienter de første 6 mnd av et forhold. Forpliktelse: - Oxytocin: Stiger ved orgasme. Viktig for å bygge bånd til mann. - Vasopressin: Frigjøres etter sex og er viktig for å ville ha langtids-forhold.

43 PAUSE FØR GENITALIER, ORGASME OG SYKDOMMER..

Hjerter i lyst og nød

Hjerter i lyst og nød Hjerter i lyst og nød Seksualitet og hjertesykdom Et hefte for helsepersonell Dette heftet er en del av prosjektet HJERTER I LYST OG NØD. Prosjektet er finansiert med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

Feminina OM JENTER. FOR JENTER.

Feminina OM JENTER. FOR JENTER. Feminina OM JENTER. FOR JENTER. Sex og Samfunn Senter for ung seksualitet Trondheimsveien 2B, 0560 Oslo. Telefon: 22993900, Faks: 22993901 www.seksuellopplysning.no e-post: post@sexogsamfunn.no Med økonomisk

Detaljer

Infomateriale. Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16

Infomateriale. Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16 Infomateriale Store Kongensgade 36-38, 2. etasje 1264 København K +45 32 57 33 16 Innhold 1. Inseminasjon... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminasjonen... 5 1.3. Undersøkelser... 6 1.3.1. Hysterosalpingoultrasonografi

Detaljer

Kalddusj. Vegard Bell

Kalddusj. Vegard Bell 1 2 Kalddusj En ukjent vei til bedre helse, bedre forbrenning, og en vakker hud. Vegard Bell (C) 2015 Bell forlag 3 Kapittel 1: Varmdusj eller kalddusj? Det er uenigheter om hva som er best; kalde dusjer

Detaljer

potek itt A SENIOR asjonsbrosjyre fra D n inform E

potek itt A SENIOR asjonsbrosjyre fra D n inform E En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek SENIOR Innhold: Velkommen til Ditt Apotek...4 Hva er Ditt Apotek?...4 Ditt Apotek styres av medlemmene...5 Alt før 50 er oppvarming!...6 Hvordan legge grunnlaget

Detaljer

HypofyseN. Hva skjer. når den ikke fungerer normalt?

HypofyseN. Hva skjer. når den ikke fungerer normalt? HypofyseN Hva skjer når den ikke fungerer normalt? Innhold Introduksjon 3 Hva er hyposfysesvikt? 3 Hvordan påvirker sykdommen pasienten? 3 Hypofysens normale funksjon 4 Framlappens hormoner 7 Baklappens

Detaljer

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon Prevensjon Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon NØDPREVENSJON Den mest benyttede nødprevensjon er nødprevensjonspillen, også kalt krisepillen. Den kan brukes hvis den vanlige metoden mislykkes,

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde

Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Veksthormonmangel etter nådd slutthøyde Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med pasienter som nå er nær eller allerede

Detaljer

Sex i praksis. Her forklarer vi litt om sex i praksis

Sex i praksis. Her forklarer vi litt om sex i praksis Sex i praksis Her forklarer vi litt om sex i praksis HVA ER SEX? God sex er når alle involverte parter har en god følelse før, under og etter du har hatt sex. Det er faktisk ikke vanskeligere enn det.

Detaljer

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Yuttadhammo Bhikkhu Innholdsfortegnelse Kapittel En: Hva er Meditasjon?...1 Kapittel To: Sittende Meditasjon...6 Kapittel Tre: Gang Meditasjon...10

Detaljer

Hva kan føre til seksuelle problemer etter hjerneslag?

Hva kan føre til seksuelle problemer etter hjerneslag? Sex etter hjerneslag Å elske er en viktig del av mange forhold. Men et hjerneslag kan føre til fysiske eller følelsesmessige endringer som kan ha innvirkning på ditt sexliv. Ofte vil informasjon og oppmuntring

Detaljer

Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri

Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri 1 INNHOLD Jeg er gravid! Den dagen du får vite at du skal bli mor, settes mange tanker og følelser i sving. Forventning og usikkerhet,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Hvorfor slutte å røyke?... 3 Hvorfor starte å røyke?... 5 Kjenn fienden din... 6 Hvorfor røyker folk?... 8 Nikotin - Giften...

Innholdsfortegnelse Hvorfor slutte å røyke?... 3 Hvorfor starte å røyke?... 5 Kjenn fienden din... 6 Hvorfor røyker folk?... 8 Nikotin - Giften... RØYKESTOPP Innholdsfortegnelse Hvorfor slutte å røyke?... 3 Hvorfor starte å røyke?... 5 Kjenn fienden din... 6 Hvorfor røyker folk?... 8 Nikotin - Giften... 9 Hva skjer med kroppen når du slutter å røyke?...

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Å leve med MS. Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98

Å leve med MS. Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98 I N F O R M A S J O N S S E R I E Å leve med MS Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98 Innholdsfortegnelse Hva er multippel sklerose? 1 Hvem får MS? 2 Årsaker til MS 3 Hvordan

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Kvinner. - vi gir deg bedre helse

Kvinner. - vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Kvinner - vi gir deg bedre helse Innhold 15-30 år...s 4 Menstruasjon...s 4 Pubertet, Hormoner, Smerter Prevensjon...s 7 Kondom, P-piller, P-sprøyte, P-stav, P-ring,

Detaljer

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av..

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. MENTAL TRENING Idrett- og prestasjonspsykologi «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. 1 2 3 4 5 Vi påvirkes mye av ubevisste eller subliminale stimuli (positive negative).

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

I hvilken grad kan akupunktur lindre søvnproblemer etter trafikkulykke

I hvilken grad kan akupunktur lindre søvnproblemer etter trafikkulykke Fordypningsoppgave Marianne Muri student Akupunkturhøgskolen TKM 4 I hvilken grad kan akupunktur lindre søvnproblemer etter trafikkulykke Høsten 2001 ble jeg selv utsatt for en alvorlig trafikkulykke.

Detaljer

Hva er ervervet hjerneskade?

Hva er ervervet hjerneskade? Hva er ervervet hjerneskade? av Jan Magne Krogstad KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 12/99 02/15 4. 6. utgave, 2. 1. opplag 8.000 1.000 eks eks Illustrasjoner: Annette Flaaum

Detaljer

Sex gjennom livet. Her forklarer vi litt om sex gjennom livet

Sex gjennom livet. Her forklarer vi litt om sex gjennom livet Sex gjennom livet Her forklarer vi litt om sex gjennom livet Ethvert menneskes seksualitet vil gå gjennom flere faser i løpet av livet. Barnets nysgjerrighet etterfølges av usikkerheten i tenårene, prøvende

Detaljer

Maskulinus OM GUTTER. FOR GUTTER.

Maskulinus OM GUTTER. FOR GUTTER. Maskulinus OM GUTTER. FOR GUTTER. Sex og Samfunn Senter for ung seksualitet Trondheimsveien 2B, 0560 Oslo. Telefon: 22993900, Faks: 22993901 www.seksuellopplysning.no e-post: post@sexogsamfunn.no Med økonomisk

Detaljer

Maskulinus OM GUTTER FOR GUTTER

Maskulinus OM GUTTER FOR GUTTER Maskulinus OM GUTTER FOR GUTTER SEX OG SAMFUNN Senter for ung seksualitet Trondheimsveien 2B, 0560 Oslo. telefon: 22993900, faks: 22993901 www.sexogsamfunn.no e post: post@sexogsamfunn.no Ter e Rakke Foto

Detaljer

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME Av Cathrine Ramm, psykomotorisk fysioterapeut og tilknyttet RVTS Øst Tryggere Traumeterapeuter -program. Med for- og etterord ved Trine Anstorp, fagteamleder Traumeforebyggende team RVTS Øst. 10 ENKLE

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer