Introduksjon. mot et allment marked.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon. mot et allment marked."

Transkript

1 Psykologi 2010

2 PSYKOLOGI 2010 Gyldendal Akademisk Introduksjon Gyldendal Akademisk er Norges største universitets- og høgskoleforlag og utgir hvert år et stort antall nye titler rettet mot psykologifeltet. Vår portefølje inkluderer både pensumbøker for psykologiutdanningene og tilgrensende utdanninger, og profesjonslitteratur for psykologer og andre spesialister innen for eksempel familievernkontorer, psykisk helsevern og arbeidslivs- og organisasjonsutviklingsfeltet. Dessuten utgir vi også en rekke bøker rettet mot et allment marked. Denne katalogen inneholder en oversikt over våre aktive titler. Bøkene er sortert i kategorier slik at man lett skal kunne finne fram til sitt særlige interesseområde. Ta gjerne kontakt med redaksjonen om du har gode ideer, generelle tilbakemeldinger eller bare ønsker mer informasjon. Vennlig hilsen Psykologiredaksjonen Redaktør Cathrine Idsøe Markedskonsulent Beate Molander Manusredaktør Nikolai Fjeld

3 Atferdsanalyse Selvhjelpsbøker Allmenntitler Klinisk psykologi Kliniske bøker for diverse hjelpegrupper Brukermedvirkning Organisasjons- og arbeidspsykologi Rus og avhengighet Utviklingspsykologi Sosialpsykologi Sosialfaglige bøker Innføringsbøker Andre titler Psykiatri Salgstitler Innhold PSYKOLOGI Gyldendal Akademisk 2010

4 ATFERDSANALYSE Gyldendal Akademisk ATFERDSANALYSE Carolyn Webster-Stratton De utrolige årene En foreldreveileder revidert utgave «Engasjerende og lettlest, og inneholder mange beskrivelser som er gjenkjennelige fra vår egen hverdag.» Psykologisk Tidsskrift Her får du en praktisk trinn for trinn-veiledning i hvordan du kan takle hverdagslige problemsituasjoner og utfordringer som: Hvordan kommunisere godt med barnet ditt? Hvordan bruke ros og belønning for å fremme ønsket atferd? Hva kjennetegner god lek og hvordan få til dette? Hvordan håndtere egen irritasjon? Hvordan møte vanlige problemer som leggerutiner, overdreven TV-titting, stjeling, sengevæting og lyving? Ved å lære tilnærminger for å takle problemene, kan foreldre begrense barnas atferdsvansker før de kommer ut av kontroll. Boka henvender seg til foreldre, helse- og sosialarbeidere, pedagoger og andre som forholder seg til barns problemer. Forord av Willy-Tore Mørch. ISBN utg Kr 379, Carolyn Webster-Stratton Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn En bok spekket med tips om hvordan man møter barns atferdsproblemer gjennom individualiserte program for barn med lære- og skrivevansker, ADHD, aggresivitet og impulsivitet. Barnets kognitive evner påvirker dets læring. Men like viktig er barnets sosiale ferdigheter og emosjonelle trygghet i forhold til læring. Denne boka viser hvordan lærere og barnehagepersonell sammen med foreldrene kan møte barnets kognitive, sosiale og emosjonelle behov. ISBN utg Kr 395, Børge Holden Psykiske lidelser og utviklingshemning SOLGT! Atferdsanalytisk forståelse og behandling I denne boken tar forfatteren tar for seg ulike psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser og viser hvordan disse arter seg hos personer med utviklingshemning. Deler av boken er viet kasus med fokus på diagnostikk og behandling av forskjellige psykiske lidelser hos personer med en utviklingshemning. Målgruppen er først og fremst personer som til daglig arbeider med folk med psykisk utviklingshemning. ISBN utg Kr 335,

5 Børge Holden Utfordrende atferd og utviklingshemning Atferdsanalytisk forståelse og behandling Nær halvparten av alle som har utviklingshemning og som mottar omsorgstjenester, har en problematisk eller utfordrende atferd. Forfatteren går innledningsvis gjennom en rekke årsaker til ut-fordrende atferd, for eksempel lærevansker, helsemessige forhold og psykiske lidelser. Deretter tar han for seg ulike behandlingsperspektiver, fra psykoterapi til typiske miljøtiltak. Forebygging, etikk og lovverk står sentralt. Vernepleiere og andre som arbeider med personer med utviklingshemning, vil ha særlig nytte av boken. Metodene som blir presentert, er imidlertid aktuelle for alle som blir berørt av problematisk eller utfordrende atferd. ISBN utg Kr 335, Børge Holden Autisme: Amandas møte med atferdsanalysen Hva er den beste opplæringen og behandlingen for barn med autisme? Selv om meningene er både mange og sterke, taler mye for at atferdsanalysen er den tilnærmingen med best dokumenterte resultater. Denne boken gir leseren en enkel innføring i atferdsanalysen. Bokens hoveddel forteller om hvordan opplæring og behandling foregår i praksis. Vi følger en jente med autisme Amanda gjennom de første ti årene av hennes liv. Fremstillingen gir et realistisk bilde av de utfordringene man møter, men også av de resultater som kan oppnås ved systematisk opplæring og samarbeid, enten dette gjelder språkutvikling eller arbeid med problematferd. ISBN utg 2005 Kr 340, Lynn McClannahan, Patricia Krantz Aktivitetsplaner for barn med autisme Trening av selvstendig atferd Metoden som brukes i Aktivitetsplaner for barn med autisme bygger på kjente prinsipper innen anvendt atferdsanalyse. Boken inneholder en rekke eksempler på hvordan aktivitetsplaner kan tilrettelegges. Målsetningen med metoden er at barna skal få kontroll og oversikt over det som skal skje, at de ikke blir avhengige av hjelp, og at de skal kunne påvirke omgivelsene ved å ta egne valg. Bruk av aktivitetsplaner har vært en sentral metode i opplæringen av spesielt barn og unge med autisme, men også av personer med ulike utviklingshemninger. Aktivitetsplaner for barn med autisme er en bok for foreldre, studenter og fagfolk. ISBN utg Kr 299, ATFERDSANALYSE Gyldendal Akademisk

6 ATFERDSANALYSE Gyldendal Akademisk Svein Eikeseth, Frode Svartdal (red.) Anvendt atferdsanalyse Teori og praksis Moderne atferdsanalyse har bidratt til forståelse av kompleks menneskelig atferd som motivasjon, språk, grupper og organisasjoner. Ikke minst har atferdsanalysen bidratt til effektiv behandling av en rekke tilstander og psykopatologier som autisme, ADHD, conduct disorder, antisosial atferd, problematferd, angst, fobier, astma og epilepsi, samt problemer i familie og nettverk. Bidragsyterne til denne boka er norske og utenlandske fagfolk med spisskompetanse på visse områder innen atferdsanalysen. Denne utgaven er gjennomrevidert og har tre helt nyskrevne kapitler. Boka henvender seg til høgskolestudenter med interesse for atferdsanalyse og læringspsykologi, samt til andre som søker oppdatering eller fordyping i fagfeltet. Boka er også relevant for fagfolk som arbeider med kliniske problemstillinger av den type som er nevnt ovenfor. ISBN utg ca Kr 600, Lisbeth Iglum Rønhovde Kan de ikke bare ta seg sammen Om barn og unge med ADHD og Tourette syndrom De senere årene er det drevet mye forskning og kunnskapsutvikling rundt ADHD og Tourette Syndrom. Mange har derfor økt sin innsikt og handlingskompetanse ovenfor disse personene. Likevel er barn og unge med ADHD og Tourette Syndrom ofte en stor utfordring både for de som samhandler daglig med dem og for andre fagfolk. Boken er full av eksempler og konkrete ideer til hvordan en kan tilrettelegge situasjoner for å fremme barn og unges faglige og sosiale utvikling, både i hjemmet, i barnehagen, på skolen og i SFO. Forfatteren deler inn i fire typer tiltak: medisinske tiltak, holdningsarbeid, pedagogiske tiltak og atferdskorrigering, og hun har viet et kapittel til hvert av dem. ISBN utg Kr 425, Børge Holden, Jonny Finstad (red.) Atferdsavtaler Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd Vi gjør stadig formelle og uformelle avtaler med hverandre. Vi blir enige om noe vi skal gjøre eller ikke gjøre, og om konsekvenser av å holde og bryte avtalen. Formelle avtaler inneholder formelle konsekvenser, som premier, bonuser eller gebyrer. Uformelle avtaler har mer uformelle konsekvenser, særlig i form av økt eller redusert sosial anseelse. Avtaler er et viktig redskap for å påvirke egen og andres atferd, og kan også brukes i behandling av ulike atferdsforstyrrelser. Da kalles de atferdsavtaler, som er en godt dokumentert metode. Atferdsavtaler brukes blant annet innenfor psykiatri og omsorg for personer med utviklingshemning, for barn og unge på ulike arenaer, og i skolen. Metoden kan utformes svært individuelt og tilpasses svært ulike situasjoner. ISBN utg Kr 299,

7 SELVHJELPSBØKER Asle Hoffart Se deg rundt! Et selvhjelpsopplegg for deg med sosial angst Redd for å framstå på en pinlig måte i sosiale situasjoner? Unngår du disse, eller holder dem ut med angst og ubehag? Innser du likevel at frykten er ubegrunnet? Undersøkelser viser at så mange som 13 prosent av oss vil utvikle sosial fobi i løpet av livet. Selvhjelpsprogrammet i denne boken bygger på kognitiv terapi. Gjennom råd, veiledning og konkrete øvelser vil du kunne gripe fatt i den sosiale fobien, bli trygg og mestre vanskelige situasjoner. ISBN utg Kr 225, SELVHJELPSBØKER Dennis C. Daley, G. Alan Marlatt Overvinn ditt alkoholeller rusproblem Effektive løsningsstrategier Er du avhengig av alkohol, piller, tobakk eller et annet rusmiddel, og har tatt den livsforandrende avgjørelsen om å bryte mønsteret? Denne arbeidsboken kan hjelpe deg med å: erkjenne ditt misbruksproblem og konsekvensene av det takle trangen til å ruse deg identifisere og håndtere varsler om tilbakefall og høyrisikosituasjoner bygge opp et støttende nettverk takle vanskelige følelser (sinne, kjedsomhet, depresjon osv.) håndtere konflikter med familie og andre mennesker Boken bygger på mange års erfaring fra arbeid med klienter og studier av blant annet kognitiv-behavoristisk behandling, mestringsstrategier og 12-trinnsprogrammet. Forfatterne Dennis C. Daley og G. Alan Marlatt er internasjonalt anerkjente forskere innenfor feltet. ISBN utg Kr 315, Peder Kjøs, Hanne Weie Oddli Vi må snakke sammen! Hvordan du kan gjøre parforholdet ditt bedre Det viktigste i livet er hvordan man har det sammen med andre mennesker. Parforholdet er for de fleste av oss den viktigste selvvalgte relasjonen vi har. Når vi går inn i et parforhold tar vi en stor sjanse. Vi risikerer å bli skuffet, avvist eller utnyttet. Likevel tar vi sjansen, i håp om et fellesskap vi ikke så lett kan klare oss uten. Det er denne modige investeringen vi forsøker å beskytte når vi prøver å gjøre noe med problemene i parforholdet vårt. ISBN utg Kr 249, 7 Gyldendal Akademisk 2010

8 SELVHJELPSBØKER Gyldendal Akademisk Sverre Hoem ADHD En håndbok for voksne med ADHD I denne selvhjelpsboken beskrives konkrete metoder for å mestre et liv med ADHD. Boka er skrevet for voksne med ADHD, men også pårørende og fagpersoner vil ha nytte av den. Boka er nå revidert etter nye retningslinjer for diagnostikk og behandling. Om førsteutgaven: «Boken er nyttig for fagpersoner som jobber innen feltet fordi den gir så mange innspill til gode mestringsstrategier. Den kan også med hell anbefales til pasienter med ADHD og deres pårørende.» Tidsskrift norsk Lægeforening «Boken er et funn. Gjennom korte, små avsnitt viser forfatteren at han både vet hvordan det er å behandle ADHD som fagperson og at han besitter stor innsikt i hvordan det er å leve med ADHD.» Knut Halvard Bronder, assisterende generalsekretær i ADHD-foreningen «... burde blitt obligatorisk utdelt til alle med ADHD...» Tidsskrift for norsk psykologforening ISBN utg Kr 349, Gro Johnsrud Langslet Gi hverdagen et LØFT! Gi hverdagen et LØFT! handler om hva vi kan gjøre når hverdagsfrustrasjonene melder seg. Frustrasjoner som hindrer oss i å ha det så bra som vi ønsker. Irritasjon over ektefelle, barn og kolleger. Samarbeidsproblemer med barnehage, skole og på arbeidsplassen. Dagliglivets stress og mas. LØFT løsningsfokusert tilnærming gir en enkel, men radikal annerledes måte å møte livets små og store frustrasjoner på. Du oppnår raskt de endringene du ønsker deg uten å analysere hva problemet er og uansett hvilke frustrasjoner du møter! ISBN utg Kr 335, Rolf Aarøe Overvinn din depresjon En selvhjelpsbok Overvinn din depresjon er en selvhjelpsbok for den som ønsker å arbeide med depresjoner på egenhånd. Med utgangspunkt i kognitiv terapi presenterer forfatteren en rekke øvelser som vil bedre din depresjon. Ved å jobbe deg gjennom oppgavene, får du en strukturert tilnærming til hvordan du alene eller sammen med en behandler kan ta kontroll over lidelsen. ISBN utg Kr 325,

9 Marianne Hansen, Randi Skjerve Game over! selvhjelpsbok for spilleavhengige Det finnes flere spilleavhengige enn narkomane i Norge, og mytene er mange. Spillavhengighet er et økende samfunnsproblem og behovet for hjelp er stort. Gjennom eksempler og øvelser får du hjelp til å ta tilbake kontrollen over spillingen din skritt for skritt. Denne selvhjelpsboken er velegnet enten du vil gjøre noe med spilleproblemene på egen hånd, eller sammen med en behandler. ISBN utg Kr 275, SELVHJELPSBØKER Rolf Aarøe, Margit Øiesvold Tenk hvis... hva så? En behandlingshjelper til panikklidelser «Det kommer kastende over meg, som en klo som setter seg fast i brystet og stopper pusten min. Jeg får ikke luft. Hjelp, jeg kveles! Smerten i brystet er uutholdelig. Jeg hiver som en gal etter luft, men får ikke nok. Snart ligger jeg vel midt på gulvet i kjøpesenteret besvimt. Jeg blir livredd. Det danser for øynene mine, bena føles som gelé og det er like før jeg faller om. Åler meg forbi alle menneskene så fort jeg greier, kommer meg ut, bort fra alle menneskene. Jeg greide det ikke i dag heller.» Tenk hvis... hva så? er en bok om behandling av panikklidelser. Den egner seg for deg som vil jobbe med panikklidelsen på egen hånd, men kan også inngå i en formell behandling, enten dette er individualbehandling eller gruppebehandling. ISBN utg Kr 325, Heidi Mjelve Oppbrudd Tanker og følelser ved skilsmisse Hvordan føles det å bli forlatt? Hvordan oppleves det å forlate? Hvordan kommer man seg videre etter en skilsmisse? Hva er tilgivelse, og er det mulig å tilgi en som har sviktet deg? Hva skal vi si til barna og hvordan skåne dem best mulig? Hva gjorde at det gikk som det gikk, kunne jeg gjort noe annerledes? Dette er noen av temaene Heidi Mjelve tar opp i denne boka. Skilsmisse oppleves ofte som en ensom prosess. Til tross for støtte og oppmuntring fra venner og familie er det en del følelser og handlinger som bare de involverte selv kan ta tak i. Denne boka er ment som et bidrag til å lette denne prosessen. Forfatteren beskriver skilsmissen både sett fra den som forlater og fra den som blir forlatt. Hun skildrer ulike faser i skilsmisser og tar opp sentrale problemstillinger og dilemmaer som ofte oppstår. ISBN utg Kr 265, 9 Gyldendal Akademisk 2010

10 ALLMENNTITLER Gyldendal Akademisk ALLMENNTITLER Sverre Hoem Ape 2.0 En liten bok om å finne tilbake til seg selv Mennesket er en modifisert sjimpanse som har gått seg vill i det urbane informasjonssamfunnet, en dypt ulykkelig og grunnleggende mistilpasset skapning som sliter med å finne veien hjem. Fra dette noe fortvilede utgangspunktet tar Sverre Hoem oss med på en populærpsykologisk reise. Vi konfronteres med store spørsmål omkring menneskeartens beskaffenhet og plass i verden og mindre spørsmål omkring enkeltindividets utfordringer i hverdagen. Målet er en utkikkspost hvor vi kan se oss selv og omgivelsene våre med nye øyne. Hvor vi kan evaluere livsløpet og justere kursen. ISBN utg Kr 279, Svein Andreas Ihlen Kjos, Ellen Wennevold Aas Helt alminnelig galskap En oppslagsbok over psykiske lidelser Hver annen nordmann vil i løpet av livet rammes av en psykisk lidelse. I denne boken møter du noen av dem. Åpenhjertig står de frem og deler sin erfaringer med deg for å fjerne tabuer og avlive myter. Helt alminnelig galskap er en oppslagsbok som beskriver psykiske lidelser gjennom lettleste tekster i en miks av fakta, notiser og råd til pårørende. Den presenterer også enkle tester der du kan vurdere om det er behov for profesjonell hjelp. Mest sentralt i boka står likevel de sterke møtene med mennesker som har kjent alt fra depresjoner og angst, til psykoser og personlighetsforstyrrelser på kroppen. Forfatterne Svein Andreas Ihlen Kjos og Ellen Wennevold Aas er henholdsvis psykolog og journalist. Den prisbelønnende fotografen Ken Oppran bidrar med sterke portretter og miljøbilder av menneskene du møter i boka. ISBN Kr 399, Elisabeth Arnet Terapi hva passer for meg? Står du fast i livet ditt? Er du i en akutt livskrise eller har slitt lenge på egenhånd? Vurderer du å oppsøke en terapeut? Men, hva skal du velge? Hva står de forskjellige retningene for? Hvordan jobber de? Og, hva innebærer det egentlig å gå i terapi? Hver fjerde nordmann vil en eller annen gang i livet søke hjelp for psykiske problemer, og psykoterapimarkedet har eksplodert de siste tiårene. Elisabeth Arnet kommer nå med boka som skal gjøre det lettere å finne frem i terapijungelen. I Terapi hva passer for meg? gjennomgår hun de vanligste og mest anerkjente terapiformene. I boka skriver hun også om hva som kjennetegner en god terapeut, om når det er på tide å søke hjelp og hva det koster. ISBN utg Kr 295,

11 Ståle Fredriksen Uflaks Sykdom skyldes uflaks, fastslår lege Ståle Fredriksen i denne boka. Sykdom oppstår vanligvis på grunn av årsaker vi selv ikke råder over, som oppvekst, arv, ulykker og uvitenhet. Uansett hvor mye vi anstrenger oss, kan vi ikke kontrollere vår egen helse fullt ut. Derfor må vi slutte å legge skylden på den syke, og heller i stedet stå sammen om å tilby gode vilkår for å bli så frisk som mulig. Slik styrer uflaks ansvarsfølelsen og selvrespekten. ISBN utg Kr 265, Åse Gruda Skard Ungene våre Åse Gruda Skard ( ) var talsperson for barnas sak. Som barnepsykolog oppnådde hun stor anerkjennelse internasjonalt, og i Norge ble flere av bøkene hennes folkelesning. Ungene våre ble utgitt første gang i Det er en samling korte artikler med svar på praktiske problemstillinger som kan oppstå i vår omgang med barn. På henvendelser i brev eller telefonoppringninger, eller gjennom observasjon av sine egne fem barn, skriver Skard konkret om renslighet, mat, avstraffelser, søskensjalusi og sykdom. Men også om kjønnsrollemønstre, likestilling i og utenfor hjemmet, solidaritet og menneskeverd. Ungene våre er ikke bare en klassiker innen barneoppdragelse og et enestående stykke popularisert barnepsykologi, den er i tillegg en viktig påminnelse om at det å være foreldre også er et samfunnsoppdrag. Denne gjenutgivelsen er supplert med et forord av Hanne Haavind, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, samt et etterord av døtrene Torild Skard og Målfrid Grude Flekkøy. En bok som endret Norge: I 2008 ble Ungene våre nummer 6 i Dagbladets kåring av de 25 viktigste norske sakprosabøkene etter 2. verdenskrig. ISBN utg Kr 315, Peder Kjøs, Hanne Weie Oddli Vi må snakke sammen Hvordan du kan gjøre parforholdet ditt bedre Det viktigste i livet er hvordan man har det sammen med andre mennesker. Parforholdet er for de fleste av oss den viktigste selvvalgte relasjonen vi har. Når vi går inn i et parforhold tar vi en stor sjanse. Vi risikerer å bli skuffet, avvist eller utnyttet. Likevel tar vi sjansen, i håp om et fellesskap vi ikke så lett kan klare oss uten. Det er denne modige investeringen vi forsøker å beskytte når vi prøver å gjøre noe med problemene i parforholdet vårt. ISBN utg Kr 249, ALLMENNTITLER Gyldendal Akademisk

12 ALLMENNTITLER Gyldendal Akademisk Anna Kåver Å leve et liv, ikke vinne en krig Slutt å kjempe mot andre, deg selv eller ditt indre. Slutt å mene noe om alt. Slutt å streve etter forandring. Gi opp din krig mot tilværelsen. Først når du lar være flykte fra eller unnviker livet, først når du aksepterer din indre og ytre tilværelse, vil virkelig forandring kunne oppstå. I en lett tilgjengelig tekst, fylt med eksempler og øvelser, drøfter forfatteren akseptering som en del av livet men ikke akspeptering som flukt eller unnvikelse. ISBN utg Kr 225, Åsa Nilsonne Hvem bestemmer i ditt liv? Oppmerksomt nærvær innebærer å ta nået inn over seg. Legge merke til det som skjer rundt seg uten å dømme eller vurdere, og å legge merke til hvordan dette nået påvirker vårt indre. Ved å øve opp vårt oppmerksomme nærvær får vi større selvinnsikt, og slik øker også valgmulighetene og evnene våre til å nå målene vi har. Gjennom øvelser, eksempler og refleksjoner gir boken oss hjelp til å oppøve vår evne til å styre konsentrasjonen og oppmerksomheten. Den er godt egnet som selvhjelpsbok og retter seg til alle som vil være tenksomt nærværende i sitt eget liv. ISBN utg Kr 225, Anna Kåver, Åsa Nilsonne Å leve livet sammen Å leve livet sammen er en bok om nære relasjoner. Å fungere sammen kan være en utfordring! Å leve livet sammen er en selvstendig fortsettelse av bøkene Å leve et liv, ikke vinne en krig og Hvem bestemmer i ditt liv? De bygger alle tre på kognitiv terapi, østlig livsfilosofi og religion, og vil hjelpe deg til økt selverkjennelse og livskvalitet. ISBN utg Kr 225,

13 Anna Kåver Himmel og helvete og alt imellom Følelser er veivisere i livene våre. De gir oss mening, identitet og selvfølelse. Følelsene er kittet som binder oss sammen, men det kan også såre og plage oss. Anna Kåver inviterer deg i denne boken med på følelsesutforskning. Hva er glede, redsel, skam, nysgjerrighet? Hvordan kjennes de i kroppen, hvilke budskap gir de deg og hvordan leser du dem hos andre? Hun presenterer også ulike navigasjonsstrategier som du kan ty til i følelsesvindene, både i storm og i lett bris. Med gode kunnskaper om følelser blir tilværelsen, du selv og dine medmennesker både mer begripelige og mer spennende. ISBN utg Kr 265, Kommer høsten 2010 Åsa Nilsonne Mindfullness Vi kunne alle sett annerledes ut: tykkere, smalere, vi kunne ha hatt større eller mindre muskler. Det avhenger av hva vi gjør med kroppen vår. Ny forskning viser at det samme gjelder for hjernen: Vi får den hjernen vi selv skaper. Mindfulness er en måte å trene og forme sin egen hjerne på, og denne boken er som muskelatlas for hjernen. Åsa Nilsonne en av dem som introduserte mindfulness i Sverige beskriver her «arbeidsplassen hjernen» og viser hvordan moderne nevropsykologi kan møte og utdype den kunnskap som allerede finnes innenfor mindfullnesstradisjonen. ISBN utg Kr 225, Kommer våren 2010 Gro Johnsrud Langslet Gi hverdagen et LØFT Gi hverdagen et LØFT! handler om hva vi kan gjøre når hverdagsfrustrasjonene melder seg. Frustrasjoner som hindrer oss i å ha det så bra som vi ønsker. Irritasjon over ektefelle, barn og kolleger. Samarbeidsproblemer med barnehage, skole og på arbeidsplassen. Dagliglivets stress og mas. LØFT løsningsfokusert tilnærming gir en enkel, men radikal annerledes måte å møte livets små og store frustrasjoner på. Du oppnår raskt de endringene du ønsker deg uten å analysere hva problemet er og uansett hvilke frustrasjoner du møter! ISBN utg Kr 335, ALLMENNTITLER Gyldendal Akademisk

14 ALLMENNTITLER Gyldendal Akademisk Guro Øiestad Selvfølelsen Hvordan kan vi utvikle og styrke selvtilliten vår? Psykolog og forfatter Guro Øiestad leder oss gjennom selvfølelsens kjerneområder, og viser oss veier til å bli aktør i eget liv. Et godt og balansert liv forutsetter mot til å jakte på lykken og styrke til å tåle lidelsen. Selvfølelsen handler nettopp om hvordan vi håndterer både lykke og lidelse. I boken leder forfatteren oss gjennom selvfølelsens kjerneområder. Bevisstheten vår er en av grunnpilarene for selvfølelsen. Nærvær til deg selv og til andre er en forutsetning for god selvfølelse. Å akseptere er både en metode for nærvær og et resultat av nærværet, og er sentralt for å utvikle selvfølelsen. Kroppen og selvfølelse er nært forbundet med hverandre, og det er viktig å ikke bare ta vare på kroppen, men også å glemme den. Gjennom disse fire områdene viser Guro Øiestad deg vei til å bli aktør i eget liv. ISBN utg Kr 295, Guro Øiestad Feedback Vi er sosiale vesener som er avhengige av tilbakemeldinger. Det er et eksistensielt behov i oss. Likevel... det å gi og ta imot feedback er vanskelig men denne boka gjør det vanskelige mulig. Feedback er en varm, inkluderende, personlig og inspirerende bok, som tilbyr en hverdagslig og overkommelig tilnærming til et sentralt tema i våre liv: hvordan vi kan gi og ta imot feedback. ISBN utg Kr 295, Guro Øiestad Kritikk Kritikk er noen ganger nødvendig og korreksjoner kan være nyttige. Men ofte vekker kritiske ord angst og ubehag. Hvorfor er vi så redde for kritikk? Kritiske ord utløser vår psykologiske brannalarm. Vi er redde for kritikk fordi vi opplever det som en avvisning og dermed som en trussel mot vårt grunnleggende behov for aksept. Men når aksept er på plass, da er det mulig å dra nytte av kritikk. Da kan vi snu kritikken til å bli en hjelpende korreksjon. I denne boken lærer vi hva som må til for at kritikk og korreksjoner kan fungere som tydeliggjøring av oss selv og som hjelp til læring og utvikling. ISBN utg Kr 295,

15 KLINISK PSYKOLOGI Hanne Haavind, Haldor Øvreeide (red.) Barn og unge i psykoterapi Bind I: Samspill og utviklingsforståelse Psykologisk behandling av barn trenger både begrunnet teori om hvordan utvikling foregår, og konkrete og utprøvde fremgangsmåter for å få fastlåste utviklingsprosesser i gang igjen. I tobindsverket Barn og unge i psykoterapi viser kliniske psykologer hvordan man kan engasjere barn, unge og deres viktige voksne i personlige samtaler og virksomhet som forandrer. Bind I behandler grunnleggende spørsmål knyttet til samspill, forståelse og endring. Hvilke rammer setter utviklingspsykologien for klinisk arbeid med barn og unge? Hvilke arenaer skjer endringer på? Hvilke utviklingsmessige og relasjonelle problemer kan vi møte hos sped- og småbarn? De ulike bidragene tar for seg behovet for å skape allianser med barna, barnas opplevelse av familien, familierelasjoner og samlivsbrudd, og traumer. ISBN utg Kr 365, KLINISK PSYKOLOGI Hanne Haavind, Haldor Øvreeide (red.) Barn og unge i psykoterapi Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring Bind II diskuterer grunnleggende forutsetninger og metodiske tilnærminger i endringsarbeidet. Hvordan bidrar terapeut og klient? Hva er relasjonens bidrag? Hva er terapeutens opplevelse av familiesamtaler? Allierer man seg med de voksne eller barnet? Leseren tilbys en rekke praktiske framgangsmåter for ulike typer av problem og vansker. ISBN utg Kr 365, Michael Helge Rønnestad, Anna Louise von der Lippe (red.) Det kliniske intervjuet Ulike fagtradisjoner nærmer seg det første møtet med klientene på forskjellige måter, og i denne reviderte utgaven av boka behandles det kliniske intervjuet i lys av en rekke sentrale teoretiske perspektiver. Psykodynamiske perspektiver, det eksistensielle/humanistiske perspektivet, intersubjektiv tilnærming, systemisk familieterapi, kognitiv terapi og atferdsanalyse er alle viktige innfallsvinkler i behandlingshverdagen. I dette første bindet er det også inkludert to kapitler om henholdsvis selvmordsatferd og tvangsinnleggelse. Et kommende bind II vil behandle det kliniske intervjuet tilpasset ytterligere andre grupper av klienter som krever spesifikke tilnæringsmåter. «Antologien egner seg godt som grunnlagslitteratur for studiegrupper innen psykisk helsevern, rusomsorgen og familievernet. Den viser bredden i norsk psykologi og synliggjør at vi har flere intervjumetoder å velge mellom.» Tidsskrift for Norsk Psykologforening (om førsteutgaven) «Boka vil jeg anbefale på det sterkeste til fagpersoner innenfor psykisk helsevern og helse/sosialfaglig arbeid/utdanning.» Tidsskriftet Sykepleien ISBN utg Kr 369, 15 Gyldendal Akademisk 2010

16 KLINISK PSYKOLOGI Gyldendal Akademisk Torkil Berge, Arne Repål (red.) Håndbok i kognitiv terapi God anvendelse av kognitiv terapi, i aktivt samspill med klienten, krever inngående kjennskap til behandlingsformen og evne til å tilpasse metoden til klientens unike verden. I denne boken, med til sammen 30 bidrag, gis et bredt bilde av hva som er godt kognitivt håndverk. Gjennom bruk av kasusistikker, som beskriver konkrete terapiforløp, flettes teori og praksis sammen og knyttes til en behandlingshverdag terapeuter kan kjenne seg igjen i. Boka inneholder både kapitler som tar opp generelle problemstillinger knyttet til for eksempel selvhjelp, bruk av tester og behandlingsformens ulike anvendelsesområder, og kapitler som behandler spesifikke problemområder som kronisk depresjon og personlighetsforstyrrelser. Alle forfatterne er de fremste på sine respektive områder i Norge. ISBN utg Kr 675, Eva Karin Axelsen Psykoterapi og Bestialitetens Historie Hva skal til for å skape endring i samarbeid med personer som er fastlåst i eget liv? Med utgangspunkt i Jens Bjørneboes Bestialitetens Historie vider forfatteren hvordan kliniske refleksjoner kan skape grunnlag for bevegelse. I spennet mellom Bjørneboes vakre og mørke prosa og den erfarne psykologens blikk gis vi et særegent og utforskende perspektiv på menneskers potensiale for endring. Forfatteren anlegger et fagspsykologisk perspektiv på Bestialitetens Historie og viser på denne måten fram en ny forståelse av hvordan det kan være å kjempe med sammensatte og smertefulle psykiske problemer. Særlig vekt legger hun på forholdet mellom fastlåsthet og forandring, avmakt og kontroll. Et viktig poeng er at fastlåste psykiske symptomer gir en kunnskap som kan føre til forandring hvis en blir i stand til å gripe og anvende kunnskapen. ISBN utg Kr 349, Anne Røer Spiseforstyrrelser Symptomforståelse og behandlingsstrategier Boken tar for seg fenomenet spiseforstyrrelser og de ulike måtene å behandle lidelsen på. Spiseforstyrrelser er en av våre mest utbredte psykiske lidelser og kjennetegnes ved at den endrer karakter over tid. Denne lidelsen er sammensatt og krever derfor stor grad av fleksibilitet hos behandlerne. Boken er for alle typer helsepersonell som møter pasienter med spiseforstyrrelser. Den egner seg også for pasientgruppen selv og deres pårørende. ISBN utg Kr 275,

17 Freddy Hørven Den indre fredsprosessen Tanker, følelser, terapi Den indre fredsprosessen viser hvordan man gjennom psykoterapi kan helbrede psykiske lidelser og fremme indre fred og sunnhet. Dette er en bok for alle som er opptatt av å forstå årsakene til psykiske forstyrrelser og hvordan de kan helbredes. Den gir også verdifull informasjon om hvordan foreldre kan oppdra sine barn på en kjærlig og sunn måte, og slik forebygge psykiske lidelser. ISBN utg Kr 350, Torkil Berge, Arne Repål Den indre samtalen Lær deg kognitiv terapi Den indre samtalen gir deg som leser en praksisnær beskrivelse av de grunnleggende elementene i kognitiv terapi. Den viser hvordan pasient og terapeut i samarbeid kan gå frem for å oppnå kontroll over psykiske vansker som angst, depresjon, personlighetsforankrede tilpasningsproblemer og psykoser. Gjennom kliniske vignetter får du konkrete eksempler fra den terapeutiske hverdagen. Dette er den tredje utgaven av boken, og den har gjennomgått en omfattende revisjon og oppdatering. Kognitiv terapi fremheves i helsemyndighetenes retningslinjer for anbefalt behandling, og er også en viktig metode for selvhjelp. «En meget leseverdig bok.... Den informative og orienterende stilen gjør at den trygt kan anbefales.» Tidsskrift for Norsk Psykologforening (om førsteutgaven «Anbefales... til alle behandlere som ønsker en praktisk og strukturert innføring i kognitiv terapi. Den inspirerer til bruk av metodene som beskrives.» Tidsskrift for Norsk Lægeforening ISBN utg Kr 395, Halvor Kjølstad Gruppeterapi Vi lever, virker og samhandler i grupper, så hvorfor skal vi ikke lære oss å løse våre problemer sammen med andre? Gruppeterapi tar mennesket som sosialt og relasjonelt vesen på alvor. Boka gir en virkelighetsnær innføring i gruppeterapeutisk arbeid. Den formidler hvordan vi tilrettelegger for gruppeprosesser som skaper trygghet, tilhørighet og fellesskap. I tillegg viser den de ulike prosessene, fenomenene og fallgruvene vi kan møte som gruppeledere. ISBN utg Kr 365, KLINISK PSYKOLOGI Gyldendal Akademisk

18 KLINISK PSYKOLOGI Gyldendal Akademisk Sigmund Freud Psykoanalyse Psykoanalysens grunnlegger sammenfatter i denne boken sine forskningsresultater på sjelelivets område. Psykoanalyse (1917) inneholder 28 forelesninger, der Sigmund Freud ( ) henvender seg til et bredere publikum enn fagfolkenes krets. Psykoanalysen har hatt en epokegjørende betydning som metode både for å oppklare grunnlaget for nevroser og for utforskningen av den psykiske utvikling spesielt. Metoden bygger på de frie assosiasjoners prinsipp, der drøm og overføring spiller en særlig rolle. Påpekningen av sammenhengen mellom barndomsinntrykk og psykisk utvikling har ikke bare hatt revolusjonerende betydning for moderne psykologi og psykiatri, men har også satt tydelige spor etter seg i hele den moderne kulturhistorien. Psykoanalyse utkom første gang på norsk i 1929 og har siden utkommet i flere utgaver og opplag. ISBN utg Kr 230, Sissel Reichelt, Hanne Haavind (red.) Aktiv psykoterapi Perspektiver på psykologisk forståelse og behandling Artiklene i denne boka formidler psykologiske forståelsesmåter og psykoterapeutiske metoder anvendt både i arbeid med enkeltindivider og systemer. Sentralt tema er forbindelsen mellom kliniske teorier og praktisk klinisk arbeid. Forholdet mellom forskning og psykoterapi blir også belyst. ISBN utg Kr 459, Nils Retterstøl, Stein Opjordsmoen Ilner Mestring av livsvansker om kriser og psykisk helse Kriser og problemer som av og til oppstår og overvelder oss, er en del av livet. Ofte kan slike problemer føre til vedvarende psykiske vansker. Det er dette som er utgangspunktet for denne boken. Forfatterne, begge psykiatere med lang erfaring, gir her råd til de som er i livsvansker og deres pårørende om hva de kan bidra med selv i ulike faser av livet. Boken er beregnet for alle som har opplevd eller opplever livsvansker og deres pårørende, men fagfolk innen primærhelsetjenesten og psykisk helsevern vil også finne stoff som kan komme til nytte i deres daglige virke. ISBN utg Kr 295,

19 KLINISKE BØKER FOR DIVERSE HJELPEGRUPPER Harald Martinsen, Terje Nærland, Kari Steindal, Stephen von Tetzchner Barn og ungdommer med Asperger-syndrom I Prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet Det mangler i dag litteratur som viser hvordan man kan tilrettelegge opplæring av personer med Asperger, og spesielt er det mangel på litteratur som viser hvordan denne undervisningen må ta utgangspunkt i normalpsykologien, ikke bare i abnormalpsykologien og diagnostikk. Denne boka redegjør for prinsipper for undervisning av barn med Asperger. Den drøfter ikke bare hvordan man kan jobbe med symptomatologien, men også hvordan man tilrettelegger hele undervisningen. ISBN utg Kr 419, Harald Martinsen, Stephen von Tetzchner (red.) Barn og ungdommer med Asperger-syndrom II Perspektiver på språk, kognisjon, sosial kompetanse og tilpasning Boka gir et kunnskapsmessig grunnlag for prinsippene i den første og praktisk orienterte boka ved å koble generell kunnskap med kunnskap om Asperger-syndom og opplæring. ISBN utg Kr 419, KLINISKE BØKER FOR DIVERSE HJELPEGRUPPER Harlene Anderson, Per Jensen (red.) Inspirasjon Tom Andersen og reflekterende prosesser Boken er et festskrift og en hyllest til Tom Andersen og hans bidrag til psykiatrien og psykoterapien. Den er en samling artikler som fanger og eksemplifiserer bredden av den påvirkningen Andersen og hans tenkning og praksis rundt begreper om respekt, dialog og reflekterende samtaler har hatt for terapeuter rundt i verden. Sentralt står også inspirasjonsbegrepet. Det handler om å bli påvirket, å delta, å trekke pusten, å ta i mot om å ta del i en prosess. Bokens to redaktører Harlene Anderson og Per Jensen har med seg 41 bidragsytere fra 10 forskjellige land. ISBN utg Kr 325, 19 Gyldendal Akademisk 2010

20 KLINISKE BØKER FOR DIVERSE HJELPEGRUPPER Gyldendal Akademisk Gry Bruland Vråle Møte med det selvmordstruede mennesket Selvmord er et samfunnsproblem som angår oss alle, og helsepersonell er en berørt yrkesgruppe. Dette er i hovedsak en praktisk bok, hvor forfat-teren bidrar med tanker og behandlingsforslag som er til nytte for helse-personell. Her gis det ideer til hvordan man kan gi mennesker tillit til livet som mulighet, men det vises også hvordan personalet kan ivaretas etter et selvmord eller selvmordsforsøk. Boken retter blant annet søkelys mot: Relasjonen mellom pasient og helsearbeider Årsaker til selvmord Etiske og juridiske utfordringer Praktisk selvmordsforbygging Følelser og reaksjoner ved selvmord Boken kom første gang i 1993, og foreligger nå i tredje utgave. Revisjonen har tatt utgangspunkt i nye helselover og nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. ISBN utg Kr 325, Simon Wilkinson Lidelse og lindring Tilknytning og sykdomsspråk Hvordan pasienten forstår sin egen sykdom er det beste utgangspunktet for å vurdere hvilken behandling som skal gis. Pasientene har både sin egen mestringsmåte, og sitt spesielle vis å uttrykke sine bekymringer, lidelser og klager på. Både diagnostisering og behandling forutsetter en klar forståelse av dette. Lidelse og lindring er en bok om kommunikasjon og forståelse med fokus på symptomet som språk. Med utgangspunkt i ny forskning gir den en forståelse av hvordan mennesker, og særlig barn, lærer å formidle sin lidelse og sitt ubehag. Boken gir nye, stimulerende perspektiver på hvordan vi som helsearbeidere kan forebygge og fremme helse. ISBN utg Kr 375, Ellen Kværna, Bibbi Lund Biter av liv Miljøterapeutiske fortellinger og refleksjoner En anderledes fagbok som gjennom en blanding av fiksjon og faglig refleksjon viser oss viktigheten av teoretisk sensitivitet i møtet med sårbare klienter. Ved å holde pasientens fortelling opp mot personalets perspektiv, gis vi en tekst til innsikt og ettertanke. Slik bidrar forfatterne til å synliggjøre den usynlige kunnskapen man anvender som (miljø)terapeut, og de prosesser som kan bidra til å løfte slik kunnskap frem. ISBN utg Kr 340,

21 Anna Kåver, Åsa Nilsonne Dialektisk atferdsterapi ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse Dialektikken mellom akseptering og forandring står sentralt i dialektisk atferdsterapi. Trenger pasienten krav? Antagelig. Trenger hun forståelse? Sikkert. Men krav alene er aldri effektivt. Og selv om forståelse alene sikkert føles behagelig, leder heller ikke det til de nødvendige forandringene. Terapeuten må derfor balansere mellom pasientens tilsynelatende uforenlige behov: Pasienten trenger å aksepteres som den hun er, men hun trenger også å forandres; hun trenger stabilitet, men også fleksibilitet; hun trenger omsorg, men også krav. Og mens terapeuten både validerer og konfronterer, må pasienten både akseptere seg selv som den hun er og erkjenne at hun har kun to valg: Forandring eller fortsatt lidelse. Denne boken presenterer bakgrunnen, teorien og forskningen knyttet til dialektisk atferdsterapi, og viser hvordan behandlingen struktureres og gjennomføres. Boken henvender seg til yrkeshjelpere og studenter innenfor psykisk helsevern, men er aktuell for alle som driver endringsarbeid. ISBN utg Kr 339, Arild Aambø LOS løsningsorienterte samtaler Brukerstyring og hjelp til de som trenger det mest er sentrale helsepolitiske målsettinger. LOS løsningsorienterte samtaler er et bidrag til å konkretisere og realisere disse målene. Her møter vi den løsningsorienterte tilnærmingen som en fremgangsmåte for å gi hjelp til enkeltindivider og grupper, men like viktig er fremvisningen av hvordan LOS kan anvendes i lokalsamfunnsarbeid og for å forstå arbeidet med å bedre folks helse og velferd. ISBN utg Kr 425, KLINISKE BØKER FOR DIVERSE HJELPEGRUPPER Insoo Kim Berg, Peter De Jong Løsningsskapende samtaler Løsningsskapende samtaler gir deg et fleksibelt samtaleverktøy som setter klienten i sentrum. Effektive klientsamtaler er en kunst. Her hjelper forfatterne deg steg for steg gjennom den løsningsskapende prosessen. De viser deg hvordan du med utgangspunkt i løsningsskapende verktøy strukturerer den enkelte time, fra det første møtet frem til kontakten med klienten avsluttes. Her lærer du løsningsskapende verktøy som skaleringsspørsmål unntaksspørsmål mestringsspørsmål mirakelspørsmålet observasjonsoppgaver De mange eksemplene og dialogene hjelper deg til å omsette disse verktøyene til praksis, og å tilpasse de løsningskapende samtalene til ulike klientgrupper. ISBN utg Kr 389, 21 Gyldendal Akademisk 2010

22 KLINISKE BØKER FOR DIVERSE HJELPEGRUPPER Gyldendal Akademisk Sigmund Karterud, Jon T. Monsen (red.) Selvpsykologi Utviklingen etter Kohut Boka dekker sentrale temaer innenfor området selvutvikling og psykoterapi, med spennvidde fra fenomenologi til moderne psykoanalyse. Det redegjøres for debatten om egopsykologi, objektrelasjonsteori, utviklingsteori, affektteori, intersubjektivitetsteori og hermeneutikk. ISBN utg Kr 379, Karl Elling Ellingsen, Karl Jacobsen, Kari Nicolaysen (red.) Sett og forstått Alternativer til tvang og makt i møtet med utviklingshemmede Møter vi den utviklingshemmede som en spesiell person som krever en særskilt type kunnskap, eller ser vi personen foran oss som ethvert annet menneske vi treffer? Sett og forstått markerer et skille mellom de metodeorienterte opplæringsformene, og tilnærminger som legger forståelse til grunn for samhandlingen. Den viser oss videre hvordan forståelse kan utgjøre et alternativ til makt og tvang. Slik kan også disse personene få et tilbud grunnet i generelle menneskerettigheter og allmenmenneskelige behov. ISBN utg Kr 350, Stephen von Tetzchner Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning Betydning av kommunikasjon, boforhold og tjenester Hvilke forhold har betydning for om mennesker med lærehemning utvikler adferd som blir oppfattet som utfordrende? Hva bidrar til at denne atferden enten vedvarer eller blir redusert? Hvordan kan man planlegge boliger og tjenester for mennesker med lærehemning slik at behovet for tvang minimaliseres? Boka henvender seg til alle som enten direkte eller indirekte arbeider med mennesker som fremviser utfordrende atferd. ISBN utg Kr 429,

23 Christopher Gillberg Barn, ungdom og voksne med Asperger syndrom «For alle som på en eller annen måte kommer i kontakt med Asperger-problematikk, burde denne boken være en betydelig opplysningskilde og et godt hjelpemiddel for større forståelse av denne tilstanden. Gillberg behandler tildels vanskelig stoff på en klar, stringent og begripelig måte.» Nils Kaland i Spesialpedagogikk (anmeldelse av den svenske utgaven) Boken gir en saklig og lettlest informasjon om barn, ungdom og voksne med Aspergers syndrom, og henvender seg til deres foresatte, leger, psykologer, vernepleiere, barnevernspedagoger, lærere og andre som har interesse av å lære mer om Aspergers syndrom spesielt, og menneskets utvikling og psyke generelt. ISBN utg Kr 340, KLINISKE BØKER FOR DIVERSE HJELPEGRUPPER Solfrid Raknes Psykologisk førstehjelp Hjelper barn og unge å takle vanskelige tanker og situasjoner Alle barn og unge opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Å lære seg å takle følelsestrøbbel og vanskelige situasjoner på gode måter, vil kunne bidra til at barn og unge opplever mer glede, mestring og trygghet, og at de kan styre unna mange vansker. Å vite hva man føler og hvor sterkt er utgangspunktet for god følelseshåndtering. Hensikten med dette førstehjelpsskrinet er å hjelpe barn og unge til å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser. I førstehjelpsskrinet vil du finne verktøy man kan bruke når tankene er vanskelige og følelsene sterke: En flott illustrert bok med tekster rett mot barn og unge, enkle oppgaver og arbeidsark som man kan laste ned flere av på internett, samt to nyttige og fine figurer som inspirerer til lek og kreativitet. Forfatteren Solfrid Raknes er psykologspesialist. Hun har utviklet Psykologisk førstehjelp i tråd med hovedprinsippene i kognitiv terapi, og i samarbeid med en bred og faglig sterk referansegruppe. En testversjon av dette skrinet har fått svært gode tilbakemeldinger fra psykologer og annet helsepersonell, lærere, foreldre og barn. «Jeg har nå fått et problem med at bøkene og tankegangen er blitt så populær at jeg har behov for flere bøker. Responsen er utrolig god fra mange hold.» Sitat fra en Helsesøster Figurer og arbeidsark selges også separat. ISBN BARN ISBN UNGDOM 1. utg Kr 449, 23 Gyldendal Akademisk 2010

24 BRUKERMEDVIRKNING Gyldendal Akademisk BRUKERMEDVIRKNING Marianne Storm Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva er brukermedvirkning i psykisk helsearbeid? Hva innebærer brukermedvirkning i samhandlingen mellom helsepersonell og pasienter i en psykiatrisk avdeling i et psykiatrisk sykehus eller i et distriktspsykiatrisk senter? Hvordan får brukermedvirkning utslag i konkrete handlinger? Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid søker å gi svar på slike spørsmål. Boken presenterer konkrete forskningsbaserte verktøy for arbeid med brukermedvirkning. Boken er gjennomgående supplert med nyttige erfaringer fra tidligere pasienter og brukerrepresentanter. Boken egner seg for alle som ønsker både et teoretisk fundament og en praktisk veileder til arbeid med brukermedvirkning i psykisk helsearbeid. ISBN utg Kr 235, Barry Duncan, Jaqueline Sparks I fellesskap for endring En håndbok i klient- og resultatstyrt praksis Det er klientene selv som har størst innvirkning på om resultatet av en psykologisk behandling skal bli vellykket. I fellesskap for endring tar dette på alvor, og bringer klientens ekspertise inn i behandlingsprosessen. Denne boken viser deg hvordan brukermedvirkning gjennomføres i praksis. Likeverdig samarbeid med og systematiske tilbakemeldinger fra klienten er helt nødvendig for å oppnå ønskede resultater. Her gis du steg for steg-instruksjoner i hvordan drive klient- og resultatstyrt terapi. ISBN utg Kr 335, Asbjørn Ulvestad, Arne Kristian Henriksen, Anne-Grethe Tuseth, Tor Fjeldstad (red.) Klienten den glemte terapeut Brukerstyring i psykisk helsearbeid I psykisk helsevern, men også helse- og sosialvesenet generelt, ligger det en forestilling om at hjelperne vet mer og ser mer enn brukerne. Brukernes kunnskaper, erfaringer, ønsker og behov vektlegges i liten grad når psykisk helsevern står på dagsorden, og dette til tross for at omfattende behandlingsforskning viser at pasientmedvirkning gir de beste behandlingsresultater! I Klienten den glemte terapeut presenteres forskning og kunnskap som legger brukerne og deres innsats for å få det bedre til grunn. Boka er et viktig bidrag i utvikling av praksisformer hvor brukermedvirkning gis et reelt innhold, og inspirerer til utviklingen av brukerstyrte praksisformer. ISBN utg Kr 419,

25 ORGANISASJONS- OG ARBEIDSPSYKOLOGI Espen Skorstad Rett person på rett plass Psykologiske metoder i rekruttering og lederutvikling Hvordan sikrer vi oss at vi ansetter de rette personene? Hva skal til for å lykkes med rekruttering? En av de viktigste arenaene for organisasjonsutvikling og verdiskaping, er ansettelsesprosessen. Enten det er internrekruttering eller en utlyst stilling, vil en feilansettelse koste dyrt, mens en god ansettelse kan skape store verdier for virksomheten. I denne boken presenteres verktøy og metoder som bidrar til at våre valg av ansatte og ledere blir bedre, men også verktøy og metoder som bidrar til å videreutvikle de vi allerede har ansatt. Med bidrag fra Ova Schultze og Dag Øyvind Engen Nilsen. ISBN utg Kr 349, Gry Espedal, Tove Svendsen, Trond Andersen Løsningsfokusert coaching Hvordan kan du bruke en løsningsfokusert tilnærming som coach eller leder? Boken viser hvordan du ved å fokusere på det som virker, bidrar til vekst og utvikling hos ansatte, ledere, ja, mennesker. De løsningsfokuserte verktøyene er enkle å ta i bruk, noe som gjør at du uten forkunnskaper kan ta de i bruk umiddelbart. Som coach lærer du hvordan du kan hjelpe den som coaches til å se muligheter og drømmer utnytte styrker og ressurser gjøre kloke grep Den løsningsfokuserte coachingsamtalen blir gjennomgått trinn for trinn. Boka gir deg også mulighet til å utvikle deg selv via selvcoaching. ISBN utg Kr 399, Lars Klemsdal Den intuitive organisasjonen Organisasjonsutvikling er ikke noe ekstraordinært. Det er noe som skjer i hverdagen. Hver dag. Denne boka rokker ved våre vante forestillinger om arbeidslivet og de morderne organisasjonene der idealet ofte er karismatiske ledere og en sterk bedriftskultur. I den intuitive organisasjonen lærer man av sin egen virkelighet, i hverdagen. «Boken anbefales til alle som er involvert i organisasjons- eller arbeidsmiljøutviklingsprosjekt. Den motiverer til endring og gir næring til nye måter å tenke omkring endring på.» Velferd ISBN utg Kr 329, ORGANISASJONS- OG ARBEIDSPSYKOLOGI Gyldendal Akademisk

26 ORGANISASJONS- OG ARBEIDSPSYKOLOGI Gyldendal Akademisk Gro Johnsrud Langslet LØFT Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning Glem kravet om å forstå problemet. Konsentrer deg om det som virker, og beskriv hvordan verden ser ut når problemet er borte. Denne boka viser hvordan de løsningsfokuserte prinsippene kan danne grunnlag for organisasjons- og ledelsesutvikling. De løsningsfokuserte metodene, teknikkene og verktøyene illustreres med eksempler fra organisasjonslivet. «Ypperlig bok om organisasjonsutvikling og ledelse.» Norsk Skoleblad ISBN utg Kr 365, Gro Johnsrud Langslet LØFT for ledere Løsningsfokusert tilnærming til typiske ledelsesutfordringer LØFT for ledere viser hvordan en løsningsfokusert tilnærming gir en konstruktiv dialog om løsninger fremfor et energitapende fokus på problemer. Slik mobiliserer lederen medarbeidernes og egne ressurser, selv i vanskelige situasjoner. «En praktisk bok mange vil kunne ha nytte av.» Tidsskriftet Sykepleien ISBN utg Kr 355, Gry Espedal Ros Dette er en bok som først og fremst er skrevet for deg som vil bli en bedre leder. Det er samtidig en bok for deg som vil lære å anerkjenne andre, enten du er leder, kollega, medarbeider eller coach. Forfatteren viser at det å være en anerkjennende leder handler om et fokusskifte fra å være problemorientert til å lete etter løsninger og det som virker (LØFT). Å være en anerkjennende leder handler om å ha en holdning, et tenkesett og en tilnærming som bringer det beste frem i andre. Det handler om å gi tilbakemeldinger som får andre til å handle på en lystfull og engasjert måte, og det handler om å jobbe med arbeidsmiljøet slik at det kjennes verdsettende. Med fortellinger fra egen praksis og fra ledere som har lykkes skriver forfatteren enkelt og tankevekkende om hvordan du kan bli en anerkjennende leder. ISBN utg. Kommer våren 2010

27 Paul Otto Brunstad Klokt lederskap mellom dyder og dødssynder Faglig innsikt og kunnskap er viktig, men ikke tilstrekkelig for å bli en god leder. Alt kan nemlig gjøres riktig i henhold til regler og prosedyrer, likevel går det meste galt. Hvorfor? Dårlig lederskap skyldes primært ikke mangel på kunnskap, men klokskap. Klokskap er evnen til å handle og til å treffe riktige avgjørelsene i konkrete sammenhengene. Klokskap er en avgjørende egenskap i alt lederskap, enten en er offiser, økonom, sykepleier eller lærer. ISBN utg Kr 348, Harald Pedersen, Ståle Einarsen Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet Mellommenneskelige konflikter er uunngåelige når mennesker samhandler. I et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv må trakassering, mobbing og utilbørlig opptreden håndteres på en saklig, god og rettferdig måte. I denne boken forenes juridiske og organisasjonspsykologiske løsninger med tanke på å foreta en forsvarlig og god håndtering av konflikter og trakassering. Boken gir arbeidsgivere, ledere, personalmedarbeidere, bedriftshelsepersonell, tillitsvalgte, konsulenter og ordinære arbeidstakere viktig kunnskap på fagfeltet. I tillegg viser boken hvilke bestemmelser som finnes i lover og regler, og hvordan man kan bruke et juridisk perspektiv for å skape varige løsninger. ISBN utg Kr 398, ORGANISASJONS- OG ARBEIDSPSYKOLOGI Nadja U. Prætorius Stress Det moderne traume Hvorfor rammes sunne og friske mennesker av alvorlige psykiske lidelser og fysiske sykdommer på grunn av arbeidslivets stressbelastning? Hva skal til for å snu denne utviklingen? Boka beskriver og analyserer hvordan arbeidslivet kan traumatisere. Forfatteren dokumenterer ved hjelp av en rekke caser at mennesker som «møter veggen» på grunn av stress, utvikler de samme symptomer som mennesker som har vært utsatt for overgrep eller andre traumatiske hendelser. Boka utfordrer det tradisjonelle synet på arbeidsrelatert stress og setter fokus på forståelsen av at arbeidsrelatert stressbelastning er et alvorlig problem for dem som rammes, men at man umulig kan løse problemet selv. ISBN utg Kr 319, 27 Gyldendal Akademisk 2010

28 ORGANISASJONS- OG ARBEIDSPSYKOLOGI / RUS OG AVHENGIGHET Gyldendal Akademisk Oscar Amundsen, Trond Kongsvik Endringskynisme Endringskynisme handler om hvordan ansatte i større grad forholder seg til endringer og omorganiseringer som blir lansert av virksomhetens ledelse. Opphavet til fenomenet er at endringene av mange ansatte ikke betraktes som et forsøk på å forbedre virksomheten, men at det endres i organisasjonen for endringens egen skyld. De løsningene som velges blir sjelden synliggjort eller evaluert før en ny er på trappene. Boken setter navn på et fenomen som griper om seg i dagens organisasjoner. Boken viser hvilke konsekvenser denne kyniske innstillingen kan få for organisasjonens omstillingsevne. Men det er håp. Boken gir konkrete svar på hvordan medvirkning kan bidra til å motvirke endringskynisme fra et bredt empirisk materiale. Relevant for ledere og studenter innen ulike retninger av organisasjonsfaget med fokus på endringer i organisasjoner. ISBN utg Kr 289, Peggy Simcic Brønn, Øyvind Ihlen Åpen eller innadvendt Omdømmebygging for organisasjoner Et godt omdømme kan hjelpe en virksomhet gjennom kriser, gi mulighet for å forlange en god pris på et produkt eller en tjeneste og gjøre virksomheten attraktiv for jobbsøkere og investorer. Det som imidlertid er mindre kjent, er hvordan man kan styrke sitt omdømme. Hva skal en gjøre? Nøkkelen ligger i virksomhetens atferd, men også i kommunikasjonen og evnen til å etablere gode relasjoner til omverdenen. Boken presenterer teorien som bør brukes for å få et godt grep om omdømmearbeidet. ISBN utg Kr 349, RUS OG AVHENGIGHET Dennis C. Daley, G. Alan Marlatt Overvinn ditt alkoholeller rusproblem Effektive løsningsstrategier Er du avhengig av alkohol, piller, tobakk eller andre rusmidler, og har tatt avgjørelsen om å bryte mønsteret? Denne arbeidsboken hjelpe deg med å: erkjenne ditt misbruksproblem og konsekvensene av det takle trangen til å ruse deg identifisere og håndtere varsler om tilbakefall og høyrisikosituasjoner bygge opp et støttende nettverk takle vanskelige følelser (sinne, kjedsomhet, depresjon osv.) håndtere konflikter med familie og andre mennesker Boken bygger på mange års erfaring fra arbeid med klienter og studier av blant annet kognitiv-behavoristisk behandling, mestringsstrategier og 12-trinnsprogrammet. Forfatterne Dennis C. Daley og G. Alan Marlatt er internasjonalt anerkjente forskere innenfor feltet. ISBN utg Kr 315,

29 Hallgeir Brumoen Vanen, viljen og valget En psykologibok om avhengighet og mestringstillit Hva er avhengighet? Og hvordan forstår vi begrepet i vår tid? Avhengighet handler selvsagt om stoffer vi tilfører kroppen, men også om rus som kommer innenfra, gjennom sex, spill, shopping, arbeid og trening og mye mer. Avhengighet kan ødelegge folk, men er samtidig både nødvendig og positivt. Vanen, viljen og valget er både en bok om å høre på klientens fortellinger, men også en metodisk veiledning for praktisk arbeid med avhengighet og mestring. Den er samtidig et tankevekkende og interessant utgangspunkt for å reflektere over menneskets psykologi. ISBN utg Kr 365, Hallgeir Brumoen Bygging av mestringstillit En metodebok om mestring av rusproblemer Hvilke krefter i den faktiske hverdagen leder til rusmisbruk? Hvordan stå i mot ønsket om rus i møte med gutta på jobben, ved synet av langerens bil eller etter krangelen med ektefellen? Boka er både en innføring i kognitiv atferdsterapi og et praktisk verktøy for å forstå og endre et problematisk forhold til rusmidler. ISBN utg Kr 365, Hans Olav Fekjær Rus Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie Rusmidler er et felt hvor alle mener de har et nokså riktig bilde av situasjonen og hvor svært mange mener å vite hva løsningene er. Men både mediebildet og nedarvede forestillinger er misvisende og feil på mange punkter. Feiloppfatninger er derfor utbredt, også blant pårørende, politikere og folk i helse- og sosialtjenesten som har med rusproblemer å gjøre. Hans Olav Fekjær er en av våre mest anerkjente fagfolk på rusproblematikk, og tar for seg hele bredden av rusfeltet med forskningsbasert dokumentasjon. Denne 3. utgaven er oppdatert om forskning, statistikk, lover og tiltak. ISBN utg Kr 448, RUS OG AVHENGIGHET Gyldendal Akademisk

30 RUS OG AVHENGIGHET Gyldendal Akademisk Tom Barth, Tore Børtveit, Peter Prescott Endringsfokusert rådgivning Problemet med gode råd er at ingen følger dem. Forfatterne har gjennom flere år arbeidet med nettopp denne problemstillingen under overskriften endringsfokusert rådgivning. Dette er rådgivning rettet mot personer som fremviser risikoatferd som rusbruk og røyking, men metoden er anvendbar på en rekke områder, slik som gambling, overspising og helserådgivning. ISBN utg Kr 369, Peter Prescott, Tore Børtveit Helse og atferdsendring Røyking, fysisk aktivitet, kosthold og rusmidler er fortsatt de viktigste utfordringene vi møter som helsearbeidere. Men hvordan gi råd som kan bidra til bedre helse når vi har dårlig tid pasienten ikke er klar for endring når pasienten tross alt synes atferden både er morsom og gir nytelse når konsekvensene av atferden ligger langt frem i tid Helse og atferdsendring viser hvordan vi kan identifisere hvilke faser pasienten og helsearbeideren går igjennom, og hvilken betydning dette har for å velge hvilke råd vi gir til pasienten. ISBN utg Kr 350, Insoo Kim Berg, Scott Miller Rusbehandling Ved å fokusere på løsninger fremfor problemer kan et behandlingsopplegg skreddersys i samarbeid med klienten. Boka er en praktisk veiledning i hvordan drive løsningsfokusert arbeid, og presenterer tilnærmingen på en liketil, konkret og tilgjengelig måte. «Terapeutene Insoo Kim Berg og Scott D. Miller skriver enkelt og interessant om et vanskelig tema...» Birgitte Bye i Folket «Jeg mener bestemt dette er en bok som bør kjøpes og leses innen rusomsorgen. Jeg tenker meg også at metoden med fordel kan anvendes innen barnevernet og innen endringsarbeidet som drives innen sosialsektoren.» Elisabeth Elvsaas i Embla. ISBN utg Kr 360,

31 UTVIKLINGSPSYKOLOGI Susan Hart, Rikke Schwartz Fra interaksjon til relasjon Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore og Fonagy Barns evne til tilknytning utvikles i første leveår. Denne utviklingen er avgjørende for hvordan barnet takler samspillet med familie, venner, kjærester og kolleger videre i livet, og for hvordan barnet senere selv håndterer rollen som mor eller far. En del barn får imidlertid tilknytningsproblemer allerede fra de er helt små. Jo tidligere disse barna får den rette hjelpen, desto større er sjansen for å forebygge langvarige utviklingsforstyrrelser. Fra interaksjon til relasjon er en bok som introduserer de fem viktigste teoriene om hva tilknytning er, utviklet av henholdsvis Donald W. Winnicott, John Bowlby, Daniel N. Stern Allan N. Schore og Peter Fonagy. Samtidig kan den leses som en generell introduksjon til tilknytningsteorien. ISBN utg Kr 349, Anne Inger Helmen Borge (red.) Resiliens i praksis Teori og empiri i et norsk perspektiv Resiliens i praksis utvider perspektivet på resiliens og tilfører feltet ny kunnskap. Boken består av ti artikler om både teori og emipiri i norske studier. Resiliens er et ressursorientert perspektiv på barn og unges utvikling. For hva er det som gjør at mange tross alt klarer seg i møte med risiko? I denne boken forteller ledende norske fagpersoner hvordan resiliensperspektivet gir nye handlingsrom. Eksempler fra blant annet psykisk helsevern, somatikken, forebyggende arbeid og barnevern, viser resiliensperspektivet i praksis. Anne Inger Helmen Borge har tidligere skrevet innføringsboken Resiliens, og har doktorgrad i utviklingspsykologi. Hun arbeider til daglig ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. ISBN utg Kr 345, Anne Inger Helmen Borge Resiliens Risiko og sunn utvikling Møte med risiko og en oppvekst under vanskelige kår trenger ikke å lede til utvikling av problemer. Denne boka retter fokuset nettopp mot de barna som i møte med risiko viser en god utvikling. Det er dette som kalles resiliens. Gjennom å identifisere de prosessene som leder til sunn utvikling, skapes nye muligheter for intervensjon og forebyggende tiltak for barn som befinner seg i risikosituasjoner. Slik gir boka et nytt, ressursorientert perspektiv på barn og unges utvikling. Denne nye utgaven av boka har gjennomgått en omfattende revisjon og oppdatering, og har fått flere nye kapitler. ISBN utg Kr 365, Kommer våren 2010 UTVIKLINGSPSYKOLOGI Gyldendal Akademisk

32 UTVIKLINGSPSYKOLOGI Gyldendal Akademisk Leif Askland, Svein Ole Sataøen Utviklingspsykologiske perspektiver på barns oppvekst Tilnærminger til det å forstå barns utvikling har endret seg mye de senere årene. Forfatterne viser i denne boka hvordan nye perspektiver og teorier om barns utvikling kan brukes i arbeidet med barn i barnehage og skole. De legger stor vekt på at pedagoger må ha en fortolkende tilnærming til det enkelte barnet og til barnegruppa. Boka gir en grunnleggende innføring i barns utvikling og deres samspill med omgivelsene. Innholdet er organisert etter livstema som representerer de store menneskelige utfordringene barn møter gjennom oppveksten sin. Dette er både en revisjon og en oversettelse av boka Å høyre til, Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst som kom ut i ISBN utg Kr 360, Erik Homburger Erikson Barndommen og samfunnet Barndommen og samfunnet Eriksons viktigste bok kom i 1950, og har hatt klassikerstatus siden. Nå foreligger den på ny med innledning av Mary Theophilakis. Eriksons overordnede prosjekt er å integrere psykoanalytisk kunnskap om individets utvikling med kunnskap om de sosiale omgivelser. Ifølge Erikson må studiet av identitet og individuelle livshistorier ta hensyn til den bredere historiske og kulturelle kontekst. Hans teori om de psykososiale fasene utvider slik den freudianske utviklingspsykologien i retning av en sosial, livslang utviklingsteori. ISBN utg Kr 240, Daniel Stern Spedbarnets interpersonlige verden De siste 20 årenes mest innflytelsesrike bok om barnets tidlige utvikling foreligger for første gang i norsk språkdrakt. Daniel Stern skaper her en ny teori på grunnlag av psykodynamisk tenkning og moderne spedbarnsforskning. Integrasjonen av klinisk kunnskap og eksperimentelle data gir støtte til hans revolusjonerende syn på barns sosiale og emosjonelle liv, et syn som har fått økende betydning for teori, forskning og praksis i årene som har gått siden førsteutgivelsen. I denne utgaven har Daniel Stern selv skrevet et nytt forord hvor han nettopp reflekterer over bokens betydning siden førsteutgaven, og ser sin egen klassiker i lys av ny kunnskap. ISBN utg Kr 419,

33 Lev Vygotsky Tenkning og tale Vygotsky er blant de tenkerne som fremstår som stadig mer moderne og aktuell ettersom tiden går, og Tenkning og tale regnes med all mulig grunn som en av utviklingspsykologiens og pedagogikkens store klassikere. I dag er Vygotskij den viktigste teoretikeren for enhver som ønsker å forstå utviklingen av språk og bevissthet. For å forstå denne utviklingen må man ikke kun se på individet, men hvordan dette samspiller med andre mennesker, samfunnet og kulturens mange verktøy. Slik utforsker han hvordan den individuelle psyke er vevd inn i det kulturelle kollektiv. Med forord av Arne Skodvin. Oversatt av Tore Jarl-Bielenberg. ISBN utg Kr 405, Stephen von Tetzchner Utviklingspsykologi Barne- og ungdomsalderen «Dette er den første virkelige innføringsboken i utviklingspsykologi på et nordisk språk.... Boken er en fryd formidlingsmessig, både når det gjelder det språkmessige og den grafiske utformingen.... Det er ikke lett å bare være positiv, men denne boken gir ikke grunnlag for noe annet.» Tidsskrift for Norsk Psykologforening Et standardverk om utviklingspsykologi som viser bredden i moderne utviklingspsykologi og fører leseren inn i fagets tenkemåte. Boka er unik i sitt fokus på å sammenligne ulike teoretiske perspektiver og på å forklare de prosessene og mekanismene som ligger til grunn for barns og ungdommers utvikling, tilpasning og kulturalisering. ISBN utg Kr 669, Espen Jerlang Utviklingspsykologiske teorier Grunnbok i psykologi som gir et bredt bilde av nåtidas mest aktuelle teorier om den menneskelige utvikling, med relevans for pedagogikk og terapi. Boka er skrevet av erfarne lærere ved lærerhøyskoler, og den er derfor lett å lese. Den henvender seg først og fremst til pedagogikk- og lærerstudenter, men vil også være aktuell for studenter innen helse- og sosialsektoren. Teksten i boka er dansk med et norsk forord. ISBN utg Kr 540, UTVIKLINGSPSYKOLOGI Gyldendal Akademisk

34 UTVIKLINGSPSYKOLOGI Gyldendal Akademisk Vibeke Moe, Kari Slinning og Marit Bergum Hansen (red.) Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse I denne håndboka belyses fagfeltet sped- og småbarns utvikling og psykiske helse. Boken er tematisk inndelt i fire bolker og består av til sammen 39 kapitler, og den reflekterer forskning og rådende teoretiske modeller, etablert klinisk kunnskap og praksis. De ulike kunnskapsområdene bringes sammen gjennom beskrivelser av kartleggingsprosedyrer, tiltak og behandling. På denne måten representerer boken et kunnskapsmessig løft på et felt hvor målrettet innsats vil kunne ha positive og langsiktige virkninger. Bokens tre redaktører har fått med seg bidragsytere som er ledende fagpersoner på sine områder. Boka er også en markering av professor emeritus Lars Smiths virke og innsats særlig innenfor feltene utviklingspsykologi og barnepsykologi. ISBN utg Kr 675, Kommer våren 2010 Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed Normbrytende atferd hos barn Hva sier forskningen? Begrepet «normbrytende atferd» brukes som en fellesnevner for å beskrive atferd som representerer alvorlige brudd på normer og regler for samhandling. Beskrivelser av barn med normbrytende atferd viser et stort antall kjennetegn og risikofaktorer. I Normbrytende atferd hos barn er internasjonal forskning gjort tilgjengelig for et bredt publikum. Forfatterne gir en oversikt over nordisk praksis, forskningsfeltet forøvrig og de vurderer validiteten i ulike forskningsresultater. Risikofaktorer og beskyttende forhold hos barnet selv, i familien og i det sosiale nettverket påvirker barns atferdsutvikling, og forfatterne har fokuset rettet mot forebygging og behandling av normbrytende atferd hos barn under 12 år. ISBN utg Kr 315, Ketil Eide, Marianne Rugkåsa, Halvard Vike, Naushad A. Qureshi (red.) Over profesjonelle barrierer Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge Over profesjonelle barrierer retter oppmerksomheten mot de sosiale og kulturelle kontekstene barn og unge med minoritetsbakgrunn befinner seg i, og mot måten velferdsstatens profesjoner forholder seg til og forstår denne gruppen barn og unge. Søkelyset rettes særlig mot majoriteten og dens selvforståelse; mot spørsmålet om hvem og hva vi tror vi er, og likeledes hvordan representanter for majoritetsbefolkningen håndterer dette møtet gjennom utformingen av bestemte praksiser. ISBN utg Kr 365,

35 Bente Puntervold Bø, Bennedichte C. Rappana Olsen (red.) Utfordrende foreldreskap Under ulike livsbetingelser og tradisjoner Å være foreldre er en krevende oppgave. Foreldreskapet blir ekstra utfordrende når barnet har spesielle omsorgsbehov eller familiens livssituasjon er komplisert enten komplikasjonene skyldes vanskelig økonomi, samlivsbrudd eller majoritetsoppfatninger av hvordan familielivet bør leves. Utfordrende foreldreskap retter seg mot profesjonelle på ulike nivå som arbeider med familieproblematikk og foreldre-barn-relasjoner, enten det er innenfor sosialt arbeid, barnevern, helsefag eller undervisning. ISBN utg Kr 398, Henning Rye Barn med spesielle behov Et relasjonsorientert perspektiv Denne boken retter oppmerksomheten mot den betydningen forholdet mellom omsorgsgiver og barn har for barns utvikling, og særlig for barn med spesielle behov. Forfatteren trekker linjene gjennom mer enn 40 års klinisk erfaring og internasjonal kunnskapsutvikling på området. Størst oppmerksomhet vier han de senere års innsikt i hva kvalitet i samspillet og forholdet mellom voksne og barn innebærer, og den betydningen disse mellommenneskelige erfaringene har for utviklingen av barns biologiske, psykososiale og mentale potensial. ISBN utg Kr 385, Heidi Mjelve Å være foreldre Hva innebærer det å ta barn på alvor? Hvordan kan vi være tydelige voksne på en ivaretakende måte? Denne boka handler om kommunikasjon og samspill mellom voksne og barn. Forfatteren beskriver hvor viktig det er å være både tydelig og lydhør, å være involvert og nær, og samtidig legge til rette for selvstendighet og løsrivelse. ISBN utg Kr 260, UTVIKLINGSPSYKOLOGI Gyldendal Akademisk

36 UTVIKLINGSPSYKOLOGI / SOSIALPSYKOLOGI Gyldendal Akademisk Lisbeth Iglum Rønhovde...Og noen går det trill rundt for Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis Tenåringers reaksjoner og handlinger påvirker daglig lærere, foreldre og andre som på nært hold får oppleve ungdomshjernens modning og utvikling. Ikke sjelden får hjem og skole reaksjoner i form av en bergog-dal-bane av følelser og kaos fra de unge, som ofte var både rolige og samlet før puberteten kom dundrende inn. Konklusjoner i nyere forskning på tenåringshjernen gir et viktig og spennende utgangspunkt for problemstillinger som: Hvordan gi ungdom et godt utgangspunkt for læring og emosjonell vekst? Hvordan hente frem det beste i den enkelte tenåring? Hvordan få ungdom som trøbler til å ta ut mer av sitt positive potensial? ISBN utg Kr 350, SOSIALPSYKOLOGI Hilde Eileen Nafstad, Rolv Mikkel Blakar (red.) Fellesskap og individualisme Med solidaritet, omsorg, sosiale bånd, fellesskap og samfunnsansvar som kjernetemaer, er dette en bok som er kritisk til den rådende forestillingen om mennesket som primært individualistisk, fleksibelt og konkurrerende. Det å være menneske handler om å være sårbar og avhengig av andre, av relasjoner og av fellesskapets og samfunnets institusjoner. Fellesskap, ansvar og omsorg for (hver)andre utgjør derfor nødvendigvis essensielle dimensjoner i menneskets liv. Mulighetene og forutsetningene for at vi skal ta ansvar for hverandre, dele og gi omsorg, blir gjennom fem kapitler drøftet og analysert med utgangspunkt i sosialpsykologi, kulturpsykologi, språkpsykologi og kommunikasjonsteori, utviklingspsykologi, sosiologi, vitenskapsteori, sosialfilosofi og etikk. ISBN utg Kr 299, Ragnar Rommetveit Språk, individuell psyke, og kulturelt kollektiv Hva kan empirisk human- og samfunnsvitenskaplig forsking fortelle oss om oss menneske som «symboldyr», om vår individuelle psyke og vårt felles språk? Om relasjonen mellom individuell psyke og kulturelt kollektiv? Slike spørsmål har vært sentrale i Ragnar Rommetveits over 60 år lange forskningsvirksomhet. Denne essaysamlinga er et produkt av søking etter svar på disse. Basert på forelesninger i tidsrommet , og i videreførte og reviderte versjoner, inviterer essayene lesere fra ulike akademiske disipliner psykologi, sosiologi, pedagogikk, litteraturvitenskap og filosofi med på ekskursjoner innenfor og på tvers av egne fagfelt. ISBN utg Kr 249,

37 Hilde Eileen Nafstad (red) Det omsorgsfulle mennesket Et psykologisk alternativ I vårt samfunn oppdras vi til selvstendighet og uavhengighet. Vi forventes å gjøre våre valg i yrkesliv, kjærlighet og utdanning. Vi forventes å realisere oss selv og ta ansvar for våre egne liv. Men er det slik vi mennesker faktisk er? Det omsorgsfulle mennesket gir et alternativ til dette menneskesynet, et alternativ hvor mennesket ses som sårbart og avhengig, hvor godhet, omsorg, solidaritet, felleskap og ansvar står sentralt. ISBN utg Kr 379, Rolf Rønning, Bengt Starrin (red.) Sosial kapital i et velferdsperspektiv Om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring Sosial kapital har blitt et samlende begrep for en rekke forhold; sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, ressurser, tillit, trygghet, deltakelse, det sivile samfunn og medborgerskap. En definisjon er å si at sosial kapital er ressurser som er tilgjengelige for aktører gjennom deltakelse i sosiale nettverk. For dem som mangler slike ressurser, er spørsmålet hvordan en kan bedre situasjonen. Ved hjelp av eksempler fra barnevernet, tiltaksutvikling for psykisk utviklingshemmede, fra psykisk helse, eldre og arbeidsledige viser forfatterne hvordan sosial kapital kan være en ressurs i sosialt arbeid med mange ulike grupper. Bokas 14 forfattere fra Norge og Sverige har bakgrunn innenfor forskning og praksis, og som på ulike måter har arbeidet med sosial kapital i velferdstjenestene. ISBN utg Kr 295, SOSIALPSYKOLOGI / SOSIALFAGLIGE BØKER SOSIALFAGLIGE BØKER Terje Hotvedt Konflikt og konflikthåndtering i arbeidslivet Denne boka om konflikter har personalkonflikter som spesielt fokus. Boka er delt i tre deler. Første del handler om konfliktens psykologi. I del to beskrives forskjellighet og motsetninger som en kilde til vekst og utvikling i relasjoner mellom mennesker i grupper og i organisasjoner. I del tre diskuteres metoder og teknikker som kan brukes for å løse og forebygge konflikter. Boka behandler sentrale temaer innenfor området mellommenneskelig kompetanse, et viktig tema innenfor all lederutdannelse og -utvikling. ISBN utg Kr 429, 37 Gyldendal Akademisk 2010

38 SOSIALFAGLIGE BØKER Gyldendal Akademisk Hanne Haavind (red.) Kjønn og fortolkende metode Fortolkende metode er en kreativ prosess hvor standardiserte fremgangsmåter hverken er mulig eller ønskelig. Kjønn og fortolkende metode setter derfor søkelyset på metodiske muligheter. Hver artikkel presenterer ulike fasetter ved forskningsprosessen, samtidig som boka som et hele viser hvordan fortolkende metode kan utvide det metodiske repertoar. Boka er rettet mot studenter innen samfunnsvitenskapelige fag og forskere. ISBN utg Kr 445, Katrin Koch, Espen Walstad Samvær mellom barn og foreldre som ikke bor sammen For mange barn og voksne er samværsordningene belastende. I verste fall kan de være en medvirkende årsak til vedvarende konflikter, rettssaker og psykososiale problemer. Denne boka gir konkret hjelp til fagpersoner som jobber med samværsspørsmål i vanskelige barnevern- og barnelovsaker. Også foreldre som sliter med å finne gode samværsordninger kan finne veiledning her. Boka tar for seg sentrale forhold som bør vurderes for å kunne foreta en beslutning om samværsomfang og form. Den gir også en kort gjennomgang av de juridiske rammene som regulerer samvær. ISBN utg Kr 350, Stephen von Tetzchner, Harald Martinsen Alternativ og supplerende kommunikasjon En innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker Denne boka gir en oversikt over de ulike kommunikasjonssystemene for barn, ungdommer og voksne som trenger en alternativ kommunikasjonsform som støtte til, eller erstatning for, et mangelfullt utviklet talespråk. Boka drøfter forhold som er av betydning ved valg av kommunikasjonssystem, og gjør rede for de viktigste prinsippene i utredning og opplæring av mennesker som trenger en alternativ kommunikasjonsform. Dette er en totalt revidert utgave av Språk og funksjonshemning fra ISBN utg Kr 429,

39 Grethe Nordhelle Manipulasjon Forståelse og håndtering Manipulasjon har ofte en bedøvende effekt på den som blir utsatt for det. Blir man utsatt for manipulerende adferd, svekkes dømmekraften. Skal man avsløre fenomenet, kreves derfor en skjerpet bevissthet og kjennskap til manipulasjonens mekanismer. I denne boken analyserer forfatteren manipulasjon, viser hvordan man kan avsløre den, og peker på hvilke mottiltak man kan sette inn. Siden manipulasjon også foregår i behandlingssammenhenger, er det særlig viktig for fagpersoner å være oppmerksom på den. Denne boken henvender seg derfor særlig til psykologer, dommere, advokater, leger og andre helse- og sosialarbeidere som arbeider med mennesker i krevende situasjoner. ISBN utg Kr 335, SOSIALFAGLIGE BØKER Grethe Nordhelle Mekling I og II Konfliktforståelse og konflikthåndtering. Sentrale temaer i konflikthåndtering Konflikter er uunngåelige. Å lære seg profesjonelle måter å håndtere dem på kan være avgjørende for utfallet av konflikten. Mekling er en profesjonell kompetanse, der en tredjeperson bistår partene. Mekling får stadig større gjennomslag og betydning, og profesjonelle meklere etterspørres på mange ulike områder. For å være gode meklere har vi behov for opplæring i konfliktforståelse og meklingsmetodikk. Mekling I henvender seg til dem som ønsker en grunnopplæring i konfliktforståelse og mekling, og også til praktiserende meklere som trenger påfyll i sin meklingshverdag. Mekling II står selvstendig, men viderefører tematikken og går i dybden på områder som maktbalanse, emosjonelle aspekter, barn i mekling og kulturvariasjon. Grethe Nordhelle er psykolog og advokat. Hun er faglig ansvarlig for den tverrfaglige utdanningen i konflikthåndtering og mekling på Diakonhjemmet høgskole. Der har hun også ansvaret for undervisningen i konflikthåndtering for sykepleie- og sosionomstudenter. I tillegg har hun lang erfaring som praktiserende mekler; først og fremst i familiesaker. ISBN utg Kr 350, ISBN utg Kr 370, 39 Gyldendal Akademisk 2010

40 SOSIALFAGLIGE BØKER Gyldendal Akademisk Ståle Einarsen, Harald Pedersen Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet I denne boken forenes juridiske og organisasjonspsykologiske løsninger med tanke på å foreta en forsvarlig og god håndtering av konflikter og trakassering. Mellommenneskelige konflikter er uunngåelige når mennesker samhandler. I et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv må trakassering, mobbing og utilbørlig opptreden håndteres på en saklig, god og rettferdig måte. Boken gir arbeidsgivere, ledere, personalmedarbeidere, bedriftshelsepersonell, tillitsvalgte, konsulenter og ordinære arbeidstakere viktig kunnskap på fagfeltet. I tillegg viser boken hvilke bestemmelser som finnes i lover og regler, og hvordan man kan bruke et juridisk perspektiv for å skape varige løsninger. ISBN utg Kr 398, Prætorius Stress det moderne traumet Hvorfor rammes sunne og friske mennesker av alvorlige psykiske lidelser og fysiske sykdommer på grunn av arbeidslivets stressbelastning? Hva skal til for å snu denne utviklingen? Stress Det moderne traumet beskriver og analyserer hvordan arbeidslivet kan traumatisere. Forfatteren er psykolog og har lang erfaring innen stress- og traumebehandling. Boka utfordrer det tradisjonelle synet på arbeidsrelatert stress og setter fokus på forståelsen av at arbeidsrelatert stressbelastning er et alvorlig problem for dem som rammes, men at man umulig kan løse problemet selv. Med tanke på å minske risikoen for arbeidsuførhet ser forfatteren på faktorer som undergraver menneskers faglige og personlige integritet. ISBN utg Kr 319, Svein Haugsgjerd, Per Jensen, Bengt Karlsson, Jon A. Løkke Perspektiver på psykisk lidelse å forstå, beskrive og behandle Boka gir en innføring i psykisk helsearbeid og presenterer sentrale teoretiske forklarings- og forståelsesrammer innenfor feltet. Hovedintensjonen er å vise at det teoretiske perspektivet man har på psykiske lidelser, får konsekvenser for tilbudet om behandling og omsorg. Perspektivene som beskrives er det medisinsk-psykiatriske, det psykodynamiske, det behavioristiske, det humanistiske og det systemiske. I denne nye utgaven er kliniske eksempler skrevet inn i perspektivkapitlene og eksemplene er knyttet opp mot moderne terapiformer. ISBN utg Kr 475,

41 INNFØRINGSBØKER Finn Hesselberg, Helle Schiørbeck, Stephen von Tetzchner (red.) Habilitering Tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige funksjonshemninger Boken er en innføring i moderne tverrfaglig habiliteringsarbeid. Målet med habiliteringsarbeid er å støtte og fremme positiv funksjonsutvikling, samspill og livskvalitet hos barn, ungdommer og voksne med utviklingsmessige funksjonshemninger. Det krever en bred tverrfaglig tilnærming, og boken inneholder derfor bidrag fra mange ulike faggrupper. Samarbeid med familien står sentralt i moderne habiliteringsarbeid, og erfaringene til mennesker som vokser opp med habiliteringsarbeid og deres familier, har også sin plass i boka. ISBN utg Kr 575, Geir Arild Espnes, Geir Smedslund Helsepsykologi Helsepsykologien handler om hvordan følelser, tanker og atferd påvirker vår helsetilstand, samt psykologiens bidrag til behandling og forebygging. Psykologiens innflytelse i generelt helsearbeid er økende av flere grunner: Livsstilssykdommer øker, helse defineres som livskvalitet fremfor fravær av sykdom, forebyggende arbeid blir stadig viktigere og det er en økt interesse for samspillet mellom kropp og sjel. Mer spesifikke temaer er blant annet røykeavvenning, smertehåndtering, kostholdsendring, hvordan leve med kroniske lidelser, rehabilitering, helseopplysning og stressmestring. Boka gir en praksisnær innføring i helsepsykologisk kunnskap, og er rettet mot yrkesutøvere og studenter innen helse- og sosialfag. ISBN utg Kr 445, Kjell Magne Håkonsen Innføring i psykologi Innføring i psykologi gir en bred og omfattende innføring i psykologfaget, i kommunikasjon og i relasjonens kunst, samt i psykiske lidelser og i behandlingsarbeid. Dette utgjør sentrale kunnskapsområder for sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer og andre helse- og sosialarbeidere og andre faggrupper som daglig arbeider med mennesker. I denne nye utgaven er det lagt til flere viktige tema. Den største endringen inkluderer en helt ny del om psykiske lidelser, der de mest sentrale lidelsene som rammer mennesker i dag blir gjennomgått. Nytt er også at en tar opp behandling av psykiske lidelser og arbeid med mennesker med psykiske lidelser, noe som er særlig relevant for sykepleiere og andre faggrupper som møter mennesker med psykiske lidelser i sitt arbeid. Det er også inkludert og gjort rede for flere nye begreper, som gir ny innsikt og forståelse i psykologifaget og som danner grunnlag for en videre utvikling og praksis i faget. ISBN utg Kr 545, INNFØRINGSBØKER Gyldendal Akademisk

42 INNFØRINGSBØKER Gyldendal Akademisk Per Saugstad Psykologiens historie Ved å gå til historien får vi en unik mulighet til bedre å forstå hva psykologer studerer og hvilken betydning denne forskningen har for de spørsmålene vi stiller oss i dagliglivet, spørsmål som: hvordan sanser vi omverdenen? hvordan lærer og husker vi? hva er følelser og tenkning? hva gjør oss unike som individer? hvordan påvirker vi hverandre? Psykologiens historie blir et uunnværlig hjelpemiddel til å forstå og vurdere de fremskritt som har funnet sted innenfor psykologien. I denne nye reviderte utgaven er det lagt større vekt på å vise hvordan de europeiske historiske røttene fortsatt former den dominerende amerikanske psykologien. ISBN utg Kr 545, Magne Arve Flaten, Frode Svartdal Læringspsykologi Boka gir en innføring i læringspsykologi. Den første delen presenterer det forskningsmessige grunnlaget for læringspsykologien, fra de enkleste læringsformene til mer komplekse, inkludert observasjonslæring og problemløsning. Bokas andre del diskuterer ulike teoretiske tilnærminger, mens tredje del omhandler den praktiske nytten læringspsykologisk kunnskap har. «På norsk foreligger det ingen tekst som så grundig og detaljert går gjennom enkle læringsformer som reflekslæring, klassisk og operant betinging, imitasjon og observasjonslæring. En leser som ønsker en god fremstilling av disse temaer kan neppe finne en bedre bok. Herved varmt anbefalt!» Tore Helstrup, Tidskrift for Norsk psykologforening. ISBN utg Kr 459, Tore Bjerke, Sven Svebak Psykologi for høgskolen Boka presenterer de fem viktigste perspektivene i psykologien og anvender disse på de områdene i moderne psykologi som er mest aktuelle for studenter i helse- og sosialfagene, lærerutdanningen og andre fag som skal gi kompetanse til å arbeide med mennesker. Spesielt gjennomgås områder som motivasjon, læring, utvikling, sosial atferd, personlighet, psykiske lidelser, behandling og helse. Boka vil også ha interesse for universitetsstudenter i psykologi grunnfag. ISBN utg Kr 459,

43 Frode Svartdal Psykologi: En introduksjon Denne boken presenterer en oversikt over moderne psykologi. Oversikten dekker alle de viktigste områdene innenfor psykologien, fra psykologiens historie og forskningsmetoder til klinisk psykologi og sosialpsykologi. Boka gir en innføring i de viktigste områdene innen moderne psykologi. Framstillingen legger vekt på å presentere hva vi har av faktisk kunnskap innen psykologien, og hvilke problemstillinger som står i fokus i dag. ISBN utg Kr 459, ANDRE TITLER Stein Knardahl Kropp og sjel Psykologi, biologi og helse Det er mulig å bygge broer mellom fagene psykologi, biologi og medisin. Helsepersonell bør derfor være orientert om nyere utviklingstrekk innen psykosomatisk medisin, psykofysiologi, psykonevroimmunologi og smerteforskning. Sentrale temaer i Kropp og sjel er psykologisk styring av kroppens reaksjoner, særlig ved stress og smerter, og kulturelle forhold av betydning for helse og helseatferd. Boka er den første i sitt slag her til lands. Den er skrevet spesielt for studenter i psykologi, fysioterapi, medisin og sykepleie. ISBN utg Kr 469, Iver Mysterud Mennesket og moderne evolusjonsteori «Mennesket og moderne evolusjonsteori har spiren i seg til å bli den samlende analyserammen for en bedre tverrfaglig forståelse av mennesket i det nye årtusen.... et uvurderlig referanseverk. Boka gir en helt sentral bakgrunn for noen av tidens viktigste tverrfaglige debatter om mennesket. Måtte den inspirere mange.» Arne Næss. Mennesket og moderne evolusjonsteori gir en fullt oppdatert oversikt over det omfattende og mangslungne feltet, på tvers av faggrenser, og er en begivenhet på norsk. Biologen Iver Mysterud er en imponerende veileder gjennom faghistorie, begrepsanalyse, teori, empiri og faglige kontroverser emner ingen biolog, lege, psykolog, samfunnsviter eller humanist bør være uvitende om. Den fascinerende framstillingen er solid, perspektivrik og velskrevet. Mysterud har også med små biografier om sentrale forskere og en annotert bibliografi som savner internasjonalt sidestykke. ISBN utg Kr 435, ANDRE TITLER Gyldendal Akademisk

44 ANDRE TITLER Gyldendal Akademisk Kjell Magne Håkonsen Mestring og lidelse Psykiatri for helse- og sosialarbeidere Boka er en lettfattelig og oversiktlig innføring i psykiske lidelser for sykepleiere og andre helsearbeidere, skrevet i et språk og innenfor en referanseramme som er tilpasset sykepleiere og studenter. Den er et alternativ til større og tyngre litteratur i markedet om samme tema. Kjell Magne Håkonsen har tidligere skrevet bøkene Psykologi en innføring, og Mestring og relasjon. ISBN utg Kr 349, Iver Mysterud, Dag Poleszynski Sukker En snikende fare Sukker enda verre enn sitt rykte! Sukkerets skadevirkninger er satt på den internasjonale dagsorden blant annet av Verdens Helseorganisasjon. I denne boken kan du lese om sukkerets virkning på mennesker, både fysisk og psykisk. Du får en utfyllende oversikt over alt du bør vite om sukkerets skadevirkninger og hva du kan gjøre for å begrense inntaket. ISBN utg s. Kr 365, Steinar Kvale, Svend Brinkmann Det kvalitative forskningsintervju Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I boken veiledes leserne gjennom intervjuundersøkelsens sju faser, og gis innsiktfulle råd om hvordan fasene best kan ivaretas. Både de teoretiske og praktiske aspektene ved intervjuet beskrives og diskuteres. Det kvalitative forskningsintervju har siden den kom ut 1997 vært anerkjent som en internasjonal klassiker innen kvalitativ forskning. Denne 2. utgaven er en gjennomrevidert og oppdatert versjon. Blant annet har boken fått fem nyskrevne kapitler og Svend Brinkmann er medforfatter av boken. ISBN utg s. Kr 428,

45 Torsten Thuren Vitenskapsteori for nybegynnere Vitenskapsteori er egentlig noe av det viktigste man kan drive med. Det handler nemlig om grunnlaget for absolutt all stillingtagen. Det store, overordnede spørsmålet kan spissformuleres slik: Kan vi i det hele tatt vite noe som helst, eller er alle såkalte sannheter relative? I Vitenskapsteori for nybegynnere gis en introduksjon til den vitenskapelige måten å tenke på. Ulike tilnærmingsmåter presenteres. Dessuten diskuteres hvilke styrker og svakheter de har. Boken er rik på eksempler som tydeliggjør det teoretiske stoffet og gjør det lett å tilegne seg. Vitenskapsteori for nybegynnere kom ut første gang på svensk i Denne 2. utgaven er kraftig omarbeidet og inneholder så vel nye kapitler som nye fakta og eksempler. Boken egner som en første introduksjon til temaet vitenskapsteori. ISBN utg Kr 268, Martin G. Erikson Riktig kildebruk Å referere er et håndverk som krever refleksjon. Hvordan unngår jeg plagiat? Hvile uttalte og uutalte funksjoner har referansene i en tekst? Hvordan kan jeg vurdere ulike kilder? Hvordan fungerer litteraturhenvisninger som verktøy i skriveprosessen? Hvordan skriver man referansen formelt korrekt? Boken behandler slike spørsmål. Boken gir en detaljert gjennomgang av American Psychological Associations referansemal det såkalte APA-systemet. ISBN utg Ca. kr 250, Iver Mysterud Mat, menneske og evolusjon Mat, menneske og evolusjon gir en oversikt over betydningen av kosthold i menneskets evolusjon, og setter kostholdsdebatten i perspektiv. Hva er naturlig kosthold for vår art, dvs hva er vi fra naturens side best tilpasset å spise? Hva skjer med menneskers helse når vi avviker for mye fra artens naturlige kosthold? Gjennom årtusenene er vår art blitt tilpasset et kosthold som ga overlevelse og muligheter for å formere seg. Dagens kosthold i vestlige land er sterkt avvikende fra menneskets naturlige kosthold. Vi spiser mest av det vi fra naturens sider er dårligst tilpasset, og dette er en viktig årsak til livsstilssykdommer og atferdsproblemer. Mat, menneske og evolusjon tar spesielt for seg korn, kumelk og hvitt sukker og diskuterer hvordan denne nye maten påvirker oss. ISBN utg Kr 265, ANDRE TITLER Gyldendal Akademisk

46 ANDRE TITLER / PSYKIATRI Gyldendal Akademisk Aslak Syse Psykisk helsevernloven Denne kommentarutgaven til psykisk helsevernloven er ment å være til hjelp for helsearbeidere som arbeider i psykisk helsevern. Regelkunnskap er helt nødvendig fordi lovverket åpner for å innlegge og tilbakeholde pasienter i institusjoner uten deres samtykke. Det er også mulig, på særskilte vilkår, å anvende tvang i behandlingen av psykiatriske pasienter. Personell i psykisk helsevern må ha god kjennskap til både vilkår for tvangsbruk, og regler om saksbehandling, tilsyn og kontroll. Psykisk helsevernloven ble vedtatt i 1999, men fikk vesentlige endringer i Endringene omfatter både lovens oppbygging og reguleringsmåter. Boka imøtekommer behovene til både pasienter, pårørende, ansatte i psykisk helsevern og jurister og andre som arbeider med helserettslige spørsmål på dette feltet. ISBN utg Kr 499, Aslak Syse Pasientrettighetsloven Denne 3. utgaven av Pasientrettighetsloven med kommentarer gir en oppdatert fremstilling av lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter og tilliggende regelverk. Det har skjedd vesentlige endringer siden loven ble vedtatt, blant annet er det fra 1. januar 2009 kommet et nytt tvangskapittel for pasienter uten samtykkekompetanse og det er innført særskilte ventetidsgarantier for barn og ungdom med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer. Boka er ajourført per 15. april 2009, men dekker også de nye reglene om pasientombudsordningen som trådte i kraft 1. september ISBN utg Kr 690, PSYKIATRI Finn Skårderud, Svein Haugsgjerd, Erik Stänicke Psykiatriboken Sinn kropp samfunn Å lide psykisk er ikke det samme som å ha en psykisk lidelse. Å lide psykisk kan være et sunnhetstegn, mens en psykisk lidelse oppleves som fravær av sunnhet. Mentale tilstander betraktes gjerne som objektive erfaringer, sett fra psykologens, legens, sykepleierens eller miljøterapeutens perspektiv. Å beskrive fenomener som psykisk sykdom, knytter umiddelbart an til medisinske sykdomsmodeller, årsaksforklaringer og diagnoser. Begrepet lidelse rommer de sykelige tilstandene samtidig som det åpner mot det eksistensielle, mot de belastninger vi alle kan erfare i livet. Det minner oss om at mange av de psykiske lidelsesformene som omtales i denne boken, ikke bare er sykdomstilstander, men også livsformer som uttrykker både personlig identitet og forsøk på mestre komplekse erfaringer. ISBN utg C. kr 495,

47 Svenn Torgersen Personlighet og personlighetsforstyrrelser Denne fagboka gir en presentasjon av moderne synspunkter på variasjoner i personlighetstrekk og personlighetsforstyrrelser. Forfatteren søker å vise hvordan kombinasjonen av forskjellige personlighetsdimensjoner skaper spesielle personlighetstyper og hvordan disse typene igjen bestemmer hva slags personlighetsforstyrrelse som kan utvikles. Denne 2. utgaven er oppdatert faglig innen alle sentrale områder og de nyeste klassifikasjonssystemene er lagt til grunn. Boken er beregnet for alle som arbeider med mennesker og menneskelige problemer, slik som leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer, pedagoger og andre helsearbeidere. Svenn Torgersen er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo og er en ledende ekspert på pesonlighetsforstyrrelser. ISBN utg Kr 445, Petter Skants Omsorg i kriser Håndbok i psykososialt støttearbeid Ved akutte hendelser er det ofte vanskelig å følge opp alle som er involvert, både de rammede, pårørende og øvrig berørte. Denne boken ønsker å bidra til en kvalitetssikring i håndteringen av alvorlige hendelser, med vekt på de menneskelige sider. Boken inneholder også mye nyttig bakgrunnsstoff for utarbeidelse av beredskapsplaner og sjekklister og vil være en ressurs i omsorgsarbeidet. Boken er i første rekke beregnet for profesjonelt oppfølgingspersonell og dem som generelt jobber med beredskap og krisehåndtering, herunder ansatte i personalavdelinger, men den vil også være av nytte for alle som er interessert i psykososialt støttearbeid. ISBN utg Kr 298, Einar Kringlen Psykiatri Håndbok i psykososialt støttearbeid Boken gir en grundig innføring i individuell psykopatologi, samtidig som den gir en oversikt over psykiatriens historiske fremvekst. Den kliniske inndelingen følger den nye internasjonale klassifikasjonen ICD-10, som også er innført i Norge. Den inneholder egne kapitler om barnepsykiatri, psykiatrisk epidemiologi, psykoterapi, biologisk psykiatri, somatiske behandlingsmetoder, rettspsykiatri og psykiatrisk etikk. ISBN utg Kr 545, PSYKIATRI Gyldendal Akademisk

48 SALGSTITLER Gyldendal Akademisk SALGSTITLER Bent Hougaard Curlingforeldre og servicebarn En håndbok i barneoppdragelse I denne håndboken i barneoppdragelse gir forfatteren oss konkrete forslag til hvordan vi kan finne nye veier til den gode barneoppdragelsen, der barn får lov til å være barn og den voksne tar ansvar. For et barn er ikke en liten voksen. Et barn er et lite menneske. Barn skal ha frihet, men ikke større frihet enn hva det kan håndtere. I en tid hvor valgene er uendelige og uoverskuelige, trenger barn foreldre som kan gi bekreftelse og stimulering og som kan lære barna de sosiale spillereglene. ISBN utg Før 315, NÅ 149, Anna Ekholm, Åsa Kull Få jobben du ønsker deg Slik gjør du det Hva vil jeg jobbe med? Hva egner jeg meg til å jobbe med? Hvordan får jeg jobben jeg ønsker meg? Med et tøffere arbeidsmarked blir det stilt høyere krav til oss som enkeltmennesker. Vi skal være konkurransedyktige, kunne markedsføre oss selv, og vi er nødt til å bruke tid og energi på å få den jobben vi ønsker oss. Få jobben du ønsker deg er en enkel og praktisk guide for jobbsøkere. Den er full av øvelser der du selv leser, skriver, reflekterer og oppsummerer. Boken inneholder også intervjuer med både jobbsøkere og arbeidsgivere som deler sine erfaringer og gir deg inspirasjon. ISBN utg Før 219, NÅ 119, Inger Lise Styve Samlivsbrudd hva du bør vite Praktisk hjelp ved samlivsbrudd! Samlivsbrudd griper inn i hele familiesituasjonen. Alle som blir involvert opplever at hendelsen fører til omstilling på ulike områder. Denne boka tar for seg helheten rundt et samlivsbrudd med hovedvekt på: Det psykologiske aspektet Barnets situasjon Juridiske forhold Stønader og økonomi Boka gir deg en rekke tips og gode råd som hjelper deg til å få et solid grunnlag for å komme videre i livet. ISBN utg Før 340, NÅ 149,

49 Elisabeth Cleve En stor og en liten er borte Hvordan skal en toåring håndtere at mammaen og lillebroren døde i en trafikkulykke? En stor og en liten er borte er en fortelling fra innsiden av barnepsykologens rom. Vi følger Victor gjennom sorgen, og i ord og bilder opplever vi hvordan leken blir legende. ISBN utg Før 325, NÅ 149, Wencke J. Seltzer Familiehemmeligheter Tause historier fra terapirommet Alle familier har hemmeligheter og tause fortellinger i sin felles historie. Det kan være foreldres uuttalte, men sterke krav til sine barn, en far som forsvant da barna var små, et medlem av familien som har tatt sitt eget liv. Slike tause fortellinger kan prege oss mer enn vi aner. Wencke J. Seltzer gir oss et fascinerende innblikk i terapirommet og forteller seks sterke historier om mennesker som er blitt påvirket av familiens tause temaer. Vi møter bl.a. gutten som har sluttet å snakke, familien som er redd for at datteren skal gå i sin tantes fotspor og begå selvmord, jenta som kontrollerer tilværelsen gjennom bulimi. Seltzer viser hvordan hun gjennom samtaler og terapi hjelper sine klienter til å få tak i sin egen historie. ISBN utg Før 160, NÅ 80, Solveig Bøhle Å ville døden sterkere enn livet Om depresjon, selvmord og etterlattes situasjon «Jeg kommer aldri til å forstå hans valg, men jeg må akseptere det.» Hvert år opplever mennesker å miste en av sine nærmeste i selvmord. I Norge dør det flere for egen hånd enn i trafikken. I Å ville døden sterkere enn livet lar Solveig Bøhle oss møte pårørende. Deres historier veves sammen med fagpersoners viten. På denne måten får vi kjennskap til et felt med store utfordringer. Vi får også innblikk i forskning og behandlingsmetoder som innbyr til håp om hjelp og et meningsfylt liv. ISBN utg Før 289, NÅ 149, SALGSTITLER Gyldendal Akademisk

Psykologi. Nyheter 2009

Psykologi. Nyheter 2009 Nyheter 2009 Elisabeth Arnet Terapi Hva passer for meg? Guide i terapijungelen. Står du fast i livet ditt? Er du i en akutt livskrise eller har du slitt lenge på egenhånd? Vurderer du å oppsøke en terapeut?

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

Psykologi. Nyheter 2010

Psykologi. Nyheter 2010 Nyheter 2010 Elisabeth Arnet Terapi Hva passer for meg? Guide i terapijungelen. Står du fast i livet ditt? Er du i en akutt livskrise eller har du slitt lenge på egenhånd? Vurderer du å oppsøke en terapeut?

Detaljer

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 Psykologiske prosesser for mestring av kroniske lidelser DET ER BARE Å AKSEPTERE Psykologspesialist Christel Wootton, Poliklinikk for Rehabilitering, AFMR,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle Forord til 3. utgave Utfordringene som omtales i boken da den ble revidert i 2000 (se nedenfor), gjelder fortsatt. En omfattende revisjon av boken har vært nødvendig ut fra mange forhold. Nye helselover

Detaljer

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010 Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010, del II: læreplansmål Psykologi 2, del 1 og del 4: Beskrive ulike former

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna Fortsatt Foreldre passer for deg som ønsker: faglige innspill og støtte til å skape et GODT

Detaljer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Samarbeidskonferansen 2008 - Kvalitetsforbedring i helsetjenestene -Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal, 31. januar - Barnas Time - en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Ved

Detaljer

stor takk også til alle dere som var villige til å dele deres personlige klienterfaringer fra psykoterapi. Oslo, september 2008 Elisabeth Arnet

stor takk også til alle dere som var villige til å dele deres personlige klienterfaringer fra psykoterapi. Oslo, september 2008 Elisabeth Arnet FORORD Denne boka er en bruksbok for deg som ønsker å begynne i behandling for psykiske plager og problemer, eller for deg som står i en livskrise av et eller annet slag. Terapi hva passer for meg? er

Detaljer

Ikke alle vil spille bingo - personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte. 1.amanuensis Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole

Ikke alle vil spille bingo - personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte. 1.amanuensis Rita Jakobsen, Lovisenberg diakonale høgskole Ikke alle vil spille bingo - personsentrerte arbeidskulturer er også personalsentrerte Skipper i storm Demensomsorg Handler om etikk Det handler om at ansvaret for personer i sårbare situasjoner er overlatt

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Hva er hva og hvordan forstår vi det vi finner ut? TIPS Sør-Øst:

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

Gemensama vägar, Lycksele 2015 Læring og trivsel i barnehagens og skolens fellesskap - i et spesialpedagogisk perspektiv

Gemensama vägar, Lycksele 2015 Læring og trivsel i barnehagens og skolens fellesskap - i et spesialpedagogisk perspektiv Gemensama vägar, Lycksele 2015 Læring og trivsel i barnehagens og skolens fellesskap - i et spesialpedagogisk perspektiv v/gisle Johnsen Universitetet i Nordland, Bodø. http://www.nkart.no/ i barnehagens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie?

ANSATTHISTORIE. Helsepedagogikk Sidsel Riisberg Paulsen. I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Helsepedagogikk 12.10.2016 ANSATTHISTORIE I motsetning til Pasienthistorie, Brukerhistorie? Min historie Sidsel Riisberg Paulsen Kreftsykepleier Sandefjord Helsepedagogikk hva og hvorfor? Helsepedagogikk

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen

Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen Heidi A. Zangi, sykepleier/phd-student Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) Diakonhjemmet sykehus, Oslo HVA FORELESNINGEN

Detaljer

PETTER WALLACE PEDER KJØS OPP IGJEN! Om å reise seg etter en smell

PETTER WALLACE PEDER KJØS OPP IGJEN! Om å reise seg etter en smell PETTER WALLACE PEDER KJØS OPP IGJEN! Om å reise seg etter en smell Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2012 Utgitt etter avtale med NRK Aktivum. Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsideillustrasjon:

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

Enkelte har visse rutiner forbundet med selvskadingen. De bruker samme formen hver gang, skader seg til bestemte steder eller tider på døgnet.

Enkelte har visse rutiner forbundet med selvskadingen. De bruker samme formen hver gang, skader seg til bestemte steder eller tider på døgnet. Selvskading Selvskading innebærer at en person påfører seg selv fysisk eller psykisk smerte for å endre en intens negativ tanke, følelse eller en vanskelig relasjon (Øverland 2006). Noen former for selvskading

Detaljer

Innhold. Forord 11. KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN

Innhold. Forord 11. KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN Innhold Forord 11 KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN Den tause og den eksplisitte kunnskap 13 Klinisk psykologi i Norge 13 Psykoterapi i dag

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen

Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen Anvendelsesområder for MI Motiverende intervju er en profesjonell samtale Mi er en samtale om endring og om motivasjon

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Herøy barnehage 1 Handlingsplan mot mobbing For Herøy barnehage Utarbeidet november 2016 2 MÅL FOR HERØY BARNEHAGES ARBEID MOT MOBBING Hovedmål: Herøy barnehage har nulltoleranse

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Gjøvik kommune. Endring av praksis over en periode på fem år ++. Hanne Brukstuen, Biri Lene Nyhus, HiL

Gjøvik kommune. Endring av praksis over en periode på fem år ++. Hanne Brukstuen, Biri Lene Nyhus, HiL Gjøvik kommune Endring av praksis over en periode på fem år ++. Hanne Brukstuen, Biri Lene Nyhus, HiL Hamar 15-03-2016 Alle elever har en god hensikt med det de gjør, eller? Alle elever ønsker å lære,

Detaljer

VEILEDNING TIL PÅRØRENDE

VEILEDNING TIL PÅRØRENDE VEILEDNING TIL PÅRØRENDE R E K S 2 4. J A N U A R K A R I N H A M M E R K R E F T K O O R D I N AT O R G J Ø V I K K O M M U N E Bakgrunn for denne undervisningen Bakgrunn for veilederen Synliggjøre, anerkjenne

Detaljer

Om forståelse, omsorg og god behandling av oss selv og andre

Om forståelse, omsorg og god behandling av oss selv og andre Om forståelse, omsorg og god behandling av oss selv og andre Psykologspesialist og psykologidealist Andreas Aamodt 2010 Solskinnspsykologi Visjon til inspirasjon: Mest mulig best-mulig-liv, for flest mulig

Detaljer

Sorg ved selvmord - sorg er ikke en sykdom ved Henning Herrestad koordinator for sorgtjenesten i Fransiskushjelpen i Oslo

Sorg ved selvmord - sorg er ikke en sykdom ved Henning Herrestad koordinator for sorgtjenesten i Fransiskushjelpen i Oslo Sorg ved selvmord - sorg er ikke en sykdom ved Henning Herrestad koordinator for sorgtjenesten i Fransiskushjelpen i Oslo Hva er sorg? Sorg er reaksjoner på betydningsfulle tapsopplevelser: Lengsel etter

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2015/FB Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2015/FB16328 Prosjektnavn: Tankens kraft: kognitiv terapi ved sosial angstlidelse Søkerorganisasjon: Sammendrag Tankens kraft: Kognitiv terapi

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2016 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vi vil gjøre hver dag verdifull 2 BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka og Brannposten naturbarnehage

Detaljer

Konflikthåndtering i arbeidslivet. Sosiolog og seniorkonsulent Ann Vølstad Bergen Næringsråd 12.9.12

Konflikthåndtering i arbeidslivet. Sosiolog og seniorkonsulent Ann Vølstad Bergen Næringsråd 12.9.12 Konflikthåndtering i arbeidslivet Sosiolog og seniorkonsulent Ann Vølstad Bergen Næringsråd 12.9.12 Conflictus (lat.)= Sammenstøt Hva er en konflikt? 1. En konflikt er en kollisjon mellom interesser, vurderinger,

Detaljer

Leger i tverrfaglig samhandling

Leger i tverrfaglig samhandling Leger i tverrfaglig samhandling «Råd» fra en psykologspesialist Eva Karin Løvaas Klinikksjef Stiftelsen Bergensklinikkene Hjellestad Leder i spesialistutvalget for psykologisk arbeid med rus og avhengighetsproblemer

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

1. Unngåelse. Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler. Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser

1. Unngåelse. Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler. Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser Hva kan jeg hjelpe deg medegentlig? Noen eksempler Kartlegging ved langvarige, sammensatte lidelser Manuellterapeut Gustav S. Bjørke 1. Unngåelse Anamnese: - Ofte definert debut - Mye utredning, sparsomme

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 Bli motivert slik takler du omstilling og endring! - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond E. Haukedal BIBSYS Brukermøte 2011 Trondheim den 23 mars 2011 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn?

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Ordet filosofi stammer fra gresk filo (kjærlighet) og sophia (visdom). Filosofi blir da kjærlighet til visdom Den filosofiske samtalen som en vei til verdibevissthet,

Detaljer

Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH)

Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH) Ved: Marianne Volden Kjersti Hildonen familieterapeut psykologspesialist 1 Vellykket og ulykkelig? Mange unge oppgir at de er utmattet og stresset på grunn av høye krav til prestasjon Vellykkethet vurderes

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Tidsbruk 40 60 minutter (20 30 minutter på hver del) Innledning Det er ofte en logisk sammenheng mellom innholdet i tankene våre og hva vi føler. Tankene som ledsager

Detaljer

Tre faser Vold Dr. Lenore Walker, 1985

Tre faser Vold Dr. Lenore Walker, 1985 Tre faser Vold Dr. Lenore Walker, 1985 Vitne = Utsatt Trygg tilknytning Trygg utforskning Trygg havn Skadevirkninger barn Kjernen i barnets tilknytningsforstyrrelse er opplevelsen av frykt uten løsninger

Detaljer

Mentaliseringsbasert terapi i døgnenhet

Mentaliseringsbasert terapi i døgnenhet Mentaliseringsbasert terapi i døgnenhet Erfaringer og utfordringer Fagutviklingssykepleier Eva Trones Regionalt senter for spiseforstyrrelser hos voksne Hvorfor endre praksis? Fordi vi opplevde at vi

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Intervensjoner: Prinsipper

Intervensjoner: Prinsipper Intervensjoner: Prinsipper Fortrinnsvis korte utsagn fra terapeuten Fokus på prosess Fokus på pasientens sinn (og ikke på adferd) Affektfokusert Relaterer til pågående hendelse eller aktivitet - psykisk

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Diamanten et verktøy for mestring. Psykologspesialist Elin Fjerstad

Diamanten et verktøy for mestring. Psykologspesialist Elin Fjerstad Diamanten et verktøy for mestring Psykologspesialist Elin Fjerstad 26.04.17 Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken 1. Akutt tjeneste for inneliggende pasienter 2. Helsepsykologisk tjeneste for

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

DET ER ET HULL I SKOLENS LÆREPLANER BOKEN SOM MANGLER

DET ER ET HULL I SKOLENS LÆREPLANER BOKEN SOM MANGLER DET ER ET HULL I SKOLENS LÆREPLANER BOKEN SOM MANGLER Opprop I generasjoner har skolen undervist om elevenes kroppslige helse. Fysisk aktivitet og ernæring har vært sentrale tema i undervisningen. Formålet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Utviklingshemming og psykisk helse

Utviklingshemming og psykisk helse Utviklingshemming og psykisk helse Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Utviklingshemming og psykisk helse Jarle Eknes (red.) Universitetsforlaget 520 sider kr 398,- www.habil.net Innledning &

Detaljer

Medfølelse og selvmedfølelse i møtet med psykisk smerte

Medfølelse og selvmedfølelse i møtet med psykisk smerte Medfølelse og selvmedfølelse i møtet med psykisk smerte Per-Einar Binder, professor og spesialist i klinisk psykologi Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Medfølelse En grunnleggende

Detaljer

Kognitiv terapi og Sinnemestring. Et behandlingstilbud til voldsutøver

Kognitiv terapi og Sinnemestring. Et behandlingstilbud til voldsutøver Kognitiv terapi og Sinnemestring Et behandlingstilbud til voldsutøver Behandlingens målsetting Innlæring av alternative mestringsmåter Å gi voldsutøver en forståelse av at volden er funksjonell/ formålstjenlig

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten psykoterapi (Vedtatt av sentralstyret 9.april

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

Bilder Som Døråpnere

Bilder Som Døråpnere Bilder Som Døråpnere Samtaleverktøy i møte med barn og unge som sliter!med livet; med seg selv, sorg, utrygghet, sinne, familiesituasjonen, skolesituasjonen, å føle seg alene, å finne mening I sideseminaret

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

Å bekjempe kroniske smerter

Å bekjempe kroniske smerter November 2011 Frances Cole, Helen Macdonald, Catherine Carus og Hazel Howden-Leach Å bekjempe kroniske smerter Kroniske smerter påvirker alle sider ved livet og menneskene rundt deg. Målet med denne boken

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Revidert november 2015. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014 Jobbfokusert terapi Arbeid for alle! Alle moderne reformer bygger opp under Arbeidslinja Oppretthold en høy arbeidsstyrke og hjelp grupper som

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12 Innhold Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon....... 12 Formålet med boka.............................................. 12 Perspektivenes bakgrunn........................................

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer

Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer?

Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer? Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer? Eli Nordskar, rådgiver/psykomotorisk fysioterapeut Lærings- og mestringssenteret (LMS) UNN Tromsø

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon

Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon (Eller; bruk av makt og i miljøterapien) (Eller; omsorg vs. kontroll) olelillevik@gmail.com Makt, tvang og vold som fenomen Miljøterapeutisk forebygging

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Selvledelse i praksis

Selvledelse i praksis V e i v Selvledelse i praksis Jan Christophersen SCHIBSTED FORLAG Jan Christophersen: Veivalg selvledelse i praksis Schibsted Forlag, Oslo 2012 Elektronisk utgave 2014 Første versjon, 2014 Elektronisk

Detaljer

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040 Barn og brudd Familievernkontoret Moss Askim: Anne Berit Kjølberg klinisk sosionom/ fam.terapeut Line Helledal psykologspesialist barn og unge Lena Holm Berndtsson leder/ klinisk sosionom/ fam.terapeut

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer