Størrelse: px
Begynne med side:

Download "http://www.dksfinnmark.no/"

Transkript

1 Mánáid čállosat Govat dego muitalusaid muitaleaddjit Ingjerd Tjelle bokte. Tekster og fortellinger fra elevene Foto som historieforteller Med Ingjerd Tjelle, fotograf og forfatter Vi har møtt elever fra Kautokeino, Karasjok, Lakselv, Kjøllefjord og Mehamn. Ingjerd har presentert bilder og fortalt fra bøkene hun har skrevet om å være internatbarn, eller bo på barnehjem i Finnmark i gamle dager. Prosjektet er en del av abonnementspakken fra DKS i Finnmark.

2 Eksempel på at foto kan fortelle sterke historier

3 Etter presentasjonen får elevene tegne eller skrive, med utgangspunkt i foto.

4 Dette er de fire fotoene som elevene fikk utdelt. Oppgaver: 1. Tegn hva som skjedde før eller etter at dette bildet ble tatt. 2. Du er en av personene på bildet. Skriv et brev til noen.

5 Elevene har tegnet og fortalt. Nordnorsk Kunstnersenter har satt sammen denne rapporten. Anna Ravna Gaup har oversatt til samisk. Ingjerd Tjelle har stått for opplegg og gjennomføring av prosjektet, samt skrevet bøkene som er presentert. Tusen takk til alle elevene som har tegnet og fortalt! Mus lea ahkit dáppe mánáidruovttus. Buohkat bieguhit mu. Basset mu muohttagiin. Ruovttus lea olu buoret. Doppe lea mus buoret ustibat. Juovllaide mun ožžon dušše ođđa skuovaid ja dálvebiktasiid. Boahtte jahkkái doaivvun oažžut buoret skeaŋkkaid ja ahte in bálkestuvvo geallárii. Ja de fertet mii borrat bierggu vaikke mun in liiko birgui. Mun boran dušše ruotnasiid. Govas don oainnát mu buoremus olbmái máilmmis nu ahte dat manná bures. Dearvvuođat Jesperis Jeg har det litt trasig her på barnehjemmet. Alle plager meg. Jeg blir basa i sneen. Det er mye bedre hjemme. Der har jeg bedre venner. Til jul fikk jeg bare nye sko og vinterklær. Til neste år håper jeg at jeg får nåkka bedre og at jeg ikke blir kasta ned i kjelleren. Så må vi spise kjøtt når æ ikke liker det eller får til å spise det. Jeg spiser bare grønnsaker. På bildet ser du mine beste venner i verden så det går greit. Hilsen Jesper

6 Jeg har det litt trasig her på barnehjemmet. Alle plager meg. Jeg blir basa i sneen. Det er mye bedre hjemme. Der har jeg bedre venner. Til jul fikk jeg bare nye sko og vinterklær. Til neste år håper jeg at jeg får nåkka bedre og at jeg ikke blir kasta ned i kjelleren. Så må vi spise kjøtt når æ ikke liker det eller får til å spise det. Jeg spiser bare grønnsaker. På bildet ser du mine beste venner i verden så det går greit. Hilsen Jesper

7 Til mamma, Jeg har nettopp kommet fram til barnehjemmet. Her er det fælt. Men æ har funne nye vænna. Han ene hete Hans og han andre Thomas. De forteller at det er en heks her.(altså en streng dame) Hun er slem med barn når det ikke er helligdager, og da menes det SLEM! I morgen skal vi plukke bær, og vi får ikke komme inn på barnehjemmet før bøttene er fulle. Klem fra Richard PS: Savner deg

8 Áhččái ja eadnái Mus lea suohtas dál juovllaid áigge. Mii leat ožžon skeaŋkkaid ja biepmu maid mii liikot. Mii leat šaddan bargat sin ovddas, muhto ráŋggáštus lea ilgat. Mis lea somá dál, muhto go juovllat leat vássán, de šaddá buot nu go ovdal. Dážat fidnejit buoret divššu go mii sápmelaččat. Oahpaheaddji cábmá min jus mii dahkat juoidá boastut. Dearvuođat Olav Til mamma og pappa, Jeg har det gøy nå i jula. Vi har fått gaver og mat som vi liker. Vi har måttet jobbe for dem, men straffen er fæl. Vi har det gøy nå, men når jula er over blir det som før. De norske blir behandlet finest, mens vi samene blir behandlet dårlig. Vi får juling av lærer om vi gjør noe feil. Hilsen Olav

9 Eadnái Mun lean aitto joavdan mánáidruktui. Dáppe lea váivi. Muhto lean fitnen ođđa skihpáriid. Hánsa ja Tomas. Soai muitaleaba ahte dáppe lea heaksá. (Bahás nissonolmmoš). Árgabeivviid son lea bahá mánáide ja dalle mun oaivvildan BAHÁ! Ihttin galgat murjet, ja mii eat oaččoboahtit mánáidruktui ovdal go gievnnit leat dievva. Buorresteapmi Richardas FUOM: Váillahan du Til mamma, Jeg har nettopp kommet fram til barnehjemmet. Her er det fælt. Men æ har funne nye vænna. Han ene hete Hans og han andre Thomas. De forteller at det er en heks her.(altså en streng dame) Hun er slem med barn når det ikke er helligdager, og da menes det SLEM! I morgen skal vi plukke bær, og vi får ikke komme inn på barnehjemmet før bøttene er fulle. Klem fra Richard PS: Savner deg

10 Ráhkis eatni Mun sávan don livččet dáppe. Mun áibbašan du nu sakka. Mun sávan mun livččen beassat ávvudit juovllaid duinna (dievva gatnjalat árkka alde) Eadni, mun váillahan du! Dearvvuođat du gánddas. Kjære mamma, Jeg skulle ønske at du var her. Jeg savner deg så mye. Jeg ønsker at jeg kunne feire jula med deg. (masse tårer på arket) Mamma, savner deg sånn! Hilsen din egen sønn.

11

12

13 Hei, hei, Mun lean mánáidruovttus. Mun lean dál boradeame, muhto in liiko guollái ja hoavda lea bahá munnje ja mun háliidan ruoktot. Don fertet boahtit viežžat mu. DearvuođatFinnes Hei,hei, Jeg er på barnehjemmet. Jeg holder på å spise, men jeg liker ikke fisk og bestyreren er slem med meg og jeg vil hjem. Du må komme og hente meg. Hilsen Finn

14

15

16 Ráhkis eadni MUN HÁLIIDAN RUOKTOT. DÁLUEAMIT LEA STREAŊGGIS JA BAHÁ. MII ŠADDAT BARGAT OBA ÁIGGI. DEARVVUOĐAT PÅL Kjære mamma, JEG VIL HJEM. HUSMOREN ER STRENG OG SLEM.VI MÅ JOBBE HELE TIDEN. HILSEN PÅL Áhččái,

17 Hei eadni ja áhčči! Dál leat joavdan internáhtii. Mátki lei guhkki Dáigevuonas Davvisiidii. Mun dál juo váillahan dutno. Mis lei heastta sáhttu káias. Dat lei veaháš suohtas. Mus lea dál juo guokte ođđa ustiba. Mun lean balus skuvlii vuolgit ihttin. Cealkke dearvvuođaid buohkaide Dáigevuonas. Mu ođđa ustit guoktá leaba Goalsevuohpis eret. Doaivvun ahte lea guolli mállásiin. Dearvvuođat dutno ráhkis nieiddas Lises Hei mamma og pappa! Nå har vi kommet til internatet. Det var en lang tur fra Dyfjord til Lebesby. Jeg savner dere allerere. Vi kjørte med hest og kjerre fra losse kaia. Det var litt gøy. Jeg har allerede fått meg to nye venner. Jeg gruer meg litt til å gå på skolen i mårra. Du må i hvert fall hilse alle i Dyfjord. De vennan æ har fått e fra Langfjordnes begge to. Æ håper det blir fisk til middag. Hilsen deres kjære datter Lise.

18

19 Áhččái mun sákka váillahan du Mus lei gelddolaš dovdu boahtit internáhtii. Álggos lei hui suohtas. Muhto dađistaga álge mu givssidit dasgo mun lean nu unni. Muhto mis lei valljis biepmu ja mun lean álohii gallás. Ihkku lea veaháš issoras. Buot stuorra mánát givssidit mu ja hoavda hušku mu. Boađe viežžat mu, please! Til pappa jeg savner deg masse. Da jeg kom på internatet var jeg veldig spent. Den første tiden var morsom. Men etter hvert ble jeg mobbet for at jeg var lav. Men vi hadde masse mat og jeg er alltid mett. Men om natten er det litt skummelt. Alle de store mobber og plager meg og styreren mishandler meg. Kom og hent meg please! Ráhkis eadni, Odne lei váivves beaivi. Dálueamit huškkastii mu. Mun varden guhká. Sii eai beroštan, dikte mu veallut vardit. Mun massen dievva vara. Dál lean dolkan. Sáhttibeahtti go leat nu šiega ahte viežžabeahtti mu! Dearvvuođat Gørildas Kjære mamma, I dag var en ond dag. Husmoren slo til meg. Jeg blødde lenge. De brydde seg ikke, lot meg bare ligge og blø. Jeg mistet masse blod. Nå er jeg lei av dette. Vær så snill å hent meg! Hilsen Gørild

20

21

22 Mun váillahan du. Mun háliidan boahtit du lusa. Mu mielas lea somá leat dáppe, muhto mun háliidan maiddái boahtit ruoktot. Mun lean fitnen ođđa skihpáriid dáppe maid, muhto mun váillahan du hirbmadit. Mun láittastuvan veaháš ja muhtimat lávejit bieguhit mu. Dat lea váivi go in beasa ruoktot dál. Mu lávejit dávjá doaruhit. Mun háliidan vuolgit ruoktot du lusa, muhto mun dieđán ahte in oaččolobija dat lea váivi. Sárás Til pappa, Jeg savner deg. Jeg vil komme til deg. Jeg syns det er artig å være her, men jeg vil komme hjem igjen også. Jeg har fått mange nye venner her også, men jeg savner deg veldig mye. Jeg har det litt kjedelig her og jeg bruker å bli plaget av noen. Det er dumt at jeg ikke kan komme hjem nå. Jeg bruker å få mye bank. Jeg vil komme hjem til deg, men jeg vet at jeg ikke får lov og det er dumt. Fra Sara

23 Eadnái ja áhččái Siessá lea streaŋggimus dáppe. Sii barggahit min hui olu. Dáppe lean oaidnán juoga ođđaáđaja dat lea juoidá mainna bániid geallá. Dan gohčodit bátnekustan. Juovllaid lea dáppe buot buoremus. Dalle lea buot bargit šiega minguin. Mus lea dievva ođđa skihpárat, muhto lea olusat maid geat bieguhit ja leat bahánihkkánat. Illudan fas deaivat din! Márehis Til mamma, jeg savner deg! Tante er av de strengeste her. De får oss til å jobbe så mye. Jeg har sett noe nytt og det er noe man pusser tennene med. Det heter tannbørste. Men den beste tiden her er i julen. For da er alle damene her snille med oss. Jeg har fått mange nye venner, men det er også mange som mobber og er slemme her. Jeg gleder meg til å møte dere igjen!! Fra Marit

