Størrelse: px
Begynne med side:

Download "http://www.dksfinnmark.no/"

Transkript

1 Mánáid čállosat Govat dego muitalusaid muitaleaddjit Ingjerd Tjelle bokte. Tekster og fortellinger fra elevene Foto som historieforteller Med Ingjerd Tjelle, fotograf og forfatter Vi har møtt elever fra Kautokeino, Karasjok, Lakselv, Kjøllefjord og Mehamn. Ingjerd har presentert bilder og fortalt fra bøkene hun har skrevet om å være internatbarn, eller bo på barnehjem i Finnmark i gamle dager. Prosjektet er en del av abonnementspakken fra DKS i Finnmark.

2 Eksempel på at foto kan fortelle sterke historier

3 Etter presentasjonen får elevene tegne eller skrive, med utgangspunkt i foto.

4 Dette er de fire fotoene som elevene fikk utdelt. Oppgaver: 1. Tegn hva som skjedde før eller etter at dette bildet ble tatt. 2. Du er en av personene på bildet. Skriv et brev til noen.

5 Elevene har tegnet og fortalt. Nordnorsk Kunstnersenter har satt sammen denne rapporten. Anna Ravna Gaup har oversatt til samisk. Ingjerd Tjelle har stått for opplegg og gjennomføring av prosjektet, samt skrevet bøkene som er presentert. Tusen takk til alle elevene som har tegnet og fortalt! Mus lea ahkit dáppe mánáidruovttus. Buohkat bieguhit mu. Basset mu muohttagiin. Ruovttus lea olu buoret. Doppe lea mus buoret ustibat. Juovllaide mun ožžon dušše ođđa skuovaid ja dálvebiktasiid. Boahtte jahkkái doaivvun oažžut buoret skeaŋkkaid ja ahte in bálkestuvvo geallárii. Ja de fertet mii borrat bierggu vaikke mun in liiko birgui. Mun boran dušše ruotnasiid. Govas don oainnát mu buoremus olbmái máilmmis nu ahte dat manná bures. Dearvvuođat Jesperis Jeg har det litt trasig her på barnehjemmet. Alle plager meg. Jeg blir basa i sneen. Det er mye bedre hjemme. Der har jeg bedre venner. Til jul fikk jeg bare nye sko og vinterklær. Til neste år håper jeg at jeg får nåkka bedre og at jeg ikke blir kasta ned i kjelleren. Så må vi spise kjøtt når æ ikke liker det eller får til å spise det. Jeg spiser bare grønnsaker. På bildet ser du mine beste venner i verden så det går greit. Hilsen Jesper

6 Jeg har det litt trasig her på barnehjemmet. Alle plager meg. Jeg blir basa i sneen. Det er mye bedre hjemme. Der har jeg bedre venner. Til jul fikk jeg bare nye sko og vinterklær. Til neste år håper jeg at jeg får nåkka bedre og at jeg ikke blir kasta ned i kjelleren. Så må vi spise kjøtt når æ ikke liker det eller får til å spise det. Jeg spiser bare grønnsaker. På bildet ser du mine beste venner i verden så det går greit. Hilsen Jesper

7 Til mamma, Jeg har nettopp kommet fram til barnehjemmet. Her er det fælt. Men æ har funne nye vænna. Han ene hete Hans og han andre Thomas. De forteller at det er en heks her.(altså en streng dame) Hun er slem med barn når det ikke er helligdager, og da menes det SLEM! I morgen skal vi plukke bær, og vi får ikke komme inn på barnehjemmet før bøttene er fulle. Klem fra Richard PS: Savner deg

8 Áhččái ja eadnái Mus lea suohtas dál juovllaid áigge. Mii leat ožžon skeaŋkkaid ja biepmu maid mii liikot. Mii leat šaddan bargat sin ovddas, muhto ráŋggáštus lea ilgat. Mis lea somá dál, muhto go juovllat leat vássán, de šaddá buot nu go ovdal. Dážat fidnejit buoret divššu go mii sápmelaččat. Oahpaheaddji cábmá min jus mii dahkat juoidá boastut. Dearvuođat Olav Til mamma og pappa, Jeg har det gøy nå i jula. Vi har fått gaver og mat som vi liker. Vi har måttet jobbe for dem, men straffen er fæl. Vi har det gøy nå, men når jula er over blir det som før. De norske blir behandlet finest, mens vi samene blir behandlet dårlig. Vi får juling av lærer om vi gjør noe feil. Hilsen Olav

9 Eadnái Mun lean aitto joavdan mánáidruktui. Dáppe lea váivi. Muhto lean fitnen ođđa skihpáriid. Hánsa ja Tomas. Soai muitaleaba ahte dáppe lea heaksá. (Bahás nissonolmmoš). Árgabeivviid son lea bahá mánáide ja dalle mun oaivvildan BAHÁ! Ihttin galgat murjet, ja mii eat oaččoboahtit mánáidruktui ovdal go gievnnit leat dievva. Buorresteapmi Richardas FUOM: Váillahan du Til mamma, Jeg har nettopp kommet fram til barnehjemmet. Her er det fælt. Men æ har funne nye vænna. Han ene hete Hans og han andre Thomas. De forteller at det er en heks her.(altså en streng dame) Hun er slem med barn når det ikke er helligdager, og da menes det SLEM! I morgen skal vi plukke bær, og vi får ikke komme inn på barnehjemmet før bøttene er fulle. Klem fra Richard PS: Savner deg

10 Ráhkis eatni Mun sávan don livččet dáppe. Mun áibbašan du nu sakka. Mun sávan mun livččen beassat ávvudit juovllaid duinna (dievva gatnjalat árkka alde) Eadni, mun váillahan du! Dearvvuođat du gánddas. Kjære mamma, Jeg skulle ønske at du var her. Jeg savner deg så mye. Jeg ønsker at jeg kunne feire jula med deg. (masse tårer på arket) Mamma, savner deg sånn! Hilsen din egen sønn.

11

12

13 Hei, hei, Mun lean mánáidruovttus. Mun lean dál boradeame, muhto in liiko guollái ja hoavda lea bahá munnje ja mun háliidan ruoktot. Don fertet boahtit viežžat mu. DearvuođatFinnes Hei,hei, Jeg er på barnehjemmet. Jeg holder på å spise, men jeg liker ikke fisk og bestyreren er slem med meg og jeg vil hjem. Du må komme og hente meg. Hilsen Finn

14

15

16 Ráhkis eadni MUN HÁLIIDAN RUOKTOT. DÁLUEAMIT LEA STREAŊGGIS JA BAHÁ. MII ŠADDAT BARGAT OBA ÁIGGI. DEARVVUOĐAT PÅL Kjære mamma, JEG VIL HJEM. HUSMOREN ER STRENG OG SLEM.VI MÅ JOBBE HELE TIDEN. HILSEN PÅL Áhččái,

17 Hei eadni ja áhčči! Dál leat joavdan internáhtii. Mátki lei guhkki Dáigevuonas Davvisiidii. Mun dál juo váillahan dutno. Mis lei heastta sáhttu káias. Dat lei veaháš suohtas. Mus lea dál juo guokte ođđa ustiba. Mun lean balus skuvlii vuolgit ihttin. Cealkke dearvvuođaid buohkaide Dáigevuonas. Mu ođđa ustit guoktá leaba Goalsevuohpis eret. Doaivvun ahte lea guolli mállásiin. Dearvvuođat dutno ráhkis nieiddas Lises Hei mamma og pappa! Nå har vi kommet til internatet. Det var en lang tur fra Dyfjord til Lebesby. Jeg savner dere allerere. Vi kjørte med hest og kjerre fra losse kaia. Det var litt gøy. Jeg har allerede fått meg to nye venner. Jeg gruer meg litt til å gå på skolen i mårra. Du må i hvert fall hilse alle i Dyfjord. De vennan æ har fått e fra Langfjordnes begge to. Æ håper det blir fisk til middag. Hilsen deres kjære datter Lise.

18

19 Áhččái mun sákka váillahan du Mus lei gelddolaš dovdu boahtit internáhtii. Álggos lei hui suohtas. Muhto dađistaga álge mu givssidit dasgo mun lean nu unni. Muhto mis lei valljis biepmu ja mun lean álohii gallás. Ihkku lea veaháš issoras. Buot stuorra mánát givssidit mu ja hoavda hušku mu. Boađe viežžat mu, please! Til pappa jeg savner deg masse. Da jeg kom på internatet var jeg veldig spent. Den første tiden var morsom. Men etter hvert ble jeg mobbet for at jeg var lav. Men vi hadde masse mat og jeg er alltid mett. Men om natten er det litt skummelt. Alle de store mobber og plager meg og styreren mishandler meg. Kom og hent meg please! Ráhkis eadni, Odne lei váivves beaivi. Dálueamit huškkastii mu. Mun varden guhká. Sii eai beroštan, dikte mu veallut vardit. Mun massen dievva vara. Dál lean dolkan. Sáhttibeahtti go leat nu šiega ahte viežžabeahtti mu! Dearvvuođat Gørildas Kjære mamma, I dag var en ond dag. Husmoren slo til meg. Jeg blødde lenge. De brydde seg ikke, lot meg bare ligge og blø. Jeg mistet masse blod. Nå er jeg lei av dette. Vær så snill å hent meg! Hilsen Gørild

20

21

22 Mun váillahan du. Mun háliidan boahtit du lusa. Mu mielas lea somá leat dáppe, muhto mun háliidan maiddái boahtit ruoktot. Mun lean fitnen ođđa skihpáriid dáppe maid, muhto mun váillahan du hirbmadit. Mun láittastuvan veaháš ja muhtimat lávejit bieguhit mu. Dat lea váivi go in beasa ruoktot dál. Mu lávejit dávjá doaruhit. Mun háliidan vuolgit ruoktot du lusa, muhto mun dieđán ahte in oaččolobija dat lea váivi. Sárás Til pappa, Jeg savner deg. Jeg vil komme til deg. Jeg syns det er artig å være her, men jeg vil komme hjem igjen også. Jeg har fått mange nye venner her også, men jeg savner deg veldig mye. Jeg har det litt kjedelig her og jeg bruker å bli plaget av noen. Det er dumt at jeg ikke kan komme hjem nå. Jeg bruker å få mye bank. Jeg vil komme hjem til deg, men jeg vet at jeg ikke får lov og det er dumt. Fra Sara

23 Eadnái ja áhččái Siessá lea streaŋggimus dáppe. Sii barggahit min hui olu. Dáppe lean oaidnán juoga ođđaáđaja dat lea juoidá mainna bániid geallá. Dan gohčodit bátnekustan. Juovllaid lea dáppe buot buoremus. Dalle lea buot bargit šiega minguin. Mus lea dievva ođđa skihpárat, muhto lea olusat maid geat bieguhit ja leat bahánihkkánat. Illudan fas deaivat din! Márehis Til mamma, jeg savner deg! Tante er av de strengeste her. De får oss til å jobbe så mye. Jeg har sett noe nytt og det er noe man pusser tennene med. Det heter tannbørste. Men den beste tiden her er i julen. For da er alle damene her snille med oss. Jeg har fått mange nye venner, men det er også mange som mobber og er slemme her. Jeg gleder meg til å møte dere igjen!! Fra Marit

24

25

26 Áhččái, eadnái, Theodor, Bror Hei buohkat. Mun váillahan din! Mus lea hui váivi dáppe internáhtas. Mun illudan juovllaide, dalle mun beasan ruoktot! Mun in nagot oađđit ihkku!! Mun lean fidnen olbmá. Su namma lea Elin. Mu biinnidit juohke beaivve. Mun háliidan ruoktot, boađejođánit viežžat mu! Mo dis lea dieppe ruovttus? Mun lean buorre didjiide! Buorrestagat Sara Inger Julie Til: Mamma, Pappa, Theodor, Bror Hei alle sammen. Jeg savner dere! Jeg har det forferdelig her på internatet. Jeg gleder meg til jul, da kommer jeg hjem!! Jeg får ikke sove om nettene!! Jeg har fått en venn. Hun heter Elin. Jeg blir pint hver dag. Jeg vil hjem, kom og hent meg fort! Hvordan har dere det der hjemme? Jeg er så glad i dere! Klem fra Sara Inger Julie

27 Ráhkis eadni ja áhčči Dáppe lea okta nissonolmmoš guhte lea bahá. Mii leat álgán gohčodit su Heaksán. Mun lean hui balus. Son orro hui šiega, muhto son dušše dahkaluddá. Muhto, mun lean oahppan vuodjat. Dáppe gehččet mu šlávan. Sii gaikkuhit min vovnna man dievva lea čáhci. Juovllaid ožžon mun dievva fiinna skeaŋkkaid. Mus lea 20 ođđa ustiba muhto muhtimat sis ribahit gužžat. Muhto dat ii leat sin sivva. Dáppe lea nieida man namma lea Marit. Son ii bora bierggu. Mannan sotnabeaivve son ii nagodan borrat buot bierggu nu ahte dalle son šattai bassat buot ullobiktasiid dan botta go mii earát leimmet skuvllas. Muhto dál mun gal ferten vuolgit bargat fas buorit juovllat ja buorit beassážat mun ráhkistan din ja váillahan din. Galgabehtet hervvoštallat. Dearvvuođat Henrikas. PS: Heaiti juhkamis vai mun beasan ruoktot boahtit. Mun dattege ráhkistan dutno, álli bala das. Kjære mor og far, Det er en dame her som er slem. Jeg har begynt å kalle henne Heksa. Jeg er veldig redd. Hun virker kanskje snill, men hun bare smisker. Men jeg har lært meg å svømme. De behandler meg som en slave. De får meg til å trekke en vogn med masse vann, sammen med mange andre barn. I jula fikk jeg mange fine gaver. Jeg har fått 20 nye venner men noen tisser på seg. Men det er ikke deres skyld. Her er en jente som heter Marit. Hun spiser ikke kjøtt. På søndag klarte hun ikke å spise opp kjøttet så da måtte hun vaske alle ullklærne mens vi var på skolen. Men nå må jeg dra og jobbe så god jul og god påske jeg er glad i dere og jeg savner dere. Kos dere. Hilsen Henrik. PS: Slutt å drikke så jeg kan komme tilbake. Men jeg elsker dere fortsatt, ikke vær redd for det

28 Ráhkis eadni ja áhčči Mun in loavtte dáppe, muhto mus leat gal ustibat. Muhto mun váillahan dutno hirbmadit ja háliidan ruoktot. Nu ahte plis, viežži mu plis, muđui mun báhtaran. Buhu. Kjære mamma og pappa, Jeg liker meg ikke så mye her, men jeg har venner og sånt. Men jeg savner dokker veldig mye og jeg vil hjem. Så plis, plis, hent meg plis, eller så rømmer jeg Buhu.

29 Ráhkis eadni ja áhčči Odne lean ráŋggáštuvvon go in borran buot borramuša. Ja mun in loavtte dáppe. Mun háliidan ruoktot ja buorrestit du ja áhčči! Mu bieguhit dáppe, sáhttibeahtti go viežžat mu eret dáppe. Muđui mun báhtaran dán biru sajis. Dearvuođat Tove Kjære mamma og pappa, I dag har jeg blitt straffa for å ikke ha spist opp maten. Og jeg liker meg ikke her. Jeg vil dra hjem og gi deg og pappa en kjempestor klem! Jeg blir mobba her, kan dere hente meg herifra. Ellers rømmer jeg fra dette djevel stedet. Hilsen Tove

30 Ráhkis eadni Mun doaivvun don jođánit dearvvasmuvat vai boađat mu ja stuorra viellja viežžat. Mo dat manná duinna? Ja mo áhčiin? Lea go áhčči boahtán barggus? Mu mielas lea váttis leat dáppe mánáidruovttus. Mii šaddat bargat guhkes beaivvi. Mun šattan bassat ja viellja fas sahet muoraid. Jus mii eat bargga de mi ráŋggáštuvvot. Dearvvasmuva eadni, mun háliidan ruoktot! Buorrestagat Martes Kjære mamma, Jeg håper at du snart blir frisk, så du kan hente meg og storebror. Hvordan har du det? Og hvordan har pappa det? Har pappa kommet hjem fra jobben? Jeg syns det er vanskelig her på barnehjemmet. Vi må jobbe hele dagen lang. Jeg må vaske og bror må sage ved. Hvis vi ikke jobber blir vi straffet. Bli frisk mamma, jeg vil hjem! Klem Marte

31 Mu bearrašii Hei buohkaide. Mus lea heitot dilli dáppe. Ii oktage leat šiega. Mun váillahan din ja háliidan ruoktot dakkaviđe! Mun in nagot oađđit ihkku. Munleanfidnenustiba. Mun boađán juovllaide. Mu ustiba namma lea Sara ja moai stohke juohke beaivve. Mun huškkohalan juohke beaivve ja mun čierun juohke beaivve. Ehpet go sáhte mu viežžat?dat lea okta guhte ii leat šiega, ja son lea dat vearrámus. Son ii galggaše fuobmát ahte mun čálán dán reivve. Munpáhkkengoaffaradáljuo, jus dii boahtibehtet mu viežžat. Mun ráhkistan din! Buorrestagat Elinis Til min familie, hei alle sammen. Jeg har det forferdelig her. Ingen er snill. Jeg savner dere og jeg vil komme hjem med en gang! Jeg får ikke sove om nettene. Jeg har fått meg en venn. Jeg kommer til jul. Vennen min heter Sara og vi leker hver dag. Jeg får juling hver dag og gråter hver dag. Kan dere ikke komme og hente meg? Det er en som ikke er snill, og han er den verste Han må ikke finne ut av at jeg skriver dette brevet. Jeg pakker kofferten klar med det samme, i tilfelle dere kommer og henter meg. Jeg elsker dere! Klem fra Elin

32

33 Hei! Dál lean áiddo boradan. Dat lea hui láittas leat internáhtas. Muhto mun soaittán vuolgit olggos dukkoraddat jus mun sáhtán. Muhto mun lean dolkan leat dáppe. Mun liikojin veaháš dan mállásii, dat lei biergu, spagehttii ja buđehat. Dál galgat fargga nohkat ja dat láve hui riedja go mii leat velledan. Muhto ollesolbmot gildet min rikkeremis, ja dat lea buorre, dasgo dalle mii bállet nohkat. Hei! Nu har jeg akkurat spist. Det er veldig kjedelig å være i internatet. Men jeg skal kanskje ut og leke hvis jeg kan. Men jeg er lei av å være her. Jeg likte middagen litt, det var kjøtt, spagetti og poteter. Vi skal snart legge oss og det pleier å være veldig mye bråk når vi har lagt oss. Men de voksne sier at vi ikke skal bråke, og det bruker å være bra, for da får vi sove.

34 Hei eadni ja áhčči Mus soaitá leat buorre dilli dáppe internáhtas, muhto mun váillahan ruovttu. Sávan mun sáhtašin báhtarit. Dáppe lea buot nuppe láhkai go ruovttus. Liegga biebmu, fiinna hivsset ja seaŋga. Muhto bargit leat jalla mánáid vuostá. Juohke eahket šaddat árrat nohkat. Mu mielas lea dat veahá jallodat. Livččen sáhtit gohccit guhkit, muhto álohii go geahččalat, de gávnnahallat. Muhtimat cábmohallet ja muhtimat soitet šaddet bassaladdat. Dat lea ilgat mánáide. Mun háliidan eret dáppe. Dál mun muitalan Piera birra, dalle go son geahččalii báhtarit: Piera geahčai láse ráigge olggos. Dat lei Mc Ryan eamida diimmus ja son lea duođai streaŋggis ja issoras. Son lei bahámus olmmoš máilmmis. Maŋŋá skuvlla bođii Mc Ryan eamit Piera lusa ja moittii go son ii lean bihtáid bargan. Dalle Piera dohppii lávka ja vázzilii olggos. Son viehkalii várrái. Mc Ryan eamit muitalii dán daid eará rávesolbmuide guđet manne várrái ja vižže Piera ruovttoluotta. Dasto son cábmohalai... Buorrestagat Emmas Hei mor og far, Jeg har det kanskje bra her på internatet, men jeg savner hjemmet. Ønsker jeg kunne rømme. Her er alt annerledes enn hjemme. Varm mat, fin do og seng. Men de ansatte er litt dumme mot barna. Hver kveld må vi tidlig i seng. Det syns jeg er litt dumt. Jeg kunne gjerne være lengre våken, men hver gang vi prøver blir vi tatt. Noen får juling og noen får kanskje vaske klærne. Det er fælt for barn. Jeg ville dra vekk herfra. Nå forteller jeg deg om Per, da han prøvde å rømme: per så ut av vinduet. Det var fru mc Ryan sin time og hun var virkelig streng og nifs. Hun var det slemmeste mennesket i verden. Etter skolen kom fru Mc Ryan til Per og klaget på at han ikke hadde levert leksearbeid. Da tok Per ranselen sin og dro ut. Han løp opp til fjellene. Fru Mc Ryan fortalte dette til de andre voksne som dro til fjells og fikk Per tilbake. Så fikk han juling. Klemmer fra Emma

35

36

37 Ráhkis eatni Mun hirbmadit váillahan du Dál ávvudat mii juovllaid. Mun háliidan ruoktot, sii leat nu streaŋgá dáppe. Juovlaskeaŋkan ožžon čuvlla. Mu bieguhit dáppe! Sii láhttejit romit muinna! Ráhkistan du! Mia Kjære mamma, Jeg Savner Deg Kjempe Mye Nu feirer vi jul. Jeg vil hjem, de er så strenge med meg. I julegave fikk jeg en kjole. Jeg blir plaga her! De er frekke mot meg! Glad i deg! Mia

38

39 Hei eadni ja áhčči ja oabbá, viellja ja stuorra viellja! Mun váillahan din!! Mun háliidan ruoktot din lusa. Sii leat nu streaŋgá mu vuosttá. Ja mun ožžon fiinna báiddi ja buvssaid. Ráhkistan din! Lehket buori ja Boahttet viežžat mu. M Hei Mamma og Pappa og søster, Bror og storebror! Jeg savner dere!! Jeg vil hjem til dere. De er så strenge mot meg. Og, jeg fikk en fin genser og bukser. Elsker dere! Vær så snill, kom og hent meg!! M

40

41

42 Káre muoŧŧái ja Piera máhkii Mun áiggun muitalit mo mis lea dáppe mánáidruovttus. Mun lean nu dolkan leat mánáidruovttus. Mun háliidan ruoktot. Dál lea juovllat ja mun in beasa vuolgit ruoktot. Mii galgat fargga mállása borrat ja dánsut juovlamuora birra. Mun lean fitnen ollu ustibiid. Sávan dis šaddet Buorit Juovllat! Dearvvuođat Anes Til tante Karen og onkel Per, Jeg skal fortelle dere om hvordan vi har det på barnehjemmet. Jeg er så lei av å være på barnehjemmet. Jeg vil hjem. Nå er det jul og jeg kan ikke dra hjem. Snart skal vi spise middag og danse rundt juletreet. Jeg har fått mange venner. Jeg håper at dere får en God Jul! Hilsen Ane

43 Hei Ráhkis eadni ja áhčči. Odne ožžon juovlaskeaŋkka, ovtta čáppa bamse. Mun váillahan din sakka! Odne lei hui suohtas. Mii dánssuimet birra juovlamuora. Mus lei hui fiinna čuvla badjelis. Mun lean ieš gorron dan. Mus lea dušše okta ustit. Su namma lea Nina ja son lea hui smáđáhkes. Moai orro seamma lanjas. Moai oaččuime lobi. Munnos lea hui suohtas ovttas. Munjáhkkanmunja Nina letne dat buot šiegamusat dáppe internáhtas!!muhtin mánát leat hui bahá munnuide, muhto dat ii dága maidige. Muhto dál mun áiggun njuiket seŋgii. Dearvuođat Anne Lises Hei Kjære mamma og pappa. I dag fikk jeg julegave, en søt liten bamse. Jeg savner dere veldig mye! I dag var det veldig gøy. Vi har dansa rundt juletreet. Jeg hadde en kjempefin kjole på. Jeg har selv sydd den. Jeg har bare en venn. Ho heter Nina og ho er kjempegrei. Vi bor i samme rom. Vi fikk lov. Vi har det veldig gøy sammen. Jeg tror jeg og Nina er de snilleste i hele internatet!! Noen barn er veldig slemme mot oss, men det gjør ikke noe. Men nå skal vi hoppe til sengs. Hilsen Anne Lise

44 Hei! Munleandáppeja čálán reivve didjiide. Muhto mus lea veaháš váivi ja lean dolkan leat dáppe mánáidruovttus. Mun háliidan ruoktot. Dál lea juovllat ja in ge sáhte ruoktot vuolgit. Dál galgat fargga mállása borrat ja dánsut beazi birra. Mun lean fitnen ollu ođđa skihpáriid. Báze dearvan. Buorit juovllat Dearvvuođat Maris Hei! Jeg er her og skriver brev til dere. Men jeg er litt lei meg og lei av å være her i barnehjemmet. Jeg vil hjem. Nå er det jul og jeg kan ikke dra hjem. Snart skal vi spise middag og danse rundt treet. Jeg har fått mange venner. Hade god jul Hilsen Mari

45

46 Áhččái ja eadnái Hei eadni ja áhčči. Munleanborramebierggu. Dat lei hui njálgga. Buorre geassi, mis lea hui suohtas geassit. Mun váillahan din sákka ja mus lea dušše okta ustit dáppe. Su namma lea Elle Therese ja son lea hui smáđáhkes. Moai orro seamma lanjas ja munnos lea hui suohtas ovttas. Moai letne dat šiegamusat oba internáhtas!! Muhtimat leat hui suohpáheame ja geahčalit báhtarit. Dál lea fargga álvi ja mun illudan sakka. Dearvuođat Ninas Til: Mamma og pappa, Hei mamma og pappa. Jeg holder på å spise kjøtt. Det var veldig godt. God sommer, vi har det veldig gøy når det er sommer. Jeg savner dokker veldig mye og jeg har bare en venn her. Hun heter Elle Therese og er veldig grei. Vi deler rom og har det kjempegøy sammen. Vi er de snilleste på internatet!! Noen er veldig slemme og prøver å stikke av. Snart er det vinter og jeg gleder meg veldig. Hilsen Nina

10 jagi gielain ja mielain 10 år for samisk høgere utdanning

10 jagi gielain ja mielain 10 år for samisk høgere utdanning Sámi allaskuvla 10 jagi 10 jagi gielain ja mielain 10 år for samisk høgere utdanning Sámi allaskuvlla ávvoseminára raporta skábmamánu 1.-3. beaivvi 1999 Rapport fra Sámi allaskuvlas jubileumsseminar 1.-3.

Detaljer

4 4. Å R G A N G 3 : 2011. 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring

4 4. Å R G A N G 3 : 2011. 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring 4 4. Å R G A N G 3 : 2011 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring sisdoallu : innhold oaive álus : leder Reindriftssjef Jan-Yngvar Kiel presiserer om rovdyrtap: / Boazodoallohoavda

Detaljer

4 5. Å R G A N G 4 : 2012. 6 : seminar om dyrevelferd 24 : reindrift i Alaska 42 : klimaendringene kommer

4 5. Å R G A N G 4 : 2012. 6 : seminar om dyrevelferd 24 : reindrift i Alaska 42 : klimaendringene kommer 4 5. Å R G A N G 4 : 2012 6 : seminar om dyrevelferd 24 : reindrift i Alaska 42 : klimaendringene kommer sisdoallu : innhold oaive álus : leder Reindriftssjef / Boazodoallohoavda Jan-Yngvar Kiel..................................

Detaljer

Shakir av Emire&Lillebror

Shakir av Emire&Lillebror av Emire&Lillebror Ferdig versjon 20. juni 2012 - Korrekturlest Roller Sjefens lillebror. En snill gutt, men vokst opp på et tøft sted. Sjefens bestevenn. Tar over som sjefen etter Sjefens død. Isabel

Detaljer

Klart jeg er smart! sier Martin

Klart jeg er smart! sier Martin Klart jeg er smart! sier Martin Nå er mamma sinna igjen. Hun er nesten bestandig sinna på meg. I går var hun sinna, og hun kommer sikkert til å bli sinna i morgen også. Det er ikke noe gøy. I dag er det

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2013 Årgang 88. (Norsk Salmebok nr 766, vers 1)

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2013 Årgang 88. (Norsk Salmebok nr 766, vers 1) Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2013 Årgang 88 I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med blomeseng sjå garden med si grøne eng, og

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2010 Årgang 85

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2010 Årgang 85 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2010 Årgang 85 2 Samenes Venn nr 4 10 Jesus døde og vant Påskeleir på Skaugdal skole, Rissa Tekst og foto: Jon Amundal I helga omkring palmesøndag var det

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2015 Årgang 90. God sommer!

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2015 Årgang 90. God sommer! Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 4 2015 Årgang 90 God sommer! 2 Samenes Venn 4 15 Kretsmøtet i Oslo og Romerike krets Richard Skollevoll Kretsmøtet dette året ble avholdt på Høybråten Bedehus

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2015 Årgang 91

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2015 Årgang 91 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2015 Årgang 91 2 Samenes Venn 2 15 Gamle Samemisjonbilder i fokus på Samefolkets dag Ved Richard Skollevoll Foto: Johan Mathis Gaup Bildeutstilling gitt til

Detaljer

8 : suksess med matkurs 40 : elektronisk øremerking 46 : Jergul der drømmer går i oppfyllelse

8 : suksess med matkurs 40 : elektronisk øremerking 46 : Jergul der drømmer går i oppfyllelse 4 5. Å R G A N G 1 : 2012 8 : suksess med matkurs 40 : elektronisk øremerking 46 : Jergul der drømmer går i oppfyllelse sisdoallu : innhold oaive álus : leder Reindriftssjef / Boazodoallohoavda Jan-Yngvar

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2009 Årgang 84. Šuoªªjavri fjellkirke (kapell) 40 år

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2009 Årgang 84. Šuoªªjavri fjellkirke (kapell) 40 år Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2009 Årgang 84 Šuoªªjavri fjellkirke (kapell) 40 år 2 Samenes Venn nr 1 09 Julesalg i Trondheim med god oppslutning (6. des.) Tekst og foto: Jon Amundal Det

Detaljer

Jeg er forfatter! En tur med Espen Herbert og noen av vennene hans inn i fortellingenes verden. Bjørn Ingvaldsen

Jeg er forfatter! En tur med Espen Herbert og noen av vennene hans inn i fortellingenes verden. Bjørn Ingvaldsen Jeg er forfatter! En tur med Espen Herbert og noen av vennene hans inn i fortellingenes verden Bjørn Ingvaldsen 1 Jeg er forfatter Tekst, layout og illustrasjoner av Bjørn Ingvaldsen Forsidetegning Bjørn

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

HISTORIEN OM ESTHER FRA LANDSBYGDA KATULANI I KENYA

HISTORIEN OM ESTHER FRA LANDSBYGDA KATULANI I KENYA HISTORIEN OM ESTHER FRA LANDSBYGDA KATULANI I KENYA Historien om Esther er sann. Tidsmessig går vi fra oktober 2011 og frem til idag 2014. Det er en historie om en lut-fattig familie og hvordan vi steg

Detaljer

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST 0 1 FORELDREMØTET 2 Man løser ikke problemer ved å unngå dem. Man må snakke om dem. 3 Selv om det er vanskelig. 4 -Gjør det

Detaljer

HANGAREN. av Toril Solvang. For DUS 2012

HANGAREN. av Toril Solvang. For DUS 2012 HANGAREN av Toril Solvang For DUS 2012 1 PERSONER: (PLEIER) (PLEIER) SIRI (PLEIER) VAKTER 2 PROLOG Hvitt støv virvler i luften. Som gjennom solstrålene fra et kjøkkenvindu og du sitter på gulvet og leker.

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Sommer blad Tittel bestemt av redaktørene

Sommer blad Tittel bestemt av redaktørene Sommer blad Tittel bestemt av redaktørene Redaktørenes hjørne Det har vært full fart og moro i sommermåneden juni. Førskolebarna har naturligvis tenkt og snakket mye om skolestart. Dette er spennende og

Detaljer

Dieđut borasdávdda birra

Dieđut borasdávdda birra Dieđut borasdávdda birra - buhcciide, oapmehaččaide ja eará berošteddjiide Informasjon om kreft til pasienter, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > Sisdoallu 3 4 Álgu 6 7 Mii lea borasdávda?

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

Velsignet jul! Buressivdniduvvon juovllat! Samenes Venn

Velsignet jul! Buressivdniduvvon juovllat! Samenes Venn Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 11 2010 Årgang 85 Til kirken samle seg fra hver gård og grend de unge, gamle av kvinner og av menn. Vi ønsker eder så glad en julefest, Guds rikes gleder, Guds

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2008 Årgang 83

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2008 Årgang 83 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2008 Årgang 83 2 Samenes Venn nr 1 08 Samemisjonens julemesse i Vangsvik 2007 Tekst: Hjørdis Steilbu Foto: Arne-Harald Steilbu Så ble det julemesse i år også.

Detaljer

4 3. Å R G A N G 4 : 2010. 14 : vinterfôring 36 : når staten teller 46 : forskningskonferansen

4 3. Å R G A N G 4 : 2010. 14 : vinterfôring 36 : når staten teller 46 : forskningskonferansen 4 3. Å R G A N G 4 : 2010 14 : vinterfôring 36 : når staten teller 46 : forskningskonferansen sisdoallu : innhold oaive álus : leder Utvidelsen av Øvre Anárjohka nasjonalpark.. 5 Ønsker mer kalvekjøtt

Detaljer

Forord. Kjære leser! Jeg og familien min visste ikke hvor alvorlig det kunne bli. Da vi fant ut det, ble vi redde, usikre, undrende og skeptiske.

Forord. Kjære leser! Jeg og familien min visste ikke hvor alvorlig det kunne bli. Da vi fant ut det, ble vi redde, usikre, undrende og skeptiske. Kjære leser! Forord Om du har skoliose, er pårørende, eller bare leser dette, så vit at du ikke er alene. Det kan virkelig føles spesielt når du, eller noen av dine nærmeste får diagnosen skoliose. I flere

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 3 2012 Årgang 87

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 3 2012 Årgang 87 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 3 2012 Årgang 87 Hilsen fra Lovozero Lidia Malejeva La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp (Gal.

Detaljer

HER ER JEG. Hei, jeg heter Vasana. Jeg er fem år og bor på Sri Lanka. Hvor gammel er du? Jeg har hørt at du

HER ER JEG. Hei, jeg heter Vasana. Jeg er fem år og bor på Sri Lanka. Hvor gammel er du? Jeg har hørt at du 1 HER ER JEG Hei, jeg heter Vasana. Jeg er fem år og bor på Sri Lanka. Hvor gammel er du? Jeg har hørt at du bor i Norge. Norge er visst veldig forskjellig fra Sri Lanka. Er det sant at dere har snø og

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Samenes Venn. Norges Samemisjon 1888 2013. 125 år med Guds ord til det samiske folk. Organ for Norges Samemisjon nr.

Samenes Venn. Norges Samemisjon 1888 2013. 125 år med Guds ord til det samiske folk. Organ for Norges Samemisjon nr. Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr. 2 2013 Årgang 88 Norges Samemisjon 1888 2013 125 år med Guds ord til det samiske folk 2 Samenes Venn 2 13 Fest i Kvelde! Tekst og foto: Bøye Vigdal Noen hendelser

Detaljer