24

25

26 Áhččái, eadnái, Theodor, Bror Hei buohkat. Mun váillahan din! Mus lea hui váivi dáppe internáhtas. Mun illudan juovllaide, dalle mun beasan ruoktot! Mun in nagot oađđit ihkku!! Mun lean fidnen olbmá. Su namma lea Elin. Mu biinnidit juohke beaivve. Mun háliidan ruoktot, boađejođánit viežžat mu! Mo dis lea dieppe ruovttus? Mun lean buorre didjiide! Buorrestagat Sara Inger Julie Til: Mamma, Pappa, Theodor, Bror Hei alle sammen. Jeg savner dere! Jeg har det forferdelig her på internatet. Jeg gleder meg til jul, da kommer jeg hjem!! Jeg får ikke sove om nettene!! Jeg har fått en venn. Hun heter Elin. Jeg blir pint hver dag. Jeg vil hjem, kom og hent meg fort! Hvordan har dere det der hjemme? Jeg er så glad i dere! Klem fra Sara Inger Julie

27 Ráhkis eadni ja áhčči Dáppe lea okta nissonolmmoš guhte lea bahá. Mii leat álgán gohčodit su Heaksán. Mun lean hui balus. Son orro hui šiega, muhto son dušše dahkaluddá. Muhto, mun lean oahppan vuodjat. Dáppe gehččet mu šlávan. Sii gaikkuhit min vovnna man dievva lea čáhci. Juovllaid ožžon mun dievva fiinna skeaŋkkaid. Mus lea 20 ođđa ustiba muhto muhtimat sis ribahit gužžat. Muhto dat ii leat sin sivva. Dáppe lea nieida man namma lea Marit. Son ii bora bierggu. Mannan sotnabeaivve son ii nagodan borrat buot bierggu nu ahte dalle son šattai bassat buot ullobiktasiid dan botta go mii earát leimmet skuvllas. Muhto dál mun gal ferten vuolgit bargat fas buorit juovllat ja buorit beassážat mun ráhkistan din ja váillahan din. Galgabehtet hervvoštallat. Dearvvuođat Henrikas. PS: Heaiti juhkamis vai mun beasan ruoktot boahtit. Mun dattege ráhkistan dutno, álli bala das. Kjære mor og far, Det er en dame her som er slem. Jeg har begynt å kalle henne Heksa. Jeg er veldig redd. Hun virker kanskje snill, men hun bare smisker. Men jeg har lært meg å svømme. De behandler meg som en slave. De får meg til å trekke en vogn med masse vann, sammen med mange andre barn. I jula fikk jeg mange fine gaver. Jeg har fått 20 nye venner men noen tisser på seg. Men det er ikke deres skyld. Her er en jente som heter Marit. Hun spiser ikke kjøtt. På søndag klarte hun ikke å spise opp kjøttet så da måtte hun vaske alle ullklærne mens vi var på skolen. Men nå må jeg dra og jobbe så god jul og god påske jeg er glad i dere og jeg savner dere. Kos dere. Hilsen Henrik. PS: Slutt å drikke så jeg kan komme tilbake. Men jeg elsker dere fortsatt, ikke vær redd for det

28 Ráhkis eadni ja áhčči Mun in loavtte dáppe, muhto mus leat gal ustibat. Muhto mun váillahan dutno hirbmadit ja háliidan ruoktot. Nu ahte plis, viežži mu plis, muđui mun báhtaran. Buhu. Kjære mamma og pappa, Jeg liker meg ikke så mye her, men jeg har venner og sånt. Men jeg savner dokker veldig mye og jeg vil hjem. Så plis, plis, hent meg plis, eller så rømmer jeg Buhu.

29 Ráhkis eadni ja áhčči Odne lean ráŋggáštuvvon go in borran buot borramuša. Ja mun in loavtte dáppe. Mun háliidan ruoktot ja buorrestit du ja áhčči! Mu bieguhit dáppe, sáhttibeahtti go viežžat mu eret dáppe. Muđui mun báhtaran dán biru sajis. Dearvuođat Tove Kjære mamma og pappa, I dag har jeg blitt straffa for å ikke ha spist opp maten. Og jeg liker meg ikke her. Jeg vil dra hjem og gi deg og pappa en kjempestor klem! Jeg blir mobba her, kan dere hente meg herifra. Ellers rømmer jeg fra dette djevel stedet. Hilsen Tove

30 Ráhkis eadni Mun doaivvun don jođánit dearvvasmuvat vai boađat mu ja stuorra viellja viežžat. Mo dat manná duinna? Ja mo áhčiin? Lea go áhčči boahtán barggus? Mu mielas lea váttis leat dáppe mánáidruovttus. Mii šaddat bargat guhkes beaivvi. Mun šattan bassat ja viellja fas sahet muoraid. Jus mii eat bargga de mi ráŋggáštuvvot. Dearvvasmuva eadni, mun háliidan ruoktot! Buorrestagat Martes Kjære mamma, Jeg håper at du snart blir frisk, så du kan hente meg og storebror. Hvordan har du det? Og hvordan har pappa det? Har pappa kommet hjem fra jobben? Jeg syns det er vanskelig her på barnehjemmet. Vi må jobbe hele dagen lang. Jeg må vaske og bror må sage ved. Hvis vi ikke jobber blir vi straffet. Bli frisk mamma, jeg vil hjem! Klem Marte

31 Mu bearrašii Hei buohkaide. Mus lea heitot dilli dáppe. Ii oktage leat šiega. Mun váillahan din ja háliidan ruoktot dakkaviđe! Mun in nagot oađđit ihkku. Munleanfidnenustiba. Mun boađán juovllaide. Mu ustiba namma lea Sara ja moai stohke juohke beaivve. Mun huškkohalan juohke beaivve ja mun čierun juohke beaivve. Ehpet go sáhte mu viežžat?dat lea okta guhte ii leat šiega, ja son lea dat vearrámus. Son ii galggaše fuobmát ahte mun čálán dán reivve. Munpáhkkengoaffaradáljuo, jus dii boahtibehtet mu viežžat. Mun ráhkistan din! Buorrestagat Elinis Til min familie, hei alle sammen. Jeg har det forferdelig her. Ingen er snill. Jeg savner dere og jeg vil komme hjem med en gang! Jeg får ikke sove om nettene. Jeg har fått meg en venn. Jeg kommer til jul. Vennen min heter Sara og vi leker hver dag. Jeg får juling hver dag og gråter hver dag. Kan dere ikke komme og hente meg? Det er en som ikke er snill, og han er den verste Han må ikke finne ut av at jeg skriver dette brevet. Jeg pakker kofferten klar med det samme, i tilfelle dere kommer og henter meg. Jeg elsker dere! Klem fra Elin

32

33 Hei! Dál lean áiddo boradan. Dat lea hui láittas leat internáhtas. Muhto mun soaittán vuolgit olggos dukkoraddat jus mun sáhtán. Muhto mun lean dolkan leat dáppe. Mun liikojin veaháš dan mállásii, dat lei biergu, spagehttii ja buđehat. Dál galgat fargga nohkat ja dat láve hui riedja go mii leat velledan. Muhto ollesolbmot gildet min rikkeremis, ja dat lea buorre, dasgo dalle mii bállet nohkat. Hei! Nu har jeg akkurat spist. Det er veldig kjedelig å være i internatet. Men jeg skal kanskje ut og leke hvis jeg kan. Men jeg er lei av å være her. Jeg likte middagen litt, det var kjøtt, spagetti og poteter. Vi skal snart legge oss og det pleier å være veldig mye bråk når vi har lagt oss. Men de voksne sier at vi ikke skal bråke, og det bruker å være bra, for da får vi sove.

34 Hei eadni ja áhčči Mus soaitá leat buorre dilli dáppe internáhtas, muhto mun váillahan ruovttu. Sávan mun sáhtašin báhtarit. Dáppe lea buot nuppe láhkai go ruovttus. Liegga biebmu, fiinna hivsset ja seaŋga. Muhto bargit leat jalla mánáid vuostá. Juohke eahket šaddat árrat nohkat. Mu mielas lea dat veahá jallodat. Livččen sáhtit gohccit guhkit, muhto álohii go geahččalat, de gávnnahallat. Muhtimat cábmohallet ja muhtimat soitet šaddet bassaladdat. Dat lea ilgat mánáide. Mun háliidan eret dáppe. Dál mun muitalan Piera birra, dalle go son geahččalii báhtarit: Piera geahčai láse ráigge olggos. Dat lei Mc Ryan eamida diimmus ja son lea duođai streaŋggis ja issoras. Son lei bahámus olmmoš máilmmis. Maŋŋá skuvlla bođii Mc Ryan eamit Piera lusa ja moittii go son ii lean bihtáid bargan. Dalle Piera dohppii lávka ja vázzilii olggos. Son viehkalii várrái. Mc Ryan eamit muitalii dán daid eará rávesolbmuide guđet manne várrái ja vižže Piera ruovttoluotta. Dasto son cábmohalai... Buorrestagat Emmas Hei mor og far, Jeg har det kanskje bra her på internatet, men jeg savner hjemmet. Ønsker jeg kunne rømme. Her er alt annerledes enn hjemme. Varm mat, fin do og seng. Men de ansatte er litt dumme mot barna. Hver kveld må vi tidlig i seng. Det syns jeg er litt dumt. Jeg kunne gjerne være lengre våken, men hver gang vi prøver blir vi tatt. Noen får juling og noen får kanskje vaske klærne. Det er fælt for barn. Jeg ville dra vekk herfra. Nå forteller jeg deg om Per, da han prøvde å rømme: per så ut av vinduet. Det var fru mc Ryan sin time og hun var virkelig streng og nifs. Hun var det slemmeste mennesket i verden. Etter skolen kom fru Mc Ryan til Per og klaget på at han ikke hadde levert leksearbeid. Da tok Per ranselen sin og dro ut. Han løp opp til fjellene. Fru Mc Ryan fortalte dette til de andre voksne som dro til fjells og fikk Per tilbake. Så fikk han juling. Klemmer fra Emma

35

36

37 Ráhkis eatni Mun hirbmadit váillahan du Dál ávvudat mii juovllaid. Mun háliidan ruoktot, sii leat nu streaŋgá dáppe. Juovlaskeaŋkan ožžon čuvlla. Mu bieguhit dáppe! Sii láhttejit romit muinna! Ráhkistan du! Mia Kjære mamma, Jeg Savner Deg Kjempe Mye Nu feirer vi jul. Jeg vil hjem, de er så strenge med meg. I julegave fikk jeg en kjole. Jeg blir plaga her! De er frekke mot meg! Glad i deg! Mia

38

39 Hei eadni ja áhčči ja oabbá, viellja ja stuorra viellja! Mun váillahan din!! Mun háliidan ruoktot din lusa. Sii leat nu streaŋgá mu vuosttá. Ja mun ožžon fiinna báiddi ja buvssaid. Ráhkistan din! Lehket buori ja Boahttet viežžat mu. M Hei Mamma og Pappa og søster, Bror og storebror! Jeg savner dere!! Jeg vil hjem til dere. De er så strenge mot meg. Og, jeg fikk en fin genser og bukser. Elsker dere! Vær så snill, kom og hent meg!! M

40

41

42 Káre muoŧŧái ja Piera máhkii Mun áiggun muitalit mo mis lea dáppe mánáidruovttus. Mun lean nu dolkan leat mánáidruovttus. Mun háliidan ruoktot. Dál lea juovllat ja mun in beasa vuolgit ruoktot. Mii galgat fargga mállása borrat ja dánsut juovlamuora birra. Mun lean fitnen ollu ustibiid. Sávan dis šaddet Buorit Juovllat! Dearvvuođat Anes Til tante Karen og onkel Per, Jeg skal fortelle dere om hvordan vi har det på barnehjemmet. Jeg er så lei av å være på barnehjemmet. Jeg vil hjem. Nå er det jul og jeg kan ikke dra hjem. Snart skal vi spise middag og danse rundt juletreet. Jeg har fått mange venner. Jeg håper at dere får en God Jul! Hilsen Ane

43 Hei Ráhkis eadni ja áhčči. Odne ožžon juovlaskeaŋkka, ovtta čáppa bamse. Mun váillahan din sakka! Odne lei hui suohtas. Mii dánssuimet birra juovlamuora. Mus lei hui fiinna čuvla badjelis. Mun lean ieš gorron dan. Mus lea dušše okta ustit. Su namma lea Nina ja son lea hui smáđáhkes. Moai orro seamma lanjas. Moai oaččuime lobi. Munnos lea hui suohtas ovttas. Munjáhkkanmunja Nina letne dat buot šiegamusat dáppe internáhtas!!muhtin mánát leat hui bahá munnuide, muhto dat ii dága maidige. Muhto dál mun áiggun njuiket seŋgii. Dearvuođat Anne Lises Hei Kjære mamma og pappa. I dag fikk jeg julegave, en søt liten bamse. Jeg savner dere veldig mye! I dag var det veldig gøy. Vi har dansa rundt juletreet. Jeg hadde en kjempefin kjole på. Jeg har selv sydd den. Jeg har bare en venn. Ho heter Nina og ho er kjempegrei. Vi bor i samme rom. Vi fikk lov. Vi har det veldig gøy sammen. Jeg tror jeg og Nina er de snilleste i hele internatet!! Noen barn er veldig slemme mot oss, men det gjør ikke noe. Men nå skal vi hoppe til sengs. Hilsen Anne Lise

44 Hei! Munleandáppeja čálán reivve didjiide. Muhto mus lea veaháš váivi ja lean dolkan leat dáppe mánáidruovttus. Mun háliidan ruoktot. Dál lea juovllat ja in ge sáhte ruoktot vuolgit. Dál galgat fargga mállása borrat ja dánsut beazi birra. Mun lean fitnen ollu ođđa skihpáriid. Báze dearvan. Buorit juovllat Dearvvuođat Maris Hei! Jeg er her og skriver brev til dere. Men jeg er litt lei meg og lei av å være her i barnehjemmet. Jeg vil hjem. Nå er det jul og jeg kan ikke dra hjem. Snart skal vi spise middag og danse rundt treet. Jeg har fått mange venner. Hade god jul Hilsen Mari

45

46 Áhččái ja eadnái Hei eadni ja áhčči. Munleanborramebierggu. Dat lei hui njálgga. Buorre geassi, mis lea hui suohtas geassit. Mun váillahan din sákka ja mus lea dušše okta ustit dáppe. Su namma lea Elle Therese ja son lea hui smáđáhkes. Moai orro seamma lanjas ja munnos lea hui suohtas ovttas. Moai letne dat šiegamusat oba internáhtas!! Muhtimat leat hui suohpáheame ja geahčalit báhtarit. Dál lea fargga álvi ja mun illudan sakka. Dearvuođat Ninas Til: Mamma og pappa, Hei mamma og pappa. Jeg holder på å spise kjøtt. Det var veldig godt. God sommer, vi har det veldig gøy når det er sommer. Jeg savner dokker veldig mye og jeg har bare en venn her. Hun heter Elle Therese og er veldig grei. Vi deler rom og har det kjempegøy sammen. Vi er de snilleste på internatet!! Noen er veldig slemme og prøver å stikke av. Snart er det vinter og jeg gleder meg veldig. Hilsen Nina

Ráhkis eadni ja áhčči Dál lean ožžon lobi čállit veaháš. Dáppe internáhtas ii leat buorre. Sii leat vašánat mu vuostá ja ráŋggáštit mu go in nagot

Ráhkis eadni ja áhčči Dál lean ožžon lobi čállit veaháš. Dáppe internáhtas ii leat buorre. Sii leat vašánat mu vuostá ja ráŋggáštit mu go in nagot Ráhkis eadni ja áhčči Dál lean ožžon lobi čállit veaháš. Dáppe internáhtas ii leat buorre. Sii leat vašánat mu vuostá ja ráŋggáštit mu go in nagot bierggu borrat. Mii ávvudeimmet Dáge riegádanbeaivvi ikte

Detaljer

Foto som historieforteller Del 2. Med Ingjerd Tjelle

Foto som historieforteller Del 2. Med Ingjerd Tjelle Foto som historieforteller Del 2 Med Ingjerd Tjelle Her fortsetter fortellingene med ord og tegninger. Det er 5. 6. og 7. klassinger i Alta kommune som har møtt fotograf og forfatter Ingjerd Tjelle. Foto

Detaljer

«... det er ikke akkurat gøy å flytte hjemmefra.» Anniken, 5. klasse

«... det er ikke akkurat gøy å flytte hjemmefra.» Anniken, 5. klasse «... det er ikke akkurat gøy å flytte hjemmefra.» Anniken, 5. klasse Foto som historieforteller I Alta kommune er barna flinke til å fortelle historier, både med ord og bilder. Visste du at Finnmark er

Detaljer

Karen Anne Buljo. Sámegiella nubbingiellan. Boađe. Bargogirji 1

Karen Anne Buljo. Sámegiella nubbingiellan. Boađe. Bargogirji 1 Karen Anne Buljo Sámegiella nubbingiellan Boađe Bargogirji 1 Davvi Girji 2011 Dán girjjis lea kopiijaváldin gildojuvvon earret go dan maid lea lohpi njuolggadusaid mielde «Lov om opphavsrett til åndsverk»,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Dutnje gii orut biebmoruovttus jagigaskka

Dutnje gii orut biebmoruovttus jagigaskka Dutnje gii orut biebmoruovttus 0-12 jagigaskka DEHÁLAŠ TELEFONNUMMIAT: Bearráigeahčči: Áššemeannudeaddji mánáidsuodjalusbálvalusas: Ovdasátni ollesolbmuide Dát gihpa lea ráhkaduvvon 0-12 jahkásaš mánáide

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Resursagihppagaš Sámi álbmotbeaivvi birra mánáidgárddiide Ressurshefte for barnehagene om Samenes nasjonaldag Davvi Girji 2014 Jorgaleaddji/Oversetter: Lill Hege Anti

Detaljer

JOIKEVERKSTED. Med Mikkel Gaup. Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse

JOIKEVERKSTED. Med Mikkel Gaup. Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse JOIKEVERKSTED Med Mikkel Gaup Foto:Dorothea Ripnes Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune. side 1 Om produksjonen Hva er joik, og

Detaljer

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka COFFIEST v / Bjørn-Kowalski Hansen Foto: Satoshi Hashimoto Den kulturelle skolesekken på turné til 2015 side 1 Om produksjonen Hele tiden er vi omgitt av dem, ulike logoer, reklamer og visuelle uttrykk

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11. BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.00 Fásta miellahtut geat bohte čoahkkimii: Namma

Detaljer

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut Film på ipad v /Barbro Antonsen og Hege Annestad Nilsen Foto: Apple Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 26. oktober 10. november 2015 side 1 Om produksjonen For å lage enkel

Detaljer

Innholdsfortegnelse Harens joik - njoammila luohti... 2 Hva heter du? Mii du namma lea?... 3 Farger Ivnnit... 4 TALL - LOGUT... 6 Mun maid máhtan/jeg

Innholdsfortegnelse Harens joik - njoammila luohti... 2 Hva heter du? Mii du namma lea?... 3 Farger Ivnnit... 4 TALL - LOGUT... 6 Mun maid máhtan/jeg Innholdsfortegnelse Harens joik - njoammila luohti... 2 Hva heter du? Mii du namma lea?... 3 Farger Ivnnit... 4 TALL - LOGUT... 6 Mun maid máhtan/jeg kan også joike... 7 Sámi álbmotbeaivvi lávlla/samefolketsdagsang...

Detaljer

Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani

Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani og Street Movement Foto: Jo-Kyrre Skogstad Bestillingstilbud til 5.-10. klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune.

Detaljer

Gjenreising Anno 2007 5. til 7. klasse bygger. Mii hukset NIEHKOGÁVPOGA. Drømmebyen med Inger Unstad

Gjenreising Anno 2007 5. til 7. klasse bygger. Mii hukset NIEHKOGÁVPOGA. Drømmebyen med Inger Unstad Gjenreising Anno 2007 5. til 7. klasse bygger Mii hukset NIEHKOGÁVPOGA Drømmebyen med Inger Unstad Et kunstprosjekt fra Nordnorsk Kunstnersenter og DKS Finnmark Vi bygger DRØMMEBYEN med arkitekt og billedkunstner

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

OM BARE ROSA KUNNE TRYLLE

OM BARE ROSA KUNNE TRYLLE OM BARE ROSA KUNNE TRYLLE v / Katja Lindeberg Foto: Håvard L. Johansen Den kulturelle skolesekken på turné til Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger og Tana 23.-27. mars 2015 side 1 Om produksjonen

Detaljer

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere Oslo kommune Velkommen som søker! Bures boahtin ohccin! Kort informasjon om Oslo-skolen og Oslos barnehager Oanehaččat Oslo-skuvlla ja Oslo mánáidgárddiid birra Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Detaljer

Plutselig sirkus! - forestilling og workshop. Øystein Hvamen Rasmussen. Bestillingstilbud til 1.-10. klasse. v /Morten Uglebjerg Norli og

Plutselig sirkus! - forestilling og workshop. Øystein Hvamen Rasmussen. Bestillingstilbud til 1.-10. klasse. v /Morten Uglebjerg Norli og Plutselig sirkus! - forestilling og workshop v /Morten Uglebjerg Norli og Øystein Hvamen Rasmussen Foto: Werner Juvik Bestillingstilbud til 1.-10. klasse side 1 Om produksjonen Dette tilbudet har 2 alternativer:

Detaljer

MORO! med film. v /Mica Film. Den kulturelle skolesekken. Bestillingstilbud til 2.-5. klasse. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA - BESTILLING/DIŊGON

MORO! med film. v /Mica Film. Den kulturelle skolesekken. Bestillingstilbud til 2.-5. klasse. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA - BESTILLING/DIŊGON MORO! med film v /Mica Film Foto: Sunniva Sundby Den kulturelle skolesekken Bestillingstilbud til 2.-5. klasse side 1 Om produksjonen Hvor mange ulike filmer er det mulig å lage ut av 30 bilder? Hvor mange

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

HELT GRØNN! - filmverksted

HELT GRØNN! - filmverksted HELT GRØNN! - filmverksted v /Tagline media, Andreas Ursin Hellebust Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Karasjok, Nesseby Nordkapp (Gjesvær) og Tana 4.-15. mars 2013 side 1 Om produksjonen

Detaljer

Mearragáttis duoddarii. Fra kyst til vidde

Mearragáttis duoddarii. Fra kyst til vidde Kristine Gaup Grønmo (doaim./red.) Mearragáttis duoddarii sámi borramu» institu»uvnnas Fra kyst til vidde samisk mat på institusjon KÁRÁ JOGA OAHPAHUSBUHCCIIDRUOVTTUPRO EAKTA UNDERVISNINGSSYKEHJEMSPROSJEKT

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii SPRÅK I VUGGEGAVE - og veien til tospråklighet Máŋga giela riggodahkan, go giella lea oassi min identitehtas ja min ruohttasiin. giellagaskkusteapmi lea

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Sollaug Sárgon / Inger-Lise Aslaksen. Ovllá árgabeaivi. Veiledning

Sollaug Sárgon / Inger-Lise Aslaksen. Ovllá árgabeaivi. Veiledning Sollaug Sárgon / Inger-Lise Aslaksen Ovllá árgabeaivi Veiledning Forord Heftet Ovllá árgabeaivi er utarbeidet i forbindelse med et arbeidsseminar om samiske spesialpedagogiske læremidler, i samarbeid med

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Med Mikkel Gaup JOIKEVERKSTED. Bestillingstilbud til 1.-7. klasse

Med Mikkel Gaup JOIKEVERKSTED. Bestillingstilbud til 1.-7. klasse JOIKEVERKSTED Med Mikkel Gaup Foto:Dorothea Ripnes Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Hva er joik, og hvorfor joiker man egentlig? Hvem kan utføre en joik? Kan jeg utføre en joik?

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 1.-20. MARS 2015 HOLDES DEN NASJONALE ØVELSEN JOINT VIKING I FINNMARK MII HÁRJEHALLAT DU SIHKKARVUOĐA DIHTII NJUKČAMÁNU 1.-20. B. 2015 LÁGIDIT NAŠUNÁLA HÁRJEHUSA JOINT VIKING

Detaljer

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar.

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Så kanskje du skjønner litt mer hvorfor noen rare mennesker er rare. Det

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Čoahkkingirji 14/3 Møtebok 14/3 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Áigi: / Tid: 16.09-18.09.2014

Detaljer

Kjære publikum! Ráhkis geahččit!

Kjære publikum! Ráhkis geahččit! Kjære publikum! Eventyrfabelen «Stáinnak» ble produsert for første gang for samisk barne-tv tidlig på 1980-tallet og da som dukketeater. Stykket er skrevet av Marry Áilonieida Somby som henter figurer

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE. Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE. Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE VEILEDER RÁVVEHUS SAMISK Norges Astma- og Allergiforbund Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE Lievlaráhkadanápparahta Gávdnojit máŋggalágán lievlaráhkadanápparahtat.

Detaljer

STOP MOTION- ANIMASJON

STOP MOTION- ANIMASJON STOP MOTION- ANIMASJON v / Kristin Tårnes og Margrethe Pettersen Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 20.-28. mars 2014 side 1 Om produksjonen Vi bruker søppel som utgangspunkt

Detaljer

BUST DA BREAKZ. SCENEKUNST for 8.-10.kl og VGS. Skoleåret/Skuvlajahki 2010-2011 Skoleinfo/Skuvladie!ut. v /Freestyle Phanatix

BUST DA BREAKZ. SCENEKUNST for 8.-10.kl og VGS. Skoleåret/Skuvlajahki 2010-2011 Skoleinfo/Skuvladie!ut. v /Freestyle Phanatix SCENEKUNST for 8.-10.kl og VGS BUST DA BREAKZ v /Freestyle Phanatix FOTOGRAF: Freestyle Phanatix. ARTIST: Kim Bøytler Om produksjonen Bust Da Breakz bryter fornemmelsen av sammenheng og er et sprang inn

Detaljer

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE God mor'n god mor'n her er vi igjen. Vi kommer s å glade til barnehagen henn. Vi synger, vi leker vi har det s å flott. Vi vil ikke bytte med kongens eget slott.

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Fortelling 4 STOPP MOBBING

Fortelling 4 STOPP MOBBING Fortelling 4 STOPP MOBBING En kveld da Sandy var i ferd med å legge seg, kom storebroren Finn inn for å si godnatt. Han la merke til et stort, blått merke på armen hennes. Hvordan har du fått det? spurte

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Per A. Logje. Nålis i kulda. Fortellinger fra gammel og ny reindrift. Oversatt til samisk: Per A. Logje Heaika Hætta

Per A. Logje. Nålis i kulda. Fortellinger fra gammel og ny reindrift. Oversatt til samisk: Per A. Logje Heaika Hætta Per A. Logje Nålis i kulda Fortellinger fra gammel og ny reindrift Oversatt til samisk: Per A. Logje Heaika Hætta Davvi Girji 2010 Per A. Logje Nállojiekŋa buollašis Fearánat dološ ja otná boazodoalus

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Copyright: FFP, Oslo 2016 Første utgivelse: 2003 Hei, jeg heter Lisa. Vet du

Detaljer

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT Foto: Tvibit Den kulturelle skolesekken på turné til Karasjok, Nesseby og Tana 9. - 20. februar 2015 side 1 Om produksjonen Tilbudet Musikkvideoverksted

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST

RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST v /Marita Isobel Solberg Illustrasjon: Anders Sunna Den kulturelle skolesekken på turné til 28. september-2. oktober: Porsanger og Kautokeino 12.-23. oktober:

Detaljer

Å leve med demens. Norsk/Nordsamisk

Å leve med demens. Norsk/Nordsamisk Å leve med demens Eallin demeanssain Informasjon til deg som har en demenssykdom Dieđut dutnje, geas lea demenansadávda Norsk/Nordsamisk Hva er demens? 2 Demens er en folkesykdom og over 70 000 mennesker

Detaljer

BOKANBEFALINGER. Lettlest for ferske lesere

BOKANBEFALINGER. Lettlest for ferske lesere BOKANBEFALINGER Lettlest for ferske lesere VENNER Henry Bronken (2013) Løveunge serien Kåre, Kari og Kurr leker sammen. De spiller i band og Kurr er trommeslager. I dag spiller Kurr for fort, kanskje fordi

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR BARN. Sisavuoiŋŋahatdálkasat MÁNÁID VÁSTE

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR BARN. Sisavuoiŋŋahatdálkasat MÁNÁID VÁSTE VEILEDER RÁVVEHUS SAMISK Norges Astma- og Allergiforbund Inhalasjonsmedisiner FOR BARN Sisavuoiŋŋahatdálkasat MÁNÁID VÁSTE Har du god nok astmakontroll? Ta AstmakontrollTest på www.naaf.no Sørg for å ha

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Beaivváš Sámi Nášunálateáhter Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010

Beaivváš Sámi Nášunálateáhter Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010 Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010 Dette er et forslag til utforming av det samiske nasjonalteateret Beaivváš sitt eget hus i Kautokeino. Forslaget

Detaljer

Gielddaságat/Kommunenytt

Gielddaságat/Kommunenytt Gielddaságat/Kommunenytt Suoidnemánnu 2012 Juli Doaimmaheaddji/redaktør: Marianne Johnsen. Bardin ja govat/layout og foto: Bent Johansen. Giellabargit/språkmedarbeidere: Signe Iversen, Signe E. Store.

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

GRØSS OG GRU. Skoleinfo/skuvladieđut LITTERATUR/GIRJJÁLAŠVUOHTA

GRØSS OG GRU. Skoleinfo/skuvladieđut LITTERATUR/GIRJJÁLAŠVUOHTA GRØSS OG GRU v / Tore Aurstad Den kulturelle skolesekken på turné til Nesseby, Tana, Karasjok, Kautokeino og Porsanger 12.-20. oktober 2015 side 1 Om produksjonen Det er innenfor grøssersjangeren forfatteren

Detaljer

Tráktor-Máhtte Johan Mathis K. Hætta. Dálon. Livet for en småbruker i Kautokeino på 1920 40 tallet Dálona eallin Guovdageainnus 1920 40 áiggi

Tráktor-Máhtte Johan Mathis K. Hætta. Dálon. Livet for en småbruker i Kautokeino på 1920 40 tallet Dálona eallin Guovdageainnus 1920 40 áiggi Tráktor-Máhtte Johan Mathis K. Hætta Dálon Livet for en småbruker i Kautokeino på 1920 40 tallet Dálona eallin Guovdageainnus 1920 40 áiggi Davvi Girji Tráktor-Máhtte Johan Mathis K. Hætta Dálon Livet

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT

2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT 2011 kopibuhtadus 2012 soabadallamat * Kopivederlag 2011 Forhandlingene 2012 1 2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT 1. Álggahus 2012:s sirdá Kopinor Sámikopiijai NOK 1.605.596,- buhtadusruđa, oktan reanttuiguin.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 505 Arkivsaksnr: 2012/2566-1

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 505 Arkivsaksnr: 2012/2566-1 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 505 Arkivsaksnr: 2012/2566-1 Saksbehandler: Geir Tvare Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 70/2012 01. 11.2012 Tildeling av lærer- og

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Tusenbein mobil: E-post:

Tusenbein mobil: E-post: Tilbakeblikk: Hei Tusenbein mobil: 48 00 79 19 E-post: tusenbein@hansoggrete.com Januar er over for denne gang. Vi har hatt en kjekk måned med turer i nærområdet, eventyr, sang, musikk og bevegelse. Turene

Detaljer

SÁHPÁNAT JA OLBMOT OM MUS OG MENN. Et skuespill i tre akter. John Steinbeck Sámás Nils Isak Eira (Beaivváš 2010 www.beaivvas.

SÁHPÁNAT JA OLBMOT OM MUS OG MENN. Et skuespill i tre akter. John Steinbeck Sámás Nils Isak Eira (Beaivváš 2010 www.beaivvas. 1 SÁHPÁNAT JA OLBMOT OM MUS OG MENN Et skuespill i tre akter Av John Steinbeck Sámás Nils Isak Eira (Beaivváš 2010 www.beaivvas.no) John Steinbeck Oversatt av Harry Guttormsen 2 Karakterer: Karakterer:

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Birte Svatun. Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad

Birte Svatun. Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad Birte Svatun Hva er FØLELSER? Illustrert av Bo Gaustad Innhold Hva er følelser? 5 Glad 6 Sint 12 Trist 18 Redd 24 Misunnelig 30 Dårlig samvittighet 36 Flau 42 Ensom 48 Stolt 54 Dette er følelser 60 Åsne

Detaljer

9A OAHPPANPLÁNA 42,43,44

9A OAHPPANPLÁNA 42,43,44 9A OAHPPANPLÁNA 42,43,44 Namma: Tiibmaplána Tii Vuossárga Maŋŋebárga Gaskavahkku Duorastat Bearjadat 1. 08:30-09:30 Servodatfága Duodji Luonddufága 2. 09:45-10:45 Vuojadeapmi Duodji Musihkka matematihkka

Detaljer

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Ordføreren overrakte gave til skolen. På bildet står Gøril Skeie, Bente Mosbakk, Per Ove Dahl og Ståle Refstie. Foto: Marina Brakstad Rana Abukhader, Saba Asefaw,

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen.

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. DINNER WITH FRIENDS DEL 1:,, DEL 2:, 1. INT. KJØKKEN KVELD Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. 1 Hvorfor var du så stille i kveld? 2 Hva mener du? 3 Når Beth fortalte oss så var du så

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

MIJÁ NUORAJSEMINÁRRAJ!

MIJÁ NUORAJSEMINÁRRAJ! MIJÁ NUORAJSEMINÁRRAJ! Duolbmahallamis vuostálastimii: sámi nuorat čoahkkanit moriheapmái! NSR Nuorat vuolgit Ušlui ja devdet čoahkkinlanja NSRa riikkačoahkkimis! Searvva don maid! Juste don leat bovdejuvvon

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Ørsta ungdomsskule 8D

Ørsta ungdomsskule 8D Ørsta ungdomsskule 8D 2014 Klasse 8D si Grunnlov 2014 Kongeriket Noreg skal vere demokratisk og styrast av folket. Det vil seie at vi skal ha ei riksforsamling, Stortinget, med folkevalde representantar

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan SYSTEMKAOS VISUELL KUNST til 6.klasse /SAMLEBÅNDCOLLAGE v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan bilde Foto: Kristin Risan 28.mars til 6. april 2011 Sør-Varanger og Tana kommune Om produksjonen Workshop og

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no.

Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no. Njuolggadusat movt geavahit ESAS-r Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no. Áigumuš ja viidodat

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

DEN USYNLIGE GUTTEN. Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

DEN USYNLIGE GUTTEN. Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas DEN USYNLIGE GUTTEN Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas Roller Mamma Pappa Eila Magnhild Muffe Mods Eldar Ambassadøren Konsul Knutzen Konsul Knauzen Forteller

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer